22.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, obecnie Bezcielesny Ojciec wchodzi w cielesną formę i was ozdabia. On nie wykonuje tego sam.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego pozostajecie na pielgrzymce pamiętania?

Odpowiedź:
1. Ponieważ wiecie, że tylko poprzez to pamiętanie otrzymujecie bardzo długie życie i że uwalniacie się od choroby. 2. Gdy pozostajecie w pamiętaniu, wasze grzechy są odcinane. Stajecie się prawdziwym złotem. Z dusz są usuwane domieszki radżo oraz tamo i stajecie się czyste. 3. Dzięki pamiętaniu, stajecie się panami czystego świata. 4. Stajecie się ozdobione. 5. Stajecie się bardzo bogate. To pamiętanie czyni was multimilion razy fortunnymi.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia wam, duchowym dzieciom. Co robicie siedząc tutaj? To nie jest tak, że tylko siedzicie tutaj w milczeniu. Siedzicie w oświeconym stanie, ze zrozumieniem. Dzieci, wiecie dlaczego pamiętacie Ojca. Ojciec daje wam bardzo długie życie. Gdy pamiętacie Ojca, wasze grzechy są odcinane, stajecie się prawdziwym złotem i satopradhan. Tak bardzo jesteście ozdabiane. Wasze życia będą trwać długo, a dusza stanie się czysta. Obecnie do duszy domieszana jest domieszka. Cała domieszka wynikająca ze stanów tamo i radżo zostanie usunięta dzięki pozostawaniu na pielgrzymce pamiętania. Tak bardzo skorzystacie. Potem rozpiętość waszego życia będzie długa. Staniecie się mieszkańcami nieba, a także będziecie bardzo bogaci. Staniecie się multimilion razy fortunni. Dlatego Ojciec mówi – manmanabhaw. Stale pamiętaj tylko Mnie. On nie mówi tego o jakiejś cielesnej istocie. Ojciec nie posiada ciała. Wy dusze także byłyście bezcielesne. Następnie, gdy braliście kolejne narodziny wasze intelekty z boskich stały się kamienne. Teraz ponownie macie stać się czyste. Teraz stajecie się czyste. Kąpaliście się w wodzie życie po życiu. Wierzyliście, że dzięki temu oczyścicie się, ale zamiast się oczyścić, staliście się jeszcze bardziej nieczyści i ponieśliście stratę, ponieważ tamto jest fałszem Mai. Każdy ma sanskary kłamania. Ojciec mówi: Gdy uczyniłem was czystymi, odszedłem. Zatem kto uczynił was nieczystymi? Obecnie to czujecie, czyż nie tak? Tak wiele razy kąpaliście się w Gangesie, ale nie staliście się czyści. Po staniu się czystymi, musielibyście pójść do czystego świata. Rejon spokoju i ziemia szczęścia są czystymi lądami. To jest świat Rawana i ten ląd jest zwany lądem cierpienia. To łatwo można zrozumieć. Nie ma w tym żadnych trudności. Nie ma też żadnej trudności, aby to każdemu przekazywać. Kiedy spotykasz kogoś po prostu mu powiedz: Uważaj się za duszę i pamiętaj Nieograniczonego Ojca. Ojcem wszystkich dusz jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa. Każdy ma odrębnego, fizycznego ojca ciała. Ojciec wszystkich dusz jest tylko jeden. Baba wyjaśnia tak dobrze i On wyjaśnia tylko w hindi. Język hindi jest głównym językiem. Nazwalibyście tamte bóstwa multimilion razy fortunnymi. One są tak fortunne! Nikt nie wie, w jaki sposób one stały się panami nieba. Ojciec teraz wam to mówi. W tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku staniecie się tacy poprzez tę łatwą jogę. Teraz to jest zbieżny wiek starego i nowego świata. Następnie staniecie się panami nowego świata. Ojciec po prostu teraz mówi wam kilka słów: Pamiętaj Mnie ze zrozumieniem. W Gicie jest powiedziane: manmanabhaw. Ludzie czytają te słowa, ale zupełnie nie rozumieją ich znaczenia. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, ponieważ tylko Ja jestem Oczyścicielem. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Tylko Ojciec mówi: Pamiętajcie tylko Mnie, a staniecie się panami czystego świata. Na początku byliście satopradhan, a potem biorąc kolejne narodziny, staliście się tamopradhan. Obecnie, po 84 życiach macie powtórnie stać się bóstwami w nowym świecie. Teraz znacie i Stwórcę i stworzenie. Dlatego staliście się teistami. Wcześniej, życie po życiu byliście ateistami. Nikt nie wie tego, co Ojciec wam przekazuję. Bez względu na to gdzie się udacie, nikt nie będzie w stanie przekazać nic z tego. Teraz obaj Ojcowie was ozdabiają. Na początku Ojciec był sam, On nie miał ciała. On nie może ozdabiać was, kiedy siedzi tam ponad. Mówi się: Postaw razem 1 obok 2, a otrzymasz 12. Jednak nie ma żadnego natchnienia czy mocy itp. On nie może spotkać was poprzez natchnienie, będąc tam w górze. Kiedy Bezcielesny bierze oparcie cielesnego, wtedy On was ozdabia. Rozumiecie, że Baba zabiera was do ziemi szczęścia. Zgodnie z planem dramatu Baba jest zobowiązany, aby tego dokonać, ponieważ On otrzymał swoje zadanie. Dzieci, On przybywa co każde 5000 lat dla was. Stajecie się tak czyste poprzez potęgę jogi. Zarówno dusza jak i ciało stają się tak czyste. Potem one stają się brudne. Teraz macie wizje: Poprzez taki wysiłek będziemy ozdobieni i staniemy się tacy jak one. Tam nie ma żadnego zbrodniczego sposobu patrzenia. One są w pełni ubrani (przykryci strojami). Tylko popatrzcie na to, w jaki sposób ludzie nauczyli się tutaj w królestwie Rawana tak wielu brudnych rzeczy. Popatrzcie na ubranie Lakszmi i Narajana. One jest tak dobre. Tutaj wszyscy są świadomi ciała. Tamci (Lakszmi i Narajan) nie byliby zwani świadomymi ciała. Ich piękno jest naturalnym pięknem. Ojciec czyni was naturalnie pięknymi. Obecnie nikt nawet nie może nosić swojej prawdziwej biżuterii. Jeśli ktoś by ją nosił, zostałby okradziony. Tam coś takiego nie istnie. Odnaleźliście takiego Ojca i bez Niego nic nie moglibyście osiągnąć. Wielu mówi, że otrzymuje bezpośrednio od Śiw Baby, ale w jaki sposób On mógłby dać? Możesz spróbować i spytać Go o coś bezpośrednio i sprawdzić czy cokolwiek otrzymasz. Wielu mówi: Weźmiemy nasze dziedzictwo od Śiw Baby. Jaka jest potrzeba, aby Brahmę o cokolwiek pytać? Śiw Baba da nam coś przez natchnienie. Maja kąsa nawet bardzo dobre, stare dzieci. One wierzą tylko w Jednego, ale co Ten Jeden może sam uczynić? Ojciec mówi: W jaki sposób Ja sam mogę przyjść? W jaki sposób mogę mówić bez ust? Zapamiętane zostały usta. Ludzie tak bardzo błądzą, aby móc napić się z gaumuk (pyska krowy). Oni udają się do Śrinath, aby mieć wizje. Ale co się wydarzy poprzez otrzymanie takiej wizji? Jest to zwane czczeniem żywiołów. W tamtym posągu nie ma żadnej duszy. To jest tylko kukiełka stworzona z 5 żywiołów. Zatem oznacza to pamiętanie Mai. Istnieje 5 żywiołów natury. Co się wydarzy, gdy będziecie je pamiętać? Każdy bierze oparcie materii, ale tam materia jest satopradhan. Tutaj, materia jest tamopradhan. Ojciec nigdy nie musi brać oparcia satopradhan materii. Satopradhan materii nie można tutaj znaleźć. Ojciec mówi: Ja muszę podźwignąć wszystkich mędrców, świętych itp. Ja nie wchodzę na ścieżkę izolacji. To jest ścieżka rodzinna. Każdemu mówię, aby stał się czysty. Tam (na ścieżce izolacji) ich imiona i formy się zmieniają. Ojciec wyjaśnia: Popatrzcie, w jaki sposób ta sztuka została stworzona. Rysy żadnych dwóch ludzi nie mogą być takie same. Są ich miliony, a jednak rysy wszystkich się różnią, są odrębne. Bez względu na to co ktoś próbuje zrobić, rysy żadnych