24.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przyszedł, aby dać wam klejnoty wiedzy. Cokolwiek Ojciec mówi lub wyjaśnia wam, jest wiedzą. Nikt, za wyjątkiem Oceanu Wiedzy, nie może dać wam tych klejnotów wiedzy.

Pytanie:
Co jest głównym powodem tego, że zmniejsza się wartość dusz?

Odpowiedź:
Ich wartość zmniejsza się, gdy jest do nich dodawana domieszka. Tak jak wartość biżuterii zrobionej ze złota zmniejsza się, gdy dodawana jest do niej domieszka, w taki sam sposób, gdy do dusz, które są jak czyste złoto, jest dodana domieszka nieczystości, ich wartość zmniejsza się. Obecnie, dusze, które są tamopradhan, nie mają żadnej wartości. Nawet ich ciała nie mają żadnej wartości. Teraz, dzięki pamiętaniu wy, dusze i wasze ciała stają się wartościowe.

Piosenka:
Kto przyszedł dzisiaj wczesnym rankiem?

Om śanti.
Ojciec wyjaśnia najsłodszym, duchowym dzieciom, a także pokazuje wam sposoby na to, aby mieć pamiętanie. Dzieci, siedząc tutaj jesteście świadome tego, że nasz niewinny Baba, Śiwa przybył. Gdyby Baba siedział w milczeniu przez pół godziny, nic nie mówiąc, wy, dusze, czułybyście wewnętrznie, że Śiw Baba powinien coś powiedzieć. Wiedziałybyście, że Śiw Baba jest obecny w tym, ale nic nie mówi. To także jest wasza pielgrzymka pamiętania. Wasze intelekty pamiętają tylko Śiw Babę. Wewnętrznie czujecie, że Śiw Baba powinien coś powiedzieć i przekazać wam klejnoty wiedzy. Ojciec przybywa, by dać wam klejnoty wiedzy. On jest Oceanem Wiedzy. On mówi: Dzieci, bądźcie świadome duszy. Pamiętajcie Ojca. To jest wiedza. Ojciec mówi: Pamiętajcie cykl dramatu, schody i Ojca. To jest wiedza. Cokolwiek Baba wyjaśnia, jest zwane wiedzą. On także wyjaśnia wam pielgrzymkę pamiętania. Wszystkie te aspekty są klejnotami wiedzy. Aspekty, które On wyjaśnia na temat pamiętania są bardzo dobrymi klejnotami. Ojciec mówi: Pamiętajcie swoje 84 życia. Zeszliście w dół czyści i teraz macie powrócić po staniu się czystymi. Macie powrócić w swoim karmatycznym stanie po wzięciu swojego pełnego dziedzictwa. To wydarzy się tylko wtedy, gdy wy, dusze staniecie się satopradhan dzięki potędze pamiętania. Te słowa są bardzo cenne. One powinny być zanotowane. To dusza wpaja sobie wszystko. To ciało złożone z organów zostanie zniszczone. Dusza jest napełniona dobrymi lub złymi sanskarami. Ojciec także napełniony jest sanskarami wiedzy o początku, środku i końcu świata. Dlatego On jest zwany pełnym wiedzy. Baba wyjaśnia wam wszystko właściwie. Cykl 84 żyć jest bardzo łatwy. Cykl 84 żyć dobiegł końca. Obecnie macie powrócić do domu, do Ojca. Brudne dusze nie mogą tam pójść. Dusze, gdy staniecie się czyste, pozostawicie swoje ciała. Nie możecie otrzymać czystych ciał tutaj. To jest stary but. Nie interesujecie się nim już dłużej. Dusze muszą zostać oczyszczone tak, abyśmy mogli w przyszłości otrzymać czyste ciała. W złotym wieku zarówno dusze jak i ciała były czyste. Obecnie wy, dusze, stałyście się nieczyste, a więc wasze ciała także są nieczyste. Jakie jest złoto, takie są ozdoby z niego zrobione. Rząd mówi, że ludzie powinni nosić biżuterię zrobioną z lekkiego złota. Ono nie jest tak drogie. Wartość was, dusz także jest bardzo niska. Dusze, tam posiadacie wielką wartość. Wszystkie jesteście satopradhan. Teraz każdy jest tamopradhan. Do dusz dodana jest domieszka. Nie ma z nich teraz zupełnie żadnego pożytku. Tam dusze są czyste, a więc mają wielką wartość. One teraz stały się 9-karatowe i dlatego nie mają żadnej wartości. Dlatego Ojciec mówi: Uczyń duszę czystą, a otrzymasz czyste ciało. Nikt inny nie może przekazać tej wiedzy. Jedynie Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. W jaki sposób Kriszna mógłby to powiedzieć? On jest cielesną istotą. Ojciec