25.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bardzo starajcie się, aby pamiętać Ojca, ponieważ macie stać się prawdziwym złotem.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy robiądobry wysiłek?

Odpowiedź:
Ci, którzy robiąprawdziwy wysiłek na każdym kroku stosują śrimat. Ci, którzy stale stosują śrimat, osiągają wysoką pozycję. Dzieci, dlaczego Baba mówi wam, abyście stale stosowały śrimat? Ponieważ On jest prawdziwym Umiłowanym, a wszyscy inni to Jego ukochani.

Om śanti.
Zarówno stare jak i nowe dzieci rozumiały znaczenie „Om śanti”. Dzieci, dowiedziałyście się, że my wszystkie dusze jesteśmy dziećmi Najwyższej Duszy. Najwyższa Dusza jest Najwyższą ze wszystkich oraz Umiłowaną, która jest kochana przez wszystkich. Dzieci, wyjaśniono wam znaczenie wiedzy i czczenia. Wiedza oznacza dzień, złoty i srebrny wiek. Czczenie oznacza noc, miedziany i żelazny wiek. To odnosi się do Bharatu. Nie macie tak dużo połączenia z innymi religiami. Jesteście tymi, którzy doświadczają 84 żyć. Wy, ludzie Bharatu, przychodzicie pierwsi. Cykl 84 żyć jest dla was, ludzi Bharatu. Nikt nie może powiedzieć, że ludzie z religii islamu, lub religii buddyjskiej biorą 84 życia; nie. Tylko ludzie Bharatu biorą 84 życia. Bharat jest niezniszczalnym lądem. On nigdy nie jest niszczony, podczas gdy wszystkie inne lądy są niszczone. Bharat jest najwznioślejszym lądem; jest niezniszczalny. Tylko ląd Bharatu staje się niebem; żaden inny ląd nie staje się niebem. Dzieci, wyjaśniono wam, że tylko Bharat istniał w nowym świecie nieba, w złotym wieku. To Bharat był zwany niebem. Oni biorą 84 życia. Na końcu, wszyscy stają się mieszkańcami piekła i ci sami ludzie Bharatu potem stają się mieszkańcami nieba. Obecnie wszyscy są mieszkańcami piekła. Później wszystkie inne lądy będą zniszczone i pozostanie tylko Bharat. Istnieje nieograniczona chwała lądu Bharatu. W taki sam sposób, chwała Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy i Gity jest także nieograniczona, ale tylko prawdziwej Gity. Ojciec uczy was teraz radża jogi. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek Gity. Potem Bharat stanie się najwznioślejszy ze wszystkich. Oryginalna, religia bóstw teraz nie istnieje, tamto królestwo teraz nie istnieje, tamten wiek teraz nie istnieje. Baba wyjaśnił, że błąd polegający na wstawieniu imienia Kriszny do Gity jest ustalony w sztuce życia. Kiedy zacznie się ścieżka czczenia, najpierw będzie Gita. Gita i wszystkie inne pisma itp. mają być teraz zniszczone. Tylko religia bóstw pozostanie. Nie jest tak, że Gita, Bhagawad itp. z nią pozostaną; nie. Otrzymujecie nagrodę, otrzymujecie zbawienie, a więc nie ma potrzeby posiadania pism świetych itp. W złotym wieku nie ma żadnych przewodników ani pism itp. W obecnym czasie jest niezliczona ilość przewodników, którzy uczą czczenia. Jest tylko jeden duchowy Ojciec, którego chwała jest nieograniczona, który daje wam zbawienie. On jest zwany Wszechmocnym Autorytetem Świata. To głównie mieszkańcy Bharatu mylą się mówiąc, że On jest Antarjami, Tym, który wie co jest wewnątrz każdego. Ojciec mówi: Dzieci, nie wiem co dzieje się wewnątrz każdego. Moim obowiązkiem jest oczyszczać nieczystych. Nie jestem Antarjami. Tą fałszywą chwałę przypisano Mi na ścieżce czczenia. Ludzie wzywają Mnie