01.09.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อได้มาเพื่อสอนปรัชญาที่ลึกล้ำของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาปแก่ลูก เมื่อทั้งดวงวิญญาณและร่างกายบริสุทธิ์ การกระทำก็เป็นกลาง เมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ การกระทำก็กลายเป็นบาป

คำถาม:
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณกลายเป็นสนิม? อะไรคือสิ่งชี้บอกของดวงวิญญาณที่ปกคลุมไปด้วยสนิม?

คำตอบ:
สาเหตุของสนิมคือกิเลส เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ที่ลูกถูกปกคลุมไปด้วยสนิม แม้กระทั่งเวลานี้หากดวงวิญญาณมีสนิม พวกเขาก็จะถูกดึงดูดเข้าไปหาโลกเก่า สติปัญญาของพวกเขาก็ยังคงกลายเป็นอาชญากรต่อไป และไม่สามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้

โอมชานติ
ลูกๆเข้าใจความหมายของสิ่งนี้แล้ว ทันทีที่ลูกดวงวิญญาณพูดคำว่า โอม ชานติ ลูกมีศรัทธาว่าลูกไม่ใช่ผู้อาศัยของสถานที่นี้ เราเป็นผู้อยู่อาศัยในดินแดนแห่งความสงบ ศาสนาดั้งเดิมของเราคือความสงบเมื่อเราอาศัยอยู่ในบ้านของเรา จากนั้นเราก็มาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของเรา เพราะดวงวิญญาณแสดงการกระทำผ่านร่างกาย มีการกระทำที่ดีและไม่ดี ในอาณาจักรของราวันมีการกระทำที่ไม่ดี การกระทำของทุกคนกลายเป็นบาปในอาณาจักรของราวัน ไม่มีแม้เพียงคนเดียวที่เป็นอิสระจากการกระทำที่เป็นบาป ผู้คนเชื่อว่านักปราชญ์และซันยาสซีไม่ทำการกระทำที่เป็นบาปเพราะพวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์และเพราะพวกเขามีการสละละทิ้ง อันที่จริงพวกเขาไม่รู้เลยว่าการบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไร พวกเขาพูดว่า: ฉันไม่บริสุทธิ์ และพวกเขาก็ร้องเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โลกไม่สามารถกลับมาบริสุทธิ์ได้จนกว่าท่านมา ที่นี่เป็นโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองพวกเขาจึงจดจำโลกที่บริสุทธิ์ เมื่อพวกเขาไปยังโลกที่บริสุทธิ์ พวกเขาก็จะไม่จดจำโลกที่ไม่บริสุทธิ์ โลกนั้นแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่ในตอนแรกแล้วก็กลับมาเก่า คนที่ไม่บริสุทธิ์แม้เพียงคนเดียวก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ได้ ผู้สร้างโลกใหม่คือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ สิ่งสร้างของท่านจะต้องบริสุทธิ์อย่างแน่นอน: จากบริสุทธิ์มาไม่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มาบริสุทธิ์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของใคร พ่อมาทุกวงจรเพื่ออธิบายแก่ลูก ในบรรดาลูกๆก็เช่นกัน บ้างก็มีศรัทธาในสติปัญญา จากนั้นจากนั้นสติปัญญาของพวกเขาก็พัฒนาความสงสัย มายากลืนกินพวกเขาจนหมดสิ้น ลูกคือมหาระตีใช่หรือไม่? มหาระตีได้รับการเชื้อเชิญไปบรรยาย ลูกต้องอธิบายแก่มหาราชา เริ่มแรกท่านบริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ในเวลานี้ มีเพียงผู้คนของบารัตเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ในโลกที่บริสุทธิ์ ลูกๆผู้คนของบารัตเคยเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปที่เคยมีมงกุฎสองชั้น และปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง มหาระตีต้องอธิบายด้วยวิธีนี้ ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ด้วยความซาบซึ้ง พระเจ้าพูด: ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ ดวงวิญญาณจึงกลับมาน่าเกลียด และแล้วด้วยการนั่งบนกองไฟของความรู้ ดวงวิญญาณก็กลับมาสวยงาม ใครก็ตามที่เป็นผู้ที่อธิบายไม่สามารถนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะได้ อย่างไรก็ตามมีบางคนที่ขณะกำลังอธิบายให้แก่ผู้อื่นเขากลับนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะเสียเอง วันนี้พวกเขาอธิบายความรู้นี้ และวันพรุ่งนี้พวกเขาก็ตกลงไปสู่กิเลส มายาแข็งแรงอย่างยิ่ง อย่าได้ถามเลย! ผู้ที่อธิบายให้แก่คนอื่นแล้วก็นั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะเสียเอง จากนั้นพวกเขาก็ต้องสำนึกผิดและเสียใจภายหลังและถามว่า เกิดอะไรขึ้น? นี่คือการชกมวย ทันทีที่ผู้ชายมองเห็นผู้หญิง เขาก็ถูกดึงดูดและเขาก็ทำให้ใบหน้าของเขาเองสกปรก มายามีพลังมาก พวกเขาทำสัญญาแล้วก็พลาดพลั้งล้มเหลว ดังนั้นจึงมีการสะสมการลงโทษ 100 % เป็นเหมือนกับการกลับมาไม่บริสุทธิ์เหมือนศูทร มีการจดจำกันว่าหลังจากดื่มน้ำทิพย์พวกเขาจะออกไปข้างนอกและก่อกวนผู้อื่นด้วยการแสดงการกระทำที่สกปรก ลูกต้องใช้สองมือในการปรบมือ ลูกไม่สามารถปรบมือด้วยมือข้างเดียวได้ ทั้งสองทำให้ตนเองเสียหาย จากนั้นบางคนก็ให้ข่าวของพวกเขา ในขณะที่คนอื่นไม่ให้ข่าวของเขาเพราะมีความละอายใจเกินไป พวกเขารู้สึกว่าชื่อของพวกเขาจะถูกประณามในสกุลบราห์มิน ในการต่อสู้รบราเมื่อใครบางคนพ่ายแพ้ก็จะมีเสียงกระจายออกไปทั่วอย่างมากมายว่านักมวยปล้ำที่แข็งแกร่งเช่นนั้นได้พ่ายแพ้ อุบัติเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นมากมาย มายาตบตีพวกเขา จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก เวลานี้ลูกๆอธิบายว่าผู้ที่เคยสะโตประธานและสวยงามกลายเป็นผู้ที่น่าเกลียดและตาโมประธานด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะ รามได้รับการวาดภาพเป็นสีน้ำเงินเข้ม พวกเขาได้ทำภาพของผู้คนมากมายที่มีสีน้ำเงินเข้ม อย่างไรก็ตามมีเพียงชื่อของบุคคลหลักๆ เท่านั้นที่ใช้อธิบายให้แก่ลูก ที่นี่ด้วยเช่นกันพวกเขามีภาพของรามจันทราที่มีสีน้ำเงินเข้ม ถามพวกเขาว่า: ทำไมคุณถึงได้ทำภาพที่เป็นสีน้ำเงินเข้ม? พวกเขาก็ตอบว่า: นี่คือความประสงค์ของพระเจ้า สิ่งนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลก่อนมีการบันทึกของเวลา พวกเขาไม่รู้ว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเกิดอะไรขึ้น เวลานี้พ่อกำลังอธิบายให้แก่ลูก: ด้วยการนั่งบนกองไฟของตัณหาราคะลูกจึงกลายเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข และไม่มีค่าสักบาท นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส และนี่คือโลกที่มีกิเลส อธิบายในลักษณะนี้: นี่คือสุริยวงศ์และนั่นคือจันทราวงศ์ จากนั้นลูกต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์พ่อค้า ด้วยการเข้าไปสู่หนทางบาป พวกเขาจึงไม่ถูกเรียกว่าเทพอีกต่อไป ในวัดจักกัดนาถ พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงสกุลเทพที่อยู่ด้านบน เครื่องแต่งกายของพวกเขาเป็นเครื่องแต่งกายของเทพ แต่กิจกรรมของพวกเขาที่ได้แสดงให้เห็นนั้นสกปรกมาก