25.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeżeli chcecie usunąć swoje wady, to uczciwym sercem powiedzcie o nich Ojcu. Baba pokaże sposób, jak usunąć te słabości.

Pytanie:
Które dzieci otrzymują strumień światła i siły od Ojca?

Odpowiedź:
Baba daje driszti dzieciom, które uczciwie mówią Chirurgowi o swojej chorobie. Baba ma dużo miłosierdzia do tych dzieci. Wewnętrznie On czuje, że ten zły duch dziecka powinien być usunięty. Takim dzieciom Baba daje strumień.

Om śanti.
Ojciec stale mówi dzieciom, że każde z was ma zapytać siebie, czy otrzymało coś od Ojca. Czego ci nadal brakuje? Każdy z was ma patrzeć w głąb siebie. Istnieje przykład Narada. Jemu zostało powiedziane, aby spojrzał w lustro na swoją twarz, czy jest godny poślubienia Lakszmi. Dzieci, Ojciec także pyta was: Jak myślicie, czy stałyście się godne poślubienia Lakszmi? Jeżeli nie, to jakie wady nadal macie, odnośnie których nadal czynicie starania, aby je usunąć? Czy wykonujecie wysiłek, by usunąć słabości, czy też w ogóle nie czynicie starań? Niektórzy wciąż czynią starania. Nowym dzieciom jest wyjaśniane: Sprawdź siebie, czy masz jakieś słabości, ponieważ wy, wszyscy macie stać się doskonali. Ojciec przychodzi, by uczynić was doskonałymi. Dlatego obraz waszego celu i zadania jest przed wami. Wewnętrznie pytaj siebie: Czy stałem się tak doskonały tak jak oni? Wszyscy nauczyciele, którzy nauczają ziemskiej nauki obecnie żyją w występkach. Lakszmi i Narajan są przykładami tych, którzy są całkowicie bez występków. Chwaliliście ich przez połowę cyklu. Teraz zapytaj siebie: Jakie słabości nadal mam, które powinienem usunąć, by robić postęp? Wtedy mogę pokazać to Ojcu: Baba, mam te i te słabości, których nie mogę usunąć. Proszę, wskaż mi metodę. Tylko chirurg może pomóc ci uwolnić się od choroby. Niektórzy asystenci chirurgów są także mądrzy. Farmaceuta uczy się od lekarza i staje się mądrym lekarzem. Sprawdź więc siebie uczciwie: Jakie mam słabości, z powodu których, jak sądzę, nie będę mógł wziąć tej pozycji? Ojciec powie, że możesz stać się taki jak oni. Tylko gdy mówisz Babie o swoich słabościach, On może ci doradzić. Chorób jest dużo. Wielu ma słabości. Niektórzy mają bardzo dużo gniewu i chciwości. Nie potrafią sobie wdrażać wiedzy tak, aby umożliwiać innym wdrażanie. Ojciec każdego dnia bardzo dużo wyjaśnia. Tak naprawdę, nie ma nawet potrzeby, by tyle wyjaśniać, ponieważ Ojciec wyjaśnił wam znaczenie mantry. Ojciec jest tylko Jeden. Macie pamiętać nieograniczonego Ojca, wziąć od Niego dziedzictwo i stać się jak Lakszmi i Narajan. W innych szkołach nie ma kwestii pokonywania 5 występków. To dotyczy tylko obecnego czasu, gdy przychodzi Ojciec i wyjaśnia wam: Macie złe duchy, które sprawiają wam bardzo dużo cierpienia. Jeśli powiecie o nich, Ojciec pokaże wam sposób, jak je usunąć. Baba, te i te złe duchy mi dokuczają. Opisałbyś je osobie, która usuwa duchy (egzorcyście). Wy nie macie tamtych złych duchów, które opętują. Wiecie, że tych 5 złych duchów istniało w was życie po życiu. Masz patrzeć w głąb siebie, aby zobaczyć, jakie złe duchy masz. Potem powinieneś szukać rady, jak je usunąć. Oczy bardzo oszukują. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Uważaj siebie za duszę, a także wdróż sobie praktykę uważania innych za dusze. Dzięki tej metodzie twoja choroba zostanie usunięta. Wszystkie dusze są braćmi. Nie ma żadnych ciał. Wiecie także, że wszystkie wy, dusze, macie wrócić do domu. Dlatego masz patrzeć na siebie, czy napełniłeś się wszystkimi cnotami. Jeżeli nie, to jakie wady nadal masz? Ojciec także siedzi tutaj i sprawdza tę duszę. On widzi, że to dziecko ma określoną słabość, a więc daje mu strumień światła i siły. Przeszkoda tego dziecka powinna być usunięta. Co mógłbyś zrobić, jeżeli wciąż ukrywałbyś to przed Chirurgiem? Jeżeli będziecie mówić o swoich słabościach, Ojciec wam doradzi. Wy, dusze, pamiętacie Ojca: Baba, jesteś bardzo słodki! Kim byliśmy, a kim nas czynisz! W ten sam sposób, jeśli wciąż pamiętasz Ojca, złe duchy będą stale uciekać. Z całą pewnością jest taki czy inny zły duch. Powiedz o nich Ojcu, Chirurgowi: Baba, daj mi na to metodę. W przeciwnym razie poniesiesz wielką stratę. Gdy powiesz o tym Ojcu, On poczuje miłosierdzie, że ten zły duch Mai sprawia kłopoty temu dziecku. Tylko jeden Ojciec wypędza złe duchy. On wypędza je mądrze. Powiedziano wam, abyście wypędzili 5 złych duchów. Jednak nie wszystkie złe duchy uciekają. Niektórzy mają ich więcej, a inni mniej, ale one z całą pewnością istnieją. Ojciec widzi, gdy ktoś ma złego ducha. W czasie dawania driszti Ojciec myśli: To jest bardzo dobre dziecko. Ono ma wiele innych bardzo dobrych cnót, ale nic nie mówi i nie potrafi nikomu wyjaśniać. Jest to tak, jakby Maja zablokowała jego gardło. Jeżeli jego gardło otworzyłoby się, mógłby służyć wielu. Gdy służysz innym, to służysz także sobie. Nie wykonujesz usługi Śiw Baby. Śiw Baba sam przyszedł, by służyć. On mówi: Złe duchy z wielu żyć muszą być wypędzone. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia: Wiecie, że drzewo rośnie stopniowo. Liście wciąż odpadają. Maja stwarza przeszkody, tak, że gdy tutaj siedzisz, twoje myśli się zmieniają. To jest tak jak wtedy, gdy sannjasinowie rozwijają niechęć; oni bez powodu znikają, nic nie mówiąc. Każdy jest połączony z Ojcem. Dzieci, jesteście w kolejności. Jeżeli powiecie Ojcu prawdę, to wasze słabości mogą być usunięte i będziecie mogły wziąć wysoką pozycję. Ojciec wie, że ponieważ nie mówicie Babie o tym, niektórzy z was stwarzają wielką stratę dla siebie. Bez względu na to, ile im wyjaśniacie, oni nadal to robią. Maja ich chwyta. Maja jest aligatorem, który wkłada każdego do swojego żołądka. Pozostają uwięzieni po szyję w ruchomych piaskach. Ojciec wyjaśnia bardzo dużo. Nie ma potrzeby na nic innego. Po prostu mówcie: Macie dwóch ojców. Zawsze masz fizycznego ojca. Masz go w złotym wieku, a także w żelaznym wieku. Nie jest tak, że znajdziesz Parlokik Ojca w złotym wieku. Parlokik Ojciec przychodzi tylko raz. Parlokik Ojciec przychodzi i zmienia piekło w niebo. Oni bardzo czczą Go na ścieżce czczenia; pamiętają Go. Jest dużo świątyń Śiwy. Dzieci mówią, że nie ma żadnej usługi do wykonania. Naprawdę? Świątynie Śiwy są wszędzie. Możesz pójść tam i zapytać ich: Dlaczego czcicie Go? On nie jest cielesną istotą. Kim On jest? Oni powiedzą: Najwyższą Duszą. Tego nie powiedzą o nikim innym. A więc powiedz im: On jest Najwyższą Duszą, Ojcem. On jest zwany Khudą, a także Allahem. Zazwyczaj On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Czy wiecie, co macie otrzymać od