23.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ta oryginalna, wieczna sztuka życia jest z góry ustalona. Jakakolwiek scena przemija, ona powtórzy się po upływie cyklu. Dlatego, zawsze bądźcie wolni od trosk.

Pytanie:
Jakie znaki wskazują na to, że ten świat teraz osiągnął swój tamopradhan stan?

Odpowiedź:
Dzień po dniu zachodzą naturalne klęski i jest tak dużo chaosu. Bandyci biją ludzi i ograbiają ich ze wszystkiego. Jest tak dużo szkód spowodowanych przez ulewne deszcze, które spadają poza sezonem. Wszystkie te znaki wskazują na to, że ten świat jest tamopradhan. Tamopradhan natura stale stwarza cierpienie. Wy, dzieci znacie tajemnice sztuki życia, dlatego mówicie, że to nie jest nic nowego.

Om śanti.
Dzieci, obecnie jesteście spryskiwane deszczem wiedzy. Wszyscy jesteście teraz zbieżnowieczni. Pozostali ludzie są żelaznowieczni. Obecnie na świecie ludzie mają dużo różnych idei i opinii. Wy, dzieci macie tylko jedną wskazówkę. Otrzymujecie jedną wskazówkę od Boga. Ludzie na ścieżce czczenia śpiewają, wykonują pokuty, udają się na pielgrzymki itp. Sądzą, że to jest droga na dotarcie do Boga. Mówią, że jedynie po wykonaniu czczenia można dotrzeć do Boga. Jednak, oni nie wiedzą, kiedy zaczyna się czczenie ani jak długo trwa. Oni tylko mówią, że docierają do Boga poprzez czczenie. Dlatego wykonują dużo różnego rodzaju czczenia. Wierzą, że czcili od początku czasu. Uważają, że na pewno dotrą do Boga pewnego dnia, że dotrą do Niego w takiej lub innej formie. Co On zrobi? On na pewno zapewni zbawienie, ponieważ jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Oni nie wiedzą, kim Bóg jest ani też, kiedy przychodzi, mimo że śpiewają Jego chwałę mówiąc, że jest Oczyścicielem, Oceanem Wiedzy. Jedynie poprzez wiedzę jest zbawienie. Oni wiedzą, że Bóg jest bezcielesny; tak jak my, dusze jesteśmy bezcielesne. Potem bierzemy ciała. My, dusze mieszkamy z Ojcem w najwyższej siedzibie. Nie jesteśmy mieszkańcami tego miejsca. Oni nie są w stanie powiedzieć wam dokładnie, gdzie jest miejsce, w którym wy pierwotnie mieszkacie. Niektórzy sądzą, że pójdą do nieba, jednak nikt nie jest w stanie stąd pójść bezpośrednio do nieba. Niektórzy mówią, że scalą się z wiecznym światłem. To również jest niewłaściwe. Coś takiego uczyniłoby dusze zniszczalnymi. Nie może być wiecznego wyzwolenia (mokszy). Ponieważ oni mówią o wiecznym, z góry ustalonym dramacie, to wskazuje na to, że cykl stale się kręci. Historia i geografia świata powtarza się. Jednak, oni nie wiedzą, w jaki sposób cykl się obraca. Oni ani nie znają cyklu, ani nie znają Boga. Bardzo błądzą na ścieżce czczenia. Wy wiecie, kim jest Bóg. Nazywacie Boga Ojcem. Dlatego, ponieważ mamy fizycznego ojca, a jednocześnie wciąż pamiętamy Tego Jednego, to powinno wejść do intelektu, że jest dwóch ojców - lokik (z tego świata) i Parlokik (ze świata poza). Ludzie dużo czczą, aby dotrzeć do tego Parlokik Ojca. On mieszka w Parloku (w świecie poza). To jest również nazywane bezcielesnym światem. Wy bardzo dobrze wiecie, że to, co ludzie robią należy do ścieżki czczenia. W królestwie Rawana istnieje czczenie i tylko czczenie; nie może być żadnej wiedzy. Nigdy nie może być zbawienia poprzez czczenie. Ludzie pamiętają Ojca, który zapewnia zbawienie, dlatego On na pewno musi przyjść i dać zbawienie. Wiecie, że ten