01.03.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการกระทำของพ่อและของลูก พ่อสามารถเล่นกับลูกๆ แต่ท่านไม่สามารถรับประทานกับลูก

คำถาม:
อะไรคือความหมายของ มิตรแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟากและมิตรที่ไม่ดีพาลูกจมน้ำ?

คำตอบ:
เวลานี้ลูกมีมิตรแห่งสัจจะ นั่นคือลูกเชื่อมโยงสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อและดังนั้นลูกจึงสามารถข้ามฟากได้ แล้วลูกก็เข้ามาสู่จิตสำนึกของร่างกายทีละน้อย และดังนั้นลูกจึงลงมาเรื่อยๆเพราะลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยมิตร เหตุนี้เองมีคำกล่าวว่า มิตรแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟากและเพื่อนที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ ลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดและอยู่ในความเป็นมิตรของพ่อ นั่นคือจดจำพ่อและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพ่อ

โอมชานติ
เวลานี้มีสองชั้นเรียนสำหรับลูกๆ นั่นเป็นสิ่งดี หนึ่งนั้นคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงที่ทำให้บาปของลูกถูกตัดออกไปและกลับมาบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง ชั้นเรียนที่สองคือความรู้ ความรู้ก็ง่ายดายด้วยเช่นกัน ไม่มีความยากลำบาก มีความแตกต่างระหว่างศูนย์ของลูกและที่นี่ พ่อและลูกๆกำลังนั่งอยู่ที่นี่ นี่คือชุมนุมของพ่อและลูกๆ ในขณะที่ศูนย์ของลูกมีชุมนุมของลูกๆ เหตุนี้เองลูกๆ จึงมาที่นี่เป็นการส่วนตัว ถึงแม้ว่าลูกจดจำพ่อ ลูกมองเห็นพ่อที่นี่เบื้องหน้าลูก พ่อนั่งกับลูก,พ่อพูดกับลูก พ่อได้อธิบายแล้วว่ามีความแตกต่างระหว่างกิจกรรมของพ่อและของลูกๆ ลองคิดเกี่ยวกับบทบาทของบาบาว่าเป็นเช่นไรและบทบาทของพาหนะเป็นเช่นไร พ่อจะสามารถเล่นบทบาทผ่านพาหนะได้ไหม? ใช่ พ่อสามารถเล่นผ่านเขาได้ ลูกพูดว่า ฉันนั่งกับท่าน และในทำนองเดียวกัน ลูกพูดว่า ฉันรับประทานกับท่าน อย่างไรก็ตามท่านไม่ได้รับประทาน พ่อเข้าใจว่า การเล่นกับลูกๆ หมายถึง ท่านทั้งสองเล่นกับลูก ท่านทำทุกสิ่งที่นี่กับลูกเพราะท่านเป็นครูสูงสุดด้วยเช่นกัน เป็นหน้าที่ของครูที่จะทำให้ลูกๆสนุกสนาน มีเกมในร่ม ทุกวันนี้มีเกมประเภทต่างๆ มากมาย มีเกมที่มีชื่อเสียงมากที่คล้ายกับหมากรุกและมีการกล่าวถึงเกมนี้ในมหาภารตะ อย่างไรก็ตามนั่นเป็นรูปแบบของการพนัน ผู้ที่พนันก็ติดกับในสิ่งเหล่านั้น สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นได้มีการดึงออกมาจากหนังสือทางศาสนาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่าการถืออดและการทำตามระเบียบวินัย ฯลฯ ทุกสิ่งนั้นเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา บางคนอยู่โดยไม่ได้ดื่มน้ำเป็นเวลาสองสามวัน บางคนอยู่โดยไม่รับประทานอาหารและน้ำเป็นเวลาสองสามวัน หากมีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดๆในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ที่นี่ทุกสิ่งมีการอธิบายทุกสิ่งแก่ลูกๆแล้ว พวกเขาล้มลุกคลุกคลานไปทั่วเป็นอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา หนทางของความรู้คือหนทางสู่ความสุข เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกแห่งความสุขของลูกจากพ่อ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน