30.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec przybył, aby zmienić was z dusz czcicieli, w oświecone dusze (w dusze napełnione wiedzą), aby zmienić was z nieczystych w czystych.

Pytanie:
Jakie myśli stale posiadają oświecone dzieci?

Odpowiedź:
Jestem wieczną duszą; to ciało jest zniszczalne; zaadoptowałam 84 ciała. To jest ostatnie życie. Dusza nigdy nie staje się mniejsza lub większa, to ciało z małego staje się duże. To ciało posiada oczy ale to ja, dusza, przez nie spoglądam. Baba daje duszom trzecie oko wiedzy. On nie może uczyć dopóki nie weźmie oparcia ciała. To są myśli, które stale mają dzieci posiadające wiedzę.

Om śanti.
Kto to powiedział? To dusza to powiedziała. Niezniszczalna dusza powiedziała to poprzez ciało. Jest ogromna różnica pomiędzy duszą a ciałem. Ciało jest ogromną kukiełką, stworzoną z 5 żywiołów. Nawet gdy ciało jest małe, to ono nadal jest znacznie większe niż dusza. Na początku ono jest bardzo małym płodem. Potem, kiedy bardziej urośnie, wchodzi w nie dusza. Ciało wciąż rośnie i staje się tak duże. Dusza jest żywą istotą. Dopóki dusza w nią nie wejdzie, kukiełka jest bezużyteczna. Istnieje ogromna różnica (pomiędzy ciałem a duszą). To dusza mówi i porusza się. Ona jest bardzo malutkim punktem. Ona nigdy nie staje się mniejsza czy większa. Nigdy nie jest niszczona. Ojciec, Najwyższa Dusza, wyjaśnił wam: Jestem wieczny, podczas gdy to ciało jest zniszczalne. Ja wchodzę w nie, aby odgrywać swoją rolę. Teraz zastanawiacie się nad tymi kwestiami. Wcześniej nie wiedzieliście ani o duszy, ani o Najwyższej Duszy. Mówiliście tylko: O, Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo. Mówiliście tak tylko by mówić. Uważaliście się za dusze, ale potem ktoś powiedział, że jesteście Najwyższą Duszą. Kto wam to powiedział? To byli guru i pisma ścieżki czczenia. Nikt nie powie wam tego w złotym wieku. Baba teraz dał wam zrozumienie, że jesteście Jego dziećmi. Dusza jest pierwotna, naturalna, podczas gdy ciało jest nienaturalne; jest stworzone z gliny. Ciało mówi i porusza się kiedy jest w nim dusza. Dzieci, obecnie wiecie, że Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam, duszom. Bezcielesny Śiw Baba mówi do was poprzez to ciało tylko w zbieżnym wieku. Te oczy są częścią ciała. Teraz Baba daje wam trzecie oko wiedzy. Kiedy w duszy nie ma żadnej wiedzy, wówczas jest oko ignorancji. Dusza otrzymuje oko wiedzy, kiedy przybywa Ojciec. To dusza wszystko robi, dusza wykonuje czyny poprzez ciało. Teraz rozumiecie, że Ojciec zaadoptował to ciało. On wyjaśnia tajemnice o Sobie samym, a także tajemnicę początku, środka i końcu świata. On daje wiedzę o całej sztuce. Wcześniej niczego nie wiedzieliście. Tak, to na pewno jest sztuka. Cykl świata wciąż się obraca. Ale nikt nie wie w jaki sposób się obraca. Teraz otrzymujecie wiedzę o Stwórcy, początku, środku i końcu stworzenia. Wszystko inne jest czczeniem. Tylko Baba gdy przychodzi, czyni was oświeconymi duszami. Wcześniej byliście duszami czcicielami; wy dusze, czciliście. Dusze, teraz słuchacie wiedzy. Czczenie jest zwane ciemnością. Nie możecie powiedzieć, że spotykacie Boga dzięki czczeniu. Ojciec wyjaśnił, że istnieje rola czczenia, a także rola wiedzy Rozumiecie, że w czasie kiedy czciliście, nie istniało żadne szczęście. Czcząc błądziliście, szukając Boga. Teraz rozumiecie, że tworzenie ofiarnych ogni, pokutowanie, składanie darów i wykonywanie dobrych czynów, podczas prób odnalezienia Boga, prowadziło was jedynie do błądzenia i rozpaczy. Poprzez ciągłe upadki staliście się tamopradhan. Wykonywać fałszywe czyny tzn. stać się brudnym. Wy także