01.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกๆของบราห์มาคือพี่น้องหญิงชาย ทัศนคติของลูกควรจะสะอาดและบริสุทธิ์มาก

คำถาม:
การอธิบายของลูกคนไหนที่จะให้ความประทับใจที่ดีมาก

คำตอบ:
ผู้ที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของพวกเขาและอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เมื่อลูกๆที่มีประสบการณ์เช่นนั้นอธิบายความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่น สิ่งนั้นจะทำให้พวกเขาประทับใจมาก เพราะแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีทัศนคติที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจุดหมายปลายทางที่สูงมาก ลูกๆ ต้องอยู่อย่างระมัดระวังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพลง:
การจาริกแสวงบุญของเราพิเศษสุด

โอมชานติ
พ่อนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายให้แก่ลูกๆ เพราะลูกๆ เท่านั้นที่รู้จักพ่อ ลูกๆ คือ ลูกๆ ลูกทุกคนคือ บราห์มากุมารและบราห์มากุมารี ลูกรู้ว่าบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีคือพี่น้องหญิงชาย ลูกทุกคนคือ ลูกของพ่อผู้เดียว ดังนั้นลูกจึงต้องอธิบายว่า จริงๆแล้วเราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องหญิงชาย ทั้งหมด(ดวงวิญญาณ)คือ พี่น้องชาย ที่นี่ลูกเข้าใจว่า ลูกเป็นลูกๆของปู่และพ่อผู้เดียว ลูกๆเป็นหลานของชีพบาบาและลูกของบราห์มา ภรรยาของผู้นี้เองก็ยังพูดว่า เธอเป็นบราห์มากุมารี ดังนั้นความสัมพันธ์ของเธอจึงกลายเป็นเช่นนั้นด้วย พี่น้องหญิงชายทางร่างไม่มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ต่อกัน ทุกวันนี้ทุกคนสกปรก เพราะโลกนี้สกปรก ลูกๆ เข้าใจว่า เวลานี้ลูกคือบราห์มากุมารและบราห์มากุมารี ลูกได้รับการนำมาเลี้ยงดูผ่านบราห์มา ดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้องหญิงชายกัน ลูกต้องอธิบายว่ามีการสละละทิ้ง 2 ประเภท การสละละทิ้งหมายถึงการอยู่อย่างบริสุทธิ์ การทิ้งกิเลสทั้งห้า ผู้อื่นเหล่านั้นเป็นหฐโยคีซันยาสซี สาขาของพวกเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง พวกเขาตัดสิ่งผูกมัดทั้งหลายกับผู้ที่อยู่ในหนทางของครอบครัว พวกเขาเป็นหฐโยคีซันยาสซี ผู้ที่ทิ้งการกระทำ ลูกๆได้รับการอธิบายแล้วว่า ขณะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกต้องทิ้งสำนึกของร่างกายและความสัมพันธ์ทางกายและจดจำพ่อ พวกเขาทิ้งบ้านและธุรกิจ พวกเขาไม่ได้ติดต่อกับลุงป้าน้าอา พวกเขาเชื่อว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นสำหรับตนเอง สิ่งเดียวนั้นเท่านั้นที่จะต้องถูกจดจำและแสงของพวกเขาจะหลอมอยู่กับแสงนั้น พวกเขาต้องกลับไปสู่ดินแดนนิพพาน สาขาของพวกเขาแตกต่างไปและเครื่องแต่งกายของพวกเขาก็ยังแตกต่างด้วยเช่นกัน พวกเขาพูดว่าผู้หญิงคือประตูไปสู่นรก ไฟและสำลีอยู่ร่วมกันไม่ได้ การแยกกันอยู่เท่านั้นที่จะทำให้ตนเองปลอดภัยได้ ตามละครแล้ว ศาสนาของพวกเขานั้นแตกต่างออกไป สังคราจารย์สร้างศาสนานั้นขึ้นมา เขาสอนหฐโยคะและการละทิ้งการกระทำ ไม่ใช่ราชาโยคะ ลูกเข้าใจว่าละครถูกกำหนดไว้แล้ว สิ่งนี้ยังต่างลำดับกันด้วย ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้คิดได้ 100% กล่าวกันว่าบางคนรู้คิด 