Niego? Ludzie w Bharacie bardzo dużo mówią o Śiwie, a także świętują narodziny Śiwy. Bardzo łatwo jest wyjaśniać innym. Ojciec wciąż wam dużo wyjaśnia na różne sposoby. Możecie udać się do każdego, ale macie mówić z wielkim opanowaniem i pokorą. Wasza nazwa jest bardzo dobrze znana w Bharacie. Gdy zaczniecie mówić, natychmiast poznają, że jesteście Brahma Kumaris. Ludzie w wioskach są bardzo prostoduszni. Bardzo łatwo jest iść do świątyń i tam służyć: Przyjdźcie i my opowiemy wam biografię Śiw Baby. Czcicie Śiwę, ale o co Go prosicie? Możemy wam przedstawić Jego pełną biografię. Następnego dnia udajcie się do świątyni Lakszmi i Narajana. Wy macie w sobie szczęście. Niektóre dzieci chcą służyć we wsiach. Każdy rozumienie na swój sposób. Ojciec mówi: Przede wszystkim, idźcie do świątyni Śiw Baby. Potem idźcie do świątyni Lakszmi i Narajana i zapytajcie tam ludzi: Czy wiecie, jak oni otrzymali swoje dziedzictwo? Przyjdźcie, a my opowiemy wam historię 84 żyć bóstw. Macie także budzić mieszkańców wiosek. Możecie tam pójść i wyjaśniać im z miłością: Jesteś duszą. To dusza mówi. To ciało się skończy. My, dusze, teraz mamy się oczyścić i pójść do Ojca. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie! Oni będą czuli pociągnięcie, gdy tylko to usłyszą. Im bardziej wy jesteście świadomi duszy, tym większe będzie pociągnięcie. Teraz nie ma pełnego braku zainteresowania ciałem i starym światem. Wiecie, że macie pozostawić te stare kostiumy. A więc dlaczego mielibyście być do nich przywiązani? Mając ciało nie powinieneś być przywiązany do niego. Wewnętrznie powinna być tylko ta jedna troska: My, dusze, teraz mamy stać się czyste i pójść do naszego domu. Potem jest także takie pragnienie: Jak ja mogę pozostawić takiego Babę? Nigdy ponownie nie znajdę takiego Ojca. Mając takie myśli, będziesz pamiętać Ojca, a także swój dom. Teraz idziemy do domu. 84 wcielenia zostały zakończone. Możecie wykonywać swoją pracę w ciągu dnia, macie mieszkać w domu ze swoją rodziną, ale w waszych intelektach powinno pozostawać to, że wszystko to ma się skończyć. Teraz mamy wrócić do naszego domu. Ojciec powiedział: Z całą pewnością macie mieszkać w domu z rodziną. Dokąd indziej pójdziecie? Możecie prowadzić swój interes, ale utrzymujcie ciągle w swoich intelektach: Wszystko to ma być zniszczone. Najpierw pójdziemy do domu, a potem na ziemię szczęścia. Mów do siebie, gdy masz czas. Macie bardzo dużo czasu. Pracujecie 8 godzin, 8 godzin odpoczywacie. Potem, przez 8 godzin, możesz prowadzić szczerą rozmowę z Ojcem, a także duchowo służyć. Kiedy tylko macie czas, idźcie do świątyń Śiw Baby oraz Lakszmi i Narajana i służcie tam. Znajdziecie wiele świątyń. Dokądkolwiek idziecie, z całą pewnością mają świątynię Śiwy. Dzieci, dla was najważniejsza jest pielgrzymka pamiętania. Jeżeli bardzo dobrze przebywasz w pamiętaniu, możesz otrzymać wszystko, o co prosisz. Natura stanie się twoim sługą. Twoja twarz stanie się również tak atrakcyjna, że nie będzie potrzeby o nic prosić. Niektórzy sannjasini także są bardzo silni. Po prostu siedzą z taką wiarą: Zanurzę się w żywiole brahm. Są bardzo silni w tej wierze. Oni mają praktykę pozostawiania swoich ciał w ten sposób. Jednak oni są na błędnej ścieżce. Wykonują duży wysiłek, by scalić się z żywiołem światła. Na ścieżce