02.03.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน ดังนั้นจงลืมร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างของลูกทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียว นี้คือสาระของกีตะที่แท้จริง

คำถาม:
ความเพียรพยายามอะไรที่ง่ายดายสำหรับลูกๆ ?

คำตอบ:
พ่อพูดว่า: ลูกๆ ต้องคงอยู่ในความเงียบสนิทอย่างแท้จริง เป็นเพียงโดยการอยู่ในความเงียบเท่านั้นที่ลูกจะสามารถได้รับมรดกของลูกจากพ่อได้ ลูกต้องจดจำพ่อและควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องและช่วงชีวิตของลูกจะเพิ่มขึ้น และด้วยการล่วงรู้วงจรลูกจะกลายเป็นผู้ปกครองโลก ความพยายามนี้เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับลูก

โอมชานติ
พ่อทางจิตกำลังอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานอีกครั้งหนึ่ง ท่านให้คำอธิบายทุกๆวัน ลูกๆเข้าใจว่าลูกกำลังศึกษาความรู้ของกีตะอย่างแท้จริงเช่นที่ลูกทำเมื่อวงจรที่แล้ว อย่างไรก็ตามไม่ใช่กฤษณะที่สอนลูก แต่เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่สอนลูก เวลานี้ท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง เวลานี้ลูกกำลังฟังจากพระเจ้าโดยตรง ทุกสิ่งสำหรับผู้คนชาวบารัตขึ้นอยู่กับกีตะ มีการเขียนไว้ในกีตะนั้นว่าไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าถูกสร้างขึ้นมา นี่คือไฟบูชายัญและก็เป็นพาทชาลาเช่นกัน (สถานที่สำหรับศึกษาเล่าเรียน) เมื่อพ่อมาและบอกเล่ากีตะที่แท้จริงแก่เรา เราก็ได้รับการหลุดพ้นจากบาป ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ลูกต้องจดจำพ่อผู้เป็นผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปสำหรับทุกคน แม้ว่าลูกจะศึกษากีตะมา เนื่องจากความไม่รู้ในผู้สร้างหรือสิ่งสร้าง ลูกก็พูดตลอดมาว่า เนติ เนติ (ท่านไม่ใช่สิ่งนี้ ไม่ใช่สิ่งนั้น) เพียงพ่อที่แท้จริงมาและพูดกีตะที่แท้จริง นี่คือเรื่องที่จะต้องมีการไตร่ตรอง ความใส่ใจของผู้ที่ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้จะถูกดึงมาที่สิ่งนี้อย่างดีมาก บาบาได้กล่าวว่า คำเหล่านี้ มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ประทานความรู้ของกีตะ ผู้เป็นที่รักสูงสุด พ่อสูงสุด ครูสูงสุด สัตกูรูสูงสุด พระเจ้าชีวาพูด ควรเขียนลงบนรูปภาพของแต่ละภาพอย่างแน่นอน ลูกต้องเขียนคำเหล่านี้อย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าใจได้ว่ามีเพียงตรีมูรติชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด และไม่ใช่ศรีกฤษณะที่เป็นพระเจ้าของกีตะ ลูกรับเอาความคิดเห็นของผู้คนในเรื่องนี้ กีตะเป็นสิ่งหลักสำหรับเรา พ่อยังคงให้ประเด็นใหม่ๆ ทุกวัน ลูกไม่ควรคิดว่า : ทำไมบาบาถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเรามาก่อน? มันไม่ได้อยู่ในละคร ลูกควรเลือกประเด็นใหม่ๆจากมุรลีของบาบา ผู้คนเขียนถึงความรุ่งเรืองและความตกต่ำ ในภาษาฮินดีลูกพูดว่า ความรุ่งเรืองและความตกต่ำของบารัต/การขึ้นและการลงของบารัต ความรุ่งเรืองหมายถึงการสร้างราชวงศ์เทพ มีการก่อตั้งความบริสุทธิ์ความสงบและความมั่งคั่ง100% ต่อมาหลังจากครึ่งวงจรมีความตกต่ำ ความตกต่ำของราชวงศ์ปีศาจร้าย มีความรุ่งเรืองและการสร้างราชวงศ์เทพ ลูกต้องเขียนคำว่า การทำลายล้าง สำหรับความตกต่ำ ทุกสิ่งสำหรับลูกขึ้นอยู่กับกีตะ เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและบอกลูกถึงกีตะที่แท้จริง บาบาอธิบายสิ่งนี้ทุกวัน ถึงอย่างไรลูกๆก็เป็นดวงวิญญาณอยู่แล้ว พ่อพูดว่า : จงลืมการขยายตัวของร่างกายเหล่านั้นและจงพิจารณาว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณ เมื่อดวงวิญญาณแยกออกจากร่างกายของเขา เขาก็ลืมความสัมพันธ์ทั้งหมดของเขา ดังนั้นพ่อพูดว่า : จงลืมความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดของลูก พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันผู้เป้นพ่อ เวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน เป็นเวลาครึ่งวงจรลูกได้ทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายฯลฯ เพียงเพื่อจะกลับบ้าน ในยุคทองไม่มีใครเพียรพยายามที่จะกลับบ้าน ที่นั่นไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข ผู้คนพูดว่า : ทุกคนจดจำพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ แต่ไม่มีใครจดจำท่านในช่วงเวลาแห่งความสุข อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจว่าเมื่อใดมีความสุขและเมื่อใดมีความทุกข์ ประเด็นของเราทั้งหมดนั้นแฝงตัว เราเป็นกองทัพทางจิตเช่นกัน เราคือกองทัพชัคตีของชีพบาบา ไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ พวกเขากราบไหว้บูชาเหล่าเทพอย่างมากฯลฯ แต่ไม่มีใครรู้จักชีวประวัติของใคร อย่างน้อยพวกเขาควรรู้ชีวประวัติของผู้ที่เขากราบไหว้บูชา การกราบไหว้บูชาที่สูงสุดเหนือสิ่งใดคือของชีวา มีวัดสำหรับบราห์มา วิษณุ และชังก้าร์ ต่อมาลักษมีและนารายณ์ จากนั้นราเด้และกฤษณะ ไม่มีของคนอื่น พวกเขาได้ให้ชื่อที่แตกต่างกันมากมายต่อชีพบาบาผู้เดียว และได้สร้างวัดมากมาย เวลานี้วงจรทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูกแล้ว มีนักแสดงหลักในละคร แต่เหล่านั้นเป็นละครที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือละครที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ว่าใครเป็นคนสำคัญในละครนี้ ผู้คนพูดว่า : โอ้ ราม โลกนี้ไม่เคยถูกสร้างขึ้น ได้มีการสร้างคัมภีร์เกี่ยวกับสิ่งนี้เช่นกัน แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนี้ พ่อสอนลูกๆถึงวิธีที่จะใช้ความพยายามอย่างง่ายดายมาก ความเพียรพยายามที่ง่ายที่สุดคือให้ลูกอยู่ในความเงียบสงบสนิท โดยการอยู่ในความเงียบสงบลูกจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบา ลูกต้องจดจำพ่อ ลูกต้องจดจำวงจรโลกด้วยเช่นกัน บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ และลูกจะเป็นอิสระจากโรคภัยทั้งหมด ช่วงอายุของลูกจะเพิ่มขึ้น โดยการรู้วงจรลูกกลายเป็นผู้ปกครองโลก ในปัจจุบันลูกเป็นนายแห่งนรก จากนั้นลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกทุกคนกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ แต่ภายในสวรรค์นั้นก็จะมีสถานภาพ ยิ่งลูกทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับลูกมากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งประกาศสิทธิ์ในสถานภาพสูงมากเท่านั้น หากลูกไม่ให้ทานเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายแล้วลูกจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน? เมื่อใครบางคนมั่งคั่งก็กล่าวได้ว่าเขาได้ให้ทานและทำบุญในชาติเกิดที่แล้วของเขา เวลานี้ลูกๆรู้ว่าทุกคนทำบาปในอาณาจักรของราวัน ดวงวิญญาณที่มีบุญมากที่สุดคือลักษมีและนารายณ์ ใช่ แม้แต่บราห์มินก็ถูกวางบนแท่นสูงเพราะเขาทำให้ทุกคนสูงส่ง นั่นคือการบรรลุผล ลูกผู้เป็นสิ่งสร้างทางปากของบราห์มา เครื่องประดับของสกุลบราห์มินกำลังทำงานที่สูงส่งนี้บนพื้นฐานของศรีมัท ชื่อของบราห์มาเป็นชื่อหลัก ผู้คนพูดถึงตรีมูรติบราห์มา เวลานี้ลูกต้องพูดว่า ตรีมูรติชีวา ในทุกกรณี ผู้คนพูดถึงการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา การทำลายล้างโดยผ่านชังการ์ พวกเขาแม้กระทั่งสร้างภาพลักษณ์ที่หลากหลาย แต่พวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นชีวาหรือบราห์มินในภาพเหล่านั้น ลูกๆต้องอธิบายสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน เป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งที่สิ่งนี้ตั้งอยู่อย่างถูกต้องแม่นยำในสติปัญญาของบางคน