28.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jesteście wspaniałymi aktorami w tej nieograniczonej sztuce. To jest wieczna sztuka i nic w niej nie może być zmienione.

Pytanie:
Jakie głębokie tajemnice mogą zrozumieć tylko mądre, dalekowzroczne dzieci?

Odpowiedź:
Tylko dalekowzroczne dzieci potrafią zrozumieć głębokie tajemnice bezcielesnego świata oraz początku, środka i końca całej sztuki życia. W intelektach takich dzieci jest pełna wiedza na temat Nasienia i drzewa. One wiedzą, że w tej nieograniczonej sztuce każda dusza jest aktorem, ubrana w kostium ciała i grająca swoją rolę od złotego wieku do wieku żelaznego. Żaden aktor nie może powrócić do domu przed zakończeniem sztuki.

Piosenka:
Dzień spędziłeś na jedzeniu, a noc na spaniu.

Om śanti.
Dzieci usłyszały piosenkę. Niektóre słowa w tej piosence są właściwe, inne nie. Nikt nie pamięta Boga w czasie szczęścia. Cierpienie z całą pewnością musi przyjść. Gdy panuje cierpienie, Ojciec musi przyjść i dać szczęście. Najsłodsze dzieci, wiecie, że teraz uczycie się dla rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Najpierw jest wyzwolenie, a potem jest wyzwolenie w życiu. Rejon spokoju jest waszym domem, nikt tam nie gra roli. Gdy aktor wraca do domu, w domu nie gra roli. Rolę odgrywa się na scenie. Tutaj także jest scena. Tak jak istnieją ograniczone sztuki, tak samo to jest nieograniczona sztuka. Nikt oprócz Ojca nie może wyjaśnić jej początku, środka ani końca. Słowa „pielgrzymka” oraz „wojna” tak naprawdę są używane tylko po to, aby wam wyjaśniać. Tutaj nie ma żadnej wojny ani niczego podobnego. Używane jest słowo „pielgrzymka”, ale ono w rzeczywistości oznacza pamiętanie. Poprzez stałe pamiętanie staniecie się czyści i ta pielgrzymka tutaj również się zakończy. Nie musicie nigdzie chodzić. Zostało dzieciom wyjaśnione, że macie stać się czyste, a następnie powrócić do domu. Nieczyści nie mogą powrócić do domu. Uważajcie się za dusze. Ja, dusza jestem napełniona rolą na cały cykl. Ta rola teraz się kończy. Ojciec radzi wam: To jest bardzo łatwe, pamiętajcie Mnie! W przeciwnym razie, tylko siedzicie tutaj. Nie musicie nigdzie chodzić. Ojciec przychodzi i mówi: Pamiętaj Mnie a staniesz się czysty. Nie ma żadnej wojny. Masz po prostu uczynić siebie satopradhan z tamopradhan. To Maja ma być pokonana. Dzieci wiecie, że cykl 84 żyć musi się skończyć. Bharat był satopradhan. Niewątpliwie żyły tu ludzkie istoty. Ziemia się nie zmieni. Teraz wiecie, że byliście satopradhan, że staliście się tamopradhan i że ponownie macie się stać satopradhan. Ludzkie istoty wołają do Niego, aby przyszedł i je oczyścił. Jednak nie wiedzą, kim On jest ani w jaki sposób przychodzi. Baba teraz uczynił was bardzo rozsądnymi. Zdobywacie takie wysokie pozycje. Tam, nawet biedni byli o wiele bardziej wzniośli niż bogaci tutaj. Później było wielu królów i bardzo dużo bogactwa, ale oni i tak żyli w występku. Tam zwykli poddani (w niebie) są o wiele bardziej wzniośli niż oni (królowie). Baba wyjaśnia wam tę różnicę. Gdy na dusze pada cień Rawana, stają się nieczyste. Oni nazywają siebie nieczystymi przed postaciami bóstw bez występków i kłaniają się im. Kiedy Ojciec tutaj przychodzi, natychmiast was podźwiga; jest to kwestia jednej sekundy. Ojciec dał wam teraz trzecie oko wiedzy. Dzieci, stajecie się dalekowzroczne. Jesteście w stanie pamiętać swoimi intelektami cały cykl dramatu, zaczynając od bezcielesnego świata, który jest powyżej. Kiedy udajecie się, by zobaczyć jakąś ograniczoną sztukę, to możecie opowiedzieć wszystko, co zobaczyliście. Możecie o wszystkim opowiedzieć, ponieważ wasze intelekty są napełnione nią. Dusza napełnia się, a potem ją przekazuje. To samo dotyczy nieograniczonych kwestii. Dzieci powinnyście utrzymywać w swoich intelektach tajemnice o początku, środku i końcu tej nieograniczonej sztuki życia, która stale się powtarza. Jeżeli z ograniczonej sztuki usuwany jest jakiś aktor, to może zastąpić go drugi. Gdy ktoś zachoruje, zastępuje go ktoś inny. Jednak ta sztuka życia jest żywą sztuką i w niej niczego, nawet w najmniejszy sposób nie można zmienić. Dzieci wiecie, że jesteście duszami. Te wasze ciała są kostiumami, który nosicie, by odgrywać różnorodne role. Wasze imiona, postacie, miejsca, rysy, itd., wszystkie się stale zmieniają. Aktorzy są świadomi, co mają grać. Dzieci, Ojciec stale wyjaśnia wam tajemnice o cyklu. Przechodzicie od złotego wieku do wieku żelaznego, potem idziecie do domu i schodzicie w dół, by na nowo grać swoje role. Potrzeba czasu, by wyjaśniać wszystkie te szczegóły. Pomimo że wiedza jest zawarta w