26.07.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     27.02.86     Om Shanti     Madhuban


Duchowa armia, która w każdym cyklu jest zwycięska.


Wy wszyscy, którzy jesteście częścią Armii Szakti, Armii Pandawów, duchowej armii, zawsze macie wiarę i upojenie zwycięstwem, czyż nie tak? Kiedy jakaś inna armia idzie do boju, nie ma gwarancji zwycięstwa. Nie mają wiary, że zwycięstwo jest zagwarantowane. Jednak wy, duchowa armia, Armia Szakti, zawsze jesteście upojeni wiarą, że nie tylko obecnie jesteście zwycięscy, ale że w każdym cyklu odnosicie zwycięstwo. Na ścieżce bhakti słuchaliście historii o waszym zwycięstwie w poprzednim cyklu. Nawet teraz słuchacie opowiadań o zwycięstwie Pandawów. Nawet teraz widzicie obrazy swojego zwycięstwa, ale przedstawiono was w bhakti jako tych, którzy używali przemocy zamiast pokazać was jako tych bez przemocy. Pokazano duchową armię jako fizyczną, zwyczajną armię. Jesteście zadowoleni, kiedy nawet teraz słyszycie od swoich czcicieli chwałę swojego zwycięstwa. Zostało zapamiętane: Ci, których intelekty mają miłość do Boga, są zwycięscy, podczas gdy ci, których intelekty nie mają miłości do Boga, idą w kierunku zniszczenia. Zatem wasz memoriał z poprzedniego cyklu jest tak dobrze znany. Ponieważ zwycięstwo jest zagwarantowane, jesteście zwycięzcami, których intelekty mają wiarę. Dlatego różaniec jest też zwany różańcem zwycięstwa. Wy macie i wiarę, i upojenie. Gdyby ktoś was zapytał, powiedzielibyście z wiarą, że zwycięstwo już się dokonało. Nie może być myśli, nawet w waszych snach, czy odniesiecie zwycięstwo, czy nie. Zwycięstwo już zostało osiągnięte. Znacie poprzedni cykl, a także przyszłość. Staliście się trikaldarszi i mówicie z tym upojeniem. Wszyscy jesteście w tym mocni, prawda? Gdyby ktoś zapytał was, co o tym myślicie, to co odpowiecie? Że widzieliście to już wiele razy. Gdyby to było coś nowego, to musielibyście na ten temat pomyśleć. To wydarzyło się wiele razy i po prostu to powtarzacie. Jesteście oświeconymi duszami, joginami z wiarą w intelektach, czyż nie tak?

Dzisiaj jest kolej na grupę z Afryki. W rzeczywistości każdy jest obecnie mieszkańcem Madhubanu. Wasz stały adres to Madhuban, prawda? Tamte miejsca są tylko miejscami waszej usługi. Miejsce usługi jest waszym biurem, ale waszym domem jest Madhuban. Udaliście się do Afryki, Wielkiej Brytanii i do pozostałych miejsc, aby służyć. Nawet jeśli zmieniliście swoją religię i kraj, to udaliście się tam tylko z powodu usługi. Który dom pamiętacie? Madhuban czy najwyższą siedzibę? Służąc w swoich miejscach usługi, zawsze pamiętacie tylko Madhuban i murli, prawda? Udaliście się Afryki, aby służyć, prawda? Usługa uczyniła was Gangesem wiedzy. Kąpiąc się w wiedzy Gangesu wiedzy, staliście się dzisiaj czyści. Widząc dzieci, które służą w wielu różnych miejscach, BapDada zastanawia się, w jaki sposób dzieci, które udały się do takich miejsc, by tam służyć, przebywają tam bez lęku i z wielką miłością. Atmosfera i sposób życia w Afryce są inne, ale nadal jesteście tam dla usługi. Otrzymujecie potęgę z usługi. Otrzymujecie praktyczny, widoczny owoc usługi i ta potęga czyni was nieulękłymi. Nigdy się nie boicie, prawda? Pierwsze oficjalne zaproszenie przyszło z Afryki. Z powodu otrzymania zaproszenia do służenia za granicą dotarliście do tak wielu miejsc. Podstawą usługi było zaproszenie, które przyszło z Afryki. Dzieci tam pokazały praktyczny, widoczny owoc zapału i entuzjazmu od usługi. Uznanie należy się pierwszej instrumentalnej duszy, która była w stanie sprawić, że wyłoniły się ukryte klejnoty. Tak wiele ekspansji teraz nastąpiło. Ta instrumentalna dusza ukryła się, a wy zostaliście ukazani. Z powodu zaproszenia zdobyliście numer z przodu. Zatem BapDada przywołuje tych z Afryki, tych, którzy otrzymują podziękowania. To jest miejsce na otrzymanie podziękowań, ponieważ atmosfera tam jest nieczysta. Wzrost odbywa się w nieczystej atmosferze. Dlatego BapDada mówi – dziękuję.

