01.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เปิดร้านใหญ่(ศูนย์)ในเมืองใหญ่ มีการประชุม วางแผน และคิดเกี่ยวกับวิธีที่จะเพิ่มงานรับใช้

คำถาม:
ทุกคนรู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทางวัตถุ แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้คืออะไร?

คำตอบ:
สิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อผู้ให้การหลุดพ้นสำหรับทุกคนมาด้วยตนเองและสอนเรา เพื่อที่จะบอกทุกคนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์นี้ ลูกต้องมีการแสดงอย่างมากที่ร้านของลูก เพราะเป็นเพียงเมื่อผู้คนได้เห็นการแสดงมากมายเท่านั้นที่พวกเขาจะไปที่ไหนสักแห่ง ดังนั้นร้านที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดควรอยู่ในเมืองหลวงเพื่อที่ทุกคนสามารถมาและเข้าใจได้

เพลง:
มีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและตายในหนทางของท่าน

โอมชานติ
พระเจ้าชีวาพูด สามารถกล่าวได้เช่นกันว่า พระเจ้ารูดร้าพูด เพราะไม่ใช่ลูกประคำของชีวาที่ได้รับการจดจำ ลูกประคำที่มนุษย์หมุนเป็นอย่างมากในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นเรียกว่า ลูกประคำของรูดร้า เป็นสิ่งเดียวกันแต่ชีพบาบาสอนลูกในวิธีที่ถูกต้อง ควรจะเป็นชื่ออื่นแต่ชื่อ ลูกประคำของรูดร้า ยังคงดำเนินต่อเนื่องมา ดังนั้นต้องมีการอธิบายด้วยเช่นกันว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างชีวาและรูดร้า มันอยู่ในสติปัญญาของลูกๆว่าลูกต้องทำความเพียรพยายามที่ดีและเข้าใกล้ในลูกประคำของบาบา ลูกได้รับตัวอย่างของวิธีการที่ลูกๆแข่งความเร็วกันเพื่อไปถึงเป้าหมาย แตะเป้าหมายนั้น แล้วก็กลับมายืนอยู่ข้างๆครู ลูกๆรู้ว่าลูกได้วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกต้องไปและถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำก่อน การแข่งขันนั้นเป็นของนักเรียนที่เป็นมนุษย์ ในขณะที่นี่คือการแข่งทางจิตวิญญาณ ลูกไม่สามารถมีการแข่งนั้นได้ นี่เป็นเรื่องของดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่ได้กลับมาหนุ่มหรือแก่หรือใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ดวงวิญญาณยังคงมีขนาดเท่าเดิม ลูกๆดวงวิญญาณต้องจดจำระลึกถึงพ่อของลูก ไม่มีเรื่องของความยากลำบากในสิ่งนี้ แม้ว่าบางคนจะหย่อนยานในการศึกษานี้ จะมีความยากลำบากใดในการจดจำระลึกถึงนี้หรือไม่? ไม่มีเลย! ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน ในการแข่งขันความเร็วนั้นผู้ที่เยาว์วัยจะวิ่งได้เร็วกว่า นั่นไม่ได้ใช้กับที่นี่ มีลูกๆแข่งขันเพื่อจะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำของรูดร้า มันอยู่ในสติปัญญาของลูกว่ามีต้นไม้ของลูกดวงวิญญาณ นั่นคือลูกประคำของมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นของชีพบาบา ไม่ใช่ลูกประคำเพียง 108 หรือ 16,108; ไม่เลย เป็นลูกประคำของมนุษย์ทั้งหมด ลูกๆเข้าใจว่าพวกเขาทั้งหมดจะไปและปรากฏตัวตามลำดับกันไปในศาสนาของตนเอง และพวกเขาก็จะกลับไปในสถานที่เดียวกันอีกครั้งทุกวงจร นี่คือความมหัศจรรย์เช่นกัน