świat całkowicie jest tamopradhan. On był kiedyś satopradhan, teraz jest tamopradhan. Tak dużo naturalnych klęsk zachodzi. Panuje duży chaos, a bandyci wciąż wszystko rabują. Oni biją ludzi i zabierają ich pieniądze. Sprawiają, że ludzie wdychają wszelkiego rodzaju narkotyki, aby uczynić ich nieprzytomnymi. To jest królestwo Rawana. To jest ogromna, nieograniczona sztuka. To wymaga 5 tysięcy lat, aby przejść dookoła cyklu. Ta gra jest taka jak sztuka (film), ona nie byłaby nazwana zwykłą sztuką. Jeżeli aktor w sztuce zachoruje, on może być zastąpiony. Jednak, to nie jest możliwe w tej sztuce. Ta sztuka życia jest wieczna. Na przykład, jeżeli ktoś zachoruje, to powie się, że jest to ustalone dla niego w sztuce życie. Ta sztuka życia jest wiecznie z góry ustalona. Gdy wyjaśniacie innym tę sztukę życia, oni są w zamieszaniu. Wy wiecie, że ta sztuka życia jest nieograniczona. Ci sami aktorzy będą tutaj po upływie cyklu. Tak jak teraz pada deszcz, tak samo będzie padać po upływie cyklu. W taki sam sposób będą te same klęski naturalne. Dzieci, wiecie, że ten deszcz wiedzy nie spada na każdego. Jednak dźwięk o tym, że Bóg, Ocean Wiedzy przybył, na pewno do każdego dotrze. Waszym głównym przedmiotem jest joga. Jedynie wy słuchacie tego deszczu wiedzy, ale ten deszcz pada na cały świat. Poprzez waszą jogę jest stały spokój. Mówicie każdemu, że Bóg przybył, aby stworzyć niebo. Jednak, wielu nazywa siebie Bogiem, a więc, czy oni uwierzyliby wam? Dlatego Ojciec mówi, że jedynie kilku spośród wielu się wyłoni. Między sobą również rozumiecie w kolejności, to że Bóg, Ojciec przybył. Musicie brać swoje dziedzictwo od Ojca. Ojciec również wyjaśnił, jak powinniście Go pamiętać. Uważaj siebie za duszę. Ludzie stali się świadomi ciała. Ojciec mówi: Przychodzę, gdy ludzkie dusze stały się nieczyste. Staliście się tak bardzo tamopradhan! Teraz przyszedłem, aby uczynić was satopradhan. W poprzednim cyklu również wyjaśniłem wam, jak możecie stać się satopradhan z tamopradhan: Po prostu, pamiętajcie Mnie! Przybyłem, aby się wam przedstawić i wyjaśnić na temat stworzenia. Każdy w królestwie Rawana pamięta Ojca. Dusze pamiętają swojego Ojca.Ojciec jest bezcielesny. On jest punktem. Jemu jest nadawane imię. Wy jesteście zwani saligramami, a Ojciec jest zwany Śiwą. Dzieci, to waszym ciałom są nadawane imiona, podczas gdy Ojciec jest Najwyższą Duszą. On nie musi brać ciała. On wszedł w tego. To jest ciało Brahmy. Ten nie jest zwany Śiwą. Wasze imię to dusza i wy wchodzicie w ciała. Najwyższy Ojciec jest Ojcem wszystkich dusz, dlatego każdy ma dwóch ojców. Jeden jest bezcielesny, a drugi cielesny. Ten jest potem zwany alokik, cudownym ojcem. Jest bardzo dużo dzieci. Ponieważ jest tak dużo Pradżapita Brahma Kumars i Kumaris, ludzie nie potrafią tego zrozumieć. Oni nie potrafią zrozumieć, jakiego rodzaju jest to religia. Wiecie, że słowa „kumars i kumaris” należą do ścieżki rodzinnej. Są rodzice, synowie i córki. Na ścieżce czczenia pamiętaliście Go: Jesteś Matką, jesteś Ojcem. Wy znaleźliście teraz Matkę i Ojca, i On was zaadoptował. W złotym wieku nikt nie jest adoptowany, tam nie wspomina się o adopcji. To słowo istnieje tutaj. Inni ojcowie są ograniczonymi ojcami, podczas gdy ten Jeden jest nieograniczonym Ojcem. To jest nieograniczona adopcja. To jest bardzo głęboka