23.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Bharat nie może stać się niebem bez waszej czystości. Otrzymaliście śrimat, aby stać się czystymi, mieszkając w domu ze swoją rodziną. Spełniajcie swoje odpowiedzialności wobec obu stron.

Pytanie:
Jaki system tutaj jest całkowicie różny od innych duchowych spotkań i aśramów?

Odpowiedź:
Ludzie udają się do aśramów i zamieszkują w nich wierząc, że mają tam dobre towarzystwo i że nie będzie tam zaburzeń, które powodują dom i rodzina. Jednak, tam nie ma żadnego celu nauki, podczas gdy tutaj macie umrzeć za życia. Nie mówi się wam, byście opuszczali swoje domy i rodziny. Mieszkając w domu, pijecie nektar wiedzy i wykonujecie duchową usługę. Na innych duchowych spotkaniach nie ma takiego systemu.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, ponieważ wiecie, że tutaj tylko Ojciec wam wyjaśnia. Dlatego nie wydaje się właściwe, by powtarzać „Bóg Śiwa mówi”. Ci, którzy przekazują Gitę, powiedzą, „Bóg Kriszna mówi”. Jednak on żył i odszedł. Oni mówią, że Kriszna wypowiedział Gitę i że uczył radża jogi. Dzieci rozumiecie, że Śiw Baba tutaj uczy was radża jogi. Nie ma żadnego innego duchowego spotkania, na którym uczą radża jogi. Ojciec mówi: Czynię was królami królów. Oni tylko powiedzą: Bóg Kriszna mówi: Manmanabhaw! Kiedy to powiedział? Powiedzą, że powiedział to 5000 lat temu albo że to było 3000 lat przed Chrystusem. Nie mówią o 2000 lat (przed Chrystusem), ponieważ w trakcie 1000 lat pomiędzy przyszli ci z islamu i buddyści. Dlatego to dowodzi, że 3000 lat przed Chrystusem był złoty wiek. Mówimy, że 5000 lat temu przyszedł Bóg i wypowiedział Gitę oraz założył religię bóstw. Teraz po 5000 lat On musi przyjść ponownie. Ten cykl trwa 5000 lat. Dzieci, wiecie, że ten Ojciec wyjaśnia wam poprzez tego. Jest wiele rodzajów duchowych spotkań, na które chodzą ludzie. Niektórzy idą i zamieszkują w aśramie. Dlatego nie powie się o nich, że urodzili się u Matki czy Ojca albo że otrzymali od nich dziedzictwo. Nie. Oni po prostu uważają to towarzystwo za dobre, ponieważ nie ma tam zamieszania jak w domu i rodzinie. Jednak, tam nie ma celu nauki. Tutaj mówicie, że przyszliście do Matki i Ojca. Jest to wasze życie, w którym umarliście za życia. Tamci ludzie adoptują dzieci, które przychodzą i mieszkają w ich domach. Tutaj nie ma takiego systemu, by opuszczać dom swoich rodziców lub teściów, przychodzić i mieszkać tutaj. To nie jest możliwe. Tutaj masz stać się taki jak lotos, podczas gdy żyjesz w domu ze swoją rodziną. Czy jesteś kumari czy kimś innym, jest ci mówione, by mieszkać w domu i każdego dnia pić nektar wiedzy. Zrozum tę wiedzę, a potem wyjaśniaj innym. Spełniajcie swoje obowiązki po obu stronach. Macie też mieszkać w domu ze swoją rodziną. Macie spełniać swoje obowiązki po obu stronach do samego końca. Na końcu, bez względu na to czy mieszkasz tu czy tam, śmierć przyjdzie do każdego. Mówi się, że: Rama odszedł i Rawan odszedł. Dlatego nie oznacza to, że wszyscy mają tu przyjechać i zamieszkać. Ci ludzie opuścili swoje domy, gdy byli nękani z powodu trucizny. Kumari także mają mieszkać w domu. Macie służyć swoim przyjaciołom i krewnym. Jest wielu społecznych pracowników. Rząd nie może opiekować się tyloma ludźmi. Oni wszyscy żyją w domach z rodzinami, a także w ten czy inny sposób służą. Tutaj macie służyć w sposób duchowy. Macie także żyć w domu ze swoją rodziną. Tak, gdy tamci ludzie wywołują dużo niepokoju z powodu występku żądzy, możecie przybyć i schronić się u Boga. Córki są bardzo bite z powodu występku żądzy. Tak nie jest nigdzie indziej. Tutaj macie pozostawać czyści. Nawet rząd chce czystości. Jednak tylko Bóg ma tę potęgę, że umożliwia wam przebywanie w domu i życie w czystości. Czas jest taki, że nawet rząd nie chce, by rodziło się wiele dzieci, ponieważ jest wielka bieda. Dlatego chcą czystości w Bharacie, by było mniej dzieci. Ojciec mówi: Dzieci, stańcie się czyste i staniecie się panami czystego świata. Oni nie mają tego w intelektach. Bharat był czysty, a teraz jest nieczysty. Wszystkie dusze pragną stać się czyste. Tutaj panuje dużo cierpienia. Dzieci, wiecie, że Bharat nie może stać się niebem bez czystości. W piekle panuje tylko cierpienie. Piekło nie jest niczym innym jak tym, co oni pokazują w Garuda Purana, gdzie ludzkie istoty dławią się w rzece trucizny. Nie istnieje taka rzeka, w której oni doświadczają kary. Kara jest otrzymywana w więzieniu łona. W złotym wieku nie ma więzienia