100% บางคนก็ไม่รู้คิดเลย 100% สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ลูกเข้าใจว่าในเมื่อลูกพูดว่า มาม่าและบาบา ลูกจึงเป็นพี่น้องหญิงชายกัน กฎกล่าวว่าไม่ควรมีทัศนคติที่สกปรก พี่น้องหญิงชายแต่งงานกันไม่ได้ หากมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่บ้านระหว่างพี่น้องหญิงชายแล้วพ่อของพวกเขาก็เห็นว่ากิจกรรมของพวกเขานั้นสกปรก พ่อจะรู้สึกเป็นห่วงกังวล พวกเขามาจากที่ไหนที่สร้างความเสียหายได้มากมายเช่นนั้นเล่า พ่อก็จะดุว่าพวกเขาอย่างมาก ก่อนหน้านี้ ทุกคนจะระมัดระวังมากกับสิ่งเหล่านี้ เวลานี้ทุกคนตาโมประธาน 100% พลังของมายารุนแรงมาก มายาจะรบรากับลูกๆ ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้น พ่อพูดว่าเหล่านี้คือลูกๆ ของพ่อ พ่อกำลังพาพวกเขาไปสวรรค์ มายาพูดว่า ไม่ พวกนี้เป็นลูกๆของฉัน! ฉันกำลังพาพวกเขาไปลงนรก ที่นี่ลูกอยู่ในมือของพ่อ ดรามราช ผู้ที่อยู่บ้านกับครอบครัวและอยู่อย่างบริสุทธิ์ควรจะอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้อย่างชัดเจนมากว่า พวกเขาอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างไรขณะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน พ่อกำลังดลใจให้ลูกๆทำงานที่หฐโยคีซันยาสซีทำไม่ได้ ซันยาสซีไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ วิเวกอนันดาเขียนหนังสือชื่อว่า ราชาโยคะ อย่างไรก็ตาม ซันยาสซีเป็นของหนทางสันโดษและไม่สามารถสอนราชาโยคะได้ เมื่อลูกๆ ที่อยู่อย่างบริสุทธิ์ขณะอาศัยอยู่ที่บ้านอธิบายความรู้ให้แก่ผู้อื่น ลูกธนูจะยิงตรงเป้าได้ดีมาก บาบาอ่านในหนังสือพิมพ์ว่ามีการประชุมเกี่ยวกับต้นไม้จัดขึ้นในเดลี ลูกควรจะถามพวกเขาว่า พร้อมกับการเป็นผู้ที่ใส่ใจเกี่ยวกับต้นไม้ป่าเหล่านั้น พวกเขามีความใส่ใจเกี่ยวกับต้นไม้เผ่าพันธุ์หรือไม่ว่าต้นไม้โลกมนุษย์ปรากฏขึ้นมาอย่างไรและได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างไร แต่กระนั้น สติปัญญาของลูกก็ยังไม่ได้กว้างขวางเช่นนั้น ลูกไม่ได้ใส่ใจมากเท่านั้น มีโรคภัยบางอย่าง แม้แต่ ในบ้านทางโลก พี่น้องหญิงชายก็ไม่เคยมีความคิดที่สกปรกแก่กัน ที่นี่ ทุกคนคือลูกๆของพ่อผู้เดียว ลูกเป็นพี่น้องหญิงชายกัน บราห์มากุมารและบราห์มากุมารี หากความคิดสกปรกเกิดขึ้น แล้วพวกเขาจะพูดถึงลูกว่าอะไรเล่า ลูกจะถูกพิจารณาว่าสกปรกยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในนรก 1,000 เท่า ลูกๆ มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่อยู่บ้านกับครอบครัวต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ ไม่มีใครในโลกรู้ประเด็นเหล่านี้ พ่อมาเพื่อชำระลูกๆให้บริสุทธิ์ ดังนั้นแน่นอนว่าลูกต้องทำสัญญาและผูกรักกี้ ความพยายามที่มากมายจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ การแต่งงานแต่ยังคงอยู่อย่างบริสุทธิ์นั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่สูงชันมาก สติปัญญาไม่ควรถูกดึงรั้งแม้เพียงเล็กน้อย เมื่อผู้คนแต่งงาน พวกเขาก็อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ พ่อมาและปกป้องลูกจากการถูกเปลื้องผ้า เรื่องราวของดรุพดีได้ถูกเขียนไว้ในคัมภีร์ มีนัยสำคัญบางอย่างในสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนเช่นกัน คัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมดฯลฯ ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในละครถูกกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าและต้องเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน หนทางของความรู้และหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาถูกกำหนดไว้แล้ว เดี๋ยวนี้สติปัญญาของลูกกว้างขวางมาก สติปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดของพ่อเป็นเช่นไร สติปัญญาของลูกพิเศษที่ทำตามศรีมัทก็ควรเป็นเช่นนั้น มีลูกๆ จำนวนนับไม่ถ้วน ใครจะรู้ว่าจะมีอีกมากเพียงไร! พวกเขาไม่สามารถรับสิทธิ์ในมรดกของตนได้จนกว่าจะมาเป็นบราห์มิน เวลานี้ลูกเป็นของสกุลบราห์มาและต่อมาลูกก็เป็นของสุริยวงศ์ นั่นคือ สกุลของวิษณุ เวลานี้ลูกเป็นของสกุลชีวา ชีวาคือดาด้า(ปู่)และบราห์มาคือบาบา มีพ่อแห่งมวลมนุษย์ผู้ที่เป็นพ่อของทุกคนเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้คนเข้าใจว่าต้องมีเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ และต้องมีมนุษย์ผู้ที่มาก่อน ผู้ที่พวกเขาเรียกว่า คนใหม่ ใครคือคนใหม่ ต้องเป็นบราห์มา บราห์มาและสรัสวตีถูกพิจารณาว่าเป็นคนใหม่ สติปัญญาที่กว้างขวางจำเป็นสำหรับการเข้าใจสิ่งนี้ ดวงวิญญาณคือผู้ที่พูดว่า โอ้ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ! โอ้ พระเจ้าสูงสุดผู้เป็นพ่อ! ดวงวิญญาณคือผู้ที่พูดเช่นนี้ ดังนั้นท่านจึงต้องเป็นผู้สร้างของทุกคน ผู้ที่สูงสุด แล้วในโลกมนุษย์เบื้องล่างนี้ ใครคือผู้ที่สูงสุดเล่า พ่อของมวลมนุษย์ ใครก็ตามเข้าใจได้ว่าบราห์มาเป็นคนหลักในต้นไม้ของโลกมนุษย์นี้ ชีว่าเป็นพ่อของดวงวิญญาณและบราห์มาเป็นผู้สร้างมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เขาทำสิ่งนี้สำเร็จภายใต้คำสั่งของใครเล่า พ่อพูดว่า พ่อนำบราห์มามาเลี้ยงดู แล้วบราห์มาคนใหม่มาจากที่ไหนเล่า พ่อเข้ามาในร่างของผู้นี้ในชาติเกิดสุดท้ายจากหลายชาติเกิดของเขาและตั้งชื่อเขาว่า ประชาบิดาบราห์มา เวลานี้ลูกเข้าใจว่า ลูกเป็นลูกๆของบราห์มาอย่างแน่นอน เรากำลังรับความรู้จากชีพบาบา เรามาเพื่อรับความบริสุทธิ์ ความสุข ความสงบ พลานามัยและทรัพย์สมบัติจากพ่อ เราเคยมีความสุขเสมอในบารัต เวลานี้เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไป พ่อกำลังให้มรดกนั้นแก่เราอีกครั้งหนึ่ง ลูกๆ เข้าใจว่าความบริสุทธิ์เป็นอันดับหนึ่ง รักกี้ถูกผูกให้ใคร ผู้ที่อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์ทำสัญญาว่า พวกเขาจะอยู่อย่างบริสุทธิ์แน่นอน พ่ออธิบายว่าจุดหมายปลายทางนี้สูงมาก ก่อนอื่น ควรอธิบายให้แก่ผู้ที่เป็นสามีภรรยาว่าเราอยู่ในสำนึกของการเป็นพี่น้องหญิงชายกันอย่างไร ใช่ สิ่งนี้ใช้เวลาที่จะทำให้สภาพนี้มั่นคง ลูกๆ เขียนว่าพายุมากมายของมายามา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดี หากลูกๆ เหล่านั้นที่อยู่บ้านและอยู่อย่างบริสุทธิ์จะให้การบรรยาย เพราะนี่คือสิ่งใหม่ นี่คือโยคะแห่งอำนาจปกครองตนเอง ยังมีการสละละทิ้งในสิ่งนี้ด้วย ขณะอยู่บ้านกับครอบครัว ลูกต้องการได้รับการหลุดพ้นในชีวิต นั่นคือ การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ที่นี่มีบ่วงพันธะในชีวิต