dwóch osób nie są takie same. To jest zwane cudem natury. Niebo też jest zwane cudem. Ono jest tak piękne! Istnieje siedem cudów Mai i jeden cud Ojca. Umieśćcie te siedem cudów na jednej szali wagi, a ten jeden cud na drugiej szali. Nawet wtedy ten jeden będzie więcej znaczył. Jeśli umieścicie wiedzę po jednej stronie, a czczenie po drugiej, strona wiedzy będzie cięższa. Teraz rozumiecie, że jest wielu, którzy uczą was czczenia, ale jest tylko jeden Ojciec, który daje wam wiedzę. Dzieci, Ojciec przychodzi i was uczy. On was ozdabia. Ojciec mówi: Stańcie się czyste! Dzieci mówią: Nie, stanę się brudny! Oni pokazali rzekę trucizny w Garuda Purana (pismo). Jaszczurki, skorpiony, węże itp. wszystkie wciąż gryzą się nawzajem. Ojciec mówi: Staliście się zupełnymi sierotami. Dzieci, Ojciec wyjaśnia tylko wam. Jeśli powiedzielibyście to komuś z zewnątrz, on by się zdenerwował. Macie wyjaśniać z wielkim taktem. Niektóre dzieci nie mają rozsądnego sposobu mówienia. Małe dzieci są całkowicie niewinne i dlatego są zwane wielkimi duszami. Jest różnica pomiędzy nazywaniem Kriszny wielką duszą, a nazywaniem sannjasinów ścieżki izolacji wielkimi duszami. To jest ścieżka rodzinna. On (Kriszna) nigdy nie rodzi się poprzez występek. On jest zwany wzniosłym. Teraz stajecie się wzniośli. Dzieci wiedzą, że obaj – Bap i Dada są tutaj razem. Oni z cała pewnością bardzo dobrze by was ozdobili. Dzieci, każdy pragnąłby pójść do tego kto was ozdobił. Dlatego przybyliście tutaj, aby zostać odświeżeni. Serce jest pociągane, aby przybyć do Ojca. Ci, którzy mają pełną wiarę, powiedzieliby: Czy zbijesz mnie, czy też coś innego uczynisz, ja nigdy nie pozostawię Twojego towarzystwa. Niektórzy opuszczają Go bez powodu. To również jest z góry wyznaczone w sztuce życia. Oni albo rozwodzą się z Nim, albo Go pozostawiają. Ojciec wie, że ta osoba należy do klanu Rawana. To samo wydarza się w każdym cyklu. Niektórzy powracają. Ojciec wyjaśnia: Pozostawiając Jego rękę, otrzymasz niższą pozycję. Niektórzy osobiście przybywają tutaj i składają obietnicę: Nigdy nie pozostawię takiego Ojca. Jednak Maja, Rawan nie jest słabsza. Ona szybko pociąga was do siebie. Potem, kiedy oni osobiście przybywają tutaj jest im wyjaśniane. Ojciec nie podnosiłby na nich kija. Ojciec wciąż wyjaśnia z miłością: Maja – aligator cię zjadła, ale to dobrze, że zostałeś uratowany i przybyłeś tutaj. Jeżeli zostałeś mocno zraniony, będziesz nieprzytomny i twoja pozycja będzie zmniejszona. Ci, którzy stale mają stały stan, nigdy nie odejdą. Oni nigdy nie pozostawią Jego ręki. Gdy pozostawiają Ojca, umierają, a następnie należą do Mai, a więc Maja i Rawan zjedzą ich nawet z jeszcze większą siłą. Ojciec mówi: Ja tak bardzo was ozdabiam. Jest wam mówione, abyście zachowywali się w dobry sposób i nikomu nie sprawiali cierpienia. Niektórzy piszą nawet swoją krwią, a następnie stają się tacy, jacy byli wcześniej. Maja jest bardzo potężna. Ona chwyta cię za uszy lub nos i czyni cię zrozpaczonym. Zostało ci teraz dane 3 oko wiedzy, a więc twój sposób patrzenia nigdy nie powinien stawać się zbrodniczy. Jeśli pragniesz stać się panem świata, masz czynić chociaż trochę wysiłku. Obecnie zarówno ty dusza jak i twoje ciało są tamopradhan. Jest w tobie domieszka. Aby wypalić tę domieszkę Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. Czy nie potrafisz pamiętać Ojca? Nie jest ci wstyd? Jeżeli nie masz pamiętania, połkną cię złe duchy Mai. W królestwie Rawana stałeś się tak brudny! Ani jeden nie rodzi się tutaj inaczej, jak tylko przez występek. Tam nie ma