01.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ให้มีความรักมากมายต่อพ่อผู้ที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์ ตื่นแต่เช้าตรู่และพูดว่า: อรุณสวัสดิ์ ชีพบาบา

คำถาม:
ลูกจำเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมอะไรเพื่อที่จะมีการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ? อะไรคือสิ่งชี้บอกว่าการจดจำระลึกถึงของลูกถูกต้องแม่นยำ?

คำตอบ:
สำหรับการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกจำเป็นต้องมี 1)ความอดกลั้น 2) ความเป็นผู้ใหญ่ 3) ความเข้าใจ การจดจำระลึกถึงทำให้เกิดการจดจำระลึกถึงสำหรับผู้ที่มีการจดจำระลึกถึง บนพื้นฐานของคุณธรรมเหล่านี้ ลูกสามารถได้รับกระแสจากพ่อได้ เมื่อได้รับกระแสนี้ช่วงอายุของลูกก็จะเพิ่มขึ้นและจะกลับมามีสุขภาพพลานามัยดี หัวใจของลูกจะเยือกเย็น และลูกจะกลับมาสะโตประธาน

โอมชานติ
พ่อพูดว่า: ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกเช่นกัน นั่นคือลูกดวงวิญญาณเป็นตัวของความสงบเช่นกัน ศาสนาดั้งเดิมของลูกทั้งหมดคือความสงบ ลูกมาที่นี่จากดินแดนแห่งความสงบ แล้วเข้ามาสู่การ ‘พูดคุย talkie’ ลูกได้รับอวัยวะทางร่างกายเหล่านั้นเพื่อเล่นบทบาทของลูก ดวงวิญญาณไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง เป็นร่างกายที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง พ่อพูดว่า: พ่อไม่ใช่ผู้มีร่างกาย พ่อต้องมาเพื่อพบลูกต่อหน้าเป็นการส่วนตัว ตัวอย่างเช่น เด็กๆที่พ่อทางร่างกายสร้างขึ้นมาจะไม่พูดว่าพวกเขาได้จากอาณาเขตสูงสุด ถือกำเนิดและมาเพื่อพบกับแม่และพ่อ แม้ว่าดวงวิญญาณใหม่เข้ามาในร่างของคนอื่นหรือดวงวิญญาณที่เก่ากว่าเข้ามาในร่างของบางคน ก็จะไม่กล่าวว่าดวงวิญญาณนั้นได้มาเพื่อพบแม่และพ่อ ดวงวิญญาณได้รับแม่และพ่อโดยอัตโนมัติ ที่นี่ นี่คือบางสิ่งใหม่ พ่อพูดว่า: พ่อได้มาจากอาณาเขตสูงสุดและเวลานี้อยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัว พ่อให้ความรู้แก่ลูกอีกครั้งเพราะพ่อนั้นเต็มไปด้วยความรู้ พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้มาเพื่อสอนราซาโยคะแก่ลูก เป็นพระเจ้าเท่านั้นที่สอนราซาโยคะ บทบาทของพระเจ้านี้ไม่ใช่บทบาทของดวงวิญญาณกฤษณะ บทบาทของแต่ละคนก็เป็นของเขาเอง บทบาทของพระเจ้าก็เป็นของท่านเอง พ่ออธิบายว่า: ลูกๆที่แสนหวาน พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ รู้สึกหวานชื่นมากที่คิดว่าตนเองเป็นเช่นนี้ เราเคยเป็นอะไร และเวลานี้เรากลายเป็นอะไร เวลานี้ลูกอธิบายให้กับคนอื่นว่าละครนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์เพียงใด หากลูกเพียงแค่จดจำว่านี่คือยุคแห่งการบรรจบพบกันมันก็กลับมามั่นคงว่าลูกจะไปสู่ยุคทอง เวลานี้ลูกอยู่ในยุคแห่งการบรรจบพบกันและลูกจะไปยังบ้านของลูก ดังนั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ภายในลูกควรมีความสุขอย่างมากมาย โอโฮ! พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ลูกที่สุดแสนหวาน จดจำพ่อและลูกจะกลับมาสะโตประธาน ลูกจะกลายเป็นนายของโลก พ่อให้ความรักอย่างมากมายแก่ลูก ไม่ใช่ว่าท่านเพียงแค่สอนลูกในรูปของครูแล้วกลับบ้าน