จงให้ความใส่ใจกับสิ่งที่พ่อทำให้ลูกสนใจ งานรับใช้มากมายสามารถทำได้ที่วัด ลูกสามารถอธิบายที่วัดศรีนาถได้ด้วยเช่นกัน ถามพวกเขาว่า: ทำไมคุณถึงทำให้ภาพเหล่านี้เป็นสีน้ำเงินเข้ม? เป็นสิ่งดีมากที่จะอธิบายสิ่งนี้ นั่นคือยุคทองและนี่คือยุคเหล็กเมื่อดวงวิญญาณกลายเป็นสนิม เวลานี้สนิมของลูกกำลังถูกขจัดออกไป สนิมของผู้ที่ไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงจะไม่ถูกขจัดออกไป เมื่อดวงวิญญาณถูกปกคลุมไปด้วยสนิมมากมาย พวกเขาก็จะถูกดึงดูดเข้าสู่โลกเก่าเป็นอย่างมากเช่นกัน สนิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกิเลส(ตัณหาราคะ) เป็นเพราะกิเลสดวงวิญญาณจึงกลับมาไม่บริสุทธิ์ ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าสติปัญญาของลูกไม่ได้เป็นอาชญากร แม้กระทั่งลูกๆชั้นหนึ่งที่ดีมากก็ยังพลาดพลั้งล้มเหลวในสิ่งนี้ เวลานี้ลูกๆได้รับความเข้าใจแล้วว่าประเด็นหลักคือความบริสุทธิ์ มีการต่อสู้เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น พ่อได้สร้างกลยุทธ์สำหรับสิ่งนี้ ทุกคนเคยพูดว่าพวกเขาจะไปดื่มน้ำทิพย์แห่งความรู้ มีเพียงมหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่มีน้ำทิพย์แห่งความรู้ ไม่มีใครกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ได้ด้วยการศึกษาคัมภีร์ ดวงวิญญาณต้องกลับมาบริสุทธิ์แล้วจึงไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ เมื่อกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกจะไปที่ไหนจากที่นี่? ผู้คนเชื่อว่าผู้นั้นผู้นี้ได้รับการหลุดพ้นตลอดไปเป็นนิรันดร พวกเขาจะรู้อะไร? หากมีใครบางคนได้บรรลุการหลุดพ้นอันเป็นนิรันดร ลูกก็ไม่สามารถทำพิธีสำหรับการจากไปของดวงวิญญาณนั้นได้ ที่นี่ผู้คนก็จุดตะเกียงไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ดวงวิญญาณจะได้ไม่มีความยากลำบากหรือล้มลุกคลุกคลานในความมืด ดวงวิญญาณไปและใช้อีกร่างหนึ่งภายในเสี้ยววินาที จะมีความมืดสำหรับดวงวิญญาณได้อย่างไร? ระบบนั้นยังคงดำเนินต่อเนื่องมา ลูกก็เคยทำเช่นนั้นเช่นกัน แต่ลูกไม่ได้ทำเช่นนั้นอีกต่อไปแล้ว ลูกรู้ว่าร่างกายได้ถูกหลอมรวมเข้ากับฝุ่น ที่นั่นพวกเขาไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นนั้น เวลานี้ไม่มีสิ่งใดในพลังลี้ลับฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น แม้ว่าใครบางคนจะมีปีกและเริ่มที่จะบินๆได้ แล้วยังไงล่ะ? จะมีประโยชน์อะไรในสิ่งนั้น? พ่อพูดว่า: จดจำพ่อแล้วบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง นี่คือไฟของโยคะที่จะทำให้ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกได้รับความมั่งคั่งผ่านความรู้ ด้วยโยคะลูกกลับมามีพลานามัยดีอยู่เสมอและบริสุทธิ์ และด้วยความรู้ลูกก็กลับมามั่งคั่งเสมอ ช่วงอายุขัยของโยคีนั้นยาวนานมากกว่าช่วงอายุขัยของโบคีเสมอ(ผู้ที่ข้องแวะในความสุขจากการใช้ประสาทสัมผัส) กฤษณะถูกเรียกว่าโยเกชวาร์ เขากลายเป็นกฤษณะด้วยการจดจำระลึกถึงพระเจ้า เขาไม่ได้ถูกเรียกว่าโยเกชวาร์ในสวรรค์ เขาเป็นเจ้าชายแล้ว เขามีการกระทำเช่นนั้นในชาติเกิดในอดีตของเขาที่ทำให้เขาได้กลายเป็นกฤษณะ พ่อได้อธิบายแก่ลูกถึงปรัชญาของกรรม กรรมที่เป็นกลางและกรรมที่เป็นบาป