23.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, stańcie się świadome duszy i wszystkie wasze choroby się skończą, a wy staniecie się podwójnie ukoronowanymi panami świata.

Pytanie:
Które dzieci powinny osobiście siedzieć przed Ojcem?

Odpowiedź:
Te, które wiedzą, jak wykonywać taniec wiedzy. Gdy osobiście przed Ojcem są dzieci, które wykonują taniec wiedzy, wtedy Baba wypowiada takie murli. Jeśli ktoś siedzący przed Babą rozgląda się tu i tam, wtedy Baba rozumie, że to dziecko niczego nie rozumie. Baba wtedy spytałby bramińskiego nauczyciela: Kogo tutaj przyprowadziłaś? On siedzi przed Ojcem i ziewa! Ponieważ znalazłyście dzieci takiego Ojca, powinniście tańczyć w szczęściu!

Piosenka:
Mieszkaniec dalekiego lądu przybył do obcego lądu.

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, słyszałyście piosenkę. Duchowe dzieci, rozumiecie, że to jest duchowy Ojciec, którego pamiętaliśmy jako Tego, który usuwa cierpienie i daje szczęście, Tego, który jest Matką i Ojcem i do którego wołaliście: Przyjdź ponownie i daj nam bardzo dużo szczęścia, jesteśmy nieszczęśliwi. Cały świat jest nieszczęśliwy, ponieważ to jest żelaznowieczny, stary świat. Nie może być takiego szczęścia w starym świecie i w starym domu, ile jest w nowym świecie i nowym domu. Dzieci, rozumiecie, że byłyście panami świata; byłyście prawdziwymi, wiecznymi bóstwami. Przechodzimy przez 84 wcielenia. Ojciec mówi: Dzieci, nie znacie własnych żyć, a także nie wiecie, przez ile żyć grałyście role. Ludzie uważają, że jest 8,4 milionów wcieleń. Ile lat trwałoby wówczas każde życie? W aspekcie 8,4 milionów żyć, cykl świata stałby się bardzo długi. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec was, dusz przyszedł, aby was uczyć. Ja także mieszkam w bardzo odległym miejscu. Nie mieszkam tutaj. Przyszedłem tutaj, aby grać Swoją rolę. Pamiętamy Ojca w najwyższej siedzibie. On teraz przyszedł na tę obcą ziemię. To Śiwa jest zwany Ojcem. Rawan nie jest zwany Babą. Bóg jest zwany Babą. Chwała Ojca jest inna. Czy ktoś chwaliłby 5 występków? Świadomość ciała jest bardzo poważną chorobą. Gdy staniemy się świadomi duszy, nie pozostaną w nas żadne choroby i staniemy się panami świata. To macie teraz w swoich intelektach. Wiecie, że Śiw Baba uczy nas, dusze. Na żadnym innym duchowym spotkaniu oni nie rozumieją, że Baba przyszedł, aby uczyć nas radża jogi, abyśmy wzięli królestwo. Ktoś, kto czyni innych królami, sam na pewno byłby królem. Chirurg kształci innych, czyniąc ich chirurgami, aby byli tacy jak on. Aćća. Skąd przybyłby ktoś, kto czyni was podwójnie ukoronowanymi? Dlatego ludzie pokazali Krisznę z podwójną koroną. Jednak, w jaki sposób Kriszna mógłby uczyć? To na pewno musiał być Ojciec, który przyszedł w zbiegu i założył królestwo. Tylko wy, w waszych intelektach macie tę świadomość, w jaki sposób Ojciec przychodzi. On przychodzi z dalekiego lądu, aby uczyć nas radża jogi. Ojciec mówi: Nie mam ani korony ze światła, ani korony z klejnotów. On nigdy nie bierze królestwa. On nigdy nie staje się podwójnie ukoronowany, ale On czyni innych takimi. Ojciec mówi: Jeśli stałbym się królem, to także musiałbym stać się biedakiem. Ludzie Bharatu byli bogaci i teraz stali się biedni. Stajecie się podwójnie ukoronowani, a więc Ten, który was takimi czyni, musi być także podwójnie ukoronowany w taki sposób, że możecie mieć z Nim jogę. Kimkolwiek ktoś jest, czyni innych podobnymi do siebie. Sannjasini próbują i czynią innych sannjasinami. Jeśli jesteście ludźmi rodziny, a oni są sannjasinami, to nie możecie być ich naśladowcami. Ludzie mówią, że taka i taka osoba jest naśladowcą Śiwanandy. Ale ten sannjasin ogolił swoją głowę, podczas gdy wy nie naśladujecie go i nie czynicie tego samego. A więc, dlaczego mówisz, że jesteś naśladowcą? Naśladowca szybko zmienia swoje ubranie i zakłada szaty w kolorze szafranu. Wy żyjecie w rodzinach, w występkach, a więc, jak możecie mówić, że naśladujecie Śiwanandę? Obowiązkiem przewodnika jest zbawić. Przewodnik nigdy by nie powiedział: Pamiętaj taką i taką osobę. W takim wypadku on sam nie byłby przewodnikiem. Potrzebna jest metoda, by pójść do lądu wyzwolenia. