25.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie uczyć siebie i innych tej nauki stawania się bóstwami z ludzkich istot. Pokazujcie każdemu drogę do rejonu spokoju i ziemi szczęścia.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy robią satopradhan wysiłki?

Odpowiedź:
Oni czynią innych równymi sobie. Wciąż wnoszą korzyść dla wielu. Napełniają swoje fartuchy bogactwem wiedzy i rozdają je. Oni biorą swoje dziedzictwo na 21 wcieleń, a także umożliwiają to innym.

Piosenka:
Ukłony dla Śiwy.

Om śanti.
Siedzicie osobiście przed Tym, którego chwalą czciciele. Dlatego powinnyście być tak bardzo szczęśliwe. Mówicie do Niego: Ukłony dla Śiwy. Jednak wy nie musicie składać Mu hołdu. Dzieci pamiętają swojego ojca, one nie składają mu hołdu. Ten jest również Ojcem; od Niego otrzymujecie dziedzictwo. Nie składacie Mu hołdu, pamiętacie Go. Dusza w ciele pamięta Go. Ojciec pożyczył to ciało. On pokazuje nam, jak zasłużyć na nasze nieograniczone dziedzictwo od Ojca. Wiecie bardzo dobrze, że złoty wiek jest ziemią szczęścia, a miejsce, gdzie mieszkają dusze jest zwane rejonem spokoju. To jest w waszych intelektach: Jesteśmy mieszkańcami rejonu spokoju. Ten żelazny wiek jest z pewnością zwany ziemią cierpienia. Wiecie, że my, dusze teraz uczymy się, aby pójść do nieba, aby stać się bóstwami z ludzkich istot. Lakszmi i Narajan są bóstwami. Macie stać się bóstwami z ludzkich istot dla nowego świata. Uczycie się z Ojcem. Każdy studiuje w różnym stopniu. Wysiłek niektórych z was jest bardzo intensywny, a wysiłek innych jest opieszały. Ci, którzy czynią satopradhan wysiłek, umożliwiają innym robienie wysiłku, w kolejności, po to, by uczynić ich równymi sobie. Oni wnoszą korzyść dla wielu. W jakim stopniu napełniacie swoje fartuchy bogactwem i rozdajecie je, w takim stopniu będzie korzyść. Ludzkie istoty rozdają dary. Potem, w następnym życiu otrzymają za to zwrot przez krótki czas. W tym jest trochę szczęścia, ale reszta jest cierpieniem i tylko cierpieniem. Jednak wy otrzymujecie szczęście nieba na 21 wcieleń. Zobaczcie, jak różni się szczęście nieba od tego cierpienia. Otrzymujecie nieograniczone szczęście w niebie od nieograniczonego Ojca. Ludzie rozdają dary i wykonują dobroczynne czyny w imię Boga. To zachodzi w pośredni sposób. Teraz osobiście siedzicie przed Nim. Teraz Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia: Na ścieżce czczenia, jeśli są składane dary i wykonywana dobroczynność w imię Boga, ludzie otrzymują potem zwrot za to w ich następnym życiu. Jeżeli ktoś robi coś dobrego, otrzymuje dobry zwrot. A jeśli ktoś wykonuje coś złego lub grzeszy itp., otrzymuje zwrot zgodnie z tym. Tutaj, w żelaznym wieku, stale popełniane są grzechy; dobroczynność w ogóle nie jest wykonywana. W najlepszym razie szczęście jest otrzymywane na krótki czas. Jednak w złotym wieku stajecie się stale szczęśliwi przez wasze przyszłe 21 wcieleń. Jego nazwa to ziemia szczęścia. Możecie pisać na wystawach, że to jest ścieżka do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. To jest łatwa ścieżka, aby pójść do rejonu spokoju i do ziemi szczęścia. Teraz jest żelazny wiek. To jest łatwa droga, aby pójść z żelaznego wieku do złotego wieku, czyli z nieczystego świata do czystego, bez wydawania nawet grosza. Ludzkie istoty zrozumieją potem. Ojciec czyni to bardzo łatwym do wyjaśniania, ponieważ one mają kamienne intelekty. Nazwa mówi sama za siebie: Łatwa radża joga, łatwa wiedza. Ojciec czyni was, dzieci rozsądnymi. Lakszmi i Narajan są rozsądni. Oni napisali dużo rzeczy na temat Kriszny, ale to są fałszywe oskarżenia. Kriszna mówi: Mamo, nie zjadłem