31.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest cudowna patśala (szkoła), w której ani wy dusze, które studiujecie nie jesteście widoczne, ani Ten, który was uczy nie jest widoczny. To jest coś nowego.

Pytanie:
Jaką główną naukę, otrzymujecie w tej szkole, której nikt inny nie otrzymuje w żadnej innej szkole?

Odpowiedź:
Dzieci, tutaj nauki, które daje wam Ojciec to: Dzieci, kontrolujcie swoje fizyczne organy. Nigdy nie patrzcie w nieczysty sposób na siostrę. Jako dusze wszyscy jesteście braćmi, a jako dzieci Pradżapity Brahmy jesteście braćmi i siostrami. Nigdy nie wolno wam mieć złych myśli. Te nauki nie są dawane nigdzie indziej za wyjątkiem tego uniwersytetu.

Piosenka:
Mieszkaniec odległego lądu przybył do obcego lądu.

Om śanti.
Ani dusze, które są mieszkańcami odległego lądu nie są widoczne, ani też Najwyższa Dusza, Mieszkaniec odległego lądu nie jest widoczny. Tylko Najwyższa Dusza i dusze nie mogą być widziane tymi oczami. Wszystko inne można zobaczyć. Jest to zrozumiałe, że ja jestem duszą. Ludzkie istoty rozumieją, że dusza jest odrębna od ciała. Dusza przybywa z odległego lądu i wchodzi w ciało. Rozumiecie wszystko bardzo jasno, nawet to, w jaki sposób dusze przybyły z odległego lądu. Ani dusze nie są widoczne, ani Ojciec, Najwyższa Dusza, który nas uczy, nie jest widoczny. Nie usłyszelibyście tego na żadnym innym duchowym spotkaniu ani z pism. Ani nie usłyszelibyście, ani nie zobaczylibyście. Teraz rozumiecie, że my, dusze, jesteśmy niewidoczne. To dusza ma studiować. To dusza wszystko wykonuje. To jest coś nowego, czego nikt inny nie potrafi wyjaśnić. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który jest Oceanem Wiedzy nie jest widoczny. W jaki sposób Bezcielesny może uczyć? Tak jak dusze wchodzą w ciała, podobnie Ojciec, Najwyższa Dusza wchodzi w Szczęśliwy Powóz, Bhagirat. Ten powóz także ma własną duszę. On również nie potrafi zobaczyć swojej duszy. Dzieci, Ojciec przychodzi i uczy was biorąc oparcie tego powozu. Dusza pozostawia ciało i bierze następne. Dusza może być zrozumiana, ale nie można jej zobaczyć. Uczy was Ojciec, którego nie można zobaczyć. To jest coś zupełnie nowego. Ojciec mówi: Przybywam we właściwym czasie, zgodnie z planem dramatu i biorę to ciało. Najsłodsze dzieci, jak inaczej mógłbym was wyzwolić z cierpienia? Dzieci, teraz zostałyście obudzone. Wszystkie ludzkie istoty na świecie nadal śpią. One będą spać dopóki nie przyjdą do was, aby to zrozumieć i dopóki nie staną się braminami. Każdy może pójść i usiąść na innych satsangach, ale nikt nie może przyjść i usiąść tutaj tak po prostu, ponieważ to jest szkoła. Gdybyście poszli i usiedli na egzaminie na stanie się prawnikiem, nie bylibyście w stanie niczego zrozumieć. To jest coś zupełnie nowego. Tego, który uczy nie można zobaczyć. Nawet ci, którzy się uczą, także są niewidoczni. Dusze wewnętrznie słuchają i wpajają sobie wszystko. Wewnętrznie, stale rozwija się wiara, że to jest absolutnie właściwe: ani Najwyższej Duszy, ani duszy nie można zobaczyć. Można zrozumieć intelektem, że jestem duszą. Niektórzy w to nie wierzą i mówią