26.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, macie zapomnieć wszystko, włączając w to ciało, i mieć pamiętanie w czystej spokojnej atmosferze ambit weli. Będziecie mieć w tym czasie bardzo dobre pamiętanie.

Pytanie:
Dzieci, poprzez jaki najlepszy czyn bierzecie siłę od Ojca?

Odpowiedź:
Najlepszym czynem ze wszystkich jest oddać Ojcu wszystko co posiadasz, tzn. umysł, ciało i bogactwo. Kiedy oddajesz wszystko, Ojciec w zamian daje tak dużo siły, że potrafisz władać światem wiecznego, nieprzerwanego, stałego spokoju i szczęścia.

Pytanie:
Dzieci, jakiej usługi nauczył was Ojciec, której nie może nauczyć żadna ludzka istota?

Odpowiedź:
Duchowej usługi. Dajecie duszom zastrzyk wiedzy, by wyleczyć je z choroby występków. Jesteście duchowymi społecznymi pracownikami. Ludzie wykonują fizyczną usługę, ale nie mogą dawać duszom zastrzyku wiedzy i czynić je stale zapalonymi światłami. Tylko Ojciec uczy was, dzieci, jak wykonywać taką usługę.

Om śanti.
Bóg mówi: Zostało wyjaśnione, że żadna ludzka istota nie może być nazwana Bogiem. To jest świat ludzi, podczas gdy Brahma, Wisznu i Śankar przebywają w subtelnym rejonie. Śiw Baba jest niezniszczalnym Ojcem dusz. Ojciec zniszczalnego ciała jest zniszczalny. Każdy to rozumie. Możecie zapytać: Kto jest ojcem twojego zniszczalnego ciała, a kto jest Ojcem duszy? Dusze rozumiecie, że waszą siedzibą jest najwyższa siedziba (Paramdham). W takim razie, kto uczynił was, dzieci, świadomymi ciała? Ten, który stworzył wasze ciało. A kto czyni was świadomymi duszy? Ten, który jest wiecznym Ojcem dusz. „Wieczny” oznacza Tego, który nie ma początku, środka ani końca. Jeśli mówicie, że dusza i Najwyższa Dusza mają początek, środek i koniec, to powstaje pytanie o ich stworzenie. On jest zwany wieczną Duszą, wieczną Najwyższą Duszą. Dusza jest zwana duszą. Dusza z całą pewnością rozumie: Jestem duszą. To dusza mówi: Nie czyńcie mnie, duszy, nieszczęśliwą. Jestem grzeszną duszą. Tak mówi dusza. W niebie dusze nie używają takich słów. Teraz dusze są nieczyste i stają się czyste. Nieczyste dusze śpiewają chwałę czystych dusz. Wszystkie ludzkie dusze muszą się odradzać. Wszystkie te aspekty są nowe. Ojciec daje wam rozkaz: Pamiętaj Mnie kiedy siedzisz i kiedy poruszasz się. Wcześniej byliście czcicielami i mówiliście: Pokłony Śiwie. Teraz Ojciec mówi: Jako czciciele kłanialiście się wiele razy. Dlatego teraz czynię was panami, którzy są godni czczenia. Czcigodni nie muszą się kłaniać. To czciciele biją pokłony i mówią namaste. „Namaste” oznacza skłonić się lub obniżyć nieco głowę. Dzieci, nie musicie nikomu się kłaniać, ani Lakszmi i Narajanowi, ani bóstwu Wisznu, ani bóstwu Śankarowi. Wszystko to jest częścią systemu czczenia. Teraz macie stać się panami całego świata. Macie pamiętać tylko Ojca. Ludzie także mówią: On jest Wszechmocnym, Śmiercią Wszystkich Śmierci, Nieśmiertelnym Wizerunkiem. On jest Stwórcą świata, ma postać punktu światła. Na początku był bardzo czczony. Później zaczęto mówić, że jest wszechobecny, i że jest w kotach i psach. W ten sposób cała chwała skończyła się. Wszystkie ludzkie istoty są obecnie grzesznymi duszami, a więc jaką chwałę mogą mieć zwierzęta? To wszystko odnosi się do ludzkich istot. Dusza mówi: Ja jestem duszą. To jest moje ciało. Tak jak dusza jest