masła. Oni nawet nie rozumieją znaczenia: Nie zjadłem masła. A więc kto to zrobił? Dziecko jest karmione mlekiem. Czy dziecko zjadłoby masło, czy wypiłoby mleko? Wszystkie te rzeczy, które oni pokazali, takie jak rozbicie naczynia z masłem itp., nie wydarzyły się. On jest mimo wszystko pierwszym księciem nieba. Chwała należy tylko do jednego Śiw Baby. Nikt inny na świecie nie jest chwalony. Obecnie każdy jest nieczysty, ale jest także chwała ścieżki czczenia. Został zapamiętany różaniec czcicieli. Spośród kobiet Mira jest słynna, a spośród mężczyzn głównie został zapamiętany Narad. Wiecie, że to jest różaniec czcicieli, a inny to różaniec wiedzy. Oni stają się częścią różańca Rudry po byciu w różańcu czcicieli. Potem, z różańca Rudry tworzony jest różaniec Wisznu. Różaniec Rudry należy do zbieżnego wieku. Ta tajemnica jest w waszych intelektach, dzieci. Ojciec siedzi osobiście przed wami i to wszystko wyjaśnia. Gdy siedzicie osobiście przed Babą, to powinnyście mieć gęsią skórkę. O, moja stukrotna fortuna! Z bycia w stu procentach niefortunnymi staliśmy się stukrotnie fortunni. Panny nie doświadczyły miecza żądzy. Ojciec mówi: To jest miecz żądzy. Wiedza również zwana jest mieczem. Ojciec powiedział: Broń wiedzy została przedstawiona u bóstw jako fizyczna broń. To jest narzędzie przemocy. Ludzie nie wiedzą, co oznacza dysk samouświadomienia. W pismach oni pokazali Krisznę z dyskiem samouświadomienia, pokazali przemoc i tylko przemoc. W istocie to jest aspekt wiedzy. Wy teraz stajecie się tymi, którzy obracają dyskiem samouświadomienia. Oni pokazali go jako narzędzie przemocy. Wy, dzieci otrzymałyście teraz wiedzę o sobie i cyklu. Baba mówi: Jesteście ustami zrodzonym potomstwem Brahmy, ozdobą bramińskiego klanu i tymi, którzy obracają dyskiem samouświadomienia. Tylko wy rozumiecie znaczenie tego. Macie wiedzę o 84 wcieleniach i cyklu świata. Na początku, w złotym wieku jest religia dynastii słońca, potem dynastii księżyca. Obydwie one są zwane niebem. Wśród was, w intelekcie każdego te wszystkie rzeczy są w kolejności. Baba was uczy, a wy uczycie się i stajecie się mądrzy. W ten sam sposób teraz macie wnieść korzyść dla innych. Macie stać się tymi, którzy obracają dyskiem samouświadomienia. W jaki sposób możesz wziąć prawo do swojego dziedzictwa od Śiw Baby, jeśli nie stałeś się zrodzonym ustami potomkiem Brahmy? Teraz staliście się braminami. Nie powinniście zapominać, że bierzecie swoje dziedzictwo od Śiw Baby. Powinniście zapisywać punkty. Te schody są schodami 84 wcieleń. Łatwo jest zejść po schodach. Gdy oni wchodzą po schodach, zobaczcie, w jaki sposób trzymają rękę na swoim krzyżu! Jednak, istnieje także winda. Baba teraz przychodzi, by dać wam windę. Stan wznoszenia się jest osiągany w jednej sekundzie. Dzieci, wy teraz powinnyście być szczęśliwe, że to jest wasz stan wznoszenia się. Znaleźliśmy najbardziej ukochanego Babę. Nie może być nikogo tak kochanego jak On. Mędrcy, sannjasini itp. kimkolwiek są, wszyscy pamiętają jednego Ukochanego. Wszyscy są Jego ukochanymi, ale kim On jest? Oni niczego z tego nie rozumieją. Oni po prostu mówią: On jest wszechobecny. Teraz wiecie, że Śiw Baba uczy nas poprzez tego.