01.01.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดังนั้นจงเอาชนะตัณหาราคะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ กลายเป็นผู้เอาชนะตัณหาราคะและด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้เอาชนะโลก

คำถาม:
ลูกสามารถให้นิมิตอะไรแก่ทุกคนผ่านกิจกรรมของลูก?

คำตอบ:
ลูกแต่ละคนสามารถให้นิมิตว่าลูกเป็นหงส์หรือนกกระสาโดยผ่านกิจกรรมของลูก หงส์ไม่เคยทำให้ใครเกิดความทุกข์ นกกระสาทำให้เกิดความทุกข์ เพราะพวกเขาชั่วร้าย เวลานี้ ลูกๆ กำลังกลายเป็นหงส์จากนกกระสา หน้าที่ของลูกที่จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งคือการทำให้ผู้อื่นกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง

โอมชานติ
เมื่อลูกพูดคำว่า โอมชานติ ลูกจดจำศาสนาดั้งเดิมของลูก ลูกจดจำบ้านของลูกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามลูกต้องไม่เพียงนั่งอยู่ที่บ้าน ลูกคือลูกของพ่อ ดังนั้นแน่นอนว่าลูกต้องจดจำสวรรค์ของลูก ดังนั้นด้วยการพูดโอมชานติ ความรู้ทั้งหมดนี้ก็เข้ามาสู่สติปัญญาของลูก ฉันดวงวิญญาณคือตัวแห่งความสงบ ฉันคือลูกของพ่อมหาสมุทรแห่งความสงบ พ่อผู้ก่อตั้งสวรรค์กำลังทำให้เรากลายเป็นตัวของความบริสุทธิ์และความสงบ ประเด็นหลักคือความบริสุทธิ์ มันเป็นโลกที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ไม่มีคนชั่วร้ายคนเดียวที่มีอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ กิเลสทั้งห้าอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองโลกนี้จึงถูกเรียกว่าโลกที่ชั่วร้าย นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ในขณะที่กำลังลงบันไดมาจากโลกที่ปราศจากกิเลส ลูกก็เข้ามาสู่โลกที่เลวร้าย นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ นั่นคือกลางวันของความสุข นี่คือกลางคืนของการเร่ร่อน ในความเป็นจริงไม่มีใครเร่ร่อนในเวลากลางคืน แต่ความเลื่อมใสศรัทธาถูกกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนกับการเร่ร่อน เวลานี้ลูกๆมาที่นี่เพื่อหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ลูกดวงวิญญาณเต็มไปด้วยบาปทั้งหมดนั้น ลูกมีกิเลสทั้งห้า ในกิเลสเหล่านั้นกิเลสหลักคือตัณหาราคะ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงกลายเป็นดวงวิญญาณบาป ทุกคนรู้ว่าเขาหรือเธอเป็นดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์และเป็นบาป เพราะกิเลสตัณหาราคะตัวเดียวคุณสมบัติทั้งหมดจึงถูกทำลาย ด้วยเหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: จงเอาชนะตัณหาราคะแล้วลูกจะกลายเป็นผู้ชนะโลก นั่นหมายถึงนายของโลกใหม่ ดังนั้นลูกควรจะมีความสุขมากขนาดนั้นภายในตัวลูก เมื่อมนุษย์กลับมาไม่บริสุทธิ์พวกเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเลย พ่อพูดว่า: ลูกไม่ควรจะมีกิเลสใดๆ กิเลสหลักคือตัณหาราคะ และเพราะกิเลสนี้จึงมีความปั่นป่วนมากมาย มีความไม่สงบอย่างมากในทุกบ้าน มีเสียงร้องของความทุกข์ระทมทุกหนแห่ง เหตุใดจึงมีเสียงร้องของความทุกข์ระทมในโลกนี้? เพราะพวกเขาเป็นดวงวิญญาณบาป เป็นเพราะกิเลสที่พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นปีศาจ เวลานี้ลูกเข้าใจว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มีประโยชน์ กองฟางต้องถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาของลูกจะต้องถูกเผาไหม้ ดวงวิญญาณไม่สามารถถูกจุดไฟได้ ราวกับว่าดวงวิญญาณได้รับการประกันเสมอ พวกเขามีชีวิตอยู่เสมอ มีใครเคยรับประกันดวงวิญญาณไหม? ร่างกายสามารถมีการประกันได้ ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ได้เคยมีการอธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่านี่คือการละเล่น ดวงวิญญาณอาศัยอยู่เบื้องบนและแยกห่างจากวัตถุธาตุทั้งห้าอย่างสมบูรณ์ สิ่งทั้งหมดของโลกถูกสร้างขึ้นมาจากวัตถุธาตุทั้งห้า ดวงวิญญาณไม่เคยถูกสร้างขึ้นมา พวกเขาคงอยู่เช่นนั้น พวกเขากลายเป็นดวงวิญญาณบุญและดวงวิญญาณบาปเท่านั้น ชื่อเหล่านี้ได้ให้ไว้แก่ดวงวิญญาณ: ดวงวิญญาณบุญหรือดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณกลับมาสกปรกอย่างมากเป็นเพราะกิเลสทั้งห้า! เวลานี้พ่อมาเพื่อปลดปล่อยลูกจากบาปทั้งหมด กิเลสทำลายบุคลิกภาพทั้งหมด ผู้คนไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าบุคลิกภาพที่ดีคืออะไร สิ่งนี้คือรัฐบาลทางจิตที่สูงสุดเหนือสิ่งใด แทนที่จะเรียกลูกว่ารัฐบาลพันดาป ลูกสามารถถูกเรียกว่ารัฐบาลของพระเจ้าได้ ลูกเข้าใจว่าลูกคือรัฐบาลของพระเจ้า รัฐบาลของพระเจ้าทำอะไร? ทำให้ดวงวิญญาณบริสุทธิ์และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นเทพ ไม่เช่นนั้นเทพจะมาจากไหน? ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เทพก็เป็นมนุษย์เช่นกัน แต่พวกเขากลายเป็นเทพได้อย่างไร และใครทำให้พวกเขากลายเป็นเช่นนั้น? เทพคงอยู่ในสวรรค์เท่านั้น แน่นอนว่าชาวสวรรค์ต้องกลายเป็นชาวนรก จากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นชาวสวรรค์อีกครั้ง ลูกไม่รู้สิ่งนี้ แล้วผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไร? เวลานี้ลูกเข้าใจว่าละครได้ถูกกำหนดไว้แล้วและดวงวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดคือนักแสดง จงเก็บทุกประเด็นเหล่านี้ไว้ในสติปัญญาของลูก ลูกควรจะมีการศึกษาเล่าเรียนในสติปัญญา และแน่นอนว่าลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน การเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เลวร้าย เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ พวกเขายังคงกลับมาไม่บริสุทธิ์ต่อกัน ธุรกิจของลูกคือการทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ จงกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณเข้าใจสิ่งนี้ หากไม่มีดวงวิญญาณ ร่างกายก็ไม่สามารถคงอยู่ได้ และไม่สามารถโต้ตอบได้ ลูกๆ ดวงวิญญาณเข้าใจว่าดั้งเดิมแล้วลูกอาศัยอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อได้อธิบายว่าลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้คิดอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ลูกจึงกลายเป็นผู้ที่มีค่าต่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ เวลานี้ลูกไม่สามารถมีค่าต่อสวรรค์ได้จนกว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ การเปรียบเทียบกับสวรรค์ได้เกิดขึ้นในยุคบรรจบพบกัน ไม่มีการเปรียบเทียบที่นั่น ในยุคบรรจบพบกันนี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความรู้ทั้งหมด ลูกได้รับอาวุธที่จะทำให้กลับมาบริสุทธิ์ ผู้เดียวนี้ถูกเรียกว่าบาบาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกบอกท่านว่า: จงทำให้เราบริสุทธิ์เช่นพวกเขาด้วย พวกเขาคือนายแห่งสวรรค์ ลูกรู้ว่าลูกเคยเป็นนายแห่งสวรรค์ จากนั้นเมื่อใช้ 84 ชาติเกิด ลูกจึงกลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ผู้นี้เคยได้รับชื่อชยัมซุนด้า พวกเขาได้ทำภาพกฤษณะเป็นสีน้ำเงินเข้ม แต่ก็ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น