29.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przede wszystkim prawdziwie przedstawiajcie każdemu Ojca i udowadniajcie kim jest Bóg Gity. Wtedy wasza nazwa będzie sławiona.

Pytanie:
Dzieci, przeszłyście wokół cyklu wszystkich czterech wieków. Jaki jest zwyczaj jako pamiątka po tym na ścieżce czczenia?

Odpowiedź:
Pamiątką waszej drogi wokół cyklu wszystkich czterech wieków jest to, że oni ludzie kładą na wóz pisma, posągi itp. i udają się we wszystkie cztery strony świata. Potem wracają do domów i pisma są odkładane na bok. Stajecie się braminami, bóstwami, wojownikami itd. Pamiątką po tym, że przeszliście przez ten cykl jest to, że rozpoczyna się zwyczaj obwożenia pism.

Om śanti.
Duchowe dzieci, duchowy Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam. Gdy tłumaczycie to komuś, wyjaśnijcie przede wszystkim w jasny sposób, że Ojciec jest tylko jeden. Nie ma potrzeby pytać, czy jest jeden Ojciec czy wielu ojców. Jeśli to zrobiliście, oni mogą mówić o wielu ojcach. Macie tylko powiedzieć: Ojciec, Stwórca, Bóg Ojciec jest tylko jeden. On jest Ojcem wszystkich dusz. Nie wolno wam mówić im wprost, że On jest punktem. Z tego powodu popadliby w zamieszanie. Przede wszystkim wyjaśniajcie, że jest dwóch ojców: lokik i parlokik. Każdy ma fizycznego ojca i każdy wzywa Jednego Khudę lub Boga. W rzeczywistości On jest tym samym. Każdy Go pamięta. Przede wszystkim spowodujcie, żeby mieli silną wiarę, że Ojciec jest Tym, który stwarza niebo. On przychodzi tutaj, by uczynić was panami świata. To jest nazywane Śiwa Dżajanti. Wiecie także, że tylko w Bharacie Stwórca nieba stwarza niebo, w którym jest królestwo bóstw. Dlatego przede wszystkim należy przedstawić Ojca. Jego imię to Śiwa. W Gicie mówi się: Bóg mówi: Przede wszystkim utrwal to w nich i niech to zapiszą. W Gicie jest powiedziane, że Bóg mówi: Ja uczę was radża jogi, to znaczy, zmieniam was ze zwykłych ludzi w Narajana. Kto może was takimi uczynić? To na pewno musi być wyjaśnione. Macie wyjaśniać kim jest Bóg. Lakszmi i Narajan, którzy są pierwsi w złotym wieku z pewnością muszą wziąć 84 wcielenia. Ci z innych religii przychodzą później. Oni nie mogą mieć tak dużo żyć. Tylko ci, którzy przychodzą pierwsi mają 84 życia. Żadnego z tych aspektów oni nie uczą się w złotym wieku. Oni z pewnością musieli uczyć się wszystkiego w zbieżnym wieku. Przede wszystkim macie więc przedstawiać Ojca. Tak jak dusz nie można zobaczyć, ale można je zrozumieć, tak samo nie można zobaczyć Najwyższej Duszy. Jednak intelekt może zrozumieć, że On jest Ojcem wszystkich nas, dusz. On jest zwany Najwyższą Duszą. On jest wiecznie czysty. On musi przyjść i oczyścić nieczysty świat. Dlatego kiedy najpierw wyjaśnicie i udowodnicie, że jest tylko ten jeden Ojciec, to można także udowodnić, że Bogiem Gity nie może być Kriszna. Dzieci, macie wyjaśnić i udowodnić, że tylko jeden Ojciec jest zwany Prawdą. O wszystkich innych rzeczach – fizycznych rytuałach, chodzeniu na pielgrzymki – mówi się w pismach ścieżki czczenia. O tych kwestiach nie mówi się na ścieżce wiedzy. Tutaj nie ma żadnych pism. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wszystkie te tajemnice. Dzieci, przede wszystkim odniesiecie zwycięstwo, udowadniając fakt, że Bóg jest bezcielesny, a nie cielesny. Bóg, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza Śiwa, mówi. Bóg jest Oceanem Wiedzy i Ojcem każdego. Śri Kriszna nie może być Ojcem każdego. On nie powiedziałby nikomu: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych religii i pamiętaj tylko Mnie! To jest taki łatwy aspekt. Jednak ludzkie istoty przeczytawszy tak dużo pism, umocniły się w swoim czczeniu. Dzisiaj oni kładą pisma na wóz i obwożą je dookoła miasta. Zabierają także swoje posągi, Granth itp. na taki objazd. Kiedy wracają do domu ponownie je odkładają na bok. Dzieci, wiecie, że przechodzicie poprzez