24.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest zbieżny wiek, w którym odbywa się spotkanie dusz z Najwyższą Duszą. Prawdziwy Przewodnik przychodzi tylko raz, daje wam dzieci prawdziwą wiedzę i uczy was dzieci mówić prawdę.

Pytanie:
Stany których dzieci są stanami pierwszej klasy?

Odpowiedź:
Tych, których intelekty są świadome, że wszystko należy do Baby. Stany dzieci, które przestrzegają śrimatu na każdym kroku i które całkowicie wyrzekają się wszystkiego, są pierwszej klasy. Podróż jest długa, dlatego macie przestrzegać wzniosłych wskazówek najwyższego Ojca.

Pytanie:
Które dzieci doświadczają szczęścia bez granic, gdy słuchają murli?

Odpowiedź:
Te, które rozumieją, że słuchają murli Śiw Baby i że Śiw Baba wypowiada to murli poprzez ciało Brahmy. Nasz najukochańszy Baba wypowiada je, aby uczynić nas stale szczęśliwymi i aby zmienić nas z ludzkich istot w bóstwa. Jeżeli macie taką świadomość, gdy słuchacie murli, doświadczycie szczęścia.

Piosenka:
Ukochany przyjdź i spotkaj się ze mną.

Om śanti.
Serce jest nieszczęśliwe tylko w lądzie cierpienia. Szczęśliwe istoty będą żyć na ziemi szczęścia. Jako Ukochany wszystkich czcicieli został zapamiętany tylko Jeden. Jest On zwany Ukochanym (Pritam). Ludzie pamiętają Go, gdy doświadczają cierpienia. Kto siedzi tutaj i wam wyjaśnia? Prawdziwy Ukochany, prawdziwy Ojciec, prawdziwy Nauczyciel i prawdziwy Przewodnik. Ukochanym wszystkich jest tylko Ten, ale nikt nie wie, kiedy Ukochany przychodzi. Ukochany Sam przychodzi i mówi Swoim czcicielom, Swoim dzieciom, że przychodzi tylko raz w zbieżnym wieku. Czas pomiędzy Moim przyjściem a odejściem jest zwany zbieżnym wiekiem. Wszystkie dusze wiele razy rodzą się i umierają. Ja przychodzę tylko raz. Jestem jedynym prawdziwym Przewodnikiem, chociaż przewodników jest wielu. Oni nie mogą być nazwani prawdziwymi przewodnikami, ponieważ nie mówią prawdy. Nie znają Boga, Prawdy. Ci, którzy znają Prawdę zawsze będą mówić prawdę. Prawdziwym Przewodnik jest Jedynym, który mówi prawdę. On jest prawdziwym Przewodnikiem. Sam prawdziwy Ojciec i prawdziwy Nauczyciel przychodzi i mówi wam, że przychodzi w zbieżnym wieku. Mój wiek trwa wtedy, gdy przychodzę tutaj. Przychodzę, a po oczyszczeniu nieczystych powracam. Od momentu, w którym biorę narodziny, zaczynam uczyć was radża jogi. A potem, gdy kończę was uczyć, nieczysty świat jest niszczony, a Ja powracam. Przychodzę tylko na taki czas. To wszystko. W pismach nie określa się czasu. Sam Ojciec przychodzi i mówi wam kiedy Śiw Baba się rodzi, jak długo pozostaje w Bharacie, i że przychodzi w zbieżnym wieku. Początek Mojego przychodzenia jest początkiem zbieżnego wieku, a koniec zbieżnego wieku jest wtedy, gdy odchodzę. W międzyczasie siedzę tutaj i uczę was radża jogi. Sam Ojciec siada tutaj i mówi wam, że wchodzi w tego, gdy on jest na emeryturze. Przychodzę na obcą ziemię i w obce ciało, i dlatego jestem Gościem. Jestem Gościem w tym świecie Rawana. Chwała tego zbieżnego wieku jest bardzo ważna i wspaniała. Ojciec przychodzi, aby zniszczyć królestwo Rawana i założyć królestwo Ramy. W pismach zapisano dużo nieprawdopodobnych opowieści. Ludzie wciąż palą Rawana. Obecnie cały świat jest Lanką. Nie tylko sam Cejlon jest zwany Lanką. Cały świat jest miejscem, w którym mieszka Rawan, to znaczy jest domem cierpienia. Wszyscy doświadczają cierpienia. Ojciec