ไม่มีใครอื่นในโลกรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ในบรรดาลูกเช่นกันผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ ความใส่ใจเดียวเท่านั้นที่ลูกๆควรมีในสติปัญญาของลูกคือการแสดงให้ทุกคนเห็นหนทาง นี่คือลูกประคำของวิษณุ จากตอนเริ่มต้นมีต้นไม้เผ่าพันธุ์ มีกิ่งก้านสาขาด้วยเช่นกัน มีดวงวิญญาณเล็กๆอยู่เบื้องบนนั้นและมีมนุษย์อยู่ที่นี่ และจากนั้นดวงวิญญาณทั้งหมดก็จะไปและยืนอยู่ที่นั่นอย่างถูกต้อง เหล่านี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ สิ่งมหัศจรรย์ทางวัตถุที่ผู้คนไปดูนั้นไม่มีอะไรเลย เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากที่พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ให้การหลุดพ้นสำหรับทุกคนมาและสอนเรา กฤษณะจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ให้การหลุดพ้นให้กับทุกคน ลูกต้องซึมซับทุกประเด็นเหล่านี้ ประเด็นหลักคือ: ใครคือพระเจ้าของกีตะ? เมื่อลูกได้รับชัยชนะในสิ่งนี้ นั่นคือทั้งหมดที่ลูกต้องการ กีตะคือแม่ซึ่งเป็นเพชรพลอยของทุกคัมภีร์ที่พูดโดยพระเจ้า ลูกต้องทดลองสิ่งนี้ก่อน ทุกวันนี้ผู้คนต้องการการแสดงอย่างมาก ผู้คนมากมายก็รีบไปที่ร้านค้าที่มีการแสดงมากมายเพราะพวกเขาเชื่อว่าจะมีสิ่งดีมากที่นั่น ลูกบางคนกังวลว่าพวกเขาจะต้องให้เงินมัดจำค่าเช่าหนึ่งถึงสองแสนเพื่อเปิดศูนย์ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะพบอาคารที่พวกเขาชอบได้ ควรจะมีร้านที่สูงศักดิ์ที่ใหญ่โตหนึ่งร้าน ร้านค้าขนาดใหญ่เปิดในเมืองใหญ่ ร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ลูกมีควรจะอยู่ในเมืองหลวง ลูกๆควรไตร่ตรองวิธีที่จะเพิ่มงานรับใช้ เมื่อลูกเปิดร้านใหญ่ บุคคลสำคัญที่ใหญ่โตก็จะมา เสียงจากบุคคลสำคัญที่ใหญ่โตนั้นกระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ลองทำสิ่งนี้ก่อน สร้างสถานที่ขนาดใหญ่สำหรับงานรับใช้ในเมืองใหญ่เพื่อให้บุคคลสำคัญมาและเห็นสิ่งนี้และจะต้องตะลึง ผู้ที่อธิบายในสถานที่เช่นนั้นก็จะต้องชั้นหนึ่งด้วยเช่นกัน เมื่อบราห์มากุมารีที่ไม่ฉลาดนักในการอธิบาย ผู้คนก็คิดว่าบราห์มากุมารีทั้งหมดเป็นเช่นนั้น ดังนั้นต้องมีพนักขายชั้นหนึ่งในร้าน ทั้งหมดนี้คือธุรกิจด้วยใช่ไหม? พ่อพูดว่า: เมื่อลูกๆมีความกล้าหาญ บัพดาดาก็ช่วยเหลือ สมบัติที่สูญสลายนั้นจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ลูกต้องหารายได้ที่ไม่สูญสลายของลูกเช่นที่บราห์มานี้ทำ จะมีคุณประโยชน์สำหรับผู้คนมากมายในสิ่งนี้ ไม่มีใครอดตาย ลูกสามารถที่จะรับประทาน ผู้นี้ก็รับประทานด้วยเช่นกัน อาหารและเครื่องดื่มที่ลูกได้รับที่นี่ไม่สามารถได้รับจากที่อื่น ทุกสิ่งที่นี่เป็นของลูกๆ ลูกๆต้องก่อตั้งอาณาจักรของลูกเอง ลูกต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดมากสำหรับสิ่งนี้ เมื่อชื่อของลูกได้รับการประกาศเกียรติคุณในเมืองหลวง ทุกคนจะเชื่อว่าสิ่งที่ลูกพูดคือความจริง; ที่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก มนุษย์ไม่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นนายของโลก