01.12.2018       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ลูกคือกูรู ลูกๆของสัทกูรู ผู้ที่ให้มนตราสำหรับการหลุดพ้นในชีวิตแก่ทุกคน ลูกไม่สามารถพูดเท็จเกี่ยวกับพระเจ้าได้

คำถาม:
อะไรคือวิธีที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที และอนุสรณ์ของสิ่งนั้นคืออะไร

คำตอบ:
เพื่อที่จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีขณะที่อยู่บ้านกับครอบครัวของลูก จงกลับมาบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว เพียงแค่สัญญาที่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้ และลูกก็จะได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ตัวอย่างของราชาจานักได้รับการจดจำเพราะสิ่งนี้ ในขณะที่อยู่บ้านกับครอบครัวของเขา เขาได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีบนพื้นฐานของการทำสัญญา

เพลง:
เวลานี้กำลังผ่านไป

โอมชานติ
พ่อมาเพื่อให้การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีแก่ทุกคน มีคำสรรเสริญว่าผู้ประทานการรอดพ้น ผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิตให้แก่ทุกคนคือผู้เดียว เหตุใดพวกเขาจึงพูดถึงการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีเหมือนในตัวอย่างของราชาจานัก ชื่อของเขาคือจานัก แต่ภายหลังผู้เดียวกันนั้นได้กลายเป็นอนุจานัก (ผู้ที่จะได้เป็นจานักอีกครั้งในอนาคต) สำหรับจานัก มีคำกล่าวว่าเขาได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที อย่างไรก็ตาม การหลุดพ้นในชีวิตนั้นอยู่ในยุคทองและยุคเงิน กูรูกระซิบมนตราใส่หูของลูก นั่นยังเป็นมนตราที่จัดระเบียบจิตใจของลูกด้วยเช่นกัน พวกเขาทุกคนให้มนตรา แต่ลูกได้รับมนตราที่ยิ่งใหญ่ มนตราสำหรับการหลุดพ้นในชีวิต ใครให้มนตรานี้แก่ลูก บราห์มากุมารและบราห์มากุมารี พวกเขาได้รับมนตรานี้มาจากไหน จากสัทกูรูผู้นั้น ผู้เดียวที่สูงส่งที่สุดคือพ่อผู้เดียวเท่านั้น แล้วลูกๆก็จะกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด ที่นั่นพวกเขามีกูรูที่สูงส่งที่สุด ลูกๆของสัทกูรูก็ยังเป็นกูรูด้วยเช่นกัน แม้แต่ผู้ที่ถ่ายทอดกีตะก็ยังถูกเรียกว่ากูรู นั่นก็ต่างลำดับกันไป ลูกยังเป็นกูรูผู้ที่พูดสัจจะอีกด้วย ลูกไม่เคยพูดเท็จเกี่ยวกับพระเจ้า ก่อนอื่น ลูกบอกพวกเขาเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ จงทำสัญญากับพ่อว่าลูกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิเลส การไม่พูดปดนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ผู้คนมากมายพูดปดอยู่เรื่อยๆ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี่ ที่นี่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ ขณะอยู่บ้านกับครอบครัว ลูกสัญญากับพ่อว่าลูกจะอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวในชาติเกิดสุดท้ายนี้ ดังนั้นที่นี่จึงเป็นเรื่องของการอยู่อย่างบริสุทธิ์ พวกเขาพูดว่านี่คือจุดหมายปลายทางที่สูงมาก นั่นเป็นไปไม่ได้ ลูกพูด ว๊าว! ทำไมจะเป็นไปไม่ได้เล่า มีการจดจำกันว่า การใช้ชีวิตเหมือนดอกบัว ตัวอย่างนี้ยังถูกเขียนไว้ในคัมภีร์อีกด้วย