mówi: Przychodzę, aby zamienić ten dom w dom wolny od cierpienia, to znaczy w niebo. Żadna z tych religii nie istnieje w niebie. Tam istniała tylko jedna religia, która obecnie już nie istnieje. Uczę was radża jogi, aby uczynić was ponownie bóstwami. Nie każdy będzie uczył się tego. Przychodzę tylko w Bharacie. Niebo istnieje tylko w Bharacie. Chrześcijanie także wierzą w niebo. Mówi się: Odszedł do niebiańskiej siedziby, odszedł do Boga, Ojca. Jednak, oni nie rozumieją, czym jest niebo. Niebo jest czymś odrębnym. Ojciec wyjaśnia: kiedy i w jaki sposób przychodzi. Przychodzę i czynię was trikaldarsi. Nikt inny nie jest trikaldarsi. Tylko Ja znam początek, środek i koniec świata. Teraz żelazny wiek ma być zniszczony. Widoczne są znaki tego. To jest ten sam czas zbieżnego wieku. Nie można podać czasu w dokładny sposób. Gdy królestwo zostanie całkowicie założone i dzieci osiągną swoje stany karmatyczne, ta wiedza skończy się i zacznie się wojna. Ja także zakończę Swoją rolę oczyszczania i odejdę z powrotem. Moja rola to założenie religii bóstw. Ludzie z Bharatu nie wiedzą o tym niczego. Ludzie teraz świętują narodziny Śiwy, z pewnością więc musiał On wykonać jakieś zadanie. Jednak potem wstawiono imię Kriszny. Wydaje się, że po prostu został popełniony błąd. Nie ma wzmianki w Śiwa Purana ani w żadnych innych pismach, że Śiw Baba przychodzi i uczy radża jogi. W rzeczywistości, każda religia ma swoje pismo. Powinno także istnieć pismo religii bóstw, ale jest zamieszanie co do tego, kto jest jej Stwórcą. Ojciec wyjaśnia: Niewątpliwie muszę założyć religię braminów poprzez Brahmę. Potomstwem zrodzonym ustami Brahmy są synowie i córki Brahmy, Brahma Kumarowie i Kumari. Imiona wielu zostały zmienione i wielu z nich uciekło. Po ich odejściu zastąpili ich inni. Okazało się, że nie było żadnej korzyści w nadawaniu nowych imion. Oni nawet zapomnieli te imiona. W rzeczywistości, musicie mieć jogę z Ojcem. Imię nadaje się ciału. Dusza nie ma żadnego imienia. Dusza bierze 84 wcielenia. W każdym życiu imię, postać, miejsce i czas zmieniają się. Nikt w sztuce życia nie otrzymuje takiej samej roli w danym ciele, jaką miał w innym czasie. Taka sama rola będzie odgrywana ponownie po 5000 lat. Nie jest tak, że Kriszna może przyjść znowu z tym samym imieniem i w takiej samej postaci. Nie. Wiecie, że dusza zostawia jedno ciało i bierze inne, a więc rysy nie mogą być takie same jak poprzednie. Rysy zmieniają się w zależności od pięciu żywiołów. Istnieje dużo różnych cech (rysów). Jednak, wszystkie z nich są wcześniej ustalone w sztuce życia. Nie jest tworzone nic nowego. Świętuje się noc Śiwy. Śiwa z pewnością przyszedł. Jest On ukochanym całego świata. Lakszmi i Narajan, Radhe i Kriszna, Brahma i Wisznu – nikt z nich nie jest Ukochanym. Ukochanym jest Bóg, Ojciec. Ojciec niewątpliwie daje dziedzictwo. Dlatego Ojciec jest kochany. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, ponieważ ode Mnie masz otrzymać swoje dziedzictwo. Dzieci, wiecie, że pójdziecie i staniecie się bóstwami dynastii słońca lub wojownikami dynastii księżyca, zgodnie ze swoją nauką. W rzeczywistości, dla wszystkich ludzi Bharatu powinna być jedna religia. Jednak, nazwa religii bóstw została zmieniona i nazwano ją religią hinduską, ponieważ oni teraz nie mają boskich cnót. Ojciec teraz siedzi tutaj i inspiruje was, abyście je wdrożyli sobie. On mówi: Uważajcie siebie za dusze i stańcie się bezcieleśni. Nie jesteście Najwyższą Duszą. Najwyższą Duszą jest tylko jeden, Śiwa. On, Ukochany wszystkich, przychodzi tylko raz, w zbieżnym wieku. Ten zbieżny wiek jest bardzo krótki. Wszystkie religie będą zniszczone. Nawet klan braminów wróci do domu, ponieważ potem oni muszą być przeniesieni do klanu bóstw. W rzeczywistości, to jest nauka. Robione jest porównanie: Występek żądzy jest trucizną, a ta wiedza jest nektarem. To jest miejsce nauki w celu zmiany ludzkich istot w bóstwa. Domieszka, która jest dodana do dusz uczyniła je całkowicie fałszywymi (sztucznymi). Ojciec przychodzi i czyni was takimi jak diamenty. Mówi się o nocy Śiwy. Śiwa przyszedł w nocy, ale jak przyszedł? W czyje łono przyszedł? Albo, w czyje ciało wszedł? On nie wchodzi w łono. On musi wypożyczyć ciało. On rzeczywiście przychodzi i czyni piekło niebem. Jednak nikt nie wie, kiedy i jak to robi. Wielu ludzi studiuje pisma, ale nikt nie otrzymuje wyzwolenia ani wyzwolenia w życiu. Oni stali się nawet jeszcze bardziej tamopradhan. Każdy musi taki się stać. Wszystkie ludzkie istoty muszą być obecne na scenie. Ojciec przychodzi na końcu. Każdy śpiewa Jego chwałę: Tylko Ty znasz swoje metody i sposoby. Tylko Ty wiesz, jaką masz wiedzę i jak dajesz zbawienie. On z pewnością przyszedłby, aby dać śrimat, prawda? Jednak nikt nie wie, jak On przychodzi i w czyje ciało przychodzi. On Sam mówi: Muszę wejść w zwykłe ciało. Z całą pewnością muszę nazwać go Brahmą. Jak inaczej zostaliby stworzeni bramini? Skąd wziąłby się Brahma? On nie przybyłby z góry; tamten Brahma jest mieszkańcem subtelnego rejonu, awjekt, doskonałym Brahmą. On niewątpliwie musi przyjść tutaj w cielesną postać, aby stworzyć stworzenie. Możemy powiedzieć wam o tym na podstawie doświadczenia. On przychodzi na określony czas, a potem odchodzi. Ojciec mówi: Jestem uwiązany niewolą sztuki życia. Moją rolą jest przybyć tutaj tylko raz. Chociaż stale na świecie jest dużo klęsk i ludzie tak bardzo wtedy wzywają Boga, muszę przyjść w swoim czasie i przychodzę, gdy jest czas emerytury. W tym wieku muszę wykonać wszystkie zadania. Ta wiedza jest bardzo łatwa. Jednak stworzenie takiego stanu wymaga czasu. Dlatego mówi się, że cel jest bardzo wysoki. Ojciec jest pełen wiedzy i z pewnością dał tę wiedzę dzieciom. Dlatego istnieje chwała: Tylko Ty znasz Swoje sposoby i środki. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę i tylko wam daję skarby szczęścia i spokoju, które mam. To było ustalone w dramacie, że niewinne matki były napadane itp. Tylko wtedy ta urna grzechu napełni się. To samo powtarza się w każdym cyklu. Obecnie znacie te kwestie, a potem o nich zapominacie. Ta wiedza nie istnieje w złotym wieku. Gdyby tak było, trwałaby od niepamiętnych czasów. Tam jest nagroda, którą otrzymujecie za wysiłek wykonywany obecnie. Dusze, które tutaj czynią wysiłki, będą istniały tam. Nie jest tak, że tam będą inne dusze, które potrzebowałyby wiedzy. Wiecie także, że bardzo niewielu się pojawi. Wielu powie, że jest to bardzo dobre. Gdyby na przykład, ważna osoba z zagranicy pojawiła się i zrozumiała to, ale nie przebywałaby w bhatti, to co by zrozumiała? Odpowiedziałaby: To, co mówicie jest dobre, ale nie mogę żyć w czystości. Jednak bardzo wielu tutaj żyje w czystości! Nawet ci w małżeństwie i