mówi: Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Mnie, swojego Ojca. Nie pamiętaj cielesnych istot. Wszystko to rozumiecie i teraz macie wyjaśniać innym. Śiw Baba jest bezcielesny. Jego narodziny są subtelne (alokik). Dzieci, On także rodzi was w subtelny sposób. A więc tutaj istnieje subtelny Ojciec i subtelne dzieci. Mówi się: lokik (ziemski), alokik (subtelny) i parlokik (poza tym światem). Dzieci, narodziłyście się w subtelny sposób. Ojciec adoptuje was i przekazuje wam dziedzictwo. Bramini, wiecie, że urodziliście się w subtelny sposób. Otrzymujecie subtelne dziedzictwo od subtelnego Ojca. Nikt poza Brahma Kumars i Kumaris nie może stać się panami świata. Ludzkie istoty niczego nie rozumieją. Ojciec wyjaśnia wam bardzo dużo. Dusze, które stały się nieczyste, nie mogą stać się czyste inaczej niż poprzez pamiętanie. Dusze, jeżeli nie pozostajecie w pamiętaniu, nadal będzie w was pozostawać domieszka i nie będziecie w stanie się oczyścić. Wówczas będziecie musiały doświadczyć kary. Ludzkie dusze całego świata muszą powrócić do domu po staniu się czystymi. Ciała tam nie pójdą. Ojciec mówi: Trudno jest uważać siebie za duszę. Nie potraficie mieć takiego stanu podczas pracy itd. Ojciec mówi: Aćća, jeżeli nie jesteś w stanie uważać się za duszę, pamiętaj Śiw Babę. Pracuj itp., jednak czyń także ten wysiłek: Ja, dusza wykonuję tę pracę poprzez to ciało. Ja, dusza pamiętam Śiw Babę. Ja, dusza, na początku byłam czysta i obecnie ponownie mam stać się czysta. To jest wysiłek, jaki masz czynić. W tym zawarty jest ogromny dochód do zarobienia. Tutaj, bez względu na to jak bogaci są ludzie, bez względu na to ile milionów i miliardów mają, nadal nie mają tego szczęścia. Każdy bardzo cierpi. Ktoś może być dziś wielkim królem lub prezydentem, ale jutro oni go zabiją. Popatrzcie, co dzieje się za granicą! Bogaci, królowie itp. mają tak dużo problemów. Ci, którzy byli królami tutaj, stali się poddanymi. Teraz powstał rząd ludzi nad tamtymi królami. To jest ustalone w sztuce życia. Taki jest ich stan na końcu. Wielu będzie walczyć między sobą. Wiecie, że to samo wydarzyło się w poprzednim cyklu. Swoim sercem i duszą oraz z wielką miłością, z powrotem odzyskujecie królestwo, które straciliście w incognito sposób. Teraz rozumiecie, że byliście panami, że byliście bóstwami dynastii słońca. Teraz czynicie tutaj wysiłek, aby stać się tacy ponownie dzięki słuchaniu historii o stawaniu się prawdziwym Narajanem. W jaki sposób Ojciec może zmienić nas ze zwykłych ludzi w Narajana? Ojciec przychodzi i uczy radża jogi. Nikt na ścieżce czczenia nie może tego uczyć. Żadna ludzka istota nie może być nazwana Ojcem, Nauczycielem i Przewodnikiem. Na ścieżce czczenia jest opowiadanych dużo starych historii. Dzieci, teraz na pewno macie stać się czyste, by żyć w komforcie przez 21 żyć. Ojciec mówi: Uważaj siebie za duszę. Zgodnie z dramatem, byłeś świadomy ciała przez pół cyklu. Obecnie masz stać się świadomy duszy. Zgodnie z dramatem, stary świat ma się zmienić i stać się nowy. Istnieje tylko jeden świat. Stary świat ponownie stanie się nowy. Kiedy w nowym świecie istniał nowy Bharat, mieszkały w nim bóstwa. Znacie także jego stolicę. Ona znajdowała się na brzegach rzeki Jamuny. To było zwane również Paristanem.Istniało tam również naturalne piękno. Dusze, gdy stajecie się czyste, otrzymujecie czyste ciało. Ojciec mówi: Przybywam i czynię was pięknymi oraz bóstwami. Dzieci, powinnyście stale siebie sprawdzać: Czy mam jakieś wady? Czy pozostaję w pamiętaniu? Masz także się uczyć. Ta nauka jest bardzo ważna. Tutaj uczycie się tylko jednej rzeczy. Na innych studiach jest dużo książek itd. Te studia są najwyższe z wszystkich. Tym, który was uczy jest Śiw Baba, Najwyższy ze Wszystkich. To nie jest tak, że