wzmianki o występku. Rawan też tam nie istnieje. Królestwo Rawana zacznie istnieć w wieku miedzianym. Tylko jeden Ojciec czyni was czystymi. Ojciec mówi: Dzieci, tylko w tym jednym życiu macie stać się czyste, a potem nie ma żadnej kwestii występku. Tamten świat jest światem bez występku. Wiecie, że tamte czyste bóstwa istniały tutaj i to, że one następnie zeszły w dół biorąc 84 narodziny. One teraz są nieczyste i wołają: O, Śiw Baba wyzwól nas z tego nieczystego świata. Teraz, ponieważ Ojciec przybył, zrozumieliście, że to jest coś nieczystego. Wcześniej tego nie rozumieliście, ponieważ byliście w królestwie Rawana. Ojciec teraz mówi: Jeżeli pragniesz pójść do ziemi szczęścia, zaprzestań stawania się brudnym. Byłeś brudny przez pół cyklu. Na twojej głowie jest ogromny ciężar grzechu, a także bardzo znieważałeś Ojca. Znieważając Ojca, nagromadziłeś wiele grzechu. To także jest częścią dramatu. Dusze, otrzymałyście role 84 narodzin i musicie ją odgrywać. Każdy ma odgrywać własną rolę. Zatem dlaczego płaczesz? W złotym wieku nikt nie płacze. Kiedy kończą się omeny wiedzy, zaczyna się szlochanie i jęki. Słyszeliście historię o królu, który pokonał przywiązanie. Oni stworzyli tę historię dla przykładu. W wieku złotym nikt nie doświadcza nagłej śmierci. Tylko jeden Ojciec czyni was zwycięzcami przywiązania. Stajecie się spadkobiercami Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, który czyni was panami świata. Zapytaj siebie: Czy ja, dusza, jestem Jego spadkobiercą? Co jest do zdobycia poprzez ziemskie studia? Obecnie nie powinniście nawet spoglądać na twarze nieczystych ludzkich istot, ani też nie pokazywać takich twarzy swoim dzieciom. Wasze intelekty zawsze powinny myśleć, że jesteście w wieku zbieżnym. Pamiętajcie tylko jednego Ojca i widząc innych nie dostrzegajcie ich. Widzimy tylko nowy świat. Stajemy się bóstwami i widzimy tylko tamte nowe związki. Nie spoglądajcie na stare związki, a widząc, nie patrzcie na nie. Wszystkie one będą zniszczone. Przybyliśmy sami i mamy sami powrócić. Ojciec przychodzi tylko raz, aby zabrać nas z powrotem ze sobą. To jest zwane orszakiem Śiw Baby. Wszyscy są dziećmi Śiw Baby. Ojciec daje wam zwierzchnictwo świata. On czyni was bóstwami z ludzkich istot. Wcześniej piliście truciznę, a teraz pijecie nektar. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stale posuwaj się naprzód, uważając się za mieszkańca zbieżnego wieku. Nie spoglądaj na stare związki, a widząc je nie dostrzegaj ich. Niech pozostanie to w twoim intelekcie: Przybyłem sam i muszę sam powrócić.

2. Aby uczynić i duszę i ciało czystymi, praktykuj spoglądanie na wszystko trzecim okiem wiedzy. Skończ ze zbrodniczym sposobem patrzenia. Ozdabiaj siebie wiedzą i jogą.

Błogosławieństwo:
Bądź specjalną duszą, która doświadcza i umożliwia innym doświadczenie stałej przyjemności pod baldachimem ochrony Ojca.

Tam, gdzie jest baldachim ochrony Ojca stale jesteś bezpieczny od Mai. Maja nie może wejść pod baldachim ochrony. Automatycznie stajesz się daleki od ciężkiej pracy i przebywasz w przyjemności, ponieważ ciężka praca nie pozwala ci na doświadczanie przyjemności. Takie dusze, które przebywają pod baldachimem ochrony są w przyjemności, ponieważ nawet zdobywając (studiując) tak wzniosłe wykształcenie, one mają wiarę, że stają się zwycięskie w każdym cyklu i że już zdały. Tak więc stale przebywaj w przyjemności i stale dawaj innym posłannictwo pozostawania w przyjemności. Na tym polega wasza usługa.

Hasło:
Ci, którzy nie znają tajemnic (raaz) dramatu złoszczą się (naraaz).