ท่านคือพ่อและครูด้วยเช่นกัน ท่านกำลังให้การศึกษาแก่ลูกสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงแก่ลูกด้วยด้วยเช่นกัน ลูกควรมีความรักอย่างมากมายต่อพ่อผู้ที่ชำระลูกและทำให้ลูกบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลก ทันทีที่ลูกตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ ก่อนอื่นลูกควรพูดว่า “อรุณสวัสดิ์” กับชีพบาบา เมื่อลูกพูด “อรุณสวัสดิ์” นั่นคือเมื่อลูกจดจำท่าน ลูกก็จะอยู่อย่างมีความสุขมาก ลูกต้องถามหัวใจของลูกว่า: ฉันจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดหลังจากตื่นแต่เช้าตรู่มากแค่ไหน? ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาในตอนเช้า พวกเขากราบไหว้บูชาด้วยความรักมากมาย อย่างไรก็ตามบาบารู้ว่าลูกบางคนไม่ได้จดจำพ่อจากส่วนลึกภายในหัวใจของเขาด้วยความรักมาก หากลูกตื่นแต่เช้าตรู่และพูด “อรุณสวัสดิ์” กับบาบาและไตร่ตรองความรู้ปรอทแห่งความสุขของลูกจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ หากลูกไม่พูดว่า: “อรุณสวัสดิ์” กับพ่อ ภาระของบาปจะถูกขจัดออกไปได้อย่างไร? สิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง ด้วยสิ่งนี้ลูกจะได้รับรายได้ที่สำคัญมากสำหรับอนาคต รายได้นี้จะเป็นประโยชน์กับลูกวงจรแล้ววงจรเล่า ลูกต้องมีการจดจำระลึกถึงด้วยความอดกลั้น ความเป็นผู้ใหญ่ และความเข้าใจอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าลูกจะพูดว่า: ลูกจดจำบาบาอย่างมาก สิ่งนี้ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามที่จะมีการจดจำระลึกถึงที่ถูกต้องแม่นยำ ลูกที่จดจำพ่อมากกว่าจะได้รับกระแสมากกว่าเพราะการจดจำระลึกทำให้เกิดการจดจำระลึกถึง มีสองสิ่ง: คือโยคะและความรู้ วิชาของโยคะนั้นแยกออกไป โยคะเป็นวิชาที่สำคัญมาก เป็นไปด้วยโยคะที่ดวงวิญญาณกลับมาสะโตประธาน หากไม่มีการจดจำระลึกถึงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาสะโตประธาน หากลูกจดจำพ่ออย่างดีมากด้วยความรักอย่างมากมาย ลูกจะได้รับกระแสและกลับมามีพลานามัยดีโดยอัตโนมัติ ช่วงชีวิตของลูกเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันผ่านกระแสนั้น เมื่อลูกจดจำบาบา ท่านให้ไฟส่องทางแก่ลูก พ่อให้สมบัติที่มีค่าอันยิ่งใหญ่มากเช่นนั้นแก่ลูก ลูกที่สุดแสนหวาน จดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคงว่า “ชีพบาบากำลังสอนพวกเรา” ชีพบาบาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์หมายถึงท่านให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่ลูก บาบานั้นอ่อนหวานมาก ท่านนั่งและสอนลูกด้วยความรักอย่างมากมาย ท่านกำลังสอนเราผ่านดาด้า บาบานั้นอ่อนหวานมากและท่านก็ให้ความรักมากมายแก่เรา ท่านไม่ได้ทำให้เราลำบากอะไรเลย ท่านเพียงแค่พูดว่า: จดจำพ่อและจดจำวงจร หัวใจของลูกกลับมาเยือกเย็นด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกจะถูกรบกวนโดยการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียวเท่านั้นเพราะลูกได้รับมรดกอันยิ่งใหญ่จากพ่อ ลูกควรตรวจสอบตนเองว่า: ฉันมีความรักต่อพ่อมากแค่ไหน? ฉันมีคุณธรรมที่สูงส่งในตัวฉันมากแค่ไหน? เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ เท่าที่ลูกอยู่ในโยคะมากเท่าไรลูกก็จะยิ่งกลายเป็นดอกไม้จากหนามมากเท่านั้นและกลับมาสะโตประธาน เมื่อลูกได้กลายเป็นดอกไม้ลูกจะไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ สวนดอกไม้คือสวรรค์ ผู้ที่เปลี่ยนหนามมากมายให้เป็นดอกไม้นั้นกล่าวได้ว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างแท้จริง พวกเขาไม่เคยทิ่มแทงผู้ใด ความโกรธคือหนามที่ใหญ่ด้วยเช่นกัน ความโกรธเป็นเหตุของความทุกข์แก่ผู้คนมากมาย เวลานี้ลูกได้ก้าวออกไปจากโลกแห่งหนามและเวลานี้อยู่ในยุคบรรจบพบกัน เช่นที่คนสวนวางดอกไม้ไว้ในกระถางที่แยกกัน ในทำนองเดียวกัน ลูกๆ ดอกไม้ของยุคบรรจบพบกันได้ถูกวางไว้ในกระถางที่แยกกัน จากนั้นลูกๆ ดอกไม้ก็จะไปสู่สวรรค์และหนามของยุคเหล็กก็จะถูกเผาไป ลูกที่แสนหวานรู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ไม่สูญสลายจากพ่อเหนือโลก ผู้ที่เป็นลูกที่แท้จริง ผู้ที่มีความรักอย่างเต็มเปี่ยมต่อบัพดาดาจะมีความสุขอย่างมากมาย: พวกเรากำลังกลายเป็นนายของโลก ใช่ เป็นไปด้วยความเพียรพยายามที่ลูกจะเป็นนายของโลก ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยการพูดถึงสิ่งนั้น ผู้ที่เป็นลูกที่รักเป็นพิเศษจะจดจำเสมอว่าพวกเขากำลังก่อตั้งอาณาจักรสุริยวงศ์และจันทราวงศ์เดียวกันเหล่านั้นเพื่อพวกเขาเองอีกครั้ง พ่อพูดว่า: ลูกที่แสนหวาน ยิ่งลูกให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นมากมายเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนมากตามนั้น หากลูกชี้หนทางแก่ผู้อื่นมากมายลูกจะได้รับพรจากผู้คนมากมาย ลูกต้องเติมอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้และให้ทานสิ่งเหล่านั้น มหาสมุทรแห่งความรู้กำลังให้ถาดที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยมากมายแก่ลูก ผู้ที่ให้ทานเพชรพลอยเหล่านั้นเป็นที่รักของทุกคน ลูกควรมีความสุขอย่างมากมายในตนเอง ลูกที่รู้คิดจะพูดว่า: พวกเราจะประกาศสิทธิ์ในมรดกอย่างเต็มที่จากบาบา พวกเขายึดมั่นกับพ่ออย่างสมบูรณ์ พวกเขามีความรักอย่างมากมายต่อพ่อเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้พบพ่อผู้ที่ให้ชีวิตแก่พวกเขา ท่านให้พรของความรู้เช่นนั้นที่ลูกเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น ลูกกลับมามีมั่งคั่งจากล้มละลาย ท่านเติมเต็มคลังสมบัติของลูกมากขนาดนี้ เท่าที่ลูกจดจำพ่อก็จะมีความรักและแรงดึงมากตามนั้น เมื่อเข็มสะอาดเข็มก็ถูกดึงโดยแม่เหล็ก สนิมนั้นจะถูกขจัดออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ อย่าได้จดจำผู้ใดนอกจากพ่อผู้เดียว เช่นที่ภรรยามีความรักอย่างมากมายต่อสามีของเธอ ดังนั้นเวลานี้ลูกถูกหมั้นหมายแล้วเช่นกัน ความสุขของการหมั้นหมายนั้นลดน้อยลงหรือไม่? ชีพบาบาพูดว่า: ลูกที่แสนหวานลูกหมั้นหมายกันพ่อแล้ว ไม่ใช่หมั้นหมายกับบราห์มา เมื่อการหมั้นหมายของลูกมั่นคง ลูกควรถูกรบกวนจากการจดจำระลึกถึงท่าน พ่ออธิบายว่า: ลูกที่แสนหวาน อย่าได้ไม่ระมัดระวังและทำความผิดพลาด เป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและกลายเป็นประภาคาร