staliście się nieczyści. To nie było tak, że czciliście, aby się oczyścić. Jeśli Bóg was nie oczyści, nie możecie pójść do czystego świata. To nie oznacza, że nie możecie spotkać Boga, dopóki nie staniecie się czyści. Ludzie proszą Boga, aby przybył i ich oczyścił. To nieczyści spotykają Boga, aby być oczyszczonymi. Bóg nie spotyka się z czystymi. Bóg nie spotyka się z Lakszmi i Narajanem w złotym wieku. Bóg przybywa i oczyszcza was, nieczystych, a po oczyszczeniu pozostawiacie swoje ciała. Czyści nie mogą przebywać w tym nieczystym, tamopradhan świecie. Ojciec oczyszcza was, a następnie znika. Jego rola w sztuce jest cudowna. Dusze nie są widoczne. Nawet jeżeli ktoś miałby wizję duszy, nie byłby w stanie tego zrozumieć. Wy potraficie zrozumieć wszystko. Uświadamiacie sobie, że ten jest taki, a tamten taki. Pamiętacie ich. Ludzie pragną mieć wizję kogoś w żywej postaci, ale w tym nie ma żadnego celu. Aćća. Nawet gdybyś zobaczył ich w żywej postaci, jaki byłby tego cel? Nawet jeżeli masz wizję, to potem ta wizja przecież znika. Twoje pragnienie szczęścia zostałoby spełnione na krótki czas. To jest tymczasowe szczęście. Pragnienie, które miałeś, aby mieć wizję zostało spełnione, to wszystko. Tutaj główną kwestią jest zmienić się z nieczystego w czystego. Jeśli staniesz się czysty, będziesz bóstwem i pójdziesz do nieba. W pismach oni pokazali, że czas trwania cyklu wynosi setki tysięcy lat. Oni sądzą, że nadal pozostaje 40 tysięcy lat żelaznego wieku. Baba wyjaśnia, że cały cykl trwa 5000 lat, zatem ludzkie istoty są pogrążone w ciemności. To jest zwane bezgraniczną ciemnością. Nikt nie ma żadnej wiedzy. Wszystko to jest czczeniem. Odkąd przybył Rawan, czczenie nastało tutaj razem z nim. Kiedy przybywa Ojciec, przynosi ze sobą wiedzę. Tylko raz otrzymujesz od Ojca dziedzictwo wiedzy. Nie możesz otrzymywać go wciąż i wciąż na nowo. Nie ma żadnej potrzeby, abyś tam dawał wiedzę komukolwiek. Wiedzę otrzymują tylko ci, którzy są nieświadomi. Nikt zupełnie nie zna Ojca. Wszystko co mówią znieważa Ojca. Dzieci, teraz zrozumiałyście również to. Mówicie, że Bóg nie jest wszechobecny, że On jest Ojcem wszystkich dusz, podczas gdy oni mówią: Nie, Bóg jest w kamieniach i kamyczkach. Dzieci, teraz jasno zrozumiałyście, że czczenie jest całkowicie odrębne od wiedzy. Nie ma w nim najmniejszej części wiedzy. Czas (okres czasu) zmienia się całkowicie. Imię Boga się zmienia i imiona ludzkich istot również się zmieniają. Na początku one są zwane bóstwami, potem wojownikami, kupcami i siudrami. Tamte to są ludzkie istoty z boskimi cnotami, podczas gdy te ludzkie istoty posiadają diabelskie cechy. Oni są całkowicie brudni. Guru Nanak powiedział: Wielu ludzi zarabia na swoje utrzymanie w nieuczciwy sposób. Gdyby ktoś inny to powiedział, ludzie natychmiast powiedzieliby, że on ich znieważa. Jednak Ojciec mówi: Wszystko to należy do diabelskiego społeczeństwa. On wam jasno tłumaczy. To jest społeczeństwo Ramy, a to drugie jest społeczeństwem Rawana. Gandidżi zwykł mówić, że on chciałby, aby zaistniało królestwo Ramy. W królestwie Rawana wszyscy są występni. W królestwie Ramy wszyscy są bez występku. Teraz to królestwo jest zwane domem publicznym, wielkimi głębiami piekła. Obecnie ludzkie istoty znajdują się w rzece trucizny. Ludzkie istoty, zwierzęta itp. wszyscy są podobni do siebie. Nie ma obecnie żadnej chwały ludzkich istot. Dzieci, pokonujecie pięć występków i otrzymujecie pozycje bóstw, dzięki zmianie z ludzi w bóstwa. Wszystko inne się kończy. Bóstwa żyły w złotym wieku. Diabły żyją teraz, w żelaznym wieku. Co jest oznaką diabłów? Pięć