02.01.2019       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:

ลูกๆที่แสนหวาน จงทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในยุคบรรจบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ เพื่อกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด จงให้ความใส่ใจอย่างมากเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อการจดจำระลึกถึง และการศึกษาเล่าเรียน

คำถาม:
ลูกคือนักธุรกิจที่ใหญ่โตมาก ดังนั้นลูกควรใส่ใจกับสิ่งใดและคิดเกี่ยวกับสิ่งใดเสมอ

คำตอบ:

คิดเสมอเกี่ยวกับกำไรและขาดทุน หากลูกไม่คิดถึงสิ่งนี้ ลูกจะต้องกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ แล้วลูกจะสูญเสียมรดกของอาณาจักรถึง 21 ชาติเกิดที่พ่อให้แก่ลูก ดังนั้นจงทำข้อตกลงที่ดีกับพ่อ พ่อคือผู้ประทานและลูกๆ ให้ข้าวหนึ่งกำมือเช่นที่สุดามาทำและประกาศสิทธิ์ในอำนาจของการปกครองโลก

โอมชานติ
ลูกนั่งอยู่ที่นี่ นี้คือโรงเรียน นี้ไม่ใช่การชุมนุมทางจิต ไม่ใช่หัวหน้าของอาศรมหรือซันยาสซีที่นั่งอยู่เบื้องหน้าลูก ไม่มีเรื่องของความกลัวว่าสวามีจะไม่พอใจกับลูก ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อพวกเขาเชื้อเชิญผู้รู้หรือซันยาสซีมาที่บ้านของเขา พวกเขาจะล้างเท้าและดื่มน้ำล้างเท้านั้น ผู้นี้คือพ่อ ลูกๆที่บ้านหวาดกลัวพ่อของเขาหรือ? ลูกรับประทาน ดื่มและเล่นกับพ่อของลูก ลูกทำสิ่งนั้นกับซันยาสซีหรือกูรู ฯลฯ หรือ? ที่นั่นตลอดทั้งวันลูกพูดว่า กูรูจี กูรูจี! ที่นี่ลูกไม่ต้องทำสิ่งนั้น ผู้เดียวนี้คือพ่อ ลูกได้รับมรดกของครูจากครู และมรดกของกูรูจากกูรู จากพ่อนั้นลูกได้รับทรัพย์สมบัติ ทันทีที่เด็กถือกำเนิดเขาก็กลายเป็นทายาท ที่นี่เช่นกันลูกกลายเป็นลูกของพ่อ เมื่อตระหนักรู้จักท่านแล้วลูกก็กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ พ่อนั้นคือผู้สร้างสวรรค์ ไม่มีใครรู้ว่าลักษมีและนารายณ์นี้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไรและจากที่ใด ลูกเข้าใจว่าลูกเคยเป็นสิ่งนั้น และลูกกำลังกลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง ผู้คนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าผู้เดียวนี้คือใคร หรือ พวกเรากำลังกราบไหว้บูชาใคร พวกเขาไปที่วัดของชีวาและเพียงแต่เทน้ำบนชีวาลิงกัมและกลับบ้าน พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย ในเวลานี้ลูกมีความรู้สึกว่าลูกจะละร่างนั้นของดินแดนแห่งความตายและไปสู่ดินแดนของความเป็นอมตะ การได้มาซึ่งการบรรลุผลนั้นใหญ่โตมาก ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลใดเลย บาบาเองก็พูดว่า พ่อได้มีกูรู 12 คน ในเวลานี้ท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นการสูญเสียเวลาและในความเป็นจริงท่านเฝ้าแต่ลงมามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน เราไม่มีความเป็นศัตรูใดต่อใคร เรามีความรักต่อพ่อผู้เดียวเท่านั้น เมื่อลูกเข้ามาสู่ชั้นเรียนลูกควรมีความสุขมากที่มองเห็นรูปภาพเหล่านี้ เพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกกำลังศึกษาอยู่เพื่อกลายเป็นเช่นนั้น ลูกรู้ว่าอาณาจักรนี้กำลังได้รับการก่อตั้งอย่างไร พ่อพูดว่า ลูกๆ อย่าสับสน พ่ออธิบายอย่างชัดเจนมาก แต่ถึงกระนั้นบางคนก็กลายเป็นผู้ที่ตะลึงงันเมื่อได้ยินความรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นแล้ววิ่งหนีไป แล้วพวกเขาก็กลายเป็นของมายา พวกเขาเรียกได้ว่าเป็นคนทรยศ ผู้ที่ออกจากอาณาจักรของเขาเองและไปเป็นของอาณาจักรอื่น พ่อมีวิธีการดีมากสำหรับให้ลูกทำความเพียรพยายาม ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาผู้คนเร่ร่อนไปทั่วอย่างมาก พวกเขาให้ทานอย่างมาก