สถานภาพของลูกเป็นสถานภาพของอำนาจปกครองตนเอง ตนเอง(self) ต้องการอำนาจปกครอง เวลานี้ไม่มีอำนาจปกครอง ดวงวิญญาณพูดว่า ฉันเคยเป็นราชา ฉันเคยเป็นราชินี เวลานี้ฉันกลายเป็นผู้ที่มีกิเลสและยากจนข้นแค้น ฉันไม่มีคุณธรรมเลย ดวงวิญญาณคือผู้ที่พูดสิ่งนี้ ดังนั้นลูกจึงต้องคิดว่าตนเป็นดวงวิญญาณ เป็นลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องชายกัน ดังนั้นเราจึงควรมีความรักอันมากมายระหว่างกัน เรากำลังทำให้ทั้งโลกนี้น่ารัก ในอาณาจักรของราม สิงโตและแกะเคยดื่มน้ำจากบ่อเดียวกัน ไม่เคยมีใครต่อสู้กัน ดังนั้นควรจะมีความรักมากเพียงใดในหมู่ลูกๆ ลูกจะค่อยๆเข้าถึงสภาพนี้ หลายคนทะเลาะเบาะแว้งกันมาก พวกเขาทะเลาะกันในรัฐสภา พวกเขายังขว้างเก้าอี้ใส่กันด้วย! นั่นคือการชุมนุมของปีศาจ นี่คือชุมนุมพระเจ้าของลูก ดังนั้นลูกจึงควรที่จะมีความซาบซึ้งมากเพียงใดเล่า อย่างไรก็ตาม นี่คือโรงเรียน ในโรงเรียน บางคนก้าวหน้าในการเรียนและบางคนก็สอบตกรั้งท้าย โรงเรียนนี้น่าอัศจรรย์ ที่นั่นครูและโรงเรียนแยกจากกัน ในขณะที่ ที่นี่มีโรงเรียนเดียวและครูคนเดียว ดวงวิญญาณนำร่างกายมาใช้และสอน ท่านสอนดวงวิญญาณ เราดวงวิญญาณกำลังเรียนผ่านร่างกาย ลูกต้องมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณให้มากเท่านี้ เราคือดวงวิญญาณและผู้นั้นคือดวงวิญญาณสูงสุด สิ่งนี้ควรวิ่งวนอยู่ในสติปัญญาของลูกตลอดทั้งวัน ลูกทำผิดเพราะสำนึกที่เป็นร่าง พ่อบอกลูกครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ขอให้ลูกมีสำนึกดวงวิญญาณ! ด้วยการมีสำนึกที่เป็นร่าง ลูกจึงถูกมายาโจมตี การปีนนี้สูงชันมาก ลูกต้องไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ให้มาก! ลูกไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ได้ในตอนกลางคืน ด้วยการไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ในวิธีนี้ ลูกจะค่อยๆเป็นเหมือนพ่อ ลูกๆจะต้องเก็บความรู้ทั้งหมดนี้ไว้ในสติปัญญา จงอยู่บ้านกับครอบครัวและศึกษาราชาโยคะ ทั้งหมดนั้นเป็นงานของสติปัญญา สติปัญญาจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ ผู้ที่อยู่บ้านกับครอบครัวต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากมาย ทุกวันนี้ เพราะการอยู่อย่างตาโมประธาน ผู้คนจึงสกปรกมาก มายาทำลายทุกคน เธอได้เคี้ยวทุกคนและกลืนลงไปแล้ว พ่อมาพาลูกออกจากท้องของมายา จระเข้ เป็นเรื่องยากมากที่จะพาลูกออกมาจากที่นั่น ผู้ที่อยู่บ้านกับครอบครัวต้องแสดงให้เห็นประกายของพวกเขา ลูกควรอธิบายว่า ของเราคือราชาโยคะ ทำไมเราจึงถูกเรียกว่า บราห์มากุมารและบราห์มากุมารี ลูกต้องเข้าใจและอธิบายปริศนานี้และบอกพวกเขาว่า จริงๆแล้ว คุณก็เป็นบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีเหมือนกัน ประชาบิดาบราห์มาสร้างโลกใหม่ โลกใหม่ถูกสร้างขึ้นผ่านมนุษย์คนใหม่ นิวแมน จริงๆแล้ว เด็กคนแรกของยุคทองควรถูกเรียกว่า คนใหม่ นี่คือประเด็นของความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่นั่นจะมีการเป่าแตรแห่งความสุข ที่นั่นทั้งดวงวิญญาณและร่างกายอยู่อย่างบริสุทธิ์ เวลานี้บาบาเข้ามาในร่างของผู้นี้ มนุษย์ใหม่คนนี้ไม่บริสุทธิ์ ท่าน (บาบา) นั่งอยู่ในร่างเก่านี้และทำให้เขาใหม่ ท่านทำให้สิ่งเก่ากลับมาใหม่ เวลานี้ใครสามารถถูกเรียกว่าคนใหม่ บราห์มาควรถูกเรียกเช่นนี้ไหม สติปัญญาทำงานกับสิ่งนี้ พวกเขาไม่เข้าใจว่าอดัมและอีฟคือใคร คนใหม่คือศรีกฤษณะและต่อมาเขากลายเป็นคนเก่าบราห์มา เวลานี้พ่อกำลังทำให้คนเก่าบราห์มาผู้นี้กลายเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่ง คนใหม่เป็นที่ต้องการสำหรับโลกใหม่ เขาจะมาจากที่ไหนเล่า คนใหม่คือเจ้าชายของยุคทอง เขาคือผู้ที่สวยงาม ผู้นี้น่าเกลียด เขาไม่ใช่คนใหม่ ศรีกฤษณะคนเดิมที่ใช้ 84 ชาติเกิดเวลานี้อยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของเขาและบาบาได้นำเขามาเลี้ยงดู ท่านทำให้สิ่งเก่ากลับมาใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ลึกล้ำมากๆที่จะเข้าใจได้ คนใหม่กลายเป็นคนเก่าและคนเก่ากลายเป็นคนใหม่ ผู้ที่น่าเกลียดกลับมาสวยงามแล้วผู้ที่สวยงามกลับมาน่าเกลียด เวลานี้ผู้ที่แก่ที่สุดกำลังจะกลายเป็นคนใหม่ที่สุด ลูกเข้าใจว่าบาบาชุบชีวิตลูกและทำให้ลูกเป็นคนใหม่ ลูกต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ ลูกยังต้องสร้างสภาพของตนเองด้วย ถึงอย่างไร กุมารและกุมารีก็บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่บ้านกับครอบครัวต้องอยู่เหมือนดอกบัวและเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองด้วย สกุลของวิษณุไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นตรีกาลดาชิ ชายชรานี้(old man)เป็นตรีกาลดาชิ เหล่านี้เป็นประเด็นที่มีเงื่อนงำ เป็นชายชราผู้นี้ที่รับความรู้แล้วก็กลายเป็นคนใหม่ (new man) พ่อนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายว่า นั่นคือหฐโยคะและนี่คือราชาโยคะ ราชาโยคะหมายถึงการรับสิทธิ์ในอาณาจักรสวรรค์ ซันยาสซีพูดว่า ความสุขเป็นเหมือนมูลกา พวกเขาไม่ชอบสิ่งนั้น พ่อพูดว่า ผู้หญิงคือประตูไปสวรรค์ พ่อวางไหแห่งความรู้ไว้บนลูกๆ ผู้เป็นแม่ ดังนั้น ก่อนอื่นจงอธิบาย ขอคารวะต่อชีวา และ พระเจ้าชีวาพูด เสียงนี้ควรดังมาก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องกัน ด้วยศรัทธานี้ จงอยู่ด้วยกันด้วยความรักเป็นอย่างมาก โดยการรักษาสัญญาของความบริสุทธิ์นี้ ทำให้ทุกคนน่ารัก

2. ด้วยการทำให้สติปัญญาของลูกกว้างไกลจงเข้าใจนัยสำคัญอันลึกล้ำของความรู้นี้ ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ เพื่อที่จะได้รับการปกป้องจากการจู่โจมของมายา จงฝึกที่จะอยู่ในจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ

พร:
ขอให้ลูกตายในขณะที่มีชีวิตและกลับมายิ่งใหญ่ภายใต้การประพรมของน้ำทิพย์ของความรู้

พ่อได้ประพรมน้ำทิพย์ของความรู้ให้แก่ลูกๆและได้ทำให้ลูกยิ่งใหญ่จากการที่เป็นเหมือนศพ ท่านได้ยกลูกขึ้นมาจากกองฟืนสำหรับเผาที่กำลังลุกไหม้และได้ทำให้ลูกตายในขณะที่มีชีวิต ท่านได้ให้น้ำทิพย์ของความรู้แก่ลูกและได้ทำให้ลูกเป็นอมตะ ผู้คนพูดว่าพระเจ้านำคนตายกลับฟื้นคืนชีพ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าท่านได้ทำสิ่งนั้นอย่างไร ลูกมีความสุขที่ลูกซึ่งได้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เหมือนศพเพราะด้วยสำนึกที่เป็นร่างของลูก เวลานี้ได้กลับมายิ่งใหญ่

คติพจน์:
ผู้ที่มั่นคงในศาสนาของพวกเขาในขณะที่ทำการกระทำเป็นดวงวิญญาณที่มีศีลธรรมจรรยา