27.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, miejcie miłosierdzie dla siebie i stale przestrzegajcie śrimatu, który daje wam Ojciec. Śrimat Ojca to: Dzieci, nie traćcie czasu! Postępujcie we właściwy sposób!

Pytanie:
Jaką główną dharnę mają fortunne dzieci?

Odpowiedź:
Fortunne dzieci wstają wcześnie rano i pamiętają Ojca z wielką miłością. Słodko rozmawiają z Babą. Nigdy nie są pozbawione dla siebie miłosierdzia. Robią wysiłek, by zdać z honorem i czynią siebie wartymi wzięcia królestwa.

Om śanti.
Dzieci, siedzicie przed Ojcem. Rozumiecie, że On jest waszym nieograniczonym Ojcem i że On daje wam śrimat dla nieograniczonego szczęścia. Śpiewa się o Nim, że jest miłosierny i jest Wyzwolicielem. Ludzie śpiewają dużo Jego chwały. Ojciec mówi: To nie jest tylko kwestia chwały. Obowiązkiem ojca jest dawać swoim dzieciom wskazówki. Nieograniczony Ojciec także daje wskazówki. Ten Ojciec jest Najwznioślejszy ze Wszystkich. Dlatego wskazówki, które daje są najwyższe z najwyższych. To dusze otrzymują wskazówki. To dusze wykonują dobre i złe czyny. Obecnie każdy na świecie otrzymuje wskazówki od Rawana. Dzieci, teraz otrzymujecie wskazówki od Ramy, Boga. Przestrzegając wskazówek Rawana staliście się bez miłosierdzia i postępowaliście w niewłaściwy sposób. Ojciec daje wskazówki: Wykonuj dobre, właściwe czyny. Najlepszym czynem jest mieć miłosierdzie dla siebie. Dusze, wiecie, że gdy byłyście satopradhan, byłyście bardzo szczęśliwe, a że kiedy otrzymałyście wskazówki od Rawana, stałyście się tamopradhan. Ojciec teraz daje te wskazówki: Po pierwsze, pozostawaj w pamiętaniu Ojca! Po drugie, bądź miłosierny dla siebie! Ojciec nie ma dla was miłosierdzia. On po prostu daje wam śrimat, co macie robić. Bądź miłosierny dla siebie! Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Oczyściciela Ojca, a staniesz się czysty! Ojciec radzi wam, w jaki sposób możecie stać się czyści. Ojciec czyni nieczystych czystymi. On daje wam śrimat. Jeśli nie przestrzegasz Jego wskazówek, nie jesteś wobec siebie miłosierny. Ojciec daje ten śrimat: Dzieci, nie traćcie czasu! Uczyń silną tę lekcję, że jesteś duszą. Pracuj w celu utrzymania swojego ciała. Niemniej jednak z pewnością masz znajdować sposoby, by mieć czas na to. Gdy pracujesz, twój intelekt powinien być skupiony na Ojcu, tak jak ukochany i ukochana pamiętają o sobie, gdy pracują. Są zakochani w sobie. Tutaj tak nie jest. Pamiętaliście Go także na ścieżce czczenia. Niektórzy pytają: Jak możemy Go pamiętać? Jaką formę duszy i Najwyższej Duszy powinniśmy pamiętać, ponieważ na ścieżce czczenia zostało zapamiętane, że Najwyższa Dusza jest poza imieniem i formą. Jednak, to nie jest tak. Mówi się, że dusza jest jak gwiazda pośrodku czoła. Dlaczego więc pytają: Co to jest dusza? Duszy nie można zobaczyć, ale trzeba zrozumieć. Duszę można rozumieć i Najwyższą Duszę można rozumieć. To jest bardzo subtelna kwestia. Ona jest nawet bardziej subtelna niż robaczek świętojański. Wy nawet nie wiecie, jak ona opuszcza ciało. Ktoś miał wizję duszy, która opuszcza ciało. A jeśli ktoś ma wizję duszy? Ona jest subtelna jak gwiazda. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Tak jak są dusze, tak Najwyższa Dusza jest także duszą. Jednak Bóg jest zwany Najwyższą Duszą. On nie wchodzi w cykl narodzin i śmierci. Jednak wszystkie dusze muszą stać się czyste, a następnie powrócić z powrotem do domu, do lądu wyzwolenia. W tym także jest kolejność i szacunek do tych, którzy mają role bohaterów i bohaterek. Wszystkie dusze są w kolejności. W sztuce niektórzy aktorzy otrzymują wysokie honorarium, podczas gdy inni niskie. O duszach Lakszmi i Narajana mówi się, że są najwznioślejsze wśród ludzkich dusz. Chociaż każdy staje się czysty, każdy gra rolę, która jest w kolejności. Niektórzy stają się wielkimi królami, niektórzy sługami, a niektórzy poddanymi. Jesteście aktorami. Wiecie, że wszystkie te bóstwa są w kolejności. Jeśli dobrze czynicie wysiłek i stajecie się wzniosłymi duszami, osiągniecie wysoką pozycję. Teraz zapamiętaliście, jak wzięliście 84 życia. Teraz macie pójść do Ojca. Dzieci, macie to szczęście i to upojenie. Wszyscy mówicie, że staniecie się Narajanem ze zwykłego człowieka, że staniecie się panami świata. Dlatego macie czynić odpowiedni do tej pozycji wysiłek. Pozycja, którą otrzymujecie jest w kolejności zgodna z wysiłkiem, który czynicie. Każdy otrzymał rolę, która jest w kolejności. Ten dramat jest z góry wyznaczony. Teraz Ojciec daje wam wzniosłe wskazówki. Macie pamiętać Ojca, by wasze grzechy mogły być zniszczone i abyście mogli stać się satopradhan z tamopradhan. Na waszych głowach jest olbrzymi ciężar grzechów. Te grzechy muszą być usunięte tutaj, w każdy możliwy sposób. Tylko wtedy dusza stanie się czysta. To dusza stała się tamopradhan. Dlatego to dusza musi stać się satopradhan. Obecnie Bharat jest największym bankrutem. Ta sztuka jest oparta na Bharacie. Inni przychodzą tylko, żeby ustanowić religię. Na końcu każdy staje się tamopradhan, biorąc ponowne wcielenia. Stajecie się panami nieba. Wiecie, że Bharat był bardzo wzniosłym lądem. Teraz jest bardzo biedny. Każdy pomaga biednym. Bharat teraz stale żebrze o wszystko. Wcześniej z tej ziemi było eksportowane bardzo dużo zboża. Teraz on stał się biedny, otrzymuje jako zwrot usługę. Cokolwiek było wzięte, teraz jest zwracane, pożyczane. Imiona „Kriszna” i „Chrystus” brzmią podobnie. Chrześcijanie podbili Bharat. Teraz zgodnie z dramatem oni będą walczyć pomiędzy sobą, a wy, dzieci, otrzymacie masło. To nie jest tak, że Kriszna miał masło w swoich ustach; tak tylko było zapisane w pismach. Cały świat przechodzi do rąk Kriszny. Stajecie się panami całego świata. Dzieci, wiecie, że stajecie się panami świata. Dlatego powinnyście być bardzo szczęśliwe! Macie multimiliony na każdym kroku. To nie było królestwo tylko Lakszmi i Narajana. Była także ich dynastia, prawda? Król, królowa i poddani, wszyscy mieli miliony u swoich stóp. Tam było niezliczone bogactwo. Nikt tam nie popełniał zbrodni dla pieniędzy. Tam było bardzo dużo bogactwa. Jest sztuka o czarodziejskiej lampie Alladyna. Allah jest tym, który zakłada pierwszą religię, religię bóstw. On daje wyzwolenie w życiu w sekundę. Wizja jest otrzymywana w sekundę. Na obrazach są pokazywane ogromne skarby. W swoich wizjach Mira tańczyła z Kriszną. To była ścieżka czczenia. Tutaj nie ma nic ze ścieżki czczenia. Pójdziecie do raju w praktyczny sposób i będziecie władać swoim królestwem. Na ścieżce czczenia są tylko wizje. Obecnie macie wizje waszego celu i przedmiotu nauki. Wiecie, że to jest to, jacy macie się stać. Dzieci, ponieważ o tym zapominacie dawane są wam znaczki. Teraz staliście się dziećmi nieograniczonego Ojca. Powinniście doświadczać dużo szczęścia. Stale na nowo czyńcie to silnym. Jednak z powodu opozycji ze strony Mai, to szczęście ulatnia się. Stale pamiętajcie Ojca i to, jak Baba czyni was panami świata, a wasze szczęście wzrośnie. Jednak Maja sprawia, że zapominacie. Wtedy jest popełniany taki lub inny grzech. Dzieci, pamiętacie, że wzięliście 84 życia. Nikt inny nie