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że wasz dom jest zwany lądem wyzwolenia albo bezcielesnym światem. Dusze są zwane bezcielesnymi duszami. Ciała składają się z 5 żywiołów. Skąd przychodzą dusze? Z najwyższej siedziby, ze świata bezcielesnego. Mieszka tam dużo dusz. Jest to zwane słodkim domem ciszy. Tam dusze są poza szczęściem i cierpieniem. Macie to w sobie bardzo umocnić. Jesteśmy mieszkańcami słodkiego domu ciszy. To jest teatr, do którego przybyliśmy, aby grać swoje role. Słońce, księżyc i gwiazdy są światłami tego teatru. Nikt nie może obliczyć, jak oddalony jest ten teatr, ile to kilometrów. Ludzie udają się do góry w samolotach, ale nie są w stanie udać się bardzo daleko, ponieważ nie mogą napełnić ich wystarczającą ilością paliwa, aby móc następnie powrócić. Oni wiedzą, że jeśli udaliby się tak wysoko, dużo kilometrów w górę, ulegliby wypadkowi, jeśli nie zaczęliby w odpowiednim momencie wracać. Nikt nie może dotrzeć do końca oceanu ani końca nieba. Ojciec teraz daje wam głęboką wiedzę o Sobie. Dusze przechodzą poza żywioł fizycznego nieba. Rakieta jest bardzo duża! Dusze, gdy staniecie się czyste, zaczniecie latać jak rakiety. Jesteście bardzo małymi rakietami. Udacie się poza słońce i księżyc do bezcielesnego świata. Ludzie próbują dotrzeć do Słońca i Księżyca. Gwiazdy z odległości wydają się bardzo małe, ale w rzeczywistości są bardzo duże. Kiedy puszczacie latawce, one z odległości również wydają się niewielkie. Ojciec mówi: Wy, dusze jesteście najszybsze. Opuszczacie swoje ciało w sekundę i wchodzicie w następne łono. Jeśli dusza ma konto karmiczne w Londynie, ta ona uda się do Londynu w sekundę i tam się urodzi. Zostało także zapamiętane wyrażenie „wyzwolenie w życiu w jednej sekundzie”. Gdy tylko dziecko wychodzi z łona, staje się panem, staje się dziedzicem. Dzieci, teraz znacie Ojca, tzn. staliście się panami świata. Nieograniczony Ojciec przychodzi i czyni was panami świata. Gdy studiujesz na uczelni, aby stać się prawnikiem, stajesz się prawnikiem. Tutaj przyszliście, aby stać się podwójnie ukoronowanymi. Jeśli zdasz, z całą pewnością staniesz się podwójnie ukoronowany. Przynajmniej z całą pewnością pójdziesz do nieba! Wiecie, że Ojciec zawsze tam mieszka w najwyższej siedzibie. Gdy ludzie mówią „O Boże, Ojcze”, patrzą w górę. Ponieważ Bóg, Ojciec istnieje, na pewno miałby rolę do odegrania. On teraz gra Swoją rolę. On jest także zwany Panem Ogrodu. On przychodzi i zmienia kolce w kwiaty. A więc powinnyście dzieci być bardzo szczęśliwe. Baba przyszedł na tę obcą ziemię. Mieszkaniec odległego miejsca przybył do obcego miejsca. Ojciec mieszka w tym odległym miejscu. Wszystkie dusze także tam mieszkają. One przychodzą tutaj, aby grać swoje role. Nikt nie zna znaczenia powiedzenia „Obca ziemia”. Cokolwiek ludzie słyszą na ścieżce czczenia, stale powtarzają „prawda, prawda”! Dzieci, Ojciec dobrze wam wyjaśnia! Ponieważ dusze są nieczyste, nie potrafią fruwać. Nikt nie może powrócić do domu bez oczyszczenia się. Tylko jeden Ojciec jest zwany Oczyścicielem. On musi przyjść w zbieżnym wieku. Powinniście być bardzo szczęśliwi! Baba czyni nas podwójnie ukoronowanymi. Nikt nie może mieć wyższej pozycji od tej. Ojciec mówi: Nie staję się podwójnie ukoronowany. Przychodzę tylko raz. Przychodzę do obcego świata, w obce ciało. Ten Dada mówi: Nie jestem Śiwą. Byłem zwany Lekradżiem. Ale gdy oddałem się Babie, Baba nadał mi imię Brahma. On wszedł w niego i powiedział: Nie znasz własnych żyć. Musi być konto 84 żyć. Tamci ludzie mówią o 8,4 milionach żyć, ale to jest zupełnie niemożliwe. Aby wyjaśnić tajemnicę 8,4 milionów żyć, potrzeba by było na to setek tysięcy lat. Nawet nie bylibyście w stanie tego zapamiętać. Wszystkie ptaki, zwierzęta i pozostałe różne gatunki są zawarte w 8,4 milionach gatunków. To o życiu ludzkiej istoty mówi się, że jest bezcenne. Zwierzęta nie potrafiłyby zrozumieć wiedzy. Ojciec przychodzi i uczy was wiedzy. On Sam mówi: Przychodzę do królestwa Rawana. Maja zmieniła wasze intelekty w kamienne. Ojciec czyni teraz wasze intelekty boskimi. Wasze intelekty stały się kamienne, kiedy upadaliście. Ojciec obecnie zabiera was w stan wznoszenia się; jest to w kolejności. Każdy z was potrafi zrozumieć (swój stan), na podstawie własnych wysiłków. Najważniejsze jest pamiętanie. Gdy idziesz spać wieczorem, myśl w ten sposób: „Baba, idę spać pamiętając Ciebie”. Tzn. „Teraz opuszczam to ciało i idę do Ciebie”. Idź spać pamiętając Babę w ten sposób i zobaczysz, ile doświadczysz przyjemności. Możliwe, że nawet otrzymasz