22.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec kładzie fundamenty nieba. Dzieci, macie stać się Jego pomocnikami i zbierać swoją część. Przestrzegaj wskazówek Boga i twórz swoją wzniosłą nagrodę.

Pytanie:
Jakich dzieci zawsze poszukuje BapDada?

Odpowiedź:
Ojciec zawsze poszukuje dzieci, które są bardzo, bardzo słodkie, które mają spokojną naturę i są usłużne. Tylko usłużne dzieci będą sławić imię Ojca. Im większymi pomocnikami Ojca się staniecie i im bardziej posłuszni oraz wierni jesteście, tym większe bierzecie prawo do dziedzictwa.

Piosenka:
Pokłony Śiwie...

Om śanti.
Kto wyjaśnił wam znaczenie „om”? Ojciec. Od kiedy nazywacie Go „Babą”, On na pewno ma imię. Czy On jest fizyczny czy bezcielesny, na pewno musi mieć imię. Innym duszom nigdy nie można nadać imion. Tylko, gdy dusze stają się istotami ludzkimi, ciała otrzymują imię. Mówi się: Pokłony bóstwu Brahmie. O Wisznu mówi się, że jest bóstwem, ponieważ ci, którzy mają subtelną formę lub subtelne ciała także otrzymują imię. Ciało zawsze otrzymuje imię. Tylko bezcielesny, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, otrzymał imię Śiwa. Tylko Jego dusza ma imię, podczas gdy wszyscy inni mają imiona nadawane ich ciałom. Gdy oni opuszczają ciało, imię także się zmienia ale Najwyższa Dusza, Bóg ma tylko jedno imię i ono nigdy się nie zmienia. To dowodzi, że On nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci. Gdyby On też wszedł w cykl narodzin i śmierci, nie byłby w stanie wyzwolić innych z odradzania się. W lądzie nieśmiertelności nie ma określenia „narodziny i śmierć”, ponieważ tam oni bardzo łatwo pozostawiają ciało i biorą kolejne. To tutaj jest używane słowo „śmierć”. W złotym wieku oni nie mówią, że ktoś umarł. Słowo „śmierć” wprowadza cierpienie. Tam po zostawieniu starego ciała, dusza wzięłaby młode ciało i świętowaliby to ze szczęściem. W tym starym świecie jest tak wiele ludzkich istot; oni wszyscy mają być zniszczeni. Zostało pokazane, że byli Kurawowie i Jadawowie, którzy zostali zniszczeni w wojnie. Tak więc, czy Pandawowie cierpieliby z tego powodu? Nie. Zostało założone królestwo Pandawów. Obecnie jesteście klanem braminów, Brahma Kumarami i Kumari. Brahma ma tak wiele dzieci i dlatego z pewnością jest Ojcem Ludzi. Ojcem Brahmy, Wisznu i Śankara jest Śiwa. Tylko On jest zwany Bogiem. Obecnie wiecie, że należycie do bożego klanu. Mamy powrócić z Babą, do domu Baby, do lądu nirwany. Baba teraz przyszedł. On jest także zwany Panem Młodym. Jednak w dokładnym związku On jest Ojcem, ponieważ panny młode nie otrzymują dziedzictwa. Dzieci otrzymują dziedzictwo i dlatego właściwe jest nazwać Go „Ojcem”. Zapominając o Ojcu ludzkie stali się ateistami. Są pamiętane boskie działania Kriszny, ale te działania nie mają znaczenia. Boskie działania Kriszny są wspomniane w piśmie Bhagawad, podczas gdy w rzeczywistości powinny być boskimi czynami Śiw Baby. Ponieważ on jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru dlatego nie ma w tym mowy o zabawnych czynnościach . Nawet wzniosły Kriszna nie wykonywał takich psotnych działań. On jest małym dzieckiem, a małe dzieci zawsze psocą, ale są przez wszystkich kochane. Oni stwierdzili, że Kriszna stłukł naczynie, ale tak nie było. Teraz widzicie, jakie są czyny Śiw Baby? On uczy was i czyni was czystymi z nieczystych. On mówi: Na ścieżce czczenia Ja spełniam wasze uczucia i pragnienia, ale tutaj Ja was uczę. Obecnie, tylko ci, którzy są Moimi dziećmi, pamiętają Mnie. Zapominają o wszystkich innych i czynią starania, by pamiętać tylko jednego Ojca. Nie oznacza to, że jestem wszechobecny. Pamiętam tych, którzy pamiętają Mnie. To dzieci są pamiętane. Jest jeden główny aspekt: Musicie być odważni, kiedy wyjaśniacie ważnej osobie, aby zrozumiała. Wszystko zależy od Gity. Bezcielesny Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, a nie ludzka istota, wypowiedział Gitę. Bóg jest także zwany Rudrą, ale Śri Kriszna nie może być nazwany Rudrą. Płomienie zniszczenia wynurzyły się z ofiarnego ognia wiedzy Rudry. Wielu ludzi pamięta Boga jako Pana. Mówią, że Pan nie ma imienia. W porządku, gdzie jest Pan? Czy jest On Panem całego świata? Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, nie staje się Panem świata. Bóstwa stają się panami świata. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, jest Panem Brahmandu. Brahmand jest domem Ojca i dlatego jest także domem dzieci. Brahmand jest domem Ojca, gdzie przebywają dusze o owalnym kształcie. W rzeczywistości tak nie jest. Przebywamy tam my, dusze, punkty światła. Schodzimy na dół z Brahmandu, aby grać naszą rolę. Dusze schodzą na dół po kolei i drzewo stale się rozrasta. Baba jest Nasionem. Czy powinno być to nazwane fundamentem bóstw czy fundamentem braminów. Bramini zasiewają nasiona. Bramini potem stają się bóstwami i władają królestwem. Śiw Baba teraz kładzie fundament poprzez nas. Jest kładziony fundament boskiej religii, tzn. nieba. Na ile staniesz się pomocnikiem, na tyle zgodnie z tym, weźmiesz swoją część. Jak inaczej mogłaby zostać stworzona dynastia słońca? Teraz tworzycie tę wzniosłą nagrodę. Każdy z was tworzy swoją nagrodę, dzięki czynionemu wysiłkowi. Aby stworzyć swoją nagrodę musisz wykonywać dobre czyny. Ludzie składają dary i wykonują charytatywność, a także budują domy dla pielgrzymów w imię Boga, ponieważ to On daje owoc za to wszystko. Czynicie teraz wysiłki w oparciu o wskazówki Boga. Cała reszta świata czyni wysiłki, przestrzegając wskazówek ludzkich istot. Są to diabelskie wskazówki. Po wskazówkach Boga, są wskazówki bóstw, a potem są diabelskie wskazówki. Dzieci, teraz otrzymujecie wskazówki Boga. Baba i Mama stali się wzniośli, dzięki przestrzeganiu Jego wskazówek. Żadna ludzka istota nie może być tak wzniosła, jak bóstwo. Kto uczynił bóstwa wzniosłymi? Nikt tutaj nie jest wzniosły. Śri Śri jest tylko Jeden. Tylko On jest najwznioślejszym Ojcem, Nauczycielem i Guru. Tylko On stwarza Lakszmi i Narajana. Rama i Sita są zwani Śri Ramą i Śri Sitą, ale do ich imion dodawane jest określenie „wojownicy dynastii księżyca”. Lakszmi i Narajan są pełni w szesnastu boskich stopniach; oni należą do dynastii słońca. Ich klan to boski klan, natomiast Rama i Sita mają czternaście boskich stopni i są z dynastii księżyca, a więc jest to o dwa stopnie mniej. Jednak jest to nieuchronne. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób świat wchodzi w stan schodzenia w dół (upadku). Z szesnastu stopni staje się czternastostopniowy i dlatego staje się zepsuty. Obecnie jest całkowicie zepsuty. Jest to społeczeństwo Rawana. Jest to królestwo Rawana. Wskazówki Rawana są zwane wskazówkami diabła. Wszyscy są nieczyści. Nie może być nikogo czystego w tym nieczystym świecie. Mieszkańcy Bharatu, którzy byli czyści teraz stali się nieczyści. Ja przychodzę, aby raz jeszcze ich oczyścić. Kriszna nie jest pamiętany jako Oczyściciel, nie ma też mowy o jego boskich działań. Tylko Najwyższa Dusza jest zwana Oczyścicielem. Na końcu każdy powie: O, Boże, Twoje wskazówki i cel są unikalne. Nikt inny nie zna Twojego stworzenia. Jednak wy teraz przyszliście, aby to zrozumieć. Ta wiedza jest całkowicie nowa. Gdy coś nowego jest wymyślane i się pojawia, na początku jest tego bardzo mało, a potem ilość się zwiększa. Wy także na początku byliście tylko w jednym zakątku. Teraz będzie trwać ekspansja z jednego kraju do następnego i królestwo z pewnością będzie założone. Główną kwestią, która ma być udowodniona jest to, że Kriszna nie jest Bogiem Gity. Ojciec, a nie Kriszna, daje wam dziedzictwo. Nawet Lakszmi i Narajan dadzą dziedzictwo swoim dzieciom i to będzie nagrodą za wysiłek wykonany w obecnym czasie. Nieograniczone dziedzictwo jest w złotym i srebrnym wieku. Ludzie świętują złoty i srebrny jubileusz. Tutaj oni świętują tylko przez jeden dzień. My będziemy świętować złoty jubileusz przez 1250 lat. Świętujemy w szczęściu i jesteśmy napełnieni skarbami. Dlatego jest to wewnętrzne szczęście. Nie chodzi o to, że jest zewnętrzna dekoracja ze świateł. W niebie jesteśmy bardzo bogaci i bardzo szczęśliwi. Nikt nie jest tak szczęśliwy jak ci, którzy należą do boskiej religii. Ludzie nawet nie rozumieją dobrze srebrnego jubileuszu. Otrzymujecie teraz swoje dziedzictwo od Baby, aby