22.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście królewskimi studentami. Musicie przebywać w pamiętaniu Ojca, Nauczyciela i Najwyższego Przewodnika i wykonywać duchową usługę.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy posuwają się naprzód, uważając siebie za nieograniczonych aktorów?

Odpowiedź:
Oni nie pozwalają swoim intelektom pamiętać żadnych subtelnych czy cielesnych istot. Oni stale pamiętają tylko jednego Ojca i swój dom, rejon spokoju, ponieważ cała wspaniałość jest wspaniałością jednego Ojca. Tak jak Ojciec służy całemu światu i oczyszcza nieczystych, tak samo wy dzieci stajecie się pomocnikami w taki sam sposób jak Ojciec.

Om śanti.
Dzieci, przede wszystkim Ojciec ostrzega was. Kiedy siedzisz tutaj przed Ojcem, czy uważasz się za duszę? Oprócz tego, że siedzisz przed Ojcem miej to w swoim intelekcie, że siedzisz również przed Nauczycielem. Najważniejszym aspektem jest to, że jesteś duszą. Ojciec także jest duszą, Nauczyciel jest duszą i Guru także jest duszą; wszyscy są jedną i tą samą duszą. Słuchacie czegoś nowego. Mówicie: Baba, słuchamy tego w każdym cyklu. Wasze intelekty powinny pamiętać to, że uczy was Ojciec i że wy, dusze, słuchacie Go swoimi organami zmysłów. Dzieci, tylko obecnie otrzymujecie tę wiedzę od Boga, Najwyższego ze wszystkich. On jest Ojcem wszystkich dusz i daje wam wasze dziedzictwo. Jaką wiedzę On wam daje? On każdemu daje zbawienie, tzn. zabiera was z powrotem do domu. Ilu On zabiera z powrotem? Wy to wszystko wiecie. Wszystkie dusze powrócą do domu jak chmara komarów. W złotym wieku jest tylko jedna religia. Tam jest wszystko: czystość, spokój i szczęście. Dzieci, bardzo łatwo jest wam wyjaśniać używając obrazów. Kiedy dzieci potrafią zrozumieć gdzie jest Anglia na mapie, wtedy łatwo mogą to pamiętać. To samo jest tutaj. To musi być wyjaśnione każdemu studentowi. Chwała także należy do Jednego: Pokłony Śiwie, Bogu, Najwyższemu ze wszystkich. Ojciec, stwórca jest starszym członkiem rodziny. Tamten fizyczny ojciec jest ojcem ograniczonego domu, podczas gdy Ten jest Ojcem nieograniczonego domu. On jest także Nauczycielem. On was uczy. Dzieci, dlatego powinnyście być bardzo szczęśliwe. Jesteście królewskimi studentami. Ojciec mówi: Ja wchodzę w zwykłe ciało. Pradżapita Brahma z całą pewnością musi istnieć tutaj. Jak można wykonać cokolwiek bez Niego? On jest adoptowany, dlatego z całą pewnością musi być kimś dojrzałym. Tak więc potrzebna jest dojrzała osoba. Kriszna nie powiedziałby: Dziecko, dziecko. To pasuje tylko do starszej osoby. Nikt nie nazwałby dziecka Ojcem – Babą. Dlatego dzieci, to powinno wchodzić do waszych intelektów – przed kim siedzicie. Powinniście mieć również takie wewnętrzne szczęście. Bez względu na to, gdzie studenci siedzą, ich intelekty będą pamiętać swojego ojca i swojego nauczyciela. Tam, na zewnątrz ojciec jest kimś odrębnym od nauczyciela. Wasz Ojciec, Nauczyciel i Guru jest ten sam. Ten Baba jest także studentem; on także się uczy. Jedyna różnica polega na tym, że on wypożyczył swoje ciało, nie ma żadnej innej różnicy. Poza tym on jest taki sam jak wy. Jego dusza (Brahmy) także rozumie to, co wy rozumiecie. Wielki jest tylko Jeden Ojciec. On jest zwany Prabhu, Iśwarem itd. Ten (Brahma) także mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Najwyższą Duszę. Zapomnij wszystkie subtelne i cielesne ludzkie istoty. Jesteście mieszkańcami rejonu spokoju. Jesteście nieograniczonymi aktorami. Nikt inny nie wie o tym. Nikt na całym świecie nie zna tych kwestii. Ci, którzy przychodzą tutaj pogłębiają swoje zrozumienie i stale wykonują usługę Ojca. Jesteście pomocnikami Boga, czyż nie tak? Ojciec także przyszedł by służyć wam. On wykonuje usługę oczyszczania nieczystych. Kiedy wy, ludzie, tracie swoje królestwo i stajecie się nieszczęśliwi, wołacie do Ojca. Wołalibyście tylko do Tego, który wam dał to królestwo. Dzieci, wiecie, że Ojciec przyszedł by uczynić was panami ziemi szczęścia. Nikt inny na świecie o tym nie wie. Wszyscy mieszkańcy Bharatu należeli do jednej religii. Jest to główna religia. Tylko kiedy ta religia dłużej nie istnieje Ojciec może przyjść i założyć ją. Dzieci, rozumiecie, że Bóg, do którego cały świat woła jako do Allaha czy Boga, ten Bóg przyszedł tutaj zgodnie z dramatem, dokładnie tak jak przyszedł w poprzednim cyklu. To jest ten sam epizod Gity, w którym Ojciec przychodzi i przeprowadza stworzenie. Mówi się: bramini i bóstwa. Nie wspomina się wojowników. Ponieważ wojownicy mają 2 stopnie