23.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeśli wasze intelekty są w stanie stale pamiętać tylko Ojca, jest to waszą wielką fortuną.

Pytanie:
Jakie są znaki dzieci, które interesują się służeniem?

Odpowiedź:
One nie mogą wytrzymać bez przekazywania wiedzy. Poświęcają swoje kości w duchowej usłudze. Doświadczają wielkiego szczęścia, wyjaśniając duchową wiedzę. Stale tańczą w szczęściu. Mają dużo szacunku do tych, którzy są dla nich seniorami i stale się od nich uczą.

Piosenka:
Pomimo że świat może się zmienić, my nigdy się od Ciebie nie odwrócimy.

Om śanti.
Dzieci usłyszały dwie linijki piosenki. Ta piosenka jest na temat obietnicy. To jest tak, jak para zaręcza się i składa sobie obietnicę, że nigdy od siebie nie odejdą. Niektórzy nie zgadzają się ze sobą, a więc rozchodzą się. Dzieci, komu tutaj składacie obietnicę? Bogu. To jest Ten Jedyny, z którym zaręczyłyście się wy, panny młode. Jednak wy także pozostawiacie Tego Jednego, który czyni was panami świata. Dzieci, gdy siedzicie teraz tutaj, rozumiecie, że nieograniczony BapDada wkrótce przyjdzie. Nie jesteście w stanie, tam na zewnątrz, w swoich ośrodkach, mieć takiego samego stanu, jaki macie, gdy jesteście tutaj. Rozumiecie tutaj, że BapDada wkrótce przyjdzie. Na zewnątrz, w swoich ośrodkach rozumiecie, że wkrótce usłyszycie murli, które Baba wypowiedział. Istnieje duża różnica pomiędzy stanem tam i tu, ponieważ tutaj siedzicie osobiście przed nieograniczonym BapDadą. Tam nie jesteście przez Babą, ale macie pragnienie, by słuchać murli bezpośrednio, twarzą w twarz. Dzieci, tutaj wswoich intelektach wiecie, że Baba wkrótce przyjdzie tak, jak na innych duchowych zgromadzeniach ludzie rozumieją, że wkrótce przybędzie ich nauczyciel (swami). Nie każdy jednak będzie miał tę samą myśl. Joga intelektu niektórych wędruje gdzieś. Niektóre pamiętają swojego męża, a inni pamiętają swoich krewnych. Joga ich intelektów nie jest skupiona na jednym przewodniku. Prawie nikt nie byłby w stanie pozostawać w pamiętaniu nauczyciela. Tak samo jest tutaj. Nie jest tak, że wszyscy pozostają w pamiętaniu Śiw Baby. Ich intelekty stale biegną gdzieś; do krewnych itd. Wtedy pamiętani są ich krewni itd. Jesteście bardzo fortunni, jeśli cały czas możecie pozostawać w pamiętaniu Śiw Baby. Bardzo niewielu potrafi pozostawać stale w pamiętaniu. Powinniście być bardzo szczęśliwi, będąc przed Ojcem. Powiedzenie „Spytajcie gops i gopis, Gopi Wallabh (Ojca gops i gopis) na temat ponadzmysłowej radości” jest pamiętane z obecnego czasu. Siedzicie tutaj w pamiętaniu Ojca. Rozumiecie, że teraz siedzicie w objęciach Boga i że później znajdziecie się w objęciach bóstw. Niektóre dzieci w swoich intelektach mają myśli o usłudze na temat tego, w jaki sposób poprawić obraz i co na nim napisać. Jednak, dobre dzieci rozumieją, że one teraz mają słuchać Ojca. One nie pozwalają na to, aby pojawiały się jakiekolwiek inne myśli. Ojciec przybył, aby napełnić wasze fartuchy klejnotami wiedzy. Dlatego macie utrzymywać jogę intelektu z Ojcem. We wpajaniu sobie tego wszyscy są w kolejności. Niektórzy słuchają bardzo dobrze i wpajają sobie, a inni wpajają sobie w mniejszym stopniu. Jeżeli joga intelektu jest gdzie indziej, wówczas nie jest możliwe przyswajanie; oni pozostają słabi. Jeśli nie wpajasz sobie murli po usłyszeniu go raz czy dwa razy, ten nawyk staje się silny. Wtedy bez względu na to, jak dużo słuchasz, nie będziesz w stanie wpajać sobie. Nie będziesz w stanie przekazywać tej