po prostu, że taka jest natura. Oni nawet próbują ją opisać. Istnieje wiele opinii. Dzieci, macie być zajęte tą wiedzą. Macie także kontrolować swoje fizyczne organy, które was oszukują. Główną kwestią są oczy. One wszystko widzą. Gdy twoje oczy widzą twoje dziecko, mówisz: To jest moje dziecko. W jaki inny sposób mogłoby to być zrozumiane? Gdy ktoś rodzi się niewidomy, jest mu wyjaśniane: To jest twój brat. On nie jest w stanie go zobaczyć, ale potrafi zrozumieć to swoim intelektem. W rzeczywistości, jeżeli ktoś jest niewidomy tak jak Surdas (ten, który oślepił sam siebie), on może bardzo dobrze wziąć tę wiedzę, ponieważ nie ma oczu, które oszukiwałyby go. On może nie byłby w stanie zrobić niczego innego, ale byłby w stanie wpajać sobie bardzo dobrze tę wiedzę. On nie patrzyłby na żadną kobietę. Gdy ktoś widzi kogoś, intelekt jest pociągany i może nawet powstać chęć, aby złapać tę osobę. Jeśli ktoś nie potrafi zobaczyć osoby, w jaki sposób on mógłby pójść, aby ją złapać? Dlatego Ojciec mówi: Miej pełną kontrolę nad swoimi fizycznymi organami. Nie patrz na siostrę w zbrodniczy, nieczysty sposób. Jesteście wszyscy braćmi i siostrami. Nie powinno być najmniejszej myśli na temat czegoś nieczystego. Obecnie, w żelaznym wieku nawet związek pomiędzy bratem i siostrą czasem nie jest właściwy. Jednak, zgodnie z prawem, wam, bracia i siostry, nie wolno mieć złych myśli o sobie nawzajem. Jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Baba daje wskazówki: Jesteście Brahma Kumars i Kumaris, dlatego fakt, że jesteście braćmi i siostrami musi być uczyniony bardzo mocnym. Dusze, jesteście braćmi, dziećmi Boga. Następnie, gdy jesteście w ciałach, to jesteście braćmi i siostrami, ponieważ zostaliście zaadoptowani przez Pradżapitę Brahmę. Nie wolno wam mieć nieczystego sposobu patrzenia. Zrozum to bardzo mocno: Jestem duszą. Baba nas uczy; ja, dusza, uczę się poprzez to ciało. To są moje organy. Ja, dusza, jestem od nich odrębna. Wykonuję czyny poprzez te fizyczne organy. Nie jestem fizycznym organem. Ja, dusza, jestem odrębna od fizycznych organów. Wzięłam to ciało, aby odgrywać swoją rolę, a także duchową rolę. Żadna inna ludzka istota, poza wami, nie może odgrywać tej roli. Wciąż na nowo uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. On jest także naszym Nauczycielem i Guru. Tamci fizyczni ojcowie, nauczyciele i guru, wszyscy są odrębni. Ten Bezcielesny jest Ojcem, Nauczycielem i Guru – jako jeden jest nimi wszystkimi. Dzieci, tutaj otrzymujecie nowe nauki. Ojciec, Nauczyciel i Guru, wszyscy trzej są bezcieleśni. Ja, bezcielesna dusza, studiuję. Tylko teraz, może być zrozumiane, w jaki sposób dusze pozostawały oddzielone od Najwyższej Duszy przez tak długi czas. Teraz, kiedy On przychodzi tutaj, aby was oczyścić, ponownie spotykacie Ojca. Dusze odejdą i spotkają się znowu w bezcielesnym świecie. Tam nie ma żadnej gry. To jest nasz dom. To jest tylko miejsce, gdzie mieszkają wszystkie dusze. Na końcu, wszystkie dusze tam powrócą. Dusze przybywają tutaj, aby odgrywać swoje role. One nie mogą powrócić „pomiędzy” tzn. w międzyczasie. Rola