mniej, dlatego mówi się tylko „Pokłony dla braminów i bóstw”. Nowy świat jest zwany niebem. Wiek srebrny nie byłby nazwany nowym światem. Po pierwsze w złotym wieku świat jest całkowicie nowy. Ten świat teraz jest najstarszy. Teraz idziecie do najnowszego świata z wszystkich. Dzieci, idziemy teraz do tamtego świata, dlatego mówicie, że zmieniamy się ze zwykłych ludzi w Narajana. Słuchamy historii prawdziwego Narajana. To nie jest zwane historią stawania się księciem. Jest to zwane historią prawdziwego Narajana. Oni uważają Narajana za kogoś innego niż Krisznę, jednak nie pokazują żadnej biografii Narajana. Wiedza ma wiele aspektów. Dlatego jest ona wam dawana w ciągu 7 dni. Przez 7 dni macie przebywać w bhati. Nie jest tak, że możecie przyjść i pozostać tutaj w bhati cały czas. Jeżeli tak by było, wielu miałoby tę wymówkę, że chce pozostać w tym bhati i po prostu tutaj pozostać. Nauka odbywa się rano i wieczorem. Atmosfera po południu nie jest tak dobra. Wieczorem także, pomiędzy 22 – 24 godz. atmosfera jest bardzo zła. Dzieci, tutaj macie czynić starania, by być w pamiętaniu i stawać się satopradan. Tam przez cały dzień jesteście zajęci swoją pracą, swoimi sprawami. Jest wielu takich, którzy i pracują, i uczą się, by zdobyć lepszą pracę. Tutaj uczycie się. Dlatego macie pamiętać Ojca, który was uczy. Dobrze, jeżeli pamiętasz Go jako Nauczyciela, to możesz pamiętać wszystkich trzech w tym samym czasie: Ojca, Nauczyciela i Przewodnika. Jest to bardzo łatwe. Powinniście umieć pamiętać Go natychmiast. Ten Jeden jest naszym Ojcem, naszym Nauczycielem, a także naszym Przewodnikiem. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich od którego otrzymujemy nasze dziedzictwo nieba. Z całą pewnością pójdziemy do nieba. Niebo z całą pewnością musi być założone. Czynicie starania, by osiągnąć wysokie pozycje. Tylko wy o tym wiecie. Kiedy wasz wpływ się poszerzy, ludzkie istoty dowiedzą się o was. Duchową religią was braminów jest przestrzegać śrimatu i zajmować się tą duchową usługą. Ludzie także dowiedzą się o wzniosłym zadaniu, które wykonujecie poprzez przestrzeganie śrimatu. Nikt inny nie potrafi wykonywać tej duchowej usługi, którą wy wykonujecie. Tylko wy, którzy należycie do bramińskiej religii potraficie wykonywać to zadanie. Dlatego, powinieneś zająć się tym zadaniem i zajmować się tylko tym. Ojciec także jest stale tym zajęty, prawda? Zakładacie królestwo. Przywódcy rządów po prostu tylko spotykają się by każdego utrzymywać. Co robicie tutaj w sposób incognito? Jesteście incognito, nieznanymi, bez przemocy wojownikami. Nikt nie rozumie co to znaczy. Jesteście armią podwójnie wolną od przemocy. Największą przemocą jest występek żądzy, który czyni osobę nieczystą. Ten występek musi być pokonany. Bóg mówi: Żądza jest największym wrogiem. Pokonując ten występek, stajesz się zwycięzcą świata. Lakszmi i Narajan byli zwycięzcami świata, czyż nie tak ? Bharat był zwycięzcą świata. W jaki sposób oni stali się panami świata? Ludzie z zewnątrz nie będą mogli tego zrozumieć. Potrzebny jest bardzo szeroki i nieograniczony intelekt, by to zrozumieć. Ci, którzy zdają ważne egzaminy muszą mieć takie głębokie i nieograniczone intelekty. Zakładacie własne królestwo poprzez przestrzeganie śrimatu. Możecie to wyjaśniać każdemu, że spokój istniał na świecie i że w tym czasie nie było żadnych innych królestw. W niebie nie może być tylko spokoju. Raj jest zwany ogrodem Allaha. Tam nie będzie tylko ogrodu, ludzkie istoty są także potrzebne. Dzieci, teraz rozumiecie, że stajecie się panami raju. Dzieci, powinniście mieć tak wielkie upojenie i wasze myśli powinny być wzniosłe. Wy nie chcecie żadnego zewnętrznego szczęścia. Obecnie macie żyć z całkowitą prostotą. Idziecie teraz do domu swoich teściów. A to jest dom waszych rodziców. Macie tutaj dwóch ojców. Jeden to Najwyższy ze wszystkich, Bezcielesny, a ten drugi to jest cielesny, który jest także najwyższy ze wszystkich. Teraz idziecie do lądu Wisznu, do domu swoich teściów. To nie będzie zwane ziemią Kriszny. Ziemia nie należałaby do dziecka. Jest to ziemia Wisznu, co znaczy ziemia Lakszmi i Narajana. Studiujecie radżą jogę. Dlatego z całą pewnością staniecie się Narajanem ze zwykłych ludzi. Dzieci, jesteście prawdziwymi pomocnikami Boga. Baba nazywa prawdziwym pomocnikiem Boga tę duszę, która czyni starania by być świadomą duszy przez co najmniej 8 godz. Kiedy nie pozostają żadne karmiczne niewole stajesz się sługą, a także osiągasz swój stan karmatyczny. By stać się Narajanem ze zwykłego człowieka, z całą pewnością potrzebny jest stan karmatyczny. Jeżeli nadal pozostają karmiczne niewole, to będzie kara. Dzieci, potraficie sami zrozumieć, że pamiętanie wymaga wielkiego wysiłku. Metoda na to jest bardzo łatwa: po prostu pamiętaj Ojca. Starożytna joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Ta wiedza jest dla jogi, tej jogi, której uczy was Ojciec, kiedy przychodzi. Kriszna nie uczy jogi. Kriszna jest pokazywany z dyskiem samorealizacji. Ten obraz jest całkowicie niewłaściwy. Nie powinniście dłużej pamiętać takich obrazów. Zapomnijcie wszystko. Twój intelekt nie powinien być do nikogo pociągany. Twoje połączenie z Ojcem musi być bardzo czyste. Ten obecny czas jest na uczenie się. Zapomnij świat, uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Tylko wtedy twoje grzechy zostaną usunięte. Ojciec mówi: Kiedy przyszliście pierwszy raz, to przyszliście bezcieleśni i teraz macie powrócić jako bezcieleśni. Przechodzicie przez cały cykl. Tamci aktorzy są ograniczeni, podczas gdy wy jesteście nieograniczonymi aktorami. Rozumiecie teraz, że graliście te role wiele razy. Staliście się panami nieograniczoności wiele razy. W tej nieograniczonej sztuce odgrywane są wiele razy małe sztuki. Wszystko, co wydarza się od złotego wieku do żelaznego, stale się powtarza. Wszystko, od samej góry do samego dołu, jest teraz w waszych intelektach. Jest świat bezcielesny, rejon subtelny i cykl świata, to wszystko. Wy nie macie nic wspólnego (nic was nie łączy) z żadną inną ziemią. Wasza religia jest religią dającą wielkie szczęście. Kiedy będzie czas, żeby inne religie się pojawiły, one zaczną się ponownie. Tak jak schodzicie w dół w kolejności tak samo powrócicie w kolejności. Cóż moglibyśmy powiedzieć o innych religiach? Po prostu macie być w pamiętaniu Jednego Ojca. Zapomnijcie wszystkie obrazy i pamiętajcie Jednego Ojca. Nawet Brahma, Wisznu, Śankar nie powinni być pamiętani, tylko Jeden Ojciec. Oni uważają, że najwyższa Dusza jest owalnym wizerunkiem. W jaki sposób ktoś mógłby być owalnym wizerunkiem? Jak On mógłby wtedy przekazać wiedzę? Czy On zainspirowałby was mówiąc poprzez głośnik, którego wy byście słuchali? Nic nie dzieje się poprzez natchnienie. To nie jest tak, że On inspiruje Śankara. Wszystko to jest zaplanowane w sztuce życia. Zniszczenie musi nastąpić. Tak jak wy dusze mówicie poprzez ciało, tak samo Bóg mówi do was, dzieci. Jego rola jest boska i alokik. Jest tylko Jeden Ojciec, który oczyszcza nieczystych. On mówi: Moja rola jest całkowicie unikalna. Ci, którzy przyszli tutaj w poprzednim cyklu, przyjdą ponownie. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości jest dramatem. Nie może być w tym najmniejszej różnicy. Macie również myśleć o wysiłkach. To nie jest tak, że możesz powiedzieć, że zgodnie z dramatem czynisz słabsze wysiłki. W takim przypadku pozycja, którą otrzymasz będzie bardzo niska. Macie zwiększać swoje starania. Nie pozostawiajcie tego dramatowi. Stale pilnuj swojego dziennika. Stale spoglądaj na swój dziennik. Stale go ulepszaj. Notuj; czy twój dziennik poprawia się czy pogarsza? Macie być bardzo uważni. Tutaj macie towarzystwo braminów, podczas, gdy na zewnątrz jest tylko złe towarzystwo. Oni mówią tylko złe rzeczy. Ojciec teraz usuwa was ze złego towarzystwa. Ludzkie istoty zmieniły swój sposób życia, swój sposób ubierania się itp. z powodu wpływu złego towarzystwa. Oni całkowicie zmienili swoje miejsce i swój sposób ubierania się. To jest tak jak znieważanie własnej religii. Popatrzcie na ich fryzury. Jest taka świadomość ciała. Wydają 100 – 150 rupii tylko na swoje fryzury. To jest zwane największą świadomością ciała. Oni nigdy nie mogą wziąć wiedzy. Baba mówi: Żyjcie w całkowitej prostocie. Pojawia się świadomość ciała kiedy zakładasz drogie ubranie. By przełamać świadomość ciała, wszystko co nosicie powinno być bardzo proste. Dobre i drogie rzeczy wprowadzają świadomość ciała. Obecnie macie zwykły sposób ubierania się w ciągu dnia. (Dzień przed zamążpójściem dziewczyna zakłada stare, podarte ubrania.) Usuń swoje przywiązanie do wszystkiego. Bądź bardzo zwyczajny. Możesz iść na ślub w kolorowych ubraniach, by spełnić swój obowiązek, ale jak wrócisz do domu, przebierz się. Teraz macie przejść poza dźwięk. Ci, którzy są na emeryturze, zakładają białe ubrania. Wszyscy, młodzi i starzy, jesteście na emeryturze. Przypominajcie nawet małym dzieciom o Śiw Babie. One tylko skorzystają z tego. Idziemy teraz do Śiw Baby; to wszystko. Aćća