Śiw Baba jest Panem tego świata. To wy stajecie się panami tego świata. Baba wciąż przekazuje wam tak wiele głębokich aspektów. Ludzie uważają, że Bóg jest Panem świata. Ojciec wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, nie jestem Panem tego świata. Wy stajecie się panami swojego królestwa, a następnie tracicie to królestwo. Wtedy Ojciec przybywa i czyni was ponownie panami świata. To jest zwane światem. To nie odnosi się do subtelnego rejonu lub świata bezcielesnego. Przybyliście tutaj z bezcielesnego świata i przechodzicie wokół cyklu 84 żyć. Następnie ponownie musi przybyć Ojciec. Teraz jesteście inspirowani do czynienia wysiłku, aby ponownie odzyskać nagrodę, którą utraciliście. To jest gra zwycięstwa i klęski. To królestwo Rawana musi się skończyć. Ojciec wyjaśnia wszystko tak łatwo. Ojciec osobiście siada tutaj i was uczy. Gdzie indziej to ludzkie istoty uczą ludzkie istoty. Wy także jesteście ludzkimi istotami, ale to dusze są nauczane przez Ojca. Sanskary uczenia się pozostają w duszy. Teraz jesteście pełni wiedzy. Cała tamta wiedza, jest wiedzą czczenia. Potrzebujecie wiedzy, aby zarabiać dochód. Istnieje wiedza pism. Ta wiedza jest duchowa. Duchowy Ojciec siada tutaj i przekazuje wiedzę wam, duchom. Słyszeliście to także 5000 lat temu. Nigdzie indziej na świecie nikt nie mógłby uczyć was w taki sposób. Nikt nie wie, w jaki sposób Bóg uczy. Dzieci, wiecie, że dzięki tej nauce zakładane jest królestwo. Ci, którzy dobrze się uczą i przestrzegają śrimatu staną się najwznioślejsi. Podczas gdy ci, którzy zniesławili Ojca, pozostawiając Jego rękę, otrzymają bardzo niską pozycję wśród poddanych. Ojciec uczy tylko jednej nauki. Istnieje tak wielki zakres tej nauki. To było królestwo bóstw, czyż nie tak? Tylko jeden Ojciec przychodzi i zakłada królestwo. Wszystko inne będzie zniszczone. Ojciec mówi: Dzieci, obecnie przygotujcie siebie bardzo szybko. Nie marnujcie swojego czasu, popełniając błędy. Gdy nie pozostajecie w pamiętaniu, tracicie swój najbardziej cenny czas. Prowadźcie swój interes w celu utrzymania swojego ciała, ale gdy wykonujecie rękami swoją pracę, niech serce pamięta Babę. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, a otrzymasz królestwo. Istnieje także historia Khudy (Boga), Przyjaciela. Istnieje także sztuka o Alladynie i jego magicznej lampie. Dzięki klaśnięciu tak wiele skarbów się pojawiało. Dzieci, wiecie teraz, kim jesteście czynieni dzięki Allahowi, gdy On tylko raz zaklaszcze. Dzięki boskiej wizji natychmiast udajecie się do raju. Wcześniej, niektóre córki siadały razem i wchodziły w trans. Z tego powodu ludzie zaczęli mówić, że to był czar. Dlatego ta rola została zatrzymana. Wszystkie tamte historie odnoszą się do obecnego czasu. Istnieje także historia o Hatamthaju. Gdy tylko włożysz koralik do swoich ust, Maja znika. A gdy go wyjmiesz z ust, Maja ponownie się pojawia. Nikt inny nie potrafi zrozumieć tej tajemnicy. Ojciec mówi: Dzieci, trzymajcie koralik w swoich ustach. Jesteście oceanami spokoju; wy, dusze przebywacie w ciszy, w oryginalnej religii siebie. W złotym wieku także wiecie o tym, że jesteście duszami, ale nikt nie zna Ojca, Najwyższej Duszy. Każdemu, kto pyta, mówcie: Tam nie ma nawet wzmianki o występku. To jest świat bez występku. Pięć występków tam nie istnieje. Tam nie ma żadnej świadomości ciała. W królestwie Mai staliście się świadomi ciała, podczas gdy tam, w złotym wieku, jesteście zwycięzcami nad przywiązaniem. Pokonaj przywiązane do tego starego świata. Tamci ludzie (sannjasini), którzy pozostawiają swoje domy, mają brak zainteresowania do świata. Wy nie musicie pozostawiać swoich domów. Przebywając w pamiętaniu Ojca, masz opuścić swoje stare ciało i wrócić do domu. Wszyscy musicie