แน่นอนว่าพ่อได้ให้คำสอนเช่นนั้นแก่ลูกแล้ว มีคำพูดของพระเจ้าและคำพูดของบราห์มิน พระเจ้าไม่ได้พูดกับทุกคน ลูกๆบราห์มินเท่านั้นที่ฟังท่าน ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ให้แก่ทุกคน สิ่งหลักคือความบริสุทธิ์ ลูกต้องบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวเช่นเดียวกับราชาจานัก ต่อมาจานักคนเดียวกันนั้นก็จะเป็นอนุจานัก เหมือนกับที่ราเด้กลายเป็นอนุราเด้ (เธอจะเป็นราเด้ในอนาคต) บางคนถูกเรียกว่านารายณ์ก็จะเป็นอนุนารายณ์ในอนาคต สิ่งนี้ถูกต้องแม่นยำ ลูกต้องอธิบายแก่ใครก็ตามที่มาที่นี่ว่า ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที เป็นไปได้ที่จะรับสิทธิ์ในสถานะภาพที่สูงขณะอยู่บ้านกับครอบครัว เราพูดจากประสบการณ์ เราไม่ได้โกหก พระเจ้าพูดว่า จงอธิบายสิ่งหลักว่าพระเจ้าคือพ่อของทุกคน แน่นอนว่าท่านยังเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นในชีวิตอีกด้วย นี่คือหนทางครอบครัว ซันยาสซีเป็นของหนทางสันโดษ พวกเขาไม่เคยสอนราชาโยคะ พวกเขาทิ้งบ้านและครอบครัวแล้วหนีไป พวกเขาไม่อาจให้ความรู้นี้ได้ นี่คือราชาโยคะ ขณะอยู่บ้านกับครอบครัว ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว ในยุคทอง บารัตเคยเป็นหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์และเคยเป็นโลกที่ปราศจากกิเลส ทั้งชายและหญิงเป็นที่ต้องการสำหรับอาณาจักร ดังนั้นลูกจึงต้องอธิบายว่าลูกเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่า ขณะอยู่บ้านกับครอบครัวของเรา เราอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวได้ เรารู้ว่าเราจะกลับมาบริสุทธิ์ และเป็นเพราะพ่อเราจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ เคยมีหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ และเวลานี้เป็นหนทางครอบครัวที่ไม่บริสุทธิ์ โลกนี้คดโกงในขณะที่โลกนั้นเคยสูงส่ง ราวันทำให้ลูกคดโกงและรามจะทำให้ลูกสูงส่ง อาณาจักรของราวันดำเนินไปถึงครึ่งวงจร หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในโลกที่คดโกง พวกเขาให้ทานและทำบุญอยู่เรื่อยๆ เพราะมีความคดโกง พวกเขาเชื่อว่าด้วยการทำทานและทำบุญมากขึ้น พวกเขาก็จะได้พบพระเจ้า พวกเขากราบไหว้บูชาพระเจ้า พวกเขาพูดว่า จงมาทำให้พวกเราสูงส่งด้วยเถิด บารัตเคยสูงส่งแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผู้ที่คดโกงต่อมาจะกลายเป็นผู้ที่สูงส่ง ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งสร้างใหม่ของบารัต ด้วยการใช้รูปภาพลูกจะอธิบายสิ่งนี้ได้ดีมาก ลูกต้องทำรูปภาพเช่นนั้น ควรจะมีชุดนิทรรศการรูปภาพจัดตั้งไว้ทุกศูนย์ บาบาให้คำสั่งแก่ลูก ดังนั้นหากลูกเขียนและพูดว่าลูกไม่มีรูปภาพเหล่านั้น บาบาก็จะให้คำสั่งว่า จงทำรูปภาพเหล่านั้นแล้วส่งไปให้ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้มีชุดนิทรรศการ รูปภาพเหล่านี้เต็มไปด้วยความหมาย ก่อนอื่น สิ่งนี้ควรจะเข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกคือลูกๆของพ่อ พระเจ้าคือผู้สร้างสวรรค์ ราวันคือผู้สร้างนรก จงทำภาพราวันสิบหัวไว้ในภาพวงจรและแสดงภาพสี่มือบนโลกสวรรค์ ลูกยังเขียนได้ด้วยอีกว่า นี่คืออาณาจักรของราม นี่คืออาณาจักรของราวัน เวลานี้ราวันอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ที่นั่นเราจะไม่อาจพูดได้ว่ารามอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน มีการจดจำกันว่า ดวงวิญญาณอยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลายาวนานและการพบปะที่สวยงามได้เกิดขึ้นเมื่อลูกพบกับสัทกูรูในรูปของเอเย่นต์ ดังนั้นท่านจะมาอย่างแน่นอน ไม่มีใครรู้บัญชีนี้ ดวงวิญญาณของเหล่าเทพคือผู้ที่แยกห่างเป็นอันดับแรก นี่คือความรู้ที่ลูกต้องอธิบายให้แก่ทุกคน มีพ่อของดวงวิญญาณ โอ ดวงวิญญาณเอ๋ย จงบอกฉันเกี่ยวกับอาชีพของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด เธอไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหม ไม่มีลูกคนใดที่ไม่รู้จักอาชีพของพ่อตนเอง พ่อนั่งอยู่ที่นี่และอธิบายว่า ลูกไม่รู้ชาติเกิดของตนเอง พ่ออธิบายชาติเกิดเหล่านั้นให้แก่ลูก ผู้ที่เป็นเทพอันดับแรกจะใช้ชาติเกิดมากมายนี้ ดังนั้นจงคำนวณว่าผู้คนของศาสนาอื่นจะใช้กี่ชาติเกิด ลูกต้องพิสูจน์กับพวกเขาว่ามีจำนวนชาติเกิดสูงสุดมากเท่านี้ ต้นไม้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อนอื่น มีเหล่าเทพและพวกเขาคือผู้ที่ถูกกล่าวว่ามี 84 ชาติเกิด นี่คือความรู้ของบารัต ใครได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบารัตโบราณ พวกเขาจะไม่เชื่อว่ากฤษณะให้ความรู้นี้ พระเจ้าให้ความรู้นี้เอง พระเจ้า ผู้เป็นพ่อเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ไม่ใช่ทั้ง บราห์มาและกฤษณะที่ถูกเรียกว่าเต็มไปด้วยความรู้ คำสรรเสริญของกฤษณะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือความรู้ที่ชัดเจนมากและลูกต้องเข้าใจ พระเจ้าของทุกคนคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวที่ไร้ตัวตน ท่านคือผู้สร้างในขณะที่กฤษณะคือสิ่งสร้าง พระเจ้า ผู้ที่สูงสุดคือหนึ่งเดียว ท่านไม่อาจถูกเรียกได้ว่าอยู่ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ในบารัต ประธานาธิบดีนั้นสูงสุดและที่เหลือก็ต่างลำดับกันไป อาชีพของทุกคนจะได้รับการบอก ไม่ใช่ว่าพวกเขาทุกคนเป็นเหมือนกัน ลูกต้องพิสูจน์ว่าแต่ละดวงวิญญาณได้รับบทบาทที่ไม่สูญสลาย จงพูดคุยเรื่องนี้กันในหมู่ลูกๆและวางแผนงานรับใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เส้นสายไม่ชัดเจน ผู้ที่มีกิเลสหรือติดกับอยู่ในรูปและนามของบางคนก็จะทำงานนี้ไม่ได้ เส้นสายที่ชัดเจนมากมีความจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ ผลจะถูกประกาศในเวลาสุดท้าย เวลานี้ทุกคนต่างลำดับกันไป ผู้คนพูดว่า พระเจ้าไวยาสเขียนคัมภีร์ ไวยาสไม่อาจเป็นพระเจ้าได้ จริงๆแล้ว มีคัมภีร์ของสี่ศาสนาเท่านั้น คัมภีร์ศาสนาของบารัตคือกีตะเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นแม่และพ่อของทุกคัมภีร์ ลูกจะได้รับมรดกผ่านสิ่งนี้เท่านั้น ลูกได้รับมรดกจากพ่อโดยผ่านแม่ พ่อของแม่กีตะคือผู้สร้าง ดังนั้นพ่อจึงให้ความรู้โบราณของราชาโยคะที่ง่ายดายผ่านกีตะ กีตะคือคัมภีร์ของดินแดนบารัต