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom – namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze zwracaj uwagę, pilnuj tego, by twoje zachowanie nie było oparte w żaden sposób na świadomości ciała. Pozostawaj „prosty”. Usuń swoje przywiązanie do wszystkiego. Bardzo uważaj na złe towarzystwo.

2. Starając się, by mieć dobre pamiętanie, wyzwalaj się od wszystkich swoich karmicznych niewoli i stawaj się karmatyczny. Przebywaj w świadomości duszy przez co najmniej 8 godz. dziennie i bądź prawdziwym pomocnikiem Boga.

Błogosławieństwo:
Stań się wolnym od niewoli i wyzwolonym w życiu i pozostawaj stabilny w nieograniczonym stanie.

Świadomość ciała jest ograniczonym stanem, bycie świadomym duszy jest nieograniczonym stanem. Kiedy wchodzisz w ciało, wchodzisz w karmiczne niewole i ograniczenia. Kiedy stajesz się świadomym duszy, wszystkie niewole się kończą. Mówi się, ci, którzy są wolni od niewoli są wyzwoleni w życiu. Tak samo, ci, którzy pozostają stabilni w nieograniczonym stanie, stają się wyzwoleni od wibracji i środowiska świata, jak również od tamo guni postaw i ataków Mai. To jest znane jako stan wyzwolenia w życiu, którego musisz doświadczyć w zbieżnym wieku.

Hasło:
Znakiem wiernego intelektu (duszy) jest zagwarantowane zwycięstwo i wolność od trosk. Do takiej duszy nie przyjdzie żadna bezużyteczność.