cykl i stajecie się bóstwami, potem wojownikami, kupcami, siudrami itp. Pamiątką waszego przejścia przez cykl jest to, że oni krążą z pismami, potem przynoszą je do domu i odkładają. Oni ustalili dzień na obwożenie pism. Dlatego najpierw macie udowodnić, że wersety Gity zostały wypowiedziane przez Boga Śiwę a nie przez Śri Krisznę. Tylko Śiwa jest poza wcieleniami. On z pewnością przychodzi ale jego narodziny są boskie. On przychodzi tutaj i wchodzi w Bhagiratha (Fortunny Powóz). Przychodzi i oczyszcza nieczystych. Przychodzi tutaj, aby przekazać tajemnice o Stwórcy i stworzeniu od początku, poprzez środek aż do końca. Nikt inny nie ma tej wiedzy. Ojciec Sam musi przyjść, by przedstawić Siebie. Główną kwestią jest przedstawić Ojca. Jeśli udowodnicie, że jest On Bogiem Gity, wasza nazwa będzie sławiona. Dlatego zróbcie takie ulotki, na których także będą obrazy i zrzućcie je z samolotu. Ojciec wciąż wyjaśnia najważniejsze kwestie. Jeśli odniesiecie zwycięstwo w tej głównej kwestii, możecie zwyciężyć we wszystkim. Dzięki temu wasza nazwa będzie bardzo sławiona. Nikt się nie będzie z wami o to kłócił. To jest bardzo jasna kwestia. Ojciec mówi: Jak mógłbym być wszechobecny? Dzieci, przychodzę i daję wam wiedzę. Ludzie nawet wołają: Przyjdź i oczyść nas! Daj nam wiedzę o Stwórcy i stworzeniu. Chwała Ojca jest odrębna od chwały Kriszny. Nie jest tak, że Śiw Baba przychodzi i staje się Kriszną lub Narajanem i bierze 84 wcielenia, nie! Wasze intelekty powinny być zajęte myśleniem, jak wyjaśniać wszystkie te aspekty. Główną kwestia jest Gita. Ona mówi: Bóg mówi. Dlatego Bóg z pewnością potrzebuje ust. Jednak Bóg jest bezcielesny. Jak może dusza mówić bez ust? Dlatego On mówi: Biorę oparcie tego zwykłego ciała. Ci, którzy pierwsi stają się Lakszmi i Narajanem to ci, którzy biorą 84 wcielenia. Potem, kiedy on dochodzi do końca cyklu, Ja wchodzę w jego ciało. Ja przychodzę na końcu wielu żyć Kriszny. Przeżuwaj ten ocean wiedzy, w jaki sposób możesz ją wyjaśniać innym. Tylko poprzez ten jeden aspekt wasza nazwa będzie sławiona i każdy przyjdzie, aby poznać Ojca, Stwórcę. Później wielu przyjdzie do was. Będą zapraszać was, byście dawali wykłady. Dlatego najpierw powinno się wyjaśnić i udowodnić, kim jest Alfa. Dzieci, wiecie, że wy zdobywacie swoje dziedzictwo nieba od Ojca. Baba przychodzi w Bharacie co 5000 lat i wchodzi w ten Fortunny Powóz. Ten, w którego Bóg wchodzi jest najbardziej fortunny ze wszystkich. To nie jest mała rzecz! Dzieci, Bóg w nim siada i wyjaśnia wam, że On przychodzi i wchodzi w to jego ciało, na końcu ostatniego z wielu jego żyć. Ten obecny powóz należy do duszy, która była Śri Kriszną. To nie jest sam Śri Kriszna, ale to jest ostatnie ciało z jego wielu żyć. Cechy i działania każdego zmieniają się w każdym życiu. Ten, w którego wchodzę na końcu jego wielu żyć potem staje się Kriszną. Ja przychodzę w zbieżnym wieku. Wy także należycie do Ojca i bierzecie od Niego prawo do dziedzictwa. Ojciec uczy nas, a potem zabiera nas z powrotem ze Sobą do domu. Nie ma w tym żadnych trudności. Ojciec tylko mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie! Dlatego bardzo uważnie pomyślcie jak o tym napisać. Z powodu tego głównego błędu Bharat stał się nieprawy, niereligijny i niewypłacalny. Ojciec ponownie przychodzi, by uczyć radża jogi. On czyni Bharat prawym i wypłacalnym. On czyni cały świat prawym. Wtedy tylko wy jesteście panami całego świata. Mówi się: Życzę ci długiego życia i dostatku. Baba nie daje błogosławieństwa: Obyś żył wiecznie. To mędrcy itp. mówią: Obyś stał się nieśmiertelny! Dzieci, rozumiecie, że nieśmiertelni żyją z pewnością w lądzie nieśmiertelności. W jaki sposób nieśmiertelne istoty żyłyby w lądzie śmierci? Dzieci, kiedy robicie spotkania, pytajcie Ojca o radę. Baba radzi wam abyście wszyscy przysłali swoje opinie na piśmie. Wtedy możecie