ลูกต้องจดจำผู้เดียว การกราบไหว้บูชาผู้เดียวคือการกราบไหว้บูชาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนและนั่นก็เป็นสิ่งดีด้วยเช่นกัน ความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกันก็ผ่านสภาพสโต,รโจและตโมเช่นกัน ความเลื่อมใสศรัทธาที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือความเลื่อมใสศรัทธาที่สโตกุนีของชีพบาบา ชีพบาบาเองมาและพาลูกๆ ทั้งหมดไปสู่ดินแดนแห่งความสุข พวกเขาร้องเรียกหาผู้เดียวที่รับใช้ลูกๆ มากที่สุดและทำให้ลูกบริสุทธิ์ แล้วพวกเขาก็พูดว่าท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน! ดังนั้นนั่นคือประณาม ลูกๆ ได้รับโชคของอาณาจักรของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดแล้ว ลูกจะได้รับสิ่งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน ลูกพิจารณาว่าความรู้นั้นแยกจากความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ว่าอาณาจักรของรามดำเนินไปอย่างไรและอาณาจักรของราวันดำเนินไปอย่างไร เหตุนี้เองลูกจึงตีพิมพ์แผ่นพับฯลฯอยู่เรื่อยๆ เพราะผู้คนต้องการที่จะมีความเข้าใจที่แท้จริง ทุกสิ่งของลูกนั้นจริงแท้ ลูกๆต้องทำงานรับใช้ มีงานรับใช้มากมายที่จะต้องทำ เข็มกลัดติดหน้าอกนี้ก็ดีมากสำหรับงานรับใช้ คัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเข็มนี้ เหล่านี้เป็นสิ่งต่างๆของความรู้ ที่นี่ลูกต้องอธิบายว่า การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้แยกออกไป สิ่งนี้เรียกว่าการท่องโดยไม่มีเสียง ที่นี่ลูกไม่ต้องท่องบทสวดใดๆ ลูกไม่ต้องพูดว่า ชีวา ชีวา อยู่ภายใน ลูกเพียงแค่ต้องจดจำพ่อ ลูกรู้ว่าชีพบาบาคือพ่อและพวกเราดวงวิญญาณเป็นลูกๆของท่าน ท่านเองมาอยู่เบื้องหน้าลูกเป็นการส่วนตัวและพูดว่า พ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆบริสุทธิ์ทุกๆวงจร จงละทิ้งผู้มีร่างกายทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกเองและพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จดจำฉันพ่อของลูกและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ บทบาทของพ่อคือการชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ โยคะนี้เป็นของสติปัญญา นั่นคือการมีพ่อเป็นมิตรร่วมทาง ลูกได้รับการแต่งแต้มสีสันด้วยมิตรของลูก มีคำกล่าวว่า มิตรแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ ลูกสามารถที่จะข้ามฟากไปได้ด้วยการเชื่อมโยคะของสติปัญญาของลูกกับพ่อ และแล้วลูกก็จะเริ่มลงมา มีการจดจำท่านว่า มิตรแห่งสัจจะพาลูกข้ามฟาก ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่รู้ความหมายของสิ่งนี้ ลูกๆ ดวงวิญญาณเข้าใจว่าลูกไม่บริสุทธิ์ และด้วยการมีโยคะกับผู้เดียวผู้ที่บริสุทธิ์เสมอลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณต้องจดจำพ่อ, ดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ เขาก็ได้รับร่างที่บริสุทธิ์ เขากลายเป็นทองแท้ นี่คือการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง บาปของลูกจะถูกเผาไหม้และอัลลอยจะถูกขจัดออกไปด้วยไฟของโยคะ ลูกรู้ว่าลูกเคยบริสุทธิ์และปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ในโลกใหม่ยุคทอง ลูกเคยเต็มสมบูรณ์ 16 องศาด้วยเช่นกัน