02.06.22       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆที่แสนหวาน ทุกสิ่งที่พ่อที่แท้จริงกำลังบอกลูกนั้นเป็นความจริง จงอยู่อย่างมีสัจจะกับพ่อที่แท้จริง ขออย่าได้มีความหลอกลวงหรือความคดโกงในตัวลูก

คำถาม:
อะไรคือความแตกต่างที่ลูกเข้าใจอย่างชัดเจนมากในการบรรจบพบกัน

คำตอบ:
บราห์มินทำอะไร และศูทรทำอะไร หนทางของความรู้คืออะไร และหนทางบัคตีคืออะไร สนามรบของกองทัพที่เป็นกายภาพคืออะไร และสนามรบของลูกคืออะไร ลูกๆเท่านั้นที่เข้าใจความแตกต่างทั้งหมดนี้ ไม่มีใครอื่นเข้าใจความแตกต่างระหว่างยุคทองและยุคเหล็ก

เพลง :
แม่ โอ้แม่ ท่านคือผู้ประทานโชคแก่ทุกคน!

โอมชานติ
นี่คือคำยกย่องของผู้เป็นแม่ของบารัต มีคำยกย่องของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา คำยกย่องของแม่ผู้เดียวนั้น ยังไม่เพียงพอ แม่เพียงคนเดียวไม่สามารถทำสิ่งใดได้ แน่นอนว่าทั้งกองทัพเป็นที่ต้องการ สิ่งใดจะสามารถเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีพวกเขาทั้งกองทัพได้อย่างไร ชีพบาบาคือผู้เดียวเท่านั้น หากไม่ใช่ผู้เดียวนั้นแล้ว ก็ไม่อาจมีแม่ทั้งหลาย ไม่สามารถมีลูกๆ ดังนั้นจะไม่มีบราห์มากุมารีหรือกุมาร ส่วนใหญ่คือผู้เป็นแม่ เหตุนี้เองผู้เป็นแม่จึงได้รับการยกย่อง ผู้เป็นแม่ของบารัต ผู้ที่เป็นกองทัพชีพชัคตีที่แฝงตัว และยังไม่ก้าวร้าวรุนแรงอีกด้วย พวกเธอไม่ทำความรุนแรงใดๆ มีความรุนแรง 2 อย่าง หนึ่งคือ การใช้ดาบของตัณหาราคะ และอีกอย่างคือ ความรุนแรงทางกาย เช่นการยิง ความโกรธ การฆ่าฯลฯ ในเวลานี้กองทัพที่เป็นทางกายภาพทั้งหมดกำลังสร้างความรุนแรงทั้ง 2 อย่างนี้ ทุกวันนี้พวกเขาแม้กระทั่งสอนผู้หญิงถึงวิธีการใช้ปืนฯลฯ เหล่านั้นคือผู้เป็นแม่ของกองทัพทางกาย ในขณะที่ผู้เป็นแม่เหล่านี้เป็นของชุมนุมที่สูงส่งของกองทัพทางจิต พวกเขาเรียนรู้วิธีการฝึกฝนฯลฯ บางทีลูกอาจจะไม่เคยไปสู่สนามรบ พวกเขาทำความเพียรพยายามอย่างมาก พวกเขาแม้ข้องแวะกับกิเลสของตัณหาราคะ ที่นั่นแทบจะไม่มีผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน พวกเขาเรียนรู้อย่างมากในกองทัพ แม้กระทั่งเด็กที่เยาว์วัยก็ได้รับการสอน นั่นคือกองทัพ และนี่ก็ยังเป็นกองทัพด้วย รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับกองทัพได้ถูกเขียนไว้ในกีตะ อย่างไรก็ตาม ลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงว่า: ลูกแฝงตัวเพียงไร กองทัพชีพชัคตีทำอะไร และลูกกลายเป็นนายของโลกอย่างไร นั่นเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ของการรบรา สนามรบของลูกนั้นแฝงตัว สภาพนี้เรียกได้ว่าสนามรบ ก่อนหน้านั้นผู้หญิงไม่ได้ไปสู่สนามรบ สิ่งนั้นไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้กับทุกสิ่งที่นี่ มีผู้หญิงทั้ง 2 กองทัพ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ขณะที่ส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้หญิง นี่คือความแตกต่าง นี่คือความแตกต่างสุดท้ายระหว่างหนทางของความรู้และหนทางบัคตี ไม่มีความแตกต่างอื่นใดในยุคทอง บาบามาและแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่บราห์มินทำ และสิ่งที่ศูทรทำ ทั้งสองอยู่ที่นี่ในสนามรบ ไม่ได้เป็นเรื่องของการอยู่ในยุคทองหรือยุคเหล็ก นี่คือเรื่องของยุคบรรจบพบกัน ลูกพันดาวาสเป็นของยุคบรรจบพบกันส่วนฆราวาสเป็นของยุคเหล็ก พวกเขาได้แสดงระยะเวลาของยุคเหล็กไว้ยาวนานอย่างยิ่ง เพราะเหตุผลนี้ พวกเขาจึงไม่รู้ถึงการบรรจบกัน อย่างช้าๆที่พวกเขาจะมาเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผ่านลูก ดังนั้นไม่ใช่การยกย่องของแม่ผู้เดียวเท่านั้น นี่คือกองทัพชัคตี พระเจ้าผู้เดียวนั้นสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด และลูกคือกองทัพเดียวกันของวงจรที่แล้ว เป็นงานของลูกที่จะเปลี่ยนบารัตนี้ให้เป็นอาณาจักรของผู้ปกครองที่สูงส่ง ลูกเข้าใจว่าก่อนอื่นลูกได้เป็นของสุริยวงศ์ จากนั้นลูกก็เป็นของจันทราวงศ์ และต่อมาเป็นของวงศ์พ่อค้า อย่างไรก็ตามผู้ที่เคยเป็นของสุริยวงศ์เท่านั้นที่ได้รับการยกย่อง ลูกกำลังทำความเพียรพยายามเช่นที่ว่าก่อนอื่นลูกจะเข้าไปสู่สุริยวงศ์ นั่นคือ สวรรค์ ยุคทองถูกเรียกว่าสวรรค์ ยุคเงินไม่ใช่เป็นสวรรค์อย่างแท้จริง