23.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, multimiliony, które macie tutaj, tam będą bezużyteczne. Wszystko obróci się w kurz. Dlatego, teraz zarabiajcie prawdziwy dochód dla lądu prawdy.

Pytanie:
Z powodu jakiego aspektu wy, bramini jesteście uważani za wznioślejszych niż bóstwa?

Odpowiedź:
Wy, bramini, służycie teraz duchowo każdemu. Umożliwiacie duszom doświadczenie spotkania Ojca, Najwyższej Duszy. Bóstwa nie wykonują społecznej usługi. Tam, jaki jest król i królowa, tacy są poddani. Oni doświadczają owocu za wysiłek, który tutaj zrobili. Oni nie wykonują żadnej usługi. Dlatego wy, bramińscy słudzy, jesteście wznioślejsi niż bóstwa.

Om śanti.
Czyje to jest spotkanie? To jest spotkanie ludzkich dusz i Najwyższej Duszy. O kimś kto ma ciało mówi się, że jest cielesną istotą, ludzką istotą, podczas gdy Ten jest nazywany Najwyższą Duszą. Ludzkie dusze i Najwyższa Dusza były oddzielone przez długi czas i dlatego teraz jest to znane jako pomyślne spotkanie. Dzieci, wiecie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza nie może być nazywany ludzką duszą, ponieważ wypożycza ciało. On korzysta z oparcia ciała. On przychodzi i mówi: Dzieci, Ja także muszę skorzystać z oparcia tej materii. Nie wchodzę w łono. Inkarnuję w niego i wyjaśniam wam. Wy, ludzkie dusze macie własne ciała. Ja nie mam własnego ciała, a więc to jest unikalne spotkanie. To nie jest tak, że mamy guru, uczniów lub naśladowców. Nie, to jest szkoła. To nie jest tak, że kiedy guru odejdzie, wy otrzymacie jego tron. Tutaj nie ma żadnej kwestii tronu. Dzieci, macie wiarę w to, kto was uczy. Bez wiary nikt nie przyszedłby tutaj. Klan braminów jest klanem ludzkich dusz, ponieważ Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza stwarza braminów poprzez Brahmę. Wiecie, że wy, bramini jesteście najwznioślejsi, nawet wznioślejsi od bóstw. Bóstwa nie wykonują społecznej usługi. Tam, jaki jest król i królowa, tacy są poddani. Oni doświadczają swojej nagrody zgodnie z wysiłkiem, jaki zrobili. Tam nikt nie służy. To bramini służą. Dzieci, wiecie, że uczycie się od nieograniczonego Ojca radża jogi, dokładnie tak, jak 5000 lat temu. Jesteście dziećmi; to nie jest kwestia naśladowców. Ojciec wciąż na nowo nazywa was „dziećmi” i wyjaśnia wam. Teraz staliście się świadomi duszy. Dusza jest niezniszczalna, podczas gdy ciało jest zniszczalne. Ciało jest nazywane ubraniem. To jest brudne, nieczyste ubranie, ponieważ dusza przestrzegała diabelskich wskazówek, oddawała się grzechom i dlatego stała się nieczysta. Słowa „czysty” i „nieczysty” są szczególnie związane z występkami. Ojciec mówi: Nie stawaj się więcej nieczystym. Obecnie każdy jest schwytany w więzy Rawana, ponieważ to jest królestwo Rawana. Dlatego Ojciec wyzwala was z królestwa Rawana i posyła was do królestwa Ramy. Mówi się: Bóg, Ojciec jest Wyzwolicielem. On mówi: Ja każdego wyzwalam z cierpienia i zabieram z powrotem do rejonu spokoju. Dzieci, po pobycie tam, macie zejść w dół i od nowa powtórzyć swoją rolę. Najpierw bóstwa muszą powtórzyć swoją rolę. One były pierwsze. Oryginalna, wieczna religia bóstw jest raz jeszcze zakładana poprzez Brahmę. Zniszczenie żelaznego wieku jest tuż przed wami. Każdy jest w najgłębszej ciemności. Wielu stało się milionerami i multimilionerami, ale to jest wielki pokaz Rawana, który ich kusi. Ojciec wyjaśnia: Tamten to fałszywy