Nasionie, to potrzeba czasu na wyjaśnienie jej. Wasze intelekty są świadome wszystkich tajemnic o Nasionie i drzewie. Ci, którzy są bardzo mądrzy, rozumieją, że Nasiono drzewa znajduje się ponad drzewem. Oni rozumieją, w jaki sposób drzewo jest tworzone, utrzymywane, a potem niszczone. Dlatego pokazywane jest Trimurti. Żadna ludzka istota nie może wyjaśniać tak, jak Ojciec. Ludzie mogą to poznać tylko wtedy, gdy przyjdą tutaj. Dlatego mówicie każdemu, aby przyszedł tutaj i zrozumiał. Niektórzy są bardzo umocnieni w swoich przekonaniach. Dlatego mówią, że nie chcą niczego słuchać. Niektórzy słuchają was, niektórzy nawet kupują waszą literaturę, a inni nie. Wasze intelekty stały się teraz tak rozległe, nieograniczone i dalekosiężne. Teraz wiecie wszystko na temat trzech światów. Znacie najwyższy rejon, który jest również zwany światem bezcielesnym. W subtelnym rejonie nie ma niczego. Cały związek jest ze światem bezcielesnym i światem fizycznym. Subtelny rejon istnieje tylko teraz, przez krótki czas. Wszystkie dusze muszą przyjść z góry do tego świata, aby grać swoje role. W tym drzewie wszystkie religie są w kolejności. To drzewo jest drzewem ludzkich istot i jest ono w pełni dokładne. Nic w tym drzewie nie może odbyć się wcześniej lub później, ani też żadne dusze nie mogą w tym drzewie znaleźć się w innym miejscu. Dusze są zawieszone w żywiole brahm, tak jak gwiazdy na niebie. Gdy patrzycie na fizyczne gwiazdy z takiej odległości, wydaje się, że są bardzo małe, ale tak naprawdę one są duże. Dusze natomiast ani nie stają się większe ani mniejsze, ani też nigdy nie mogą być zniszczone. Idziecie do złotego wieku, a potem wchodzicie w wiek żelazny. Dzieci wiecie, że byłyście w złotym wieku, że teraz weszłyście w wiek żelazny. Żadna wartość obecnie nie pozostała. Bez względu na to, jak bardzo błyszcząca jest Maja, to i tak to jest złoty wiek Rawana, podczas gdy tamto jest złotym wiekiem Boga. Ludzie stale mówią o tym, ile będzie zboża za 6 lub 7 lat, nawet nie pytajcie! Dzieci, popatrzcie, jakie oni mają plany, a jakie plany macie wy! Ojciec mówi: Moim planem jest uczynić stare nowym. Wy macie tylko jeden plan. Wiecie, że bierzecie swoje prawo do dziedzictwa, przestrzegając śrimatu Ojca. Baba pokazuje ci drogę. On daje ci śrimat i polecenie, abyś przebywał w pamiętaniu. Istnieje słowo: „wskazówka”. Ojciec nie mówi w sanskrycie. On wyjaśnia tylko w języku hindi. Jest tak dużo języków! Istnieją również ci, którzy słuchają, co jest mówione, a potem to tłumaczą. Wielu ludzi zna hindi i angielski, oni studiują te języki. Jednak matki, które opiekują się rodzinami, nie studiują tak dużo. Obecnie, gdy ludzie uczą się angielskiego za granicą, to mówią po angielsku nawet, gdy wrócą tutaj. Potem oni nawet nie potrafią mówić w hindi. Gdy wracają do domu, zaczynają mówić do swojej matki po angielsku. Biedna matka wpada w zamieszanie, ponieważ nie zna angielskiego. Wówczas oni muszą nauczyć się łamanego hindi. W złotym wieku było tylko jedno królestwo i jeden język. Teraz ponownie je zakładacie. W swoich intelektach utrzymujecie, w jaki sposób cykl świata obraca się, co każde 5000 lat. Teraz macie przebywać w pamiętaniu jednego Ojca. Tutaj macie bardzo dużo czasu. Rano po kąpieli możesz doświadczać wielkiej przyjemności, idąc na spacer itd. Pamiętajcie tylko wewnętrznie, w jaki sposób wszyscy jesteśmy aktorami. Teraz macie tę świadomość. Baba przekazał nam tajemnice o cyklu 84 żyć. Byliśmy satopradhan; to jest kwestia wielkiego szczęścia. Ludzkie istoty obracają się dookoła, one nie mają żadnego dochodu, podczas gdy wy zarabiacie bardzo dużo. Utrzymujcie cykl w swoich intelektach, a także stale pamiętajcie Ojca. Baba pokazuje wam dużo sposobów na zarabianie dochodu. Gdy nie przeżuwacie oceanu wiedzy, Maja wprowadza wasze intelekty w wielkie zaburzenia. Maja wam dokucza. Myślcie, w jaki sposób przeszliście wokół całego cyklu, w jaki sposób wzięliście tyle wcieleń w złotym wieku, a potem wciąż schodziliście w dół. Teraz ponownie macie stać się satopradhan. Baba powiedział: Pamiętaj Mnie i staniesz się satopradhan. Utrzymujcie pamiętanie Baby w swoich intelektach podczas wszystkiego, co robicie, a zaburzenia Mai się skończą i doświadczycie bardzo dużo korzyści. Nawet pomimo że para małżeńska przyjdzie tu razem, każde z nich musi czynić swój indywidualny wysiłek, aby wziąć wysoką pozycję. Jest wielka przyjemność, gdy się przychodzi tutaj samemu, ponieważ wtedy możecie naprawdę skupić się na sobie. Jeżeli z tobą jest druga osoba, to wtedy twój intelekt będzie pociągany w różne strony. Tutaj jest to bardzo