kropką, tak również Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest kropką. On mówi: wchodzę w zwykłe ciało, by oczyścić nieczystych. Przychodzę i staję się posłusznym Sługą dzieci i im służę. Jestem Społecznym, Duchowym Pracownikiem. Także uczę was, jak duchowo służyć. Wszyscy inni uczą was, jak wykonywać ograniczoną, fizyczną usługę. Wasza usługa jest duchowa. Dlatego jest zapamiętane powiedzenie: Satguru dał maść wiedzy i rozproszyła się ciemność ignorancji. Tylko On jest prawdziwym Satguru. Tylko On jest Autorytetem. On przychodzi i daje zastrzyk wszystkim duszom. Choroba występków jest w duszy. Nikt inny nie dysponuje tym zastrzykiem wiedzy. To nie ciało, a dusza stała się nieczysta i potrzebuje zastrzyku. To dusza cierpi z powodu gorzkiej choroby pięciu występków. Nikt oprócz Ojca, Oceanu Wiedzy, nie posiada takiego zastrzyku. Ojciec przychodzi i mówi do dusz: O dusze, byłyście żywymi światłami. Następnie Maja rzuciła na was cień. Rzucając ten cień, stopniowo przyćmiła wasze intelekty. To nie jest kwestia Dziudiśtry czy Dritaraśtry. To odnosi się do Rawana. Ojciec mówi: przychodzę w zwykły sposób. Zaledwie kilku Mnie rozpoznaje. Śiw Dżajanti jest odrębne od Kriszna Dżajanti. Nie można porównywać Kriszny z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą Śiwą. Ten jest bezcielesny, a tamten cielesny. Ojciec mówi: jestem bezcielesny. Śpiewają także moją chwałę i wzywają Mnie: O Oczyścicielu przyjdź powtórnie i zmień Bharat w złoty wiek, boski ląd królów. Boski ląd królów kiedyś istniał. Teraz nie istnieje. Kto założy go powtórnie? Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zakłada nowy świat poprzez Brahmę. Obecnie nieczyści ludzie władają ludźmi. To jest zwane cmentarzem. Maja to sprawiła. Teraz macie zapomnieć ciało i wszystkie cielesne związki oraz pamiętać Mnie, Ojca. Musicie wykonywać czyny dla utrzymania ciała, ale czyńcie wysiłek, by pamiętać Mnie w każdej wolnej chwili. Baba pokazuje wam metodę. Będziesz w stanie najbardziej Mnie pamiętać w porannych godzinach nektaru, ponieważ atmosfera w tym czasie jest czysta i spokojna. W tym czasie złodzieje nie dokonują kradzieży. Nie są popełniane grzechy, ani nikt nie zanurza się w występku. Wszystko to zaczyna się wieczorem. Jest to zwane całkowicie nieczystą tamopradhan nocą. Ojciec teraz mówi: Dzieci, przeszłość jest przeszłością. Sztuka ścieżki czczenia skończyła się. Teraz jest wam wyjaśniane, że to jest wasze ostatnie wcielenie. Nie ma kwestii jak nastąpi wzrost populacji świata. Ekspansja stale będzie zachodziła. Dusze, które są na górze muszą zejść na dół. Kiedy wszystkie zejdą na dół, rozpocznie się zniszczenie. Następnie każdy w kolejności będzie musiał powrócić. Przewodnik jest zawsze z przodu. Ojciec jest zwany Wyzwolicielem i Oczyścicielem. Niebo jest czystym światem. Nikt oprócz Ojca nie może go stworzyć. Teraz, kierując się śrimatem Ojca, służycie Bharatowi swoim umysłem, ciałem i bogactwem. Gandhidżi również próbował tego dokonać, ale to mu się nie udało. Po prostu, tak jest ustalone w sztuce życia. Teraz jest to przeszłość. Ląd czystych królów musiał się skończyć, znikła nawet jego nazwa i jakikolwiek ślad. Nie ma ani nazwy, ani jakiegokolwiek śladu ich posiadłości. Ludzie wierzą, że Lakszmi i Narajan byli panami nieba, ale nie