25.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wyrzeknijcie się świadomości ciała i stańcie się świadome duszy. Tylko ci, którzy są świadomi duszy, będą nazwani częścią bożej rodziny.

Pytanie:
Dzieci, w jaki sposób wasze duchowe spotkanie różni się od wszystkich innych duchowych spotkań?

Odpowiedź:
To jest jedyne duchowe spotkanie, gdzie słuchacie wiedzy o duszach i Najwyższej Duszy. Uczycie się tutaj, aby osiągnąć cel i zadanie jakie stoi przed wami. Na innych duchowych spotkaniach oni ani się nie uczą, nie mają celu ani zadania.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia wam duchowym dzieciom. Duchowe dzieci, wy słuchacie Go. Ojciec przede wszystkim wyjaśnia: za każdym razem, kiedy jesteście tutaj, uważajcie się za dusze. Nie uważajcie się za ciała. Mówi się, że ci, którzy są świadomi ciała należą do diabelskiej rodziny. Ci, którzy są świadomi duszy, należą do rodziny Boga. Bóg nie posiada ciała. On jest zawsze świadomy duszy. On jest Najwyższą Duszą, Ojcem wszystkich dusz. Najwyższa Dusza to znaczy Najwyższa ze Wszystkich. Gdy ludzie mówią o Bogu, o Najwyższym, to w ich intelektach pojawia się Jego bezcielesny i owalny wizerunek. Ten bezcielesny, owalny wizerunek jest także czczony. On jest Najwyższą Duszą. On jest najwyższy ze wszystkich dusz. On także jest duszą, ale On jest Najwyższy ze wszystkich dusz. On nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci. Wszyscy inni odradzają się i wszyscy są częścią stworzenia. Tylko jeden Ojciec jest Stwórcą. Brahma, Wisznu i Śankar są także częścią stworzenia. Cały ludzki świat jest stworzeniem. Stwórca jest zwany Ojcem. Mężczyzna jest także zwany stwórcą. On bierze żonę i razem z nią stwarza stworzenie. Potem utrzymuje to stworzenie, nie niszczy go. Wszyscy religijni założyciele tworzą religie, a potem także ją utrzymują. Nikt z nich nie niszczy jej. Nieograniczony Ojciec jest zwany Najwyższą Duszą. Tak jak formą duszy jest punkt, tak samo formą Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy jest punkt. Jednak na ścieżce czczenia oni tworzą duży, owalny kształt, tak, aby mogli Go czcić. Bo inaczej, jak mogliby czcić punkt? W Bharacie, gdy tworzą ofiarne ognie, tworzą Śiwalingam, a także saligramy z gliny, a następnie je czczą. Jest to zwane ofiarnym ogniem Rudry. W rzeczywistości prawdziwa nazwa to Radziaśwa Aśwamegh Awinaśi Rudra Gita Gjan Jagia (ofiarny ogień niezniszczalnej wiedzy Gity stworzony przez Rudrę, w którym poświęcany jest koń, by osiągnąć zwierzchnictwo nad sobą). To wyrażenie pochodzi z pism. Ojciec teraz mówi: Uważaj się za duszę. Na żadnym innym duchowym spotkaniu, ani nikt nie ma wiedzy o duszy, nie ma wiedzy o Najwyższej Duszy, ani nikt nie potrafi dawać takiej wiedzy. Tam nie ma żadnego celu ani zadania. Dzieci, obecnie studiujecie tę wiedzę. Wiecie, że dusza wchodzi w ciało. Dusze są niezniszczalne, podczas gdy ciała są zniszczalne. Dusza gra swoją rolę poprzez ciało. Dusza jest bezcielesna, prawda? Nawet mówi się: Przyszłaś jako bezcielesna i masz powrócić bezcielesna. Zaadoptowałaś ciało, ale zanim będziesz mogła powrócić, masz się stać bezcielesna. Dzieci, Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to tylko wam. Wiecie także, że kiedy w Bharacie istniał złoty wiek, to było królestwo bóstw. Istniała tylko jedna religia. Ale ludzie Bharatu nawet tyle nie wiedzą. Ci, którzy nie znają Ojca, niczego nie wiedzą. Starożytni mędrcy i święci także mówili, że nie znamy ani Stwórcy, ani stworzenia. Stwórcą jest Nieograniczony Ojciec. Tylko On zna początek, środek i koniec stworzenia. Początek jest zwany startem, czas w środku jest czasem pomiędzy początkiem i końcem. Na samym początku jest złoty wiek, który jest zwany dniem. Później, od środka do końca, trwa noc. Dzień trwa w złotym i srebrnym wieku. Niebo było cudem świata. Tylko Bharat był niebem, gdzie władali Lakszmi i Narajan. Ludzie