ลูกได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฤษณะ พวกเขาได้แสดงให้เห็นสองโลก แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีสองโลก: มีเพียงโลกเดียว เพียงแค่กลับมาใหม่แล้วก็เก่า ในตอนแรกทารกก็เป็นทารกใหม่ จากนั้นเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็แก่ลง ลูกเพียรพยามอย่างหนักมากที่จะอธิบายแก่พวกเขาลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของตนเอง ลักษมีและนารายณ์เข้าใจสิ่งนี้ด้วยใช่ไหม? พวกเขากลายเป็นผู้ที่อ่อนหวานอย่างมากด้วยการเข้าใจสิ่งนี้ ใครอธิบายแก่พวกเขา? พระเจ้า! ไม่ใช่เรื่องของสงคราม พระเจ้ารู้คิดอย่างมากและเต็มไปด้วยความรู้! ท่านบริสุทธิ์อย่างยิ่ง! มนุษย์ทั้งหมดคารวะอยู่เบื้องหน้าสัญลักษณ์ของชีวา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าชีวาคือใครหรือท่านได้ทำอะไร พวกเขาเพียงแต่พูดเรื่อยๆว่า ชีพคาจี วิศวนารถ กังก้า (วัดของชีวาที่คาจีที่ซึ่งแม่น้ำคงคาปรากฏออกมาจากพระผู้เป็นเจ้าของโลก) อย่างต่อเนื่อง พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย! เมื่อลูกอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาก็พูดว่า: ท่านจะอธิบายอะไรแก่เราได้? เราเคยศึกษาพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของรามคืออะไร ยุคทองโลกใหม่เรียกว่าอาณาจักรของราม ลูกผู้ที่เข้าถึงสิ่งนี้ก็ตามลำดับกันด้วย แม้กระนั้นลูกบางคนยังลืมสิ่งนี้เพราะสติปัญญาเป็นหินโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่งที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกัน ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นหินก็ยังคงทำกิจกรรมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ สิ่งนี้เป็นเพราะมีหงส์และนกกระสา หงส์ไม่เคยเป็นเหตุของความทุกข์แก่ใคร นกกระสาเป็นเหตุของความทุกข์ บ้างประพฤติตัวเหมือนนกกระสาอย่างสิ้นเชิงและพวกเขาก็มีกิเลสทั้งหมด ผู้ที่มีกิเลสมากมายหลายคนก็มาที่นี่ด้วย พวกเขาถูกเรียกว่าปีศาจ พวกเขาไม่สามารถตระหนักรู้ได้ ผู้ที่มีกิเลสมากมายไปยังศูนย์ต่างๆ พวกเขามีข้ออ้างด้วยการพูดว่า พวกเขาเป็นบราห์มิน แต่นั่นเป็นเรื่องโกหก นี่เรียกว่าโลกแห่งการโกหก โลกใหม่คือโลกแห่งสัจจะ เวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน มีความแตกต่างกันอย่างมาก! ผู้ที่พูดเท็จและทำทุกสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะกลายเป็นชั้นสาม มีชั้นหนึ่งและชั้นสองด้วย พ่อพูดว่า: ลูกต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ บ้างก็พูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์ ดังนั้นลูกๆต้องอธิบายแก่พวกเขา เพราะบางคนไม่มีพลังโยคะจึงไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ง่ายดายเช่นนี้ได้อย่างเต็มที่ ไม่มีใครอธิบายแก่พวกเขาว่าพระเจ้ากำลังสอนเราที่นี่ ท่านพูดว่า: ด้วยการกลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์เป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ได้ กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่น นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลสและนี่คือโลกที่มีกิเลส เรากำลังได้รับอำนาจในการปกครองยุคทอง ดังนั้นเหตุใดเราจึงไม่กลับมาบริสุทธิ์เพียงแค่ชาติเกิดเดียวนี้? เรากำลังถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มาก! เหตุนี้เองจึงมีความสุขมากมาย เทพมีความบริสุทธิ์ พ่อเท่านั้นที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรบอกพวกเขาว่า