wiedzą, kto ich takimi uczynił. Na pewno musieli otrzymać swoje dziedzictwo od Ojca, Stwórcy nieba. Nikt inny nie może dać tak wielkiego dziedzictwa. Tych aspektów nie znajdziecie w żadnych pismach. Mówi się o tym w Gicie, ale oni zmienili imię. Pokazują, że zarówno Pandawowie, jaki i Kaurawowie mieli królestwo, ale nikt z nich nie ma królestwa tutaj. Ojciec zakłada je ponownie. Stopień szczęścia dzieci powinien wzrastać. Sztuka teraz dobiega końca, a my musimy powrócić. Jesteśmy mieszkańcami słodkiego domu. Opowiadają, że ktoś osiągnął stan nirwany, albo że światło zlało się ze światłem lub że ktoś osiągnął wieczne wyzwolenie. Dla mieszkańców Bharatu niebo jest słodkie. Oni mówią: Ta osoba odeszła do nieba. Ojciec wyjaśnia: Nikt nie osiąga wiecznego wyzwolenia. Ojciec jest Dawcą wyzwolenia dla wszystkich i na pewno każdemu daje szczęście. Ojciec nie może pozwolić na to, by jedna osoba doświadczała lądu nirwany, a druga doświadczała cierpienia. Ojciec jest Oczyścicielem. Jest czysty ląd wyzwolenia i czysty ląd wyzwolenia w życiu. Po wieku miedzianym, każdy staje się nieczysty. Wszystkie pięć żywiołów itd. stają się całkowicie nieczyste. Wtedy Ojciec przychodzi i je oczyszcza. Wasze ciała będą pięknie wyglądać, będą zbudowane z czystych żywiołów. To jest naturalne piękno, naturalna atrakcja. Kriszna jest tak bardzo atrakcyjny. Nazwa tego lądu to niebo, a więc czego innego można się tu spodziewać? Bóg jest bardzo czczony pod postacią Nieśmiertelnego Wizerunku, ale oni włożyli Go w kamienie i w kamyczki. Nikt nie zna Ojca. Tylko Baba może to wyjaśnić kiedy przychodzi. Z lokik ojcem jest tak samo. Tylko wtedy, kiedy on stworzy dzieci, to one będą mogły poznać jego biografię. Jak dzieci mogłyby poznać biografię ojca bez ojca? Teraz Ojciec mówi: Dzieci, jeśli chcecie poślubić Lakszmi lub Narajana, macie czynić starania. Cel jest bardzo wysoki, ale dochód jest wielki. W złotym wieku była czysta ścieżka rodzinna. Istniał czysty Radżastan (ląd królów), który teraz stał się nieczysty. Wszyscy stali się występni. To jest diabelski świat, w którym jest bardzo dużo zepsucia. Potrzebujecie siły, by władać. Ludzie nie posiadają siły Boga. To są rządy ludzi nad ludźmi. Ci, którzy dają dary, zajmują się dobroczynnością i wykonują dobre czyny biorą wcielenie w królewskiej rodzinie. Taka jest siła karmy. Teraz wykonujecie bardzo wzniosłe czyny. Oddajecie wszystko (ciało, umysł i bogactwo) Śiw Babie. W zamian za to, dzieci, Śiw Baba także wszystko wam oddaje. Bierzecie od Niego siłę, by władać królestwem wiecznego, niezmąconego szczęścia i spokoju. Ludzie obecnie nie mają żadnej siły. Nie powiedzielibyście, że ktoś otrzymał stopień naukowy (stał się wysokim urzędnikiem MLA), ponieważ dał dużo darów. Przekazując w darze bogactwo otrzyma życie w bogatym domu. Teraz nie ma królestwa. Obecnie, Baba daje wam tak dużo siły. Mówicie: Poślubimy Narajana. Stajemy się bóstwami z ludzkich istot. Wszystkie te aspekty są nowe. Historia Narada pochodzi z obecnego czasu. Ramajana i inne pisma opisują obecny czas. W złotym i srebrnym wieku nie ma żadnych pism. Wszystkie późniejsze pisma nawiązują do obecnego czasu. Jeśli popatrzycie na drzewo, to zobaczycie, że wszystkie kulty i sekty pojawiają się później. Bramini, bóstwa i wojownicy są głównymi