22.11.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     21.01.87     Om Shanti     Madhuban


Ci, którzy są samozwierzchnikami, mają prawo do królestwa świata.


Dzisiaj Ojciec, Dawca Fortuny, patrzy na wszystkie swoje najwznioślejsze i fortunne dzieci. Nawet teraz przed BapDadą jest nie tylko to zgromadzenie, ale wszystkie fortunne dzieci zewsząd. Bez względu na to, w jakim zakątku przebywają, czy są w tym lądzie, czy za granicą, nieograniczony Ojciec widzi nieograniczone dzieci. W tym fizycznym świecie jest ograniczona przestrzeń, ale świat driszti nieograniczonego Ojca jest nieograniczony. Świat wszystkich brahmińskich dusz jest zanurzony w driszti Ojca. W świecie driszti wszyscy jesteście osobiście przed Babą. Bóg, Dawca Fortuny, jest szczęśliwy widząc wszystkie dzieci. Tak jak dzieci są zadowolone, widząc Ojca, również Ojciec jest zadowolony, widząc wszystkie dzieci. Widząc dzieci, nieograniczony Ojciec jest duchowo upojony i dumny, że każde z Jego dzieci jest przed światem na liście specjalnych dusz. Nawet jeśli ktoś jest ostatnim paciorkiem różańca 16 tysięcy, mimo to, przychodząc do Ojca i należąc do Ojca, wobec świata jest specjalną duszą. Dlatego, nawet jeśli nie potrafisz poznać szczegółów wiedzy, kiedy sercem akceptujesz jedno słowo „Baba” i przekazujesz je innym swoim sercem, stajesz się specjalną duszą. Przed światem stajesz się wielką duszą. Stajesz się duszą godną pamiętania jako wielka dusza na świecie. Czy czujecie, że łatwo otrzymaliście taką wzniosłą fortunę? Słowo „Baba” jest kluczem. Kluczem do czego? Do wszystkich skarbów i wzniosłej fortuny. Po otrzymaniu klucza, na pewno otrzymujesz fortunę i wszystkie skarby. Zatem, czy wy, wszystkie matki i Pandawowie, wzięliście prawo do klucza? Czy wiecie również, jak używać klucza? Czy może czasami nie wiecie, jak go użyć? Sposobem użycia klucza jest poznanie i zaakceptowanie sercem. Jeśli tylko mówicie to słowami, to nawet mimo że macie klucz, on nie zadziała. Kiedy mówisz to z serca, wtedy wszystkie skarby są zawsze obecne przed tobą. Są to nieskończone skarby. Ponieważ skarby są nieskończone, to bez względu na to, ile jest dzieci, one wszystkie mają prawo. Skarbiec jest otwarty i jest to przepełniony skarbiec. To nie jest tak, że skarby skończyły się dla tych, którzy przyszli na końcu. Bez względu na to, ilu przyszło do tej pory, tzn. ilu należy do Ojca, i ilu będzie należeć do Ojca w przyszłości, skarby są różne i jest ich wiele, więcej niż wystarczająco dla nich wszystkich. Dlatego BapDada daje każdemu dziecku złotą szansę, aby wzięło otwartym sercem (bez wahania) tyle skarbów, ile chce. Dawca niczego nie zamyka. Wszystko zależy od odwagi i wysiłku tych, którzy to biorą. W całym cyklu nie ma takiego ojca, który miałby tak dużo dzieci, z których każde byłoby tak fortunne. Dlatego zostało wam powiedziane, że duchowy BapDada jest duchowo upojony.