także musi być odgrywana do samego końca. Dusze stale muszą brać ponowne narodziny dopóki wszystkie dusze nie zejdą w dół. Z bycia satopradhan, one przechodzą poprzez stany sato, radżo i tamo. Następnie, na końcu, kiedy gra ma się skończyć, dusze muszą ponownie zmienić się ze stanu tamopradhan i stać się satopradhan. Ojciec wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Ścieżka wiedzy jest prawdą. Mówi się: Satiam, Śiwam, Sundaram (Prawda, Dobroczyńca i Ten, który jest Piękny). To Ojciec mówi prawdę. Aby stać się tym, który czyni wysiłki w tym zbieżnym wieku, masz towarzystwo tylko Tego, który jest Prawdą. To jest satsang, na który przychodzi Ojciec i spotyka swoje dzieci. Każde inne towarzystwo jest złe. Mówi się: Towarzystwo Prawdy zabiera cię na drugi brzeg, podczas gdy złe towarzystwo cię topi. Złym towarzystwem jest towarzystwo Rawana. Ojciec mówi: Zabieram was na drugi brzeg. A więc, kto was topi? Wam również trzeba powiedzieć, w jaki sposób staliście się tamopradhan. Przed wami jest Maja, wróg, podczas gdy Śiw Baba jest waszym Przyjacielem. On jest nazywany Mężem wszystkich mężów. Ta chwała nie należy do Rawana. Oni po prostu mówią, że on jest Rawanem, to wszystko. Dlaczego palą podobiznę Rawana? Możesz tam (gdzie oni palą postać Rawana) dużo służyć. Żadna ludzka istota nie wie, kim jest Rawan, kiedy on przychodzi ani też dlaczego oni go palą. Istnieje ślepa wiara. Dzieci, tak jak tamci ludzie przekazują pisma z wielkim autorytetem, podobnie wy macie autorytet wyjaśniania tego. Ci, którzy tego słuchają, stają się bardzo upojeni. Oni nawet wciąż dają im pieniądze i proszą, aby uczyli sanskrytu, Gity itp. Oni przeznaczają na ten cel dużo pieniędzy. Ojciec mówi: Dzieci, zmarnowałyście tak dużo czasu i pieniędzy. Ci, którzy należą do tego bramińskiego klanu, wciąż będą do was przychodzić. Dlatego organizujecie wystawy itp. Ci, którzy są kwiatami, którzy należą tutaj, na pewno przyjdą. Drzewo stale rośnie. Ojciec zasiał jedyne nasiono Brahmy, a następnie z tego wyrósł bramiński klan; ten klan stale rośnie począwszy od jednego. Najpierw przyszli członkowie rodziny, a następni zaczęli przychodzić przyjaciele i ich krewni. Potem, słysząc o tym, tak wielu zaczęło przybywać. Oni wierzyli, że to także jest satsang. Ale tutaj z powodu wysiłku życia w czystości, było tak dużo zaburzeń. Nawet teraz to wciąż istnieje. Dlatego są zniewagi. Oni mówią: On porwał kobiety, aby uczynić je swoimi królowymi. Jednak, one staną się królowymi w niebie, prawda? Dlatego one na pewno muszą tutaj być oczyszczone. Mówcie każdemu, że to jest wiedza na stanie się cesarzami i cesarzowymi. Słuchacie prawdziwego Boga i poznajecie historię stawania się prawdziwym Narajanem ze zwykłego człowieka. Lakszmi i Narajan nie mogą być zwani bogiem i boginią. Czciciele nie wierzą w wizerunek Narajana tak bardzo jak wierzą w wizerunek Kriszny. Wielu ludzi kupuje obrazy Kriszny. Dlaczego istnieje tak dużo szacunku do Kriszny? Ponieważ on jest małym dzieckiem. Małe dzieci są uważane za wznioślejsze niż wielkie dusze (mahatmy), ponieważ mahatmy mają przeważnie