Zarówno Armia Szakti, jak i Armia Pandawów są potężne. Większość z was to Hindusi, ale jesteście daleko od Indii, a więc nawet jeśli jesteście daleko, nie możecie pozostawić swojego prawa. Tam otrzymaliście przedstawienie Ojca. Staliście się tymi, którzy należą do Ojca. Nie wymagało to żadnego wysiłku w Nairobi. Ci, którzy zostali oddzieleni, łatwo wrócili i to jest specjalna sanskara tych, którzy pochodzą z Gudżaratu. Ich system jest taki, że oni wszyscy wspólnie wykonują specjalny taniec, nie robią tego oddzielnie. Czy ktoś jest fizycznie mały, czy duży, wszyscy razem wykonują ten specjalny taniec garba. Ten taniec garba podkreśla znaczenie wspólnych spotkań. W usłudze także widać, że ci, którzy pochodzą z Gudżaratu, przebywają i działają w grupach. Kiedy jeden przychodzi, z całą pewnością przyprowadza dziesięciu innych. Oni mają ten dobry system gromadzenia się. Dlatego jest szybka ekspansja. W usłudze jest wzrost i ekspansja. Dawanie potęgi spokoju w takich miejscach, dawanie szczęścia w miejsce lęku, jest wzniosą usługą. W takich miejscach jest taka potrzeba. Wy jesteście dobroczyńcami świata, a więc usługa musi wzrastać wszędzie na świecie, a wy macie stać się instrumentami tego. Jeśli jakiś zakątek zostanie pominięty, to oni będą się skarżyć. Dzieci, które mają odwagę, otrzymują pomoc od Ojca. Pojawiają się także ręce, które tam wykonują usługę. To też jest współdziałanie. Wy obudziliście się i jest to bardzo dobre, ale staliście się również instrumentami, aby obudzić innych, zatem jest podwójna korzyść. Ogólnie, ręce do usługi też są stamtąd. To jest dobra specjalność. W usłudze za granicą większość pojawia się stamtąd, a potem oni stają się instrumentami do usługi tam. Kraje za granicą nie dały rąk Bharatowi. Bharat dał ręce krajom za granicą. Bharat jest też bardzo duży. Są odrębne strefy. To Bharat ma być uczyniony niebem. Ziemie za granicą staną się miejscami pikników. Wszyscy jesteście zawsze gotowi, prawda? Jeśli ktoś dzisiaj miałby zostać gdzieś wysłany, bylibyście gotowi, prawda? Kiedy masz odwagę, otrzymasz także pomoc. Z całą pewnością powinniście być zawsze gotowi. Kiedy nadejdzie taki czas, musi być dany rozkaz. Rozkaz będzie od Ojca. Ojciec nie powie wam daty, kiedy to zrobi. Gdyby podał wam datę, każdy by zdał i stałby się pierwszym numerem. Data zostanie ogłoszona nagle. Wy jesteście zawsze gotowi, prawda? Gdyby Baba powiedział wam, abyście zostali tutaj, czy pamiętalibyście swoje dzieci, dom itd.? Tam są udogodnienia szczęścia i wygoda, ale niebo powstanie tutaj. Zatem bycie stale gotowym jest specjalnością brahmińskiego życia. Niech linia waszych intelektów będzie jasna. Ojciec posłał was do tych różnych miejsc tylko dla usługi. Wy zaangażowaliście się w służenie jako instrumenty. Następnie, kiedy otrzymacie sygnał od Ojca, nie będziecie musieli o niczym myśleć. Wykonujecie dobrą usługę zgodnie ze wskazówkami. Dlatego jesteście niezależni i kochający Ojca. W Afryce jest również bardzo dobra ekspansja. Odbywa się dobra usługa dla VIP-ów. Jest również dobry kontakt z rządem. Jest specjalnością tamtego miejsca, że kontakt z duszami ze wszystkich dziedzin z pewnością przybliży kogoś w pewnym momencie. Dzisiaj są w kontakcie, a jutro wejdą w związek z wami. Macie wciąż ich budzić. W przeciwnym razie lekko otwierają oczy, a potem wracają do snu. Oni są Kumbhakarnami. Kiedy jest upojenie snem, jecie lub pijecie coś, a potem zapominacie. Kumbhakarna też jest taki. Oni mówią „Tak, przyjdę ponownie, zrobię to”. Następnie, gdy zapytacie ich później, mówią, że niczego nie pamiętają. Dlatego trzeba ich ciągle budzić. Ci z Gudżaratu zdobyli dobry numer w należeniu do Ojca i są zajęci w usłudze swoimi ciałami, umysłami i bogactwem. Oni łatwo stają się współdziałający. To też jest fortuna. Liczba tych z Gudżaratu jest dobra. Wygrać na loterii przynależenia do Ojca nie jest czymś małym!

