02.05.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ความสงบคือพวงมาลัยรอบคอของลูก เป็นศาสนาดั้งเดิมของตนเอง ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะร่อนเร่ไปทั่วเพื่อความสงบ เพียงแต่ทำให้ตนเองมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของลูก

คำถาม:
วิธีการใดที่ผู้คนเคยใช้ชำระบางสิ่ง? วิธีการใดที่พ่อได้สร้างขึ้น?

คำตอบ:
ในการที่จะชำระบางสิ่งผู้คนใส่สิ่งนั้นลงไปในไฟ เมื่อพวกเขาสร้างยักยะ พวกเขาก่อกองไฟ ที่นี่ด้วยพ่อได้สร้างไฟบูชายัญของรูดร้าขึ้น แต่นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ สิ่งสังเวยของทุกคนต้องถูกสังเวยลงไปในนี้ ลูกๆ สังเวยทุกสิ่งที่ลูกมีรวมทั้งร่างกายของลูก ลูกต้องมีโยคะ นี่คือการแข่งขันของโยคะ ด้วยสิ่งนี้ก่อนอื่นลูกจะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอของรูดร้าและแล้วลูกจะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำรอบคอของวิษณุ

เพลง:
ขอคารวะต่อชีวา

โอมชานติ
ลูกได้ยินคำยกย่องของใคร? ของพ่อสูงสุดจากเหนือขึ้นไป ดวงวิญญาณสูงสุด พระเจ้า ผู้ทำความเลื่อมใสศรัทธาทั้งหมดและผู้ที่ทำการเพ่งเพียรทางจิตนั้นจดจำท่าน ชื่อของท่านคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ลูกๆ รู้ว่าบารัตเคยบริสุทธิ์ ศาสนาของลักษมีและนารายณ์ ฯลฯ คือศาสนาของหนทางครอบครัวที่บริสุทธิ์ นั่นถูกเรียกว่าศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ในบารัตเคยมีทุกสิ่ง: ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความสุข และความมั่งคั่ง เมื่อไม่มีความบริสุทธิ์ ก็ไม่มีความสงบหรือความสุข ผู้คนเฝ้าแต่ร่อนเร่ไปทั่วเพื่อความสงบ พวกเขาเฝ้าแต่ร่อนเร่ไปในป่า ไม่มีแม้เพียงคนเดียวมีความสงบเพราะพวกเขาไม่รู้จักพ่อ และพวกเขาไม่เข้าใจว่าตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและร่างกายนั้นเป็นของพวกเขา ลูกต้องการร่างกายเพื่อทำการกระทำ ศาสนาดั้งเดิมของฉันคือความสงบ อวัยวะเหล่านี้เป็นของร่างกาย ดวงวิญญาณไม่รู้ว่าพวกเขาคือผู้อาศัยของดินแดนเหนือเสียง อาณาเขตสูงสุด เราได้รับการค้ำจุนของร่างกายและเล่นบทบาทของเราที่นี่บนสนามของการกระทำนี้ พวกเขามีพวงมาลัยของความสงบรอบคอของตน แต่กระนั้นพวกเขาก็สะดุดออกไปภายนอก! พวกเขาเฝ้าแต่ถามว่าจะสามารถมีความสงบของจิตใจได้อย่างไร พวกเขาไม่รู้ว่าแต่ละดวงวิญญาณประกอบด้วยจิตใจและสติปัญญา แต่ละดวงวิญญาณคือลูกของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือมหาสมุทรแห่งความสงบและเราคือลูกๆ ของท่าน ทั้งโลกนั้นไร้ความสงบ ทุกคนพูดว่า: ขอให้มีความสงบเถิด! ผู้เป็นนายของทั้งโลกเพียงผู้เดียวที่ผู้คนพูดถึงท่านว่า: ขอคารวะต่อชีวา ใครคือ พระเจ้า ผู้สูงสุดเหนือสิ่งใด ชีวา? ไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้สิ่งนี้ พวกเขายังคงกราบไหว้บูชาท่าน บ้างพูดถึงตนเองว่า: ชีโวฮัม (ฉันคือชีวา) ชีวาคือพ่อผู้เดียว เมื่อผู้คนเรียกตนเองว่าชีวา นั้นก็เป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ เป็นชีวาผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่บราห์มา วิษณุและชางก้าหรือมนุษย์ใดที่สามารถถูกเรียกว่าผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน มนุษย์ไม่สามารถชำระมนุษย์ได้ เพราะนี่เป็นเรื่องของทั้งโลก พ่ออธิบาย: เมื่อเคยเป็นยุคทอง