บาบายังคงให้คำแนะนำลูกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการที่จะขยายงานรับใช้ งานรับใช้จะขยายตัวเมื่อลูกๆมีหัวใจที่กว้างใหญ่ ทำสิ่งใดก็ตามที่ลูกทำด้วยความใจกว้างมาก การทำงานที่เป็นสิริมงคลด้วยตนเองนั้นดีมาก มีคำกล่าวว่า: ผู้ที่ทำบางสิ่งโดยที่ไม่มีการบอกคือเทพ, ผู้ที่ทำสิ่งนั้นหลังจากที่ได้รับการบอกแล้วคือมนุษย์ และผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยแม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับการบอกแล้วคือ! บาบาคือผู้ประทาน ท่านไม่ได้จะบอกใครให้ทำบางสิ่งหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่องาน ไม่เลย บาบาได้อธิบายแล้วว่า ราชาที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่เคยขี้เหนียว ราชาคือผู้ประทานเสมอ บาบาแนะนำลูกถึงสิ่งที่ลูกควรไปและทำ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเช่นกัน ต้องเอาชนะมายา แล้วสถานภาพของลูกก็จะกลับมาสูงมาก จะมีการประกาศผลลัพธ์ในเวลาสุดท้าย ผู้ที่สอบผ่านด้วยคะแนนที่ดีก็จะมีความสุขมาก ในเวลาสุดท้ายลูกทุกคนจะมีนิมิตของสิ่งที่ลูกทำ อย่างไรก็ตามจะสามารถทำอะไรได้ในเวลานั้น? ลูกแต่ละคนจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก การทำความเพียรพยายามเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไป พ่อบอกลูกๆให้มีสติปัญญาที่กว้างไกล เวลานี้ลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่มีความถูกต้องตามศีลธรรม ดวงวิญญาณที่ถูกต้องตามศีลธรรมมากมายในโลกก็เคยอยู่มาแล้วจากไป พวกเขามีชื่อเสียงมาก: ผู้นั้นผู้นี้เคยเป็นผู้ที่มีความถูกต้องตามศีลธรรมอย่างมาก บางคนได้รับเงินจำนวนมากมายและจากนั้นก็ตายในทันที และแล้วก็มีการตั้งกองทุน เมื่อเด็กไม่น่าเชื่อถือก็จะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขา เวลานี้เป็นโลกของดวงวิญญาณบาป ผู้คนบริจาคเงินให้แก่กูรูที่ยิ่งใหญ่ ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น มหาราชาแห่งแคชเมียร์ได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาให้แก่อารยะสมาจีเพื่อที่ศาสนาของพวกเขาจะขยายตัวออกไป เวลานี้ลูกต้องทำอะไร? ลูกต้องต้องขยายศาสนาอะไร? ลูกเพียงแค่มีศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียว ไม่มีใครรู้ว่าลูกกำลังก่อตั้งศาสนานั้นอีกครั้ง การก่อตั้งเกิดขึ้นผ่านบราห์มา เวลานี้ลูกๆต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงผู้เดียว ลูกชำระทั้งโลกให้บริสุทธิ์ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึงของลูก เพราะโลกที่บริสุทธิ์นั้นเป็นที่ต้องการสำหรับลูก เมื่อโลกถูกเผาไหม้ โลกนั้นก็จะถูกชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่เสียไปก็สามารถชำระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยไฟ วัตถุธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะถูกเผาไหม้ในไฟเพื่อที่วัตถุธาตุที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่หลงเหลืออยู่ ลูกรู้ว่าโลกนี้สกปรกมากและตาโมประธาน จะต้องทำให้โลกนี้สะโตประธาน นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ ลูกคือบราห์มิน ลูกรู้ว่ามีหลายสิ่งที่เขียนไว้ในคัมภีร์ซึ่งเชื่อมโยงกับไฟบูชายัญ ชื่อของดักชะประชาปิตานั้นก็ได้รับการกล่าวถึงด้วยเช่นกัน ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า? พวกเขานั่งและเขียนเรื่องราวมากมายมากเกี่ยวกับสิ่งนั้น! ไม่มีคำอธิบายที่เหมาะสมของไฟบูชายัญ มีเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและอธิบายทุกสิ่ง เวลานี้ลูกๆได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้บนพื้นฐานของศรีมัทแล้ว นี่คือไฟบูชายัญของความรู้และเป็นมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ความรู้และไฟบูชายัญคือสองสิ่งที่แยกจากกัน ต้องมีการใส่สิ่งสังเวยลงไปในไฟบูชายัญ พ่อมหาสมุทรแห่งความรู้มาและสร้างไฟบูชายัญนี้ นื่คือไฟบูชายัญที่สำคัญมากที่ทั้งโลกเก่านั้นจะถูกสังเวยในไฟนี้ ลูกๆต้องวางแผนเพื่องานรับใช้ ลูกสามารถที่จะไปและรับใช้ในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ฯลฯ ผู้คนมากมายบอกให้ลูกให้ความรู้นี้แก่ผู้ที่ยากจน พวกเขาเพียงแค่แนะนำลูก; พวกเขาเองนั้นไม่ทำสิ่งใดเลย พวกเขาเองไม่ทำงานรับใช้ แต่เพียงแค่บอกให้ลูกทำสิ่งนี้สิ่งนั้นว่าสิ่งนี้ดีมาก แต่พวกเขาเองไม่มีเวลา พวกเขาพูดว่า: ความรู้นี้ดีมาก ทุกคนควรได้รับความรู้นี้ ผู้คนเหล่านั้นก็คิดว่าตนเองเป็นคนสำคัญและเป็นผู้อาวุโส และลูกก็เป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าพวกเขา ลูกต้องอยู่อย่างระมัดระวังให้มาก พร้อมกับการศึกษานั้น ลูกก็มีการศึกษานี้ด้วยเช่นกัน เมื่อได้รับการศึกษาลูกจะได้เรียนรู้วิธีพูดคุยกับผู้คนและพัฒนากิริยามารยาทที่ดี ผู้ที่ไร้การศึกษานั้นก็ไม่รู้ พวกเขาไม่มีเชาว์ปัญญาที่จะพูดกับผู้คนอย่างถูกต้อง ควรจะมีการพูดกับบุคคลสำคัญด้วยความเคารพเสมอ (โดยการพูดคำว่า อ๊าบ) มีแม้กระทั่งบางคนที่นี่ที่พูดกับสามีของพวกเธออย่างไม่สุภาพ การใช้คำพูดที่มีความเคารพนั้นถือเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ควรจะมีการพูดกับบุคคลสำคัญด้วยความเคารพเสมอ ดังนั้นบาบาแนะนำลูกว่า: เดลลีซึ่งเคยเป็นปารีสถานจะต้องทำให้เป็นปารีสถานอีกครั้ง ดังนั้นทุกคนในเดลลีจะต้องได้รับสาสน์ การโฆษณาที่ดีมากต้องเกิดขึ้น บาบายังคงให้หัวข้อกับลูกต่อไปเช่นกัน เขียนรายการของหัวข้อและเขียนต่อไปเรื่อยๆว่า: มาและทำความเข้าใจว่าจะสามารถนำความสงบมาสู่โลกได้อย่างไร มาและเข้าใจว่าจะปราศจากโรคภัยถึง 21 ชาติเกิดได้อย่างไร สิ่งของความสุขที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นควรจะมีการเขียนไว้ มาข้างในและกลับมาปราศจากโรคภัยและมีมงกุฎสองชั้นในยุคทองเป็นเวลา 21 ชาติเกิด แน่นอนให้ใช้คำว่า ยุคทอง ในทุกสิ่งที่ลูกเขียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นการเขียนที่สวยงามเพื่อที่ผู้คนจะมีความสุขเมื่อพวกเขาได้เห็นแผ่นป้ายที่มีรูปภาพเช่นนั้น ควรจะมีการติดบอร์ดเช่นนี้ไว้นอกบ้านของลูกด้วยเช่นกัน ดำเนินธุรกิจของลูก ฯลฯ ต่อไป แต่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ในเวลาเดียวกันด้วย