wyrównać swoje karmiczne konta. Wówczas wszyscy wrócicie do domu. To wydarza się w każdym cyklu. Wasze intelekty wędrują obecnie daleko do góry. Tamci ludzie próbują zobaczyć, jak głęboki jest ocean i co znajduje się na Słońcu, Księżycu itp. Wcześniej istniała wiara, że Słońce i Księżyc są bóstwami. Teraz mówicie, że one są światłami sceny. Sztuka jest odgrywana tutaj. Dlatego, potrzebne są tutaj także światła. One nie istnieją w świecie bezcielesnym lub w rejonie subtelnym. Tam nie jest odgrywana żadna gra. Sztuka trwa wiecznie. Cykl wciąż się obraca. Całkowite zniszczenie nie następuje. Bharat jest wiecznym lądem. Zamieszkują go ludzkie istoty. Bharat nie jest zatapiany. Wszystkie zwierzęta i ptaki także pozostaną. Jednak, żaden z innych lądów nie istnieje w złotym i srebrnym wiekach. Cokolwiek widzieliście w boskiej wizji, zobaczycie to w praktyczny sposób. Pójdziecie do raju w praktyczny sposób i będziecie tam władać. Teraz czynicie wysiłek. Pomimo tego Ojciec mówi: Pamiętanie wymaga wielkiego wysiłku. Maja nie pozwala wam na posiadanie pamiętania. Pamiętaj Babę z wielką miłością. Na ścieżce ignorancji również każdy chwali swojego ojca z wielką miłością: Taka i taka osoba była taka i miała taką pozycję. Obecnie w swoich intelektach macie cały cykl świata. Macie wiedzę o wszystkich religiach. Tak jak w górze istnieje genealogiczne drzewo dusz, podobnie tutaj istnieje genealogiczne drzewo ludzkich istot. Brahma jest prapradziadkiem. Następnie jest wasze pokolenie. Świat musi trwać. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, aby stać się Narajanem ze zwykłego człowieka, wasze czyny muszą być równe waszym słowom. Po pierwsze, popatrz na swój stan. Baba, z całą pewnością wezmę swoje pełne dziedzictwo od Ciebie. Dlatego, takie zachowanie jest potrzebne. To jest jedyna nauka, by zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Tylko Ojciec uczy was tej nauki. Tylko wy stajecie się królami królów. Oni nie istnieją w żadnym innym lądzie. Najpierw stajecie się czystymi królami. Następnie stajecie się nieczystymi królami, którzy nie posiadają korony ze światła oraz budujecie świątynie czystym królom i ich czcicie. Obecnie uczycie się. Dlaczego student miałby zapominać swojego nauczyciela? Mówicie: Baba, Maja sprawia, że zapominam Ciebie. Obwiniacie Maję. O! Ale to wy macie pamiętać Babę. Istnieje tylko jeden najważniejszy Nauczyciel. Wszyscy inni są asystentami nauczycieli. Jeżeli zapominasz Ojca, wówczas pamiętaj Nauczyciela. Wam są dawane trzy szanse. Jeżeli zapominasz jedną formę, pamiętaj inną. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby wziąć od Ojca swoje pełne dziedzictwo, wasze czyny muszą być równe waszym słowom. W tym celu czyń wysiłek. Stań się zwycięzcą nad przywiązaniem.

2. Zawsze pamiętajcie, że jesteście dziećmi Oceanu Spokoju i że macie być spokojni. Trzymajcie koralik w swoich ustach. Nie marnujcie swojego czasu przez popełnianie błędów.

Błogosławieństwo:
Bądź dawcą takim jak Ojciec i dawaj duszom, które są w wielkiej rozpaczy wyzwolenie i zbawienie w sekundę.

W fizyczny sposób czynicie przygotowania do sezonu, sprowadzacie wszystkich, którzy służą, niezbędne materiały tak, żeby nie było żadnych trudności i czas nie był marnotrawiony. Podobnie, teraz ma nadejść końcowy sezon dawania wszystkim duszom wyzwolenia i zbawienia. Nie dawaj zrozpaczonym duszom cierpienia konieczności stania w kolejce. Niech stale przychodzą i po prostu biorą. Bądź zawsze do tego gotowy. Teraz przebywaj poza życiem czynienia wysiłku w stanie dawcy. W każdej myśli i w każdej sekundzie stale posuwaj się na przód będąc dawcą takim jak Ojciec.

Hasło:
Utrzymuj Pana obecnym w swoim intelekcie, a wszystkie osiągnięcia także powiedzą „Tak, mój Panie”.