występków. Bóstwa są zwane całkowicie bez występków, podczas gdy diabły są zwane pełnymi występków. Tamte bóstwa są w 16. niebiańskich stopniach pełne, podczas gdy tutaj nie ma żadnych stopni. Niebiańskie stopnie i ciało każdego stały się całkowicie zdegradowane. Dzieci, Ojciec teraz siada tutaj i wyjaśnia wam, że przybywa po to, aby zmienić stary, występny świat. On zmienia królestwo Rawana, dom publiczny, w świątynię Śiwy. Oni użyli nazw Dom Trimurti, Droga Trimurti. Wcześniej nigdy nie było takich nazw. Jakie to w rzeczywistości powinno być? Do kogo należy cały ten świat? On należy do Najwyższej Duszy. Świat Boga jest czysty przez pół cyklu i nieczysty przez drugą połowę. Ojciec jest zwany Stwórcą, tak więc to jest Jego świat. Ojciec wyjaśnia: Jestem Panem; Jestem Czującą Istotą, Nasionem, Oceanem Wiedzy. Posiadam wszelką wiedzę. Nikt inny nie ma tej wiedzy. Rozumiecie, że tylko Ojciec posiada wiedzę o początku, środku i końca cyklu świata. Wszystko inne to bajki. Najważniejsza historia jest bardzo zła i dlatego Ojciec skarży się: Uważaliście, że Ja jestem w kamieniach i kamyczkach; psach i kotach. Popatrzcie jak zły stan osiągnęliście. Różnica pomiędzy ludzkimi istotami nowego świata, a ludzkimi istotami starego świata jest taka jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Przez pół cyklu nieczyste, ludzkie istoty kłaniają się posągom czystych bóstw. Dzieci, zostało wam też wyjaśnione, że na początku czczenie jest czczeniem Śiw Baby. Śiw Baba zmienia was, czcicieli, w godnych czczenia. Rawan zmienia was z godnych czci w czcicieli. Następnie, zgodnie z planem sztuki, Ojciec czyni was godnymi czczenia. Istnieją nazwy: Rawan itp. Gdy oni świętują Daśerę, zapraszają z zagranicy wielu ludzi, ale oni nie rozumieją zupełnie znaczenia obchodów Daśery. Oni bardzo znieważają bóstwa, ale tak nie jest (ale one nie są takie). Mówią, że Bóg jest poza imieniem i formą, co znaczyłoby, że On nie istnieje. Podobnie sztuki itp., które oni tworzą nie są właściwe. Takie są intelekty ludzkich istot. Ludzkie wskazówki są diabelskimi wskazówkami. Wszyscy królowie, królowe, poddani – stali się tacy sami. To jest zwane diabelskim światem. Wszyscy wciąż znieważają siebie nawzajem. Tak więc Ojciec wyjaśnia: Dzieci, gdy jesteście tutaj, uważajcie się za dusze i pamiętajcie Ojca. Kiedy byliście ignorantami, mawialiście, że Bóg jest ponad. Obecnie rozumiecie, że Ojciec zszedł tutaj w dół. Dlatego uświadamiacie sobie, że On nie jest tam w górze. Przywołaliście Ojca tutaj w to ciało. Nawet będąc w waszych ośrodkach rozumiecie, że Śiw Baba jest w Madhubanie, w ciele tego (Brahmy). Na ścieżce czczenia uważaliście, że Bóg znajduje się ponad. Wołaliście: O, Boże! Gdzie teraz pamiętacie Ojca? Czy siadacie i pamiętacie Go? Rozumiecie, że On znajduje się w ciele Brahmy, a więc na pewno powinniście pamiętać Go tutaj. On nie jest tam w górze. On przybył tutaj w tym najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Ojciec mówi: Ja przyszedłem tutaj, aby uczynić was bardzo wzniosłymi. Dzieci, wy tak bardzo Go pamiętacie jako będącego tutaj, podczas gdy czciciele pamiętają Go jako Tego, który znajduje się tam gdzieś w górze. Nawet jeśli jesteście zagranicą, wciąż mówicie, że Śiw Baba jest w ciele Brahmy. Ciało na pewno jest potrzebne. Gdziekolwiek jesteście na pewno będziecie pamiętać Go tutaj, w Madhubanie. Macie pamiętać Go w ciele Brahmy. Niektórzy nierozsądni ludzie nie akceptują Brahmy. Baba nie mówi wam, abyście nie pamiętali Brahmy. Jak Śiw Baba może być pamiętany bez pamiętania również Brahmy? Ojciec mówi: Ja jestem w tym ciele. Pamiętacie Mnie w nim i dlatego pamiętacie obu – Bap i Dadę. Macie w swoich intelektach to, że ten jest odrębną duszą. Śiw Baba nie posiada swojego ciała. Ojciec mówi: Ja biorę oparcie materii. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia tajemnicę całego Brahmandu oraz początku, środka i końca świata. Nikt inny nie wie o pierwiastku brahm, o miejscu w którym wy i Ja przebywamy. Pierwiastek brahm, rejon spokoju, jest miejscem, w którym mieszka Najwyższy Ojciec i nie najwyższe dusze. Nazwa rejon spokoju jest bardzo słodką nazwą. Wszystkie te kwestie są w waszych intelektach. Oryginalnie byliście mieszkańcami wielkiego żywiołu brahm. To jest zwane lądem nirwany, rejonem poza dźwiękiem. Wszystkie te kwestie teraz są w waszych intelektach. Kiedy jest czczenie nie ma ani jednego słowa wiedzy. To jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, kiedy odbywa się zmiana. Diabły mieszkają w tym starym świecie, a bóstwa mieszkają w nowym świecie. Dlatego Ojciec musi przybyć, aby zmienić ich. W złotym wieku nic z tego nie będziecie wiedzieć. Teraz jesteście w żelaznym wieku i nadal nie wiecie. Kiedy jesteście w nowym świecie, nie będziecie nic wiedzieć o tym starym świecie. Teraz, kiedy jesteście w starym świecie, nie macie żadnej wiedzy o nowym świecie. Ludzie nie wiedzą, kiedy istniał nowy świat. Oni mówią o setkach tysięcy lat. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec przychodzi tylko w zbieżnym wieku cyklu. On przychodzi i wyjaśnia znaczenie drzewa różnorodności. Dzieci, On także wam wyjaśnia to, w jaki sposób obraca się cykl. Waszym zadaniem jest wyjaśniać to innym. Wyjaśnianie każdemu indywidualnie zabiera wiele czasu, dlatego wyjaśniacie jednocześnie wielu osobom. Wielu przychodzi i rozumie. Macie wyjaśniać te słodkie kwestie wielu osobom. Wyjaśniacie na wystawach itp. imprezach. W czasie Śiw Dżajanti powinniście zapraszać wielu i jasno im tłumaczyć. Możecie powiedzieć im dokładnie o czasie trwania tej sztuki. To są tematy, które my wam wyjaśnimy. Ojciec wyjaśnia wam tę wiedzę i poprzez to stajecie się bóstwami. Tak jak wy rozumiecie i stajecie się bóstwami, tak samo macie inspirować innych, aby stali się tacy jak wy. Ojciec wyjaśnił nam to. My nikogo nie znieważamy, my tylko mówimy, że ta wiedza jest ścieżką do zbawienia. Tylko Satguru zabiera każdego na drugą stronę (across). Powinniście wybierać takie główne punkty i wyjaśniać je. Nikt z wyjątkiem Ojca nie jest w stanie przekazać całej tej wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby zmienić się z czciciela w tego, który jest godny czci, stań się całkowicie bez występku. Stań się oświecony i zmień siebie. Nie wolno ci gonić za przemijającym szczęściem.

2. Masz pamiętać obu – Bap i Dadę. Nie możesz pamiętać Śiw Baby nie pamiętając Brahmy. Na ścieżce czczenia pamiętałeś Go ponad tym światem. Teraz, ponieważ On wszedł w ciało Brahmy, masz pamiętać ich obu.

Błogosławieństwo:
Bądź stale szczęśliwy i pozostaw wszystkie pytania będąc wolnym od wszelkich ograniczonych pragnień.

Dzieci, które są wolne od ograniczonych pragnień, mają iskrę (światło) szczęścia widoczną na swoich twarzach. Ci, którzy są szczęśliwi nigdy nie mają pytań w swoich sercach. Są zawsze altruistyczni i zawsze uważają, że wszyscy są bez skazy, nienaganni, o nic nie obwiniają innych. Niezależnie od powstającej sytuacji, czy to jest dusza, która ciągle staje przed tobą, aby zakończyć twoje karmiczne konta, czy jest to cierpienie karmy ciała, które stale do ciebie przychodzi, to dzięki swojemu zadowoleniu, zawsze będziesz szczęśliwy.

Hasło:
Sprawdzaj wszystkie straty z uwagą, a nie z niedbałością.