ทำบุญอย่างมาก และไปในการจาริกแสวงบุญและถืออดด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเป็นอะไรหากบางคนได้นิมิต? พวกเขาไม่ได้เข้าไปสู่สภาพที่ไต่เต้าพัฒนา แต่พวกเขาเข้าไปสู่สภาพที่ลดลงกว่าเดิม สำหรับลูกแต่ละวันคือสภาพของการไต่เต้าพัฒนา สำหรับที่เหลือทั้งหมดเป็นสภาพของการตกต่ำ กูรูก็พูดด้วยว่าความรู้คือกลางวันของบราห์มาและความเลื่อมใสศรัทธาคือกลางคืนของบราห์มา มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนระหว่างความรู้และความเลื่อมใสศรัทธา ลูกได้รับความสุขจากความรู้ พ่อได้อธิบายความรู้ด้วยวิธีที่ง่ายดายมากแก่ลูกว่า ลูกเคยเป็นนายของโลกแล้วลูกก็เฝ้าแต่ลงมา ในเวลานี้พ่อพูดว่า เพียงแต่คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนั้นไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณพูดว่า โอ้ พ่อที่ไม่สูญสลายมาและชำระเราให้บริสุทธิ์ การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตทั้งสองนั้นรวมอยู่ในสิ่งนั้น ในเวลานี้ลูกเข้าใจแล้วว่าลูกไม่รู้สิ่งใดเลยในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกเฝ้าแต่แสวงหา ลูกเคยร้องเพลงว่า: โอ้ พระเจ้าได้โปรดมีความเมตตา! เมื่อลูกพูดว่า พระเจ้า ก็ไม่ได้มีรสชาติมากนักและลูกไม่ได้คิดถึงมรดก ทันทีที่ลูกพูดว่า ซีพบาบาที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ลูกจะจดจำมรดกในทันที ในเวลานี้ลูกเข้าใจว่านี้คืออาณาจักรของราวัน อาณาจักรของรามนั้นอยู่ในยุคทอง ในเวลานี้เป็นยุคเหล็ก เคยมีมนุษย์น้อยนิดอย่างยิ่งในยุคทอง มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดียว เคยมีความสงบและความสุข ที่นี่ผู้คนเฝ้าแต่เร่ร่อนไปทั่วเพื่อแสวงหาความสงบ พวกเขาใช้จ่ายเงินทองมากมายในการประชุม ฯลฯ ลูกสามารถเขียนถึงพวกเขาว่า: ผู้เดียวนั้นคือมหาสมุทรแห่งความสงบ มหาสมุทรแห่งความบริสุทธิ์(Ocean of Purity)และมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง(Ocean of Prosperity)ด้วยเช่นกัน ลูกได้รับทุกสิ่งจากผู้เดียวนั้น ในเวลานี้ลูกรู้ว่าลูกเคยมั่งคั่งอย่างยิ่งในยุคทอง เคยมีความสงบนั้นในโลกที่นั่น อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณที่เหลืออื่นๆมีความสงบในบ้านของเขาในอาณาเขตสูงสุด เมื่อเราอยู่ตามลำพังในโลกก็เคยมีทุกสิ่งรวมทั้งความสงบและความสุข ดังนั้นลูกๆ ควรจะมีความสุขอย่างมาก มองดูว่าพวกเขาได้เขียนสิ่งต่างๆไว้ในคัมภีร์สำหรับสวรรค์เช่นนี้! ในเวลานี้พ่อพูดว่า พ่ออธิบายแก่ลูกมากมายว่าไม่มีความจำเป็นใดสำหรับลูกที่จะถามคำถามใดๆ ฯลฯ ก่อนอื่นใดจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ ลูกร้องเรียกว่า มาและชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ นั่นคือ มาและทำให้โลกเก่านั้นใหม่ อย่างไรก็ตามลูกไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้นเลย เส้นด้ายพันกันทั้งหมดและเวลานี้ต้องได้รับการแก้ปม ในความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้สร้างภาพลักษณ์มากมาย พวกเขาได้ให้กงจักรแก่กฤษณะและแสดงให้เห็นว่ากฤษณะฆ่าอาคาเซอร์ บาคาเซอร์ (ปีศาจ) ฯลฯ ด้วยกงจักรนั้น กฤษณะก้าวร้าวรุนแรงหรือ? แล้วพวกเขาก็พูดว่ากฤษณะลักพาผู้นั้นผู้นี้ พวกเขาได้ทำให้กฤษณะก้าวร้าวรุนแรงทั้งสองทาง น่าอัศจรรย์! เป็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาของผู้ที่ได้เขียนคัมภีร์เหล่านั้น แล้วพวกเขาก็เรียกผู้นั้นว่าพระเจ้าไวยาส ในเวลานี้พ่อพูดว่า จดจำพ่อและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำ ลูกถูกทำให้นั่งในโยคะเพราะมีผู้คนมากมายที่ไม่จดจำบาบา พวกเขาเฝ้าแต่อยู่ในธุรกิจของเขาเอง พวกเขาไม่มีเวลาว่างใดเลย