wiedzy innym. Ci, którzy to wpajają sobię ją, będą zainteresowani służeniem. Oni będą bardzo entuzjastyczni. Uważają, że powinni iść i rozdawać bogactwo, ponieważ nikt poza Ojcem nie ma tego bogactwa. Ojciec także rozumie, że nie każdy może sobie to wpajać. Nie każdy może osiągnąć tę samą wysoką pozycję. Dlatego też ich intelekty, stale gdzieś błądzą. Ich przyszła fortuna nie staje się tak wzniosła. Niektórzy poświęcają swoje kości w fizycznej usłudze. Oni każdego czynią szczęśliwym, np.: gotują i służą poprzez jedzenie ludziom. To także jest przedmiot. Ci, którzy interesują się służeniem, nie będą mogli wytrzymać, nie przekazując wiedzy. Wtedy Baba może sprawdzić, czy oni są świadomi ciała. Czy mają szacunek do seniorów, czy nie? Powinniście mieć szacunek do starszych maharati. Tak, kiedy intelekty niektórych młodych, którzy są mądrzy, galopują szybko, maharati mają im okazywać szacunek. Ojciec jest zadowolony, gdy widzi, że jesteście zainteresowani służeniem. Ta osoba będzie dobrze służyła. Powinniście cały dzień praktykować wyjaśnianie na wystawach. Dużo poddanych jest stwarzanych. Nie ma żadnego innego sposobu. Królowie i królowe oraz poddani dynastii słońca i dynastii księżyca – wszyscy są tutaj stwarzani. Powinniście bardzo dużo służyć. Dzieci, teraz w waszych intelektach jest to, że staliście się brahminami. Żyjąc w domu ze swoją rodziną, każdy z was ma swój stan. Nie musicie pozostawiać rodziny. Ojciec mówi: Możesz mieszkać w domu, ale miej w intelekcie wiarę, że stary świat wkrótce zostanie zniszczony. Nasze jedyne połączenie jest z Ojcem. Rozumiecie, że tylko ci, którzy wzięli tę wiedzę w poprzednim cyklu, wezmą ją ponownie. Wszystko powtarza się identycznie, sekunda po sekundzie. Dusza ma wiedzę, prawda? Ojciec także ma wiedzę. Dzieci, macie stać się takie jak Ojciec. Macie także wpajać sobie punkty. Nie wszystkie punkty wyjaśniane są w tym samym czasie. Zniszczenie stoi przed wami. To jest to samo zniszczenie. W wieku złotym i srebrnym nie ma żadnych wojen. Tylko wtedy, kiedy pojawia się dużo religii i tworzone są armie, wówczas zaczynają się wojny. Na początku, kiedy dusze schodzą, są satopradhan i następnie one przechodzą poprzez stany sato, radżo i tamo. W waszych intelektach powinno pozostawać to, w jaki sposób jest zakładane to królestwo. Siedząc tutaj, powinniście być świadomi, że Śiw Baba przychodzi i daje wam skarby, które mają sobie wpajać wasze intelekty. Dobre dzieci robią notatki. Dobrze jest zapisywać, a wtedy w twoim intelekcie pojawią się tematy. Dzisiaj będę wyjaśniać na ten temat. Ojciec mówi: Dałem wam bardzo dużo skarbów. Macie bardzo dużo bogactwa w złotym i srebrnym wieku. Kiedy wchodzicie na ścieżkę grzechu, ono się zmniejsza. Wasze szczęście także się zmniejsza. Zaczynacie wykonywać taki lub inny występny czyn. W miarę schodzenia wasze stopnie ciągle są zmniejszane. Przechodzicie przez stany satopradhan, sato, radżo i tamo. Kiedy przechodzicie z sato do radżo, to nie jest tak, że wchodzicie w tamten stan natychmiast. Schodzicie bardzo powoli. Nawet w stanie tamopradhan schodzicie w dół schodów bardzo powoli, a wasze stopnie stale się zmniejszają. Dzień po dniu one wciąż się zmniejszają. Teraz macie wykonać skok. Z tamopradhan macie się stać satopradhan. Na to potrzeba czasu. Śpiewa się, że ci, którzy się wspinają się, są w stanie zasmakować nektaru nieba. Jeżeli jesteście uderzeni występkiem żądzy, jesteście całkowicie zmiażdżeni. Wasze kości są całkowicie