01.01.2019       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆ ที่แสนหวาน ที่นี่ ลูกอยู่ในการเนรเทศ ลูกไม่ควรมีความสนใจในการรับประทานอาหารดีๆ หรือการสวมใส่เสื้อผ้าดีๆ จงใส่ใจกับการศึกษาเล่าเรียนและอุปนิสัยของลูกอย่างเต็มที่

คำถาม:
วิธีใดที่จะอยู่อย่างเต็มไปด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้อยู่เสมอ

คำตอบ:

การให้ทาน ยิ่งลูกให้ทานเพชรพลอยแก่ผู้อื่นมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมากเท่านั้น ผู้ที่รู้คิดคือผู้ที่ฟังและซึมซับเพชรพลอยเหล่านั้น แล้วให้ทานเพชรพลอยเหล่านั้นแก่ผู้อื่น หากมีรูรั่วในอาภรณ์ของสติปัญญา เพชรพลอยเหล่านั้นจะไหลออกไป และลูกก็จะไม่สามารถซึมซับได้ ดังนั้น จงศึกษาเล่าเรียนอย่างมีระเบียบวินัย อยู่ให้ไกลจากกิเลสทั้งห้า จงเป็นรูปและบาซัน


โอมชานติ
พ่อทางจิตอธิบายให้แก่ลูกๆทางจิต พ่อทางจิตพูดผ่านอวัยวะของร่างกาย และลูกทางจิตรับฟังผ่านอวัยวะของร่างกาย นี่คือสิ่งใหม่ ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่พูดเช่นนี้ได้ ลูกๆเช่นกันอธิบายสิ่งนี้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ เช่นเดียวกับที่ครูสอน ทะเบียนของนักเรียนจะแสดงให้เห็นทุกสิ่ง จากทะเบียนของพวกเขา ลูกสามารถบอกได้เกี่ยวกับพฤติกรรม และการเรียนของพวกเขา สิ่งหลักคือการศึกษาและอุปนิสัย นี่คือการศึกษาของพระเจ้าที่ไม่มีใครจะสามารถสอนได้ นี่คือความรู้ของผู้สร้าง และตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้างของวงจรโลก ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่รู้สิ่งนี้ แม้แต่ฤาษีและมุนีที่เก่าแก่โบราณผู้ทรงอำนาจที่ได้มีการศึกษาเป็นอย่างดีก็เคยพูดว่าพวกเขาไม่รู้จักผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง พ่อเองได้มาและให้คำแนะนำของตัวพ่อเอง มีการจดจำกันว่านี่คือป่าหนาม ป่าจะติดไฟอย่างแน่นอน สวนดอกไม้ไม่เคยติดไฟ เพราะสวนเขียวชอุ่ม ป่าทั้งผืนแห้งแล้ง สวนที่เขียวชอุ่มจะไม่ติดไฟ อย่างไรก็ตาม ป่าที่แห้งแล้งจะติดไฟได้อย่างรวดเร็ว นี่คือป่าที่ไม่มีขีดจำกัดที่เคยลุกไหม้ และสวนก็เคยถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกัน สวนของลูกกำลังถูกสร้างขึ้นมาอย่างแฝงตัว ลูกรู้ว่าเราจะกลายเป็นเทพที่มีกลิ่นหอม ดอกไม้ของสวน ที่เรียกว่าสวรรค์ เวลานี้สวรรค์กำลังถูกสร้างขึ้นมา เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่ว่าลูกจะอธิบายให้แก่ผู้คนมากเพียงใด สิ่งนั้นก็ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใครเลย สิ่งนั้นจะไม่อยู่ในสติปัญญาของผู้ที่ไม่ได้เป็นของศาสนานี้ พวกเขารับฟังด้วยหูข้างหนึ่งแล้วผ่านออกไปด้วยหูอีกข้างหนึ่ง มีผู้คนจำนวนเพียงเล็กน้อยในบารัตในยุคทองและยุคเงิน จากนั้นก็มีการขยายตัวอย่างมากในยุคทองแดงและยุคเหล็ก ที่นั่นพวกเขามีลูกหนึ่งคนหรือสองคน ในขณะที่ที่นี่ พวกเขามีลูกสี่หรือห้าคน ดังนั้นจะมีการเติบโตอย่างแน่นอน เวลานี้ชาวบารัตถูกเรียกว่าชาวฮินดู อันที่จริงแล้วพวกเขาเป็นของศาสนาเทพ ผู้คนของศาสนาอื่นไม่ลืมศาสนาของตนเอง