01.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน บาบาจ้าวแห่งคนจนได้มาเพื่อทำให้ลูกกลายเป็นเพชรจากเปลือกหอย ดังนั้นทำตามศรีมัทของท่านอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม:
ความลับใดที่ลูกต้องอธิบายให้แก่ทุกคนก่อนอื่นใด?

คำตอบ:
ความลับของบัพและดาดา ลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อมาหาบัพดาดา: ทั้งสองอยู่ด้วยกัน ดวงวิญญาณของชีวาอยู่ในผู้นี้ และมีดวงวิญญาณของบราห์มาด้วยเช่นกัน หนึ่งคือดวงวิญญาณและอีกหนึ่งคือดวงวิญญาณสูงสุด ก่อนอื่นใดอธิบายความลับที่ลึกล้ำให้แก่ทุกคนว่า นี่คือบัพและดาดาอยู่ด้วยกัน ดาด้านี้ไม่ใช่พระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ เพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นที่สามารถเรียกว่าพระเจ้าได้ ท่านคือพ่อ ท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ...

เพลง:
ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง!

โอมชานติ
จงทำให้มั่นคงว่าพ่อกำลังสอนโดยผ่านดาด้า นั่นคือชีพบาบากำลังอธิบายโดยผ่านบราห์มาดาด้า ในความสัมพันธ์ทางโลกพ่อกับปู่เป็นคนละคนกัน ลูกได้รับมรดกของปู่ผ่านทางพ่อ มีการกล่าวว่าลูกได้รับมรดกของปู่ของลูก ท่านคือจ้าวแห่งคนจน จ้าวแห่งคนจนคือผู้เป็นหนึ่งเดียวที่มาทำให้ผู้ที่ยากจนได้รับการสวมมงกุฎ ดังนั้นก่อนอื่นใดควรจะมีศรัทธาที่มั่นคงว่าผู้นี้คือใคร เมื่อมองดู ท่านก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ลูกทั้งหมดเรียกท่านว่าบราห์มา ลูกทั้งหมดคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกรู้ว่าลูกได้รับมรดกจากชีพบาบา พ่อของทุกคนได้มาเพื่อให้มรดก พ่อให้มรดกแห่งความสุข และแล้วหลังจากครึ่งวงจร ราวันก็ให้การสาปแช่งแห่งความทุกข์ ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสะดุดล้มไปทั่วในการแสวงหาพระเจ้า แต่ไม่มีใครสามารถพบท่านได้ ผู้คนชาวบารัตร้องเพลงว่า: ท่านคือแม่และพ่อ และเราได้รับความสุขมากมายด้วยความกรุณาของท่าน แล้วพวกเขาก็พูดว่า: เมื่อท่านมาเราจะเป็นของท่านเท่านั้นและไม่มีใครอื่น เราจะไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับใครอื่นเลย ของฉันคือชีพบาบาผู้เดียวเท่านั้น! ลูกรู้ว่าพ่อนั้นคือจ้าวแห่งคนจน ท่านคือผู้เดียวที่ทำให้คนยากจนมั่งคั่ง ผู้ที่เป็นหอยให้กลายเป็นเพชร นั่นคือพ่อได้มาเพื่อเปลี่ยนให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นของยุคเหล็กและยากจนให้เป็นผู้ที่มีมงกุฎของยุคทอง ลูกๆ เข้าใจว่าลูกได้มาที่นี่เพื่อมาหาบัพดาดา: ทั้งสองอยู่ด้วยกัน ดวงวิญญาณของชีวาอยู่ในผู้นี้ และดวงวิญญาณของบราห์มาก็อยู่ในผู้นี้เช่นกัน และดังนั้นจึงมีสองดวงวิญญาณ หนึ่งคือดวงวิญญาณ และอีกหนึ่งคือดวงวิญญาณสูงสุด ลูกทั้งหมดนั้นเป็นดวงวิญญาณ เป็นที่จดจำกันว่าดวงวิญญาณได้อยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ลูกดวงวิญญาณพบกับท่านก่อน นั่นคือดวงวิญญาณได้พบกับพ่อ ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่พวกเขาได้ร้องเรียกหา: โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! ลูกคือลูกๆ ของท่าน แน่นอนว่าลูกได้รับมรดกจากพ่อ พ่อพูดว่า: บารัตที่เคยเป็นมงกุฎ เวลานี้ได้กลับมายากจนข้นแค้นมาก พ่อได้มาเพื่อทำให้ลูกๆ มีมงกุฎอีกครั้ง ลูกจะกลับมามีมงกุฎสองชั้น หนึ่งคือมงกุฎแห่งความบริสุทธิ์ที่แสดงด้วยแสง