26.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tak jak wy dusze otrzymałyście trony w postaci swojego ciała, w ten sam sposób Ojciec, który nie ma Swojego tronu, siedzi na tronie tego Dady.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy są świadomi bycia dziećmi Boga?

Odpowiedź:
Oni mają prawdziwą miłość dla Jednego Ojca. Dzieci Boga nigdy nie walczą ani nie kłócą się ze sobą nawzajem. One nigdy nie mogą mieć nieczystego sposobu patrzenia. Od czasu gdy stali się Brahma Kumar i Kumari, to znaczy stali się braćmi i siostrami, nie mogą patrzeć na siebie w nieczysty sposób.

Piosenka:
Pozostaw swój tron na niebie i przyjdź w dół na ziemię.

Om śanti.
Dzieci, teraz wiecie, że Baba opuścił swój tron na niebie i uczynił ciało tego Dady Swoim tronem. On opuścił tamten tron, by przybyć tutaj i On teraz tutaj siedzi. Żywioł fizycznego nieba jest tronem ludzkich istot. Tronem dusz jest wielki żywioł światła, w którym wy dusze zamieszkujecie bez ciał. W taki sam sposób jak gwiazdy są na niebie, tak wy, małe dusze mieszkacie tam. Bez boskiej wizji duszy nie można zobaczyć. Dzieci, teraz rozumiecie, że dusze są tak małe jak gwiazdy, podobne do punktów światła. Ojciec teraz opuścił tamten tron. Ojciec mówi: Wy dusze także macie opuścić tamten tron i uczynić swoje ciała swoimi tronami. Ja również niewątpliwie potrzebuję ciała. Wy wzywacie Mnie do starego świata. Istnieje piosenka: Mieszkaniec odległego lądu przybył do obcego lądu. Rejon dusz to miejsce, w którym mieszkacie wy dusze i Baba. Stamtąd idziecie do nieba, które Baba zakłada. Ojciec Sam nie przychodzi do nieba. On pozostaje na emeryturze w stanie poza dźwiękiem. On nie potrzebuje być w niebie. On jest poza doświadczaniem szczęścia i cierpienia. Wy doświadczacie szczęścia a także cierpienia. Wy, synowie i córki Brahmy wiecie teraz, że jesteście braćmi i siostrami, dlatego nie powinniście nigdy mieć nawet myśli na temat nieczystego sposobu patrzenia na siebie nawzajem. Jesteście braćmi i siostrami i siedzicie tutaj osobiście przed Ojcem. Zwracajcie uwagę na tę metodę, aby żyć w czystości. O tych kwestiach nie wspomina się w pismach. Ojciec wszystkich jest Jeden, a więc wszyscy jesteście Jego dziećmi. Dzieciom nigdy nie wolno walczyć ani kłócić się ze sobą. Wiecie, że jesteście teraz dziećmi Boga. Wcześniej byliście diabelskimi dziećmi. Teraz w wieku zbieżnym, staliście się dziećmi Boga, a potem w złotym wieku będziecie dziećmi bóstw. Dzieci, teraz znacie ten cykl. Jesteście synami i córkami Brahmy. Dlatego nigdy nie może być nieczystego sposobu patrzenia. W złotym wieku zły sposób patrzenia nie istnieje. Tylko w królestwie Rawana istnieje nieczysty sposób patrzenia. Dzieci, nie powinnyście pamiętać nikogo oprócz Ojca. Największa miłość powinna być dla Jednego Ojca: Moim jest tylko jeden Śiw Baba i nikt inny. Ojciec mówi: Dzieci, teraz macie pójść do świątyni Śiwy. Śiw Baba ustanawia niebo. Przez pół cyklu istniało królestwo Rawana, w którym osiągnęliście degradację. Nikt nie wie, kim jest Rawan i dlaczego go palicie. Oni nie znają nawet Śiw Baby. Tak jak oni ozdabiają posągi bóstw, czczą je, a potem topią, podobnie tworzą gliniane lingam Śiw Baby, czczą je, a potem mieszają ponownie tę glinę z gliną. W ten sam sposób oni tworzą postać Rawana i następnie ją palą. Oni niczego nie rozumieją. Mówią, że teraz jest królestwo Rawana i że ma być ustanowione królestwo Ramy. Gandhidżi też chciał królestwa Ramy. To oznacza więc, że to jest królestwo Rawana. Ojciec przychodzi, spuszcza deszcz wiedzy na was dzieci, które spaliłyście się siedząc na stosie żądzy w królestwie Rawana. On wnosi korzyść każdemu. Gdy na wysuszoną