Śiw Baba nie ma swojego ciała. On jest Najwyższą Duszą. Najwyższa Dusza oznacza Boga, którego imię to Śiwa. Każda dusza posiada imię dla swojego ciała. Jest tylko jedna Najwyższa Dusza, która jest nazywana Śiwą. Ludzkie istoty nadały Mu dużo różnych imion. Oni zbudowali różne świątynie. Teraz rozumiecie ich znaczenie. W Bombaju jest świątynia dla Babulnath (Baburinath), Pana Kolców. Obecnie On zmienia was z kolców w kwiaty. On czyni was panami świata. Pierwszą, główną rzeczą jest: Ojciec dusz jest jeden. Tylko od Niego mieszkańcy Bharatu otrzymali dziedzictwo. Lakszmi i Narajan są panami Bharatu. Oni nie pochodzą z Chin. Gdyby byli z Chin, to ich rysy byłyby inne. Oni należą do Bharatu. Na początku dusze są piękne, a potem stają się brzydkie. Do dusz jest dodana domieszka; one stają się w brzydkie. Ten przykład ich dotyczy. Brzęczenie ćmy zmienia mrówkę i czyni ją jej równą. Co zmieniają sannjasini? Oni ubierają tych, którzy noszą białe ubrania w szafranowe ubrania i golą im głowy. Natomiast wy bierzecie tę wiedzę. Staniecie się tak piękni jak Lakszmi i Narajan. Obecnie nawet natura jest tamopradhan; ziemia również jest tamopradhan. Ona jest przyczyną szkód. Występują nawałnice. One są przyczyną tak wielu szkód. Katastrofy i zaburzenia wciąż mają miejsce. Teraz na świecie panuje największe cierpienie. Tam będzie największe szczęście. Ojciec zabiera was z największego cierpienia do największego szczęścia. Zachodzi zniszczenie tego świata, a potem wszystko jest satopradhan. Teraz czyńcie starania i zdobądźcie tak dużo dziedzictwa od Ojca, ile tylko chcecie. W przeciwnym razie będziecie na końcu żałować. „Baba przyszedł, ale my niczego nie zrobiliśmy”. Zostało zapisane: Gdy stóg siana stanął w płomieniach, wtedy oni obudzili się ze snu Kumbakarny. Potem oni będą krzyczeć w rozpaczy i będą umierać. Po krzykach rozpaczy będą okrzyki zwycięstwa. W żelaznym wieku panuje rozpacz, prawda? Oni cały czas zabijają. Wielu umrze. Z pewnością po żelaznym wieku nadejdzie złoty wiek. Pomiędzy nimi jest zbieżny wiek. Jest on zwany pomyślnym wiekiem. Ojciec pokazuje dobre metody na stanie się satopradhan z tamopradhan. On mówi: Po prostu, pamiętajcie Mnie! Nie róbcie niczego innego. Wy, dzieci nie musicie nawet schylać swoich głów itd. Jeśli ktoś składa dłonie, będąc przed Babą, Baba powie: Ani ty, duszo nie masz rąk, ani Ojciec. Do kogo więc składasz dłonie? Nie powinno być tutaj ani jednego śladu ścieżki czczenia lub żelaznego wieku. O, dusze, dlaczego składacie swoje dłonie? Po prostu pamiętajcie Mnie, Ojca. Pamiętanie nie oznacza składania rąk. Ludzkie istoty będą nawet składać ręce do słońca, a niektórzy składają swe ręce przed mahatmami. Wy nie musicie składać swoich dłoni. To jest ciało, które wypożyczyłem. Jeśli ktoś składa dłonie przed wami, wtedy musicie złożyć swoje dłonie przed nim jako zwrot. Macie zrozumieć: Jestem duszą. Muszę uwolnić się od więzów ciała.Teraz wracamy do domu. To jest tak, jakby była niechęć do tego ciała. To stare ciało musi być odrzucone tak jak w przykładzie o wężu. Nawet brzęcząca ćma ma na tyle rozsądku, by zmieniać mrówki w brzęczące ćmy. Dzieci, macie przenosić tych, którzy grzęzną w oceanie występków i zabierać ich do oceanu mleka. Ojciec teraz mówi: Chodźcie do rejonu spokoju. Ludzkie istoty tak bardzo ciężko pracują swoimi głowami nad pokojem. Sannjasini nie otrzymują wyzwolenia w życiu nieba. Tak, oni otrzymują wyzwolenie. Oni są uwalniani od cierpienia i siadają w rejonie spokoju. Na początku dusza schodzi w dół do wyzwolenia w życiu. Następnie, później, zaczyna życie w niewoli. Dusze są satopradhan, a potem schodzą po schodach. Najpierw doświadczają szczęścia, potem, gdy schodzą, muszą stać się tamopradhan. Teraz, po raz kolejny, przychodzi Ojciec, aby zabrać każdego z powrotem do domu. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie i staniecie się czyści. Ojciec wyjaśnił: Gdy ludzkie istoty opuszczają swoje ciała, znoszą to z ogromną trudnością, ponieważ muszą doświadczyć kary. Na przykład: Oni poświęcają siebie na mieczu w Kaśi, ponieważ usłyszeli, że poświęcając siebie Śiwie, otrzymają wyzwolenie. Teraz wy poświęcacie siebie. Stąd więc te aspekty potem trwają na ścieżce czczenia. Oni idą i poświęcają siebie Śiwie. Ojciec teraz wyjaśnia: Nikt nie może wrócić do domu. Tak, oni poświęcają siebie takbardzo, że ich grzechy są kasowane. Wtedy konta zaczynają się od nowa. Wy znacie teraz cykl świata. Teraz każdy jest w stanie upadku. Ojciec mówi: Przychodzę i zbawiam każdego. Zabieram każdego do domu. Jednak nie wziąłbym nikogo nieczystego ze Sobą. Dlatego teraz powinniście stać się czyści, tak, by wasz płomień mógł być zapalony. W czasie zaślubin oni zapalają płomień w naczyniu i umieszczają je na głowie panny młodej. Ten zwyczaj istnieje tylko w Bharacie. Oni nie zapalają go i nie umieszczają na głowie pana młodego, ponieważ mówi się o mężu, że jest Bogiem. W jaki sposób zapalilibyście światło na Bogu? Ojciec wyjaśnia: Mój płomień jest już zapalony. Ja zapalam wasze płomienie. Ojciec jest nazywany Płomieniem. Ludzie z Brahma-Samdźis wierzą w płomień; oni utrzymują stale zapalony płomień. Pamiętają tylko to; uważają, że to jest Bóg. Inni wtedy myślą, że mały płomień (dusza) scali się z dużym płomieniem (Najwyższą Duszą). Istnieje dużo opinii. Ojciec mówi: Wasza religia jest tą, która daje bardzo dużo szczęścia. Oglądacie dużo szczęścia w niebie. W nowym świecie stajecie się bóstwami. Wasza nauka niewątpliwie dotyczy nowego świata. Wszystkie inne nauki dotyczą tego świata. Tutaj macie uczyć się, a w przyszłości osiągnąć pozycję. Radża joga jest również uczona w Gicie. Potem na końcu była wojna i nic nie pozostało. Oni pokazują psa z Pandawami. Teraz Ojciec mówi: Ja zmieniam was w bogów i boginie. Tutaj istnieją ludzkie istoty, które sprawiają dużo różnych rodzajów cierpienia. Gdy jest używany miecz żądzy, jest doświadczane tak dużo cierpienia! Dzieci, powinnyście teraz być szczęśliwe, że nieograniczony Ojciec, Ocean Wiedzy, nas uczy. On jest najbardziej ukochany ze wszystkich umiłowanych. My, umiłowani pamiętamy Go przez połowę cyklu. My wciąż pamiętaliśmy o Nim. Ojciec mówi: Teraz kiedy przyszedłem, przestrzegajcie Moich wskazówek. Uważajcie się za duszę i pamiętajcie Mnie, Ojca i nikogo innego. Bez pamiętania Mnie wasze grzechy nie mogą być spalone. Wciąż pytaj Chirurga o radę odnośnie wszystkiego. Baba poradzi ci: Wypełniaj swoje obowiązki w taki sposób. Gdy będziesz stosować radę, otrzymasz multimiliony na każdym kroku. Jeśli stosujesz radę, to kończy się twoja odpowiedzialność. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby zasłużyć na dziedzictwo nieograniczonego szczęścia od nieograniczonego Ojca, wykonuj dobroczynność i bezpośrednio rozdawaj dary w imię Boga. Napełnij swój fartuch bogactwem wiedzy i rozdawaj je każdemu.

2. W tym korzystnym wieku wyzwól się ze wszystkich niewoli i bądź wyzwolony w życiu. Bądź taki jak brzęcząca ćma i wykonuj usługę czynienia innych równymi sobie.

Błogosławieństwo:
Wykonując zwyczajne czyny stale bądź lekki i świetlany (double light) i pozostawaj stabilny w wysokim stanie.

Ojciec przyjmuje zwyczajne ciało, mówi i porusza się w taki sposób jak wy. Zatem, pomimo że Jego czyny są zwyczajne, Jego stan jest wysoki. W taki sam sposób stan was, dzieci musi być wysoki. Stańcie się lekkie i świetlane (double light). Bądźcie stabilne w wysokim stanie i wykonujcie zwyczajne czyny. Zawsze miejcie świadomość: jestem inkarnacją, która inkarnowała, aby wykonywać wzniosłe czyny, a wtedy zwyczajne czyny zmienią się w alokik.

Hasło:
Tylko ci, którzy praktykują posiadanie świadomej duszy wizji i postawy są w stanie łatwo wpajać sobie czystość.