อีกหนึ่งคือมงกุฎเพชรพลอย ดังนั้นก่อนอื่นใดจงอธิบายความลับที่ลึกล้ำนี้ให้แก่ทุกคนว่าบัพและดาดาอยู่ด้วยกัน ผู้นี้ไม่ใช่พระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ ผู้ที่ไม่มีตัวตนเรียกว่าพระเจ้า ท่านคือพ่อที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกๆดวงวิญญาณทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าดินแดนที่อยู่เหนือเสียง(นิพพาน)และดินแดนแห่งการปลดเกษียณเช่นกัน จากนั้นลูกดวงวิญญาณจะต้องนำร่างกายมาใช้เพื่อเล่นบทบาทของลูก เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีบทบาทของความสุข และเป็นเวลาอีกครึ่งวงจรมีบทบาทของความทุกข์ พ่อพูดว่า: พ่อมาเมื่อเป็นตอนจบของความทุกข์ ละครนี้ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว ลูกมาที่นี่มาอยู่ในบัทตี ที่นี่ลูกไม่ควรจดจำสิ่งใดของโลกภายนอก ที่นี่มีแม่พ่อและลูกๆ ไม่มีใครที่นี่ที่เป็นของชุมนุมศูทร ผู้ที่ไม่ใช่บราห์มินเรียกว่าศูทร ลูกไม่ได้มีความเป็นมิตรของพวกเขาที่นี่ ที่นี่ลูกมีเพียงแต่ความเป็นมิตรของบราห์มิน ลูกๆ บราห์มินรู้ว่าชีพบาบาได้มาเพื่อพาลูกออกไปจากนรก และทำให้ลูกเป็นนายแห่งอาณาจักรของสวรรค์โดยผ่านบราห์มา เราไม่ได้เป็นนายในเวลานี้เพราะเราไม่บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์แล้วเราก็วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด เราได้ไปผ่านสภาพสะโต ราโจ และตาโม บัญชีของ 84 ชาติเกิดถูกเขียนไว้ในรูปภาพของบันได พ่อนั่งที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆ ลูกที่ท่านพบก่อนใครอื่นเป็นคนแรกที่จะเข้าสู่ยุคทอง ลูกใช้ 84 ชาติเกิด พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มีความรู้ทั้งหมดของผู้สร้างและสิ่งสร้าง ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ เมล็ดมีความรู้อย่างแน่นอนว่าต้นไม้นี้เติบโตอย่างไร ต้นไม้ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างไร และมันถูกทำลายอย่างไร เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายสิ่งนี้ ลูกผู้คนของบารัตรู้ว่าลูกยากจน เมื่อลูกเป็นเทพ ลูกมั่งคั่งมาก ลูกเคยเล่นกับเพชร ลูกเคยอาศัยอยู่ในปราสาทราชวังที่ประดับด้วยเพชร เวลานี้พ่อเตือนลูกว่าลูกใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร ลูกร้องเรียกว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! บาบา จ้าวแห่งคนจน ได้โปรดมา! ทำให้เราผู้ที่ยากจนกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง เคยมีความสุขมากมายในยุคทอง ในขณะที่เวลานี้มีความทุกข์มากมาย ลูกๆ รู้ว่าในเวลานี้ทุกคนได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ เวลานี้เป็นจุดสิ้นสุดของยุคเหล็กและจะต้องมียุคทอง ในตอนแรกมีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปในบารัต ที่ได้หายไปแล้วในเวลานี้ คนอื่น ๆ ทั้งหมดเรียกตนเองว่าชาวฮินดู ในเวลานี้มีชาวคริสเตียนมากมายเนื่องจากผู้ที่เป็นของศาสนาฮินดูมากมายได้เปลี่ยนศาสนาไป โดยดั้งเดิมแล้วการกระทำของลูกผู้เป็นเทพนั้นสูงส่ง ลูกเคยเป็นของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ เวลานี้ในอาณาจักรของราวันลูกได้กลายเป็นผู้ที่เป็นของหนทางครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์และด้วยเหตุนี้เองลูกจึงไม่มีความสุข ยุคทองเรียกว่าวัดของชีวา (ชีวาลายา) สวรรค์ได้รับการก่อตั้งโดยชีพบาบา