ziemię pada deszcz, zaczyna rosnąć trawa. W ten sam sposób, gdy wy nie mieliście deszczu wiedzy, byliście całkowicie wysuszeni. Teraz ponownie otrzymujecie deszcz wiedzy, dzięki czemu stajecie się panami świata. Chociaż wy dzieci żyjecie w swoich domach ze swoimi rodzinami to powinniście mieć dużo wewnętrznego szczęścia. Niektóre biedne dzieci dzięki nauce stają się prawnikami. Następnie oni siadają z ważnymi ludźmi, jedzą i piją razem. W pismach jest historia o Bhili (autochtonka). Dzieci, wiecie, że ci, którzy wykonali najwięcej czczenia wezmą najwięcej wiedzy. My wykonaliśmy najwięcej czczenia od samego początku. Dlatego Baba posyła nas jako pierwszych do nieba. To są dokładne aspekty napełnione wiedzą. Byliśmy godni czci, a następnie staliśmy się czcicielami. Schodziliśmy wciąż w dół. Dzieci, cała wiedza jest wam wyjaśniana. Obecnie każdy na całym świecie jest ateistą; oni nie znają Ojca. Po prostu mówią: neti, net (ani to, ani tamto) Wraz z waszym rozwojem, sannjasini przyjdą na pewno i staną się teistami. Nawet jeżeli jeden sannjasin przyszedłby tu, nie wszyscy jego naśladowcy wtedy uwierzyliby mu. Oni by powiedzieli, że Brahma Kumarowie i Kumari rzucili na niego magiczne zaklęcie. Oni by usunęli tego sannjasina z gadi i posadzili na jego miejsce jednego z jego uczniów. Wielu takich sannjasinów przyszło do was, ale potem oni zniknęli. To jest bardzo cudowna sztuka życia! Dzieci, teraz poznaliście wszystko od początku do końca. Wy wdrażacie sobie to w kolejności zgodnie z waszymi wysiłkami. Ojciec ma całkowitą wiedzę, a więc wy także powinniście ją mieć. Dzień za dniem wciąż jest otwierane dużo ośrodków. Dzieci, wy macie stać się bardzo miłosierne. Ojciec mówi: Miej miłosierdzie nad sobą. Nie bądźcie niemiłosierni. Miejcie miłosierdzie nad sobą. W jaki sposób? On wciąż wyjaśnia także to: Pamiętaj Ojca i stań się czysty z nieczystego. Nie wolno ci nigdy próbować ponownie stać się nieczystym. Twój sposób patrzenia ma być bardzo dobry. My, bramini jesteśmy dziećmi Boga. Bóg nas zaadoptował. Teraz mamy się zmienić ze zwykłych ludzi w bóstwa. Najpierw staniemy się aniołami, które są w subtelnym rejonie. Teraz stajecie się aniołami. Dzieci, tajemnica subtelnego rejonu została wam wyjaśniona. Tutaj istnieje mowa. W subtelnym rejonie istnieje ruch. W bezcielesnym świecie jest tylko cisza. Subtelny rejon jest dla aniołów. Duch posiada ciało cienia; gdy dusza nie otrzymuje nowego ciała, wtedy błąka się dookoła. Wtedy nazywana jest duchem; możecie to zobaczyć fizycznymi oczami. Dalej istnieją anioły, mieszkańcy subtelnego rejonu. Te aspekty muszą być zrozumiane. Macie wiedzę o bezcielesnym świecie, subtelnym rejonie i cielesnym świecie. Miejcie całą tę wiedzę w swoich intelektach, gdy wszystko robicie. Oryginalnie jesteśmy mieszkańcami bezcielesnego świata. Teraz mamy tam powrócić poprzez subtelny rejon. Tylko obecnie Baba tworzy rejon subtelny. Po pierwsze, potrzebny jest subtelny rejon, a potem potrzebny jest świat cielesny. Teraz jest wiek zbieżny. Ten wiek jest nazwany Bożym wiekiem, a nowy świat jest nazywany boskim wiekiem, wiekiem bóstw. Dzieci, powinniście mieć tak dużo szczęścia. Jeżeli macie nieczysty sposób patrzenia nie możecie wziąć prawa do wysokiej pozycji. Teraz jesteście braminami. Nie wolno wam zapominać o tym, kiedy powracacie do domu. Zapominacie gdy wchodzicie w złe towarzystwo. Wy, łabędzie jesteście dziećmi Boga. Nie powinniście mieć wewnętrznych sznurów przywiązania do nikogo. Jeżeli macie sznury przywiązania to wtedy będziecie nazwani małpami przywiązania. Wasze zajęcie to uczynienie każdego czystym. Czynicie ten świat niebem. Istnieje taka różnica