W każdym miejscu są klejnoty, które zostały oddzielone od Ojca. Gdziekolwiek stawiacie stopę, ktoś się wyłania. Kiedy w usłudze idziecie do przodu z miłością, będąc wolnymi od trosk i nieulękłymi, z pewnością otrzymujecie multimilionkrotną pomoc. Stamtąd zaczęły się oficjalne zaproszenia. Przynajmniej nagromadziliście w usłudze. To konto gromadzenia z pewnością przyciągnie ich we właściwym czasie. Zatem wszyscy jesteście numer jeden w czynieniu intensywnych wysiłków i otrzymujecie gratulacje. Numer jeden w spełnianiu związku, numer jeden w pokazywaniu dowodu usługi; macie stać się numerem jeden we wszystkim. Dopiero wtedy otrzymacie gratulacje. Wtedy będziecie wciąż otrzymywać gratulacje za gratulacjami. Widząc odwagę każdego, BapDada jest zadowolony. Staliście się instrumentami dawania wielu duszom oparcia Ojca. Są bardzo dobre całe rodziny. Baba nazywa rodzinę bukietem. To też jest dobra specjalność. W rzeczywistości wszystkie miejsca są miejscami brahminów. Każdy, kto udaje się do Nairobi czy gdziekolwiek indziej, powie „To jest nasz ośrodek, to jest ośrodek Baby. To jest nasza rodzina.” Jesteście tak fortunni. BapDada jest bardzo zadowolony, widząc każdy klejnot. Bez względu na to, do jakiego miejsca należysz, należysz do Ojca, a Ojciec należy do dzieci. Dlatego brahmińskie dusze są tak bardzo kochane. One są specjalne. Każdy z was jest bardziej kochany od drugiego. Aćća.

Służ każdemu swoją duchową osobowością (wzniosłe wersety wybrane z Murli Awjakt).
W całym cyklu nikt nie ma takiej duchowej osobowości jak wy, brahmini. Jest tak, ponieważ Ten, który tworzy waszą osobowość, to jest sam Najwyższy z Najwyższych, Najwyższa Dusza. Wy, największe osobowości ze wszystkich, macie pełną czystość w swoich myślach i snach. Wraz z tą czystością, wy, osobowości, macie duchowość na swoich twarzach i w swoich działaniach. Gdy wy, osobowości, jesteście stale stabilne w tej czystości, jesteście w stanie naturalnie służyć każdemu. Iskra waszej duchowej osobowości, czy też wasz blask szczęścia, uczyni każdą zestresowaną lub niespokojną duszę, szczęśliwą. Poprzez zaledwie jedno wasze spojrzenie, takie dusze będą w stanie przejść ponad. Zgodnie z bliskością czasu, teraz jest czas na służenie innym, poprzez zabieranie ich ponad, jednym spojrzeniem. One staną się szczęśliwe i zadowolone, dzięki zaledwie jednemu waszemu spojrzeniu, ponieważ wszystkie ich pragnienia serc będą spełnione.

Wy wszyscy byliście pociągani do osobowości twarzy i charakteru Ojca Brahmy. W ten sam sposób naśladujcie Ojca. Niech cała lista waszych osiągnięć wynurzy się w waszych intelektach, a wasza osobowość szczęścia będzie widoczna na waszych twarzach i w waszym zachowaniu. Ta osobowość przyciągnie każdego. Aby służyć poprzez swoją duchową osobowość, zawsze dbaj o swój nastrój, zachowuj radosny nastrój. Bez względu na to, co się wydarzyło, twój nastrój musi być radosny. Bez względu na problem, musisz znaleźć sposób na rozwiązanie go. Stale utrzymuj swoją osobowość szczęścia i zadowolenia. Będziesz mieć bardzo dobre doświadczenia, będąc zadowolonym. Każdy lubi przebywać w towarzystwie szczęśliwych i zadowolonych dusz; lubią z nimi siedzieć i rozmawiać z nimi. A więc miej cel bycia szczęśliwym oraz zadowolonym i nie miej więcej pytań.

