01.10.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกมาจากสกุลที่สูงส่งมาก ลูกต้องเปลี่ยนจากบราห์มินไปเป็นเทพ และดังนั้นลูกต้องตัดนิสัยที่เลวร้ายและสกปรกทั้งหมดออกไป

คำถาม:
อะไรที่ไม่เชื่อมโยงกับการศึกษานี้?

คำตอบ:
ลูกแต่งกายอย่างไรไม่ได้เชื่อมโยงกับการศึกษานี้ ไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของลูกที่นี่ พ่อสอนลูกดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณรู้ว่าเป็นร่างกายเก่าที่ไม่บริสุทธิ์และไม่เป็นไรที่ลูกจะทำให้ร่างกายนั้นสวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาประเภทใด ทั้งร่างกายและดวงวิญญาณนั้นน่าเกลียด พ่อเปลี่ยนผู้ที่น่าเกลียดและทำให้พวกเขาสวยงาม

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อทางจิตในโรงเรียนทางจิต นี่ไม่ใช่โรงเรียนทางโลก พ่อทางจิตนั่งในโรงเรียนทางจิตและสอนราชาโยคะแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่กับพ่อทางจิตเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นนารายณ์ นั่นคือประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเทพอีกครั้งหนึ่ง นี่คือบางสิ่งใหม่ ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์และที่พวกเขามีมงกุฎสองชั้น พวกเขามีทั้งมงกุฎแห่งแสงและมงกุฎที่ประดับด้วยเพชรพลอย ในตอนแรกพวกเขามีมงกุฎแห่งแสง ผู้ที่เคยมาที่นี่แล้วจากไปได้วาดภาพที่มีรัศมีของแสงสีขาวรอบๆพวกเขา นั้นคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถแสดงให้เห็นแสงสีขาวได้ เมื่อได้มีการถ่ายภาพของลูก แสงนั้นไม่สามารถถูกแสดงในภาพนั้น พวกเขาใช้แสงอันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ แสงสว่างและความมืด: กลางวันของบราห์มาคือแสงสว่างและกลางคืนของบราห์มาคือความมืด ความมืดหมายถึงไม่มีแสงรอบๆเขา ลูกๆ รู้ว่าเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและเปลี่ยนผู้ที่น่าเกลียด, ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์, และทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ ไม่มีอาณาจักรที่บริสุทธิ์คงอยู่ในเวลานี้ ในยุคทองราชาและราชินีเป็นเช่นไร, ปวงประชาก็เป็นเช่นนั้น, ทั้งหมดบริสุทธิ์, นั่นคืออาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกๆ ต้องอธิบายอย่างดีมากโดยการใช้รูปภาพนี้ นี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก แม้กระนั้นก็ยังมีรูปภาพที่ดีมากกว่าสำหรับลูกที่จะอธิบาย และเหตุนี้เองจึงมีการเก็บรูปภาพมากมายไว้ที่นี่ ผู้คนไม่เข้าใจในทันทีว่าพวกเขาจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธานด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงนี้ และแล้วพวกเขาจะไปสู่การหลุดพ้น และแล้วไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต ไม่มีใครในโลกรู้ว่าการหลุดพ้นในชีวิตคืออะไร ไม่มีใครแม้กระทั่งจะรู้ว่าอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์คงอยู่เมื่อไร เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองของความบริสุทธิ์ของเทพจากพ่อ ลูกสามารถอธิบายอย่างดีมากโดยการใช้รูปภาพ เพียงในบารัตเท่านั้นที่พวกเขากราบไหว้บูชาผู้ที่มีมงกุฎสองชั้น มีภาพเช่นนั้นในภาพของบันได พวกเขามีมงกุฎเช่นนั้น แต่ไม่ใช่มงกุฎแห่งแสง เพียงผู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่ได้รับการกราบไหว้บูชา แสงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ไม่ใช่ว่าแสงจะปรากฏออกมาเมื่อใครนั่งบนบัลลังก์ ไม่เลย นั่นคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกเป็นผู้เพียรพยายามและเหตุนี้เองลูกจึงไม่สามารถถูกแสดงพร้อมกับแสง ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายของเหล่าเทพนั้นบริสุทธิ์ ที่นี่ไม่มีใครมีร่างกายที่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่สามารถแสดงให้เห็นพร้อมกับแสง บางคนในหมู่ลูกก็กลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์และบางคนอยู่อย่างกึ่งบริสุทธิ์ พวกเขามีพายุของมายามากมายและดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกว่ากึ่งบริสุทธิ์ บางคนไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ พวกเขาสามารถเข้าใจว่าพวกเขาได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ คือดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถแสดงให้เห็นพร้อมกับแสง ลูกๆดวงวิญญาณไม่ควรลืมว่าลูกเป็นลูกๆของพ่อสูงสุดเหนือสิ่งใด และดังนั้นควรมีความสูงศักดิ์อย่างมาก ตัวอย่างเช่นเมื่อบางคนที่เป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำกลายเป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติ (MLA) หรือ ส.ส. (MP) หรือเขาศึกษาเล่าเรียนและได้รับตำแหน่งใดเฉพาะ เขาก็จะกลับมายอดเยี่ยม มีหลายคนที่เป็นเช่นนั้น ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในวรรณะเดียวกันนั้น เมื่อพวกเขาได้รับตำแหน่งนั้น พวกเขามีความซาบซึ้งอย่างมากและจะสวมเครื่องแต่งกายตามนั้น ในทำนองเดียวกัน ลูกเช่นกันเวลานี้กำลังศึกษาเพื่อจะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พวกเขากลายเป็นหมอหรือนักกฎหมายด้วยการศึกษา แต่พวกเขาก็ยังคงไม่บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน เพราะการศึกษาของพวกเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อการกลับมาบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าลูกจะกลายเป็นเทพที่บริสุทธิ์ในอนาคต และดังนั้นนิสัยของศูทรจะเฝ้าแต่ถูกขจัดออกไป ภายในลูกควรมีความซาบซึ้งว่าพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น เรากำลังเปลี่ยนจากศูทรไปเป็นบราห์มินและแล้วเราจะกลายเป็นเทพ ดังนั้นนิสัยที่เลวร้ายและสกปรกเหล่านั้นต้องขจัดไป สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดต้องละทิ้งไป เมื่อใครบางคนกลายเป็น ส.