อย่างไรก็ตามที่นี่ลูกต้องจดจำบาบาด้วยสติปัญญาของลูก แม้กระทั่งขณะที่ทำงาน ลูกคือคู่รักของพ่อผู้เป็นที่รัก เวลานี้พ่อบอกลูกว่า ตัดขาดจากผู้คนอื่นและเชื่อมโยงกับพ่อผู้เดียว ขณะที่รับประทานและดื่มเพียงแต่ปลูกฝังนิสัยว่า ฉันคือดวงวิญญาณ และจดจำพ่อเท่านั้น พ่อกำลังทำให้ลูกสูงส่งอย่างยิ่ง ลูกไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ที่มีราคาไม่กี่สตางค์(ของการจดจำระลึกถึงที่ง่ายดายอย่างมาก) และลูกไม่จดจำพ่อ! ลูกจดจำลูกๆฯลฯ ของลูก แต่ลูกไม่สามารถจดจำพ่อ ในความเป็นจริงเป็นสิ่งผิดที่จะพูดว่า ทำให้บางคนนำการฝึกจิตสำหรับฉันเป็นพิเศษ บาบามาและพูดโดยตรงว่า: จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ พ่ออธิบายแก่ลูกเป็นการส่วนตัวในวงจรที่แล้วด้วย ในเวลานี้ท่านพูดว่า ลูกๆ ผู้เป็นที่รักที่สุดแสนหวาน ผู้ที่ได้พบพ่ออีกครั้งหลังจากหนึ่งวงจร 84 ชาติเกิดของลูกได้มาถึงจุดสิ้นสุดในเวลานี้ ในเวลานี้อย่างแน่นอนลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์เพื่อที่จะไปบ้าน เป็นไปเนื่องจากการข้องแวะในกิเลสที่ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์อย่างมาก หากลูกไม่กลับมาบริสุทธิ์ลูกจะได้รับสถานภาพที่ต่ำ คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ และจดจำวงจรของ 84 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน นี้คือกงจักรของการสำนึกในตนเอง ไม่มีใครเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ ลูกต้องเป่าหอยสังข์ เหล่านี้คือประเด็นของความรู้ นี่คือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกผู้สร้างสวรรค์ จดจำพ่อและลูกจะเข้าไปสู่การไต่เต้าพัฒนา นี้คือสิ่งที่ง่ายดายอย่างยิ่ง ในเวลานี้ลูกเข้าใจว่าละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว พ่อมาที่นี่ทุกๆ 5000 ปี ในเวลานี้ลูกต้องเพียรพยายามอย่างดีมาก เหตุใดลูกจึงไล่ตามทรัพย์สมบัติเล่า? อัจชะ แม้ลูกหามาได้ 100,000 หรือ 200,000 ต่อเดือนแต่ทั้งหมดนั้นก็จะจบสิ้นลง แม้กระทั่งลูกๆ ของลูกก็จะไม่หลงเหลืออยู่ที่จะใช้สิ่งนั้น มีความละโมบที่ว่าลูกชาย หลานชายและเหลนของลูกจะรับประทานจากสิ่งนั้น ไม่ใช่ว่าพวกเขาทั้งหมดจะกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ในครอบครัวเดียวกันนั้น ลูกไม่สามารถบอกว่าพวกเขาจะกลับมาใช้ชาติเกิดที่ใด ลูกนั้นได้รับมรดกถึง 21 ชาติเกิด หากลูกทำความเพียรพยายามที่น้อยกว่าลูกจะกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ของปวงประชา และลูกจะสูญเสียอย่างมาก ดังนั้นลูกต้องคิดถึงกำไรและขาดทุนด้วยเช่นกัน นักธุรกิจกระทำบาปมากมาย ดังนั้นอย่างแน่นอนพวกเขากันบางสิ่งไว้ต่างหากเพื่อการทำบุญ นี้คือธุรกิจของเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายที่แทบจะไม่มีผู้คนใดทำ ลูกต้องทำข้อตกลงนี้โดยตรงกับพ่อ พ่อให้เพชรพลอยของความรู้แก่ลูก ท่านคือผู้ประทาน ลูกให้ข้าวหนึ่งกำมือในขณะที่พ่อให้อำนาจการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัด ในการเปรียบเทียบกับสิ่งนั้น นี้คือข้าวหนึ่งกำมือ ลูกทั้งหมดคือสุดามา ลูกให้อะไรและลูกได้รับอะไร? ลูกได้ประกาศสิทธิ์ในอำนาจการปกครองโลกและกลายเป็นนายของโลก สติปัญญาของลูกพูดว่าจะมีดินแดนเดียวของบารัตเดียวเท่านั้น วัตถุธาตุจะใหม่ด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณจะสโตประธาน เมื่อลูกได้เป็นเทพในยุคทอง ลูกได้เป็นทองที่บริสุทธิ์ แล้วในยุคเงินก็มีอัลลอยด์ของเงินเล็กน้อยปะปนเข้าไปในดวงวิญญาณ และนั้นเรียกว่าสภาพของยุคเงิน ลูกเฝ้าแต่ลงบันไดมา ในเวลานี้ลูกสูงส่งมาก มีภาพลักษณ์ของรูปที่หลากหลายด้วยเช่นกัน แต่ผู้คนไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น