dochód, który obróci się w kurz. Oni niczego nie uzyskają. Wy przyszliście, aby wziąć dziedzictwo od Ojca na swoje przyszłe 21 żyć. To jest prawdziwy dochód dla lądu prawdy. Każdy musi powrócić do domu. Każdy jest na emeryturze. Ojciec mówi: Jestem Satguru, Dawcą zbawienia dla wszystkich. Podźwigam mędrców i nieczystych. Nawet małe dzieci są uczone pamiętania Śiw Baby. Możecie wyrzucić całą resztę obrazów: tylko jeden Śiw Baba i nikt inny! Wiecie, że raz jeszcze przybyliście, aby wziąć od Ojca dziedzictwo nieograniczonego szczęścia. Przez wiele żyć braliście ograniczone dziedzictwa od ograniczonych ojców i stawaliście się nieczyści przestrzegając diabelskich wskazówek Rawana. Ludzie nie rozumieją tego. Palą podobiznę Rawana, a więc on powinien być zniszczony, po tym jak jest spalony. Gdy oni palą ludzkie ciała, wszelki ślad po imieniu i formie jest wymazywany, ale imię i forma Rawana nie zanika. Oni wciąż na nowo palą jego podobiznę. Ojciec mówi: Te 5 występków to jest Rawan. One są waszymi wrogami przez 63 życia. Wróg Bharatu to jest wasz wróg. Wpadliście do więzienia Rawana, gdy zaczęliście iść ścieżką grzechu. Dokładnie przez pół cyklu istnieje królestwo Rawana. Rawan nie jest spalany ani też nie umiera. Obecnie wiecie, że w królestwie Rawana doświadczyliście dużo cierpienia. To jest gra w cierpienie i szczęście. Śpiewa się: Jeżeli jesteś pokonany przez Maję, jesteś pokonany przez wszystko, a jeżeli pokonujesz Maję, pokonujesz wszystko. My jeszcze raz pokonujemy Maję i bierzemy królestwo Ramy. Królestwo Ramy i Sity istnieje w srebrnym wieku; złoty wiek jest królestwem Lakszmi i Narajana. Tam jest tylko oryginalna, wieczna religia bóstw. To jest nazywane bożym królestwem założonym przez Ojca. Nie możecie Ojca nazywać wszechobecnym, ponieważ wtedy to jest braterstwo. Jest tylko jeden Ojciec, a wy wszyscy jesteście braćmi. Ojciec siada tutaj i uczy dusze. Rozkazem Ojca jest: Pamiętaj Mnie! Przybyłem, aby dać owoc czczenia. Komu? Tym, którzy czcili od początku aż do końca. Najpierw czcicie jednego Śiw Babę. Jak wspaniała jest świątynia Somnath (Pana Nektaru)! Powinniście myśleć o tym, jak bogaci byliście i jak teraz staliście się biedni, warci łusek. Teraz macie świadomość 84 żyć. Weszło to do waszej świadomości, kim staliście się z kogoś kimś byliście. Słowa „uosobienie świadomości” odnosi się do tego czasu. To nie oznacza, że Bóg przybył i wypowiedział Gitę w sanskrycie. Dzieci, gdyby to było w sanskrycie, wtedy niczego nie zrozumiałybyście. Głównym językiem jest język hindi. Wszystko wyjaśniane jest wam w języku, którym włada Brahma. W każdym cyklu On wyjaśnia w tym samym języku. Wiecie, że siedzicie przed BapDadą. Rodzina składa się tylko z Mamy, Baby oraz braci i sióstr, to wszystko. Nie ma żadnych innych związków. Związek brata i siostry istnieje wtedy, kiedy należycie do Pradżapity Brahmy. Jeśli chodzi o dusze, wszyscy jesteście braćmi. Otrzymujecie dziedzictwo od Ojca. Dusze, wiecie, że Ojciec przybył. Byliście panami Brahmandu; Ojciec także jest Panem Brahmandu. Tak jak dusze są bezcielesne, w taki sam sposób Najwyższa Dusza także jest bezcielesna. Jego imię to Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, tzn. Dusza, która mieszka daleko w rejonie poza. Najwyższa Dusza, tzn. Bóg. Wy otrzymujecie dziedzictwo od Ojca. Tu nie ma żadnych mędrców, świętych lub wielkich dusz; wszyscy są dziećmi. One