łatwe. Wszędzie są ogrody. Gdy inżynier patrzy na nie, to myśli, jak stworzyć most tu i tam. On wciąż myślałby, co mógłby zrobić. Plany pojawiają się w intelekcie. Nawet intelekty tych, którzy siedzą we swoich domach, powinny być połączone z Madhubanem. Miej taki zwyczaj i po prostu stale myśl o tym. Masz się uczyć, a także spełniać swoje obowiązki. Starzy, młodzi, dzieci itd., wszyscy muszą stać się czyści. Każda dusza ma prawo do wzięcia swojego dziedzictwa od Ojca. Bardzo dobrą rzeczą jest zasiewać takie nasiona w swoich dzieciach, w ich dzieciństwie. Nikt inny nie może uczyć tej duchowej wiedzy. To jest wasza duchowa wiedza, której uczy was Ojciec, gdy przychodzi. W innych szkołach otrzymujecie ziemską wiedzę, a inną wiedzą jest wiedza pism. To jest duchowa wiedza, której uczy was Bóg. Nikt inny o tym nie wie. To jest zwane duchową wiedzą, której uczy Duch, gdy przychodzi do was. Jej nie można nadać żadnej innej nazwy. Ojciec Sam przychodzi i jej uczy. To są wersety Boga. Bóg przychodzi tylko raz w obecnym czasie i wyjaśnia nam. Jest to zwane duchową wiedzą. Wiedza pism różni się od tej wiedzy. Wiecie, że jednym rodzajem jest wiedza, której uczą ziemskie uczelnie itd., drugą wiedzą jest wiedza religijna z pism, a trzecią wiedzą jest ta duchowa wiedza. Bez względu na to, jak wielcy mogą być doktorzy filozofii, oni także mają tylko wiedzę z pism. Ta wasza wiedza jest całkowicie odrębna. Tylko Duchowy Ojciec, który jest Ojcem wszystkich dusz, uczy tej duchowej wiedzy. Jego chwała to: Ocean Spokoju, Ocean Szczęścia itp. Chwała Kriszny jest całkowicie odrębna od Jego chwały. To ludzkie istoty mają cnoty i wady, o których mówią ludzie. Wy teraz znacie dokładną chwałę Ojca. Ludzie po prostu śpiewają tak jak papugi, nie rozumiejąc znaczenia słów. Ojciec radzi wam dzieci, w jaki sposób możecie robić postęp. Stale czyń starania i będziesz stawać się silny. Potem, gdy będziesz pracować w biurze, będziesz mieć pamiętanie i świadomość Boga. Przez połowę cyklu istniała świadomość Mai. Ojciec teraz siada tutaj i dokładnie wyjaśnia wam te aspekty. Patrz na siebie i zobacz, jaki byłeś, a jaki teraz się stałeś. Baba ponownie czyni nas tymi bóstwami. Tylko wy dzieci rozumiecie to, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Na początku istniał tylko Bharat. Ojciec przychodzi tylko w Bharacie, aby grać Swoją rolę. Należycie do oryginalnej, wiecznej, religii bóstw. Macie stać się czyści. W przeciwnym razie przyjdziecie później. Jakie szczęście wtedy otrzymacie? Jeżeli nie wykonałeś tak dużo czczenia, nie przyjdziesz. Wtedy można będzie zrozumieć, że ta i ta osoba nie weźmie tak dużo wiedzy. To potraficie zrozumieć. Bardzo dużo starań jest czynionych, jednak z trudem kilku się pojawia. Tak czy inaczej nie wolno wam się tym męczyć. Macie czynić starania. Niczego nie otrzymacie bez czynienia starań. Poddani stale są tworzeni. Baba daje wam metodę na robienie postępu. On mówi: Dzieci, jeżeli chcecie dalej się rozwijać, to po porannej kąpieli idźcie sami na spacer albo gdzieś usiądźcie. Spacerowanie jest dobre dla waszego zdrowia. Wówczas będziecie mogli pamiętać Babę i tajemnice sztuki życia będą pozostawać w waszych intelektach. Jest tak dużo dochodu. To jest prawdziwy dochód. Kiedy skończyłeś zarabianie tamtego dochodu, myśl o zarabianiu tego dochodu. Tutaj nic nie jest trudne. Baba widział, w jaki sposób niektórzy ludzie piszą całą historię swojego życia: „Dzisiaj wstałem w tym czasie, a potem zrobiłem to”, itd. Oni uważają, że ci, którzy będą potem to czytać, nauczą się czegoś z tego. Ludzie czytają biografie sławnych ludzi. Oni piszą dla swoich dzieci, aby one potem także miały dobrą naturę. Dzieci, wy teraz macie czynić starania, aby stawać się satopradhan. Macie ponownie wziąć prawo do swojego królestwa satopradhan świata. Wiecie, że zdobywacie swoje królestwo w każdym cyklu, a potem je tracicie. Wszystko to jest w waszych intelektach. To jest nowy świat, to jest nowa wiedza dla nowej religii. Dlatego więc jest wam, najsłodszym dzieciom wyjaśniane: Szybko czyńcie starania! Nie macie żadnej gwarancji odnośnie swojego życia. W obecnym czasie śmierć przychodzi bardzo łatwo. W lądzie nieśmiertelności nie będzie takiej śmierci. Tutaj ludzie umierają, gdy po prostu siedzą, nic nie robiąc. Dlatego macie stale czynić starania i gromadzić dochód na swoim koncie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Miej taki zwyczaj, aby zajmować swój intelekt przeżuwaniem wiedzy. Kiedy tylko masz czas, idź, usiądź gdzieś w odosobnieniu i ubijaj ocean wiedzy. Pamiętaj Ojca i gromadź swój prawdziwy dochód.