ชาวบารัตลืมสิ่งนี้ไปแล้ว ดูสิ มีมนุษย์มากมายเหลือเกินเวลานี้ ไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนจะมาที่นี่และรับความรู้ ลูกแต่ละคนเข้าใจชาติเกิดของตนเอง ผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดเต็มจะเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่ที่สุดอย่างแน่นอน ลูกสามารถเข้าใจได้ว่าลูกมีความเลื่อมใสศรัทธามากมายเพียงใด หากลูกมีความเลื่อมใสศรัทธาน้อย ลูกก็จะรับความรู้ที่น้อยและอธิบายให้แก่ผู้คนจำนวนน้อย หากลูกทำการกราบไหว้บูชามามาก ลูกก็จะรับความรู้มากและอธิบายความรู้ให้แก่ผู้อื่นจำนวนมาก หากลูกไม่ได้รับความรู้มาก ลูกก็ไม่สามารถอธิบายได้มากเช่นกัน ดังนั้น ลูกจึงได้รับผลน้อย มีบัญชี ลูกได้คำนวณว่าชาวอิสลามจะใช้กี่ชาติเกิด และชาวพุทธจะใช้กี่ชาติเกิด แล้วก็ได้ส่งมาให้พ่อ พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเช่นกัน ในศาสนาพุทธไม่มีใครมาก่อนพระพุทธเจ้า ดวงวิญญาณพระพุทธเจ้าเข้ามาในใครบางคนและก่อตั้งศาสนาพุทธ จากนั้นการขยายตัวจึงเกิดขึ้นจากผู้นั้น เขาก็เป็นบิดาของปวงประชา (ประชาบิดา) ด้วยเช่นกัน การขยายตัวมากมายเกิดขึ้นจากผู้เดียว ลูกต้องเป็นราชาในโลกใหม่ ที่นี่ ลูกอยู่ในการเนรเทศ ลูกต้องไม่มีความสนใจในสิ่งใด ฉันต้องการใส่เสื้อผ้าดีๆ นั่นเป็นสำนึกที่เป็นร่างเช่นกัน สิ่งใดก็ตามที่ลูกได้รับนั้นดีแล้ว โลกนี้จะคงอยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น หากลูกสวมใส่เสื้อผ้าดีๆที่นี่ สิ่งนั้นก็จะถูกทำให้ลดน้อยลงไปที่นั่น ลูกต้องละทิ้งความสนใจนั้น เมื่อลูกสร้างความก้าวหน้าต่อไป ลูกก็จะมีนิมิตอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ลูกเองก็จะพูดว่า ผู้นี้กำลังทำงานรับใช้มากมาย เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เขาจะประกาศสิทธิ์ในอันดับที่สูงอย่างแน่นอน แล้วลูกก็จะทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนตัวลูกเองอยู่เรื่อยๆ ในแต่ละวัน สวนนี้ก็จะเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม มีเหล่าเทพจำนวนมากในยุคทองและยุคเงิน พวกเขาทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่ในรูปที่แฝงตัว และจะได้รับการเปิดเผยในภายหลัง เวลานี้ ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่แฝงตัว ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในดินแดนแห่งความตาย และจะได้รับสถานภาพในดินแดนแห่งความเป็นอมตะ ลูกเคยเห็นการศึกษาเช่นนั้นไหม น่าอัศจรรย์ว่า ลูกศึกษาเล่าเรียนในโลกเก่าและจะได้รับสถานภาพในโลกใหม่อย่างไร ผู้เดียวที่กำลังสอนลูกคือผู้ที่ให้แรงบันดาลใจในการก่อตั้งดินแดนแห่งความเป็นอมตะและทำลายล้างดินแดนแห่งความตาย ยุคบรรจบพบกันอันเป็นสิริมงคลที่สุดของลูกนี้แสนสั้นเหลือเกิน ยุคนี้คือยุคที่พ่อมาสอนลูกๆ การศึกษาของลูกๆเริ่มต้นทันทีที่พ่อมา เหตุนี้เองพ่อพูดว่า จงเขียนว่า วันเกิดของชีวาเป็นวันเกิดของกีตะด้วยเช่นกัน ผู้คนไม่รู้จักผู้เดียวนั้น พวกเขาอ้างถึงชื่อกฤษณะ เวลานี้ อย่างน้อยบางคนควรเข้าใจความผิดพลาดนี้! บุคคลสำคัญจำนวนมากมาชมพิพิธภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ว่าพวกเขารู้จักพ่อ ไม่เลย! เหตุนี้เอง บาบาจึงพูดว่า ขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์ม เพื่อที่ลูกจะสามารถบอกได้ว่าพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใดหรือไม่ มิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะทำสิ่งอื่นใดเมื่อมาที่นี่ ที่นี่ไม่ได้เป็นเหมือนกับที่พวกเขาไปหานักปราชญ์ นักบวช และดวงวิญญาณยิ่งใหญ่ ผู้นี้มีรูปแบบที่ธรรมดาเช่นกัน เครื่องแต่งกายของเขาเหมือนเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลง เหตุนี้เองจึงไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจ พวกเขาเข้าใจว่า ผู้นี้เคยเป็นพ่อค้าเพชร เริ่มแรก ท่านเป็นพ่อค้าเพชรพลอยที่สูญสลาย และเวลานี้ท่านเป็นพ่อค้าเพชรพลอยที่ไม่สูญสลาย ลูกกำลังทำข้อตกลงกับพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ นักมายากล และพ่อค้าเพชร ดังนั้น ลูกแต่ละคนจึงควรพิจารราว่าตนเองเป็นรูปและบาซัน เรามีเพชรพลอยแห่งความรู้ที่มีค่านับแสนอยู่ภายใน ด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้ลูกจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง นี่คือเรื่องที่ต้องเข้าใจเช่นกัน มีลูกที่ดีที่รู้คิดบางคนซึมซับเพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้ หากบางคนไม่สามารถซึมซับสิ่งเหล่านี้ได้ เขาก็ไร้ประโยชน์ จงพิจารณาว่าผู้นั้นมีช่องโหว่ในอาภรณ์ที่ทำให้ทุกสิ่งรั่วไหลออกไป พ่อพูดว่า พ่อให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายแก่ลูก หากลูกให้ทานอยู่เรื่อยๆ ลูกก็จะอยู่อย่างเต็มเปี่ยม มิฉะนั้นแล้ว ลูกก็จะไม่มีสิ่งใดเลย ลูกจะว่างเปล่า ลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียน และลูกไม่ได้เคลื่อนไหวไปด้วยระเบียบวินัย วิชาต่างๆที่นี่นั้นดีมาก ลูกต้องออกห่างจากกิเลสทั้งห้าอย่างสิ้นเชิง พ่ออธิบายแล้วว่า การเฉลิมฉลองรักชาบันดันนั้นหมายถึงเวลานี้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้คนไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงมีการผูกลัคกี้ พวกเขาไม่บริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆ แต่แม้กระนั้นพวกเขาก็ยังคงผูกลัคกี้ ก่อนหน้านี้ พราหมณ์เคยผูกลัคกี้ เวลานี้น้องสาวผูกลัคกี้ให้กับพี่ชาย เพื่อแลกกับของขวัญ(โดยทั่วไปคือเงิน) ที่นั่นไม่มีเรื่องของความบริสุทธิ์ พวกเขาทำลัคกี้ที่เป็นแฟชั่นอย่างมาก ดิวาลีและดาเซร่านี้ ฯลฯ ทั้งหมดคือเทศกาลแห่งยุคบรรจบพบกัน การกระทำที่พ่อเคยทำนั้นดำเนินไปในหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธา พ่อบอกเรื่องราวของกีตะที่แท้จริงให้แก่ลูก และทำให้ลูกเป็นลักษมีและนารายณ์ เวลานี้ลูกกำลังจะเข้าไปสู่เกรดแรก หลังจากฟังเรื่องราวของนารายณ์ที่แท้จริงแล้ว ลูกก็จะเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นนารายณ์ เวลานี้ลูกต้องปลุกทั้งโลก ลูกต้องการพลังโยคะเป็นอย่างมาก ด้วยพลังโยคะเท่านั้นที่ลูกจะก่อตั้งสวรรค์ในทุกวงจร การก่อตั้งเกิดขึ้นด้วยพลังโยคะ และการทำลายล้างเกิดขึ้นด้วยพลังวัตถุ มีเพียงแค่สองคำ นั่นคือ อัลฟ่าและเบต้า ลูกจะกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ ความรู้ของลูกแฝงตัวอย่างสิ้นเชิง ลูกเคยสาโตประธาน เวลานี้ ลูกตาโมประธาน ลูกต้องกลับมาสาโตประธานอีกครั้ง ทุกสิ่งจะกลับมาเก่าจากใหม่อย่างแน่นอน จะไม่มีอะไรในโลกใหม่ ไม่มีสิ่งใดในโลกเก่า มันเป็นเหมือนกล่องที่ว่างเปล่า ก่อนหน้านี้บารัตเคยเป็นสวรรค์และเวลานี้บารัตเป็นนรก มีความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน พวกเขาสร้างหุ่นจำลองของราวันขึ้นมาแล้วก็เผาแต่พวกเขาก็ไม่รู้ความหมายของสิ่งนั้น เวลานี้ลูกเข้าใจว่า ผู้คนเหล่านั้นกำลังทำอะไรกัน เมื่อวานนี้ลูกก็เคยไม่รู้เช่นกัน ขณะที่ปัจจุบันลูกมีความรู้นี้ เมื่อวานนี้ลูกอยู่ในนรก และวันนี้ลูกกำลังจะไปสวรรค์อย่างแท้จริง มันไม่ได้เหมือนกับที่ผู้คนในโลกพูดว่า ผู้นั้นผู้นี้กลายเป็นชาวสวรรค์ หากลูกไปสวรรค์เวลานี้ก็จะไม่มีนรกอีกต่อไป ลูกต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ นี่คือเรื่องของหนึ่งวินาทีเท่านั้น จงจดจำพ่อและบาปของลูกก็จะได้รับการปลดเปลื้อง จงเฝ้าแต่บอกสิ่งนี้กับทุกคน บอกพวกเขาว่า คุณเคยเป็นเหมือนพวกเขา(ลักษมีและนารายณ์)แล้วหลังจากที่ใช้ 84 ชาติเกิด คุณก็กลายเป็นเช่นนั้น จากสาโตประธานคุณได้กลายเป็นผู้ที่ตโมประธาน แล้วคุณก็จะต้องกลับมาสาโตประธานอีกครั้ง ดวงวิญญาณไม่มีวันถูกทำลาย แต่ดวงวิญญาณจะต้องกลับมาสาโตประธานจากตโมประธานอีกครั้งอย่างแน่นอน บาบาอธิบายให้แก่ลูกๆด้วยวิธีต่างๆมากมาย แบตเตอรี่ของพ่อไม่เคยเก่า บาบาพูดแค่เพียงว่า จงพิจารณาว่าตนเองเป็นจุด ดวงวิญญาณ พวกเขาพูดว่าดวงวิญญาณของผู้นี้จากไปแล้ว ดังนั้น ดวงวิญญาณจะทิ้งร่างหนึ่งและไปใช้อีกร่างหนึ่งตามสันสการ์ของเขา เวลานี้ดวงวิญญาณจะต้องกลับบ้าน นี่ก็เป็นละครเช่นกัน วงจรโลกซ้ำรอยอย่างต่อเนื่อง เวลานี้ ในเวลาสุดท้าย พวกเขาคำนวณจำนวนประชากรและพูดว่า มีผู้คนจำนวนมากเท่านี้ในโลก เหตุใดพวกเขาจึงไม่พูดว่า มีดวงวิญญาณจำนวนมากเท่านี้พ่อพูดว่า ลูกลืมพ่อไปแล้วจริงๆ แล้วพ่อก็ต้องมาและให้ประโยชน์แก่ทุกคน เหตุนี้เอง พวกเขาจึงเรียกหาพ่อ ลูกลืมพ่อแต่พ่อไม่ลืมลูก พ่อมาเพื่อทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ ผู้นี้คือเกามุก(ปากของวัว) ไม่มีเรื่องของวัว ฯลฯ นี่คือพาหนะที่โชคดี บาบาพูดกับลูกๆว่า ชีพบาบากำลังตกแต่งลูก จงจดจำสิ่งนี้ไว้อย่างมั่นคง การจดจำชีพบาบานั้นมีคุณประโยชน์มากมาย บาบากำลังสอนลูกๆผ่านผู้นี้(บราห์มา) แต่ลูกต้องไม่จดจำผู้นี้ เพียงชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้นคือสัทกูรู ลูกต้องอุทิศตนเองให้แก่ท่าน ผู้นี้ยังอุทิศตนเองให้แก่ท่านด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า จงจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ลูกกำลังจะไปยังโลกดอกไม้แห่งยุคทอง แล้วเหตุใดลูกจึงยึดติดอยู่กับหนาม ลูกได้ศึกษาคัมภีร์ของหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและทำการกราบไหว้บูชามาถึง 63 ชาติเกิด เริ่มแรกลูกกราบไหว้บูชาชีพบาบา