połamane. Niektóre ludzkie istoty popełniają samobójstwo. To nie jest nazywane samobójstwem duszy, ale samobójstwem żywego ciała. Tutaj macie wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Macie pamiętać Ojca, ponieważ od Niego otrzymujecie zwierzchnictwo. Zapytaj siebie: Jak dużo dochodu nagromadziłem na przyszłość, pamiętając Ojca? W jakim stopniu stałem się laską dla ślepych? Macie przekazywać od domu do domu to posłannictwo, że ten stary świat się zmienia. Ojciec uczy was radża jogi dla nowego świata. Wszystko jest pokazywane na obrazie schodów. Ten obraz trudno stworzyć. Cały dzień myślcie, w jaki sposób zaprojektować obraz, aby każdy mógł łatwo go zrozumieć. Nie cały świat tu przybędzie. Tylko ci z religii bóstw przyjdą. Wasza usługa musi trwać przez długi czas. Wiecie, jak długo te wasze lekcje będą trwać. Ludzie wierzą, że czas trwania cyklu to setki tysięcy lat i dlatego wciąż przekazują treść pism. Oni wierzą, że na końcu przybędzie Dawca Zbawienia dla wszystkich tak, że ich naśladowcy otrzymają zbawienie i że potem scalą się ze światłem. Jednak tak nie jest. Wiecie, że obecnie słuchamy prawdziwej historii o nieśmiertelności od nieśmiertelnego Ojca. Dlatego macie wierzyć w to, co mówi nieśmiertelny Ojciec. On mówi: Pamiętaj Mnie i stań się czysty. W przeciwnym razie będziesz musiał doświadczyć dużej kary; otrzymasz niską pozycję. Masz czynić starania, służąc. Istnieje także przykład Dadiczi Risi. On poświęcił swoje kości w usłudze. Poświęcić swoje kości w usłudze, to znaczy, służyć przez cały dzień, nie myśląc o swoim ciele. Jedną jest fizyczna usługa poprzez swoje kości, a inną jest duchowa usługa poprzez swoje kości. Duchowi słudzy przekazują tylko duchową wiedzę. Rozdając bogactwo, oni wciąż tańczą w szczęściu. Wszelka usługa, którą wykonują ludzie na świecie jest fizyczną usługą. Przekazywanie pism nie jest nazywane duchową usługą. Tylko Ojciec przychodzi i uczy duchowej usługi. Duchowy Ojciec przychodzi i uczy duchowe dzieci. Dzieci, obecnie czynicie przygotowania, aby pójść do nowego złotowiecznego świata. Tam nie będziecie wykonywać żadnych występnych czynów. Tam jest królestwo Ramy. Tam jest bardzo niewielu. Obecnie w królestwie Rawana każdy doświadcza cierpienia. Cała ta wiedza jest zawarta w waszych intelektach w kolejności, zgodnie z wysiłkiem. Cała wiedza jest zawarta w obrazie schodów. Ojciec mówi: Żyjcie w czystości w tym waszym ostatnim życiu, a staniecie się panami czystego świata. Powinniście wyjaśniać w taki sposób, aby ludzkie istoty zrozumiały, że one z satopradhan stały się tamopradhan i że jedynym sposobem na stanie się satopradhan jest pozostawanie na pielgrzymce pamiętania. Kiedy oni to zobaczą, ich intelekty uświadomią sobie, że nikt inny nie ma tej wiedzy. Kiedy patrzą na obraz schodów, pytają, gdzie jest informacja o innych religiach. Wszystko to jest zapisane na obrazie cyklu. Oni nie przychodzą do nowego świata. Oni otrzymują spokój. Tylko ludzie Bharatu byli w niebie. Ojciec przychodzi w Bharacie, aby uczyć radża jogi. Dlatego każdy pragnie starożytnej jogi Bharatu. Oni zrozumieją z tych obrazów, że naprawdę w nowym świecie istniał tylko Bharat. Oni zrozumieją to, co dotyczy ich religii. Nawet pomimo że Chrystus przybył, aby założyć tamtą religię, obecnie on także jest tamopradhan. Ta wiedza o Stwórcy i stworzeniu jest bardzo rozległa. Możecie powiedzieć im, że nie potrzebujemy niczyich pieniędzy. Co zrobilibyśmy z pieniędzmi? Słuchajcie tego, a także przekazujcie