bierze 84 żyć. Macie zrozumieć, że w jakim stopniu pamiętacie Ojca, w takim stopniu weźmiecie pozycję. Jednak macie czynić innych równymi sobie, a także tworzyć poddanych. Dobroczynność zaczyna się w domu. Gdy ludzie idą na pielgrzymkę, sami wyruszają w drogę. Potem proszą swoich przyjaciół i krewnych, aby im towarzyszyli. Powinniście także wyjaśniać każdemu z miłością. Nie każdy zrozumie. W tym samym domu ojciec zrozumie, a dziecko nie. Bez względu na to jak dużo niektórzy rodzice będą mówili swoim dzieciom, by nie przywiązywały swojego serca do starego świata, te dzieci nie będą ich słuchały. One przysparzają wielu zmartwień. Ci, którzy są sadzonką i należą tutaj, przyjdą i zrozumieją. Popatrzcie, jak ta religia jest zakładana. Inni założyciele religii nie tworzą sadzonki. Oni schodzą w dół sponad. Ich naśladowcy także stale schodzą w dół za nimi. Ten Jeden przeprowadza założenie. Następnie oczyszcza wszystkich i zabiera ich z powrotem do domu. Dlatego jest zwany Satguru oraz Wyzwolicielem. Tylko On jest jedynym Prawdziwym Przewodnikiem. Ludzkie istoty nie mogą nigdy nikogo zbawić. Jest tylko jeden Dawca Zbawienia dla Wszystkich. On jest zwany Satguru. On czyni Bharat lądem prawdy. Rawan potem zmienia go w ląd fałszu. Oni mówią kłamstwa o Ojcu i o bóstwach. Dlatego Ojciec mówi: Nie słuchaj zła! Ten świat teraz jest zwany domem publicznym. Złoty wiek jest zwany Świątynią Śiwy (Śiwalają). Ludzkie istoty niczego nie rozumieją. One po prostu stale przestrzegają własnych wskazówek. Tyle walk i kłótni się toczy. Syn nie zawahałby się uderzyć swojej matki. Mąż nie zawahałby się uderzyć swojej żony. Oni wciąż zabijają się nawzajem. Kiedy syn widzi, że jego ojciec ma dużo bogactwa i nie daje mu tego, nie waha się go zabić. Ten świat jest bardzo brudny! Kim teraz się stajecie? Przed wami jest wasz cel i przedmiot nauki. Zwykle mówiliście: O, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas! Wy nie mówiliście: Przyjdź i uczyń nas panami świata! Bóg, Ojciec zakłada niebo. A więc dlaczego nie jesteśmy w niebie? Rawan uczynił was panami piekła. Ponieważ mówiło się, że czas trwania cyklu wynosi setki tysięcy lat, każdy zapomniał. Ojciec mówi: Byliście panami nieba. Teraz przeszliście dookoła cyklu i staliście się panami piekła. Teraz raz jeszcze Ojciec czyni was panami nieba. On mówi: Słodkie dusze, dzieci, pamiętajcie Ojca i staniecie się satopradhan z tamopradhan. Stanie się tamopradhan zabrało wam połowę cyklu. Tak można nawet powiedzieć o całym cyklu świata, ponieważ wasze stopnie stale zmniejszały się od początku. Teraz żadne stopnie nie pozostały. Oni (czciciele) mówią: Jestem bez cnót, nie mam cnót. Znaczenie tego jest jasne. Tutaj jest także organizacja zwana „Nirgun Balak” – Dzieci Bez Cnót. Inaczej o dzieciach, które nie są nawet świadome występku mówi się, że są nawet wznioślejsze od wielkich dusz. Wielkie dusze są świadome występków. Dlatego one nawet wypowiadają złe słowa. Maja uczyniła każdego nieprawym. Oni studiują Gitę. Nawet cytują: Bóg mówi – „Żądza jest największym wrogiem”. Ona sprawia cierpienie od początku, poprzez środek aż do końca. A mimo to ludzie tworzą tyle przeszkód w waszym stawaniu się czystymi. Oni tak się denerwują, kiedy ich dzieci nie żenią się. Ojciec mówi: Dzieci macie przestrzegać śrimatu. Ci, którzy nie mają stać się kwiatami, nie będą słuchać was bez względu na to, jak dużo im wyjaśniacie. Czasami, kiedy dzieci mówią, że nie będą się żenić, ich rodzice stają się pełni przemocy. Ojciec mówi: Gdy tworzę ten ofiarny ogień wiedzy, powstaje