24.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Bóg Śiwa mówi: Słodkie dzieci, pamiętajcie Mnie i kochajcie Mnie, ponieważ tylko Ja przychodzę aby uczynić was stale szczęśliwymi.

Pytanie:
Jakie słowa automatycznie wynurzają się z ust dzieci, które stale są niedbałe?

Odpowiedź:
Otrzymam to, co jest w mojej fortunie! Tak czy inaczej pójdę do nieba! Baba mówi: To nie są słowa dzieci, które czynią starania. By wziąć wysoką pozycję masz czynić wysiłki. Nie bądź niedbały ponieważ Ojciec przyszedł, by dać ci wysoką pozycję.

Piosenka:
Nie zapominaj dni swojego dzieciństwa.

Om śanti.
Najsłodsze duchowe dzieci zrozumiały co oznaczają pierwsze słowa tej piosenki. Teraz tak długo, jak długo żyjesz, należysz do Ojca. Przez cały cykl należysz do ograniczonych ojców. Wy, bramińskie dzieci, teraz należycie tylko do nieograniczonego Ojca. Rozumiecie, że otrzymujecie swoje nieograniczone dziedzictwo od Nieograniczonego Ojca. Jeżeli odejdziesz od Ojca to nie będziesz mógł wziąć swojego nieograniczonego dziedzictwa. Pomimo, że wyjaśniacie to nikt nie zadowala się małą ilością. Ludzie chcą bogactwa, nie może być szczęścia bez bogactwa. Potrzebne jest bogactwo, potrzebny jest spokój i potrzebne jest ciało wolne od chorób. Dzieci, tylko wy wiecie jak wygląda dzisiejszy świat i co stanie się jutro. Zniszczenie jest tuż przed wami. Tych aspektów nie ma w żadnym intelekcie. Nawet, jeżeli rozumieją, że czeka ich zniszczenie, to nie rozumieją, co w związku z tym mają czynić. Dzieci, tylko wy rozumiecie, że wojna może nastąpić w każdej chwili. Jeżeli pojawi się najmniejsza iskra wojny to ogień w sposób dziki rozejdzie się po całym świecie. Dzieci rozumiecie, że ten stary świat będzie wkrótce zniszczony, a więc wy macie szybko wziąć od Ojca swoje dziedzictwo. Kiedy stale będziesz myśleć o Ojcu będziesz stale bardzo wesoły. Stając się świadomym ciała zapominasz Ojca i bierzesz na siebie cierpienie. Im więcej pamiętasz Ojca tym więcej szczęścia będziesz otrzymywać od Nieograniczonego Ojca. Przybyliście tutaj by stać się takimi jak Lakszmi i Narajan. Jest wielka różnica pomiędzy służącymi króla i królowej a służącymi poddanych. Wysiłek, który czynisz teraz staje się wysiłkiem na cały cykl. Na samym końcu, każdy będzie miał wizję tego, ile wysiłku uczynił. Ojciec nawet teraz stale mówi ci, byś sprawdzał swój stan. Ile pamiętam Najsłodszego Ojca, od którego otrzymuję dziedzictwo nieba? U nas wszystko zależy od pamiętania. Im więcej przebywasz w pamiętaniu tym będziesz szczęśliwszy i wtedy będziesz rozumieć, że jesteś bardzo blisko. Niektórzy stają się bardzo zmęczeni i zastanawiają się jak daleko jest cel. Jeżeli dotrą do swojego celu, to wysiłek, który uczynili będzie wartościowy. Świat nie wie, do jakiego celu wy podążacie, świat nawet nie zna Tego, który jest zwany Bogiem. Mówią o Bogu a potem mówią, że On jest w skałach i kamieniach. Dzieci, teraz wiecie, że należycie do Ojca. Macie stosować polecenia Ojca. Jeżeli nawet mieszkasz za granicą, to też masz pamiętać Ojca. Otrzymujesz śrimat. Dusza nie może stać się satopradhan z tamopradhan bez pamiętania. Mówisz: Baba wezmę od Ciebie pełne dziedzictwo. Tak jak nasza Mama i Baba biorą swoje dziedzictwo, ja także będę czynił starania i z całą pewnością zasiądę na tronie. Mama i Baba stają się księciem i księżniczką, ja także tym się stanę. Egzamin jest taki sam dla każdego. Jesteście uczeni bardzo niewiele: Po prostu pamiętaj jednego Ojca! To jest zwane jako potęga łatwej radża jogi. Rozumiecie, że otrzymujecie bardzo dużo potęgi poprzez pamiętanie. Rozumiesz, że jeżeli wykonujesz jakiś grzeszny czyn, to spotka cię bardzo dużo kary a twoja pozycja