แม้กระนั้นพวกเขาก็พูดกันว่าผู้นั้นผู้นี้ได้กลายเป็นชาวสวรรค์ พวกเขาไม่ได้พูดว่าผู้นั้นได้ไปสู่ยุคเงินสู่อาณาจักรของรามและสีดา ชาวบารัตรู้ว่าอาณาจักรของศรีกฤษณะอยู่ในดินแดนสุขาวดี แต่กระนั้นพวกเขาก็ได้เอาศรีกฤษณะไปไว้ในยุคทองแดง มนุษย์ไม่รู้ว่าสัจจะคืออะไร พวกเขาไม่ได้พบกับสัทกูรูที่บอกสัจจะแก่พวกเขา ลูกได้พบผู้เดียวที่ได้บอกทุกสิ่งที่แท้จริงแก่ลูกแล้วและทำให้ลูกมีสัจจะ ท่านบอกลูกๆว่า อย่าได้พูดเท็จหรือคดโกง ไม่มีสิ่งใดของลูกที่จะอยู่อย่างซ่อนเร้นได้ ไม่ว่าการกระทำรูปแบบใดก็ตามที่ใครทำ ผลลัพธ์ก็จะเป็นไปตามนั้น พ่อสอนการกระทำที่ดีแก่ลูก ไม่มีบาปของใครจะถูกซ่อนเร้นได้จากพระเจ้า และความทุกข์ทรมานของกรรมนั้นจะรุนแรงอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของลูก ลูกจะได้รับประสบการณ์ของการถูกลงโทษ เพราะบัญชีกรรมของหลายชาติเกิดต้องถูกสะสาง บาบาได้อธิบายแล้วว่าพวกเขาสังเวยตนเองที่คาชีอย่างไร จนกระทั่งดวงวิญญาณได้ทิ้งร่างไปและไปใช้ชาติใหม่ ดวงวิญญาณต้องทุกข์ทรมาน ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดมากมาย รูปแบบหนึ่งของความทุกข์ทรมานของการกระทำที่เป็นบาปคือ ความเจ็บป่วยฯลฯ อีกหนึ่งนั้นคือ การถูกลงโทษ ดวงวิญญาณไม่สามารถพูดสิ่งใดได้ในเวลานั้น แต่ต้องร่ำไห้อยู่ในความทุกข์ระทม ดวงวิญญาณบาปได้รับประสบการณ์ของการถูกลงโทษที่นี่พร้อมกันกับที่นั่น ในยุคทองไม่มีบาป ไม่มีศาลหรือผู้พิพากษาและไม่มีการลงโทษในคุกของครรภ์ ที่นั่นครรภ์เป็นเหมือนพระราชวัง กฤษณะถูกแสดงว่าลอยมาบนใบโพธิ์ในมหาสมุทร และดูดนิ้วหัวแม่มือ สิ่งนั้นอ้างอิงถึงพระราชวังของครรภ์ เด็กๆถือกำเนิดในความสุขสบายอย่างยิ่งในยุคทอง ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถึงตอนกลางและตอนจบไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุข ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดนอกจากความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบ ขณะนี้ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อไปสู่โลกแห่งความสุข กองทัพที่แฝงตัวนี้จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ลูกได้แสดงหนทางแก่ผู้คนมากมาย ลูกจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น ต้องมีการทำความเพียรพยายามเพื่อการจดจำระลึกถึง มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดที่ลูกได้รับในเวลานี้ได้สูญสิ้นไปแล้ว และลูกกำลังจะได้รับสิ่งนั้นอีกครั้ง ทั้งพ่อทางโลกและพ่อเหนือโลกได้รับการจดจำในเวลาปัจจุบันนี้ ในยุคทองพ่อทางโลกเท่านั้นที่ได้รับการจดจำ ไม่มีความจำเป็นที่จะจดจำพ่อเหนือโลก เพราะไม่มีสิ่งใดนอกจากความสุขที่นั่น ความรู้นี้สำหรับชาวบารัต ไม่ใช่เพื่อผู้คนของศาสนาอื่น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นจะปรากฏขึ้นมา พวกเขาจะมาเรียนโยคะ ลูกถูกเชื้อเชิญให้อธิบายเกี่ยวกับโยคะ ดังนั้นลูกจะเตรียมตนเอง จงอธิบายแก่พวกเขาว่า ท่านได้ลืมโยคะโบราณของบารัตไปแล้วหรือ พระเจ้าพูด มานมานะภาฟ! พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดพูดกับลูกๆที่ไม่มีตัวตน จงจดจำพ่อ แล้วลูกจะมาหาพ่อ ลูกดวงวิญญาณรับฟังผ่านอวัยวะเหล่านั้น พ่อ ดวงวิญญาณพูดผ่านการค้ำจุนของอวัยวะเหล่านี้ พ่อคือ พ่อของทุกคน ทุกคนร้องสรรเสริญว่า พ่อผู้ทรงอำนาจ มหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความสุข หัวข้อเหล่านี้ดี อะไรคือคำยกย่องของชีวา ดวงวิญญาณสูงสุด และอะไรคือคำยกย่องของกฤษณะ เวลานี้ให้ตัดสินด้วยตนเองว่า ใครคือผู้แต่งกีตะ นี่คือหัวข้อที่มีพลังอย่างยิ่ง ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ จงบอกพวกเขาว่าลูกจะไม่ใช้เวลามากนัก ถึงแม้ว่าพวกเขาจะให้หนึ่งนาทีนั่นก็เพียงพอแล้ว พระเจ้าพูด มานมานะภาฟ! จงจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นแล้วลูกจะได้รับมรดกแห่งสวรรค์ ใครพูดสิ่งนี้ ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนได้พูดสิ่งนี้กับลูกๆบราห์มินผ่านร่างของบราห์มา พวกเขายังเป็นกองทัพพันดาฟด้วยเช่นกัน ลูกคือผู้นำทางที่พาทุกคนไปสู่การจาริกแสวงบุญทางจิต บาบาได้ให้เรียงความ ลูกๆควรจะคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ละเอียดอ่อน