biorą nieograniczone dziedzictwo od Ojca. Nikt inny nie może dać dziedzictwa. Ojciec zakłada złoty wiek. On zawsze daje tylko szczęście. To nie jest tak, że On daje zarówno szczęście jak i cierpienie. Nie ma takiego prawa. Ojciec osobiście wyjaśnia: Inspiruję was do czynienia wysiłku, abyście stali się bóstwami przez 21 żyć. Dlatego On jest Dawcą szczęścia. On jest Dawcą Szczęścia i Tym, który usuwa cierpienie. Wiecie teraz, kto daje wam cierpienie. Jest to Rawan. Ten świat jest nazywany występnym światem. Zarówno mężczyźni jak i kobiety są występni. W złotym wieku i mężczyźni i kobiety byli bez występku. To było królestwo Lakszmi i Narajana. Królestwem włada się przestrzegając prawa. Żywioły natury pracują zgodnie z waszymi rozkazami. Tam nie ma żadnych klęsk naturalnych. Dzieci, miałyście wizje założenia. Zniszczenie na pewno musi się odbyć. W dniu Holi oni tworzą posągi, modne wizerunki i pytają siebie nawzajem: Co wyłoni się z jego żołądka? I odpowiadają: Pociski. Wiecie, co jest właściwe. Ich nauka jest potężna. Jest to praca intelektu. Istnieje duża arogancja nauki. Oni budują samoloty i dużo innych urządzeń w celu osiągnięcia szczęścia, ale te wynalazki poprowadzą ich do zniszczenia. Na końcu oni zniszczą własny klan. Wy jesteście incognito. Nie prowadzicie z nikim wojny. Nie sprawiacie nikomu cierpienia. Ojciec mówi: Nie wolno wam nikomu sprawiać cierpienia swoim umysłem, słowami czy czynami. Czy Ojciec kiedykolwiek sprawia komuś cierpienie? On czyni was panami ziemi szczęścia, a więc każdemu musicie dawać szczęście. Baba wyjaśnił: Jeżeli ktoś mówi ci coś, po prostu bądź spokojny i wesoły. Pozostawaj w jodze i uśmiechaj się, a dzięki twojej potędze jogi takie osoby również się uciszą. Zachowanie nauczycieli powinno być szczególnie bardzo dobre. Nie powinno być niechęci do nikogo. Ojciec mówi: Nie mam niechęci do nikogo. Wiem, że jesteście nieczyści, ale sztuka życia jest taka. Wiem, co robi taka i taka osoba i że jej jedzenie oraz picie jest nieczyste. Ona po prostu je to, co pojawia się przed nią. Każdy kocha życie. Ja także kocham życie. Wiecie, że w trakcie tego życia macie wziąć od Baby swoje dziedzictwo. Gdy przebywacie w jodze, długość waszego życia się powiększy i będzie mniej grzesznych czynów. A także długość twoich przyszłych 21 żyć się powiększy. Wysiłek, dzięki któremu otrzymywana jest nagroda, czyniony jest teraz. Dzięki potędze jogi stajemy się zdrowi, a dzięki wiedzy stajemy się bogaci. Gdy jest zdrowie i bogactwo, jest szczęście. Jeżeli masz bogactwo, ale nie masz zdrowia, to nie może być szczęścia. Jest wielu królów, którzy są bardzo bogaci, ale są kalecy i chorzy. Można zrozumieć, że oni musieli wykonać jakiś grzeszny czyn i że to jest owoc za czyn. Ojciec mówi wam wiele rzeczy, ale nie powinno być tak, że to, co słyszycie tutaj, pozostawiacie, gdy tylko wychodzicie na zewnątrz. Macie wpajać sobie wiedzę. Nawet jeżeli nie potrafisz pamiętać nic innego, pamiętaj Śiw Babę. Chwal Go wewnętrznie w bardzo incognito sposób: Baba, to nawet nie pojawiło się w mojej świadomości, że przyjdziesz i będziesz nas uczyć. To nie jest wspomniane w pismach, że bezcielesny Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi, aby nas uczyć. Baba, teraz wiemy. Oni wstawili w miejsce imienia Ojca, imię dziecka i sfałszowali Gitę. Nie może być boskich działalności Kriszny. Gita jest pismem