gospodarstwo, które potem pozostawiają. Niektórzy zachowują celibat od momentu narodzin, ale oni nadal są świadomi, czym jest żądza i gniew. Małe dzieci nie są świadome tych występków, dlatego one są uważane za bardziej wzniosłe niż wielkie dusze. Dlatego Krisznie jest okazywany większy szacunek. Czciciele stają się szczęśliwi, kiedy widzą wizerunek Kriszny. W Bharacie mówią o panu Krisznie. Nawet córki mają dużo miłości dla Kriszny. One pragną mieć takiego męża jak on lub dziecko takie jak on. Kriszna ma wielką siłę przyciągania, ponieważ on jest satopradhan. Ojciec mówi: Im bardziej pozostajesz w pamiętaniu, tym bardziej zmienisz się z tamopradhan i staniesz się tamo, potem radżo, a także tym szczęśliwszy się staniesz. Na początku, kiedy byliście satopradhan, byliście bardzo szczęśliwi. Potem, sukcesywnie wasze stopnie się zmniejszały. Im bardziej pozostajesz w pamiętaniu, tym szczęśliwszy będziesz i będziesz kontynuować przechodzenie dalej. Ze stanu tamo będziesz przechodzić poprzez stany radżo i sato, a twoja siła, szczęście i cnoty także będą się powiększać. Obecnie wasz stan się wznosi. Sikhowie śpiewają: Gdy twój stan się wznosi, każdy z tego korzysta. Wiesz, że twój stan teraz się wznosi, dzięki posiadaniu pamiętania. Im bardziej pozostajesz w pamiętaniu, tym wyżej wzniesie się twój stan. Masz stać się pełny. Gdy pozostaje tylko wąski skrawek księżyca, potem, stopniowo wciąż on powiększa się dopóki nie stanie się księżycem w pełni. Tak samo jest z wami. Gdy księżyc jest zaciemniony, mówi się: Daj dar, aby złe omeny były usunięte. Nie potraficie oddać natychmiast 5 występków. Wasze oczy oszukują tak bardzo. Niektórzy nawet nie rozumieją, że ich sposób patrzenia jest nieczysty. Odkąd staliście się Brahma Kumars i Kumaris, jesteście braćmi i siostrami. Następnie, jeżeli masz pragnienie, aby dotknąć kogoś tzn., że twoja braterska miłość się skończyła i to stało się zbrodniczą miłością. Niektórych gryzie sumienie i myślą: Teraz, gdy należę do Ojca, nikt nie powinien patrzeć na mnie w nieczysty sposób, ani też mnie dotykać. Potem oni mówią: Baba, ta osoba mnie dotknęła i ja nie lubię tego. Baba mówi wtedy w murli: Jeśli będziecie to robić, wasz stan nie będzie dobry. Pomimo że oni być może potrafią dawać wiedzę i wyjaśniać innym bardzo dobrze, jednak nie posiadają tego stanu. Istnieje niewłaściwy sposób patrzenia. Ten świat jest tak brudny! Dzieci, rozumiecie, że ten cel jest bardzo wysoki. Powinniście być bardzo rozsądni i pozostawać w pamiętaniu Ojca. Jesteśmy Brahma Kumars i Kumaris. Posiadamy duchowe połączenie, a nie więzy krwi. W rzeczywistości każdy rodzi się poprzez krew. Również w złotym wieku, istnieją więzy krwi. Jednak tam otrzymujecie ciało dzięki potędze jogi. Niektórzy pytają: W jaki sposób urodzą się dzieci, jeżeli nie ma występku. Ojciec mówi: Tamten świat jest światem bez występku. Tam występki nie istnieją. Jeżeli tam byłabyś obnażana, w takim razie również byłabyś w królestwie Rawana. Nie byłoby żadnej różnicy pomiędzy światem tym a tamtym. Te kwestie muszą zostać zrozumiane. To wymaga dużego wysiłku, aby zatrzymać nieczysty