พ่อพูดว่า: พ่อมาเพื่อเปลี่ยนลูกจากศูทรเป็นบราห์มินและให้มรดกของอาณาจักรแห่งสุริยวงศ์และจันทราวงศ์แก่ลูก นี่คือบัพดาดา อย่าได้ลืมท่านทั้งสอง ชีพบาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีค่าควรแก่สวรรค์โดยผ่านบราห์มา เพราะดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ใม่สามารถไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้นจนกว่าพวกเขาจะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: เวลานี้พ่อได้มาเพื่อชี้หนทางและแสดงวิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์ให้กับลูก พ่อจากไปหลังจากที่ได้ทำให้ลูกกลายเป็นมหาเศรษฐี ผู้เป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกจดจำได้ว่าแท้จริงแล้วลูกเป็นนายแห่งสวรรค์ ในเวลานั้นมีพวกเราจำนวนน้อยมาก เวลานี้มีมนุษย์มากมายเหลือเกิน ในยุคทองมีเพียง 900,000 พ่อพูดว่า: พ่อมาและก่อตั้งสวรรค์โดยผ่านบราห์มา และทำการทำลายโดยผ่านชางก้า ทุกคนกำลังทำการเตรียมการทั้งหมดเหมือนกับที่พวกเขาเคยทำในวงจรที่แล้ว พวกเขาได้ผลิตระเบิดจำนวนมากมาย สงครามมหาภารตะเกิดขึ้นเมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วยเช่นกัน พระเจ้ามาและสอนราชาโยคะและเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นนารายณ์ ดังนั้นโลกที่ไม่บริสุทธิ์ของยุคเหล็กจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน กองฟางจะต้องถูกจุดไฟเผาไหม้ การทำลายจะเกิดขึ้นด้วยวิธีอื่นได้อย่างไร? ทุกวันนี้มีระเบิดเพลิงด้วยเช่นกัน จะมีฝนตกหนักและแผ่นดินไหว เพราะแล้วเมื่อนั้นการทำลายก็สามารถเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการทำลายโลกเก่าและการก่อตั้งโลกใหม่ นี่คือยุคบรรจบพบกัน มีความตายสำหรับอาณาจักรของราวันและชัยชนะสำหรับอาณาจักรของราม เคยมีอาณาจักรของกฤษณะในโลกใหม่ เเทนที่จะเป็นชื่อของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาได้เอ่ยชื่อของกฤษณะ เพราะกฤษณะเป็นเด็กที่สวยงามและน่ารักที่สุด ผู้คนไม่รู้ว่ากฤษณะและราเด้มาจากอาณาจักรที่ต่างกัน บารัตนั้นเคยมีมงกุฎแต่เวลานี้ล้มละลาย พ่อมาเพื่อสวมมงกุฎแก่บารัตอีกครั้งหนึ่ง พ่อพูดว่า: เวลานี้จงกลับมาบริสุทธิ์และจดจำระลึกถึงพ่ออย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาและลูกจะกลับมาสะโตประธาน ผู้ที่ทำงานรับใช้และทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับพวกเขาก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงและกลับมามีมงกุฎสองชั้น ในยุคทองราชา ราชินี และปวงประชาทั้งหมดบริสุทธิ์ เวลานี้เป็นรัฐบาลโดยประชาชน เวลานี้ไม่มีมงกุฏแล้ว พ่อพูดว่า: พ่อมาเมื่อสิ่งนี้กลายเป็นสภาพของโลก เวลานี้พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ เพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เวลานี้จดจำพ่อและอัลลอยด์จะถูกขจัดออกไปจากลูกดวงวิญญาณ และแล้วลูกก็จะกลับมาสะโตประธาน เวลานี้ลูกจะต้องเปลี่ยนจากน่าเกลียด (ชยัม) เป็นสวยงาม (ชุนด้าร์) เมื่อทองมีอัลลอยด์ผสมในนั้น ทองก็จะมัวหมอง ดังนั้นเวลานี้ต้องขจัดอัลลอยด์ออกไป พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า: ลูกกลับมาน่าเกลียดด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ! เวลานี้จงนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ และขจัดความผูกพันยึดมั่นจากทุกคน ลูกเป็นคู่รักของพ่อผู้ที่เป็นที่รักหนึ่งเดียว ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดจดจำพระเจ้า ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในยุคทองและยุคเงิน ที่นั่นลูกมีรางวัลของความรู้ พ่อมาและเปลี่ยนกลางคืนให้เป็นกลางวันผ่านความรู้ ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นกลางวันด้วยการศึกษาคัมภีร์ ทั้งหมดนั้นคือเครื่องประกอบของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านมาและสอนโยคะและความรู้ของวงจรโลกแก่ลูกๆ ผู้ที่มีโยคะกับอิชวาร์ (พระเจ้า) ก็จะกลายเป็นโยเกชวาร์ (ผู้ที่โยคะของเขาอยู่กับพระเจ้า) แล้วก็เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง ลูกถูกทำให้เป็นราชาเหนือราชาโดยพ่อ บรรดาผู้ที่เป็นราชาที่บริสุทธิ์ก็จะกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกเองผู้ที่เคยมีค่าควรแก่การกราบไหว้ต่อมาก็กลายเป็นผู้กราบไหว้ เวลานี้อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงให้มากเท่าที่เป็นไปได้ เช่นที่คู่รักจดจำผู้เป็นที่รักของเธอ เช่นที่คู่รักที่หมั้นหมายกันก็เฝ้าแต่จดจำกันและกัน ผู้เดียวที่เป็นที่รักนั้นมีคู่รักมากมายในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ทุกคนจดจำระลึกถึงพ่อในเวลาของความทุกข์ โอ พระเจ้า ขอให้ขจัดความทุกข์ของเราออกไปและประทานความสุข! ที่นี่ไม่มีทั้งความสงบและความสุข ทั้งสองนี้อยู่ในยุคทอง เวลานี้ลูกดวงวิญญาณรู้แล้วว่าลูกเล่นบทบาทของลูกอย่างไรเป็นเวลา 84 ชาติเกิด ลูกกลายเป็นบราห์มิน เทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร ลูกมีบันไดของ 84 ชาติเกิดในสติปัญญาของลูก เวลานี้จดจำระลึกถึงพ่อให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่บาปของลูกถูกตัดออกไป ในขณะที่มีการกระทำจงเก็บการจดจำระลึกถึงพ่อไว้ในสติปัญญาของลูก เรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งสวรรค์ของเราจากบาบา จดจำพ่อและมรดกของลูก เป็นเพียงด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป ยิ่งลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีแสงของความบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น อัลลอยถูกขจัดออกไปเรื่อยๆ ลูกๆต้องให้เวลาเพื่อหาวิธีที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกมีเวลามากในตอนเช้า จงเพียรพยายามนี้ ลูกอาจจะอยู่ที่บ้านและดูแลลูกๆของลูก แต่ลูกจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ อย่าได้ปีนขึ้นไปบนไฟกองของตัณหาราคะ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่บนกองไฟของความรู้ การศึกษานี้สูงส่งมาก สิ่งนี้ต้องใช้ภาชนะทองคำ ลูกกลายเป็นภาชนะทองคำด้วยการจดจำพ่อ เมื่อลูกลืมอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกก็กลายเป็นภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก โดยการจดจำระลึกถึงพ่อ ลูกก็กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ สิ่งนี้ง่ายดายมาก ความบริสุทธิ์คือสิ่งหลักในสิ่งนี้ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ และด้วยการจดจำวงจรโลกลูกก็จะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกไม่ต้องจากบ้าน ของลูก ลูกสามารถอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก พ่อพูดว่า: ลูกมีชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเวลา 63 ชาติเกิด ดังนั้นเพื่อที่จะไปยังวัดของชีวาดินแดนแห่งความเป็นอมตะ จะเป็นอะไรไปถ้าเวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดเดียวนี้? ลูกจะได้รับรายได้อย่างมากมาย จงเอาชนะกิเลสทั้งห้าแล้วเมื่อนั้นที่ลูกก็สามารถกลายเป็นผู้เอาชนะโลกได้ มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้ พ่อพูดว่า: ทุกคนต้องตาย นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก และจากนั้นลูกจะไปและปกครองในโลกใหม่ เหมืองของเพชรและพลอยก็จะเต็มเปี่ยม ที่นั่นลูกจะเล่นกับเพชรและพลอยต่อไป ลูกควรเป็นของพ่อเช่นนี้และทำตามคำแนะนำสั่งสอนในหนทางของท่านด้วยเช่นกัน โดยการทำตามศรีมัทเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสูงสุด โดยการทำตามการกำหนดของราวันลูกก็กลับมาคดโกง เวลานี้จงทำตามศรีมัทของพ่อและกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน จดจำพ่อ! พ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากอื่นใดแก่ลูก ลูกนั้นสะดุดล้มอย่างมากในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้เพียงแค่จดจำพ่อและวงจรโลก กลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง และลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ลูกได้ประกาศสิทธิ์ และสูญเสียอาณาจักรหลายครั้ง เป็นเวลาครึ่งวงจรมีความสุข และอีกครึ่งวงจรมีความทุกข์ พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของทุกวงจร พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข เวลานี้ลูกตระหนักรู้แล้วว่าลูกวนไปรอบวงจรอย่างไร รักษาวงจรนี้ไว้ในสติปัญญาของลูก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกกำลังนั่งที่นี่เบื้องหน้าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พระเจ้า ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใดกำลังให้มรดกของลูกแก่ลูกผ่านประชาบิดาบราห์มา ดังนั้นเวลานี้ก่อนการทำลายจะเกิดขึ้น จงจดจำระลึกถึงพ่อและกลับมาบริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่ออย่างสม่ำเสมอ จงทำให้สติปัญญาของลูกกลายเป็นภาชนะทองคำ ควรมีการจดจำระลึกถึงพ่อแม้ในขณะที่มีการกระทำ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่จะมีแสงแห่งความบริสุทธิ์

2. อย่าได้ขาดมุรลี! เข้าใจความลับของละครอย่างถูกต้องแม่นยำ ในขณะที่อยู่ในบัทตีนี้ลูกต้องไม่จดจำสิ่งใดของโลกภายนอก

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของการสละละทิ้งซึ่งสติปัญญามีศรัทธาและทำให้บัพดาดาอุทิศตัวท่านเองต่อลูก

เมื่อได้พบพ่อ ฉันได้พบทุกสิ่ง เมื่อผู้ที่มีความซาบซึ้งนี้ละทิ้งทุกสิ่ง เมื่อลูกที่สติปัญญามีศรัทธาเช่นนั้นได้สัมผัสกับความสุขความสงบพลังและความสุขจากพ่อ พวกเขาจะไม่กังวลกับความคิดเห็นของผู้คน แต่ยังคงเดินหน้าต่อไปในทุกย่างก้าว พวกเขาสัมผัสได้ว่าทุกสิ่งในโลกนั้นไร้รสชาติและไม่มีสาระใดๆ (พละกำลัง) บัพดาดาอุทิศตัวท่านเองด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านให้แก่ลูก ๆ เช่นนั้นที่เป็นตัวของการสละละทิ้งซึ่งสติปัญญามีศรัทธา เช่นที่ลูกมีความคิดว่า บาบาฉันเป็นของท่าน บาบาก็พูดว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นของพ่อก็เป็นของลูก

คติพจน์:
โยคีที่ง่ายดายคือผู้ที่กระจายกระแสของความรักของพ่อผ่านทุกความคิดและการกระทำของเขา