czczenia czynią tyle starań, by otrzymać wizje; nawet oddają życie. Nie może być samobójstwa duszy, jest samobójstwo ciała. Dusze istnieją cały czas. Dusza idzie i przyjmuje nowe życie, tzn. bierze następne ciało. Dzieci, powinnyście bardzo interesować się służeniem, tak, abyście mogły pamiętać Ojca. Tu także jest wiele świątyń. Jeżeli w pełni jesteś w jodze i wyjaśniasz coś innym, oni nie będą tego kwestionować. Strzała tych, którzy są w jodze, uderzy w tarczę. Możecie bardzo dużo służyć. Spróbuj i zobacz, ale najpierw masz popatrzeć i sprawdzić siebie wewnętrznie. Czy są w tobie jakieś złe duchy Mai? Ci, którzy mają złe duchy Mai, nie mogą odnieść sukcesu. Jest bardzo dużo usługi do wykonania. Baba nie może nigdzie pójść, ponieważ Ojciec jest razem z nim. Jak moglibyśmy zabrać Ojca do takich brudnych miejsc, do takich śmieci? Z kim On powinien rozmawiać? Ojciec pragnie rozmawiać tylko ze swoimi dziećmi. Zatem, dzieci, macie służyć. Zostało zapamiętane: Syn pokazuje Ojca. Dzieci, Ojciec uczynił was mądrymi. Są bardzo dobre dzieci, które interesują się służeniem. One mówią, że chcą pójść i służyć w wioskach. Baba mówi: Możecie to robić. Po prostu weźcie ze sobą zwijane obrazy. Trudno jest wyjaśniać bez obrazów. Dzień i noc tylko o tym myślicie: Jak mogę pomóc innym tworzyć ich życie? Jak mogę usunąć słabości, które są we mnie, i doświadczyć rozwoju? Jesteście także szczęśliwi: Baba, to dziecko ma 8 czy 9 miesięcy. Wiele takich dzieci się pojawia. One szybko stają się godne służenia. Każdy myśli o tym, by podźwignąć własną wioskę i służyć równym sobie, swoim braciom. Dobroczynność zaczyna się w domu. By służyć, potrzebne jest wielkie zainteresowanie. Nie wolno wam po prostu osiąść w jednym miejscu. Stale podróżujcie. Bardzo mało czasu pozostało. Tamci ludzie mają tak wiele dużych miejsc (takich jak aśramy). Dusza przychodzi i wchodzi w kogoś, daje pewne nauki i jej imię jest sławione. Tutaj jest nieograniczony Ojciec, który siada i daje wam nauki, tak jak to uczynił w poprzednim cyklu. To duchowe drzewo kalpy będzie rosło. Dusze przychodzą na dół, w kolejności, z bezcielesnego drzewa. Jest tworzony długi różaniec i duże drzewo Śiw Baby. Pamiętając o wszystkich tych aspektach, będziesz pamiętać tylko Ojca i będzie bardzo szybki rozwój. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Miej szczerą rozmowę z Ojcem przez przynajmniej 8 godzin i służ duchowo z wielkim opanowaniem oraz pokorą. Aby odnosić sukces w usłudze, nie powinno być w tobie żadnych złych duchów Mai.

2. Mów do siebie: Wszystko, co widzę, ma być zniszczone. Pójdziemy do naszego domu, a potem na ziemię szczęścia.

Błogosławieństwo:
Bądź sługą świata, który zasiewa nasiona miłości bożej rodziny na świecie.

Wy, służące światu dzieci zasiewacie nasiona miłości bożej rodziny na świecie. Dawanie każdemu doświadczenia alokik bożej miłości i bezinteresownej miłości, czy ktoś jest ateistą, czy teistą, jest zasiewaniem nasion. Z tych nasion automatycznie wyrastają drzewa współdziałania. Potem, w odpowiednim czasie stanie się widoczny ich owoc stawania się łatwymi joginami. To tylko jest tak, że niektóre owoce pojawiają się szybko, a niektóre w swoim czasie.

Hasło:
Rozpoznać i stać się bezpośrednimi dziećmi Ojca, Dawcy Fortuny, jest największą fortuną z wszystkich.