Pragnienie każdego, aby przybyć do Madhubanu i mieć spotkanie, teraz zostało spełnione. W porównaniu z pielgrzymkami ścieżki bhakti, tutaj, w Madhubanie, przynajmniej macie miejsce, aby usiąść wygodnie. W świątyniach oni patrzą stojąc. Tutaj przynajmniej wygodnie siedzicie. Tam jest im stale mówione „Pośpieszcie się, pośpieszcie, idźcie dalej, przechodźcie”, podczas gdy wy siedzicie tu wygodnie i rozkoszujecie się przyjemnością, przebywając wygodnie w pamiętaniu. Przybyliście tutaj, aby świętować ze szczęściem w zbieżnym wieku, prawda? A więc w każdej chwili, we wszystkim, co robicie, chodząc, jedząc, pijąc, czy gromadzicie skarby szczęścia? Ile nagromadziliście? Czy nagromadziliście wystarczająco, że możecie jeść z tego wygodnie przez 21 żyć? Madhuban jest specjalnym miejscem, gdzie możecie gromadzić wszystkie skarby, ponieważ tutaj również doświadczacie w fizyczny sposób, że należycie do jednego Ojca i nikogo innego. W swoich miejscach doświadczacie tego intelektem, podczas gdy tutaj, w swoim praktycznym życiu, czy widzicie kogoś oprócz Ojca i brahmińskiej rodziny? Jest tylko jedna czuła troska, te same sprawy, jedna rodzina oraz stały i stabilny stan; nic innego was nie interesuje. Uczyć się i stać się potężnym dzięki nauce – to jest jedyna praca, jaką macie do zrobienia w Madhubanie. Ile macie lekcji? Tutaj macie specjalne środki, aby gromadzić. Dlatego wszyscy przybiegliście tutaj. BapDada szczególnie przypomina wam wszystkim, dzieci: Stale idźcie do przodu dzięki temu, że macie stan samozwierzchnika. Bycie samozwierzchnikiem jest oznaką stawania się tym, kto ma prawo do królestwa świata.

Podczas szczerej rozmowy z Ojcem, niektóre dzieci pytają „Kim będę w przyszłości? Stanę się królem czy poddanym?” BapDada odpowiada dzieciom: Sprawdź siebie przez jeden dzień i będziesz wiedzieć, czy staniesz się królem, bogatym poddanym, czy poddanym. Przede wszystkim od amrit weli sprawdzaj swoich trzech głównych pracowników, swoich współdziałających towarzyszy. Co to za pracownicy? 1. Umysł, to znaczy twoja potęga myśli. 2. Intelekt, to znaczy twoja potęga decydowania. 3. Wzniosłe sanskary przeszłości i teraźniejszości. To są trzej twoi główni pracownicy. W dzisiejszym świecie król ma premiera lub ma specjalnego doradcę i królestwo działa dzięki ich współdziałaniu. W złotym wieku nie będzie żadnych doradców, ale będą bliscy krewni i towarzysze. Uważaj ich za kogo chcesz, za towarzyszy lub doradców, ale sprawdzaj, czy ci trzej pracownicy działają pod twoją kontrolą. Czy jesteś wobec nich samozwierzchnikiem, czy działasz pod ich kontrolą? Czy twój umysł kontroluje ciebie, czy ty kontrolujesz swój umysł? Czy potrafisz mieć taki rodzaj myśli, jaki chcesz, kiedy chcesz? Czy potrafisz skupić swój intelekt gdzie chcesz, czy twój intelekt sprawia, że ty, król, błąkasz się? Czy kontrolujesz swoje sanskary, czy jesteś pod wpływem swoich sanskar? Mieć królestwo oznacza mieć prawo. Czy ty, zwierzchnik, masz potęgę, by wydać rozkaz, aby przeprowadzić zadanie dokładnie we właściwy sposób w czasie, który określisz, czy jest tak, że ty prosisz ich o zrobienie czegoś, a oni robią coś innego? Specjalnym środkiem bycia stałym joginem, samozwierzchnikiem, jest twoje używanie umysłu i intelektu. Mantra, którą otrzymaliście, to „Manmanabhaw”. O jodze mówi się, że jest jogą intelektu. Zatem, jeśli te główne filary oparcia nie są pod twoją kontrolą, albo jeśli czasami są pod twoją kontrolą, a czasami nie, jeśli są pod twoją kontrolą w jednej chwili, a w następnej nie, jeśli choć jeden z tych trzech jest pod twoją kontrolą w mniejszym stopniu, to możesz określić, czy staniesz się królem, czy poddanym. Sanskary bycia zwierzchnikiem przez długi czas, umożliwią ci posiadanie prawa do królestwa w przyszłości przez długi czas. Jeśli czasami masz kontrolę, a czasami jesteś pod wpływem, to nie będziesz mógł otrzymać pełnego prawa do fortuny królestwa przez połowę cyklu. Po upływie połowy czasu możesz stać się srebrno- wiecznym królem, ale nie będziesz mieć prawa do królestwa cały czas, tzn. nie będziesz mógł wejść w bliski związek z królewską rodziną, która włada królestwem. Jeśli ciągle na nowo jesteście pod wpływem, to wasze sanskary nie są sanskarami kontrolowania, ale sanskarami takich, którzy wchodzą do królestwa tych, którzy mają prawo do królestwa. A więc kim oni są? Oni są poddanymi. Czy rozumiecie, kto stanie się królem, a kto poddanym? Popatrz na wizerunek swojej fortuny w swoim własnym lustrze. Ta wiedza jest lustrem. Wszyscy macie to lustro, prawda? Możesz zobaczyć swoją twarz, prawda? Teraz praktykuj posiadanie prawa przez długi czas. Nie myśl, że staniesz się tym na końcu. Jeśli staniesz się tym na końcu, to będziesz mógł władać przez krótki czas w ostatnim życiu. Jednak pamiętaj również, że jeśli nie praktykujesz tego przez długi czas od teraz, albo jeśli nie rozwinąłeś tej praktyki od początku, jeśli od początku do obecnej chwili ci specjalni pracownicy kontrolują ciebie albo sprawiają, że twój stan się chwieje, tzn. jeśli oszukują ciebie, jeśli sprawiają, że doświadczasz fal cierpienia, to na końcu też możesz zostać oszukany. Bycie oszukanym oznacza, że z całą pewnością doświadczy się fal cierpienia. Nawet na końcu będzie fala cierpienia w postaci żalu. Dlatego BapDada raz jeszcze przypomina wam wszystkim, dzieci, abyście stały się królami i sprawiały, aby wasi specjalni, współdziałający pracownicy i towarzysze, którzy wykonują pracę w waszym królestwie, pracowali pod waszą kontrolą. Czy rozumiecie?