Bharatu o tym nie wiedzą. Ojciec teraz stworzył niebo. Ojciec mówi: uważaj się za duszę. Ja jestem duszą pierwszej klasy. Wszystkie ludzkie istoty obecnie są świadome ciała. Ojciec czyni was świadomymi duszy. Ojciec także mówi wam, co to jest dusza. Ludzkie istoty nie wiedzą w ogóle niczego. Pomimo, że mówią o cudownej gwieździe świecącej w środku czoła, nie wiedzą czym to jest ani w jaki sposób ma w sobie zakodowaną rolę. Ojciec obecnie wyjaśnił to wam. Wy, ludzie Bharatu, macie grać role przez 84 wcielenia. Bharat jest wzniosłym lądem. Jest to miejsce pielgrzymki dla wszystkich ludzkich istot. Ojciec przychodzi tutaj do Bharatu, aby każdego zbawić. On wyzwala nas z królestwa Rawana. On staje się naszym Przewodnikiem i zabiera nas na powrót do domu. Ludzie tylko Go tak nazywają, nie rozumiejąc, co to znaczy. Na samym początku w Bharacie istniały bóstwa. Potem one musiały brać kolejne wcielenia. To ludzie Bharatu stają się bóstwami, następnie wojownikami, potem kupcami i siudrami. Odradzają się. Potrzeba 7 dni, aby w pełni zrozumieć tę wiedzę. Twój nieczysty intelekt musi być oczyszczony. Lakszmi i Narajan władali w czystym świecie. Kiedy było ich królestwo w Bharacie, nie było żadnych innych religii. Było tylko jedno królestwo. Bharat był wypłacalny. Ich pałace były wysadzane diamentami i klejnotami. Później, gdy zaczęło się królestwo Rawana, oni stali się czcicielami. Weszli na ścieżkę czczenia i zbudowali świątynie. Zbudowali świątynię dla Somnath (Pana Nektaru), ale nie była to tylko jedna świątynia. Tu w świątyni Śiwy, którą okradł Mahmud Buznawi było tak dużo diamentów i klejnotów. On zrabował bogactwo, które wywiózł na wielbłądach. Było tam tyle bogactwa, że nawet setki tysięcy wielbłądów nie mogły tego wszystkiego zabrac. W złotym wieku było tak dużo pałaców ze złota, wysadzanych diamentami i klejnotami. Mahmud Guznawi pojawił się niedawno. Nawet w miedzianym wieku było tak dużo pałaców. One wszystkie zapadły się w trzęsieniach ziemi. Nie było żadnej złotej wyspy Rawana. To jest symbol tego, jaki stan Bharat osiąga w królestwie Rawana. Bharat staje się 100% niereligijny, nieprawy, niewypłacalny, nieczysty i występny. O nowym świecie mówi się, że jest wolny od występków (czysty). Bharat był świątynią Śiwy (Śiwalają). Był także zwany cudem świata. Było tam bardzo niewiele ludzkich istot. Teraz są miliardy ludzkich istot. Pomyślcie tylko o tym! Dzieci, ten obecny, najbardziej pomyślny, zbieżny wiek jest dla was. To teraz Ojciec daje wam boski intelekt i czyni was najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Ojciec daje wam wzniosłe wskazówki, aby zmienić was ze zwykłych ludzkich istot w bóstwa. Tylko o wskazówkach Ojca mówi się „Jego sposoby i metody są unikalne”. Nikt nie rozumie co to znaczy. Ojciec wyjaśnia: Ja daję wam takie wzniosłe wskazówki, że stajecie się bóstwami. Wiek żelazny obecnie dobiega końca. Przed wami stoi zniszczenie starego świata. Ludzkie istoty znajdują się w totalnych ciemności. Śpią snem Kumbakarny. Mówi się: Zostało zapisane w pismach, że wiek żelazny jest nadal niemowlęciem, ponieważ jest jeszcze przed nim 40 tysięcy lat. Ponieważ oni wierzą w 8,4 mln gatunków, dlatego tak wydłużyli czas trwania cyklu. W rzeczywistości jest to tylko 5000 lat. Ojciec wyjaśnia: wy bierzecie 84 wcielenia, a nie 8,4 mln. Nieograniczony Ojciec zna wszystkie tamte pisma. Dlatego On mówi, że one wszystkie należą do ślepej ścieżki wiary, która trwa przez połowę cyklu. Nikt nie może spotkać się z Nim poprzez te pisma. Rozważcie tylko to – jeżeli cykl trwałby setki tysięcy lat, wówczas populacja byłaby bardzo duża, skoro populacja chrześcijan tak się powiększyła w ciągu 2000 lat. Oryginalną religią Bharatu jest boska religia. Ta religia powinna trwać, ale ponieważ oni zapomnieli swoją oryginalną, wieczną, boską religię, mówią, że ich religią jest hinduizm. Nie ma takiej