tajemnica warta zrozumienia. Wy w pełni niczego nie wyjaśniacie nikomu. Kiedy ktoś przychodzi tutaj pierwszy raz i mówi, że pragnie mieć zobaczyć naszego guru, mówcie mu: To nie jest świątynia. Tylko popatrz, co jest napisane na tablicy. Jest wielu Brahma Kumars i Kumaris. Oni wszyscy są dziećmi Pradżapity. Ty również jesteś jednym z ludzi. Bóg stwarza świat i On także stwarza nas poprzez lotosowe usta Brahmy. Należymy do nowego świata, podczas gdy wszyscy inni należą do starego świata. To w czasie zbieżnego wieku jesteśmy czynieni tymi, którzy należą do nowego świata. To jest wiek na stawanie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Wy znajdujecie się w zbieżnym wieku, podczas gdy wszyscy inni znajdują się w żelaznym wieku. To jest tak, jakby był podział. Tylko popatrzcie, jak dużo podziałów istnieje teraz! Każdy religijny przywódca pragnie opiekować się swoimi ludźmi. Oni będą dbali, aby każdy był równy, aby każdy był w swojej religii szczęśliwy i nie pozostawiał swojego państwa. Uprzednio król miał prawo nad wszystkimi swoimi poddanymi. Król jest uważany za rodzica, za żywiciela. Nie ma już dłużej żadnych królów ani królowych. Wszystko rozpadło się na kawałki. Jest dużo zaburzeń i chaosu. Są nagłe powodzie i trzęsienia ziemi. Wszystko to jest śmiercią poprzez cierpienie. Jedynie wy, bramini teraz rozumiecie, że wszyscy jesteście braćmi. Dlatego powinniście żyć ze sobą z wielką miłością, tak jak mleko i cukier. Jesteście dziećmi Jednego Ojca. Dlatego powinno być pomiędzy wami dużo miłości. Jagnię i lew są wielkimi wrogami, a jednak w królestwie Ramy one piją wodę z tego samego źródła. Tutaj walka jest w każdym domu. Są wojny pomiędzy narodami. Z powodu ich wielu różnorodnych opinii, oni nawet walczą pomiędzy sobą. Wiecie, że wzięliście dziedzictwo od Ojca wiele razy i że potem je traciliście. To oznacza, że pokonujecie Rawana, a potem jesteście przez niego pokonywani. Stajemy się panami świata, przestrzegając śrimatu Jednego Ojca. Dlatego On jest zwany Bogiem, Najwyższym ze Wszystkich. On jest zwany Tym, który usuwa cierpienie i daje wszystkim szczęście. On teraz pokazuje wam ścieżkę do szczęścia. Dzieci, powinnyście być dla siebie nawzajem jak mleko i cukier. Ludzie na świecie są tacy jak słona woda; im nie zajmuje dużo czasu, by zabić siebie nawzajem. Wy jesteście dziećmi Boga, a więc powinniście być tacy jak mleko i cukier. Wy, dzieci Boga jesteście wznioślejsze niż bóstwa. Staliście się pomocnikami Ojca. Pomagacie Mu, aby uczynić ludzi wzniosłymi. Dlatego powinniście wiedzieć w swoim sercu, że wy także jesteście wzniosłymi ludzkimi istotami. Czy posiadacie boskie cnoty? Ktoś, kto ma diabelskie cechy, nie byłby uważany za dziecko Ojca. Dlatego mówi się, że ten, który znieważa Satguru, nie może dotrzeć do swojego celu. Żelaznowieczni guru mówią to o sobie i sprawiają, że ludzie się ich boją. Dlatego Ojciec wyjaśnia wam, dzieci: Godne dzieci to te, które gloryfikują Ojca i które żyją razem jak mleko i cukier. Ojciec zawsze mówi: Żyjcie jak mleko i cukier. Nie walczcie i nie stawajcie się tacy jak słona woda. To tutaj macie się stać tacy jak mleko i cukier. Musicie mieć dużo miłości do siebie nawzajem, ponieważ wszyscy jesteście dziećmi Boga. To dlatego, że Bóg jest najbardziej kochany, każdy Go pamięta. Dlatego powinniście mieć dużo