BapDada widzi, kto stał się samozwierzchnikiem i do jakiego stopnia. Aćća. Zatem kim wszyscy chcecie się stać? Czy chcecie stać się królami? Czy staliście się teraz samozwierzchnikami, czy nadal mówicie „Stanę się tym, stanę się taki na końcu”? Nie mówcie „Stanę się taki w przyszłości”. Jeśli mówisz, że to wydarzy się w przyszłości, to Ojciec też powie: Aćća, zobaczymy to, kiedy nadejdzie czas dawania fortuny królestwa. Zostało wam powiedziane, że sanskary długiego czasu są potrzebne od teraz. W rzeczywistości nie pozostało dużo czasu. Zostało mało czasu. Tak czy inaczej, jeśli nie masz praktyki przez wystarczająco długi czas, to nie narzekaj w ostatniej chwili „Myślałem, że stanę się tym na końcu”. Dlatego mówi się: Nie kiedyś, ale teraz. Nie myśl „To wydarzy się w jakimś czasie”. To ma nastąpić teraz. Teraz masz się tym stać. Władaj sobą. Nie zaczynaj władać swoimi towarzyszami. Wszyscy towarzysze tych, którzy mają zwierzchnictwo nad sobą – lokik lub alokik – nawet teraz, z powodu miłości mówią „Tak mój panie, ha dżi” i zostają ich towarzyszami. Zostają kochającymi towarzyszami i pokazują to w praktyce, mówiąc „Ha dżi”. Tak jak poddani współdziałają z miłością z królem, tak samo wszystkie wasze fizyczne zmysły, a zwłaszcza potęgi, będą także kochające i będą współdziałać z wami, a to wpłynie na waszych towarzyszy usługi oraz na lokik krewnych i towarzyszy. W boskiej rodzinie nie będzie kogoś, kto kontroluje i wydaje rozkazy innym. Po prostu utrzymuj pod swoją kontrolą swoje własne fizyczne narządy, i zanim wydasz rozkaz, wszyscy twoi towarze będą automatycznie współdziałać w twoim zadaniu. Jeśli oni sami stają się współdziałający, to nie ma potrzeby wydawać rozkazów. Oni zaoferują współdziałanie, ponieważ ty jesteś samozwierzchnikiem. Król tzn. dawca, a dawca nie musi mówić niczego, tzn. nie ma potrzeby prosić. Czy staliście się takimi samozwierzchnikami? Aćća, ta mela też była ustalona w dramacie. Mówicie „Cudowny dramat!”, prawda? Inni ludzie czasami mówią „Cudowny dramat!”, a czasami „Oh! Dramat!”, a co wy mówicie cały czas? „Cudowny dramat, cudowny!” Kiedy macie osiągnięcie, to tam, gdzie jest osiągnięcie, nic nie jest trudne. Podobnie, kiedy spotkaliście taką wzniosłą rodzinę, to nic nie odczuwa się jako trudne. Czy jest uczucie trudności? Czy musicie czekać na jedzenie? Kiedy jecie, śpiewacie chwałę Boga i nawet gdy czekacie w kolejce, śpiewacie chwałę Boga. To jest wszystko, co macie do zrobienia, prawda? To jest również próba. To jeszcze nic. Nastąpi jeszcze większa ekspansja. Teraz wdróżcie sobie nawyk kształtowania siebie, abyście mogli iść naprzód zgodnie z czasem. Teraz rozwinęliście również zwyczaj spania na podłodze, prawda? Nie było tak, że ponieważ nie miałeś łóżka, nie mogłeś spać, prawda? Rozwinęliście zwyczaj przebywania w namiocie, prawda? Czy podobało wam się to? Nie było wam zimno, prawda? Czy teraz powinniśmy postawić namioty w całym Abu? Czy rozkoszowaliście się spaniem w namiotach, czy potrzebujecie pokój? Czy pamiętacie, że na początku, kiedy byliście w Pakistanie, maharati musiały spać na podłodze. Tym, które były bardzo dobrze znanymi maharati, dano metr kwadratowy powierzchni do spania na podłodze. Kiedy brahmińska rodzina powiększyła się, jak to się zaczęło? Zaczęło się od namiotów. Ci, którzy przyszli na początku, mieszkali w namiotach, a ci, którzy żyli w namiotach, stali się święci (wielkimi duszami). Oni mieszkali w namiotach nawet w czasach sakar Baby. Dlatego wy wszyscy będziecie mieć takie doświadczenie, prawda? Czy wszyscy są szczęśliwi pod każdym względem? Aćća, powinniśmy w takim razie zaprosić następne 10000 i poczynić przygotowania, aby dać im namioty. Wszyscy myślicie teraz o warunkach do mycia się i one też będą zorganizowane. Czy pamiętacie, co każdy mówił, kiedy ta sala była budowana? (Om Szanti Bhawan) „Co zrobimy z tak wieloma łazienkami?” Ta sala została wykonana w takim celu, a teraz stała się mała. Bez względu na to, jak wielką salę wybudujecie, ona stanie się mała, ponieważ na końcu musicie wejść w nieograniczoność. Aćća.