ส. จากคนทำความสะอาดห้องน้ำ มาตรฐานการครองชีพและที่อยู่อาศัยของเขาฯลฯ ทั้งหมดจะกลับมาชั้นหนึ่ง ของพวกเขาเป็นไปเวลานี้เท่านั้น ลูกรู้ว่าลูกจะกลายเป็นอะไรในอนาคต พูดกับตัวลูกเองในวิธีนี้ว่า: ก่อนนี้ฉันเคยเป็นอะไรและเวลานี้ฉันกลายเป็นอะไร? ลูกเช่นกันได้เป็นของสกุลศูทรแต่เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลก เมื่อบางคนได้รับสถานภาพที่สูง เขามีความซาบซึ้งนั้น ดังนั้นลูกเคยเป็นใคร? ลูกเคยไม่บริสุทธิ์และสกปรก เวลานี้พระเจ้ากำลังสอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งความไม่มีขีดจำกัด ลูกเข้าใจว่าพ่อสูงสุด, ดวงวิญญาณสูงสุด จะมาที่นี่เพื่อสอนราชาโยคะแก่ลูกอย่างแน่นอน ท่านจะไม่สอนสิ่งนี้ในโลกที่ไม่มีตัวตนหรืออาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นผู้อยู่อาศัยของดินแดนไกลโพ้น ลูกมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก บทบาทของ 84 ชาติเกิดจะต้องถูกเล่น พวกเขาพูดถึง 8.4 ล้านเผ่าพันธุ์ พวกเขาอยู่ในความมืดสนิท เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นเทพ 5000 ปีที่แล้วและเวลานี้ลูกได้กลับไม่บริสุทธิ์ ผู้คนร้องเพลง: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โปรดมา! โปรดชำระเราให้บริสุทธิ์! อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าพ่อเองได้มาและทำให้ลูกบริสุทธิ์และพ่อกำลังสอนราชาโยคะ ไม่มีใครสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงโดยไม่ศึกษาเล่าเรียน ลูกรู้ว่าบาบาสอนลูกและทำให้ลูกไปเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดา เป้าหมายและวัตถุประสงคอยู่เบื้องหน้าลูก สถานภาพของปวงประชาไม่ใช่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูก มีรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาจะสอนลูกด้วยรูปภาพเช่นนั้นที่ไหนอีกหรือ? ลูกมีความรู้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูก เราได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด รูปภาพบันไดนั้นดีมาก นี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ และนี่ก็รวมถึงผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาทั้งหมดด้วยเช่นกัน พวกเขาเองก็เฝ้าแต่ร้องเพลงว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โปรดมา! โลกที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถถูกเรียกว่าโลกที่บริสุทธิ์ได้ โลกใหม่คือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีใครที่บริสุทธิ์ที่สามารถอยู่ในโลกเก่าที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ลูกๆ ควรมีความซาบซึ้งอย่างมากว่าลูกคือนักเรียนของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ และที่พระเจ้ากำลังสอนลูก พ่อมาและสอนกับผู้ที่ยากจนเท่านั้น เสื้อผ้าของผู้ที่ยากจนนั้นสกปรกมาก ลูกดวงวิญญาณเวลานี้กำลังศึกษาเล่าเรียน ดวงวิญญาณรู้ว่าเขามีร่างกายเก่าและก็ไม่เป็นไรถ้าลูกจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ธรรมดาให้แก่ร่างกาย ไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าของลูกหรือมีการโอ้อวดใดๆฯลฯ ไม่มีการเชื่อมโยงกับว่าลูกจะแต่งกายอย่างไร พ่อสอนเพียงลูกดวงวิญญาณเท่านั้น ร่างกายไม่บริสุทธิ์ และถึงแม้ว่าลูกจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีมาก ทั้งร่างกายและดวงวิญญาณก็ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ของกฤษณะว่าเป็นสีน้ำเงินเข้ม เพราะทั้งดวงวิญญาณและร่างกายของเขาน่าเกลียดและเขาเป็นเด็กในหมู่บ้าน ลูกทั้งหมดเคยเป็นเด็กในหมู่บ้าน มนุษย์ทั้งหมดในโลกเป็นลูกกำพร้า พวกเขาไม่รู้จักพ่อเลย ทุกคนมีพ่อที่มีขีดจำกัด แต่ลูกบราห์มินเท่านั้นที่ได้พบพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก มีความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อเป็นตอนสิ้นสุดของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อก็มาและให้ความรู้แก่ลูก เวลานี้เป็นเวลาสุดท้าย ไม่มีสิ่งใดเหล่านี้คงอยู่ในยุคทอง เวลานี้โลกเก่าได้มาถึงสภาพที่จะถูกทำลาย โลกที่บริสุทธิ์เรียกว่าสวรรค์ สิ่งนี้มีการอธิบายอย่างชัดเจนมากในรูปภาพต่างๆ ราเด้และกฤษณะต่อมากลายเป็นลักษมีและนารายณ์ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าแต่ละคนนั้นเป็นของอาณาจักรที่แตกต่างกัน ลูกได้เห็นพิธีแต่งงานของยุคทองแล้ว ลูกมีเครื่องดนตรีทุกชนิดเพื่อให้ความบันเทิงแก่ลูกในปากีสถาน ลูกได้มีนิมิตของทุกสิ่ง เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาราชาโยคะ ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ ถึงแม้ว่าลูกอาจจะกำลังทำอาหารหรือล้างจาน เป็นดวงวิญญาณของทุกคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ทุกคนมาและนั่งที่นี่ บุคคลสำคัญไม่มาที่นี่เพราะพวกเขาเชื่อว่าเพียงผู้ที่ยากจนเท่านั้นที่มาที่นี่และดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกอับอาย พ่อคือจ้าวแห่งคนจน แม้กระทั่งคนทำความสะอาดห้องน้ำก็มาที่บางศูนย์ ผู้ที่เป็นอิสลามก็มาด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: สละละทิ้งศาสนาทางร่างกายทั้งหมด ฉันเป็นกุจราตี, ฉันเป็นผู้นี้ผู้นั้น คือสำนึกที่เป็นร่างทั้งหมด ที่นี่พ่อสูงสุดกำลังสอนลูกดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: พ่อได้เข้ามาในร่างที่ธรรมดา เพียงผู้ที่ธรรมดาเท่านั้นจะมาสู่ชีวิตที่ธรรมดา ลูกเข้าใจว่าผู้นี้เคยเป็นพ่อค้าเพชร พ่อเองเตือนลูกถึงสิ่งที่พ่อได้บอกลูกเมื่อวงจรที่แล้ว; พ่อเข้ามาในร่างเก่าที่ธรรมดา พ่อเข้ามาในผู้นี้ในตอนท้ายในชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา พ่อบอกเขาว่า: ลูกไม่รู้ชาติเกิดของตนเอง. ท่านไม่ได้ให้ความรู้เพียงแค่อรชุนในขณะที่นั่งอยู่บนรถม้าเท่านั้น สิ่งนั่นไม่สามารถเรียกว่าโรงเรียนและนี่ก็ไม่ใช่สนามรบ นี่คือการศึกษาเล่าเรียน ลูกๆควรมีความใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษาเล่าเรียน เราต้องศึกษาอย่างเต็มที่และกลับมามีมงกุฎสองชั้น เวลานี้เราไม่มีมงกุฎใดเลย เราจะกลายเป็นผู้ที่มีมงกุฎสองชั้นในอนาคต แสงนั้นได้หายไปในยุคทองแดงและเหลือเพียงมงกุฎเดียว ผู้ที่มีมงกุฎเดียวกราบไหว้บูชาผู้ที่มีมงกุฎสองชั้น! ควรมีสัญลักษณ์นี้อย่างแน่นอน บาบาเฝ้าแต่ให้คำแนะนำแก่ลูกสำหรับการทำรูปภาพและดังนั้นผู้ที่จะทำรูปภาพเหล่านี้ต้องมีความใส่ใจเป็นอย่างมากต่อมุรลี เป็นสิ่งที่ง่ายมากที่จะอธิบายแก่ใครก็ตามโดยการใช้รูปภาพ, เช่นที่ในวิทยาลัยต่างๆ พวกเขาแสดงบางสิ่งบนแผนที่เพื่อที่ว่าสิ่งนั้นจะเข้าไปในสติปัญญาของพวกเขาว่ายุโรปอยู่ด้านนี้, ไอร์แลนด์อยู่ด้านนั้น และลอนดอนอยู่ด้านนี้ จะมีใครรู้ได้อย่างไรว่ายุโรปอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่ได้เห็นแผนที่? เมื่อมองเห็นแผนที่สิ่งนั้นก็จะเข้าไปในสติปัญญาอย่างรวดเร็ว เวลานี้ลูกรู้ว่าที่ด้านบนมีเทพที่มีมงกุฎสองขั้นที่มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา และแล้วขณะที่พวกเขาลงมา พวกเขาก็กลายเป็นผู้กราบไหว้บูชา พวกเขาลงบันไดมาเรื่อยๆ ภาพบันไดนี้ง่ายมากที่จะเข้าใจและใครก็ตามสามารถเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม, ก็ไม่มีอะไรอยู่ในสติปัญญาของบางคน โชคของพวกเขาเป็นเช่นนั้น! ในโรงเรียนนักเรียนสอบผ่านหรือสอบตก ถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ในโชคของพวกเขา พวกเขาก็จะไม่เพียรพยามเช่นนั้น หรือพวกเขาล้มป่วยและดังนั้นจึงไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ บางคนศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ แต่นั่นก็ยังคงเป็นการศึกษาทางโลก ในขณะที่นี่เป็นการศึกษาทางจิต สติปัญญาที่เป็นทองจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ โดยการจดจำพ่อ, ผู้เป็นทอง, ที่บริสุทธิ์เสมอ ลูกดวงวิญญาณจะกลายเป็นเช่นทองต่อเนื่องไป มีการกล่าวว่า: ผู้นี้มีสติปัญญาเหมือนก้อนกรวด พวกเขาจะไม่พูดเช่นนั้นที่นั่น ที่เคยเป็นสวรรค์ พวกเขาลืมไปแล้วว่าบารัตเคยเป็นสวรรค์ ลูกสามารถอธิบายสิ่งนี้ที่นิทรรศการและแล้วลูกสามารถทำให้พวกเขาพูดซ้ำในสิ่งนี้ ลูกไม่สามารถทำสิ่งนี้ด้วยเครื่องฉายภาพ ก่อนอื่นใด รูปภาพของตรีมูรติ, ลักษมีและนารายณ์และบันไดมีความจำเป็นอย่างมาก ความรู้ทั้ง 84 ชาติเกิดรวมอยู่ในรูปภาพลักษมีและนารายณ์ ลูกๆควรคิดถึงสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทุกศูนย์ควรมีรูปภาพหลักเหล่านี้อย่างแน่นอน ผู้คนจะสามารถเข้าใจอย่างดีมากจากรูปภาพ อาณาจักรนี้ถูกก่อตั้งโดยบราห์มา เราคือบราห์มากุมารและกุมารี ลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มา ก่อนหน้านี้เราเคยเป็นของสกุลศูทรและเวลานี้เราเป็นของสกุลบราห์มิน และแล้วเราจะกลายเป็นเทพ ชีพบาบาเปลี่ยนเราจากศูทรเป็นบราห์มิน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเราอยู่เบื้องหน้าเรา ลักษมีและนารายณ์เคยเป็นนายของสวรรค์ และพวกเขาลงบันไดมาได้อย่างไร? มองดูว่าพวกเขากลายเป็นอะไรจากสิ่งที่พวกเขาเคยเป็น พวกเขากลับมาบุดดู(โง่เขลา) อย่างสมบูรณ์ ลักษมีและนารายณ์เคยปกครองอาณาจักรในบารัต ผู้คนของบารัตควรรู้ว่าอะไรได้เกิดขึ้นและแล้วพวกเขาไปที่ไหน มีใครเอาชัยชนะพวกเขาหรือไม่? พวกเขาพ่ายแพ้ใครในการสู้รบหรือไม่? พวกเขาไม่ชนะใครหรือพ่ายแพ้ใคร ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของมายา ทันทีที่อาณาจักรของราวันเริ่มขึ้น พวกเขาตกไปสู่กิเลสทั้งห้าและสูญเสียอาณาจักรของพวกเขา และแล้วด้วยการมีชัยชนะเหนือกิเลสทั้งห้า พวกเขากลับมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง เวลานี้เป็นความโอฬารตระการตาของอาณาจักรของราวัน เรากำลังก่อตั้งอาณาจักรของเราอย่างแฝงตัว ลูกนั้นธรรมดามากและผู้เดียวที่กำลังสอนลูกอยู่ก็สูงสุดเหนือสิ่งใด พ่อที่ไม่มีตัวตนเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์และทำให้ลูกๆ กลายเป็นเช่นนั้น (ลักษมีและนารายณ์) พ่อเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์จากดินแดนไกลโพ้นและเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ถึงกระนั้นก็ตาม พ่อไม่ได้ทำให้ตัวพ่อเองเป็นลักษมีหรือนารายณ์ พ่อทำให้ลูกๆ เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามลูกไม่ได้ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลายเป็นสิ่งนั้น ทั้งวันและทั้งคืนลูกต้องศึกษาเล่าเรียนและสอนผู้อื่น บาบาอธิบายวิธีที่ง่ายมากแก่ลูกวันแล้ววันเล่า การอธิบายควรเริ่มต้นด้วยลักษมีและนารายณ์ พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิดอย่างไร? เวลานี้พวกเขากำลังศึกษาเล่าเรียนในชาติเกิดสุดท้ายของพวกเขา และแล้วต่อมาราชวงศ์ของพวกเขาก็ถูกสร้างขึ้น มีหลายสิ่งมากมายที่จะต้องอธิบาย บาบาให้การชี้นำแก่ลูกสำหรับรูปภาพต่างๆ เมื่อลูกทำรูปภาพหนึ่ง ลูกควรวิ่งมาหาบาบา บาบาจะแก้ไขสิ่งนั้นให้และให้คำนะนำแก่ลูกต่อไป บาบาพูดว่า: พ่อเป็นจักรพรรดิของจักรพรรดิทั้งหมด คลังสมบัติของลูกจะกลับมาเต็มเปี่ยม ลูกไม่ควรมีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด มีลูกๆ มากมายกำลังนั่งอยู่ที่นี่ บาบารู้ว่าท่านสามารถเติมเต็มคลังสมบัติโดยผ่านผู้ใด บาบามีความคิดของการยกระดับไจปูร์ด้วยกำลังแรง มีพิพิธภัณฑ์ของหฐโยคีที่นั่น พิพิธภัณฑ์ของราชาโยคะของลูกควรสร้างให้ดึงดูดอย่างมากที่ทุกคนสามารถไปและได้เห็นสิ่งนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะทำให้สติปัญญาของลูกสร้างสมความรู้ที่บริสุทธิ์ จงทำให้ภาชนะของสติปัญญาของลูกเป็นทองคำ ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ภาชนะจะกลับมาเป็นทองคำ

2. เวลานี้ลูกกลายเป็นบราห์มินแล้ว ดังนั้นจบสิ้นนิสัยของศูทรทั้งหมด มีชีวิตอยู่ด้วยความสูงศักดิ์อย่างยิ่ง คงความซาบซึ้งว่าลูกกำลังกลายเป็นนายของโลก

พร:
ขอให้ลูกเปลี่ยนสายตาและทัศนคติของลูก และกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตและดังนั้นเพื่อเปลี่ยนโลก

ทำให้สายตาของลูกสูงส่งโดยการเปลี่ยนทัศนคติของลูกและดวงวิญญาณจำนวนมากจะมองเห็นรูปที่แท้จริงของพวกเขา บ้านที่แท้จริงของพวกเขา และอาณาจักรที่แท้จริงของพวกเขาจากสายตาของลูก เพื่อที่จะให้พวกเขามีสายตาที่แท้จริงนั้น อย่าให้ทัศนคติของลูกมีความซุกซนของสำนึกของการเป็นร่างแม้แต่น้อย เปลี่ยนทัศนคติของลูกและทำให้สายตาของลูกสูงส่งและโลกนี้จะเปลี่ยนไป ผู้ที่มองเห็นลูกจะสัมผัสได้ว่าดวงตาของลูกไม่ใช่แค่ดวงตาแต่เป็นภาชนะที่น่าอัศจรรย์ ดวงตาของลูกจะกลายเป็นวิธีการให้นิมิตแก่พวกเขา

คติพจน์:
พร้อมกันกับความจริงจังและกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ มีทัศนคติที่วางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัด คือวิธีการของความสำเร็จ