kastami. Szczytowy kok bramińskiego klanu jest bardzo dobrze znany. W pismach kasta braminów, najwyższa ze wszystkich, została pominięta. Na obrazie Wisznu przedstawiając różnorodne formy pominęli braminów. To jest ustalone w sztuce życia. Ludzie świata nie rozumieją, że schodzą w dół poprzez czczenie. Mówią: Możesz spotkać Boga wykonując czczenie. Wzywają Go i pamiętają kiedy cierpią. Doświadczyliście tego. Tam nie ma kwestii cierpienia, podczas gdy tutaj każdy ma w sobie gniew; ludzie znieważają siebie nawzajem. Teraz, gdy Śiwa jest waszym Ojcem nie powiecie: Pokłony Śiwie. Mówiąc, że Ojciec jest wszechobecny, zanika poczucie braterstwa. W Bharacie mówi się, że Hindusi i Chińczycy są braćmi, a także że Chińczycy i Muzułmanie są braćmi, że wszyscy są braćmi, dziećmi jednego Ojca. Rozumiecie, że teraz jesteście dziećmi jednego Ojca. Genealogiczne drzewo braminów jest ponownie zakładane. Religia bóstw wyłania się z religii braminów. Religia wojowników następuje po religii bóstw. Religia Islamu wyłania się po religii wojowników, ponieważ to jest genealogiczne drzewo. Potem wyłaniają się religie buddystów i chrześcijan. Stwarzane jest ogromne drzewo, ponieważ cały czas zachodzi ekspansja. To drzewo jest nieograniczonym genealogicznym drzewem, podczas gdy inne są ograniczone. Ojciec pokazuje łatwą metodę tym, którzy nie potrafią wdrażać sobie tych szczegółowych aspektów: Pamiętaj Ojca oraz dziedzictwo, a na pewno pójdziesz do nieba. Jednak, jeśli chcecie wziąć wysoką pozycję, musicie czynić wiele wysiłku w tym celu. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba wyjaśnia wam, i że ten Baba również wam wyjaśnia. Ten Jeden jest i w waszych intelektach i w moim. Chociaż studiowaliśmy pisma itd. poprzez żadne z nich nie spotkaliśmy Boga. Ojciec wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, pamiętajcie Śiw Babę i dziedzictwo. Powinniście chwalić Babę w taki sposób: Baba, jesteś tak bardzo słodki! To jest Twój cud! Dzieci, wygrałyście los na bożej loterii. Teraz musicie czynić wysiłek w aspekcie wiedzy i jogi. Otrzymujecie bardzo dużą nagrodę, a więc powinniście czynić starania. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie, dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sztuka życia teraz się kończy. Teraz mamy powrócić do naszego słodkiego domu. Z taką świadomością niech poziom szczęścia zawsze będzie wysoki.

2. Uczyń przeszłość przeszłością i pomóż Ojcu swoją czystością w tym ostatnim wcieleniu. Bądź zajęty służeniem swoim ciałem, umysłem i bogactwem, aby zmienić Bharat w niebo.

Błogosławieństwo:
Stań się introwertyczny i zakończ wszystkie swoje stare konta, nawet w ich formie myśli i sanskar.

BapDada pragnie teraz zobaczyć wszystkie czyste księgi kont dzieci. Nawet małe stare konto, to znaczy konto ekstrawersji, nie może pozostać w niewielkim stopniu, w formie myśli lub sanskar. Bądź stale wolny od wszelkich niewoli i bądź jogajukt. To jest nazywane byciem introwertycznym. Dlatego możesz dużo służyć, ale podczas służenia bądź introwertyczny, a nie ekstrawertyczny. Sław imię Ojca swoją twarzą introwersji. Spraw, by dusze były bardzo szczęśliwe, że należą do Ojca.

Hasło:
Osiągnąć sukces w swoich myślach, słowach, związkach i kontaktach poprzez własną transformację oznacza stać się uosobieniem sukcesu