ลูกไม่ได้ทำธุรกิจตลอดทั้งวัน ลูกเพียงแค่ต้องดูแลทุกสิ่ง เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ต้องทำงาน นักธุรกิจที่ร่ำรวยและใจกว้างบางคนจะให้เงินเดือนที่ดีแก่ผู้ช่วยของเขาและแต่งตั้งให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้น สิ่งนี้ ที่นี่คืองานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด งานรับใช้อื่นๆมีขีดจำกัด ลูกจำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดมากเพื่อทำงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ เวลานี้เรากำลังเอาชนะโลก เรากำลังเอาชนะความตายและจะกลายเป็นอมตะด้วยเช่นกัน ผู้คนมากมายจะเข้ามาข้างในและพยายามเข้าใจเมื่อพวกเขาได้เห็นการเขียนเช่นนั้น: เข้ามาข้างในและทำความเข้าใจว่าท่านจะสามารถกลายเป็นนายของดินแดนแห่งอมตะได้อย่างไร ลูกสามารถค้นหาหัวข้อมากมาย ลูกสามารถทำให้ใครก็ตามกลายเป็นนายของโลก ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความทุกข์ที่นั่น ลูกควรจะมีความสุขมากมายมาก บาบามาเพื่อทำให้เรากลายเป็นอะไรอีกครั้ง! ลูกๆเข้าใจว่าโลกเก่าต้องกลับมาใหม่ ความตายกำลังยืนอยู่เบื้องหน้า ลูกสามารถเห็นได้ว่าสงครามเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอย่างไร เมื่อสงครามโลกที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น การละเล่นทั้งหมดก็จะจบสิ้นลง ลูกรู้สิ่งนี้ดีมาก พ่อพูดด้วยความรักอย่างมาก: ลูกๆที่แสนหวาน อำนาจในการปกครองโลกนั้นเป็นไปสำหรับลูก ลูกเป็นนายของโลก ลูกมีประสบการณ์ของความสุขอย่างมากมายในบารัต อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นลูกควรมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ลูกๆควรพบปะกันและพูดคุยเรื่องเหล่านี้ เผยแพร่สิ่งนั้นในหนังสือพิมพ์ โปรยแผ่นพับจากเครื่องบินทั่วเดลลี ส่งคำเชิญ สิ่งนี้จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายมากมายนัก หากข้าราชการอาวุโสจะมาและทำความเข้าใจความรู้นี้ เขาก็อาจทำเช่นนั้นได้แม้กระทั่งทำสิ่งนั้นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บาบาแนะนำลูกว่า ในเมืองอย่างกัลกัตตาควรจะมีร้านชั้นเลิศชั้นหนึ่งขนาดใหญ่ในเดอะสแควร์ และแล้วลูกค้ามากมายก็จะมา ควรจะมีร้านขนาดใหญ่ในเมืองเช่นมัดราสและบอมเบย์ บาบาเป็นนักธุรกิจเช่นกัน ดูสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดที่ไม่มีค่าแม้เศษสตางค์ที่ท่านรับไปจากลูก และดูสิ่งที่ท่านให้ลูกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เหตุนี้เองท่านจึงได้รับการจดจำว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตา ท่านคือผู้ที่เปลี่ยนเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร มนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นเทพ ความยิ่งใหญ่นั้นเป็นของพ่อผู้เดียว ลูกจะได้รับคำยกย่องอะไรหากสิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อพ่อ? ลูกๆควรจะมีความซาบซึ้งว่าพระเจ้ากำลังสอนลูก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดานั้นอยู่เบื้องหน้าลูก