sposób patrzenia. Gdy dziewczęta i chłopcy studiują razem w uczelni, wielu ma zbrodniczy sposób patrzenia. Dzieci, rozumiecie, że jesteście dziećmi Boga, Ojca, dlatego jesteście braćmi i siostrami. W takim razie dlaczego macie nieczystą wizję? Wszyscy mówicie, że jesteście dziećmi Boga. Dusze są bezcielesnymi dziećmi tak czy inaczej. Potem, gdy Ojciec stwarza swoje dzieci, On na pewno stworzy fizycznych braminów. Pradżapita Brahma musiał być cielesny, czyż nie tak? Jest to adopcja. Jesteście zaadoptowanymi dziećmi. Do intelektów ludzkich istot zupełnie nie wchodzi to, w jaki sposób świat został stworzony poprzez Pradżapitę Brahmę. Wy, Brahma Kumars i Kumaris jesteście dziećmi Pradżapity Brahmy. Dlatego jesteście braćmi i siostrami. Macie być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o posiadanie nieczystego sposobu patrzenia. Wielu uważa to za trudne. Jeżeli pragniesz zdobyć najwyższą pozycję ze wszystkich, masz czynić wysiłek. Ojciec mówi: Stań się czysty! Niektórzy słuchają także tego (Brahmy), podczas gdy inni nie. To wymaga bardzo dużego wysiłku. W jaki sposób możecie stać się wzniośli, jeśli nie zrobicie wysiłku? Dzieci, macie być bardzo ostrożne. Bycie bratem i siostrą tzn. bycie dziećmi jednego Ojca. A więc z jakiego powodu mógłby być nieczysty sposób patrzenia? Dzieci, rozumiecie, że Baba mówi wam dokładnie, że istnieje zbrodniczy sposób patrzenia. Kobiety tak samo jak mężczyźni mają nieczysty sposób patrzenia. Wasz cel jest bardzo wysoki. Wielu z was potrafi przekazywać wiedzę, ale wasze zachowanie ma być napełnione czystością. Dlatego Baba mówi: Oczy najbardziej oszukują. Usta także miauczą, gdy oczy widzą coś i chcecie to zjeść. Dlatego macie pokonać swoje fizyczne organy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Twoje zachowanie ma być napełnione czystością. Aby nie mieć żadnego nieczystego sposobu patrzenia i złych myśli, uważaj, że jesteś duszą odrębną od swoich fizycznych organów.

2. Miejcie pomiędzy sobą duchowe połączenia. Nie miejcie żadnych więzów krwi. Wasz czas i pieniądze są bezcenne. Nie marnujcie ich! Bądźcie bardzo ostrożni odnośnie wpływu towarzystwa, które utrzymujecie.

Błogosławieństwo:
Bądź dawcą błogosławieństw i wielkim dawcą, takim jak Ojciec, bierz i dawaj błogosławieństwa w czasie brahm muhurat.

W czasie brahm muhurat (Amrit weli) Ojciec, Mieszkaniec Brahmloku specjalnie błogosławi was, dzieci, promieniami światła i mocy Słońca Wiedzy. Wraz z tym, Ojciec Brahma, jako dawca błogosławieństw, także rozdaje nektar fortuny. Ty po prostu masz uczynić to pewnym, że naczynie twojego intelektu jest gotowe by wpoić ten nektar. Niech nie będzie żadnego rodzaju przeszkody czy blokady. Wtedy możesz używać tego pomyślnego czasu, aby uczynić swój stan wzniosłym i w ten sposób wykonywać wzniosłe czyny przez cały dzień. Atmosfera Amrit weli może zmienić twoją postawę. Tak, więc w tym czasie bierz błogosławieństwa i rozdawaj je. Tzn. bądź tym, który jest błogosławiony, tym, który staje się wielkim dawcą.

Hasło:
Obowiązkiem gniewnej osoby jest się złościć, a twoim obowiązkiem jest dawać miłość.