pomiędzy diabelskimi dziećmi Rawana a wami dziećmi Boga. Aby swój stan uczynić stałym, wy dzieci macie praktykować stan nie widzenia w czasie patrzenia na wszystko. Potrzebujecie wielkiej odwagi do tego, by utrzymywać swój intelekt stały i stabilny. Stanie się doskonałym wymaga wysiłku. Potrzebujecie czasu aby stać się doskonałymi. Tylko gdy osiągacie swoje stany karmatyczne, ten sposób patrzenia może stać się stabilny. Do tego czasu będzie takie czy inne pociągnięcie. Musicie pozostawać całkowicie ponad tym pociągnięciem. Potrzebna wam jest jasna linia. W czasie patrzenia na wszystko, ma być tak, jakbyście niczego nie widzieli. Tylko ci, którzy mają taką praktykę, mogą wziąć wysoką pozycję. Nie osiągnęliśmy jeszcze takiego stanu. Sannjasini nie rozumieją tych kwestii. Tutaj wy macie czynić dużo starań. Wiecie, że teraz wyrzekliście się tego starego świata. Po prostu macie wrócić do swojego domu słodkiego ciszy. Nie ma tego w niczyim intelekcie, tylko w waszych intelektach. Tylko wy wiecie, że teraz macie powrócić do domu. Bóg Śiwa mówi. On jest Oczyścicielem, Wyzwolicielem i Przewodnikiem. Kriszna nie jest Przewodnikiem. To obecnie uczycie się, w jaki sposób każdemu wskazać drogę i dlatego jesteście nazwani Pandawami. Jesteście armią Pandawów. Teraz macie stać się świadomi duszy. Wiecie, że macie powrócić do domu, że macie opuścić to stare ciała. Przykłady węża i brzęczącej ćmy dotyczą was w obecnym czasie. Wy jesteście teraz ich praktyczną formą. Sannjasini nie mogą wykonywać tego zajęcia. Wiecie, że ten świat jest cmentarzem i że on musi się stać lądem aniołów. Każdy dzień jest dla was szczęśliwy. Wam dzieci zawsze się szczęści. Dzieci przejmuje się do szkoły w czwartek. To jest system od początku. To Pan drzewa teraz was uczy. Życie po życiu nad wami są omeny Jowisza. Te omeny są nieograniczone. Omeny ścieżki czczenia są ograniczone. Obecnie istnieją nieograniczone omeny, dlatego powinniście wykonywać pełny wysiłek. Nie tylko jeden stanie się Lakszmi czy Narajanem, będzie istniała cała ich dynastia. Niewątpliwie wielu będzie tam władać; istnieje królestwo dynastii słońca Lakszmi i Narajana. Te aspekty są w waszych intelektach. Niektóre dzieci miały wizje, w jaki sposób otrzymują swoje tilaki zwierzchnictwa, w jaki sposób ludzie dynastii słońca przekazują królestwo ludziom dynastii księżyca. Rodzice myją stopy dziecka i dają mu tilak zwierzchnictwa oraz fortunę królestwa. Wszystkie te wizje zostały zaplanowane w sztuce życia. Dzieci, nie popadacie w zamieszanie z tego powodu. Po prostu pamiętajcie Ojca i obracajcie dyskiem samorealizacji, a także sprawiajcie by inni to robili. Teraz jesteście zrodzonymi poprzez słowa dziećmi Brahmy, prawdziwymi braminami, którzy obracają dyskiem samorealizacji. W pismach zostało pokazane tak dużo przemocy przy użyciu dysku samorealizacji. Dzieci, Ojciec teraz przekazuje wam prawdziwą Gitę. Dlatego powinniście uczyć się sercem. To jest tak łatwe! Wasze całe połączenie jest z Gitą. W Gicie jest wiedza, a także joga. Wy także powinniście tworzyć tylko jedną książkę. Dlaczego mielibyście oddzielnie tworzyć książki o jodze? Obecnie joga jest bardzo popularna. Dlatego podawane są różne nazwy tak, aby ludzie przyszli i zrozumieli. Oni na końcu zrozumieją i będą musieli mieć jogę z Jednym Ojcem. Ci, którzy tego słuchają, wezmą prawo do wysokiej pozycji w swojej religii. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Miej miłosierdzie nad sobą. Uczyń swój sposób patrzenia bardzo dobrym i czystym. Bóg cię zaadoptował, aby zmienić cię ze zwykłego człowieka w bóstwo. Dlatego nigdy nie wolno ci mieć żadnej myśli, aby stać się nieczystym.