będzie zniszczona. Maja stwarza przeszkody w pamiętaniu. Zostało zapamiętane stwierdzenie, że ci, którzy znieważają Prawdziwego Przewodnika nie mogą osiągnąć swojego celu. Tamci ludzie mówią: Ci, którzy znieważają guru..., ale nikt nie rozumie nic na temat Tego, który jest bezcielesny. Zostało zapamiętane, że tylko Bóg daje czcicielom owoc ich czczenia. Mędrcy i święci mężowie, wszyscy są czcicielami. Czciciele udają się do Gangesu by się kąpać. Czciciele nie mogą dać czcicielom żadnego owocu ich czczenia. Jeżeli czciciele mogliby dawać owoc, to wtedy dlaczego pamiętaliby Boga. Ścieżka jest ścieżką czczenia. Wszyscy są czcicielami. Tylko Bóg daje czcicielom nagrodę za ich czczenie. To nie jest tak, że ci, którzy bardzo dużo czczą dadzą nagrodę tym, którzy mniej czczą. Nie. Czczenie to znaczy czczenie. W jaki sposób oni mogliby dać dziedzictwo stworzeniu. Dziedzictwo otrzymuje się tylko od Stwórcy. Obecnie wszyscy są czcicielami. Kiedy otrzymujesz wiedzę automatycznie przestajesz czcić. Jest zwycięstwo wiedzy. Jak może być zbawienie bez wiedzy? Wszyscy wyrównują swoje karmiczne konta i powracają. Dzieci, teraz rozumiecie, że przed nami stoi zniszczenie. Czyń starania zanim to nastąpi i bierz od Ojca swoje pełne dziedzictwo. Wiesz, że idziesz do czystego świata. Ci, który stają się braminami staną się instrumentami. Nie możesz otrzymać swojego dziedzictwa od Ojca nie stając się braminem, ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy. Ojciec stwarza dzieci by dać im dziedzictwo. Należysz do Śiw Baby tak czy inaczej. On stwarza świat by dać wam dzieci dziedzictwo. On daje dziedzictwo cielesnym istotom. Dusze zamieszkują ponad światem fizycznym. Tam nie ma kwestii dziedzictwa ani nagrody. Teraz czynicie wysiłki i otrzymujecie swoją nagrodę. Świat nic nie wie na ten temat. Czas teraz się zbliża. Bomby nie zostały stworzone po to by je tylko trzymać. Czyni się wiele przygotowań. Ojciec teraz rozkazuje nam: Pamiętaj Mnie, bo inaczej na samym końcu będziesz musiał bardzo płakać. Kiedy ktoś nie zdaje egzaminów wyższego stopnia edukacji, z powodu gniewu, czasami się topi. Tutaj nie ma kwestii gniewu. Na samym końcu będziecie mieć wiele wizji. Dowiecie się również, kim się staniecie. Obowiązkiem Ojca jest inspirować was do starań. Dzieci mówią: Baba w czasie wykonywania czynów zapominamy o tym by Cię pamiętać. Niektórzy mówią, że nie mają czasu na pamiętanie. Pamiętaj Ojca. Kiedy spotykacie się, przypominajcie sobie nawzajem o pamiętaniu. Jak będziecie razem to czynić będziecie mogli bardzo dobrze przebywać w pamiętaniu i otrzymacie pomoc. Głównym aspektem jest pamiętanie Ojca. Nawet ktoś, kto udaje się za granicę ma po prostu pamiętać jeden aspekt, że tylko poprzez pamiętanie Ojca stajecie się satopradhan z tamopradhan. Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj tylko ten jeden aspekt; tylko pamiętaj Ojca. Wszystkie grzechy zostaną spalone potęgą jogi. Ojciec mówi: Mannmanabhaw. Pamiętaj Mnie i staniesz się panem świata. Głównym aspektem jest pamiętanie. Nie ma tutaj kwestii wędrowania gdzieś. Bądź w domu i po prostu pamiętaj Ojca. Jeżeli nie oczyszczasz się nie będziesz mógł przebywać w pamiętaniu. Nie każdy przyjdzie i będzie się uczyć razem z wami. Oni tylko biorą mantrę i odchodzą. Ojciec już pokazał wam sposób na stanie się satopradhan, a tak naprawdę, kiedy udajesz się do swojego ośrodka otrzymujesz wiele nowych punktów. