01.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน จับตาดูตนเองอย่างเต็มที่ ลูกไม่ควรทำสิ่งใดที่ผิดกฎ ด้วยการไม่เชื่อฟังศรีมัทลูกจะสอบตก

คำถาม:
ลูกต้องระมัดระวังสิ่งใดเพื่อที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐี?

คำตอบ:
ให้มีความใส่ใจนี้เสมอ: ไม่ว่าอะไรที่ฉันทำ, ผู้อื่นที่เห็นฉันก็จะทำเช่นเดียวกัน ลูกไม่ควรมีความหยิ่งยโสที่ผิดใดๆ ลูกไม่ควรจะขาดมุรลี มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความคิด,คำพูดและการกระทำของลูก ดวงตาของลูกไม่ควรจะหลอกลวงลูก แล้วลูกก็จะสามารถสะสมรายได้หลายล้าน เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ลูกต้องอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและจดจำพ่อและลูกก็จะอยู่อย่างปลอดภัยจากการกระทำที่เป็นบาปทั้งหมด

โอมชานติ
พ่อได้อธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตแล้วว่าเมื่อลูกนั่งที่นี่สติปัญญาของลูกควรจะมีความคิดอย่างแน่นอนว่า ผู้เดียวนี้คือบาบา, ครูและสัตกูรูของเราด้วยเช่นกัน ลูกตระหนักรู้ด้วยเช่นกันว่า ด้วยการจดจำบาบาลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่ดินแดนที่บริสุทธิ์ บาบาได้อธิบายแล้วว่าลูกลงมาจากดินแดนที่บริสุทธิ์ นั่นเรียกว่าดินแดนที่บริสุทธิ์ และแล้วจากสภาพสโตประธานลูกจะสู่สภาพของสโต,ราโจและตโม เวลานี้ลูกเข้าใจว่าลูกได้ตกลงมา, นั่นคือลูกอยู่ในโรงค้าประเวณี แม้ว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ลูกเข้าใจด้วยความรู้นี้ว่าลูกได้ก้าวออกมาจากโลกนี้แล้ว หากลูกเฝ้าแต่จดจำชีพบาบา, ชีวาลายา(วัดของชีวา)ก็จะอยู่ไม่ไกล แต่หากลูกไม่จดจำชีพบาบา,ชีวาลายา นั้นก็จะอยู่ไกลมาก หากลูกต้องสัมผัสกับการลงโทษแล้วลูกก็จะอยู่ห่างไกลมาก ดังนั้นพ่อไม่ได้ให้ความยากลำบากมากเกินไปนักแก่ลูกๆ ประการแรกท่านพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า: ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ในความคิด,คำพูดและการกระทำของลูก ดวงตาทั้งสองสามารถที่จะหลอกลวงลูกได้อย่างมาก ลูกต้องระมัดระวังดวงตานั้นอย่างมาก พ่อได้อธิบายแล้วว่าการเข้าฌานนั้นแยกจากโยคะโดยสิ้นเชิง โยคะหมายถึงการจดจำระลึกถึง ลูกสามารถมีการจดจำระลึกถึงแม้ขณะที่ดวงตาของลูกเปิดอยู่ การเข้าฌานไม่ใช่โยคะ เมื่อลูกออฟเฟอร์โบ๊ค ลูกต้องไปเบื้องบนตามคำแนะนำที่ลูกได้รับ มายาได้แทรกแซงอย่างมากในสิ่งนี้ มายาเป็นเช่นนั้นที่เธอดึงจมูกลูก(ก่อกวนลูก)! เช่นที่พ่อนั้นมีพลัง ดังนั้นมายาก็มีพลังมากเช่นกัน เธอมีพลังมากที่เธอผลักทั้งโลกเข้าไปสู่โรงค้าประเวณี ดังนั้นลูกต้องระมัดระวังมาก ลูกควรจดจำพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำและด้วยระเบียบวินัย หากลูกทำกรรมใดๆที่ไม่ถูกกฎ, มายาก็ทำให้ลูกสอบตกอย่างสมบูรณ์ ลูกไม่ควรมีความปรารถนาใดๆที่จะเข้าฌานฯลฯ จงกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้โดยสิ้นเชิงแม้แต่ความปรารถนาของความรู้ หากลูกทำตามคำแนะนำของพ่อ ความปรารถนาทั้งหมดของลูกจะได้รับการเติมเต็มโดยที่ลูกไม่ต้องร้องขอ หากลูกไม่ทำตามคำสอนของท่านและเดินในหนทางที่ผิด และแล้วก็เป็นไปได้ว่าแทนที่จะไปสวรรค์ลูกก็จะตกลงไปในนรก มีการจดจำกันว่าจระเข้ได้กลืนช้าง ผู้ที่เคยให้ความรู้นี้แก่ผู้คนมากมายและเคยออฟเฟอร์โบ๊คก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้ เพราะจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกกฎของพวกเขา, พวกเขาจึงได้รับอิทธิพลของมายาโดยสิ้นเชิง ในขณะที่กำลังจะกลายเป็นเทพ พวกเขาก็กลายเป็นปีศาจ พ่อรู้ว่าผู้ที่เคยทำความเพียรพยายามอย่างดีมากและผู้ที่จะกลายเป็นเทพได้กลายเป็นเช่นปีศาจและกำลังอยู่กับผู้คนที่เป็นเช่นปีศาจ พวกเขากลายเป็นคนทรยศ ผู้ที่เป็นของพ่อและจากนั้นก็กลายเป็นของมายานั้นเรียกว่าคนทรยศ ลูกต้องจับตาดูตนเอง หากลูกไม่เชื่อฟังศรีมัท, ลูกจะสอบตกและลูกจะไม่แม้แต่จะตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้ บาบาเตือนลูกๆและบอกลูกว่าพฤติกรรมของลูกไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่จะนำลูกไปสู่ก้นบึ้งของนรก เมื่อวานนี้บาบาอธิบายว่า บราเธอร์หลายคนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นในกลุ่มของพวกเขาและทำทุกสิ่งโดยไม่มีศรีมัทและดังนั้นจึงทำให้เกิดความเสียหายในงานรับใช้ หากลูกทำบางสิ่งโดยที่ไม่มีศรีมัท,ลูกก็จะตกลงมาเรื่อยๆ ในตอนเริ่มต้น,บาบาได้จัดตั้งกรรมการของผู้เป็นแม่ เพราะผู้เป็นแม่ได้รับไหของน้ำทิพย์ ขอคารวะต่อผู้เป็นแม่ ได้รับการจดจำกันมา แม้ว่าบราเธอร์จะตั้งคณะกรรมการ ก็ไม่มีคำพูดว่า ขอคารวะต่อบราเธอร์ หากลูกไม่ทำตามศรีมัทลูกก็ติดกับอยู่ในตาข่ายของมายา บาบาได้ตั้งคณะกรรมการของผู้เป็นแม่และได้มอบทุกสิ่งให้กับพวกเธอ โดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นเหตุของการล้มละลาย ดังนั้นพ่อจึงวางไหบนผู้เป็นแม่ ในหนทางของความรู้นี้, แม้แต่ผู้เป็นแม่ก็สามารถล้มละลายได้ ผู้ที่สามารถกลายเป็นผู้ที่มีโชคหลายล้านเท่าก็สามารถพ่ายแพ้ต่อมายาและเป็นเหตุของความล้มละลายได้ด้วยเช่นกัน ที่นี่ทั้งชายและหญิงสามารถล้มละลายได้,และพวกเขาก็กลับมาล้มละลาย! หลายคนก็พ่ายแพ้และก็จากไปซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้กลายเป็นผู้ที่ล้มละลาย บาบาอธิบายว่าผู้คนของบารัตล้มละลายโดยสิ้นเชิง มายามีพลังมากที่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจว่าพวกเขาเคยเป็นเช่นไรและพวกเขาได้ตกต่ำลงมาโดยสิ้นเชิงอย่างไร ที่นี่เช่นกันขณะที่ลูกบางคนกำลังปีนขึ้นไป, ลูกลืมศรีมัทแล้วก็กลับมาล้มละลายโดยการทำตามการกำหนดของลูกเอง ผู้คนเหล่านั้นล้มละลาย แต่สามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งหลังจากห้าถึงเจ็ดปี ที่นี่ลูกกลับมาล้มละลายเป็นเวลา 84 ชาติเกิด ลูกไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ลูกเฝ้าแต่กลับมาล้มละลายอย่างต่อเนื่อง หากบาบามีรูปถ่าย, ท่านก็จะแสดงให้ลูกดู ลูกจะพูดว่าสิ่งที่บาบากำลังบอกลูกนั้นถูกต้องอย่างแน่นอน ผู้นี้เป็นมหารตีที่ยิ่งใหญ่และเคยยกระดับผู้คนมากมาย, แต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ เขาล้มละลาย บาบาเตือนลูกๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีอะไรที่จะได้รับจากการจัดตั้งคณะกรรมการ ฯลฯ ตามการกำหนดของลูกเอง และจากนั้นตลอดทั้งวัน, เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีการประชุมพบปะกัน, ลูกก็เพียงแต่ซุบซิบนินทา: คนนี้เคยทำอย่างนี้, คนนั้นเคยทำอย่างนั้น เมื่อสติปัญญาของลูกอยู่ในโยคะกับพ่อเท่านั้นที่ลูกจะกลับมาสโตประธาน