เป็นอาณาจักรของรามครึ่งวงจรและอีกครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นอาณาจักรของราวัน การข้องแวะในกิเลสคือบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย ดวงวิญญาณทั้งหมดคือพี่น้องเพศชาย ลูกเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นจะสามารถมีการทำร้ายที่เป็นอาชญากรได้อย่างไร? พวกเราบีเคไม่สามารถข้องแวะในกิเลสได้ ด้วยการใช้กลวิธีนี้เท่านั้นที่ลูกจะสามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ ลูกรู้ว่าอาณาจักรของราวันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในเวลานี้ จากนั้นดวงวิญญาณทั้งหมดจะกลับมาบริสุทธิ์ สิ่งนี้เรียกได้ว่าการมีแสงสว่างในทุกบ้าน เวลานี้แสงของลูกได้ถูกจุดขึ้นมาแล้ว ลูกได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้ ในยุคทองทุกคนบริสุทธิ์ ในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ลูกๆมีพละกำลังตามลำดับกันไปในการอธิบายให้แก่ผู้อื่น ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงตามลำดับกันไป อาณาจักรมีการก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไรไม่ได้เข้าไปสู่สติปัญญาของใคร ลูกคือกองทัพ ลูกรู้ว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังของการจดจำระลึกถึง และจากนั้นลูกก็จะกลายเป็นราชาและราชินี ในชาติเกิดต่อไปของลูก ลูกจะมีช้อนทองอยู่ในปาก ผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนสูงกว่าก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงกว่า มีความแตกต่างกัน ลูกได้รับความสุขมากเท่าที่ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน พระเจ้ากำลังสอนลูก ดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งนั้นอยู่เสมอ ลูกกำลังได้รับอาหารบำรุงกำลังในเวลานี้ ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าสามารถทำให้ลูกกลายเป็นเทพเจ้าได้ เวลานี้ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ จากนั้นลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงและอยู่อย่างมีความสุขชาติแล้วชาติเล่า ขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนลูกบางคนก็กลับมาสกปรก ด้วยการกลับมามีสำนึกที่เป็นร่าง ดวงตาที่สามแห่งความรู้ของลูกก็ปิดลง มายามีพลังมาก พ่อเองพูดว่า: จงใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก พ่อเข้ามาในร่างของบราห์มาและทำความเพียรพยายามอย่างมาก! บางคนเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ถามคำถามว่า: เป็นไปได้อย่างไรที่ชีพบาบาจะมาสอนพวกเรา? ฉันไม่เชื่อสิ่งนี้ นี่คือความฉลาดของพวกเขาเอง พวกเขาเพียงแค่พูดในลักษณะนั้น อย่างไรก็ตามอาณาจักรก็จะมีการก่อตั้งขึ้นมาอยู่ดี มีคำกล่าวว่า เรือของสัจจะอาจจะโคลงเคลงแต่จะไม่มีวันจม มีอุปสรรคมากมายเหลือเกิน อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้งผู้ที่เป็นแสงของดวงตา ถึงดวงวิญญาณผู้ที่กำลังจะกลับมาสวยงามจากที่น่าเกลียด รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้าจากส่วนลึกของหัวใจ จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ขจัดสนิมของกิเลสด้วยไฟของโยคะ ตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าสติปัญญาของลูกกลายเป็นอาชญากรหรือไม่?