เวลานี้ไม่มีองศาใดๆเหลืออยู่เลย สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นลางของราหู มีลางของราหูอยู่ทั่วทั้งโลกและโดยเฉพาะทั่วทั้งบารัต ร่างกายมีความน่าเกลียดและไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกเห็นด้วยดวงตาคู่นั้นน่าเกลียด ราชาราชินีเป็นเช่นไรปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครเข้าใจความหมายของ น่าเกลียดและสวยงาม (ซยัมและซุนดาร์) พวกเขาได้ให้ชื่อมากมาย เวลานี้พ่อมาและอธิบายความหมาย ลูกเคยสวยงามในตอนแรกแล้วลูกก็กลับมาน่าเกลียด ลูกกลับมาสวยงามด้วยการนั่งบนกองไฟของความรู้ ถึงอย่างไรก็ตามลูกต้องกลับมาสวยงามจากน่าเกลียดและน่าเกลียดจากสวยงาม พ่อได้อธิบายความหมายของสิ่งนี้แก่ลูกดวงวิญญาณแล้ว เราดวงวิญญาณจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น สิ่งนี้ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของลูกว่าลูกเป็นจุด สิ่งนี้เรียกว่าเป็นตระหนักรู้ของดวงวิญญาณ แล้วก็มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่จะเห็น ประเด็นเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจ ลูกต้องเข้าใจดวงวิญญาณ ฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างของฉัน ฉันมาที่นี่และเข้ามาในร่างกายเพื่อเล่นบทบาทของฉัน ตามแผนของละครเรามาที่นี่ก่อน ทุกคนคือดวงวิญญาณ บางคนก็มีบทบาทที่ยาวนานและบางคนก็มีบทบาทที่สั้น นี่เป็นการแสดงที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่โตมาก ลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่ตามลำดับกันไปอย่างไรและลูกเล่นบทบาทของลูกอย่างไร ก่อนอื่นใดนั้นเป็นสกุลเทพ ลูกได้รับความรู้นี้ในเวลานี้ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด และแล้วในเวลาสุดท้ายจะไม่จดจำสิ่งนี้แต่อย่างใดเลย พ่อเองพูดว่า ความรู้นี้จะหายไป ไม่มีใครรู้ว่ามีการสร้างศาสนาเทพอย่างไร มีสัญลักษณ์ของสิ่งนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีการสร้างขึ้นมาอย่างไร ลูกรู้ถึงสิ่งนี้และลูกก็ทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกันกับตัวลูกเอง เมื่อมีลูกๆมากมายแน่นอนลูกจะต้องใช้เครื่องขยายเสียง วิธีการจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน ลูกจะต้องการห้องประชุมขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าลูกทำอะไรในวงจรก่อนหน้านี้ลูกจะทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง ลูกเข้าใจสิ่งนี้ จำนวนของลูกๆก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บาบาได้บอกลูกให้อธิบายแก่ผู้ที่สร้างห้องประชุมสำหรับงานแต่งงาน ที่นี่เช่นกันเขากำลังสร้างธรรมศาลาเพื่อจัดพิธีแต่งงาน ผู้ที่เป็นของสกุลของเราจะเข้าใจอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ไม่เป็นของสกุลนี้จะสร้างอุปสรรค ผู้ที่เป็นของสกุลนี้จะเชื่อว่านี่คือสัจจะ ผู้ที่ไม่เป็นของสกุลนี้จะต่อสู้ พวกเขาพูดว่าพวกเขาเคยมีประเพณีนี้เสมอ เวลานี้เป็นหนทางของครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์ พ่อมาอีกครั้งเพื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์ ลูกเน้นความบริสุทธิ์และเหตุนี้เองจึงมีอุปสรรคมากมาย พวกเขาได้ให้ความเคารพอย่างมากต่ออกาคัน มีความเคารพต่อพระสันตะปาปาด้วยเช่นกัน