do nieczystego świata. Ja przychodzę tylko raz, kiedy stary świat staje się nowym. Ludzkie istoty nie wiedzą, że ten świat staje się stary z nowego i że ze starego potem staje się nowy. Wszystko przechodzi przez stany sato, radżo do tamo. Ludzkie istoty są takie same. Na początku one są satopradan dziećmi, a potem przechodzą przez stany młodzieńczego i dorosłego wieku, to znaczy przechodzą przez stany radżo i tamo. Kiedy ich ciała się starzeją, pozostawiają je i stają się dziećmi. Świat także zmienia się z nowego w stary. Dzieci, wiecie, że w nowym świecie Bharat był bardzo wzniosły. Chwała Bharatu jest bezgraniczna. Nie ma żadnych innych lądów które są tak bogate, szczęśliwe i czyste. Teraz zakładany jest satopradan świat. Brahma, Wisznu i Śankar są pokazani na obrazie Trimurti, ale nikt nie rozumie znaczenia tego. W rzeczywistości, powinno się mówić „Trimurti Śiwa”, nie „Trimurti Brahma”. Kto stworzył Brahmę, Wisznu i Śankara? To był najwyższy ze wszystkich Śiw Baba. Mówi się: Pokłony bóstwu Brahmie, pokłony bóstwu Wisznu, pokłony bóstwu Śankarowi i pokłony Najwyższej Duszy Śiwie. Dlatego On jest Najwyższy ze wszystkich. On jest Stwórcą. Ludzie śpiewają, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza stwarza braminów poprzez Brahmę. Oni także otrzymują dziedzictwo od Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. On Sam siedzi tutaj i uczy braminów, ponieważ On jest Ojcem jak również Najwyższym Nauczycielem. On siedzi tutaj i wyjaśnia jak obraca się cykl historii i geografii świata. On jest pełen wiedzy. On nie jest Dzianidżanahar. To także jest błąd. Na ścieżce czczenia, nikt nie zna Jego zajęcia ani Jego biografii. To jest tak jak czczenia lalek. W Kalkucie panuje duży kult czczenia tych lalek. Ludzie czczą je, karmią, a potem topią w morzu. Śiw Baba jest najbardziej ukochany. Ojciec mówi, że ludzie tworzą także jego postać z gliny, czczą ją, a potem ją rozbijają. Robiąją rano i rozbijająwieczorem. To wszystko jest ścieżką czczenia, czczeniem ślepej wiary. Ludzkie istoty śpiewają: Jesteś godny czci i jesteś czcicielem. Jednakże, Baba mówi: Jestem zawsze godny czci. Po prostu przychodzę i czynię nieczystych czystymi. Ja daję wam fortunę królestwa na 21 żyć. Na ścieżce czczenia jest tymczasowe szczęście. Sannjasini mówią: Szczęście jest takie jak odchody wrony. Sannjasini wyrzekają się swoich domówi rodzin. To jest ograniczone wyrzeczenie, oni są hatha joginami. Oni nawet nie znają Boga. Pamiętają pierwiastek brahm. Pierwiastek brahm nie jest Bogiem. Jest tylko jeden bezcielesny Bóg Śiwa, który jest Ojcem wszystkich. Pierwiastek brahm jest miejscem, w którym my dusze mieszkamy. Brahmand jest słodkim domem. My dusze przychodzimy stamtąd aby grać nasze role. Dusza mówi: Pozostawiam ciało i biorę następne. To mieszkańcy Bharatu biorą 84 życia. Ci, którzy wykonali najwięcej czczenia wezmą także najwięcej wiedzy. Ojciec mówi: O dzieci, przebywajcie ze swoją rodziną, ale stosujcie śrimat. Wszystkie wy dusze jesteście ukochanymi jednego Umiłowanego, Najwyższej Duszy. Od miedzianego wieku stale Go pamiętaliście. Dusze pamiętają Ojca w czasie cierpienia. To jest ląd cierpienia. Dusze oryginalnie są mieszkańcami rejonu spokoju. Potem schodzą na ziemię szczęścia i biorą 84 życia. Znaczenie „hum so, so hum” także