wizję. Jednak nie wolno ci się zadowalać tylko wizjami. „Baba, będę pamiętać tylko Ciebie, chcę do Ciebie przyjść”. Wówczas, pamiętając Ojca, z wielką wygodą pójdziesz do Niego. Możliwe nawet, że wejdziesz do subtelnego rejonu. Nikt nie może pójść do świata bezcielesnego. Nie nadszedł jeszcze czas powrotu do domu. Tak, gdy masz wizję punktu, wtedy zobaczysz także drzewo małych dusz, tak jak macie wizję raju. Jednak, gdy masz wizję, to nie znaczy, że pójdziesz do raju. Nie. W tym celu musisz czynić starania. Zostało wam wyjaśnione, że najpierw pójdziecie do swojego słodkiego domu. Wszystkie dusze będą wyzwolone od grania swoich ról. Dusza nie może powrócić do domu dopóki nie stanie się czysta. Niczego nie osiąga się dzięki wizjom. Mira miała wizje raju, ale tam nie poszła. Raj istnieje tylko w złotym wieku. Wy teraz czynicie przygotowania, aby stać się panami raju. Baba nie pozwala wam wchodzić za dużo w trans, ponieważ macie się uczyć. Ojciec przychodzi, uczy was i daje każdemu zbawienie. Zniszczenie stoi przed wami. Wojna nie jest wojną pomiędzy diabłami a bóstwami. Oni walczą pomiędzy sobą i walczą dla waszej korzyści, ponieważ wam jest potrzebny nowy świat. Jednak wasza bitwa jest z Mają. Jesteście nieznanymi, ale bardzo dobrze znanymi wojownikami. Jednak nikt nie wie, dlaczego boginie są bardzo pamiętane. Wy teraz potęgą jogi czynicie Bharat niebem. Znaleźliście teraz Ojca. On stale wam wyjaśnia. Dzięki wiedzy następuje zwycięstwo dla nowego świata. Lakszmi i Narajan byli panami nowego świata. Teraz świat jest stary. Zniszczenie starego świata odbyło się także wcześniej, poprzez pociski. Odbyła się Mahabharadzka wojna. W tamtym czasie Ojciec także uczył radża jogi. Ojciec teraz uczy was praktycznej radża jogi. Tylko Ojciec mówi wam prawdę. Gdy prawdziwy Baba przychodzi, wy stale tańczycie w szczęściu. Jest to taniec wiedzy. Tylko ci, którzy są bardzo zainteresowani, aby tańczyć taniec wiedzy, powinni siedzieć przed Babą na przodzie. Ci, którzy niczego nie rozumieją, będą stale ziewać. Wówczas Baba rozumie, że ta osoba niczego nie rozumie. Gdy nie rozumieją wiedzy, to stale się dookoła rozglądają. Baba wtedy zapyta bramińskiego nauczyciela: Kogo tutaj przyprowadziłaś? Ci, którzy uczą się i uczą innych, powinni siedzieć na przodzie. Oni będą stale doświadczać szczęścia, a także będą chcieli tańczyć. To jest taniec wiedzy. Kriszna, ani nie przekazywał wiedzy, ani nie wykonywał takiego tańca. To jest murli wiedzy. Ojciec powiedział wam: Gdy idziesz spać wieczorem, stale pamiętaj Ojca i obracaj cyklem w swoim intelekcie: „Baba, teraz opuszczam to ciało i idę do Ciebie”. Zasypiaj, pamiętając Go w ten sposób i wtedy zobaczysz, co się wydarzy. Na początku jagii oni praktykowali, że są w Kabristanie (na cmentarzu), a następnie wchodzili w całkowitą ciszę. I wtedy niektórzy zaczynali tańczyć. W jaki sposób ci, którzy nie znają Ojca, mogą Go pamiętać? Ludzkie istoty nie znają Ojca, a więc jak mogą Go pamiętać? Dlatego Ojciec mówi: Nikt nie wie, kim jestem ani też nie wie, jaki jestem. Teraz otrzymaliście dużo zrozumienia. Jesteście incognito wojownikami. Oni usłyszeli nazwę „wojownicy” i pokazali boginię z mieczem, z łukiem i strzałą. Wy jesteście wojownikami, którzy mają potęgę jogi. Dzięki potędze jogi stajecie się panami świata. Bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje odnieść zwycięstwo, używając fizycznej siły, nie jest w stanie odnieść zwycięstwa. Joga Bharatu jest bardzo dobrze znana. Tylko Ojciec przychodzi i jej uczy. Nikt o tym nie wie. Stale pamiętaj Ojca podczas wszystkiego co robisz. Niektórzy mówią, że nie potrafią mieć jogi. Usuń słowo joga! Dzieci pamiętają swojego ojca, prawda? Śiw Baba mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Jestem Wszechmocnym Autorytetem. Dzięki pamiętaniu Mnie, staniesz się satopradhan. Gdy wy staniecie się satopradhan, nastąpi procesja was, dusz. Tak, jak jest procesja pszczół, tak samo będzie procesja Śiw Baby. Wszystkie dusze pójdą w ślad za Śiw Babą, jak chmara komarów, a wszystkie ciała zostaną zniszczone. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zanim zaśniesz wieczorem, miej z Babą słodką rozmowę: „Baba, teraz pozostawiam to ciało i idę do Ciebie”. Pamiętaj Babę w ten sposób i zasypiaj. Pamiętanie jest czymś najważniejszym. To dzięki pamiętaniu, twój intelekt stanie się boski.