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz pójść do ośrodka, jeżeli jest ulewa lub godzina policyjna albo cokolwiek innego uniemożliwia ci to, co wtedy zrobisz? Ojciec mówi: To nieważne. To nie jest tak, że tylko w świątyni możesz ofiarować mleko czy wodę postaci Śiwy. Gdziekolwiek jesteś, przebywaj w pamiętaniu. Bądź w pamiętaniu we wszystkim, co robisz. Mów innym, że poprzez pamiętanie Ojca ich grzechy będą usuwane i będą stawać się bóstwami. Są tylko dwa słowa. Masz brać od Ojca Stwórcy swoje dziedzictwo. Stwórca jest tylko jeden. On pokazuje ci taką łatwa ścieżkę. Została wam dana mantra pamiętania Ojca. Ojciec mówi: Nie zapominaj dni twojego dzieciństwa. Dzisiaj śmiejesz się, ale jutro kiedy zapominasz Ojca, będziesz musiał płakać. Powinniście brać od Ojca pełne dziedzictwo. Jest wielu, którzy mówią, że z całą pewnością pójdą do nieba, że otrzymają to, co jest w ich fortunie. O takich osobach nie można powiedzieć, żeby czynili starania. Ludzie czynią starania by zdobyć wysokie pozycje. Teraz, kiedy możesz otrzymać wysoką pozycję od Ojca, dlaczego miałbyś stać się niedbały. Jeżeli w szkole nie uczysz się to będziesz musiał kłaniać się przed tymi, którzy się uczyli. Ci, którzy nie pamiętają Ojca w pełni, staną się służącymi poddanych. Nie powinieneś się tym zadowolić. Dzieci przychodzą tutaj osobiście i po wzmocnieniu się powracają. Wielu jest w niewoli, ale to nie jest ważne, ponieważ oni mogą pamiętać Ojca tam gdzie są. Baba wyjaśnił tak wiele, że śmierć jest przed wami i że wojna zacznie się nagle. Można zobaczyć, że wojna zacznie się bardzo szybko. Możecie dowiedzieć się wszystkiego z radia. Oni stale grożą sobie nawzajem. Jeżeli zrobisz coś złego, my zrobimy to i to. W ten sposób wcześniej siebie ostrzegają. Oni mają wielką arogancję z powodu posiadania bomb. Ojciec mówi: Dzieci nie stałyście się jeszcze tak mądre w oparciu o potęgę jogi jak powinnyście. Zgodnie ze sztuką życia wojna nie zacznie się tak po prostu. Dzieci jeszcze nie wzięły swojego pełnego dziedzictwa. Całe królestwo jeszcze nie zostało założone. Potrzeba trochę więcej czasu. Baba inspiruje was do wysiłków. Nie możecie powiedzieć, kiedy coś się wydarzy, jak upadek samolotu, zderzenie pociągów. Śmierć tak łatwo przychodzi. Są trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi muszą wykonać najwięcej pracy. Tylko, kiedy ziemia się trzęsie, upadają budynki itp. Bierz swoje pełne dziedzictwo zanim nadejdzie śmierć, a więc pamiętaj Ojca z wielką miłością. Baba nie mam nikogo innego oprócz Ciebie. Stale pamiętaj Ojca. Baba jest tutaj i wyjaśnia w tak łatwy sposób, jakby to było wyjaśniane małym dzieciom. On nie daje wam żadnej innej trudności. Po prostu pamiętaj Go. Siedząc na stosie żądzy zostałeś spalony, teraz zasiądź na stosie wiedzy i oczyść się. Kiedy ludzie pytają nas, co jest naszym celem, mówcie im: Śiw Baba, który jest Ojcem wszystkich mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie a pozbędziesz się swoich grzechów i staniesz się satopradhan z tamopradhan. W wieku żelaznym wszyscy są tamopradhan. Jeden Ojciec jest Dawcą zbawienia dla wszystkich. Ojciec mówi: Teraz po prostu pamiętaj Mnie i twoja rdza zostanie usunięta. Przynajmniej, możesz dawać to posłannictwo, ale tylko, kiedy ty sam będziesz przebywać w pamiętaniu będziesz mógł o tym przypominać innym. Kiedy ty będziesz przebywać w pamiętaniu będziesz bardzo zainteresowany by mówić o tym innym. Inaczej nie będzie to płynęło z twojego serca. Ojciec wyjaśnia: Gdziekolwiek jesteś, przebywaj w pamiętaniu tak długo jak tylko możesz. Każdemu, kogo spotkasz dawaj tę radę: Śmierć stoi prze tobą. Ojciec mówi: Wszyscy staliście się tamopradhan, nieczyści. Teraz pamiętaj Mnie i oczyszczaj się. To dusze stały się nieczyste. W złotym wieku dusze są czyste. Ojciec mówi: Tylko poprzez pamiętanie dusze się oczyszczają. Nie ma żadnej innej metody. Stale dawaj to posłannictwo