zostało wyjaśnione. Ludzie mówią, że każda dusza jest Najwyższą Duszą i że Najwyższa Dusza jest każdą duszą. Ojciec teraz mówi: Jak dusze mogą być Najwyższą Duszą? Jest tylko jedna Najwyższa Dusza, a cała reszta jest Jego dziećmi. Nawet mędrcy i święci podają niewłaściwe znaczenie dla „hum so”. Teraz Baba wyjaśnił, że znaczeniem „hum so” jest takie: „My dusze byłyśmy bóstwami w złotym wieku, potem stałyśmy się wojownikami, kupcami, a potem siudrami. Teraz stałyśmy się braminami, aby stać się bóstwami.” Takie jest dokładne znaczenie. Oni całkowicie się mylą. Ojciec mówi: Z powodu stosowanie wskazówek Rawana, ludzkie istoty stały się tak fałszywe! Dlatego mówi się: Maja jest fałszywa, ciało jest fałszywe i świat jest fałszywy. Nie powiecie tego w złotym wieku. Tamten ląd jest ziemią prawdy. Tam nie istnieje żaden ślad ani znak czegoś fałszywego, podczas gdy tutaj, nie istnieje żaden ślad prawdy. Jeśli jest prawda, to jest jak szczypta soli w worku mąki. Ludzkie istoty z boskimi cnotami istnieją w złotym wieku. Ich religia jest religią bóstw. Wszystkie inne religie przychodzą później. Wówczas panuje dualizm. Diabelskie królestwo Rawana zaczyna się w miedzianym wieku. Królestwo Rawana nie istnieje w złotym wieku. Żaden z 5 występków tam nie istnieje, a więc oni są zupełnie bez występku. Rama i Sita są określani jako pełni w 14 boskich stopniach. Nikt nie wie, dlaczego Ramę pokazano z łukiem i strzałą. Nie odnosi się to do przemocy. Jesteście Bożymi studentami. On jest Ojcem, ale ponieważ wy jesteście studentami, On jest także waszym Nauczycielem. Potem dzieci, On daje wam zbawienie i zabiera was do nieba. Dlatego, On jest także Prawdziwym Przewodnikiem. Tutaj On jest Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem – wszystkimi trzema. Stałyście się Jego dziećmi. Dlatego powinniście mieć dużo szczęścia. Dzieci, wiecie, że to jest teraz królestwo Rawana. Rawan jest największym wrogiem Bharatu. Dzieci, otrzymujecie tę wiedzę od pełnego wiedzy Ojca. On jest Ojcem, Oceanem Wiedzy i Oceanem Błogości. Wy chmury napełniacie się od Oceanu Wiedzy, idziecie i zraszacie tą wiedzą innych. Jesteście Gangesami wiedzy. Ta chwała odnosi się do was. Jednak, nikt nie staje się czysty kąpiąc się w wodzie Gangesu. Ludzie myślą, że staną się czyści kąpiąc się w brudnej wodzie. Przywiązują dużą wagę do źródlanej wodzie. To wszystko jest ścieżką czczenia. Nie ma czczenia w złotym i srebrnym wieku. Tamten świat jest całkowicie bez występku. Ojciec mówi: O dzieci, teraz przyszedłem aby uczynić was czystymi. Pamiętajcie Mnie w tym jednym życiu, stańcie się czyste, a staniecie się satopradan. Ja jestem Oczyścicielem. Zwiększ swoją pielgrzymkę pamiętania tak bardzo, jak tylko jest to możliwe. Nie powinieneś mówić „Śiw Baba, Śiw Baba” swoimi ustami. Powinno to być tak jak ukochany i ukochana po prostu pamiętają siebie nawzajem; jak raz zobaczą siebie, to wystarczy, oni pamiętają siebie swoimi intelektami. Na ścieżce czczenia, otrzymujecie wizje kogokolwiek, kogo pamiętacie lub kogo czcicie. Jednak to wszystko jest tymczasowe. Schodziliście w dół wykonując czczenie. Śmierć stoi teraz przed wami. Tylko po okrzykach rozpaczy będą okrzyki zwycięstwa. W Bharacie popłyną rzeki krwi. Wszystko stało się teraz tamopradan, teraz każdy ma stać się satopradan. Jednak, tylko ci którzy stali się bóstwami w zeszłym cykl, staną się tacy. Oni przyjdą i zdobędą ich pełne dziedzictwo od Ojca. Jeśli wykonałeś mniej czczenia, nie weźmiesz w pełni wiedzy i zdobędziesz pozycję, w kolejności, pomiędzy poddanymi. Ci którzy robiądobry wysiłek, stosują śrimat na każdym kroku i zdobywają dobre pozycje. Potrzebujecie także dobrych manier. Macie wdrażaćsobie boskie cnoty, które będziecie stale mieć przez 21 żyć. Każdy ma teraz diabelskie cechy, ponieważ ten świat jest nieczysty. Dzieci, wyjaśniono wam historię i geografię świata. Ojciec mówi: Dzieci, czyńcie teraz dużo starań, aby pamiętać i staniecie się prawdziwym złotem. Satjuga jest złotym wiekiem, prawdziwym złotem. Potem, w srebrnym wieku, dodawana jest domieszka srebra i stopnie stale się zmniejszają. Teraz nie pozostały żadne stopnie. Baba przychodzi, kiedy to osiąga taki stan. To także jest ustalone w sztuce życia. Jesteście aktorami. Wiecie, że przyszliście tutaj, aby grać swoje role Jeśli aktorzy nie znają początku, środka i końca swojej sztuki, są nazywani nierozsądnymi. Nieograniczony Ojciec mówi: Każdy stał się tak nierozsądny. Teraz Ja czynię was rozsądnymi i zmieniam was w diamenty. Potem Rawan przychodzi i czyni was tak bezwartościowymi jak łuski. Ten stary świat ma być teraz zniszczony. Zabieram wszystkich do domu tak jak chmarę komarów. Wasz cel i przedmiot nauki są przed wami. Tylko gdy staniecie się tacy jak oni, możecie stać się mieszkańcami nieba. Wy bramini robicie ten wysiłek. Jednak, ponieważ intelekty ludzkich istot są tamopradan, oni nie rozumieją, że wy wszyscy jesteście synami i córkami Brahmy oraz, że niewątpliwie musi także istnieć Brahma, Ojciec Ludzi. Bramini są kokiem na czubku głowy. Bramini potem stają się bóstwami. Ludzie usunęli braminów i Śiwę z obrazu różnorodnych form. Teraz bramini czynią Bharat niebem. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, w kolejności, zgodnie z waszym wysiłkiem, miłość pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, Bagdady. Duchowy Ojciec namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wy chmury musicie napełnić się z Oceanu Wiedzy, następnie macie iść i zraszać wiedzą. Zwiększ swoją pielgrzymkę pamiętania tak bardzo, jak to możliwe. Stań się prawdziwym złotem poprzez pamiętanie.

2. Stosuj śrimat oraz wdrażaj sobie dobre maniery i boskie cnoty. Aby pójść na ziemię prawdy, stań się bardzo prawdziwy i uczciwy.

Błogosławieństwo:
Zakładaj okulary dostrzegania specjalności, gdy wchodzisz w związki i kontakty z innymi i dzięki temu przekształcaj świat.

Wchodząc w związki i kontakty ze sobą, patrzcie na specjalności każdego. Zastosujcie wizję dostrzegania tylko specjalności. W dzisiejszych czasach panuje moda i przymus noszenia okularów. Więc załóż okulary, przez które widzisz tylko specjalności; niech nic innego nie będzie widoczne. Na przykład, kiedy nosisz okulary z czerwonymi szkłami, nawet coś zielonego wydaje się wtedy czerwone. Tak więc w okularach, przez które widzisz specjalności, nie zobaczysz żadnych śmieci, ale widząc lotos, staniesz się instrumentem dla specjalnego zadania przekształcenia świata.

Hasło:
Stale trzymaj się z dala od pyłu myślenia o innych i patrzenia na innych, a staniesz się cennym, nieskazitelnym diamentem.