มีภาพลักษณ์มากมาย บางคนเก็บรูปภาพของพระคริสต์และบางคนเก็บรูปภาพของไสยบาบา บางคนแม้กระทั่งมีชาวอิสลามเป็นกูรูของเขา พวกเขาไปที่นั่นและมีปาร์ตี้ที่ซึ่งพวกเขาดื่มสุรา พ่อพูดว่า มีความมืดมิดของความไม่รู้อย่างมากมาย ทั้งหมดนั้นคือความมืดมิดของความเลื่อมใสศรัทธา ลูกต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับมิตรที่ลูกคบหา มีคำกล่าวว่า: มิตรที่ดีพาลูกข้ามฟากและมิตรที่ไม่ดีทำให้ลูกจมน้ำ มิตรที่ไม่ดีคือกิเลสทั้งห้าของมายา ในเวลานี้ลูกได้พบความเป็นมิตรของพ่อที่แท้จริงที่ด้วยสิ่งนี้ลูกกำลังข้ามฟาก พ่อผู้เดียวนั้นที่พูดสัจจะ ลูกได้รับความเป็นมิตรของสัจจะทุกๆ วงจร แล้วหลังจากครึ่งวงจรลูกได้รับความเป็นมิตรที่ไม่ดีของราวัน ลูกเข้าใจด้วยเช่นกันว่าอย่างแน่นอนอาณาจักรจะได้รับการก่อตั้งอย่างเช่นในวงจรที่แล้ว อย่างแน่นอนลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่นี่เพราะการแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นจึงมีการต่อสู้อย่างมาก ที่นั่นก็มีเพียงศาสนาเดียว เคยมีสันติสุขในโลกเมื่อมีอาณาจักรของเหล่าเทพที่ไม่มีการแบ่งแยก เคยมีเพียงศาสนาเดียว ที่นั่นความไม่สงบจะมาจากไหน? นั้นก็คืออาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าได้ก่อตั้งอาณาจักรนั้นด้วยความรู้ทางจิต และดังนั้นอย่างแน่นอนที่จะเคยมีความสุขที่นั่น พ่อมีความรักต่อลูกๆ พ่อพูดว่า พ่อรู้ว่าลูกต้องเร่ร่อนไปทั่วมากเพียงใด ผู้คนเข้าใจว่าอย่างแน่นอนพระเจ้าจะมาในรูปใดรูปหนึ่ง บางครั้งพวกเขาแสดงให้เห็นท่านขี่วัว จะมีใครขี่วัวได้ไหม? มีความมืดมิดอย่างมาก ดังนั้นลูกๆ ควรบอกทุกคนในเวลานี้ว่า พ่อได้มาเพื่อให้มรดกแก่ทุกคน โลกใหม่กำลังได้รับการก่อตั้งผ่านบราห์มา บาบาให้ตัวอย่างของต้นบันยานเสมอ ในความเป็นจริงรากฐานของต้นบันยานกำลังได้รับการก่อตั้งอีกครั้ง จะไม่มีศาสนาอื่นใดหลงเหลืออยู่ บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลายและสถานที่จาริกแสวงบุญที่ไม่สูญสลาย บารัตเป็นสถานที่เกิดของพ่อ บาบาอธิบายแก่ลูกๆ ที่สุดแสนหวานด้วยความรักอย่างมาก ท่านสอนลูกในรูปของครู ลูกๆ ศึกษาและไปล้ำหน้าพ่อ พ่อไม่ได้ประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกเคยเชื้อเชิญพ่อให้มาที่สวรรค์ด้วยการพูดว่า ได้โปรดมาที่นี่หรือ? พ่อส่งลูกไปสวรรค์ นี้คือการละเล่นที่น่าอัศจรรย์ พ่อพูดว่า อัจชะ ลูกๆ ขอให้ลูกมีชีวิตที่ยืนยาว! พ่อจะไปและคงอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ พ่อพูดว่า ในเวลานี้มีภัยพิบัติอยู่เหนือหัวของลูก เหตุนี้เองลูกจึงต้องทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในยุคบรรจบพบกันที่มีสิริมงคลที่สุดนี้ เฝ้าแต่เพียรพยายามที่จะจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ยิ่งลูกศึกษาเล่าเรียนมากเพียงใด ลูกจะเข้าไปสู่สกุลที่สูงส่งตามนั้น พ่อพูดว่า บดเครื่องปรุงของลูกเองและความซาบซึ้งของลูกจะสูงขึ้น ลูกๆได้รับมรดกจากพ่อเสมอ ในทางโลกลูกชายเท่านั้นได้รับมรดก ในขณะที่ลูกสาวถูกให้ทาน (แต่งงานออกไป) ที่นี่ดวงวิญญาณทั้งหมดได้รับมรดก และนั้นคือมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกต้องให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับสิ่งนี้ พระเจ้ากำลังสอนลูก ดังนั้นลูกต้องไม่พลาดแม้กระทั่งวันเดียว บางคนพูดกับบาบาว่า ฉันไม่มีเวลาเลย โอ้จริงหรือ? ลูกไม่ละอายที่จะพูดว่าลูก ดวงวิญญาณไม่มีเวลาที่จะศึกษากับพ่อหรือ? อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับมิตรที่ลูกคบหา มีความเป็นมิตรกับพ่อที่แท้จริงผู้เดียว อยู่ให้ห่างไกลมากจากความเป็นมิตรของมายา ของกิเลสทั้งห้า