2. เมื่อได้พัฒนาสติปัญญาที่มีศรัทธาแล้ว อย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด เพื่อที่จะปกป้องตนเองจากการกระทำที่เป็นบาป ดำเนินการกระทำหลังจากที่ทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมและอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อเสมอ

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอและกลับมามีพลังจากการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมด

ผู้ที่เป็นภาพลักษณ์ของการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดจะมีพลัง มีเพียงดวงวิญญาณที่มีพลังเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถสัมผัสกับการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดและกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จ เวลานี้ทุกดวงวิญญาณกำลังสงสัยว่าดวงวิญญาณที่เป็นนายแห่งความสุขและความสงบอยู่ที่ไหน เมื่อลูกมีสต๊อคของพลังทั้งหมดลูกจะสามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ ทุกวันนี้ลูกสามารถได้สิ่งของทุกอย่างมาจากร้านค้าเพียงร้านเดียว ดังนั้นลูกต้องกลายเป็นเช่นเดียวกัน อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ใครบางคนมีพลังในการอดทน แต่ไม่มีพลังในการเผชิญ ลูกจำเป็นต้องมีสต๊อคของพลังทั้งหมด เพียงเท่านี้ลูกจึงจะสามารถกลายเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้

คติพจน์:
กฎเกณฑ์ระเบียบวินัยคือย่างก้าวของชีวิตบราห์มิน การวางรอยเท้าของลูกไว้ในรอยเท้าของพ่อหมายถึงการเข้าใกล้จุดหมายของลูก


คำพูดที่สูงส่งอันล้ำค่าของมาเตชวารี

ละครที่คงอยู่ตลอดไปอันเป็นนิรันดร์สร้างขึ้นมาจากความเพียรพยายามและรางวัล

มาเตชวารี: ความพยายามและรางวัลเป็นสองสิ่ง รางวัลถูกสร้างขึ้นมาจากความพยายาม วงจรที่คงอยู่ตลอดไปอันเป็นนิรันดร์นี้ยังคงหมุนต่อไป ผู้อยู่อาศัยที่ที่คงอยู่ตลอดไปดั้งเดิมของบารัต มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชาและจากนั้นก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา แล้วผู้กราบไหว้บูชาคนเดียวกันเหล่านั้นจะเพียรพยายามและกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา การละเล่นของละครที่คงอยู่ตลอดไปของการขึ้นและลงถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

ผู้แสวงหา: มาเตชวารี ฉันก็มีคำถามนี้เหมือนกัน เนื่องจากละครเรื่องนี้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในลักษณะนี้ ดังนั้นหากฉันกำลังจะขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แล้วความพยายามจะมีประโยชน์อะไร? คนที่ขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะลงมา แล้วทำไมเราต้องพยายามมากขนาดนี้? มาเตชวารี ท่านบอกว่าละครนี้จะซ้ำรอยเหมือนเดิมทุกประการ แล้วพระเจ้าผู้ทรงพลังอำนาจจะไม่เบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้าที่จะดูละครนี้หรือ? เช่นเดียวกับที่มีความแตกต่างกันในสี่ฤดูกาล เช่น ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง การละเล่นนี้มีความแตกต่างกันหรือไม่?