to innym. Drukujcie te obrazy. Macie używać tych obrazów. Zbudujcie salę, w której ta wiedza może być przekazywana. Co zrobilibyśmy, przyjmując pieniądze? To wniesie korzyść waszej rodzinie. Macie tylko dokonać odpowiednich przygotowań. Wielu przyjdzie i powie, że ta wiedza o Stwórcy i stworzeniu jest bardzo dobra. To musi być zrozumiane przez ludzi. Kiedy ludzie za granicą usłyszą tę wiedzę, ona będzie im się bardzo podobać. Będą bardzo szczęśliwi. Zrozumieją, że oni także powinni mieć jogę z Ojcem, aby ich grzechy zostały usunięte. Macie każdemu przedstawiać Ojca. Oni zrozumieją, że nikt poza Ojcem nie może przekazywać tej wiedzy. Oni mówią, że Bóg założył niebo, ale nie są świadomi tego, w jaki sposób Bóg przychodzi. Oni będą szczęśliwi słuchając was i będą czynić wysiłek, aby nauczyć się jogi. Będą czynić wysiłek, aby stać się satopradhan z tamopradhan. Powinniście mieć dużo myśli o usłudze. Jeśli ujawnicie swoje umiejętności w Bharacie, Baba pośle was za granicę. Zostanie wysłana misja. Obecnie nadal jest na to czas. Stworzenie nowego świata nie zabrało dużo czasu. Gdziekolwiek jest trzęsienie ziemi, oni potrafią ponownie postawić budynki w ciągu 2-3 lat. Gdy jest wielu zdolnych pracowników i dostępne są wszystkie materiały, budowanie nie zabiera długiego czasu. Jak budynki są budowane za granicą? Taśmowo. A więc wyobraźcie sobie, jak szybko w złotym wieku budynki będą konstruowane. Tam będzie dostępnych bardzo dużo materiałów takich jak złoto, srebro itp. Będziecie wydobywać z kopalni złoto, srebro i diamenty. Uczycie się wszystkich umiejętności. Obecnie panuje wielka arogancja nauki. Tam nauka będzie użyteczna. Wszystko, czego oni nauczyli się tutaj, będzie dla nich użyteczne w ich następnym życiu. W tamtym czasie cały świat staje się nowy. Królestwo Rawana jest niszczone. Nawet 5 żywiołów służy wam zgodnie z prawem. Niebo jest stwarzane. Tam nie ma żadnych klęsk naturalnych. Tam nie ma żadnego królestwa Rawana. Każdy jest satopradhan. Dzieci, najlepsze jest to, że powinnyście bardzo kochać Ojca. Wpajajcie sobie skarby, które Ojciec wam daje i rozdawajcie je innym. Im więcej rozdajecie, tym więcej gromadzicie. W jaki sposób wpoisz je sobie, jeżeli nie służysz? Twój intelekt powinien być używany do usługi. Można wykonać dużo usługi. Każdego dnia niech będzie postęp. Niech będzie także własny postęp. Niech zaistnieje także postęp w zakresie własnego rozwoju. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stale bądź zaangażowany w duchowej usłudze. Tańcz w szczęściu, rozdając bogactwo wiedzy. Wpajaj sobie wiedzę, a także inspiruj innych do wpajania.

2. Napełniaj swój fartuch skarbami wiedzy, które daje ci Ojciec. Notuj, abyś mógł wyjaśniać na dany temat. Bądź entuzjastyczny w rozdawaniu bogactwa wiedzy.

Błogosławieństwo:
Bądź duchowym sługą i odgrywaj swoją rolę w służeniu, utrzymując świadomość mantry: “Bezcielesny staje się cielesny”.

Tak jak bezcielesny Ojciec staje się cielesny i odgrywa Swoją rolę w służeniu, w ten sam sposób, wy dzieci również musicie utrzymywać narzędzie tej mantry w swojej świadomości i odgrywać swoją rolę w służeniu. Ten fizyczny świat i wasze fizyczne ciała są sceną. Scena jest oparciem, a aktor jest wizerunkiem oparcia, panem. Mając tę świadomość, stań się niezależny i odgrywaj swoją rolę, a wówczas, wraz z byciem rozsądnym, staniesz się pełnym esencji, duchowym sługą.

Hasło:
Ci, którzy obserwują każdą grę jako niezależni obserwatorzy, są prawdziwymi świadkami.