łona, w którym otrzymuje się karę. Tam jest pałac łona. W obecnym czasie cały świat jest żywym piekłem, w którym ludzie są nieszczęśliwi i chorzy. Stale sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Nic takiego nie dzieje się w niebie. Ojciec teraz wam wyjaśnia: Jestem waszym nieograniczonym Ojcem. Jestem Stwórcą, dlatego na pewno stworzę nowy świat nieba. Stworzę oryginalną, wieczną religię bóstw dla nieba. Mówi się: Jesteś Matką i Ojcem. On uczy tej radża jogi w każdym cyklu. On siedzi tutaj i wyjaśnia poprzez Brahmę tajemnice wszystkich Wed i pism od początku, poprzez środek aż do końca. On siada i wyjaśnia tym, którzy są całkowicie niewykształceni. Mówiliście: O Boże! Przyjdź! Nieczyści nie mogą tam pójść. Dlatego On niewątpliwie musi przyjść tutaj, by was oczyścić. Dzieci, On przypomina wam, że uczył was radża jogi także w poprzednim cyklu. Jesteście pytani: Czy wzięliście tę wiedzę wcześniej? Mówicie: Tak, wzięliśmy tę wiedzę 5000 lat temu. Są to nowe kwestie. Nowy wiek i nowa religia są ponownie zakładane. Nikt oprócz Boga nie może założyć tej religii bóstw. Nawet Brahma, Wisznu i Śankar nie mogą jej założyć, ponieważ te bóstwa same są stworzeniem. Jest potrzebny Stwórca nieba, Matka i Ojciec. Potrzebujecie tutaj dużo szczęścia. Ojciec mówi: Jestem Stwórcą. Ja także stworzyłem was poprzez usta Brahmy. Jestem Nasionem ludzkiego świata. Bez względu na to, jak wielkim mędrcem lub kimś świętym ktoś może być, takie słowa nie wypłyną z jego ust. Są to słowa Gity. Jednak tylko Jeden, który je wypowiedział, może je wypowiedzieć. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast o Bezcielesnym oni powiedzieli o Krisznie, że jest Bogiem. Ojciec mówi: Jestem Nasionem ludzkiego świata, Mieszkańcem najwyższego rejonu, bezcielesną Najwyższą Duszą. Wy także możecie zrozumieć, że fizyczna ludzka istota nie może nazwać siebie Nasionem. Nawet Brahma, Wisznu i Śankar nie mogą tego powiedzieć. Wiecie, że to Śiw Baba tworzy każdego. Ja zakładam religię bóstw. Nikt nie ma potęgi, by to powiedzieć, pomimo że nazwali siebie Kriszną, Brahmą czy Śankarem. Wielu nazwało siebie nawet inkarnacją. Jednak to wszystko są kłamstwa. Gdy przychodzą tu i słuchają tego, rozumieją, że naprawdę jest jeden Ojciec i jedna Inkarnacja. Ojciec mówi: Zabiorę was ze Sobą z powrotem. Nikt inny nie ma nawet potęgi, by to powiedzieć. 5000 lat temu Bóg Gity, Śiw Baba także to powiedział. Ten, który założył oryginalną wieczną religię bóstw, ponownie teraz to czyni. Zostało zapamiętane, że dusze powróciły jak chmara komarów. Tak więc Ojciec przychodzi, staje się Przewodnikiem i wyzwala każdego. Teraz jest koniec wieku żelaznego. Po nim musi nadejść złoty wiek. Dlatego On niewątpliwie przyjdzie, oczyści was i zabierze do czystego świata. Niektóre z tych określeń są w Gicie. Oni wierzą, że pisma są potrzebne w tej (hinduskiej) religii. Dlatego więc usiedli i stworzyli pismo Gitę. Jest ona klejnotem wszystkich pism, najwznioślejszą, pierwszą matką, ale oni zmienili imię. Oni nie mogli w miedzianym wieku napisać o działalnościach przeprowadzanych przez Ojca w obecnym czasie. Ta sama Gita pojawi się ponownie. Gita jest z góry wyznaczona w sztuce życia. Tak jak Ojciec ponownie zmienia ludzkie istoty w bóstwa, podobnie inni później siądą i napiszą pisma. W złotym wieku nie będzie żadnych pism. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam tajemnice całego cyklu. Rozumiecie, że zakończyliście ten cykl 84 żyć. Tylko ci z oryginalnej wiecznej religii bóstw biorą 84 życia, największą liczbę żyć. Populacja ludzka rośnie dopiero potem. Oni nie wezmą tylu żyć. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia poprzez usta tego Brahmy. Ten Dada, ciało którego pożyczyłem, nie znał swoich żyć. Ten jest fizycznym (wjekt) Pradżapitą Brahmą. Tamten jest subtelnym (awjekt Brahmą). Obaj są tacy sami. Dzięki tej wiedzy również stajecie się aniołami, którzy są mieszkańcami subtelnego regionu. Mieszkańcy subtelnego regionu są zwani aniołami, ponieważ nie mają ani ciała, ani kości. Nawet Brahma, Wisznu i Śankar nie mają ciała ani kości, więc jak są tworzone ich obrazy? Obraz Śiwy także jest tworzony, pomimo że On jest gwiazdą. Tworzą także Jego postać. Brahma, Wisznu i Śankar są subtelni. Oni nie mogą stworzyć takiej samej postaci Śankara jak postaci ludzkich istot, ponieważ on nie ma ciała i kości. My tworzymy fizyczne postacie, aby wyjaśniać. Jednak możecie zobaczyć, że on także jest subtelny. Aćća.

13/07/68 - lekcja wieczorna

Ludzkie istoty na pewno potrzebują dwóch rzeczy: jedną jest pokój, a drugą szczęście – pokój na świecie i spokój w sobie. Ludzkie istoty pragną szczęścia na świecie i u siebie. Dlatego trzeba spytać: Ponieważ nie ma teraz pokoju, to na pewno musiał istnieć pokój wcześniej. Jednak, kiedy i jak to było lub też dlaczego był niepokój, nikt tego nie wie, ponieważ ludzie są w całkowitej ciemności. Dzieci, wiecie, że pokazujecie bardzo dobrą ścieżkę do szczęścia i spokoju. Oni są szczęśliwi, ale kiedy słyszą, że muszą także stać się czyści, trochę się cofają. Ten występek jest wrogiem każdego i on jest także przez każdego kochany. Ludzkie serca kurczą się, gdy muszą się go wyrzec. Jest nazywany trucizną, a jednak ludzie nie wyrzekają się go. Wy tak bardzo się trudzicie, a jednak jesteście wciąż pokonywani. Wszystko jest kwestią czystości. To w tym wielu nie zdaje. Kiedy widzą kumari, są przyciągani. Gniew, chciwość lub przywiązanie nie ma takiej atrakcji. Żądza jest największym wrogiem. Pokonanie jej to zadanie dla mahawira. Po świadomości ciała pierwsza jest żądza. To ją musicie pokonać. Nieczyści, pełni żądzy ludzie kłaniają się tym, którzy są czyści. Oni mówią: Jestem występny, a ty bez występku. Nie mówią, że są pełni gniewu lub chciwości. Wszystko jest kwestią występku żądzy. Ludzie żenią się dla występku. Rodzice troszczą się o to (by oni się pobrali). Kiedy dzieci dorastają, rodzice dają im pieniądze, popychając ich do występku. Gdyby nie wchodzili w występek, byłaby kłótnia. Dzieci, macie wyjaśniać, że bóstwa żyły całkowicie bez występku. Macie przed sobą swój cel nauki. Macie zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana, stać się królami królów. Obraz jest przed wami. To nie jest nazywane satsangiem (duchowym zgromadzeniem). Oni nie mają miejsca nauki czy satsangu. Prawdziwy satsang (Towarzystwo Prawdy) z Tym, który jest Prawdą odbywa się wtedy, kiedy On osobiście uczy was radża jogi. Potrzebujecie towarzystwa Prawdy. On jest tym, który uczy Gity, to znaczy radża jogi. Ojciec nie przekazuje Gity. Ludzie sądzą, że skoro to jest nazywane Gita Patśalą, to oni powinni pójść i słuchać Gity. Są pociągani do tego. To jest prawdziwa Gita Patśala, gdzie otrzymujecie zbawienie, zdrowie, bogactwo i szczęście w sekundę. Tak więc pytajcie ich: Dlaczego napisaliśmy „Prawdziwa Gita Patśala”? Powszechnie pisze się „Gita Patśala”. Kiedy oni przeczytają „prawdziwa” mogą być pociągnięci do pomyślenia, że być może istnieje także fałszywa (szkoła Gity). Zatem wy na pewno musicie pisać słowo „prawdziwa”. Czysty świat jest zwany satjugą, złotym wiekiem, a nieczysty świat jest zwany kalijugą, wiekiem żelaznym. W złotym wieku oni byli czyści. Wy jesteście uczeni tego, w jaki sposób oni się tacy stali. Ojciec