miłości do siebie nawzajem. W przeciwnym razie sprawiacie, że honor Ojca jest tracony. Czy może tak być, że dzieci Boga są dla siebie takie jak słona woda? W jaki sposób one mogłyby wtedy zdobyć pozycje? Ojciec mówi: Żyjcie ze sobą jak mleko i cukier. Jeżeli jesteście jak słona woda, nie będziecie mogli wdrażać sobie cnót. Jak możesz więc wziąć wysoką pozycję, jeżeli nie przestrzegasz wskazówek Ojca? Gdy oni stają się świadomi ciała, walczą ze sobą. Jeżeli jesteś świadomy duszy, nie może być żadnego konfliktu. Znalazłeś Boga, Ojca, a więc musisz wpajać sobie boskie cnoty. Dusza ma się stać taka jak Ojciec. Tak jak Ojciec ma czystość, szczęście, miłość, itp. wy macie stać się tacy jak On. W przeciwnym razie, nie będziecie w stanie zdobyć wysokiej pozycji. Studiuj u Ojca i zdobywaj wysoką pozycję. Ci, którzy wnoszą korzyść dla wielu, są w stanie stać się królami i królowymi. Cała reszta staje się pokojówkami i służącymi. Każdy może zrozumieć, kim się stanie. Ktoś kto studiuje, potrafi zrozumieć sam dla siebie, w jakim stopniu gloryfikuje Ojca. Dzieci Boga powinny być najbardziej kochane tak, że każdy kto je widzi, staje się bardzo szczęśliwy. Baba również uważa je za bardzo słodkie. Przede wszystkim domy tych dzieci muszą być przekształcone – najpierw rodzina, a potem inni. Żyjąc w swojej rodzinie, bądźcie tak czyści jak lotosy i żyjcie jak mleko i cukier. Każdy, kto was widzi powinien powiedzieć: O, to jest niebo! Przed wiedzą Baba widział takie rodziny, 6 lub 7 żonatych synówżyło w tej samej rodzinie. Wszyscy wstawali wcześnie rano i czcili. Był absolutny spokój w domu. Wy należycie do rodziny Boga. Łabędzie i bociany nie mogą żyć razem. Wy macie stać się łabędziami. Baba nie będzie zadowolony, jeżeli jesteście tacy jak słona woda. Ojciec powie: Tak bardzo znieważyłeś Moje imię! Jeżeli nie żyjecie jak mleko i cukier, nie zdobędziecie wysokiej pozycji w niebie. Doświadczycie dużo kary. Jeżeli zaczęliście już należeć do Ojca, a stajecie się tacy jak słona woda, doświadczycie stukrotnej kary i otrzymacie wizję pozycji, jaką weźmiecie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze zwracajcie uwagę na to, że jesteście dziećmi Boga i że macie stać się najbardziej ukochani. Nie wolno wam dla siebie nawzajem być jak słona woda. Najpierw napraw siebie, a potem dawaj innym nauki, aby ich naprawić.

2. Tak jak Ojciec ma czystość, szczęście, miłość i wszystkie cnoty, wy także macie stać się tacy jak Ojciec. Nie wykonujcie żadnych czynów, które znieważałyby Satguru. Swoim zachowaniem masz gloryfikować imię Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź zawsze gotowy i dzięki posiadaniu czystej linii (połączenia) zdaj jako pierwszy.

Bycie stale zawsze gotowym jest specjalnością bramińskiego życia. Niech linia twojego intelektu będzie tak czysta, że kiedykolwiek otrzymujesz sygnał od Ojca jesteś zawsze gotowy. W takim czasie niech nie będzie potrzeby, aby myśleć o czymkolwiek. Nagle zostaniesz poproszony, będzie ci wydane polecenie pozostania tutaj albo udania się dokądś. W takim czasie nie wolno ci pamiętać żadnej sytuacji ani krewnych, ponieważ tylko wtedy zdasz jako pierwszy. Jednak, będzie to egzamin z zaskoczenia, dlatego masz być zawsze gotowy.

Hasło:
Aby uczynić swój umysł potężnym, daj sobie, duszy, pokarm świadomości i potęgi Boga.