żyjący razem przestrzegają czystości, a więc otrzymują dużą nagrodę. To także jest wyścig. W tamtych wyścigach, ci, którzy wygrywają i przychodzą pierwsi otrzymują 400 do 500 tysięcy. Tutaj otrzymujecie całe królestwo na 21 żyć. Czy to jest mała rzecz? To murli pójdzie do wszystkich dzieci. One będą go także słuchać z magnetofonu. Powiedzą: Śiw Baba wypowiada murli poprzez ciało Brahmy. A jeżeli córki czytają murli, powiedzą, że czytane jest murli Śiw Baby. A więc wasze intelekty powinny kierować się ku górze. Powinniście czuć wewnętrzne szczęście. Najbardziej ukochany Baba czyni nas stale szczęśliwymi i zmienia nas z ludzkich istot w bóstwa. Powinniście więc bardzo Go pamiętać. Jednak Maja nie pozwala wam na pozostawanie w pamiętaniu. Musi być pełne wyrzeczenie: To wszystko należy do Baby. Taki pierwszej klasy stan ma zaistnieć. Jest wiele dzieci, które stale biorą śrimat. Dzięki śrimatowi na pewno jest korzyść. Wskazówki są wzniosłe, a podróż jest długa. Nie powrócicie potem do lądu śmierci. Złoty wiek jest ziemią nieśmiertelności. Któregoś dnia Baba jasno wytłumaczył, że tam nie umieracie. Zostawiasz w szczęściu swój stary kostium i bierzesz nowy. Przykład węża dotyczy was. Przykład brzęczącej ćmy także. Również przykład żółwia odnosi się do was. Sannjasini skopiowali was. Przykład brzęczącej ćmy jest dobry. Brzęcząca ćma brzęczy wiedzę innym owadom, które żyją w brudzie i zamienia je w anioły z lądu aniołów. Teraz macie czynić bardzo dobry wysiłek. Jeżeli chcecie zdobyć wysoką pozycję albo dobre miejsce, musicie czynić wysiłki. Możecie pracować itp.; jest na to przeznaczony czas. Pomimo to macie dużo czasu. Powinniście sprawdzać rejestr swojej jogi, ponieważ Maja wprowadza dużo przeszkód. Baba powtarza to stale do was dzieci: Najsłodsze dzieci, nikt nie powinien, nawet przez pomyłkę, rozwieść się z takim najukochańszym Ojcem i Panem Młodym. Niech nikt nie będzie takim wielkim głupcem. Jednak Maja czyni was takimi. Wraz z waszym rozwojem, zobaczycie, do jakiego stanu Maja doprowadza tych, którzy oddali siebie i bardzo dobrze służyli, a potem przestali przestrzegać śrimatu. Dlatego Baba mówi: Nie bądźcie takimi wielkimi głupcami! Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Dawaj każdemu skarby szczęścia i spokoju, jakie otrzymałeś od Ojca. Używaj tej wiedzy, aby robić wysiłek i czynić swój stan silnym.

2. Aby wdrożyć sobie boskie cnoty, wyrzeknij się świadomości ciała, uważaj się za duszę, stań się bezcielesny i pamiętaj jednego Ukochanego.

Błogosławieństwo:
Bądź specjalną duszą, która otrzymuje owoc zadowolenia z nasiona swojej specjalności.

W tym szczególnym wieku najbardziej wzniosłym owocem z nasiona specjalności jest zadowolenie. Bycie zadowolonym i czynienie wszystkich zadowolonymi, jest znakiem specjalnej duszy. Dlatego podlewajcie nasiono i błogosławieństwo specjalności wodą wszystkich potęg, a stanie się ono owocne. W przeciwnym razie, od czasu do czasu, w pełni rozwinięte drzewo również jest wstrząsane przez burze i łamie się. Oznacza to, że w miarę posuwania się naprzód nie ma takiej nadziei, entuzjazmu, szczęścia czy duchowego upojenia. Spraw więc, aby to potężne nasiono było owocne poprzez zastosowanie właściwej metody.

Hasło:
Dzielenie się prasad (świętym pokarmem) doświadczenia i czynienie słabych silnymi, jest największą dobroczynnością ze wszystkich.