บารัตนั้นบริสุทธิ์และเวลานี้ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกควรจะจดจำผู้เดียวผู้ที่ชำระทั้งโลก อย่างไรก็ตามนี่คือโลกที่ไม่บริสุทธิ์ พวกเขาพูดถึงดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ แต่แท้จริงแล้วไม่มีดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ใด พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อจากเหนือโลกนี้ วันเกิดของชีวาได้รับการจดจำในบารัตและดังนั้นอย่างแน่นอนที่ท่านต้องได้มาในบารัตเพื่อที่จะชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันซึ่งถูกเรียกว่าเป็นกุมภ์ (การบรรจบกัน) นี่ไม่ใช่การบรรจบกันของมหาสมุทรและแม่น้ำ กุมภ์คือเมื่อพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ได้มาและชำระดวงวิญญาณทั้งหมด ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าเมื่อบารัตเคยเป็นสวรรค์ก็มีเพียงศาสนาเดียว นั้นเคยเป็นอาณาจักรสุริยวงศ์ในยุคทอง และแล้วอาณาจักรจันทราวงศ์ในยุคเงิน นี่ได้รับการยกย่องว่า: รามคือราชาและปวงประชาทั้งหมดเป็นของราม มีคำยกย่องยุคเงินอย่างมากมาย! ดังนั้นคำยกย่องยุคทองต้องยิ่งใหญ่มากกว่า บารัตเคยเป็นสวรรค์และเคยมีดวงวิญญาณที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่นั่น ดวงวิญญาณของศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดนั้นเคยอยู่ในดินแดนเหนือเสียง ไม่มีมนุษย์ใดรู้ว่าดวงวิญญาณคืออะไรหรือดวงวิญญาณสูงสุดคืออะไร ดวงวิญญาณคือจุดที่เล็ก และดวงวิญญาณมีบทบาทของ 84 ชาติเกิดบันทึกไว้ไนเขา นั้นไม่สามารถมี 8.4 ล้านชาติเกิดได้ เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะสามารถเฝ้าแต่วนไปรอบวงจร วงจรแล้ววงจรเล่าด้วยการใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด วงจรเป็นเพียง 84 ชาติเกิด นั่นไม่ได้เป็นไปสำหรับทุกคน ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่ในตอนเริ่มต้นเวลานี้อยู่ในตอนสุดท้ายและแล้วพวกเขาจะมาในตอนเริ่มต้นอีกครั้ง ดวงวิญญาณทั้งหมดที่มาภายหลังอยู่ในดินแดนเหนือเสียง พ่ออธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงอำนาจของโลก พ่อพูดว่า: พ่ออธิบายแก่ลูกผ่านบราห์มาถึงสาระของพระเวท คัมภีร์ และกีตะ ทั้งหมด พวกเขาได้แต่งคัมภีร์เหล่านั้นทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำทางร่างของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อได้มาและสร้างไฟบูชายัญอย่างไรนั้นไม่ได้ถูกกล่าวไว้ไนคัมภีร์ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าเพื่ออำนาจแห่งการปกครองตนเองที่ซึ่งม้าได้ถูกสังเวย ชีวาคือรูดร้าและทุกคนต้องถูกสังเวยลงไปในไฟบูชายัญนี้ พ่อพูดว่า: จงลืมเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหมดของลูกรวมทั้งร่างของลูก จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น ฉันคือซันยาสซี ฉันเป็นชาวคริสเตียนฯลฯ ทั้งหมดนั้นคือศาสนาทางร่างกาย จงละทิ้งสิ่งนั้นทั้งหมดและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นจะเข้าไปสู่ร่างกาย พ่อพูดว่า: พ่อต้องรับการค้ำจุนของวัตถุ พ่อมาและก่อตั้งโลกใหม่ด้วยร่างกายนี้ การทำลายล้างโลกเก่าเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า การก่อตั้งผ่านบราห์มา พ่อของปวงประชานั้นได้รับการจดจำ อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนคือโลกของเทวดานางฟ้า ไม่มีเลือดเนื้อและกระดูกที่นั่น