แล้วผู้คนของอิสลามก็มีคัมภีร์ศาสนาของตนเอง ชาวพุทธมีคัมภีร์ศาสนาของตนเองและชาวคริสเตียนก็มีคัมภีร์ศาสนาของตนเอง กีตะคือแม่และพ่อของทุกคัมภีร์และคัมภีร์ที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นลูกๆของกีตะ คัมภีร์เหล่านั้นปรากฏขึ้นภายหลัง พระเวทและอุปนิษัท ฯลฯ นั้นเป็นของศาสนาใด ลูกควรรู้ว่าใครพูดคัมภีร์เหล่านั้นและศาสนาใดที่ปรากฏออกมาจากสิ่งเหล่านั้น ไม่มีศาสนาใด ก่อนอื่น จงพิสูจน์ว่ากีตะถูกบิดเบือน แทนที่จะเป็นชื่อของพ่อ พวกเขากลับพูดถึงชื่อของลูก เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน พ่อพูดว่า จงทิ้งศาสนาทางร่างทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่เสมอ พระเจ้าพูดกับดวงวิญญาณว่า จงอยู่อย่างปราศจากร่างและจดจำพ่อ พ่อที่ปราศจากร่างเท่านั้นพูดเช่นนี้ได้ ซันยาสซีไม่อาจพูดเช่นนี้ได้ คำพูดเหล่านี้มาจากกีตะ ท่านพูดกับผู้คนของทุกศาสนาว่า ขอให้ลูกปราศจากร่าง! เวลานี้การแสดงกำลังจะจบ ทุกคนจะได้รับมนตราว่า จงทิ้งร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมด และจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอยู่เสมอแล้วลูกจะมาหาพ่อ หลังจากการหลุดพ้นแล้ว จะมีการหลุดพ้นในชีวิตอย่างแน่นอน สถานะภาพที่ลูกจะได้รับคือการหลุดพ้นในชีวิตผ่านการหลุดพ้น ไม่ว่าใครก็ตามที่มาที่นี่จะผ่านสภาพสโต รโชและตโม คำอธิบายนั้นดีมาก! อย่างไรก็ตาม ลูกๆฟังหูซ้ายทะลุหูขวา มิฉะนั้นแล้ว นั่นก็เป็นเรื่องที่แสนง่ายดาย ลูกมีนิทรรศการตามสถานที่มากมายได้ ดังนั้นจงตีพิมพ์สิ่งนี้ลงในหนังสือพิมพ์ด้วย ลูกใช้เงินกับสิ่งนี้ได้ ขอให้ทุกคนได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้ แน่นอนว่าลูกต้องพิมพ์สิ่งนี้ลงในหนังสือพิมพ์ ลูกๆควรจะมีความซาบซึ้งมาก อย่างไรก็ตาม เวลาเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย จงถามโก๊ปและโกปี้เกี่ยวกับความรู้สึกของความสุขเหนือสัมผัส ได้มีการจดจำว่า เหล่านี้คือโก๊ปและโกปี้ของโก๊ปปี้วัลลาภ์โก๊ปและโกปี้ไม่ได้อยู่ในยุคทองหรือในยุคเหล็ก ที่นั่นมีเทวีลักษมีและราเด้ โก๊ปและโกปี้มีอยู่เวลานี้ พวกเขาเป็นหลานชายและหลานสาวของโก๊ปปี้วัลลาภ์ แน่นอนว่ายังจะต้องมีปู่อีกด้วย ปู่ บาบาและมาม่าคือสิ่งสร้างใหม่ในยุคบรรจบพบกัน พ่อพูดว่า พ่อมาในการบรรจบกันของทุกวงจรเพื่อสร้างโลกใหม่ จากที่เป็นลูกๆของปีศาจ ลูกได้กลายเป็นลูกๆของพระเจ้า จากนั้นก็จะกลายเป็นลูกๆของเหล่าเทพ แล้วลูกก็จะกลายเป็นลูกๆของนักรบ ลูกๆของพ่อค้าและศูทรใน 84ชาติเกิดของลูก การขยายตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน ต้นไม้ยังต้องสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน การทำลายล้างให้สิ้นซากจะไม่เกิดขึ้น บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลาย บารัตต้องได้รับการสรรเสริญมาก บารัตคือดินแดนที่สูงส่งที่สุด เพราะไม่เคยถูกทำลาย อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

ชั้นเรียนกลางคืน: วันที่ 16/04/1968