zebrać się razem. Ta rada może być umieszczona w murli i może dotrzeć do każdego. Można by oszczędzić 2000-3000 rupii i za tę sumę otworzyć 2 lub 3 ośrodki. Powinniście iść od wioski do wioski niosąc ze sobą wszystkie obrazy itp. Dzieci, nie powinnyście mieć zbyt wielkiego zainteresowania subtelnym rejonem. Ponieważ jednak są obrazy Brahmy, Wisznu i Śankara, trzeba trochę o nich wyjaśnić. Oni mają krótką rolę w międzyczasie. Idźcie i spotykajcie się z nimi; nie ma nic innego. Dlatego nie powinno być zbyt wiele zainteresowania tymi aspektami. Dusze są tutaj przywoływane i pokazuje im się wszystko. Niektórzy przychodzą i nawet płaczą. Niektórzy spotykają się z miłością, a niektórzy zalewają się łzami ze smutku. To wszystko jest częścią dramatu. To zwane jest pogawędką. Ludzie zapraszają czyjąś duszę w ciało bramińskiego kapłana i ubierają go w tamte ubrania itp. Jednak ciało uległo zniszczeniu, kto miałby więc nosić te ubrania? Wy nie macie takiego zwyczaju. Nie ma tu kwestii płaczu itp. Jak inaczej moglibyście się stać najwyższymi ze wszystkich? Z pewnością istnieje przejściowy zbieżny wiek, w którym macie stać się czyści. Gdy udowodnicie ten jeden aspekt, powiedzą, że to co mówicie jest absolutnie prawdziwe. Bóg nigdy nie kłamie. Wielu będzie miało wielką miłość. Wielu przyjdzie. Dzieci, stale otrzymujecie wszystkie punkty we właściwym czasie. Zobaczycie co się wydarzy na końcu. Będzie wojna. Będą zrzucone bomby. Najpierw śmierć będzie po drugiej stronie. Tutaj popłyną rzeki krwi. Potem będą rzeki mleka i ghee. Dym pojawi się najpierw za granicą. Tam będzie dużo lęku. Produkuje się dużo ogromnych bomb. Spójrzcie, co oni w nie wkładają. Całe miasta zostaną zniszczone. Macie tłumaczyć kto założył królestwo nieba. Niebiański Bóg, Ojciec niewątpliwie przychodzi w zbieżnym wieku. Wiecie, że wiek zbieżny jest teraz. Główną kwestią jaka jest wam wyjaśniana jest to by pamiętać Ojca. To poprzez pamiętanie wasze grzechy będą usunięte. Kiedy Bóg przyszedł, powiedział: Pamiętajcie tylko Mnie, a staniecie się satopradhan i pójdziecie do lądu wyzwolenia. Potem cykl powtórzy się od początku. Będzie religia bóstw, potem islam i religia buddyjska. Studenci, powinniście mieć całą tę wiedzę w swoich intelektach. Powinniście być bardzo szczęśliwi, że zarabiacie taki ogromny dochód. Nieśmiertelny Baba opowiada wam historię nieśmiertelności. Nadawano wam wiele nazw. Jako pierwsza istnieje religia bóstw. Potem, gdy drzewo się rozrasta, populacja stopniowo się wzrasta, pojawiają się niezliczone religie i wiele opinii. Ta jedna religia jest zakładana poprzez jeden śrimat. Nie ma tu kwestii dualizmu. Duchowy Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam tę duchową wiedzę. Dzieci, powinnyście być szczęśliwe. Wiecie, że Ojciec was uczy. Mówicie w oparciu o doświadczenie. Dlatego, wiedząc, że to Ojciec was uczy powinniście mieć czystą dumę. Czego jeszcze potrzebujecie? Skoro stajecie się panami świata, dlaczego nie ma tego szczęścia? Czy w swojej wierze macie wątpliwości? Nie powinniście wątpić w Ojca. Maja wnosi wątpliwości i sprawia, że Go zapominacie. Baba wyjaśnił, że Maja bardzo oszukuje was poprzez oczy. Gdy widzicie coś smacznego, jesteście kuszeni, aby to zjeść. Kiedy wasze oczy coś zobaczą pojawia się gniew i chcecie kogoś uderzyć. Gdybyście nie widzieli tej osoby nie uderzylibyście jej. Jeśli wasze oczy coś zobaczą jest także chciwość i przywiązanie. Oczy są głównymi organami, które was oszukują. Musicie pilnować ich w pełni. Dusze, kiedy otrzymujecie wiedzę, kończą się wasze zbrodnicze zachowania. Nie musicie pozbywać się swoich oczu. Macie sprawić, aby wasz zbrodniczy sposób patrzenia stał się cywilizowany. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze bądź szczęśliwy i upojony, że Bóg cię uczy. Nigdy nie pozwól, aby intelekt miał jakieś wątpliwości. Utrzymuj czystą dumę.