religii jak hinduizm. Bharat był tak wzniosły. Gdy istniała oryginalna, wieczna, boska religia, była to ziemia Wisznu. Teraz ta ziemia jest ziemią Rawana. Popatrzcie kim stały się bóstwa po przejściu przez 84 wcielenia. Ludzie Bharatu uważają bóstwa za czyste, a siebie za występnych. Dlatego czczą bóstwa. W złotym wieku Bharat był wolny od występków. Był nowym światem i był zwany Nowym Bharatem. To jest stary Bharat. Jaki był nowy Bharat, a jaki jest stary Bharat? W nowym świecie Bharat był nowy, a teraz w starym świecie Bharat jest stary. Jaki stan on osiągnął? Bharat był niebem, a teraz stał się piekłem. Bharat był najbardziej wypłacalny. Teraz Bharat jest najbardziej niewypłacalny. Żebrze od każdego. Żebrze nawet od swoich własnych ludzi. To trzeba zrozumieć. Kiedy świadome ciała ludzkie istoty dzisiejszego świata mają trochę pieniędzy, to uważają, że żyją w niebie. Oni w ogóle nic nie wiedzą na temat nieba, ziemi szczęścia, ponieważ mają kamienne intelekty. Ponieważ są nieczyści, sadzajcie ich w bhatti przez 7 dni, aby uczynić ich intelekty boskimi. Nieczyści nie mają pozwolenia, by tutaj zasiadać. Tylko czyści mogą tutaj przebywać. Nieczyści nie mają pozwolenia na przychodzenie tutaj. Obecnie jesteście w najbardziej pomyślnym, zbieżnym wieku. Wiecie, że Baba czyni was najwznioślejszymi z wszystkich. To jest historia prawdziwego Narajana. Prawdziwy Ojciec uczy prawdziwej radża jogi, aby ze zwykłego człowieka uczynić cię Narajanem. Tylko jeden Ojciec posiada tę wiedzę i On jest zwany Oceanem Wiedzy. Ta chwała „Ocean Spokoju i Ocean Czystości” należy do Niego. To nie może być chwałą nikogo innego. Chwała bóstw różni się od chwały Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy. On jest Ojcem. Kriszna nie jest zwany Ojcem. Kim jest Bóg? Nawet teraz ludzie Bharatu tego nie wiedzą. Mówią: Bóg Kriszna mówi. Jednak Kriszna przechodzi przez pełne 84 wcielenia. Ci, którzy byli dynastią słońca, stali się potem dynastią księżyca, a następnie dynastią kuców itd. Ludzkie istoty nie rozumieją znaczenia „hum so”. Mówią: ja dusza jestem Najwyższą Duszą. To jest absolutnie złe. Wy obecnie macie im wyjaśniać, w jaki sposób Bharat się wznosi, a potem upada. To jest wiedza, a wszystko tamto to czczenie. W złotym wieku każdy był czysty. Było to królestwo króla i królowej. Nie było tam żadnych doradców, ponieważ król i królowa sami byli panami. Oni otrzymali od Ojca swoje dziedzictwo. Oni posiadali mądrość. Lakszmi i Narajan nie potrzebowali nikogo się radzić. Nie było tam żadnych doradców. Żaden inny ląd nigdy nie osiąga takiej czystości, jaką osiąga Bharat. To był taki wielki i czysty ląd. Sama jego nazwa to niebo. Teraz Bharat stał się piekłem. Tylko Ojciec może zmienić piekło w niebo. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stosuj wzniosłe wskazówki jednego Ojca i stawaj się bóstwem ze zwykłego człowieka. W tym pięknym, pomyślnym zbieżnym wieku czyń swój intelekt boskim i stawaj się najwznioślejszy.

2. Bądź w bhatti przez 7 dni i oczyszczaj swój nieczysty intelekt. Słuchaj prawdziwej historii o prawdziwym Narajanie. Słuchaj jej od prawdziwego Ojca i stawaj się Narajanem z ludzkiej istoty.

Błogosławieństwo:
Dawaj Ojcu zwrot za miłość swoim anielskim stanem i poprzez to stawaj się uosobieniem rozwiązań.

Być stabilnym w anielskim stanie to znaczy dawać Ojcu zwrot za miłość. Ci, którzy dają taki zwrot, stają się uosobieniem rozwiązań. Poprzez stanie się uosobieniem rozwiązań twoje własne problemy i problemy innych automatycznie się skończą. Teraz jest czas, by wykonywać taką usługę, teraz jest czas aby dawać, a także brać. Więc teraz stań się jak Ojciec tym, kto podźwiga każdego. Słuchaj ich wołania i docieraj do tych dusz w swojej anielskiej postaci i usuwaj zmęczenie dusz, które są zmęczone swoimi problemami.

Hasło:
Uwolnij się od bezużyteczności ale nie bądź wolny od kodów postępowania.