หากหลังจากที่เป็นของพ่อโยคะของลูกไม่ได้เชื่อมโยงกับท่าน ลูกก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆ สายใยของลูกก็ขาดตอน, ลูกไม่ควรจะหวาดกลัวและมีคำถามว่าเหตุใดมายาจึงสร้างความทุกข์ระทมอย่างมากแก่ลูก หากสายใยของลูกขาดตอนลง ลูกควรที่จะพยายามสร้างสายใยกับพ่ออีกครั้ง มิเช่นนั้นแล้วแบตเตอรี่ของลูกจะถูกชาร์ทได้อย่างไร? หากมีการกระทำที่เป็นบาป, แบตเตอรี่ของลูกก็ไม่ได้รับการชาร์ท ในตอนเริ่มต้นผู้คนมากมายมาและเป็นของบาบา พวกเขาเข้าร่วมบัทตี แต่วันนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน? พวกเขาสอบตกเพราะพวกเขาจดจำโลกเก่า พ่อพูดว่า เวลานี้พ่อกำลังดลใจลูกให้มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัด อย่าปล่อยให้หัวใจของลูกผูกพันอยู่กับโลกเก่า ให้หัวใจของลูกผูกพันอยู่กับสวรรค์ หากลูกต้องการที่จะกลายเป็นเช่นลักษมีหรือนารายณ์ ลูกต้องทำความเพียรพยายาม โยคะของสติปัญญาของลูกควรจะอยู่กับพ่อผู้เดียวและลูกควรจะมีการวางเฉยต่อโลกเก่า ให้จดจำดินแดนแห่งความสุขและดินแดนแห่งความสงบ ขณะที่ลูกเดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา ลูกควรจะจดจำบาบามากเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งนี้ง่ายดายอย่างแท้จริง ลูกมาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ ลูกต้องบอกทุกคนว่าเวลานี้พวกเขาต้องเปลี่ยนจากตโมประธานเป็นสโตประธาน เพราะเวลานี้คือเวลาสำหรับการเดินทางกลับ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอย สิ่งนี้หมายความว่านรกเปลี่ยนเป็นสวรรค์และสวรรค์เปลี่ยนเป็นนรก วงจรนี้หมุนไปเรื่อยๆ พ่อพูดว่า ในขณะที่ลูกกำลังนั่งที่นี่, จงกลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง (สวาดาชันจักกะดารี) อยู่ในการจดจำระลึกถึงของการที่วนไปรอบวงจรหลายต่อหลายครั้ง เวลานี้ลูกจะกลายเป็นเทพอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีใครในโลกเข้าใจนัยสำคัญของสิ่งนี้ เหล่าเทพไม่มีความรู้นี้ ถึงอย่างไรพวกเขาก็บริสุทธิ์อยู่แล้ว พวกเขาไม่สามารถเป่าหอยสังข์ได้เนื่องจากพวกเขาไม่มีความรู้ เพราะพวกเขาบริสุทธิ์จึงไม่จำเป็นที่จะให้สัญลักษณ์เหล่านี้แก่พวกเขา สัญลักษณ์จะได้รับเมื่อทั้งสองอยู่ด้วยกัน ลูกไม่ได้รับสัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน เพราะวันนี้ลูกกลายเป็นเทพและวันพรุ่งนี้ลูกจะกลายเป็นปีศาจ พ่อทำให้ลูกเป็นเทพและมายาก็ทำให้ลูกเป็นปีศาจ เมื่อพ่ออธิบายลูกก็เข้าใจว่าสภาพของลูกได้ตกลงมาแล้วอย่างแท้จริง ผู้ที่โชคร้ายหลายคนก็ให้คลังสมบัติแก่ชีพบาบา แต่แล้วพวกเขาก็ขอสิ่งนั้นกลับคืนและกลายเป็นปีศาจ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดโยคะ ด้วยการมีโยคะเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์ ลูกร้องเรียกหา:บาบาได้โปรดมาและเปลี่ยนพวกเราจากผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เพื่อที่พวกเราจะสามารถกลับไปสวรรค์ได้ ลูกอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงเพื่อที่ลูกจะสามารถกลับมาบริสุทธิ์และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง แม้แต่ผู้ที่ได้ยินเพียงเล็กน้อยและจากนั้นก็ตายไปแน่นอนว่าพวกเขาจะไปสู่ชีวาลายา (วัดของชีวา), ไม่ว่าพวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด เมื่อพวกเขามีการจดจำระลึกถึง พวกเขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน แต่พวกเขาไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ลูกควรจะมีความสุขเมื่อลูกได้ยินชื่อสวรรค์ ลูกต้องไม่อยู่อย่างมีความสุขกับการสอบตกและได้รับสถานภาพที่มีค่าแค่เศษสตางค์ จะมีความรู้สึกว่าลูกนั้นเป็นสาวใช้อย่างแน่นอน ในเวลาสุดท้ายลูกจะได้รับนิมิตของสิ่งที่ลูกกำลังจะกลายเป็นและลูกจะรู้ว่าลูกได้ทำกรรมที่เป็นบาปอะไรที่นำลูกไปสู่สภาพนั้น และเหตุใดลูกจึงไม่กลายเป็นจักรพรรดินี ด้วยการมีความระมัดระวังในทุกย่างก้าว, ลูกสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐี ในวัดได้มีการแสดงรูปบูชาของเหล่าเทพพร้อมกับสัญลักษณ์ดอกบัว มีความแตกต่างในสถานภาพ แม้แต่อาณาจักรในทุกวันนี้ก็มีความโอฬารตระการตาอย่างมาก แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเป็นราชาได้ตลอดไป ดังนั้นพ่อพูดว่า หากลูกปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับลักษมีหรือนารายณ์ ความเพียรพยายามที่ลูกทำก็ควรเป็นไปตามนั้น ลูกได้นำคุณประโยชน์มาให้แก่ผู้คนมากมายเพียงใด? ลูกอยู่อย่างสำรวจตรวจสอบตนเองและจดจำบาบาเป็นเวลายาวนานแค่ไหน? เวลานี้ลูกจะกลับไปยังบ้านที่แสนหวาน และจากนั้นพวกเราจะลงมาสู่ดินแดนแห่งความสุข ลูกควรไตร่ตรองความรู้ทั้งหมดนี้อยู่ภายใน พ่อมีทั้งความรู้และโยคะอยู่ในท่าน ลูกต้องมีทั้งสองสิ่งอยู่ในลูกเช่นกัน ลูกรู้ว่าชีพบาบากำลังสอนลูก ดังนั้นนี่คือความรู้และการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน ญาณและโยคะอยู่ด้วยกัน ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่เมื่อลูกนั่งในโยคะและเฝ้าแต่จดจำบาบา ความรู้ก็ถูกลืมไป เมื่อพ่อสอนโยคะแก่ลูก ท่านลืมความรู้หรือไม่? ความรู้ทั้งหมดยังคงอยู่ภายในตัวท่าน ลูกๆ ต้องมีความรู้นี้เช่นกัน ลูกต้องศึกษาเล่าเรียน เมื่อผู้อื่นได้เห็นการกระทำที่ฉันทำ, พวกเขาก็จะทำเช่นเดียวกัน หากฉันไม่ศึกษามุรลี, ผู้อื่นก็จะไม่ศึกษาเช่นกัน พวกเขามีความหยิ่งยโสที่ผิด และดังนั้นมายาจึงจู่โจมพวกเขาอย่างรวดเร็วมาก ลูกต้องทำตามศรีมัทของพ่อในทุกย่างก้าว, ไม่เช่นนั้นก็จะมีการกระทำที่เป็นบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากที่ทำความผิด ลูกมากมายก็ไม่ได้บอกพ่อ พวกเขาทำลายตนเองอย่างสมบูรณ์ หากลูกไม่ระมัดระวัง มายาก็ตบตีลูก เธอทำให้ลูกไม่มีค่าแม้เศษสตางค์เดียว เมื่อลูกมีความหยิ่งยโส มายาก็ทำให้ลูกทำกรรมที่เป็นบาปมากมาย บาบาไม่เคยบอกให้กลุ่มบราเธอร์ตั้งคณะกรรมการของบาเธอร์ แน่นอนว่าควรจะมีซิสเตอร์ที่รู้คิดหนึ่งหรือสองคนในคณะกรรมการ, ด้วยคำแนะนำของพวกเธองานนั้นก็สามารถดำเนินไปได้ ไหนั้นได้มอบให้กับลักษมี นอกจากนี้ยังมีการจดจำกันว่าเมื่อมีการถูกให้น้ำทิพย์ก็จะมีอุปสรรคในยักย่ะ พวกเขาสร้างอุปสรรคหลายประเภท พวกเขาใช้เวลาในการซุบซิบนินทาทั้งวัน นั่นเป็นสิ่งที่แย่มาก หากมีสิ่งใดเกิดขึ้น ลูกต้องรายงานต่อพ่อ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกคน ลูกต้องไม่ถือกฎไว้ในมือของลูกเอง ลูกต้องอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อ เฝ้าแต่ให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน และแล้วลูกก็จะกลายเป็นเช่นนั้น มายาแข็งแกร่งมาก เธอไม่ได้ทิ้งใครไว้ตามลำพัง