มีร่างที่ละเอียดที่นั่น ทั้งหมดเป็นสีขาวเหมือนกับผี ดวงวิญญาณที่ไม่ได้รับร่างกายก็ร่อนเร่ไปทั่วเช่นนั้น ลูกสามารถที่จะเห็นเงาของร่างกาย แต่ลูกไม่สามารถจับเงานั้นได้ พ่อพูดว่า: ลูกๆ เวลานี้จดจำพ่อ เพราะด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ที่บาปของลูกจะถูกเผาไป ได้มีการจดจำกันว่า: เวลามากมายได้ผ่านไปแล้วและเวลาน้อยนิดที่หลงเหลืออยู่ เวลานี้เหลือเวลาน้อยมาก จงจดจำพ่อมากที่จะเป็นไปได้แล้วความคิดสุดท้ายของลูกจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของลูก คำพูดไม่กี่คำที่ได้อ้างอิงไว้ในกีตะนั้นถูกต้อง คำพูดไม่กี่คำเช่น หยิบหนึ่งของเกลือในถุงแป้ง นั้นถูกต้อง ก่อนอื่นใดพวกเขาควรจะรู้ว่าพระเจ้านั้นไม่มีตัวตน พระเจ้าที่ไม่มีตัวตนพูดได้อย่างไร? พ่อพูดว่า: พ่อได้เข้ามาในร่างธรรมดาของบราห์มาและสอนราชาโยคะแก่ลูก ลูกๆ จงจดจำพ่อ! พ่อมาเพื่อก่อตั้งศาสนาหนึ่งและดลใจการทำลายล้างศาสนาอื่นๆทั้งหมด เวลานี้มีศาสนานับไม่ถ้วน 5000 ปีที่แล้วเคยมีศาสนาเทพดั้งเดิมเดียวที่คงอยู่ตลอดไปในยุคทอง ดวงวิญญาณทั้งหมดได้กลับไปหลังจากได้สะสางบัญชีกรรมของเขา สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเวลาของการชำระสะสาง บัญชีกรรมของความทุกข์ของทุกคนกำลังจะถูกสะสาง ความทุกข์ได้รับเนื่องจากมีการทำบาป หลังจากที่บัญชีบาปได้ถูกสะสาง บัญชีบุญก็เริ่มต้น ไฟได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะชำระทุกสิ่ง เมื่อไฟบูชายัญถูกสร้างขึ้น ก็ได้มีการก่อไฟ นี่ไม่ใช่ไฟบูชายัญที่เป็นวัตถุ นี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า ไม่ได้กล่าวว่านี่คือไฟบูชายัญของความรู้ของกฤษณะ กฤษณะไม่ได้สร้างไฟบูชายัญ กฤษณะเป็นเจ้าชาย ไฟบูชายัญถูกสร้างขึ้นในเวลาของภัยพิบัติ เวลานี้มีภัยพิบัติทุกหนแห่ง ผู้คนมากมายสร้างไฟบูชายัญของรูดร้า พวกเขาไม่ได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า เพียงรูดร้า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเท่านั้นที่มาและสร้างสิ่งนั้น มีคำกล่าวว่าทุกคนจะถูกสังเวยลงไปในไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้า บาบาได้มาและสร้างไฟบูชายัญขึ้นมาด้วยเช่นกัน สิ่งนั้นจะดำเนินไปจนกระทั่งได้มีการก่อตั้งอาณาจักรและทุกคนกลับมาบริสุทธิ์ ไม่ใช่ทุกคนจะกลับมาบริสุทธิ์ในทันทีทันใด จงเฝ้าแต่มีโยคะจนถึงเวลาสุดท้าย นี่คือการแข่งขันของโยคะ ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเพียงใดลูกจะสามารถแข่งขันและกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอรูดร้ามากตามนั้น และแล้วลูกจะกลายเป็นพวงมาลัยรอบคอวิษณุ ก่อนอื่นเป็นลูกประคำของรูดร้าและแล้วเป็นลูกประคำของวิษณุ ก่อนอื่นพ่อนำทุกคนกลับบ้านและแล้วเป็นไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ พวกเขาได้กลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาและลักษมีจากนารีธรรมดาและปกครองอาณาจักร สิ่งนี้หมายถึงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกำลังก่อตั้งขึ้น พ่อกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูกเช่นที่พ่อเคยสอนเมื่อ 5000 ปีที่แล้ว ท่านได้มาและสอนสิ่งนั้นอีกครั้งหลังวงจร ผู้คนฉลองวันเกิดของชีวาและกลางคืนของชีวา กลางคืนหมายถึงการสิ้นสุดของโลกเก่ายุคเหล็ก และตอนเริ่มต้นของยุคใหม่ ยุคทองและยุคเงินคือกลางวัน ยุคทองแดงและยุคเหล็กคือกลางคืน