2. Aby być bezpiecznym od chorób pięciu występków, czyń starania, aby stać się świadomym duszy. Bądź bardzo szczęśliwy. Tańcz taniec wiedzy. Nie rozsiewaj na lekcji lenistwa.

Błogosławieństwo:
Zakończ swoje konto bezużyteczności poprzez swój stan trikaldarsi i dzięki temu stań się stałym uosobieniem sukcesu.

Być stabilnym w stanie trikaldarsi oznacza sprawdzanie, czy coś jest bezużyteczne, czy potężne, zanim stworzy się myśl, wypowie się słowo lub wykona się czyn. Jedna sekunda bezużyteczności może spowodować utratę wielu milionów, a jedna sekunda potężnej myśli może nagromadzić wielomilionowy dochód. Jedna sekunda bezużyteczności powoduje wielką stratę w twoim dochodzie, z powodu której nawet dochód, który już zarobiłeś, zostaje ukryty. Dlatego, nie wolno ci wykonywać żadnych czynów, patrząc zaledwie na jeden aspekt czasu, ale wykonuj każdy czyn, będąc stabilnym w stanie trikaldarsi. Wówczas cała bezużyteczność się skończy, a ty staniesz się uosobieniem stałego sukcesu.

Hasło:
Największym wyrzeczeniem jest wyrzeczenie się szacunku, zaszczytów i udogodnień.