ลูกได้รับการล่อลวงนี้ เพียงพ่อเท่านั้นที่ทำให้ลูกกลายเป็นเช่นพวกเขา ไม่มีใครนอกจากพ่อเท่านั้นที่สามารถสร้างโลกใหม่ได้ พระเจ้าเท่านั้นที่มาเพื่อเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ กลางคืนของท่านได้รับการจดจำ มีคำกล่าวว่า: ความรู้ การกราบไหว้บูชา และการวางเฉย ความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาใช้เวลาอย่างละครึ่งเดียว หลังจากความเลื่อมใสศรัทธาคือการวางเฉย เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นลูกต้องสลัดเครื่องแต่งกายของลูกของร่างกายของลูก ลูกต้องไม่อยู่ในโลกที่สกปรกนี้อีกต่อไป วงจรของ 84 ชาติเกิดเวลานี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว เวลานี้เราต้องกลับไปสู่โลกที่บริสุทธิ์โดยผ่านดินแดนแห่งความสงบ ก่อนอื่นใดลูกต้องไม่ลืมประเด็นของอัลฟ่า ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าโลกเก่านั้นจะถูกทำลาย พ่อกำลังก่อตั้งโลกใหม่ พ่อมาหลายต่อหลายครั้งเพื่อก่อตั้งสวรรค์ นรกจะถูกทำลาย นรกใหญ่มาก และสวรรค์ก็เล็กมาก!! ในโลกใหม่มีเพียงศาสนาเดียว ในขณะที่ที่นี่มีศาสนาจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน ใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาเดียว? ไม่ใช่บราห์มาที่ทำเช่นนั้น บราห์มากลายเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ จากนั้นก็กลับมาบริสุทธิ์ ลูกจะไม่พูดถึงพ่อว่า: ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่กลับมาบริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาบริสุทธิ์ พวกเขาจึงถูกเรียกว่าลักษมีและนารายณ์ มีกลางวันของบราห์มาและกลางคืนของบราห์มา ผู้นี้คือประชาบิดา ชีพบาบาถูกเรียกว่าผู้สร้างที่คงอยู่ตลอดไป คำว่า คงอยู่ตลอดไป นั้นหมายถึงถึงพ่อ พ่อคงอยู่ตลอดไป ดังนั้นดวงวิญญาณก็คงอยู่ตลอดไปเช่นกัน การละเล่นคงอยู่ตลอดไปด้วย ละครถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า ดวงวิญญาณได้รับความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบของวงจรโลก ใครให้สิ่งนี้? พ่อ ลูกเป็นของพระผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนายถึง 21 ชาติเกิด และจากนั้นลูกก็กลายเป็นเด็กกำพร้าในอาณาจักรของราวัน เมื่อถึงเวลานั้นบุคลิกของทุกคนก็เสียไปเพราะกิเลสเข้ามา อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามีสองโลก ผู้คนเชื่อว่านรกและสวรรค์มีอยู่ในเวลาเดียวกัน เวลานี้ทุกสิ่งได้อธิบายให้แก่ลูกอย่างชัดเจนมาก! เวลานี้ลูกแฝงตัว ดูสิ่งที่มีการเขียนไว้ในคัมภีร์! พวกเขาทำให้ทุกสิ่งยุ่งเหยิงอย่างสิ้นเชิง ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถแก้ทุกสิ่งที่ยุ่งเหยิงนั้นได้ ผู้คนเรียกหาท่าน: ฉันเป็นคนไร้ประโยชน์ดังนั้นได้โปรดมาชำระฉันให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนบุคลิกภาพของฉันด้วย! บุคลิกภาพของลูกกำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างมาก! อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงผู้อื่น แทนที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น พวกเขากลับถูกทำให้เสียมากขึ้น ทุกสิ่งสามารถรู้ได้จากความประพฤติของคนนั้น วันนี้บางคนอาจถูกเรียกว่ามหารตีหรือหงส์ ในขณะที่วันพรุ่งนี้เขาจะกลายเป็นเช่นนกกระสา ใช้เวลาไม่นานเลย! มายานั้นแฝงตัว ความโกรธก็มองไม่เห็นเช่นกัน เมื่อบางคนพูดตะคอกเสียงดังหรือบ้าคลั่งมากๆ ความโกรธก็จะปรากฏออกมาและมองเห็นได้ แล้วผู้ที่เคยประหลาดใจเมื่อฟังความรู้และถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นก็วิ่งหนีไป พวกเขาตกลงมาจนถึงตอนนี้! พวกเขากลายเป็นหินอย่างสิ้นเชิง มีเรื่องราวเกี่ยวกับท้องพระโรงของอินทรา คนเช่นนั้นสามารถรับรู้ได้; พวกเขาไม่ควรเข้ามาในชุมนุมนี้ ใครก็ตามที่เคยได้รับความรู้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะไปสวรรค์ เพราะความรู้นี้ไม่มีวันถูกทำลาย พ่อพูดว่า: เวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง หากลูกข้องแวะกับกิเลส สถานภาพของลูกจะตกต่ำ ลูกกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์ก่อน จากนั้นจันทราวงศ์ แล้วก็ราชวงศ์พ่อค้า จากนั้นก็ราชวงศ์ศูทร เวลานี้ลูกเข้าใจว่าวงจรหมุนไปอย่างไร พวกเขาพูดว่ายังคงมียุคเหล็กเหลือเวลาอีก 40,000 ปี ลูกต้องลงบันไดมา ถ้าจะยังมีอีกสี่หมื่นปี คงจะมีมนุษย์มากมาย! เพียงแค่ในเวลา 5,000 ปีนี้ก็ยังมีมนุษย์มากมายที่อาหารไม่พอกิน ดังนั้นถ้าจะมีอีกหลายพันปีมากว่านี้ ประชากรก็จะขยายตัวไปอย่างมาก พ่อจึงมาและให้ลูกอดกลั้น มนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ยังคงต่อสู้กันเอง ติปัญญาของพวกเขาไม่สามารถหันไปทางด้านนี้ได้ ดูว่าสติปัญญาของลูกได้เปลี่ยนไปมากแค่ไหน ทั้งที่เป็นเช่นนั้นมายาก็หลอกลวงลูกแน่นอน ลูกต้องกลับมาไม่รู้โดยสิ้นเชิงกับความรู้เกี่ยวกับความปรารถนาทั้งหมด หากมีความอยากปรารถนาใดๆ ทุกสิ่งก็จะจบสิ้น ลูกกลายเป็นผู้ที่ไม่มีค่าแม้แต่สตางค์เดียว มายาเฝ้าแต่หลอกลวงแม้กระทั่งมหารตีที่ดีมากไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปบนหัวใจได้ เช่นเดียวกับที่บางคนไม่สามารถปีนขึ้นไปบนหัวใจของพ่อแม่ของพวกเขาได้ ลูกบางคนเป็นเช่นนั้นถึงขนาดฆ่าพ่อแม่ของพวกเขา! พวกเขาแม้กระทั่งฆ่าครอบครัวของพวกเขา! พวกเขาเป็นดวงวิญญาณบาปมาก ดูสิว่าราวันทำอะไร! โลกนี้สกปรกมาก ลูกต้องไม่ผูกหัวใจของลูกไว้กับโลกนี้ จำเป็นต้องมีความกล้าหาญอย่างมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลักที่จำเป็นในการประกาศสิทธิ์ในรางวัลของอำนาจในการปกครองโลก และด้วยเหตุนี้เองลูกจึงบอกพ่อให้มาและชำระลูกให้บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงโดยมายา จงกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้โดยสิ้นเชิงกับความรู้เกี่ยวกับความปรารถนาทั้งหมด อย่าได้ผูกหัวใจของลูกไว้กับโลกที่สกปรกนี้

2. ให้ข้อพิสูจน์ของความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง บุคลิกภาพที่สูงที่สุดคือความบริสุทธิ์ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน

พร:
ขอให้ลูกสำรวจตนและสัมผัสกับกิจกรรมที่สูงส่งของพลังที่ละเอียดอ่อนด้วยรูปแบบที่มีสมาธิของลูก

พื้นฐานของสมาธิคือการสำรวจตน ผู้ที่สำรวจตนจะได้สัมผัสกับพลังของกิจกรรมอันสูงส่งในตนเอง การปลุกเรียกดวงวิญญาณ การมีการสนทนาจากใจถึงใจกับดวงวิญญาณ การเปลี่ยนซันสการ์และธรรมชาติของดวงวิญญาณ การมีความสัมพันธ์กับพ่อ เพื่อที่จะทำงานรับใช้ทางจิตเช่นนั้นในโลกของดวงวิญญาณจงเพิ่มพลังสมาธิ โดยการทำเช่นนี้อุปสรรคทุกประเภทจะจบสิ้นลงโดยอัตโนมัติ

คติพจน์:
การซึมซับการบรรลุผลทั้งหมดไว้ในตนเองและได้รับการเปิดเผยบนเวทีโลกเป็นพื้นฐานของการเปิดเผย


หมายเหตุพิเศษ: เดือนมกราคมนี้เป็นเดือนแห่งความทรงจำระลึกถึงของสะคาร์บาบาที่แสนหวาน เพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีพลังโดยเฉพาะลูกต้องกลับมาสำรวจตนและสัมผัสกับกิจกรรมที่สูงส่งของพลังที่ละเอียดอ่อน รักษาสภาพที่อะแวคของลูกไว้ตลอดทั้งเดือน รักษาความเงียบสงบของจิตใจและปาก