świętować jubileusz przez pół cyklu. Dlatego główną kwestią, którą należy zrozumieć jest to, że Śiwa jest Bogiem Gity. On uczył nas radża jogi i teraz uczy nas tego ponownie. Uczy nas tego teraz, gdy nie ma dłużej królestwa. Ludzie teraz rządzą ludźmi i nie potrzebują dużo czasu, aby odebrać sobie nawzajem tytuły! Postępując zgodnie z Jego wskazówkami, wy, dzieci, staniecie się panami krainy szczęścia. Jest wielu, którzy nie potrafią w pełni wpajać sobie wiedzy, ale mimo to dalej przychodzą do ośrodków. W ich sercach jest pragnienie, by mieć dziecko. To Maja kusi ich, by wyjść za mąż (ożenić się) i odczuwać szczęście z posiadania dziecka. Jednak nie ma gwarancji, że dziecko da szczęście. Jeśli ich dziecko umiera po dwóch czy czterech latach, oni cierpią jeszcze bardziej. Dzisiaj oni świętują, natomiast jutro, jeśli umrze i będzie na stosie, będą płakać. Jest to ląd cierpienia. Popatrzcie tylko, co oni jedzą! Dlatego Ojciec wyjaśnia: Dzieci, nie miejcie takich pragnień. Maja będzie stwarzać wielkie sztormy; natychmiast sprawi, że wpadniecie w występek żądzy i potem będziecie się wstydzić przychodzić tutaj. Każdy powie, że zniesławiliście imię klanu. Jakie więc dziedzictwo wtedy otrzymacie? Mówicie „Mama” i „Baba,” a więc jako Brahma Kumar i Kumari, jesteście braćmi i siostrami. Dlatego, jeśli wchodzisz w występek, zniesławiasz imię klanu, otrzymasz stukrotną karę i twoja pozycja będzie zniszczona. Niektórzy wchodzą w występek żądzy i nie mówią Babie o tym i dlatego doświadczą wielkiej kary. Baba, Dharamradż nie zostawia nikogo. Ludzie na świecie otrzymują karę i idą do więzienia. Jednak dla tych tutaj, jest nawet bardziej surowa kara. Wielu takich przychodzi do ośrodków. Ojciec wyjaśnia: Nie wykonuj takich czynów. Wejść w występek żądzy po nazwaniu siebie bożym dzieckiem, to znaczy całkowicie zniszczyć w sobie całą prawdę. Jeśli popełnisz błąd, natychmiast powiedz o tym Ojcu. Jeśli nie jesteś w stanie żyć bez występku, lepiej będzie, jeśli nie będziesz tu przychodzić, bo inaczej atmosfera będzie psuta. Gdy siada pośród was bocian albo ktoś, kto je nieczyste pożywienie, to jest to bardzo złe. Ojciec mówi: Ci, którzy przyprowadzają takich ludzi, powinni być za to obwinieni. Jest wiele takich duchowych spotkań na świecie; mogą tam iść i czcić. Nikomu nie zakazujemy wykonywać czczenia. Bóg przychodzi, aby nas oczyścić i by dać nam dziedzictwo czystego raju. Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj Ojca i dziedzictwo, to wszystko. On daje ci metody na bycie ostrożnym, odnośnie pożywienia. Możesz używać wiele różnych metod, aby być ostrożnym: „Moje zdrowie nie jest tak dobre, mój lekarz zabronił mi tego jeść. W porządku, skoro nalegasz, zjem trochę owoców”. Jest to w porządku jeśli chronisz siebie w ten sposób. Baba nie sprzeciwia się temu. Baba poszukuje takich dzieci, które są bardzo słodkie i u których nie pozostaje stara natura. Stańcie się usłużne, posłuszne i godne zaufania. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. W tym świecie Mai we wszystkim jest cierpienie. Dlatego nie miej żadnych pragnień w tym starym świecie. Nawet, jeśli przychodzą sztormy Mai, nigdy nie zniesławiaj imienia klanu.

2. Bądź bardzo ostrożny w swoim jedzeniu i piciu. Gdy idziesz na przyjęcia itp. bądź bardzo taktowny.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem doświadczenia, tym, który nie widzi nic złego w niczym, ale który wyciąga lekcję czerpania czegoś dobrego ze wszystkiego.

Nawet jeśli coś jest całkowicie złe, z pewnością będzie w tym coś dobrego. Wszystko ma dobro uczenia cię lekcji, zanurzone w sobie, ponieważ wszystko jest instrumentalne w czynieniu cię doświadczonym. Uczy cię lekcji cierpliwości. Ktoś może coś wymuszać, zatem w takim czasie, ty będziesz się uczyć lekcji cierpliwości i tolerancji. Dlatego mówi się; Cokolwiek się dzieje, jest dobre i cokolwiek się wydarzy, będzie nawet lepsze. Po prostu musisz mieć intelekt, żeby wziąć z tego to, co dobre. Nie dostrzegaj niczego złego, ale bierz dobro i staniesz się numerem jeden.

Hasło:
Żeby być stale szczęśliwym, potęgą ciszy, przekształć wszystko złe w dobre.