zbieżnego wieku, ale oni uczynili ją należącą do miedzianego wieku. Ojciec mówi: Dzieci, wyrzeknijcie się wszystkiego i zwracajcie uwagę na swoje uczenie się. Jeśli nie przebywasz w pamiętaniu i nie jesteś zajęty uczeniem się, wtedy jest to marnowanie czasu. Wasz czas jest najbardziej wartościowy, a więc nie powinieneś go marnować. Masz zarabiać na swoje utrzymanie, ale nie wolno ci marnować czasu na bezużyteczne myśli. Każda wasza sekunda jest tak cenna jak diament. Ojciec mówi: Manmanabhaw! Czas spędzony w ten sposób wnosi korzyść. Wszystko inne jest marnowaniem czasu. Prowadź dziennik i zobacz, ile czasu marnujesz. Jest tylko jedno słowo: Manmanabhaw. Przez pół cyklu macie życie w wyzwoleniu, a przez pół cyklu, macie życie w niewoli. Weszliście w stan satopradhan, a następnie sato, radżo i tamo. Teraz stajemy się wyzwoleni w życiu. Ojciec nas takimi czyni. Każdy otrzymuje wyzwolenie w życiu. Zgodnie z ich własną religią oni doświadczą najpierw szczęścia, a potem cierpienia. Nowe dusze, które schodzą w dół najpierw doświadczają szczęścia. Niektórzy są bardzo chwaleni i posiadają siłę, ponieważ są nowymi duszami. Muzyka szczęścia powinna brzmieć wewnątrz was. Siedzimy przed BapDadą. Jest stwarzane nowe stworzenie. Wasza obecna chwała jest nawet większa niż chwała w złotym wieku. Dżagadamba i boginie istniały w zbieżnym wieku. Bramini także wtedy istnieli. Wiecie, że obecnie jesteście braminami i że potem staniecie się bóstwami godnymi czczenia. Jako pamiątka po was będą budowane świątynie. Stajecie się żywymi bóstwami; tamte to są martwe wizerunki. Spytajcie ich: W jaki sposób ten stał się bóstwem? Jeżeli ktoś przychodzi, aby z tobą rozmawiać, wyjaśniaj: Jesteśmy braminami, a potem stajemy się bóstwami. Jesteście w żywej formie. Wyjaśniacie: Ta wiedza jest pierwszej klasy. Doprowadzacie do założenia. Dzieci mówią: Naszym celem nie jest nic mniejszego od pozycji Lakszmi i Narajana; weźmiemy pełne dziedzictwo. Ta szkoła jest taka, że każdy mówi: Przyszliśmy, aby nauczyć się starożytnej radża jogi. Stajecie się bóstwami dzięki jodze. Teraz staliście się braminami, a potem będziecie bóstwami. Głównym aspektem jest pamiętanie. Tylko w pamiętaniu Maja stwarza przeszkody. Pomimo że próbujecie bardzo mocno, intelekt wciąż błądzi tu i tam. W tym jest zawarty cały wysiłek. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się dawcą szczęścia tak jak Ojciec. Nikomu nie sprawiaj cierpienia poprzez swój umysł, słowa lub czyny. Niech twoja świadomość będzie napełniona spokojem i zawsze bądź wesoły.

2. Nie marnuj swojego czasu na bezużyteczne myśli. Chwal wewnętrznie Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od wszelkiej niewoli karmy i wykonuj każdy czyn jako karma jogin, zgodnie ze wzniosłymi wskazówkami.

Dzieci, które wykonują każdy czyn zgodnie ze wzniosłymi wskazówkami, mają nieograniczone duchowe upojenie. Wykonując czyny, nie przyciągają żadnej niewoli karmy; są niezależne i kochające. Gdy wykonują czyny, będąc karma joginami, fale smutku nie są w stanie się do nich zbliżyć; takie dusze są stale niezależne i kochające. Nie może przyciągnąć ich żadna niewola żadnego czynu. Zawsze wykonują czyny, będąc panami i dlatego doświadczają stanu bycia wolnym od niewoli. Takie dusze są same stale szczęśliwe oraz dają szczęście innym.

Hasło:
Stań się autorytetem doświadczenia i nigdy nie zostaniesz oszukany.