dużo przeszkód. Oni nawet nie dają wam trzech stóp ziemi. Po prostu, pamiętajcie Ojca zgodnie z Jego wskazówkami i stawajcie się czyści. Nie macie żadnej innej trudności. Po prostu, uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. Tak, jak każda z was, dusz, inkarnowała w swoje ciało, tak Ojciec także inkarnował w to ciało. Jak On mógłby inkarnować w krokodyla lub w rybę itp.? Oni bardzo Go znieważają! Mówią, że Bóg jest w każdej cząsteczce. Ojciec mówi: Zniesławiają Mnie i bóstwa. Muszę przyjść. Dzieci, przychodzę i ponownie daję wam wasze dziedzictwo. Daję wam wasze dziedzictwo, a Rawan was przeklina. To jest gra. Kiedy ktoś nie przestrzega śrimatu, można zrozumieć, że jego fortuna nie jest wzniosła. Ci, którzy mają tę fortunę, będą wstawać wcześnie rano i pamiętać Babę oraz rozmawiać z Babą. Kiedy będziesz uważać się za duszę i pamiętać Ojca, twoje grzechy będą niszczone. Poziom twojego szczęścia wzrośnie. Ci, którzy zdają z honorem, stają się godnymi wzięcia królestwa. To nie tylko Lakszmi i Narajan władają królestwem; jest dynastia. Ojciec mówi: Wasze intelekty stały się teraz czyste. To jest zwane towarzystwem Prawdy (satsangiem), w którym Ojciec daje wam prawdziwą wiedzę i czyni was panami lądu prawdy. Tylko w zbieżnym wieku cyklu otrzymujecie towarzystwo Prawdy. W złotym wieku nie ma żadnego rodzaju satsangu. Jesteście duchową Armią Zbawienia. Zabieracie łódź świata na drugą stronę. To Ojciec ocala was i daje wam śrimat. Wasza chwała jest wielka. Chwała Ojca i Bharatu jest bezgraniczna. Chwała was, dzieci, także jest bezgraniczna. Stajecie się panami Brahmandu, a także panami świata. Ja tylko staję się Panem Brahmandu. Wy jesteście czczeni podwójnie. Ja nie staję się bóstwem, żebym miał być czczony podwójnie. Każdy z was rozumie tę wiedzę w kolejności i czyni wysiłek z takim szczęściem. Jest duża różnica w nauce. W złotym wieku jest królestwo Lakszmi i Narajana. Tam nie ma doradców. Lakszmi i Narajan są zwani boginią i bogiem. Oni nigdy nie wzięliby porady od doradcy. Doradcy są wyznaczani, kiedy królowie stają się nieczyści. Obecnie jest rząd ludzi nad ludźmi. Dzieci, macie brak zainteresowania tym starym światem. Mówi się: Wiedza, czczenie i brak zainteresowania. Tylko Duchowy Ojciec daje wam tę wiedzę. Nikt inny nie może jej uczyć. Tylko Ojciec jest Oczyścicielem, Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wraz z pamiętaniem Ojca także służcie, czyniąc innych równymi sobie. „Dobroczynność zaczyna się w domu”. Wyjaśniajcie każdemu z miłością.

2. Miejcie nieograniczony brak zainteresowania tym starym światem. Nie słuchaj zła, niepatrz zło.Jesteście dziećmi nieograniczonego Ojca. Dlatego bądźcie szczęśliwe z powodu posiadania bezgranicznych skarbów, które On wam daje.

Błogosławieństwo:
Stań się bardzo fortunny, tworząc swoją fortunę na cały cykl dzięki transakcji dotyczącej sekundy.

W czasie zbieżnego wieku otrzymaliście błogosławieństwo tworzenia fortuny tak wielkiej jak chcecie i w jaki sposób chcecie, ponieważ Ojciec, Dawca Fortuny, umieścił klucz tworzenia fortuny w waszych dłoniach. Nawet ostatni może iść naprzód szybko i przyjść jako pierwszy. W tym celu, rozwijając usługę, po prostu praktykuj czynienie swojego stanu esencjonalnym w jednej sekundzie. Moment, w którym otrzymujesz wskazówkę, aby stać się panem nasionem, nie powinien zająć ci żadnego czasu. Dzięki transakcji dotyczącej sekundy możesz stworzyć fortunę na cały cykl.

Hasło:
Uczyń atmosferę potężną swoją podwójną usługą, a żywioły materii staną się twoimi sługami.