มีหลายประเด็นที่ลูกเรียกว่าหัวข้อเช่นกัน ลูกได้รับหัวข้อมากมาย ลูกกลายเป็นเทพจากมนุษย์,เป็นนายของโลกโดยการฟังกีตะที่แท้จริงจากพระเจ้า หัวข้อนั้นดีมาก แต่ลูกต้องมีปัญญาที่จะสามารถอธิบายหัวข้อเหล่านั้น ลูกควรเขียนสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนมากเพื่อที่ผู้คนจะเข้าใจและถามเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น สิ่งนี้ง่ายดายมาก! แต่ละประเด็นของความรู้มีค่านับแสนรูปีและลูกกลับมายิ่งใหญ่มากด้วยความรู้นี้ มีหลายล้าน (padam) ในทุกย่างก้าวของลูก เหตุนี้เองพวกเขาแสดงเหล่าเทพพร้อมดอกบัว (padam) พวกเขาได้ทำให้ชื่อของลูกบราห์มินซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของบราห์มาหายไป พวกพราห์มเหล่านั้นหนีบกีตะไว้ใต้แขนของเขา ในขณะที่พวกเขามีคัมภีร์อยู่ใต้แขนของพวกเขา ลูกคือบราห์มินที่แท้จริงและลูกเก็บสัจจะไว้ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นลูกควรมีความซาบซึ้งว่าลูกกำลังสร้างสวรรค์บนพื้นฐานของศรีมัทและบาบากำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกไม่มีหนังสือใดๆ แต่เข็มเครื่องหมายที่เรียบง่ายนี้คือกีตะที่แท้จริงของลูก นอกจากนี้ยังมีมีรูปภาพของตรีมูรติอยู่บนนั้นด้วยเช่นกัน และดังนั้นกีตะทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นด้วย กีตะทั้งหมดอธิบายได้ในหนึ่งวินาที ลูกสามารถอธิบายให้แก่ใครก็ตามในหนึ่งวินาทีด้วยเข็มเครื่องหมายนี้ นี่คือพ่อของลูกและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องโดยการจดจำท่าน เมื่อเดินทางโดยรถไฟ หรือเมื่อกำลังเดิน จงเฝ้าแต่อธิบายสิ่งนี้เป็นอย่างดีให้แก่ใครก็ตามที่ลูกพบ: ทุกคนมีความปรารถนาจะไปยังดินแดนของกฤษณะ ลูกสามารถกลายเป็นเช่นนั้นได้ด้วยการศึกษานี้ อาณาจักรได้รับการก่อตั้งด้วยการศึกษานี้ ไม่มีผู้ก่อตั้งศาสนาอื่นใดก่อตั้งอาณาจักร ลูกรู้ว่าลูกศึกษาราชาโยคะในเวลานี้เพื่ออนาคต 21 ชาติเกิดของลูก นี่เป็นการศึกษาที่ดีเช่นนั้น ลูกต้องศึกษาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวัน เท่านั้นเอง การศึกษาอื่นๆใช้เวลาสี่ถึงห้าชั่วโมง แต่หนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วสำหรับการศึกษานี้ และเวลาเช้าเป็นเวลาที่ทุกคนว่างในเวลานั้น อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในบ่วงพันธะและไม่สามารถมาได้ในช่วงเวลานั้นอาจมาในเวลาอื่น ลูกควรมีเข็มเครื่องหมายนี้ติดไว้เสมอ ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนจงให้สาสน์นี้ต่อไปเรื่อยๆ ลูกไม่สามารถใส่เข็มเครื่องหมายในหนังสือพิมพ์ได้ ลูกสามารถพิมพ์ด้านหนึ่งของเข็มนั้นในหนังสือพิมพ์ ผู้คนเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้หากลูกไม่อธิบายให้แก่พวกเขา สิ่งนี้ง่ายดายมาก ใครก็ตามสามารถทำธุรกิจนี้ อัจชะ แม้ว่าลูกจะไม่ได้จดจำบาบา แต่การเตือนให้ผู้อื่นจดจำท่านก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน บางคนบอกผู้อื่นให้มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ในขณะที่พวกเขาเองยังคงอยู่ในสำนึกที่เป็นร่างและดังนั้นจึงมีการกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง เริ่มแรกมีพายุในจิตใจของพวกเขา แล้วพวกเขาก็นำไปสู่การกระทำ พายุมากมายจะมาในจิตใจ และดังนั้นลูกต้องใช้สติปัญญาในสิ่งนี้ ลูกต้องไม่กระทำกรรมใดๆที่ไม่ดี ลูกต้องทำกรรมที่ดีเท่านั้น มีความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีและดังนั้นลูกควรหยุดความคิดที่ไม่ดี พ่อได้ให้สติปัญญาเหล่านั้นแก่ลูก ไม่มีใครสามารถเข้าใจสิ่งนี้ พวกเขายังคงกระทำสิ่งที่ผิดอยู่เรื่อยๆ เวลานี้ลูกต้องทำงานที่ถูกต้องเท่านั้น โดยการทำความเพียรพยายามที่ดีลูกก็จะกระทำสิ่งที่ถูกต้อง พ่อยังคงอธิบายทุกสิ่งอย่างชัดเจนมาก อัจชะ

