02.02.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พระเจ้าคือเพื่อนของลูกและราวันคือศัตรูของลูก ดังนั้นลูกรักพระเจ้าและเผาราวัน

คำถาม:
ลูกคนไหนได้รับพรจากคนอื่นมากมายโดยอัตโนมัติ?

คำตอบ:
ลูกที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงและชำระล้างตนเองให้บริสุทธิ์และทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับพวกเขาเองจะได้รับพรจากผู้อื่นมากมายด้วยเช่นกัน พวกเขาประกาศสิทธิ์ต่อสถานภาพที่สูงมาก พ่อให้ศรีมัทเดียวเท่านั้นแก่ลูกที่จะทำให้ลูกสูงส่ง ท่านพูดว่า: ลูกๆ อย่าได้จดจำผู้ที่มีร่างกายใดๆ เพียงแต่จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น

เพลง:
ในที่สุดวันเวลาที่เรารอคอยก็มาถึง....

โอมชานติ
พ่อทางจิตได้อธิบายความหมายของ โอม ชานติ ให้แก่ลูกๆ โอมหมายถึงฉันคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ ซันสการ์ที่ดีและไม่ดีอยู่ในดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณมีจิตใจและสติปัญญา สติปัญญาไม่ได้อยู่ในร่างกาย สิ่งหลักคือดวงวิญญาณ ร่างกายนี้เป็นของฉัน ไม่มีใครสามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้ ดวงวิญญาณเห็นร่างกาย ร่างกายไม่เห็นดวงวิญญาณ เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างกายของเขา ร่างกายนั้นก็จะไม่มีชีวิต ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ร่างกายสามมารถมองเห็นได้ ในทำนองเดียวกันแม้แต่พ่อของดวงวิญญาณทั้งหลายที่ทุกคนเรียกหาท่านว่า โอ พระเจ้า ผู้เป็นพ่อ! ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ท่านสามารถเป็นที่ตระหนักรู้หรือเป็นที่รู้จักได้ เราดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน เมื่อลูกเข้ามาในร่างกายก็กล่าวได้ว่าลูกเป็นพี่น้องกันหรือลูกเป็นพี่น้องชายหญิง ดวงวิญญาณทั้งหมดแท้จริงแล้วเป็นพี่น้องกัน พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมดคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พี่น้องหญิงชายทางร่างสามารถมองเห็นกันและกันได้ พ่อของดวงวิญญาณทั้งหลายคือหนึ่งเดียว: ท่านไม่สามารถมองเห็นได้ เวลานี้พ่อมาเพื่อทำให้โลกเก่านั้นใหม่ ยุคทองคือโลกใหม่ ยุคเหล็กเวลานี้เป็นโลกเก่าและต้องเปลี่ยนแปลง เวลานี้โลกเก่าต้องถูกทำลาย เช่นที่อาคารเก่าต้องถูกทำลาย และสร้างอาคารใหม่ขึ้น ในทำนองเดียวกันโลกเก่านี้ต้องถูกทำลาย หลังจากยุคทองก็จะมียุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก แล้วยุคทองก็ต้องกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกต้องซ้ำรอย ในยุคทองมีอาณาจักรของเทพ มีสุริยวงค์และจันทราวงค์ ซึ่งเรียกว่าราชวงค์ของลักษมีและนารายณ์ และราชวงค์ของรามและสีดา สิ่งนี้ง่ายดายใช่ไหม? จากนั้นในยุคทองแดงและยุคเหล็ก ศาสนาอื่นๆก็เข้ามา เทพที่บริสุทธิ์กลับมาไม่บริสุทธิ์ สิ่งนี้เรียกว่าอาณาจักรของราวัน ผู้คนยังคงเผาหุ่นจำลองของราวันทุกปีต่อไป แต่เขาก็ไม่ถูกเผาไหม้ พวกเขายังคงเผาราวันต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่า เขาคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคนซึ่งเหตุนี้เองจึงมีระบบของการเผาราวัน ใครคือศัตรูอันดับหนึ่งของบารัต? (ราวัน) มิตรอันดับหนึ่งผู้ที่ให้ความสุขเสมอคือพระเจ้า พระเจ้านั้นกล่าวได้ว่าเป็นเพื่อน มีเรื่องราวที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งนี้ ดังนั้นพระเจ้าคือมิตรและราวันคือศัตรู พระเจ้าคือมิตรที่ไม่เคยถูกเผาไหม้ อีกหนึ่งนั้นคือศัตรู ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงสร้างหุ่นจำลองของราวันชึ่งมีสิบหัวและเผามันทุกปี คานธีจีก็เคยพูดเช่นกันว่า: เราต้องการอาณาจักรของราม มีความสุขในอาณาจักรของรามและความทุกข์ในอาณาจักรของราวัน ใครนั่งที่นี่และอธิบายทั้งหมดนี้? พ่อ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ชีวาคือบาบาและบราห์มาคือดาด้า บาบาจะลงนามเสมอว่า: บัพดาดา พ่อของปวงประชา (ประชาบิดา) บราห์มาเป็นของทุกคน ท่านเรียกอีกอย่างว่าอาดัมด้วยเช่นกัน ท่านเรียกว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ ท่านคือพ่อของปวงประชาของโลกมนุษย์ บราห์มินถูกสร้างขึ้นด้วยประชาบิดาบราห์มาแล้วบราห์มินเหล่านั้นก็กลายเป็นเทพ แล้วเทพก็กลายเป็นนักรบ พ่อค้าและศูทร ผู้นี้เรียกว่าประชาบิดาบราห์มา บรรพบุรุษของโลกมนุษย์ ประชาบิดาบราห์มาลูกมากมาย! พวกเขาพูดอยู่เรื่อยๆว่า บาบา บาบา! ผู้นี้คือบาบาที่มีตัวตน ในขณะที่ชีพบาบาคือบาบาที่ไม่มีตัวตน ได้มีการจดจำกันด้วยเช่นกันว่าโลกใหม่ของมนุษย์นั้นสร้างขึ้นมาด้วยประชาบิดาบราห์มา เวลานี้เป็นหนังเก่าของลูก โลกนี้คืออาณาจักรที่ไม่บริสุทธิ์ของราวัน