01.08.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องทำให้สภาพของลูกอยู่เหนือบ่วงกรรมด้วยการศึกษาเล่าเรียน พร้อมกันนั้นลูกต้องแสดงหนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจงทำงานรับใช้ทางจิต

คำถาม:
ด้วยการจดจำมันตราใดที่ลูกสามารถป้องกันตนเองจากการทำกรรมที่เป็นบาป?

คำตอบ:
พ่อได้ให้มันตรานี้แก่ลูก: อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้เห็นสิ่งที่เลวร้าย อย่าได้พูดสิ่งที่เลวร้าย จดจำมันตรานี้ ลูกต้องไม่ทำกรรมที่เป็นบาปใดด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสของลูก ทุกคนในยุคเหล็กทำบาป เหตุนี้เองบาบาจึงแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่จะซึมซับคุณธรรมของความบริสุทธิ์ นี่คือคุณธรรมอันดับหนึ่ง

โอมชานติ
ลูกๆ กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าใคร? ต้องอยู่ในสติปัญญาของลูกอย่างแน่นอนว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานการหลุดพ้นแก่ทุกคน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของเรา แม้ว่าพ่อนั้นอยู่ในร่างของบราห์มาลูกยังคงต้องจดจำท่าน มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นแก่ผู้ใด ไม่สามารถเรียกมนุษย์ว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ลูกๆ ต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ท่านคือพ่อของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหมด พ่อนั้นกำลังทำให้เราเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกๆ ควรรู้สิ่งนี้และลูกควรสัมผัสกับความสุข ลูกๆ รู้ด้วยเช่นกันว่าลูกกำลังกลายเป็นชาวสวรรค์จากชาวนรก กำลังแสดงให้ลูกเห็นวิธีที่ง่ายดายมาก ลูกเพียงแค่ต้องจดจำท่านและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งภายในตนเองด้วยเช่นกัน ลูกต้องตรวจสอบตนเอง มีตัวอย่างของนาราด พ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ให้ตัวอย่างทั้งหมดเหล่านั้น ตัวอย่างทั้งหมดที่ซันยาสซีให้ไว้ฯลฯ ดั้งเดิมพ่อเป็นผู้ให้ ผู้คนในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเพียงแค่ร้องเพลง แม้ว่าพวกเขาจะให้ตัวอย่างของเต่า งู แมลงที่ส่งเสียง ฯลฯ พวกเขาก็ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาเพียงแค่ซ้ำตัวอย่างที่พ่อให้ไว้ในเวลานี้ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธานั้นเป็นของอดีต สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในเวลานี้ได้รับการจดจำในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาในเวลาต่อมา แม้ว่าพวกเขาจะเฉลิมฉลองวันเกิดของเหล่าเทพและของพระเจ้า พวกเขาก็ไม่รู้สิ่งใดเลย ในเวลานี้ลูกเริ่มที่จะเข้าใจทุกสิ่ง ลูกรับคำสอนจากพ่อเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และลูกแสดงให้ผู้อื่นเห็นหนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน นี่คืองานรับใช้ทางจิตหลักของลูก ก่อนอื่นใดจงให้ความรู้ของดวงวิญญาณแก่ผู้ที่มาหาลูกว่า: ท่านคือดวงวิญญาณ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณเข้ามาในร่างกายในเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นลูกต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่า พ่อของพวกเราดวงวิญญาณคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือครูสูงสุดด้วยเช่นกัน ลูกๆ ต้องจดจำสิ่งนี้ในทุกขณะ ลูกไม่ควรลืมสิ่งนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลับบ้าน การทำลายล้างกำลังอยู่เบื้องหน้าลูก ในยุคทองครอบครัวเทพนั้นเล็กมาก ในยุคเหล็กมีมนุษย์มากมาย มีศาสนาและความคิดเห็นที่นับไม่ถ้วน ไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในยุคทอง ลูกๆ ควรเก็บประเด็นเหล่านี้ไว้ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน นี่คือการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหม? ในการศึกษาทางโลกพวกเขามีหนังสือมากมายฯลฯ พวกเขาต้องซื้อหนังสือใหม่สำหรับแต่ละชั้นเรียน ที่นี่ไม่มีเรื่องของหนังสือหรือคัมภีร์ ที่นี่มีเพียงสิ่งเดียวเพียงการศึกษาเดียว เมื่อรัฐบาลอังกฤษเคยอยู่ที่นี่ เคยเป็นอาณาจักรของราชา พวกเขาจึงไม่ใช้รูปภาพของผู้ใดนอกจากราชาหรือราชินีบนแสตมป์ ในทุกวันนี้พวกเขาเฝ้าแต่ทำแสตมป์ของแม้กระทั่งผู้เลื่อมใสศรัทธา ฯลฯ ผู้ที่ได้อยู่และจากไป เมื่อเป็นอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ จะมีเพียงรูปภาพของจักรพรรดิและจักรพรรดินีเดียว ไม่ใช่ว่ารูปภาพของเหล่าเทพที่เคยอยู่ในอดีตทั้งหมดจะถูกทำลายไปแล้ว ไม่เลย ผู้คนมีความใส่ใจอย่างยิ่งในการซื้อรูปภาพเก่าของเทพโบราณเพราะเทพนั้นอยู่ถัดจากชีพบาบา ลูกๆต้องซึมซับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อที่จะแสดงหนทางแก่ผู้อื่น นี่คือการศึกษาใหม่อย่างแท้จริง ลูกเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนหน้านั้นและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งนี้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด กำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก สงครามมหาภารตะนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมาก พวกเราจะมองเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นขณะที่พวกเราก้าวหน้าต่อไป บางคนพูดสิ่งหนึ่งและผู้อื่นพูดสิ่งอื่น แต่ละวันมนุษย์จะยังคงสัมผัสกับสิ่งนี้ต่อไป พวกเขาแม้กระทั่งพูดว่าจะมีสงครามโลก ก่อนสงครามเกิดขึ้น ลูกๆต้องไปถึงสภาพเหนือบ่วงกรรมของลูกด้วยการศึกษานี้ อย่างไรก็ตามไม่มีสงครามระหว่างเทพและปีศาจ ในเวลานี้ลูกคือชุมนุมของบราห์มินแล้วลูกก็กลายเป็นชุมนุมของเทพ เหตุนี้เองลูกจึงกำลังสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งในชาติเกิดนี้ คุณธรรมที่สูงส่งอันดับหนึ่งคือความบริสุทธิ์ ลูกได้ทำบาปมากมายด้วยร่างกายของตนเอง เป็นดวงวิญญาณที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นดวงวิญญาณบาป ดวงวิญญาณทำบาปมากมายด้วยอวัยวะประสาทสัมผัสของเขา ใครที่ได้รับการบอกว่า อย่าได้ยินสิ่งที่เลวร้าย? ดวงวิญญาณ มันคือดวงวิญญาณที่ได้ยินผ่านหู พ่อได้เตือนลูกๆ ว่า: ลูกเคยเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ลูกเคยวนไปรอบวงจรและเวลานี้ลูกต้องเป็นของศาสนาเทพนี้อีกครั้ง เมื่อความทรงจำที่หวานชื่นเหล่านี้ปรากฏ ดวงวิญญาณก็มีความกล้าหาญที่จะกลับมาบริสุทธิ์ อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกได้เล่นบทบาทของ 84 ชาติเกิดของลูกอย่างไร นี่คือแรกเริ่มลูกเคยบริสุทธิ์อย่างไร นี่คือเรื่องราว ควรเข้าไปในสติปัญญาของลูกว่าลูกเคยเป็นเทพเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว พวกเราดวงวิญญาณคือผู้อาศัยของโลกที่ไม่มีตัวตน ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีความคิดแม้แต่น้อยเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าเป็นบ้านของพวกเราดวงวิญญาณและพวกเรามาจากที่นั่นเพื่อแสดงบทบาทของเรา เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยวงศ์แล้วก็จันทราวงศ์ เวลานี้ลูกเป็นราชวงศ์ของบราห์มิน ลูกของบราห์มา ลูกได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้านั่งที่นี่และให้คำสอนแก่ลูก พ่อสูงสุดนี้คือครูสูงสุดและกูรูสูงสุดด้วยเช่นกัน ด้วยการทำตามคำแนะนำของท่านเรากำลังทำให้มนุษย์ทั้งหมดนั้นสูงส่ง ทั้งการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตนั้นสูงส่ง เราจะไปยังบ้านของเราแล้วลงมาอย่างดวงวิญญาณบริสุทธิ์และปกครอง นี่คือวงจร สิ่งนี้เรียกว่ากงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง นี่คือประเด็นของความรู้ พ่อพูดว่า: กงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองของลูกไม่ควรหยุด ด้วยการควงกงจักรอย่างต่อเนื่องบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและลูกจะเอาชนะราวัน บาปของลูกจะถูกลบออกไป เวลานี้ลูกมีสำนึกรู้ทั้งหมดนี้ ดังนั้นลูกสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไม่ใช่ว่าลูกต้องนั่งและหมุนลูกปัดของลูกประคำ ลูกดวงวิญญาณมีความรู้นี้อยู่ภายในลูก ดังนั้นลูกๆต้องอธิบายความรู้นี้ให้แก่พี่น้องหญิงชายอื่นๆ ลูกจะกลายเป็นผู้ช่วยเช่นกันใช่ไหม? พ่อทำให้ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง พ่อมีความรู้นี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่พ่อถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ เมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านนั้นเรียกว่าเป็นนายของสวนดอกไม้ด้วยเช่นกัน ชีพบาบาได้หว่านเมล็ดของศาสนาเทพ เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นเทพ หากแม้ว่าลูกจะเฝ้าแต่จดจำสิ่งนี้ได้มากตลอดทั้งวัน ลูกก็สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน สามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันแต่ถึงกระนั้นก็คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีศาสนาอื่นใดเช่นศาสนานี้ ในหนทางของสันโดษผู้ชายเท่านั้นที่อยู่อย่างบริสุทธิ์ พวกเขาพูดว่า: เป็นการยากสำหรับสามีภรรยาที่จะอยู่ด้วยกันและอยู่อย่างบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามทุกคนเคยเป็นเช่นนี้ในยุคทองใช่ไหม? ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญลักษมีและนารายณ์ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าบาบาเปลี่ยนเราจากศูทรให้เป็นบราห์มินและกำลังทำให้เรากลายเป็นเทพ แล้วพวกเราจะเปลี่ยนจากการมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้กราบไหว้บูชา แล้วเมื่อลูกไปสู่หนทางบาปลูกจะสร้างวัดของชีวาและกราบไหว้บูชาท่าน ลูกๆ มีความรู้ของ 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: ลูกไม่รู้ถึง 84 ชาติเกิดของลูก พ่อบอกลูกในเวลานี้ มนุษย์ไม่สามารถบอกสิ่งนี้แก่ลูก เวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกดวงวิญญาณกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ร่างกายของลูกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ที่นี่ เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ลูกต้องละร่างที่ไม่บริสุทธิ์ของลูก ดวงวิญญาณทั้งหมดต้องกลับมาบริสุทธิ์และกลับบ้าน