02.02.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน กลับมาปราศจากร่างและจดจำพ่อ อยู่อย่างมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูกและลูกจะได้รับพละกำลัง ลูกจะอยู่อย่างมีความสุขและมีพลานามัยดีและแบตเตอรี่ของลูกจะกลับมาเต็มเปี่ยมอย่างต่อเนื่อง

คำถาม:
ด้วยการรู้ว่าสิ่งใดถูกกำหนดไว้ในละคร ลูกอยู่อย่างไม่สั่นคลอนอย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร?

คำตอบ:
ลูกรู้ว่าระเบิด ฯลฯ ที่ได้ทำขึ้นจะถูกนำมาใช้อย่างแน่นอน เมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้นเท่านั้นที่โลกใหม่ของเราจะมา สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเป็นนิรันดร์ ทุกคนต้องตาย ลูกมีความสุขที่ลูกจะละร่างเก่าของลูกและจะเกิดในอาณาจักร ลูกเฝ้าดูละครอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ไม่มีเรื่องของการขึ้นลง ไม่มีความจำเป็นใดที่จะร้องไห้

โอมชานติ
พ่อนั่งที่นี่และถามลูกว่า เหตุใดศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปจึงถูกเรียกว่าเป็นศาสนาฮินดู? ลูกควรหาคำตอบนั้น เริ่มแรก, มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป แล้วเมื่อพวกเขากลับมามีกิเลส พวกเขาก็ไม่สามารถเรียกตนเองว่าเทพอีกต่อไป ดังนั้น แทนที่จะเรียกตนเองว่าเป็นเทพของศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พวกเขาได้เริ่มเรียกตนเองว่าชาวฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป พวกเขายังคงเก็บคำว่า ดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไป พวกเขาเพียงแต่เปลี่ยนชื่อ เทพ และเรียกตนเองว่า ฮินดู ในเวลาที่ชาวอิสลามมาจากภายนอก พวกเขาใช้ชื่อของศาสนาฮินดู ในตอนแรก ไม่มีแม้กระทั่งชื่อ ฮินดูสถาน ดังนั้น ลูกควรเข้าใจว่าเป็นผู้คนของศาสนาเทพฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป โดยทั่วไป พวกเขาคือดวงวิญญาณที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา ไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดเป็นของศาสนาที่คงอยู่ตลอดไป ผู้ที่มาภายหลังจะไม่ถูกกล่าวว่าเป็นของศาสนาดั้งเดิมและคงอยู่ตลอดไป ในหมู่ชาวฮินดูเช่นกัน ต้องมีบางคนที่มาภายหลัง ลูกควรบอกชาวฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปว่า ศาสนาของเขาคือศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป โดยพูดว่า ท่านเคยเป็นผู้ที่สโตประธานดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป, แล้วขณะที่ใช้ชาติเกิดใหม่, ท่านก็กลับมาตโมประธาน ในเวลานี้ท่านต้องกลับมาสโตประธานอีกครั้งด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง พวกเขาจะชอบยานี้ บาบาคือศัลยแพทย์ ลูกควรให้ยานี้แก่ผู้ที่ชอบยาชนิดนี้ ลูกควรเตือนความจำผู้ที่เป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เช่นที่ลูกๆได้รับการเตือนแล้วในเวลานี้ บาบาได้อธิบายว่า ลูกกลับมาตโมประธานจากสโตประธานได้อย่างไร ในเวลานี้ลูกต้องกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน ลูกกำลังกลับมาสโตประธานผ่านการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ผู้ที่เป็นชาวฮินดูดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปจะกลายเป็นเทพที่แท้จริง แล้วพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาเหล่าเทพด้วยเช่นกัน ในสิ่งนั้นเช่นกัน, ผู้ที่เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาของชีวา, ลักษมีและนารายณ์, ราเด้และกฤษณะและรามและสีดา คือผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาของเหล่าเทพและเป็นของสกุลเทพ เวลานี้ลูกจำได้แล้วว่าผู้ที่เคยเป็นสุริยะวงศ์แล้วกลายเป็นจันทราวงศ์ ดังนั้น ลูกควรหาผู้เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้น ลูกควรขอให้ผู้มาที่นี่เพื่อทำความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์ม แน่นอนควรมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกในศูนย์หลัก ลูกควรให้บทเรียนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแก่ใครก็ตามที่มา เพราะพวกเขาไม่รู้จักพ่อ สิ่งแรกและสิ่งหลักที่จะอธิบายแก่พวกเขาคือ ท่านไม่รู้จักพ่ออาวุโสของท่าน โดยดั้งเดิมแล้ว พวกท่านเป็นของพ่อเหนือโลก ท่านได้มาที่นี่และเวลานี้เป็นของพ่อทางโลก พวกท่านได้ลืมพ่อเหนือโลกของท่าน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้สร้างสวรรค์ ไม่มีศาสนามากมายเหล่านี้อยู่ที่นั่น ดังนั้น ทุกสิ่งควรขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มที่พวกเขากรอก แม้ว่าลูกบางคนจะอธิบายได้ดีมาก พวกเขาก็ไม่ได้มีโยคะใดเลย พวกเขาไม่ได้กลับมาปราศจากร่างหรือจดจำพ่อ พวกเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้ แม้ว่าพวกเขารู้ว่าพวกเขาอธิบายได้ดีมากและพวกเขาแม้กระทั่งเปิดพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ พวกเขาก็ยังคงมีการจดจำระลึกถึงน้อยมาก สิ่งนี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและเฝ้าแต่จดจำพ่อ พ่อให้คำเตือนแก่ลูกว่า อย่าคิดว่าลูกสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้น? โอเค จะเป็นอะไรหากพวกเขาได้กลายเป็นผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง? ที่นี่ลูกต้องกลับมาปราศจากร่าง ขณะที่ทำทุกสิ่ง จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณที่ทำงานทั้งหมดผ่านร่างกาย ผู้ที่ไม่รู้วิธีที่จะจดจำสิ่งนี้ หรือแม้กระทั่งไม่รู้วิธีที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบุดดู ลูกไม่สามารถจดจำพ่อ ลูกไม่มีพละกำลังที่จะทำงานรับใช้ ดวงวิญญาณจะได้รับพละกำลังโดยไม่มีการจดจำระลึกถึงได้อย่างไร? แบตเตอรี่ของเขาจะกลับมาเต็มเปี่ยมได้อย่างไร? แทนที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า ดวงวิญญาณนั้นก็กลับมาหยุดชะงัก เขาจะไม่มีพลังใด มีคำกล่าวว่า ศาสนาคืออำนาจ เมื่อดวงวิญญาณอยู่อย่างมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของเขาเท่านั้นที่เขาจะได้รับพละกำลัง มีหลายคนที่ไม่รู้วิธีว่าจะจดจำพ่ออย่างไร ลูกสามารถบอกสิ่งนี้ได้จากใบหน้าของเขา พวกเขาจะจดจำคนอื่นๆได้แต่จะไม่สามารถจดจำระลึกถึงพ่อได้ ด้วยโยคะเท่านั้นที่ลูกจะได้รับพลัง ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่จะมีความสุขมากมายและพลานามัยที่ดี แล้วในชาติเกิดถัดไปของลูก ลูกจะได้รับร่างใหม่ที่เปล่งประกาย เมื่อลูกดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์, ลูกจะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ มีคำกล่าวว่า ทองคำนี้ 24 กะรัต ดังนั้นเครื่องประดับที่ทำจากทองนี้ก็มี 24 กะรัตด้วยเช่นกัน ในเวลานี้ทั้งหมดคือทอง 9 กะรัต ผู้ที่สโตประธานนั้นกล่าวได้ว่าเป็นทอง 24 กะรัต และผู้ที่สโตเป็นทอง 22 กะรัต สิ่งเหล่านี้จะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี พ่ออธิบายแก่ลูกว่า ก่อนอื่นใด, ลูกต้องขอให้พวกเขากรอกแบบฟอร์ม เพื่อที่ลูกจะสามารถบอกได้ว่าพวกเขาตอบสนองลูกได้มากเท่าใดและพวกเขาซึมซับได้มากแค่ไหน แม้กระนั้นก็มาถึงเรื่องที่ว่า พวกเขาคงอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงหรือไม่? ด้วยการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่ลูกกลับมาสโตประธานจากตโมประธาน เหล่านั้นคือการจาริกแสวงบุญทางร่างของความเลื่อมใสศรัทธา ในขณะที่นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิต ที่นี่เป็นดวงวิญญาณที่ไปในการจาริกแสวงบุญ ขณะที่ในการจาริกแสวงบุญอื่นๆทั้งจิตวิญญาณและร่างกายไปในการจาริกแสวงบุญ ด้วยการจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ดวงวิญญาณได้รับประกายนั้น หากนักเรียนต้องการแสดงให้เห็นถึงความประทับใจนั้น บางครั้งบาบาก็เข้ามาในบางคน ทั้งพ่อและแม่ให้การช่วยเหลือ บางครั้งในความรู้และบางครั้งในโยคะ พ่อปราศจากร่างเสมอ ท่านไม่ได้มีสำนึกรู้ของร่างกาย ดังนั้นพ่อสามารถช่วยลูกด้วยพละกำลังทั้งสอง (ความรู้และโยคะ) หากไม่มีโยคะ, ลูกจะได้รับพละกำลังนั้นได้อย่างไร? สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ว่าผู้นี้เป็นโยคีหรือญาณีหรือไม่ บาบาอธิบายสิ่งใหม่ๆในแต่ละวันเกี่ยวกับโยคะ ก่อนหน้านั้น ท่านไม่ได้อธิบายสิ่งนี้ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ในเวลานี้ บาบายกระดับลูกอย่างมีพลังมากที่ความสัมพันธ์พี่น้องหญิงชายถูกขจัดออกไปและมีเพียงสายตาของความเป็นพี่น้องเท่านั้น เราดวงวิญญาณคือพี่น้อง นี่คือสายตาที่สูงส่งมาก ความเพียรพยายามนี้ต้องดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเวลาสุดท้าย เมื่อลูกกลับมาสโตประธาน ลูกจะละร่างของลูก ดังนั้น จงเพิ่มความเพียรพยายามให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่แก่ชรา ในเวลานี้เราต้องกลับบ้านอย่างแน่นอน คนที่เยาว์วัยจะไม่เคยมีความคิดเช่นนั้น คนที่แก่ชราอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณ เป็นที่เข้าใจแล้วว่าในเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นลูกต้องเข้าใจประเด็นของความรู้เหล่านี้ทั้งหมด ต้นไม้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อต้นไม้เติบโต ต้นไม้ทั้งต้นก็พร้อมแล้ว หนามถูกเปลี่ยนไป และต้นไม้ของดอกไม้ใหม่ที่เล็กต้องถูกสร้างขึ้น ต้นไม้จะกลับมาใหม่แล้วก็กลับมาเก่าอีกครั้ง ในตอนแรกต้นไม้มีขนาดเล็ก แล้วต้นไม้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มันเติบโตแล้วในตอนท้ายมันก็มีหนาม ในตอนแรกมีดอกไม้ ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ แล้วในภายหลัง, ความหอมและพละกำลังก็ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไป ไม่มีกลิ่นหอมใดในหนาม ดอกไม้ธรรมดาไม่ได้มีกลิ่นหอมมากเช่นนั้น พ่อคือผู้เป็นนายของสวนดอกไม้และคนพายเรือด้วยเช่นกัน ท่านพาเรือของทุกคนข้ามฟาก ลูกผู้ที่ฉลาดและรู้คิดสามารถเข้าใจได้ว่าท่านพาเรือข้ามฟากไปได้อย่างไรและท่านพาลูกไปที่ใด ผู้ที่ไม่เข้าใจนั้นไม่แม้กระทั่งเพียรพยายาม สิ่งนั้นตามลำดับกันไป เครื่องบินบางลำเดินทางได้เร็วกว่าเสียง ไม่มีใครแม้กระทั่งรู้ว่าดวงวิญญาณโบยบินอย่างไร ดวงวิญญาณโบยบินได้เร็วยิ่งกว่าจรวด ไม่มีสิ่งใดที่เร็วเท่ากับดวงวิญญาณ พวกเขาเติมเชื้อเพลิงในจรวดเหล่านั้นที่จรวดสามารถพุ่งไปได้อย่างเร็ว