มีกลางวันที่ไม่มีขีดจำกัดของบราห์มา และแล้วมีกลางคืนที่ไม่มีขีดจำกัดของบราห์มา กลางวันและกลางคืนของกฤษณะไม่ได้เป็นที่จดจำ กฤษณะไม่มีความรู้ใด บราห์มาได้รับความรู้จากชีพบาบา และแล้วลูกๆ ก็ได้รับความรู้จากท่าน นั่นหมายถึงชีพบาบากำลังให้ความรู้แก่ลูกผ่านร่างของบราห์มา ท่านกำลังทำให้ลูกเป็นตรีกาลดาร์ชิ ไม่มีแม้คนเดียวในโลกมนุษย์จะสามารถเป็นตรีกาลดาร์ชิ หากใครบางคนเคยเป็นเช่นนั้น เขาจะให้ความรู้นั้น ไม่มีใครสามารถให้ความรู้ว่าวงจรโลกนี้หมุนไปอย่างไร พระเจ้าของทุกคนคือหนึ่งเดียว ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่ากฤษณะเป็นพระเจ้า เขาคือเจ้าชาย เจ้าชายจะเป็นพระเจ้าหรือ? หากเขาปกครองอาณาจักรเขาก็จะต้องสูญเสียสิ่งนั้นด้วย พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกและแล้วพ่อก็ไปและอาศัยอยู่ในดินแดนเหนือเสียง และแล้วเมื่อความทุกข์เริ่มต้นบทบาทของพ่อก็เริ่มต้น พ่อได้ยินลูก พ่อถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เริ่มแรกความเลื่อมใสศรัทธาไม่มีสิ่งใดเจือปน นั่นคือพวกเขากราบไหว้บูชาชีวาผู้เดียวเท่านั้น และแล้วพวกเขาก็เริ่มที่จะกราบไหว้บูชาเหล่าเทพ เวลานี้ความเลื่อมใสศรัทธาได้กลับมามีสิ่งเจือปน แม้กระทั่งผู้กราบไหว้บูชาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรที่การกราบไหว้บูชาได้เริ่มขึ้น ชีวาและโสมนาถคือหนึ่งเดียวกันและเป็นเช่นเดียวกัน ชีวาไม่มีตัวตน เหตุใดพวกเขาจึงเรียกท่านว่าโสมนาถ (เจ้าแห่งน้ำทิพย์) เพราะพ่อโสมนาถได้ให้น้ำทิพย์แห่งความรู้แก่ลูกๆ ดื่ม พวกเขาได้ให้ชื่อมากมายแก่ท่าน ท่านถูกเรียกว่าเป็นบาบูลนาถ (เจ้าแห่งหนาม) ด้วยเช่นกัน เพราะท่านเปลี่ยนลูกจากหนามเป็นดอกไม้ พ่อคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ให้กับทุกคน การเรียกท่านว่าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันคือการดูถูกท่าน พ่อพูดว่า: เมื่อเป็นยุคแห่งการบรรจบพบกันและแล้วเป็นเวลาที่พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพียงเมื่อความเลื่อมใสศรัทธามาถึงจุดจบที่พ่อมา เป็นกฎที่พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พ่อคือหนึ่งเดียวเท่านั้นและมีเพียงการอวตารเดียว พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและทำให้ลูกทั้งหมดกลายเป็นราชาโยคีที่บริสุทธิ์ ของลูกคือราชาโยคะ ในขณะที่ซานยาสซีมีหฐโยคะ พวกเขาไม่สามารถสอนราชาโยคะแก่ลูกได้ หะฐะโยคีมีศาสนานั้นเพื่อค้ำจุนบารัต ความบริสุทธิ์เป็นที่ต้องการ บารัตเคยบริสุทธิ์ 100% เวลานี้บารัตไม่บริสุทธิ์ เหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกหา: โปรดมาและชำระพวกเราเถิด ยุคทองคือโลกของมนุษย์ที่บริสุทธิ์ ในเวลานี้ศาสนาของการครองเรือนเป็นศาสนาของความไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองศาสนาของการครองเรือนเคยเป็นศาสนาของความบริสุทธิ์ ศาสนาของการครองเรือนที่บริสุทธิ์กำลังมีการก่อตั้งขึ้นมาในเวลานี้อีกครั้งหนึ่ง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตสำหรับทุกคน มนุษย์ไม่สามารถประทานการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตแก่มนุษย์ได้ ลูกคือลูกๆ ของพ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้ ลูกๆ บราห์มินนำทุกคนไปสู่การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงขณะที่ทุกคนอื่นพาทุกคนไปสู่การจาริกแสวงบุญที่หลอกลวง