Przybyły dzieci zewsząd. To także jest ozdoba tej nieograniczonej sali. Niektórzy siedzą w innych miejscach. (Niektórzy słuchali murli w Sali Historycznej, w Sali Medytacyjnej i innych miejscach) Ta odbywająca się ekspansja jest również oznaką dobrej fortuny. Ekspansja odbyła się, ale teraz macie posuwać się naprzód zgodnie z systemem. Nie myślcie w ten sposób, że przybyliście do Madhubanu, ujrzeliście Babę, zobaczyliście Madhuban, a więc teraz możecie robić wszystko jak chcecie. Nie róbcie tego. Niektóre dzieci są takie, że dopóki nie otrzymały szansy przybycia do Madhubanu, były bardzo silne. Następnie, ponieważ zobaczyły Madhuban, stały się trochę niedbałe. Nie stawajcie się niedbałe. Być brahminem oznacza prowadzić brahmińskie życie, a życie jest przez cały czas, jak długo żyjesz. Ty stworzyłeś to życie, prawda? Czy stworzyłeś to swoje życie, czy stałeś się brahminem na krótki czas? Zawsze bądź świadomy specjalności swojego brahmińskiego życia, ponieważ to dzięki tym specjalnościom twoja teraźniejszość jest wzniosła i wzniosła jest również twoja przyszłość. Aćća. Co jeszcze pozostało? Toli. (Ktoś powiedział: błogosławieństwa.) Błogosławieństwem jest to, że staliście się dziećmi Dawcy Błogosławieństw. Ci, którzy są dziećmi Dawcy Błogosławieństw, automatycznie wciąż na każdym kroku otrzymują błogosławieństwa od Dawcy Błogosławieństw. Błogosławieństwo jest twoim utrzymaniem. Jesteście utrzymywani błogosławieństwami. Tylko pomyślcie – otrzymaliście takie wzniosłe osiągnięcie, a jaki wysiłek uczyniliście? O czymś, co osiągacie bez konieczności ciężkiej pracy, mówi się, że jest błogosławieństwem. Jaki wysiłek wykonaliście? Osiągnięcie, które otrzymaliście, jest tak wzniosłe! Wzięliście prawo do osiągnięcia na życie po życiu. Na każdym kroku otrzymujecie błogosławieństwa od Dawcy Błogosławieństw i stale będziecie je otrzymywać. Poprzez driszti, poprzez słowa i poprzez związki, stale macie błogosławieństwa i tylko błogosławieństwa. Aćća.