ผู้ที่เป็นคนแรกที่เริ่มต้นความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนคือผู้ที่จะมาและทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง บาบาได้อธิบายประเด็นที่ดีเช่นนั้น ลูกๆก็ลืมประเด็นเหล่านั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่บาบาบอกให้ลูกเขียนประเด็นเหล่านั้นลงไป เขียนหัวข้อต่อไป หมอทั้งหลายก็ศึกษาตำรา ลูกคือศัลยแพทย์ทางจิตที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ลูกได้รับการสอนวิธีฉีดยาให้กับดวงวิญญาณ การฉีดยานี้เป็นการฉีดยาของความรู้ ไม่ได้มีการใช้เข็ม ฯลฯ สำหรับสิ่งนี้ บาบาเป็นศัลยแพทย์ที่คงอยู่ตลอดไป ท่านมาและสอนดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ สิ่งนี้ง่ายดายมาก: พ่อกำลังทำให้เรากลายเป็นนายของโลก ดังนั้นเหตุใดเราถึงไม่จดจำท่านเล่า? มีการต่อต้านขัดขวางมากมายจากมายา เหตุนี้เองบาบาพูดว่า: เก็บชาร์ทของลูกและคิดเกี่ยวกับงานรับใช้และลูกก็จะมีความสุขมาก หากไม่มีโยคะแล้วไม่ว่าใครบางคนจะให้ความรู้ได้ดีแค่ไหน นั่นก็จะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะอยู่อย่างซื่อสัตย์กับพ่อ หากลูกรู้สึกว่าลูกฉลาดมากและกำลังก้าวหน้าไปได้ดี ลูกควรจะส่งชาร์ทของการจดจำระลึกถึงของลูกแก่บาบา เพื่อที่บาบาสามารถเข้าใจได้ว่าลูกกำลังพูดความจริงหรือไม่และมากน้อยแค่ไหน อัจชะ ลูกๆได้รับการบอกแล้วว่าลูกนั้นต้องกลายเป็นนักขายเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกไว้เบื้องหน้าลูกและอยู่อย่างซาบซึ้ง กลายเป็นศัลยแพทย์ทางจิตที่ยิ่งใหญ่และให้การฉีดยาของความรู้แก่ทุกคน พร้อมกับการทำงานรับใช้เก็บชาร์ทของการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน และลูกจะอยู่อย่างมีความสุข

2. มีกิริยามารยาทที่ดีเมื่อมีการสนทนากับผู้อื่น พูดถึงผู้อื่นด้วยความเคารพ มีหัวใจที่กว้างใหญ่ในทุกงาน

พร:
ขอให้ลูกกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอในงานรับใช้ของการให้คุณประโยชน์โลกด้วยตัวอย่างในทางปฏิบัติของการให้คุณประโยชน์ต่อตัวลูกเอง

ทุกวันนี้โรคภัยเกือบทั้งหมดคือโรคหัวใจวาย ในทำนองเดียวกันในแง่ของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ มีความเจ็บป่วยมากขึ้นจากการท้อแท้ โดยการเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติในดวงวิญญาณที่ท้อแท้ ผู้คนจะพัฒนาความกล้าหาญและพลัง พวกเขาได้ยินมามากและเวลานี้พวกเขาปรารถนาที่จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง พวกเขาต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเห็นตัวอย่าง ดังนั้นเพื่อคุณประโยชน์ของโลก ก่อนอื่นแสดงให้พวกเขาได้เห็นตัวอย่างของการให้คุณประโยชน์ของตัวลูกเอง วิธีที่จะกลายเป็นตัวของความสำเร็จในงานรับใช้ประโยชน์ของการให้คุณประโยชน์โลกคือการเป็นตัวอย่างในทางปฏิบัติ และการเปิดเผยพ่อจะเกิดขึ้นผ่านสิ่งนี้เท่านั้น พวกเขาจะยอมรับทุกสิ่งเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่ลูกพูดในทางปฏิบัติในรูปแบบของลูก

คติพจน์:
การทำให้ความคิดของลูกให้สอดคล้องกลมกลืนกับความคิดของผู้อื่นคือการให้ความเคารพ