มาเตชวารี: นี่คือเอกลักษณ์ของละครนี้ มันซ้ำรอยเหมือนเดิม ความพิเศษอีกอย่างของละครนี้คือ แม้ว่าจะฉายซ้ำรอย แต่ก็ให้ความรู้สึกใหม่ทุกวัน ในตอนแรกเราไม่มีคำสอนเหล่านี้ แต่เมื่อเราได้รับความรู้นี้ เราก็รู้ว่าทุก ๆ วินาทีที่ผ่านไปในแต่ละละวินาทีนั้นเหมือนกับในวงจรก่อนหน้านี้ แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ทุกวันเมื่อเราสังเกตสิ่งนี้ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง เวลานี้เราได้รับความเข้าใจทั้งความสุขและความทุกข์ดังนั้นเราต้องไม่คิดว่าเราจะล้มเหลวพลาดพลั้ง ทำไมเราจึงต้องศึกษาเล่าเรียน? ไม่ ในกรณีนี้ลูกอาจคิดว่าถ้าลูกกำลังจะได้รับอาหารลูกจะได้รับโดยอัตโนมัติ แล้วทำไมลูกถึงเพียรพยายามอย่างมากเพื่อหารายได้? ในความเป็นจริงฉันเห็นว่าตอนนี้เวลาแห่งการขึ้นมาถึงแล้ว และราชวงศ์เทพเดียวกันนั้นกำลังได้รับการก่อตั้ง แล้วทำไมเราถึงไม่รับความสุขนั้นในตอนนี้? ตัวอย่างเช่น หากใครบางคนต้องการที่จะกลายเป็นผู้พิพากษา ก็ต่อเมื่อเขาพยายามเท่านั้นที่เขาจะได้รับปริญญา หากเขาล้มเหลวความพยายามทั้งหมดก็จะสูญเปล่า อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นกับความรู้ที่ไม่มีวันสูญสลายนี้ ความรู้ที่ไม่มีวันสูญสลายนี้จะไม่ถูกทำลายแม้แต่เล็กน้อย แม้ว่าลูกจะไม่ได้ทำความพยายามมากพอที่จะเข้ามาในราชวงศ์เทพ หากลูกเพียรพยายามน้อยลูกก็สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชาในยุคทองได้ อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเพียรพยายามเพราะรางวัลนั้นสร้างขึ้นจากความพยายามเท่านั้น และดังนั้นความยิ่งใหญ่จึงมาจากความพยายาม

ความรู้ของพระเจ้านี้มีไว้สำหรับดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมด

ก่อนอื่นเราต้องรักษาประเด็นหลักประการหนึ่งไว้ในสำนึกรู้ของเรา เนื่องจากพระเจ้าเป็นเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์นี้ดังนั้นความรู้ที่เราได้รับจากพระเจ้าจึงจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน ผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆมีสิทธิในความรู้นี้ แม้ว่าความรู้ของแต่ละศาสนาจะเป็นของตัวเอง คัมภีร์ของพวกเขาก็เป็นของพวกเขาเอง ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นของพวกเขาเอง ซันสการ์ของพวกเขาก็เป็นของพวกเขาเอง อย่างไรก็ตามความรู้นี้เป็นไปสำหรับทุกคน แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับความรู้นี้ได้และพวกเขาก็ไม่ได้เข้ามาในราชวงศ์ของเรา แต่เพราะผู้เดียวนั้นคือพ่อของทุกคน พวกเขาทั้งหมดจะกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอนโดยการมีโยคะกับท่าน และเนื่องจากความบริสุทธิ์นี้พวกเขาทั้งหมดจะประกาศสิทธิ์สถานภาพในส่วนของตนเองอย่างแน่นอน เพราะมนุษย์ทุกคนเชื่อในโยคะ หลายคนบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะหลุดพ้นตลอดไปชั่วนิรันดร์ อย่างไรก็ตามการด้วยการมีโยคะนี้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับพลังที่จะได้รับการปลดปล่อยจากการถูกลงโทษ อัจชะ