2. Aby osiągnąć pełny karmatyczny stan, stale praktykuj pozostawanie ponad. Gdy patrzysz na wszystko w tym starym świecie, nie dostrzegaj tego. Poprzez stałe praktykowanie tego, uczynisz swój stan stałym.

Błogosławieństwo:
Stań się godnym otrzymywania błogosławieństw od każdego i doświadczaj wzrastania, dzięki wzniosłej metodzie utrzymania.

Zbieżny wiek jest po to by wzrastać, dzięki gratulacjom. Wy, dzieci jesteście utrzymywane gratulacjami od Ojca i rodziny. To dzięki gratulacjom tańczycie, śpiewacie, jesteście utrzymywane i fruwacie. To utrzymanie jest cudowne. Stajecie się dawcami o wielkich sercach i uczuciach miłosierdzia i stale gratulujecie sobie nawzajem w każdej chwili, mówiąc „Bardzo dobrze, bardzo dobrze”. To jest wzniosły sposób dawania utrzymania. Stale utrzymujcie każdego w ten sposób, a staniecie się godni otrzymywania gratulacji.

Hasło:
Uczynić swoją naturę bardzo łatwą, jest łatwym sposobem na stanie się uosobieniem rozwiązań.


Bezcenne wersety Mateśwari.

Przez pół cyklu jest wiedza, dzień Brahmy
i przez pół cyklu jest czczenie, noc Brahmy.

Przez pół cyklu, to jest dzień Brahmy i przez pół cyku, to jest noc Brahmy. Noc teraz ma się skończyć i nadejść poranek. Teraz przychodzi Bóg, kończy z ciemnością i zaczyna sprowadzać światło. Światło istnieje dzięki wiedzy, a ciemność poprzez czczenie. W piosence mówi się: zabierz nas z tego świata grzechu do miejsca, w którym serce odnajduje wygodę i wypoczynek. To jest świat pozbawiony wypoczynku, nie istnieje w nim żadna wygoda. W stanie wyzwolenia, nie istnieje wypoczynek czy brak wypoczynku. Złoty i srebrny wiek są światem wypoczynku i wygody, każdy pamięta tę ziemię szczęścia. Tak więc wy teraz udajecie się do świata wypoczynku i wygody. Żadne nieczyste dusze nie mogą tam pójść. Na końcu oni doświadczą kary od Dharamradża i staną się wolni od jakiejkolwiek niewoli karmy, przeniosą swoje czyste sanskary, ponieważ tam nie istnieją żadne nieczyste sanskary, czy grzechy. Gdy dusze zapominają swojego prawdziwego Ojca, wtedy następuje z góry wyznaczona gra labiryntu, gra zwycięstwa i klęski. Dlatego, my teraz bierzemy potęgę od Boga, Wszechmocnego Autorytetu i osiągamy zwycięstwo nad występkami i zdobywamy fortunę królestwa na 21 wcieleń. Aćća.