uczy nas poprzez Brahmę. Jak inaczej On mógłby nas uczyć? Tylko ci, którzy zrozumieli te pisma w poprzednim cyklu, zrozumieją je. Oni są schwytani w bagno ścieżki czczenia. Jest dużo pokazu w czczeniu. To jest niczym. Po prostu miejcie świadomość: Teraz mamy wrócić do domu. Musimy wrócić po staniu się czystymi. W tym celu macie przebywać w pamiętaniu. Czy nie potrafisz pamiętać Ojca, który czyni cię panem nieba? To jest główną rzeczą. Każdy mówi, że na tym polega wysiłek. Dzieci dają dobre wykłady, ale gdyby wyjaśniały przebywając w jodze, to wynik byłby dobry. W pamiętaniu otrzymujecie siłę. Stając się satopradan, staniecie się panami satopradan świata. Czy powiedzielibyście, że pamiętaniem jest prowadzona medytacja? Niewłaściwe jest powiedzieć, że siedliście w prowadzonej medytacji na pół godziny. Ojciec po prostu mówi: Przebywaj w pamiętaniu! Nie ma żadnej potrzeby, aby uczyć tego siedząc naprzeciwko was. Masz pamiętać nieograniczonego Ojca z wielką miłością, ponieważ On daje ci wiele skarbów. Poziom twojego szczęścia powinien wzrosnąć wraz z pamiętaniem. Wtedy odczuwałbyś ponadzmysłowe szczęście. Ojciec mówi: Wasze życie jest bardzo cenne. Macie utrzymywać je zdrowym. Im dłużej żyjesz, tym więcej skarbów weźmiesz. Otrzymasz wszystkie skarby, gdy staniesz się satopradan. Otrzymujesz siłę poprzez murli. Jest także siła w mieczu. Kiedy masz potęgę pamiętania, miecz (wiedzy) stanie się ostry. Nie ma takiej siły w wiedzy i dlatego nie ma takiego efektu. Baba wtedy musi przyjść, aby wnieść korzyść danej osobie (ktokolwiek pojawia się przed wami). Kiedy twoje pamiętanie jest napełnione potęgą, strzała wtedy trafi w uczonych w pismach, nauczycieli itd. Dlatego Baba mówi: Prowadź swój dziennik. Niektórzy mówią, że bardzo pamiętają Babę, ale że ich usta nie są w stanie się otworzyć (nie są wstanie mówić). Przebywaj w pamiętaniu i twoje grzechy zostaną oczyszczone. Aćća. Dobranoc dzieci!

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Żyjąc w domu, duchowo służ. Stań się czysty i oczyszczaj innych.

2. Podczas życia w tym żywym piekle, masz wziąć prawo do swojego dziedzictwa nieba od nieograniczonego Ojca. Nie sprawiaj nikomu cierpienia.

Błogosławieństwo:
Używaj swoich specjalności i rozwijaj je oraz stań się uosobieniem sukcesu.

Im bardziej używasz swoich specjalności do służenia umysłem, słowami i czynami, tym bardziej te specjalności będą rosły. Używanie ich do służenia oznacza otrzymanie wielu owoców z jednego nasiona. Nie tylko trzymaj specjalności, które otrzymałeś jako wrodzone prawo w tym wzniosłym życiu, jako nasiona, ale zasiej je w lądzie usługi, a doświadczysz ich owoców, to znaczy doświadczysz ich sukcesu.

Hasło:
Nie patrz na ekspansję, ale patrz na esencję i zanurz ją w sobie. To jest intensywny wysiłek.