โลกเก่าที่ชั่วร้ายเช่นปีศาจของราวันกำลังจะถูกทำลายเวลานี้ มีสงครามมหาภารตะนี้เพื่อสิ่งนั้น หลังจากนั้นในยุคทองจะไม่มีใครเผาราวันผู้เป็นศัตรู ราวันจะไม่มีอยู่ที่นั่น ราวันเป็นผู้ที่สร้างโลกแห่งความทุกข์ ไม่ใช่ว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายและอยู่ในพระราชวังใหญ่โตจะอยู่ในสวรรค์ พ่ออธิบายว่าแม้ว่าใครบางคนนั้นอาจจะมีเป็นล้าน ทั้งหมดนั้นกำลังจะกลายเป็นฝุ่น ในโลกใหม่ เหมืองใหม่ๆ จะปรากฏขึ้นซึ่งลูกจะสร้างพระราชวังของลูก ฯลฯ ในโลกใหม่ โลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้นลงแล้วในเวลานี้ ผู้คนทำความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อที่จะได้รับหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพูดว่า: ได้โปรดมาและชำระล้างเราให้บริสุทธิ์ เพราะเรากลายเป็นผู้ที่มีกิเลส! ผู้ที่มีกิเลสกล่าวได้ว่าไม่บริสุทธิ์ ในยุคทอง ทุกคนปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ เด็กๆ ที่นั่นถือกำเนิดขึ้นมาด้วยพลังโยคะ ไม่มีกิเลสที่นั่น ไม่มีจิตสำนึกที่เป็นร่าง,ตัณหาราคะหรือความโกรธ กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่นและเหตุนี้เองพวกเขาจึงไม่เคยเผาราวันที่นั่น ที่นี่เป็นอาณาจักรของราวัน เวลานี้พ่อพูดว่า: จงกลับมาบริสุทธิ์! โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้กำลังจะถูกทำลาย ผู้ที่อยู่อย่างบริสุทธิ์ตามศรีมัท ผู้ที่ทำตามคำแนะนำสั่งสอนและหนทางของพ่อจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของอำนาจในการปกครองโลกของพวกเขา เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน ที่จะต้องถูกทำลาย อาณาจักรยุคทองของรามนั้นต้องมีการก่อตั้งขึ้น มีมนุษย์น้อยมากในยุคทอง เมืองหลวงจะยังคงเป็นเดลีที่ซึ่งมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ เดลีเคยเป็นดินแดนแห่งเทวดานางฟ้าในยุคทอง บัลลังก์เคยอยู่ในเดลี เดลีคือเมืองหลวงในอาณาจักรของราวันและเป็นเมืองหลวงในอาณาจักรของรามด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในอาณาจักรของรามมีพระราชวังที่ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี มีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด เวลานี้พ่อพูดว่า: ลูกสูญูเสียอาณาจักรของโลก เวลานี้พ่อกำลังให้สิ่งนั้นกลับคืนมาแก่ลูกอีกครั้ง เพียงทำตามคำแนะนำของพ่อ! หากลูกต้องการที่จะกลับมาสูงส่ง เพียงแค่จดจำพ่อและไม่จดจำผู้มีร่างกายใดๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันพ่อของลูกและลูกจะกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน และแล้วลูกจะมาหาพ่อ ลูกจะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของพ่อและเป็นพวงมาลัยรอบคอของวิษณุ ในสายลูกประคำพ่อนั้นพ่อเป็นพู่ (ดอกไม้) ที่ด้านบนสุด แล้วก็มีลูกปัดคู่ของบราห์มาและสรัสวตี แล้วพวกเขาก็กลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีของยุคทอง แล้วลูกประคำของผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นก็ตามลำดับกันไป พ่อทำให้บารัตนี้เป็นสวรรค์ด้วยบราห์มาและสรัสวตีและลูกๆ บราห์มิน อนุสรณ์ถูกสร้างขึ้นของผู้ที่เพียรพยายาม นั่นคือลูกประคำของรูดร้าและนี่คือลูกประคำของวิษณุ ลูกประคำของรูดร้าคือลูกประคำของดวงวิญญาณและจากนั้นก็มีลูกประคำของวิษณุซึ่งเป็นลูกประคำของมนุษย์ ที่อยู่อาศัยของดวงวิญญาณคืออาณาเขตสูงสุดที่ไม่มีตัวตนซึ่งเรียกว่าบราห์มันด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณไม่ได้เป็นรูปไข่ ดวงวิญญาณเป็นเหมือนกับจุดที่แสนเล็ก เราดวงวิญญาณทั้งหมดคือผู้อาศัยของบ้านที่แสนหวานนั้น เราดวงวิญญาณอาศัยอยู่ที่นั่นกับพ่อ นั่นคือดินแดนแห่งการหลุดพ้น มนุษย์ทั้งหมดต้องการไปสู่ดินแดนแห่งการหลุดพ้น แต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถกลับบ้านได้: ทุกคนต้องมาเพื่อเล่นบทบาทของเขา จนกระทั่งถึงเวลานั้นพ่อก็ยังคงเตรียมลูกต่อไป เมื่อลูกพร้อมดวงวิญญาณทั้งหมดที่ยังคงเหลืออยู่ก็จะลงมา จากนั้นทุกสิ่งจะถูกทำลาย แล้วลูกก็จะสู่โลกใหม่และปกครองที่นั่น และวงจรนั้นก็จะหมุนไปตามลำดับ (ยุคทอง ยุคเงิน...) ลูกได้ยินเพลง: ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง ลูกรู้ว่าผู้คนของบารัตซึ่งตอนนี้เป็นชาวนรกแล้วจะกลายเป็นชาวสวรรค์ ดวงวิญญาณที่เหลือทั้งหมดจะกลับไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกต้องอธิบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น: อัลฟ่าคือบาบาและเบต้าคืออาณาจักร คนแรกได้รับอาณาจักร เวลานี้พ่อพูดว่า: พ่อกำลังก่อตั้งอาณาจักรเดียวกันนั้นอีกครั้งเวลานี้ หลังจากที่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ เป็นราวันที่ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ แล้วใครที่จะทำให้ลูกบริสุทธิ์? พระเจ้าที่เรียกว่าผู้ชำระล้างให้บริสุทธิ์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์นั้นจะซ้ำรอย: ลูกกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จากบริสุทธิ์อย่างไร การทำลายล้างนี้เป็นไปเพียงเพื่อสิ่งนั้น มีการกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ายุคของบราห์มาคือ 100 ปี บราห์มานี้ ผู้ที่พ่อนั่งอยู่ในเขาและให้มรดกแก่ลูกจะละร่างของเขาด้วยเช่นกัน พ่อของทุกดวงวิญญาณนั่งที่นี่และอธิบายแก่ดวงวิญญาณ มนุษย์ไม่สามารถชำระล้างมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้ เทพไม่เคยถือกำเนิดจากกิเลส ทุกคนยังคงกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ต่อไป พ่ออธิบายทุกสิ่งอย่างดีมากที่บางทีโชคของลูกสามารถถูกปลุกขึ้นมาได้ พ่อมาเพื่อปลุกโชคของมวลมนุษย์ ทุกคนไม่บริสุทธิ์และไม่มีความสุข การทำลายล้างจะเกิดขึ้นแม้ในขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้ออกมาในความทุกข์ระทมก็ตาม ด้วยเหตุนี้เองพ่อพูดว่า: จงประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดของลูกก่อนที่จะร้องไห้ออกมาในความทุกข์ระทม ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกเห็นในโลกนี้ก็จะถูกทำลาย การละเล่นนี้เกี่ยวกับการขึ้นและลง(ความรุ่งเรืองและความตกต่ำ)ของบารัต มีการขึ้นของโลก เพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งที่นี่และอธิบายว่าใครปกครองในสวรรค์ ความรุ่งเรืองของบารัตคืออาณาจักรของเทพและความตกต่ำของบารัตคืออาณาจักรของราวัน เวลานี้โลกใหม่กำลังมีการสร้างขึ้น ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนกับพ่อเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของโลกใหม่ของลูก เป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก! นี่คือการศึกษาที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นเทพ ลูกต้องเข้าใจอย่างดีมากว่าศาสนาใดมาและพวกเขามาเมื่อไร ศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดเริ่มมาในยุคทองแดง ลูกประสบกับความสุขก่อนแล้วจึงความทุกข์ ลูกต้องทำให้ทั้งวงจรนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ด้วยการทำเช่นนี้ลูกจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีผู้ปกครองโลก ลูกเพียงแค่ต้องเข้าใจอัลฟ่าและเบต้า การทำลายล้างต้องเกิดขึ้น จะมีความปั่นป่วนมากมายที่ไม่มีใครสามารถมาที่นี่ได้จากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เองพ่อจึงอธิบายว่าแผ่นดินบารัตนั้นสูงส่งที่สุด สงครามจะรุนแรงมากจนลูกต้องติดอยู่ในที่ที่ลูกอยู่ แม้ว่าลูกจะให้เงินห้าถึงหกล้านมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับลูกที่จะไปที่ใด แผ่นดินบารัตที่ซึ่งพ่อได้จุติอวตารลงมานั้นสูงส่งที่สุด วันเกิดของชีวาก็มีการเฉลิมฉลองที่นี่ เนื่องจากมีการใช้ชื่อของกฤษณะ คำยกย่องทั้งหมดจึงได้หายไป ผู้ปลดปล่อยมนุษย์ทั้งหมดจุติมาที่นี่ วันเกิดของชีวาก็มีการฉลองที่นี่ด้วยเช่นกัน มีเพียงพระเจ้าผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่มาและปลดปล่อยทุกคน ดังนั้นลูกควรให้ความเคารพต่อพ่ออย่างมากและฉลองวันเกิดของท่านเท่านั้น พ่อมาที่นี่ในบารัตและชำระล้างทุกคนให้บริสุทธิ์ ดังนั้นนี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการกำหนดไว้แล้วในละครสำหรับท่านที่จะปลดปล่อยทุกคนจากความตกต่ำและให้หลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่พวกเขา เวลานี้เราดวงวิญญาณรู้ว่าบาบาของเรากำลังอธิบายความลับนี้แก่เราผ่านร่างกายนี้ เราดวงวิญญาณกำลังรับฟังผ่านร่างกายของเรา ลูกต้องกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อแล้วสนิมจะถูกขจัดออกไปอยู่เรื่อยๆ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และไปหาพ่อ ยิ่งลูกจดจำระลึกถึงท่านมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น เมื่อลูกทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองลูกก็จะได้รับพรจากผู้อื่นมากมายและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองที่มีการจดจำกันว่าลูกสามารถได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. กลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามศรีมัท ทำตามคำแนะนำของพ่อในทุกย่างก้าวและประกาศสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองโลก กลายเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขเช่นเดียวกับพ่อ

2. ศึกษาการศึกษาของการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์เป็นเทพนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รับใช้ทุกคนเพื่อทำให้พวกเขาเหมือนกับกับตัวลูกเองและยอมรับพรของพวกเขา

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะอย่างสม่ำเสมอโดยการทำให้พ่อเป็นมิตรร่วมทางของลูกด้วยสภาพของการมีสิทธิ์ทั้งหมด

วิธีที่ง่ายดายที่จะทำให้พ่อเป็นมิตรร่วมทางของลูกคือการมีสภาพที่มีสิทธิ์ทั้งหมด เมื่อลูกอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการมีสิทธิ์ทั้งหมดสติปัญญาของลูกจะไม่แปรปรวนในความคิดที่ไร้ประโยชน์หรือไม่บริสุทธิ์หรือในความหวานชื่นของสิ่งอื่น ๆ มากมาย ด้วยสมาธิของสติปัญญาของลูก ลูกจะพัฒนาพลังของการเผชิญ แยกแยะและตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกได้รับชัยชนะจากการจู่โจมหลายรูปแบบจากมายาได้อย่างง่ายดาย

คติพจน์:
ราชาโยคีคือผู้ที่ฝึกฝนจากสาระไปสู่การขยายตัวและจากการขยายตัวไปสู่สาระในหนึ่งวินาที