ลูกรู้ถึงสิ่งที่พระสันตะปาปามาและทำ พระสันตะปาปาดำเนินพิธีแต่งงานเป็นแสนคู่ มีงานแต่งงานเกิดขึ้นมากมาย พระสันตะปาปามาและผูกข้อมือให้ ผู้คนเหล่านั้นพิจารณาว่านั่นเป็นเกียรติในการทำสิ่งนี้ พวกเขาแม้กระทั่งเรียกว่าดวงวิญญาณยิ่งใหญ่สำหรับงานสมรสนี้ ในทุกวันนี้พวกเขาแม้กระทั่งทำพิธีหมั้น พ่อพูดว่า ตัณหาราคะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คำสั่งนี้ไม่เหมือนกับการไปบ้านป้าของลูก จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีมากเพื่ออธิบาย เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไปพวกเขาจะเริ่มเข้าใจที่ละน้อย อธิบายแก่ผู้ที่เป็นของศาสนาฮินดูดั่งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พวกเขาจะเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าที่จริงแล้วนี่คือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป,ไม่ใช่ศาสนาฮินดู เช่นเดียวกับที่ลูกรู้จากพ่อ ในทำนองเดียวกันผู้อื่นจะเข้าใจและจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ลูกมีศรัทธาที่มั่นคงด้วยเช่นกันว่าต้นอ่อนมีการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ลูกกำลังจะกลายเป็นเทพด้วยการทำตามศรีมัทของพ่อ พวกเขาเป็นผู้อาศัยของโลกใหม่ ก่อนหน้านั้นลูกไม่รู้ว่าพ่อจะมาในยุคบรรจบพบกันและโยกย้ายลูก ลูกไม่รู้ถึงสิ่งนี้เลย เวลานี้ลูกเข้าใจว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดอย่างแท้จริง ลูกกำลังกลับมาสูงส่งที่สุด ไม่ว่าลูกจะทำความเพียรพยายามมากมายแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่ลูกจะกลายเป็นตามนั้น ลูกแต่ละคนต้องถามหัวใจตนเองว่า วิชาใดก็ตามที่ลูกอ่อนแอในโรงเรียน ลูกเข้าใจว่าลูกจะสอบตกในวิชานั้น นั่นก็เป็นพาทชาลาหรือโรงเรียนด้วยเช่นกัน กีตะพาทชาลานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อนั้นไปเล็กน้อย เมื่อลูกเขียนว่า กีตะที่แท้จริงและกีตะที่ปลอม พวกเขาก็จะไม่พอใจ จะมีความขัดแย้งอย่างแน่นอน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหวาดกลัวเกี่ยวกับสิ่งนี้ ทุกวันนี้มีแฟชั่นของการเผารถบัส ฯลฯ พวกเขาจุดไฟเผาทุกสิ่งอยู่เรื่อยๆ พวกเขาเรียนรู้สิ่งใดก็ตามที่ใครบางคนสอนเขา เวลานี้ผู้คนได้เรียนรู้มากมายมากกว่าที่พวกเขาเคยรู้มาก่อน พวกเขาถือป้ายประท้วงอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ รัฐบาลประสบกับการขาดทุนทุกปีและดังนั้นภาษีจึงเพิ่มขึ้น วันหนึ่งธนาคาร ฯลฯ จะเปิดกล่องของทุกคน พวกเขาเฝ้าแต่ค้นหาอาหารฯลฯ เพี่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เก็บไว้มากเกินไป ลูกเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด สิ่งหลักสำหรับลูกคือการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้มีสายใยใดกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น หน้าที่ของพ่อเพียงแค่ชี้หนทางแก่ลูกเพี่อที่ความทุกข์ทั้งหมดของลูกจะถูกขจัดออกไป ในเวลานี้บัญชีกรรมของลูกจะได้รับการสะสาง โรคภัยทั้งหมด ฯลฯ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จะปรากฏออกมาด้วยเช่นกัน บัญชีกรรมของการกระทำในเวลาสุดท้ายต้องมีการสะสางด้วยเช่นกัน ลูกต้องไม่หวาดกลัว เมื่อผู้คนล้มป่วย พวกเขาก็ถูกเตือนให้จดจำพระเจ้า