2. Stań się dalekowzroczny i dokładnie zrozum tę nieograniczoną sztukę. Obserwuj jako niezależny obserwator role wszystkich aktorów.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem świadomości, uosobieniem potęgi i skończ z zabawą lalkami, stając się mistrzem oceanem wiedzy.

Na ścieżce czczenia ludzie tworzą posągi, czczą je, a następnie topią. Wy nazywacie to czczeniem lalek. W taki sam sposób, sytuacje nie mające żadnej esencji, pozbawione życia sytuacje, takie jak zazdrość, wyobraźnia, przemoc itp. przychodzą do ciebie. Rozwijasz je, a potem sam doświadczasz ich jako prawdy i sprawiasz, że inni również doświadczają ich jako prawdy. Tak więc to jest jak ożywianie tamtych sytuacji. Następnie, gdy utrzymujesz pamiętanie Ojca Oceanu Wiedzy pozwalasz, aby przeszłość stała się przeszłością i topisz to w falach samopostępu, ale w ten sposób jest marnowany czas. Dlatego wcześniej stań się mistrzem oceanem wiedzy i skończ z zabawą lalkami, dzięki błogosławieństwom świadomości i potęgi.

Hasło:
Ci, którzy są współdziałający w czasie potrzeby, otrzymują za jeden, multimilionkrotny owoc.