ลูกต้องเขียนข่าวของลูกให้กับพ่อเสมอ ลูกต้องรับคำแนะนำต่อไปเรื่อยๆ ที่จริงแล้วลูกก็ได้รับคำแนะนำอยู่เสมออยู่แล้ว ลูกคิดว่าบาบารู้ความลับทั้งหมดที่อยู่ภายในลูกเมื่อท่านอธิบายประเด็นใดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูก อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่า ไม่เลย! พ่อสอนความรู้แก่ลูกเท่านั้น ไม่มีเรื่องของการรู้ความลับที่อยู่ภายในตัวลูก ใช่, พ่อรู้ว่าลูกทั้งหมดคือลูกของพ่อ ลูกที่อยู่ในแต่ละร่างกายนั้นเป็นของพ่อ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพ่อจะอยู่ภายในลูกแต่ละคน มนุษย์เข้าใจทุกสิ่งอย่างผิดๆ พ่อพูดว่า พ่อรู้ว่าลูกดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์ นี่คือเรื่องที่ง่ายดายมาก! ดวงวิญญาณที่มีชีวิตทั้งหมดกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตนเอง แต่พวกเขายังคงพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน! นี่คือความผิดหลัก เป็นเพราะเหตุนี้ที่บารัตได้ตกต่ำลงมาอย่างมาก พ่อพูดว่า ลูกได้ประณามพ่ออย่างมาก ลูกดูหมิ่นผู้เดียวที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า พ่อมาเมื่อมีการประณามศาสนา ผู้คนในต่างประเทศเรียนรู้แนวคิดของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันจากผู้คนของบารัต ผู้คนของบารัตก็เรียนรู้ทักษะของพวกเขาแล้วพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งผิดๆ ลูกต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นและให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน ลูกคือไม้เท้าสำหรับคนตาบอด หนทางนี้จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ด้วยไม้เท้า อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. การกระทำทุกอย่างที่ลูกทำจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของพ่อ ลูกจะต้องอย่าได้ไม่เชื่อฟังศรีมัท และจากนั้นเมื่อนั้นความปรารถนาทั้งหมดของลูกจะได้รับการเติมเต็มโดยที่ลูกไม่ต้องร้องขอสิ่งใด ลูกต้องไม่มีความปรารถนาใดๆ ต่อการเข้าฌานหรือได้นิมิต จงกลายเป็นผู้ที่เพิกเฉยต่อความปรารถนาทั้งหมด

2. ลูกต้องไม่พบกันและซุบซิบนินทา จงหันเข้ามาสู่ภายในและตรวจสอบตนเองว่า ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาเป็นเวลานานเท่าไร? ฉันไตร่ตรองความรู้นี้หรือไม่?

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรคด้วยการอยู่อย่างมั่นคงในรูปของจุดและเตือนผู้อื่นให้มีสำนึกรู้ถึงจุดของละคร

ลูกที่ไม่ใส่เครื่องหมายคำถามในสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่อย่างมั่นคงในรูปของจุดและเตือนผู้อื่นถึงจุดของละครในทุกงานเรียกว่าผู้ทำลายอุปสรรค พวกเขาทำให้ผู้อื่นมีพลังและพาพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ พวกเขาไม่ได้มีความสุขเพียงแค่ได้เห็นการบรรลุผลของความสำเร็จที่มีขีดจำกัด แต่เป็นตัวของความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัด พวกเขามีความมั่นคงและอยู่ในสภาพที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสภาพของความสำเร็จของพวกเขาเอง พวกเขาจึงเปลี่ยนความสำเร็จที่ขาดหายไป

คติพจน์:
รับพรและให้พร และลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายาอย่างรวดเร็ว