เหตุนี้เองลูกจึงสร้างวัดให้แก่โสมนาถ เคยมีวัดอยู่ในพระราชวังของราชาทุกองค์ มีเพชรพลอยและอัญมณีมากมายเหลือเกิน ต่อมาวัดเหล่านั้นก็ถูกโจมตี พวกเขาขนเอาทองคำ ฯลฯ จำนวนมากมายไปจากวัด ลูกกำลังจะเป็นนายของโลกที่มั่งคั่งเช่นนั้น พวกเขาเคยมั่งคั่งและเป็นนายของโลก แต่ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของพวกเขาถูกก่อตั้งขึ้นมานานเพียงใด พ่อพูดว่า 5000 ปีแล้ว พวกเขาปกครองเป็นเวลา 2500 ปี และในช่วง 2500 ปีที่เหลือ ลัทธิและนิกายทั้งหมดก็เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ลูกควรมีความสุขอย่างมากที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูก ลูกได้รับเพชรพลอยของความรู้มากมาย พวกเขาวาดภาพของเหล่าเทพที่ปรากฏขึ้นมาจากมหาสมุทรพร้อมกับถือถาดที่เต็มไปด้วยเพชรพลอย เวลานี้ลูกกำลังได้รับถาดของเพชรพลอยแห่งความรู้ พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ บางคนเติมถาดของตนได้ดีมากในขณะที่ทุกสิ่งไหลออกจากถาดของบางคน ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและสอนผู้อื่นจะมั่งคั่งมากอย่างแน่นอน อาณาจักรกำลังถูกก่อตั้ง สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีเท่านั้นจะได้รับทุนการศึกษา นี่คือทุนการศึกษาของพระเจ้าที่ไม่สูญสลายในขณะที่ทุนอื่นๆนั้นสูญสลาย บันไดนี้มหัศจรรย์มาก นี่คือเรื่องราวของ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า จงทำภาพบันไดที่โปร่งแสง(translight)ที่มีขนาดใหญ่เช่นนั้นที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล ผู้ที่มองเห็นภาพนี้จะรู้สึกแปลกใจและชื่อของลูกก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่อง เวลานี้ ผู้ที่มาแวะเวียนจะกลับมาอีกในเวลาสุดท้าย พวกเขามาแวะเวียนสองถึงสี่ครั้ง แล้วถ้าหากอยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็จะอยู่ มีเปลวไฟเดียวนี้เท่านั้น พวกเขาจะไปที่ไหนได้ ลูกๆต้องกลับมาอ่อนหวานมาก เมื่อลูกอยู่ในโยคะเท่านั้นลูกจึงจะอ่อนหวาน ลูกจะถูกดึงจากการมีโยคะเท่านั้น ไม่มีใครถูกดึงจนกว่าสนิมจะถูกขจัดออกไป จงบอกทุกดวงวิญญาณเกี่ยวกับความลับของบันไดนี้ ทุกคนจะค่อยๆมารับรู้ตามลำดับกันไป นี่คือละคร ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจะซ้ำรอยต่อไป ลูกควรจดจำผู้ที่อธิบายสิ่งนี้ พวกเขาเรียกพ่อว่าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน แต่มายาคือผู้ที่อยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันที่นั่น ที่นี่ ลูกมีพ่อ เพราะท่านมาที่นี่ได้ใน 1 วินาที ลูกควรเข้าใจว่า บาบานั่งอยู่ในผู้นี้เสมอ ท่านคือคารันคาราวันฮาร์ ท่านทำทุกสิ่ง และเป็นแรงบันดาลใจให้มีการกระทำทุกสิ่งด้วยเช่นกัน ท่านให้คำสั่งแก่ลูกๆ และท่านเองก็ยังแสดงการกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน จงตัดสินว่า ท่านทำอะไรได้และท่านทำอะไรไม่ได้ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในร่างนี้ บาบาไม่ได้รับประทาน ท่านเพียงแค่รับกลิ่นหอม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต 