นอกจากลูกๆบราห์มินแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่คือยุคบรรจบพบกัน มีคำสรรเสริญมากมายเกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันของวงจร พ่อมาและสอนราชาโยคะให้แก่ลูกๆ แน่นอนว่ายุคบรรจบพบกันต้องมาก่อนยุคทอง มีมนุษย์ที่นี่ บางคนต่ำสุดบางคนสูงสุด ผู้คนร้องสรรเสริญอยู่เบื้องหน้าพวกเขา(เหล่าเทพ) พวกท่านเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดและพวกเราก็ต่ำที่สุด พวกเขาพูดถึงตนเองว่า ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนั้น นอกจากลูกๆบราห์มินแล้วก็ไม่มีใครรู้จักยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดนี้ เราจะโฆษณาเรื่องนี้ให้ผู้คนรู้ได้อย่างไร พระเจ้ามาในยุคบรรจบพบกันและสอนราชาโยคะให้แก่พวกเราด้วยตัวท่านเอง ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาราชาโยคะ เวลานี้เราควรสร้างวิธีการใดขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนได้รู้เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะค่อยๆเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้ยังคงมีเวลา เวลามากมายผ่านไปมีเวลาเหลือเพียงสั้นๆ เราพูดสิ่งนี้เพื่อทำให้ผู้คนเพียรพยายามอย่างรวดเร็ว จริงๆแล้ว ความรู้จะได้รับในหนึ่งวินาที แล้วลูกจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ลูกมีบาปของครึ่งวงจรอยู่บนศรีษะ และบาปเหล่านั้นก็จะไม่ถูกขจัดได้ในหนึ่งวินาที สิ่งนั้นใช้เวลา ผู้คนคิดว่า ยังคงมีเวลาเหลืออยู่ ทำไมเราควรจะไปหาบราห์มากุมารีตอนนี้ด้วยเล่า พวกเขานำสิ่งต่างๆจากหนังสือไปใช้อย่างผิดๆ หากไม่อยู่ในโชคของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะใช้สิ่งนั้นอย่างผิดๆ ลูกเข้าใจว่านี่คือยุคของการกลับมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด มีคำสรรเสริญเกี่ยวกับการเป็นเหมือนเพชร แล้วสิ่งนั้นก็ลดลงไป เพราะเป็นยุคทองแล้วก็ยุคเงิน ยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งนี้คือยุคเพชร สัตยุคคือยุคทอง ลูกรู้ว่ายุคบรรจบพบกันนี้ดีกว่าสวรรค์เสียอีก เพราะชาติเกิดนี้เป็นเหมือนเพชร มีคำสรรเสริญเกี่ยวกับดินแดนแห่งความเป็นอมตะ แล้วสิ่งนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลูกจึงเขียนได้อีกด้วยว่า ยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดนี้คือเพชร สัตยุคคือทอง และเตรตรา (ยุคเงิน)คือเงิน ลูกอธิบายได้ว่าในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่ลูกจะกลายเป็นเทพจากที่เป็นมนุษย์ พวกเขาทำสร้อยประคำของอัญมณีทั้งแปดและวางเพชรไว้ตรงกลาง ยุคบรรจบพบกันถูกแสดงไว้ ยุคบรรจบพบกันเป็นเหมือนเพชร มีคุณค่าของเพชรในยุคบรรจบพบกัน ลูกได้รับการสอนโยคะ ฯลฯ และนี่คือโยคะทางจิต อย่างไรก็ตาม พ่อเท่านั้นคือจิตวิญญาณ ในยุคบรรจบพบกันเท่านั้นที่ลูกจะพบพ่อทางจิตและได้รับความรู้ทางจิต มนุษย์ผู้ที่มีความหยิ่งยโสมากจะยอมรับสิ่งนี้ได้รวดเร็วอย่างไร สิ่งนี้ถูกอธิบายให้แก่ผู้ที่ยากจน ดังนั้นลูกจึงต้องเขียนอีกด้วยว่า ยุคบรรจบพบกันคือยุคเพชรและมีระยะเวลาเท่านี้ สัตยุคคือยุคทองและนี่คือระยะเวลาของมัน พวกเขาแสดงภาพสวัสติกะไว้ในคัมภีร์ ดังนั้นเมื่อลูกๆจดจำสิ่งนี้ ลูกจะมีความสุขมากมาย นักเรียนมีความสุขใช่ไหม