ถึง ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. แต่ละเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลายมีค่าหลายแสนและหลายสิบล้านรูปี ลูกต้องสะสมรายได้หลายล้านในทุกย่างก้าว โดยการให้ทานความรู้เหล่านี้ ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง โดยการทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับลูก

2. เพื่อที่จะปลอดภัยจากการกระทำบาป จงเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างมีจิตสำนึกเป็นจิตวิญญาณ หากลูกมีความคิดที่ไม่ดีใดๆอยู่ในใจ ลูกต้องหยุดความคิดเหล่านั้น ลูกต้องมีความคิดที่ดี อย่าได้กระทำสิ่งที่ผิดใดๆ ด้วยอวัยวะประสาทสัมผัส

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ทางจิตวิญญาณและสัมผัสประสบการณ์ของสภาพที่โยกยุกต์ในขณะที่ทำงานรับใช้

ชีวิตบราห์มินเป็นชีวิตของงานรับใช้ วิธีที่สูงส่งที่จะยังคงมีชีวิตอยู่และปลอดภัยจากมายาคือการทำงานรับใช้ งานรับใช้ทำให้ลูกโยกยุกต์ แต่ไม่เพียงแค่งานรับใช้ผ่านคำพูด การรับใช้โดยการกลายเป็นตัวของคำพูดที่แสนหวานที่ลูกเคยได้ยิน การทำงานรับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว หรือการทำงานรับใช้ผ่านการสละละทิ้งของลูกและโดยการกลายเป็นตัวของตาปาเซีย การทำงานรับใช้ที่เห็นแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยการอยู่เหนือความปรารถนาที่มีขีดจำกัด: สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่า การทำงานรับใช้ของพระเจ้าหรืองานรับใช้ทางจิต การรับใช้ด้วยจิตใจของลูกรวมทั้งด้วยปากของลูกหมายถึงการมีความมั่นคงในสภาพของ มานมานาบาฟ