โลกที่บริสุทธิ์กำลังได้รับการก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ที่เหลือทั้งหมดจะกลับไปยังบ้านที่แสนหวาน จดจำสิ่งนี้ พร้อมกับการจดจำระลึกถึงพ่อลูกต้องจดจำบ้านของลูกด้วยเช่นกันเพราะเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ลูกต้องจดจำพ่อในบ้าน แม้ว่าลูกจะรู้ว่าพ่อเข้ามาในร่างนี้และพูดความรู้กับลูก อย่าปล่อยให้สติปัญญาของลูกตัดขาดจากอาณาเขตสูงสุด บ้านที่แสนหวานของลูก ครูนั้นจากบ้านของท่านและมาที่นี่เพื่อสอนลูก หลังจากสอนลูกท่านจะไปไกล ไกลออกไป ท่านสามารถไปที่ใดก็ได้ในหนึ่งวินาที ดวงวิญญาณเป็นจุดที่แสนเล็ก ลูกน่าจะประหลาดใจ พ่อได้ให้ความรู้ของดวงวิญญาณแก่ลูก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าไม่มีสิ่งใดสกปรกในสวรรค์ที่มือหรือเท้าของลูกหรือเสื้อผ้าของลูกจะกลับมาสกปรก เครื่องแต่งกายของเทพนั้นสวยงามอย่างมาก เสื้อผ้าของพวกเขาชั้นหนึ่ง ไม่มีความจำเป็นต้องซักเสื้อผ้าเหล่านั้น ควรจะมีความสุขมากมายในการมองเห็นสิ่งเหล่านั้น ดวงวิญญาณรู้ว่านี่คือสิ่งที่พวกเราจะกลายเป็นสำหรับ 21 ชาติเกิดในอนาคตของเรา เพียงแค่ดูสิ่งนี้ต่อไป ทุกคนควรจะมีรูปภาพนี้ ลูกควรมีความสุขอย่างมากว่านี่คือสิ่งที่บาบากำลังทำให้ลูกเป็น ดังนั้นทำไมลูกๆ ของพ่อเช่นนั้นถึงร้องไห้? ลูกไม่ควรมีความกังวลใด ผู้คนไปที่วัดของเหล่าเทพและร้องเพลงสรรเสริญว่า: ท่านนั้นเต็มไปด้วยคุณธรรมทั้งหมดฯลฯ พวกเขาท่องชื่อมากมาย มีการเขียนชื่อทั้งหมดที่พวกเขาจดจำไว้ในคัมภีร์ ใครที่เขียนชื่อเหล่านั้นในคัมภีร์? ไวยาสหรือแม้กระทั่งคนใหม่บางคนเขียนสิ่งเหล่านั้น (คัมภีร์) แต่ก่อนกรัณฑ์นั้นเคยเล็กมากและเขียนด้วยมือ เวลานี้พวกเขาได้ทำให้มันใหญ่โตอย่างยิ่ง พวกเขาต้องได้มีการเพิ่มเข้าไปในกรัณฑ์อย่างแน่นอน กูรูนานากเพียงแค่มาเพื่อก่อตั้งศาสนา เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ความรู้ แม้กระทั่งพระคริสต์ก็เพียงแค่มาเพื่อก่อตั้งศาสนา เมื่อทุกคนลงมาแล้วลูกทั้งหมดจะกลับไป ใครคือผู้ที่ส่งลูกกลับบ้าน? เป็นพระคริสต์หรือ? ไม่เลย เขาอยู่ในชื่อ รูป และสภาพที่ตาโมประธานที่แตกต่างไป เขาต้องผ่านสภาพสาโต ราโจ และตาโม ในเวลานี้ทุกคนตาโมประธาน ทุกคนนั้นอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างสิ้นเชิง ในเวลานี้ด้วยการกลับมาใช้ชาติเกิดผู้ที่เป็นของศาสนาทั้งหมดได้กลับมาตาโมประธาน เวลานี้ทุกคนต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน วงจรต้องหมุนไปอีกครั้ง ก่อนอื่นศาสนาใหม่ที่อยู่ในยุคทองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น พ่อมาและก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปแล้วการทำลายล้างต้องเกิดขึ้น มีการก่อตั้ง,การทำลายล้างและการบำรุงรักษา ในยุคทองมีเพียงศาสนาเดียว ลูกจดจำสิ่งนี้หรือไม่? นำทั้งวงจรเข้ามาสู่สำนึกของลูก เวลานี้พวกเราจะทำให้วงจรของ 84 ชาติเกิดเสร็จสิ้นแล้วกลับบ้าน ในขณะที่เดินและพูดคุยจงควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง ผู้คนเหล่านั้นพูดว่ากฤษณะมีกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองที่เขาใช้ฆ่าทุกคน พวกเขาได้แสดงภาพของอาคาเซอร์และบาคาเซอร์(คู่ปีศาจ) อย่างไรก็ตามไม่เคยมีสิ่งใดเช่นนั้น เวลานี้ลูกๆต้องอยู่อย่างเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเพราะบาปของลูกจะถูกตัดออกไปด้วยกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจจะจบสิ้นลง ไม่สามารถมีสงครามระหว่างเทพและปีศาจ ปีศาจอยู่ในยุคเหล็กในขณะที่เทพอยู่ในยุคทองและมียุคบรรจบกันในระหว่างยุคทั้งสองนั้น คัมภีร์เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีชื่อหรือร่องรอยของความรู้ มหาสมุทรแห่งความรู้คือพ่อผู้เดียวของทุกคน หากไม่มีพ่อดวงวิญญาณไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์หรือกลับบ้านได้ แน่นอนลูกต้องเล่นบทบาทของลูก ดังนั้นเวลานี้ลูกต้องจดจำวงจรของ 84 ชาติเกิดของลูกด้วยเช่นกัน เราจะไปสู่ชาติเกิดใหม่ในยุคทองของเรา เราจะไม่ได้รับชาติเกิดเช่นนั้นอีกครั้ง มีชีพบาบาและบราห์มาบาบานี้ มีพ่อทางโลก พ่อเหนือโลก และนี่คือพ่อทางจิต ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเรียกผู้นี้ว่าพ่อทางจิต ลูกๆจดจำชีพบาบา ไม่ใช่บราห์มา แม้ว่าผู้คนจะไปกราบไหว้บูชาบราห์มาในวัด การกราบไหว้บูชานั้นเป็นเพียงภาพลักษณ์อะแวคที่สมบูรณ์พร้อมในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น ร่างกายนี้ไม่มีค่าควรแก่การได้รับการกราบไหว้บูชา เขาคือมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้รับการกราบไหว้บูชา เป็นภาพบราห์มาที่มีหนวดเครา ดังนั้นลูกสามารถบอกว่าเขาเป็นของที่นี่ เทพไม่มีหนวดเครา ทุกสิ่งเหล่านี้ได้อธิบายสิ่งแก่ลูกๆ ชื่อของลูกได้รับการประกาศเกียรติคุณและเหตุนี้เองวัดของลูกจึงได้รับการสร้างขึ้น วัดโสมนาถคือวัดที่สูงที่สุด เกิดอะไรขึ้นหลังจากลูกได้ดื่มน้ำทิพย์แล้ว? เวลานี้ดูที่วัดดิลวาลาที่นี่ วัดนั้นคืออนุสรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ ได้แสดงให้เห็นว่าลูกกำลังนั่งอยู่บนพื้นทำทาปาเซียและได้วาดภาพสวรรค์ไว้ข้างบน ผู้คนคิดว่าสวรรค์นั้นอยู่ข้างบนที่ไหนสักแห่ง พวกเขาจะสร้างสวรรค์ข้างล่างในวัดได้อย่างไร? เหตุนี้เองพวกเขาจึงวาดภาพสวรรค์ไว้ข้างบน,บนเพดาน ผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าใจอะไรเลย ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้แก่เศรษฐี เวลานี้ลูกได้รับความรู้แล้ว ดังนั้นลูกสามารถให้สิ่งนี้แก่คนอื่นอีกมากมาย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะจบสิ้นธรรมชาติที่เป็นเช่นปีศาจของลูก จงควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองในขณะที่ลูกเคลื่อนไหวไปทั่ว เก็บทั้งวงจรไว้ในสำนึกรู้ของลูก

2. พร้อมกับการจดจำระลึกถึงพ่อ สติปัญญาของลูกควรจะเชื่อมโยงกับบ้านอาณาเขตสูงสุดด้วยเช่นกัน คิดเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อเตือนลูกและให้ประโยชน์แก่ตนเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสังเวยทั้งหมดและเฉลิมฉลองพิธีของการเปลี่ยนแปลง

มีคำพูดว่า แม้ว่าลูกจะต้องตาย ลูกต้องไม่ละทิ้งศาสนาของลูก ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น แม้ว่ามายาในรูปแบบของมหาวีระจะมาอยู่เบื้องหน้าลูก จงอย่าได้ปล่อยมือจากหลักการของลูก อย่านำสิ่งที่ไร้ประโยชน์กลับมาสู่ความคิดของลูกที่ลูกได้ละทิ้งไปจากจิตใจของลูกแล้ว เป็นนักแสดงที่สูงส่งเสมอและด้วยรูปที่มีพลังของความเคารพตนเองที่สูงส่ง สำนึกรู้ที่สูงส่งและชีวิตที่สูงส่ง จงเล่นเกมแห่งความยิ่งใหญ่ต่อไป จบเกมที่อ่อนแอทุกเกม เมื่อลูกมีความมุ่งมั่นที่จะสังเวยทั้งหมดเช่นนั้น แล้วพิธีของการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น เวลานี้กำหนดวันที่ร่วมกันสำหรับพิธีนี้

คติพจน์:
กลายเป็นเพชรแท้และกระจายประกายของกระแสจิตของลูกไปสู่โลก