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. จงเป็นรูปและบาซัน และเก็บรักษาอาภรณ์ของสติปัญญาให้เต็มไปด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้มีรูรั่วในอาภรณ์ของสติปัญญา จงซึมซับเพชรพลอยแห่งความรู้ และให้ทานเพชรพลอยเหล่านั้นแก่ผู้อื่น

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษา จงศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมาก คงอยู่ในการเนรเทศอย่างแท้จริง อย่ามีความสนใจประเภทใด กลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกัน

พร:

ขอให้ลูกมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อผู้อื่น และได้รับความร่วมมือจากทุกคนโดยการเป็นที่รักของทุกคน

ทุกคนมีความรักในหัวใจให้กับดวงวิญญาณที่มีความคิดบริสุทธิ์และเป็นบวกต่อผู้อื่น เพราะความรักเช่นนั้นจะทำให้พวกเขาให้ความร่วมมือ ที่ใดมีความรัก ผู้คนก็พร้อมที่จะอุทิศเวลา ทรัพย์สมบัติ และความร่วมมือเสมอ ดังนั้น การมีความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อผู้อื่นจะทำให้พวกเขามีความรักต่อลูก และความรักจะทำให้พวกเขาอุทิศความร่วมมือทุกประเภทให้แก่ลูก ดังนั้น จงเต็มไปด้วยความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกต่อตนเองและผู้อื่น และทำให้ทุกคนมีความรักและความร่วมมืออยู่เสมอ

คติพจน์:

จงเป็นผู้ประทานในเวลานี้ และทุกดวงวิญญาณในอาณาจักรของลูกจะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในทุกชาติเกิด

 

หมายเหตุ:
เดือนอะแวคนี้เป็นเดือนพิเศษแห่งพรสำหรับลูกบราห์มินทุกคน ในช่วงเดือนนี้ เราจะอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและรักษาเป้าหมายของการกลายเป็นเช่นเดียวกับพ่อบราห์มา และทำความพยายามอย่างจริงจัง สำหรับสิ่งนี้ เราได้เขียนประเด็นพิเศษสำหรับการทำความพยายามอย่างจริงจังในตอนท้ายของมุรลีในแต่ละวัน โปรดให้ความใส่ใจต่อประเด็นนี้ ไตร่ตรองตลอดทั้งวันและท่องทัวร์ไปในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน

ความพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา

ตามเวลาแล้ว จงจดจำคำสามคำอยู่เสมอ นั่นคือ การสำรวจตน (antarmukhi),อะแวค และ อะโลกิก จนกระทั่งเวลานี้ยังมีความเป็นทางโลกปะปนอยู่ แต่เมื่อลูกกลับมาไม่ใช่ทางโลกอย่างสมบูรณ์และสำรวจตรวจสอบตนเองแล้วลูกจะมองเห็นได้อย่างเป็นเทวดานางฟ้าที่ละเอียดอ่อน เพื่อที่จะอยู่ในสภาพทางจิตและไม่ใช่ทางโลก จงหันเข้ามาสู่ภายในและสำรวจตรวจสอบตนเอง