คติพจน์:
โดยไม่มองดูร่างกาย แต่มองไปที่พ่อที่ไม่มีตัวตน ลูกจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูด


คำพูดที่สูงส่งของมาเตชวารี
ความพยายามที่ลูกต้องทำเพื่อทำลายบ่วงพันธะ
หลายคนถามว่าพวกเขาต้องทำอะไรเพื่อทำลายบ่วงพันธะของพวกเขา พ่อรู้ดวงชะตาของแต่ละคน เมื่อลูกๆ อุทิศตนต่อพ่อในหัวใจของลูก มันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องมอบความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ในมือของท่าน จากนั้นท่านก็จะดูแต่ละคนและให้คำแนะนำตามสิ่งที่ลูกต้องทำ ลูกต้องรับการค้ำจุนจากท่านในทางปฏิบัติ แต่อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกตั้งใจฟังท่านอย่างต่อเนื่องและยังคงทำตามการกำหนดของลูกต่อไป พ่ออยู่ในรูปที่มีตัวตน ดังนั้นลูก ๆ ก็ต้องได้รับการค้ำจุนจากพ่อ ครู และกูรูในทางกายภาพ ไม่ควรเป็นเช่นนั้นที่ลูกจะไม่สามารถทำตามคำแนะนำที่ลูกได้รับ และแล้วก็จะมีความเสียหายมากขึ้น ลูกต้องมีความกล้าที่จะทำตามคำสั่ง ผู้ที่ทำให้ลูกเคลื่อนไปคือผู้ให้ความบันเทิงและท่านรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับลูก ดังนั้นท่านให้คำแนะนำกับลูกเกี่ยวกับวิธีที่จะทำลายบ่วงพันธะของลูก ไม่มีใครในลูกที่จะมีความคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกๆของลูก ที่นี่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทิ้งบ้านของลูก ฯลฯ ที่นี่เป็นเรื่องของลูกไม่กี่คนที่มีบทบาทนั้นในละครเพื่อทำลายบ่วงพันธะของพวกเขา หากนั่นไม่ได้เป็นบทบาทของละครแล้วใครจะรับใช้ลูกในขณะที่ลูกกำลังรับใช้ในเวลานี้? เวลานี้ไม่มีเรื่องของการทิ้งสิ่งใดเลย แต่ลูกต้องเป็นของพระเจ้า อย่าได้กลัว! จงมีความกล้าหาญ! ผู้ที่กลัวจะไม่สามารถมีความสุขหรือไม่สามารถเป็นผู้ช่วยของพ่อได้ ที่นี่ลูกต้องเป็นผู้ช่วยของท่านอย่างเต็มที่ เมื่อลูกตายขณะที่มีชีวิต ลูกจะสามารถกลายเป็นผู้ช่วยของท่านได้ และแล้วถ้าลูกติดอยู่ที่ไหนสักแห่ง ท่านจะสามารถช่วยลูกและพาลูกข้ามไปได้ ดังนั้นลูกต้องเป็นผู้ช่วยของบาบา ด้วยความคิดคำพูดและการกระทำของลูก หากเส้นเชือกของความผูกพันยึดมั่นแม้แต่น้อยที่สุดสิ่งนั้นก็จะทำให้ลูกตกลงมา ดังนั้นจงมีความกล้าหาญและก้าวไปข้างหน้า เมื่อลูกอ่อนแอในการมีความกล้าหาญลูกจะสับสน ดังนั้นทำให้สติปัญญาของลูกบริสุทธิ์อย่างแท้จริง อย่าให้มีร่องรอยของกิเลสใดเลยแม้แต่น้อย จุดหมายปลายทางนั้นอยู่ไม่ไกล แต่ทางขึ้นคดเคี้ยวเล็กน้อย ดังนั้นหากลูกรับการค้ำจุนจากผู้ทรงอำนาจลูกจะไม่กลัวและลูกจะไม่เหนื่อยล้า อัจชะ