Teraz czynicie przygotowania, aby świętować Złoty Jubileusz. Świętujecie Złoty Jubileusz, tzn. jubileusz bycia stale stabilnym w złotym stanie. Zawsze bądź prawdziwym złotem, bez najmniejszej domieszki. To jest zwane Złotym Jubileuszem. Zatem, aby być ujawnionym przed światem jako ci, którzy są prawdziwym złotem, którzy mają złoty stan, stwarzacie wszystkie te metody służenia, ponieważ wasz złoty stan wprowadzi złoty wiek, wprowadzi piękny świat. Każdy teraz chce, aby ten świat się zmienił. Wy jesteście specjalnymi duszami, które wniosą przekształcenie świata poprzez własne przekształcenie. Widząc was wszystkich, niech dusze mają wiarę i czystą nadzieję, że piękny złoty świat naprawdę teraz nadchodzi! Widząc przykład, oni mają wiarę, że to jest coś dobrego. Wy jesteście przykładami złotego świata. Jesteście tymi, którzy mają złoty stan. Kiedy widzą was, przykłady, niech mają wiarę „Tak, teraz te przykłady są gotowe, a więc taki świat na pewno teraz nadchodzi”. W czasie Złotego Jubileuszu będziecie w ten sposób służyć, prawda? Stańcie się tymi, którzy dają nadzieję wszystkim, którzy stracili wszelką nadzieję. Aćća.

Tym, którzy są samozwierzchnikami; duszom, które rozwinęły praktykę kontrolowania siebie przez długi czas; wszystkim specjalnym duszom świata; wszystkim wzniosłym duszom, które są utrzymywane błogosławieństwami do Dawcy Błogosławieństw, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź żywą latarnią morską i generatorem mocy, który pokazuje błąkającym się duszom ich dokładny cel.

Aby pokazać błąkającej się duszy jej dokładny cel, stań się żywą latarnią morską i generatorem mocy. W tym celu zwracaj uwagę na dwie rzeczy: 1) Żeby rozpoznawać pragnienie każdej duszy. Tak jak kompetentny lekarz wie, jak poczuć czyjś puls, w ten sam sposób, zawsze używaj swojej potęgi rozróżniania. 2) Zawsze trzymaj przy sobie doświadczenie wszystkich skarbów. Zawsze miej cel, nie taki, że musisz ludziom coś powiedzieć, ale że masz dać doświadczenie wszystkich związków i wszystkich potęg.

Hasło:
Zamiast korygować innych, utrzymuj dobre połączenie z Ojcem.