każdemu i wielu skorzysta. Baba nie sprawia wam żadnych innych trudności. Tylko Oczyściciel Ojciec oczyszcza wszystkie dusze. Ojciec czyni każdego najwznioślejszą istotą. Ci, którzy byli godni czci stali się czcicielami. W królestwie Rawana stajemy się czcicielami. W królestwie Ramy jesteśmy godni czci. Teraz jest koniec królestwa Rawana. Z czcicieli teraz stajecie się godni czci poprzez pamiętanie Ojca. Pokazuj tę ścieżkę także innym. Nawet stare matki powinny służyć. Dawajcie to posłannictwo swojej rodzinie i znajomym. Jest wiele rodzajów duchowych spotkań, świątyń itp. Wy macie tylko jednego rodzaju spotkanie. Po prostu przedstawiaj Ojca. Śiw Baba mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie i staniesz się panem nieba. Bezcielesny Śiw Baba, DawcaZbawienia Wszystkim mówi do dusz: Pamiętaj Mnie i z tamopradhan staniesz się satopradhan. Łatwo jest to wyjaśniać, prawda? Nawet stare matki mogą tak służyć. To jest główny aspekt. Nawet, kiedy idziesz na ślub czy podobną imprezę wyszeptuj to do ich uszu. Bóg Gity mówi: Pamiętaj Mnie. Każdemu będzie się to podobać. Nie ma żadnej potrzeby by mówić cokolwiek więcej, po prostu dawaj posłannictwo Ojca: Pamiętaj Mnie. Aćća. Pomyśl tylko, że Bóg cię inspiruje. Macie wizje w swoich snach. Możecie usłyszeć głos. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie i z tamopradhan staniesz się satopradhan. Powinniście także stale o tym myśleć i wasza łódź przepłynie na drugi brzeg. Teraz należymy do Nieograniczonego Ojca w praktyczny sposób i otrzymujemy od Niego dziedzictwo 21 żyć. Zatem powinno być takie szczęście. Masz trudności wtedy, kiedy zapominasz Ojca. Ojciec mówi i wyjaśnia w taki łatwy sposób: Uważaj się za duszę, pamiętaj Ojca i dusza będzie stawać się satopradhan. Każdy pomyśli, że naprawdę znalazł właściwą ścieżkę. Nikt inny nie może wam pokazać tej ścieżki. Jeżeli mędrcy i im podobni, powiedzieliby wam byście pamiętali Śiw Babę, to kto poszedłby do nich? Nadejdzie czas, kiedy nie będziecie mogli wyjść ze swoich domów. Opuścisz swoje ciało w pamiętaniu Ojca. Ci, którzy pamiętają Śiw Babę w swoich końcowych chwilach pójdą do klanu Narajana. Wejdą do dynastii Lakszmi i Narajana. Będą stale brali królewskie pozycje, to wszystko. Po prostu pamiętaj Ojca i kochaj Go. Jak możesz Go kochać jeśli Go nie pamiętasz. Tylko, kiedy otrzymujesz szczęście, tylko wtedy Go kochasz. Nie możesz kochać kogoś, kto sprawia ci cierpienie. Ojciec mówi: Ja czynię cię panem nieba, a więc kochaj Mnie. Przestrzegaj wskazówki Ojca. Aćća

Najsłodszym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość i pamiętania od Matki Ojca BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. By być stale szczęśliwym czyń starania by przebywać w pamiętaniu. Potęga jogi oczyszcza duszę. Pamiętaj Jednego Ojca z wielką miłością.

2. By wziąć wysoką pozycję zwracaj uwagę na uczenie się. Nie myśl, że otrzymasz to, co jest w twojej fortunie. Przestań być niedbały i bierz prawo do swojego pełnego dziedzictwa.

Błogosławieństwo:
Stań się tym, który przekształca siebie i świat, usuwając wszystkie różnice pomiędzy swoim myśleniem i działaniem.

Każda sanskara, natura, słowo czy związek, który nie jest dokładny, jest bezużyteczny: przyśpiesz mechanizm przekształcenia tej bezużyteczności. Myśl i rób: tylko wtedy mechanizm przekształcenia świata przyśpieszy. Obecnie widać różnicę pomiędzy myśleniem i działaniem dusz, które są instrumentami dla założenia. A więc usuńcie tę różnicę. Tylko wtedy wy, którzy przekształcacie siebie, będziecie w stanie przekształcić świat.

Hasło:
Najfortunniejszymi ze wszystkich są ci, którzy otrzymali w swoim życiu dar doświadczenia.