ลูกสามารถไปและให้ความรู้นี้ในโรงพยาบาล นั่นคือจดจำพ่อและบาปจะได้รับการปลดเปลื้อง ไม่ได้เป็นเรื่องของเพียงหนึ่งชาติเกิดเดียว พ่อรับประกันว่าลูกจะไม่ล้มป่วยเป็นเวลา 21 ชาติเกิดในอนาคตของลูก และด้วยการจดจำพ่อผู้เดียวช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น ช่วงชีวิตของซาวบารัตนั้นยาว พวกเขาปราศจากโรคภัย เวลานี้พ่อกำลังให้ศรีมัทแก่ลูกเพี่อทำให้ลูกสูงส่ง ลูกต้องไม่ลืมคำว่า สิริมงคลและสูงส่งที่สูด ลูกคือผู้ที่กลายเป็นเช่นนี้ในทุกวงจร ไม่มีใครอื่นสามารถพูดสิ่งนี้ ดังนั้นลูกสามารถทำงานรับใช้อย่างมากในลักษณะนี้ ลูกสามารถจะนัดหมายกับหมอในเวลาใดก็ตาม ผู้ที่มีงานทำสามารถทำงานรับใช้ได้อย่างมากด้วยเช่นกัน บอกคนไข้ว่า เราก็นั้นก็มีหมอด้วยเช่นกัน ท่านเป็นศัลยแพทย์ที่ไม่มีขีดจำกัดที่ไม่สูญสลาย เวลานี้เราเป็นของผู้เดียวที่เราจะกลับมาเป็นอิสระจากโรคภัยถึง 21 ชาติเกิดด้วยท่าน อธิบายแก่รัฐมนตรีสาธารณสุขว่า ผู้คนทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อสุขภาพ มีผู้คนน้อยนิดมากในยุคทอง ที่นั้นเคยมีความสงบ, ความสุขและความบริสุทธิ์ ที่นั้นมีทุกสิ่ง เพียงลูกเท่านั้นที่นำคุณประโยชน์ให้กับทั้งโลก ลูกคือผู้นำทาง ลูกคือชุมนุมพันดาวา สิ่งนี้จะไม่อยู่ในสติปัญญาของใครอื่น อธิบายแก่รัฐมนตรีอาหาร ชีพบาบาเป็นรัฐมนตรีอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านให้อาหารมากมายที่จะไม่มีสิ่งใดขาดหายไปในสวรรค์ เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกมีทั้งวงจรในสติปัญญาของลูก และเหตุนี้เองลูกจึงเรียกว่าเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรูในตนเอง อย่างไรก็ตามบารัตได้กลับมายากจนค้นแค้น ลูกๆรู้ว่าผู้เดียวที่มีปัญญาได้มาเพื่อสอนปัญญาของท่านแก่ลูกต่อไป อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ทำให้พ่อผู้เดียวเป็นมิตรร่วมทางของลูกและมีประสบการณ์ว่า ฉันนั่งกับท่าน ฉันรับฟังท่านเท่านั้น ฉัน รับประทานกับท่าน ละทิ้งมิตรที่ไม่ดีและอยู่กับมิตรแห่งสัจจะ

2. สะสางบัญชีกรรมของลูกและความทุกข์ทรมานของกรรมด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงและกลับมา บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ โยกย้ายตนเองอย่างสมบูรณ์ในยุคบรรจบพบกัน

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่ทำให้จิตใจและสติปัญญาของลูกปลอดภัยจากอิทธิพลในด้านลบใดๆ โดยการอยู่อย่างมั่นคงในรูปที่เป็นจุด

มีความใส่ใจเป็นพิเศษในทุกฤดูกาลเพื่อปกป้องตัวลูกเองในฤดูกาลนั้น เมื่อเป็นฤดูฝนลูกต้องใส่ใจที่จะมีร่มหรือเสื้อกันฝน ฯลฯ ไว้กับลูก ในฤดูหนาวลูกจะสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นกับลูก ในทำนองเดียวกัน ในเวลาปัจจุบัน มายาดำเนินงานพิเศษของเธอของการสร้างความรู้สึกและความตั้งที่เป็นลบในจิตใจและสติปัญญาของลูก ดังนั้นลูกต้องนำมาตรการของความปลอดภัย มาใช้เป็นพิเศษ วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเอาชนะสิ่งนั้นคือการทำให้ตนเองมั่นคงในรูปของจุด แทนที่จะใช้เครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายคำถาม จงใส่จุดฟูลสต๊อฟ และกลายเป็นดวงวิญญาณพิเศษ

คติพจน์:
ดวงวิญญาณที่เชื่อฟังคือผู้ที่พูดว่า ขอรับท่าน ในทุกความคิด คำพูด และการกระทำ