2. Nie interesuj się zbyt dużo sprawami subtelnego rejonu. Czyń pełne starania, by uczynić duszę satopradhan. Dyskutujcie między sobą w jaki sposób prawdziwie przedstawiać Ojca.

Błogosławieństwo:
Znaj znaczenie zbieżnego wieku i osiągaj niezliczoną ilość razy zwrot za jeden i stań się napełniony wszystkimi osiągnięciami.

W zbieżnym wieku BapDada obiecał: daj jednokrotnie, a otrzymasz sto tysięcy krotnie. Tak, jak obecny czas jest najwznioślejszy, najwznioślejsze życie i najwznioślejszy tytuł tak, tylko w tym czasie możesz doświadczyć wszystkich osiągnięć. W tym czasie nie tylko jest stutysięczny zwrot za jeden, ale kiedykolwiek pragniesz, czegokolwiek pragniesz, jakkolwiek tego pragniesz Ojciec jest zobowiązany w formie sługi otrzymujesz niezliczony zwrot za jeden, ponieważ obecnie Dawca Błogosławieństw należy do ciebie. Kiedy trzymasz w dłoni nasiona możesz w sekundę wziąć cokolwiek chcesz od Nasiona i napełnić się wszystkimi osiągnięciami.

Hasło:
Bez względu na to jakie są okoliczności pozwól im odejść, ale nie pozwalaj odejść swojemu szczęściu.