พวกเขาได้เตรียมอาวุธมากมายเพื่อการทำลายล้าง พวกเขาแม้กระทั่งบรรทุกระเบิดไปบนเรือและเครื่องบิน ในเวลานี้ พวกเขาได้ทำการเตรียมการทั้งหมดล่วงหน้า พวกเขาเขียนในหนังสือพิมพ์ว่า เราไม่สามารถพูดได้ว่าเราจะไม่ใช้ระเบิดเหล่านั้น พวกเขาพูดอยู่เรื่อยๆว่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะใช้ระเบิดเหล่านั้น กำลังมีการเตรียมการเหล่านี้ทั้งหมด การทำลายล้างต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการนำระเบิดมาใช้และการทำลายล้างที่จะไม่เกิดขึ้น โลกใหม่นั้นจำเป็นสำหรับลูกอย่างแน่นอน สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร เหตุนี้เองลูกควรมีความสุขอย่างมาก มีคำกล่าวว่า ความตายสำหรับเหยื่อและความสุขสำหรับผู้ล่า ตามละครทุกคนต้องตาย เพราะลูกมีความรู้ของละคร ลูกจึงไม่ขึ้นลง แต่สังเกตทุกสิ่งอย่างเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ไม่มีความจำเป็นใดต้องร้องไห้ ทุกคนต้องละร่างในเวลาของเขาเอง ลูกดวงวิญญาณรู้ว่าลูกจะใช้ชาติเกิดถัดไปของลูกในอาณาจักร ฉันจะกลายเป็นเจ้าชาย ดวงวิญญาณรู้สิ่งนี้และดังนั้นจึงละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง แม้กระทั่งงูก็มีดวงวิญญาณ งูจะพูดว่า ฉันจะลอกคราบหนังหนึ่งและรับอีกหนังหนึ่ง ในบางครั้ง แม้กระทั่งงูจะละร่างของมันและกลายเป็นลูกงูอีกครั้ง ลูกต้องมีการเกิดใหม่ ทุกคนต้องกลับมาเกิดใหม่ ต้องมีการไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด สิ่งหลักคือการจดจำพ่อด้วยความรักอย่างมาก เช่นที่เด็กๆจะติดอยู่กับแม่และพ่อของเขา ในทำนองเดียวกัน ลูกดวงวิญญาณจะต้องยึดติดอยู่กับพ่อด้วยโยคะของสติปัญญาของลูกอย่างมั่นคงเช่นกัน ลูกต้องตรวจสอบตนเองว่าลูกกำลังซึมซับความรู้ได้มากเท่าใด มีตัวอย่างของนาราด ผู้เลื่อมใสศรัทธาไม่สามารถกลายเป็นเทพจนกว่าพวกเขาจะรับความรู้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของการแต่งงานกับลักษมีเท่านั้น นี่เป็นเรื่องของความเข้าใจ ลูกรู้ว่าเมื่อลูกเคยสโตประธานลูกเคยปกครองทั้งโลก เวลานี้ลูกต้องจดจำพ่อเพื่อที่จะกลับมาสโตประธานอีกครั้ง ลูกได้ทำความเพียรพยายามในทุกวงจรเพื่อที่จะมีโยคะและสะสมพลังที่แท้จริง ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ว่าลูกอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้มากแค่ไหน และลูกออกจากสำนึกที่เป็นร่างได้มากแค่ไหน ฉัน, ดวงวิญญาณ, ละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง ฉัน, ดวงวิญญาณทำงานผ่านทางร่างนี้ เหล่านี้คืออวัยวะของฉัน เราทั้งหมดคือนักแสดงที่เล่นบทบาทของเรา นี่คือการเล่นละครที่ใหญ่โตในละครที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ นักแสดงทั้งหมดในละครนี้ตามลำดับกันไป เราสามารถเข้าใจได้ว่าใครคือนักแสดงหลักในนี้ ใครคือผู้ที่เกรดหนึ่ง เกรดสองและเกรดสาม ลูกได้มาล่วงรู้ถึงตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของละครจากพ่อ ลูกได้รับความรู้ของสิ่งสร้างจากผู้สร้าง ผู้สร้างมาและอธิบายความลับของตัวท่านเองและสิ่งสร้างของท่าน นี่คือพาหนะของท่านที่ท่านได้เข้ามา ดังนั้นลูกจะพูดว่ามีสองดวงวิญญาณในผู้นี้ นี่เป็นสิ่งเรื่องธรรมดาที่จะปลุกเรียกดวงวิญญาณที่จากไปและออฟเฟอร์อาหารแก่ดวงวิญญาณนั้น ก่อนหน้านี้ผู้คนมากมายเคยมาในลักษณะนี้และถูกถามคำถาม ในเวลานี้พวกเขาได้กลับมาตโมประธาน แม้กระทั่งในเวลานี้บางคนสามารถบอกลูกได้ว่าพวกเขาเคยเป็นใครในชาติเกิดก่อนหน้านี้ ไม่มีใครสามารถบอกลูกได้เกี่ยวกับอนาคต พวกเขาสามารถบอกลูกเกี่ยวกับอดีตเท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนสามารถได้รับความไว้วางใจในสิ่งนี้ บาบาพูดว่า ลูกที่แสนหวาน, เวลานี้ลูกต้องอยู่ในความเงียบสงบ เมื่อลูกกลับมาแข็งแกร่งในความรู้และโยคะ ลูกจะมั่นคงและหนักแน่น ในขณะนี้ ลูกๆ มากมายนั้นไร้เดียงสา เหล่าเทพที่เคยเป็นผู้อาศัยในบารัตนั้นเข้มแข็งมาก พวกเขาเปี่ยมล้นด้วยสมบัติด้วยความมั่งคั่ง ในเวลานี้พวกเขาว่างเปล่า พวกเขาเคยมั่งคั่งในขณะที่ลูกล้มละลาย ลูกรู้ว่าบารัตเคยเป็นเช่นไรและเวลานี้บารัตกลายเป็นอะไร ผู้คนจะตายจากความอดอยาก เพราะจะไม่มีพืชพันธ์ธัญญาหารและน้ำหรือสิ่งใดเลย บางสถานที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและบางแห่งไม่มีน้ำแม้หยดเดียว ในเวลานี้มีเมฆหมอกของความทุกข์ ในยุคทอง, จะมีเมฆหมอกของความสุข เพียงลูกเท่านั้นเข้าใจการละเล่นนี้ ไม่มีใครรู้สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะอธิบายด้วยการใช้เข็มกลัดที่ติดหน้าอก หนึ่งคือพ่อทางร่างที่มีขีดจำกัด ขณะที่ผู้เดียวนั้นคือพ่อเหนือโลกที่ไม่มีขีดจำกัด เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคบรรจบพบกันนี้ที่พ่อนี้ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกแก่ลูกและสร้างโลกใหม่ นี่คือโลกยุคเหล็กและจะกลายเป็นยุคทองอย่างแน่นอน ในเวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน หากหัวใจของลูกสะอาด, ความปรารถนาของลูกจะได้รับการเติมเต็ม ถามตนเองทุกวันว่า ฉันทำสิ่งใดไม่ดีหรือไม่? ฉันมีความคิดที่มีกิเลสใดภายในฉันเกี่ยวกับใครหรือไม่? ฉันอยู่อย่างมีความซาบซึ้งในการรู้ว่าฉันคือใครหรือฉันได้เสียเวลาซุบซิบนินทาหรือไม่? คำสั่งของพ่อคือ จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น! หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง ลูกกำลังไม่เชื่อฟังพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต


สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. คงอยู่ในความซาบซึ้งของความรู้และโยคะและรักษาหัวใจของลูกให้สะอาด อย่าสูญเสียเวลาของลูกไปกับความคิดที่ ไร้ประโยชน์หรือการซุบซิบนินทา

2. เราดวงวิญญาณคือพี่น้อง เวลานี้เราต้องกลับบ้าน ฝึกฝนสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาก จงกลับมาปราศจากร่าง ทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูกและจดจำพ่อ


พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ ผู้ที่ยกระดับผู้ที่ประณามลูกและผู้ที่จบสิ้นความคิดใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แม้ว่าบางคนประณามลูกหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกเสียหายหรือดูถูกลูกทุกวัน อย่าได้มีความรู้สึกไม่ชอบใดๆต่อผู้นั้นในจิตใจของลูก การยกระดับผู้ที่ประณามลูกคืองานของดวงวิญญาณที่มีความรู้ ลูกๆประณามพ่อเป็นเวลา 63 ชาติเกิด และพ่อก็ยังมองดูลูกด้วยสายตาของการให้คุณประโยชน์ ดังนั้นทำตามพ่อ ความหมายของดวงวิญญาณที่มีความรู้คือการมีความรู้สึกของการให้คุณประโยชน์ต่อทุกคน อย่าได้มีความคิดแม้แต่น้อยที่จะเป็นสาเหตุใดให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายใดๆ

คติพจน์:
ทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพของ มานมานะบาฟ และลูกจะรู้สึกถึงความตั้งใจในจิตใจของผู้อื่น