เมื่อลูกฝึกฝนอย่างดีมากของการกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองก็จะเป็นราวกับว่าลูกได้กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ เช่นที่นักเรียนศึกษาเล่าเรียนและกลายเป็นครู ดังนั้นนี่คือธุรกิจของลูกด้วยเช่นกัน ทำให้ทุกคนเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกในตนเอง และแล้วเมื่อนั้นลูกก็จะกลายเป็นราชาและราชินีผู้ปกครองโลก เหตุนี้เองบาบาถามลูกเสมอว่า: ลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่นี่อย่างเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองหรือไม่? พ่อคือผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองด้วยเช่นกัน พ่อมาเพื่อพาลูกกลับบ้าน โดยปราศจากลูกแม้กระทั่งพ่อก็รู้สึกไม่ได้พักผ่อน เมื่อเวลานั้นมาถึงพ่อก็กระสับกระส่ายว่า: เวลานี้พ่อควรไปแล้ว! ลูกกำลังเรียกหาอย่างมากมายและมีความทุกข์มาก บาบามีเมตตา เวลานี้ลูกต้องกลับบ้านแล้วและจากนั้นลูกจะไปยังดินแดนแห่งความสุขด้วยตนเอง พ่อจะไม่เป็นมิตรร่วมทางของลูกที่นั่น ลูกดวงวิญญาณจะกลับไปตามสภาพของลูกเอง ลูกควรมีความซาบซึ้งว่าลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยทางจิตนี้ พวกเราคือนักเรียนของพระเจ้า พวกเรากำลังศึกษาเพื่อจะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ นั่นคือเพื่อกลายเป็นนายของโลก ด้วยการศึกษานี้ เราสอบผ่านทุกกระทรวง พวกเราได้รับปริญญาทุกระดับของสุขภาพ ของการศึกษา พวกเราศึกษาความรู้นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของเรา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงโภชนาการ กระทรวงที่ดิน และกระทรวงก่อสร้างอาคาร ทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในสิ่งนี้ พ่อนั่งและอธิบายแก่ลูกที่สุดแสนหวานว่า: เมื่อลูกกำลังให้คำบรรยายหรืออธิบายให้กับผู้คนในชุมนุมแล้วจงพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกต้องจดจำสิ่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างไรก็ตามลูกสามารถบอกสิ่งนี้แก่ผู้อื่นได้เมื่อลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเท่านั้น ลูกมีความอ่อนแอมากในประเด็นนี้ เมื่อลูกประสบความสุขอยู่ภายในและอยู่ในการจดจำระลึกถึงแล้วสิ่งที่ลูกอธิบายแก่ผู้อื่นก็จะมีประสิทธิภาพ ลูกไม่ควรพูดมากเกินไป หากลูกอธิบายแม้กระทั่งเล็กน้อยในสภาพของสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกศรก็จะยิงตรงเป้า พ่อพูดว่า: ลูกๆ อดีตคืออดีต ก่อนอื่นใดจงเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน หากลูกเองไม่มีการจดจำระลึกถึงแล้วเฝ้าแต่บอกผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ การคดโกงนี้จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ จิตสำนึกของลูกจะกัดกร่อนลูกอย่างแน่นอน หากลูกไม่มีความรักอย่างเต็มที่ต่อพ่อ ลูกก็จะไม่ทำตามศรีมัท ไม่มีใครอื่นสามารถให้คำสอนที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้ พ่อพูดว่า: ลูกที่แสนหวานเวลานี้จงลืมโลกเก่านี้ ในเวลาสุดท้ายลูกต้องลืมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วสติปัญญาของลูกก็จะเชื่อมโยงกันดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขของลูก ลูกต้องไปหาพ่อด้วยการจดจำพ่อ ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถกลับไปได้เพราะนั่นคือบ้านของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ร่างกายนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุธาตุทั้งห้า ดังนั้นวัตถุธาตุทั้งห้าจึงดึงรั้งลูกให้อยู่ที่นี่เพราะเป็นราวกับว่าดวงวิญญาณได้ยึดครองสมบัตินั้นและเหตุนี้เองจึงมีความผูกพันยึดมั่นกับร่างกาย เวลานี้ลูกต้องขจัดความผูกพันยึดมั่นนั้นและกลับบ้าน วัตถุธาตุทั้งห้าเหล่านี้ไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ในยุคทองร่างกายถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของโยคะและวัตถุธาตุนั้นสะโตประธาน และเหตุนี้เองจึงไม่มีแรงดึงหรือความทุกข์ใดๆ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่จะเข้าใจ ที่นี่พลังของวัตถุธาตุทั้งห้าดึงรั้งดวงวิญญาณและเหตุนี้เองดวงวิญญาณจึงไม่มีหัวใจที่จะทิ้งร่างกายของพวกเขา มิฉะนั้นก็จะมีความสุขที่มากยิ่งกว่า ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะออกจากร่างของลูกเหมือนกับที่ผมถูกดึงออกจากเนย ดังนั้นลูกต้องจบสิ้นความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อร่างกายและทุกสิ่งโดยสิ้นเซิง ราวกับว่าลูกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับสิ่งนั้นเลย เพียงแค่: เวลานี้ฉันจะไปหาบาบา ลูกได้เตรียมกระเป๋าและสัมภาระของลูกล่วงหน้าเพื่อส่งไป สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถไปกับลูกได้เพราะดวงวิญญาณต้องกลับบ้านและร่างกายต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่ บาบาได้ให้นิมิตของร่างใหม่แก่ลูกแล้ว ลูกจะได้รับประสาทราชวังที่ประดับประดาด้วยเพชรพลอย ลูกควรทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อไปสู่ดินแดนแห่งความสุขเช่นนั้น ลูกต้องไม่เหน็ดเหนื่อย ลูกต้องหารายได้อย่างมากมายทั้งวันทั้งคืน เหตุนี้เองบาบาจึงพูดว่า: ลูกๆ ผู้ที่เอาชนะการหลับนอนและจดจำพ่อผู้เดียว และไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเก็บความลับของละครไว้ในสติปัญญาของลูก สติปัญญาจะกลับมาสงบและเยือกเย็นอย่างสมบูรณ์ ลูกๆ มหาระตีจะไม่มีวันขึ้นลง หากลูกจดจำชีพบาบาท่านจะดูแลลูก พ่อปลดปล่อยลูกจากความทุกข์และให้ทานความสงบแก่ลูก ลูกต้องให้ทานความสงบเช่นกัน ความสงบที่ไม่มีขีดจำกัดของลูก นั่นคือพลังโยคะจะทำให้ผู้อื่นเงียบสงบอย่างสมบูรณ์ ลูกจะรู้ทันทีว่าใครบางคนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของลูกหรือไม่ ดวงวิญญาณนั้นจะถูกดึงอย่างรวดเร็วว่า : นี่คือบาบาของเรา ลูกต้องจับชีพจรด้วยเช่นกัน อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อแล้วมองดูว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นของสกุลของลูกหรือไม่ ถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณนั้นก็จะนิ่งเงียบอย่างสมบูรณ์ เพียงผู้ที่เป็นของสถุลนี้เท่านั้นที่จะมีประสบการณ์ของความหวานชื่นของสิ่งเหล่านี้ เมื่อลูกจดจำพ่อ ท่านก็รักลูก มันคือดวงวิญญาณที่ได้รับความรัก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเพียงผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายเท่านั้นที่จะศึกษาได้มากที่สุด ลูกจะเฝ้าแต่เห็นได้จากใบหน้าของพวกเขาว่าพวกเขามีความรักต่อพ่อมากเพียงใด ดวงวิญญาณมองเห็นพ่อและพ่อกำลังสอนเราดวงวิญญาณ พ่อเข้าใจเช่นกันว่า: พ่อกำลังสอนดวงวิญญาณที่เป็นจุดที่แสนเล็ก เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป สภาพของลูกจะกลายเป็นเช่นนั้น ลูกจะเข้าใจว่าลูกกำลังสอนพี่น้องของลูก แม้ว่าใบหน้าอาจจะเป็นใบหน้าของซิสเตอร์สายตาของลูกควรไปที่ดวงวิญญาณ สำหรับสายตาของลูกที่จะไม่ไปที่ร่างกายเลยต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากและเป็นการศึกษาก็สูงส่งมาก หากลูกชั่งน้ำหนัก ด้านของการศึกษานี้จะหนักมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เมื่อลูกเติมเต็มอาภรณ์ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้แล้วให้ทาน ผู้ที่ให้ทานนั้นเป็นที่รักของทุกคน และพวกเขาประสบกับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด

2. จดจำพ่อผู้ซึ่งให้ชีวิตแก่ลูกด้วยความรักอย่างมากและให้ความสงบแก่ทุกคน ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่แสดงการกระทำที่บริสุทธิ์และสูงส่ง และดังนั้นจึงเปิดเผยพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด

เช่นที่ลูกทำการกระทำที่บริสุทธิ์และสูงส่งเสมอด้วยมือขวาของลูก ในทำนองเดียวกันกลายเป็นลูกที่เป็นมือขวา ผู้ที่ทำงานที่บริสุทธิ์และสูงส่งอยู่เสมอ ให้ทุกการกระทำของลูกเป็นสิ่งที่เปิดเผยพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดเพราะเป็นกิจกรรมในทางปฏิบัติของลูกซึ่งเผยให้เห็นข้อพิสูจน์ของความคิดและคำพูดของลูก ทุกคนสามารถเห็นกิจกรรมของลูกและพวกเขาสามารถมีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมของลูก ดังนั้นด้วยดริชตีทางจิตของลูกและความสุขบนใบหน้าทางจิตของลูกจงเปิดเผยพ่อ นี่ก็เป็นคาร์มาเช่นกัน

คติพจน์:
ความหมายของจิตวิญญาณ คือการมีประกายแห่งความบริสุทธิ์ในดวงตาของลูกและมีรอยยิ้มแห่งความบริสุทธิ์บนริมฝีปากของลูก


ประกาศ:เพื่อให้ลูกบราห์มินทุกคนได้สัมผัสกับสภาพที่อะแวคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มกราคม 2020 ให้จดบันทึกจุดเหล่านี้และไตร่ตรองตลอดทั้งวัน กลายเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์และพิจารณาภายในตนเองและท่องทัวร์ไปรอบๆอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน

การบ้านพิเศษเพื่อมีประสบการณ์กับสภาพที่อะแวคในเดือนอะแวคนี้ เช่นที่พ่อบราห์มาในรูปสะคาร์ในขณะที่มีความรับผิดชอบอื่นๆมากมายก็ได้ให้ประสบการณ์ของสภาพที่ละเอียดอ่อนและไม่มีตัวตน ในทำนองเดียวกันลูกๆในขณะที่อยู่ในรูปที่มีตัวตนมีประสบการณ์และให้ประสบการณ์ในรูปที่เป็นเทวดานางฟ้าแก่ผู้อื่น ดวงวิญญาณที่เข้ามามีสายใยในเวลานี้สามารถที่จะเหลือบมองเห็นความรักของพระเจ้า ความรู้ที่สูงส่ง และกิจกรรมที่สูงส่งได้ แต่เวลานี้ให้พวกเขามีนิมิตของสภาพที่อะแวค