2. ใส่ใจอย่างเต็มที่กับการศึกษาเล่าเรียนของลูก อยู่อย่างหลุดหายไปในความซาบซึ้งของลูกเอง มีคำกล่าวว่า บดเครื่องปรุงของลูกเองและลูกจะรู้สึกซาบซึ้ง และอย่าขาดการศึกษาแม้กระทั่ง 1 วัน

พร:

ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee) ที่ไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ และ ด้วยความช่วยเหลือของพ่อจึงได้เปลี่ยนการตรึงกางเขนให้เป็นหนาม

บัญชีกรรมในอดีตเป็นเหมือนกับการตรึงกางเขน แต่ด้วยความช่วยเหลือของพ่อ สิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นเช่นหนาม สถานการณ์ที่ปั่นป่วนจะมาอย่างแน่นอน เพราะทุกสิ่งต้องถูกสะสางที่นี่ แต่ความช่วยเหลือของพ่อทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นหนาม เนื่องจากพ่อที่ยิ่งใหญ่อยู่กับลูก จึงทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก มีศรัทธานี้และอยู่อย่างไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ เปลี่ยน ของฉัน ไปเป็น ของท่าน แล้วกลับมาเบาสบายและภาระทั้งหมดจะจบสิ้นลงในหนึ่งวินาที

คติพจน์:

ด้วยสต็อคของความปรารถนาดี เปลี่ยนสิ่งที่เป็นลบ (negative) ให้เป็นบวก (positive)

ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อบราห์มา
ด้วยสภาพของการพิจารณาภายใน จงรู้ความลับของหัวใจของแต่ละคนและทำให้พวกเขามีความสุข สำหรับสิ่งนี้ให้ตัวลูกเองมีประสบการณ์ของสภาพที่ไม่ธรรมดาในบางสิ่งที่ธรรมดา และให้ประสบการณ์นี้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน ในเวลาของการเข้าสู่การพิจารณาภายนอก จงรักษาสภาพของการพิจารณาภายในให้อยู่กับลูกด้วยเช่นกัน