ชีวิตนักเรียนนั้นดีที่สุด นี่คือแหล่งรายได้ของลูก นี่คือโรงเรียนสำหรับการเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพ เหล่าเทพเคยเป็นนายของโลก ลูกรู้เรื่องนี้เวลานี้ ดังนั้นลูกจึงควรมีความสุขอันไร้ขีดจำกัด เหตุนี้เองจึงมีคำสรรเสริญว่า หากท่านต้องการรู้จักความสุขเหนือสัมผัส จงถามโก๊ปและโกปี้ของโกปี้วัลลาภ์ ครูจะสอนลูกจนถึงวาระสุดท้าย ดังนั้นลูกจึงควรจดจำท่านจนถึงวาระสุดท้าย พระเจ้ากำลังสอนลูกแล้วพระเจ้าก็จะพาลูกกลับไปด้วยกัน ผู้คนเรียกหาว่า ผู้ให้อิสรภาพ ผู้นำทาง ปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ด้วยเถิด! ไม่มีความทุกข์ในยุคทอง พวกเขาพูดว่า ควรจะมีความสงบในโลก จงถามพวกเขาว่า ก่อนหน้านี้เคยมีความสงบเมื่อไหร่ นั่นคือยุคอะไรเล่า ไม่มีใครรู้เรื่องนั้น อาณาจักรของรามคือยุคทองและอาณาจักรของราวันคือยุคเหล็ก ลูกรู้เรื่องนี้ใช่ไหม ลูกๆควรถ่ายทอดประสบการณ์ของตน เรื่องราวอะไรในหัวใจที่ฉันจะแบ่งปันได้เล่า ฉันได้พบกับพ่อที่ไร้ขีดจำกัดผู้ที่ให้อำนาจปกครองอันไร้ขีดจำกัด แล้วฉันจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรได้อีกเล่า ไม่มีเรื่องอื่นเลย! ไม่มีความสุขใดเหมือนความสุขนี้ ไม่ควรมีใครบึ้งตึงต่อกันและเพียงแค่อยู่บ้าน นั้นก็เหมือนกับการบึ้งตึงต่อโชคของตนเอง หากลูกบึ้งตึงต่อการศึกษาเล่าเรียน แล้วลูกจะเรียนรู้อะไรเล่า พ่อต้องสอนลูกผ่านบราห์มา ดังนั้นลูกจึงไม่ควรบึ้งตึงต่อกัน นั่นคือมายา มีอุปสรรคที่พวกปีศาจสร้างขึ้นมาในไฟบูชายัญนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆทางจิตที่สุดแสนหวาน ด้วยรัก และการจดจำระลึกถึง ราตรีสวัสดิ์จากบัพและดาดาทางจิต พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. อย่าเพียงแค่ฟังสิ่งที่พ่อบอกลูกด้วยหูข้างหนึ่งและปล่อยให้มันออกไปด้วยหูอีกข้างหนึ่ง จงมีความซาบซึ้งในความรู้และมีประสบการณ์ของความสุขที่เหนือประสาทสัมผัส

2. จงบอกมนตราที่ยิ่งใหญ่นี้กับทุกคนเพื่อให้พวกเขามีสิทธิ์ต่อการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที จงละทิ้งร่างและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียว

พร:
ขอให้ลูกกลับมาทัดเทียมและประกาศสิทธิ์ในชั้นหนึ่งโดยการทำตามพ่อบราห์มา

ลูกทั้งหมดมีความรักเป็นอย่างมากต่อพ่อบราห์มาและสิ่งที่บอกถึงความรักคือการกลับมาทัดเทียม สำหรับสิ่งนี้จงมีเป้าหมายของการเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอ อย่าได้เป็นที่หนึ่งที่มาจากความอิจฉาเพราะนั่นคืออันตราย อย่างไรก็ตามหากลูกพูดสิ่งนั้นและกลายเป็นที่หนึ่งในการทำตามพ่อในทางปฏิบัติแล้ว การได้อยู่กับผู้ที่เป็นที่หนึ่งลูกก็จะกลายเป็นที่หนึ่งด้วย เช่นที่พ่อบราห์มากลายเป็นอันดับหนึ่ง ในทำนองเดียวกันให้ทุกคนที่ทำตามท่านมีเป้าหมายที่จะกลายเป็นอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มจะเป็นอรชุนอันดับหนึ่งและทุกคนมีโอกาสที่จะมาเป็นที่หนึ่ง ชั้นหนึ่งนั้นไม่มีขีดจำกัด ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

คติพจน์:
เพื่อที่จะเป็นตัวแห่งความสำเร็จ จงรับใช้ตนเองและผู้อื่นควบคู่กันไปพร้อมๆกัน