Dzieci, zewnętrznie wydajecie się zwyczajnymi osobowościami (jeśli chodzi o stanowisko), ale wewnętrznie macie największą duchową osobowość. Wasza osobowość czystości jest widoczna na waszych twarzach i w waszym zachowaniu. W takim stopniu, w jakim jesteście czyste, inni nie tylko widzą waszą osobowość, ale również jej doświadczają, zatem wasza osobowość czystości służy każdemu. Oczy największych osobowości nigdy nie są pociągane do niczego, ponieważ takie osobowości są całkowicie pełne wszystkich osiągnięć. Ponieważ ich skarbiec wszystkich osiągnięć stale się przelewa, ich umysły nigdy nie doświadczają braku niczego, ale są zawsze szczęśliwe i zadowolone. Tylko takie zadowolone dusze mogą uczynić innych zadowolonymi.

W zależności od tego, ile masz czystości, w takim samym stopniu masz osobowość brahmińskiego życia. Jeśli jest mniej czystości, wówczas osobowość też jest mniejsza. Osobowość czystości z łatwością sprawia, że usługa odnosi sukces. Jednak jeśli jest nawet najmniejszy ślad któregoś z występków, wówczas z pewnością dołączą jego towarzysze. Tak jak czystość jest głęboko połączona ze spokojem i szczęściem, tak samo nieczystość jest głęboko połączona ze wszystkimi pięcioma występkami. Gdy nie pozostanie w tobie nawet najmniejszy ślad występku, powie się, że służysz innym swoją osobowością czystości.

Obecnie na świecie na zewnątrz są dwa rodzaje osobowości: fizyczna osobowość i osobowość jakiegoś stanowiska. Jednak, w życiu brahmińskim, dusze brahmińskie, których wielkość zadowolenia jest widoczna na ich twarzach i w ich rysach, ujawniają osobowość swojego wzniosłego statusu i zadowolenia. Dusze tapaswi, których duchowa osobowość zadowolenia jest widoczna w ich zachowaniu, twarzach i oczach, są stale szczęśliwe wewnątrz. Ponieważ ich umysły i serca są stale spokojne, pozostają w stanie szczęścia i nigdy się nie męczą. Swoim każdym słowem, czynem, spojrzeniem i postawą, umożliwiają innym doświadczenie królewskości i duchowej osobowości.

Najwyższe osobowości świata są specjalnymi i wielkimi duszami. Specjalnością waszej osobowości czystości jest to, że każdy czyn, który wykonujecie, napełniony jest wielkością. Wy, dusze z taką duchową osobowością, nie marnujecie swojej energii, czasu ani myśli, ale używacie wszystkiego w wartościowy sposób. Wy, dusze z taką osobowością, nigdy nie pozwalacie, by błahe sprawy zajęły wasze umysły lub intelekty. Driszti, postawa i słowa wasze, specjalnych dusz ze specjalną osobowością czystości, są zawsze niepowtarzalnie duchowe, a nie zwyczajne. Nawet wykonując zwykłe zadania, umożliwiacie innym doświadczenie stanu potężnego karma jogina. Czy Ojciec Brahma kroił warzywa, czy bawił się z dziećmi, widzieliście, jak jego osobowość była stale pociągająca. Dlatego, naśladujcie ojca.

Osobowością brahmińskiego życia jest szczęście. Doświadczaj tej osobowości i umożliwiaj innym doświadczanie jej. Bądź pełen dobrych życzeń i miej dobre życzenia dla każdego oraz służ wszystkim poprzez swoje współdziałanie z miłością. Tylko takie dusze z dobrymi życzeniami mogą stale utrzymywać swoją osobowość szczęścia i stać się specjalnymi osobowościami w obliczu świata. Obecnie tylko specjalne osobowości stają się sławne, co oznacza, że ich imiona są gloryfikowane, natomiast wy, specjalne, duchowe osobowości, nie tylko jesteście sławne; jesteście nie tylko sławne, jesteście nie tylko godne chwały, ale stajecie się również godne bycia czczonymi. Bez względu na to, jak słynne dzisiaj stały się wielkie osobowości w obszarze nauki, rządu lub religii, one nie stają się godne bycia czczonymi przez 63 wcielenia, tak jak wy, dusze z duchowymi osobowościami.

Błogosławieństwo:
Bądź stale pełny, stale zasiadając na miejscu wzniosłego stanu dzięki świadomości swojej połączonej formy.

W zbieżnym wieku, gdy przebywasz w świadomości połączonej formy Sziwy i Sziakti, każde niemożliwe zadanie staje się dla ciebie możliwe. To jest najwznioślejsza forma. Pozostając stabilnym w tej formie, otrzymujesz błogosławieństwo bycia kompletnym. BapDada zawsze daje wszystkim dzieciom miejsce (tron) stanu, który daje szczęście. Stale pozostawaj na tym miejscu, a wciąż będziesz się huśtać na huśtawce ponadzmysłowej radości. Po prostu skończ z sanskarą zapominania.

Hasło:
Swoją potężną postawą czyń dusze godnymi i joginami.