ลูกคือผู้ไม่ก้าวร้าวรุนแรงทั้ง 2 ทาง ลูกไม่ได้ทำความรุนแรงประเภทใดๆ: ลูกไม่ได้ต่อสู้และไม่ได้ใช้ดาบของตัณหาราคะ นี่อาศัยความเพียรพยายามที่จะเอาชนะตัณหาราคะ ลูกต้องเอาชนะกิเลส ลูกๆ บราห์มากุมารและกุมารีกำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบา ลูกคือพี่น้องหญิงชายในบรรดาลูกๆ เวลานี้ลูกคือลูกๆของพระเจ้าที่ไม่มีตัวตนและดังนั้นลูกจึงเป็นพี่น้อง และแล้วลูกเป็นลูกๆของบราห์มาบาบาและดังนั้นอย่างแน่นอนที่ลูกจะกลับมาปราศจากกิเลส สิ่งนี้หมายถึงลูกได้รับอำนาจในการปกครองโลก นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิด จงกลับมาบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวและแล้วลูกจะได้รับสถานภาพที่สูง เวลานี้ลูกถูกทำให้รู้คิดอย่างมากโดยพ่อ ลูกมีความรู้ของโลกในสติปัญญาของลูก เวลานี้ลูกคือผู้ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง ลูกดวงวิญญาณได้นิมิตของตนเอง นั่นคือลูกได้รับความรู้จากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้เดียวที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านคือเมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์และท่านมีชีวิต เวลานี้ท่านได้มาเพื่อให้ความรู้แก่ลูก มีเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น ลูกรู้ว่าต้นไม้ออกมาจากเมล็ดอย่างไรด้วยเช่นกัน นี่คือต้นไม้กลับหัว เมล็ดนั้นอยู่ด้านบน ก่อนอื่นใดต้นไม้เทพปรากฏขึ้นและแล้วอิสลาม พุทธ ฯลฯ ได้มา และสิ่งนั้นก็เฝ้าแต่เติบโต เวลานี้ลูกได้รับความรู้นี้แล้ว ไม่มีใครอื่นสามารถให้ความรู้นี้แก่ลูก ไม่ว่าสิ่งใดที่ลูกได้ยิน สิ่งนั้นอยู่ในสติปัญญาของลูก ไม่มีคัมภีร์ใดในตอนเริ่มต้นของยุคทอง นี่คือเรื่องราวที่ง่ายดายมากของ 5000 ปี ใช่ไหม? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อบัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. มีเวลาเหลืออยู่เพียงน้อยนิด เวลามากมายได้ผ่านไปแล้วและเวลาเหลืออยู่น้อยนิดเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าลูกมีเวลาเหลืออยู่เท่าไร ใช้สิ่งนั้นอย่างมีคุณค่าในการจดจำระลึกถึงพ่อ ชำระสะสางบัญชีกรรมของบาปของลูกที่ลูกได้ทำมาแล้วในอดีต

2. เพื่อที่จะมั่นคงในศาสนาดั้งเดิมของความสงบของลูก ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอน ที่ไหนมีความบริสุทธิ์ ที่นั่นมีความสงบ ศาสนาดั้งเดิมของฉันคือความสงบ ฉันคือลูกของพ่อ มหาสมุทรแห่งความสงบ จงมีประสบการณ์ในสิ่งนี้

พร:
ขอให้ลูกได้รับความเคารพจากทุกคนและประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายด้วยความพิเศษของความถ่อมตนของลูก

วิธีง่ายๆ ในการได้รับความเคารพจากทุกคนคือการถ่อมตน ดวงวิญญาณผู้ที่ประพฤติตนด้วยความพิเศษของความถ่อมตนจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย การถ่อมตนหมายถึงการมีความเคารพตนเอง การถ่อมตนไม่ได้หมายความว่าต้องก้มคำนับ แต่สำหรับทุกคนที่ต้องคำนับลูกเพราะความสามารถพิเศษและความรักของลูก เป็นไปตามเวลาปัจจุบัน นี่คือพื้นฐานหลักในการได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและง่ายดาย ผู้ที่ถ่อมตนในทุกการกระทำ ความสัมพันธ์ และสายใยจะกลายเป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะ

คติพจน์:
สร้างสมพลังแห่งความรู้และแทนที่อุปสรรคจะขัดขวางลูก สิ่งเหล่านั้นจะพ่ายแพ้ไป