ด้วยการจดจำพ่อเท่านั้นที่ลูกจะได้รับมรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต เราคือบราห์มากุมารและบราห์มากุมารี ในความเป็นจริง พวกท่านก็เป็นเช่นนี้ด้วย แต่พวกท่านยังไม่ได้รู้จักพ่อ พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดทำให้ลูกๆ กลายเป็นเทพ มีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบารัตเท่านั้น ถึงแม้ว่าลูกผู้เยาว์วัยได้อธิบายด้วยเสียงอันดังในชุมนุมที่ใหญ่ นั่นจะมีอิทธิพลอย่างมาก พวกเขาจะตระหนักว่าลูกเท่านั้นที่มีความรู้ ลูกเท่านั้นที่ชี้หนทางไปสู่พระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตนพูดว่า โอ ดวงวิญญาณ จงจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง ขณะที่อาบน้ำในแม่น้ำคงคา และไปสู่การจาริกแสวงบุญชาติแล้วชาติเล่า ลูกก็ไม่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นบารัตที่ผ่านสภาพไต่เต้าและตกต่ำ พ่อสอนราชาโยคะ และนำมาซึ่งสภาพไต่เต้า นั่นคือ พ่อทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ จากนั้นมายาราวันก็ทำให้ลูกกลายเป็นนายของนรก ดังนั้นนั่นเป็นสภาพของการตกต่ำ ชาติแล้วชาติเล่ามีสภาพของการตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ความรู้คือ สภาพของการไต่เต้า บัคตีคือ สภาพของการตกต่ำ แม้กระนั้นพวกเขาก็พูดว่าบางคนจะพบกับพระเจ้าหลังจากทำบัคตี ดังนั้นแน่นอนที่พระเจ้าให้ความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือ มหาสมุทรแห่งความรู้ เมื่อสัทกูรูได้ให้น้ำมันของความรู้ ความมืดของความไม่รู้ก็ถูกขจัดทิ้งไป พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวคือ สัทกูรู และไม่มีกูรูอื่นใดนั้นได้ถูกยกย่อง มีกูรูจำนวนนับไม่ถ้วน แต่มีเพียงสัทกูรูผู้เดียวเท่านั้น ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือ ผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มีกิเลส ผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ให้อิสรภาพ เวลานี้ลูกๆกำลังรับฟังคำพูดของพระเจ้า ด้วยการจดจำผู้เดียวอยู่เสมอ ลูกๆ ดวงวิญญาณจะไปสู่ดินแดนของความสงบ นั่นคือ ดินแดนแห่งความสงบ อีกหนึ่งนั้นคือ ดินแดนแห่งความสุข และนี่คือดินแดนแห่งความทุกข์ แม้เพียงเท่านี้พวกเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหม พ่อเท่านั้นที่มาและชำระโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ลูกเข้าใจว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือ ผู้ที่ให้ความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ราวันให้ความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก เขาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดอาณาจักรของราวันจึงเป็นอาณาจักรที่ไม่บริสุทธิ์ เวลานี้พ่อได้อธิบายนัยสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้แล้ว กิเลสทั้ง 5 อยู่ในทุกคน เหตุนี้เองสัญลักษณ์ของ ราวันที่มี 10 หัวจึงถูกสร้างขึ้นมา แม้กระทั่งนักปราชญ์และบัณฑิตก็ไม่รู้สิ่งนี้ ในเวลานี้พ่ออธิบายว่าตั้งแต่เมื่อไรและยาวนานเพียงไรที่อาณาจักรของราม(พระเจ้า)ได้ดำเนินไป ท่านอธิบายประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ราวันคือศัตรูที่ไม่มีขีดจำกัดของบารัต เขาได้นำความทุกข์ยากมามากมาย! ผู้คนได้ลืมไปแล้วว่าบารัตเคยเป็นสวรรค์ เวลานี้ลูกๆได้รับศรีมัทจากพ่อ ลูกๆ จดจำพ่อ อัลฟ่าและเบต้า! พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดก่อตั้งสวรรค์ จากนั้นราวันก็สร้างนรก ลูกต้องจดจำพ่อผู้ก่อตั้งสวรรค์เท่านั้น จงอยู่กับครอบครัวของลูก ไปงานแต่งงานฯลฯ แต่เมื่อลูกมีเวลา จงจดจำพ่อ ขณะที่มีการกระทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ จงจดจำผู้เดียวผู้ที่ลูกได้หมั้นหมายอยู่กับท่าน จงเฝ้าแต่มีการกระทำจนกว่าลูกจะไปสู่บ้านของท่าน แต่อย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกลืมพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะเป็นอิสระจากการถูกลงโทษ จงสะสางบัญชีทั้งหมดของลูก อย่าได้ซ่อนเร้นสิ่งใดจากพ่อที่แท้จริง จงเลิกพูดเท็จและคดโกง อยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง

2. เช่นที่พ่อนำประโยชน์มาให้แม้กระทั่งผู้ที่สร้างความเสียหายแก่ลูก เช่นเดียวกันนี้ จงนำประโยชน์มาให้แก่ทุกคน จงให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อแก่ทุกคน

พร:
ขอให้ลูกทำให้สันสการ์ดุจพระเจ้าของลูกเกิดผลโดยการใช้สันสการ์เหล่านั้นและกลายเป็นรูปของความสำเร็จ

ลูกๆ ผู้ที่ใช้สันสการ์ดุจพระเจ้าของพวกเขาในงานจะจบสิ้นความคิดที่ไร้สาระของพวกเขาโดยอัตโนมัติ การทำให้บางสิ่งเกิดผลหมายถึงการประหยัดสิ่งนั้นหรือเพิ่มพูนสิ่งนั้น ไม่ควรเป็นว่าลูกเฝ้าแต่ใช้สันสการ์เก่าของลูกและเก็บสันสการ์ดุจพระเจ้าของลูกไว้ในล็อกเกอร์ของสติปัญญาของลูก ลูกมากมายมีนิสัยของการเก็บสิ่งต่างๆที่ดีไว้ในตู้ของพวกเขาและเก็บเงินไว้ในธนาคาร พวกเขามีความรักสำหรับสิ่งเก่าๆและเฝ้าแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นตลอดเวลา อย่าได้ทำสิ่งนั้นที่นี่ ที่นี่ลูกต้องทำให้ทุกสิ่งมีค่าด้วย ความคิด คำพูด และทัศนคติที่มีพลังของลูก และแล้วลูกจะกลายเป็นรูปของความสำเร็จ

คติพจน์:
"พ่อและฉัน" เมื่อลูกมีฉัตรของการปกป้องนี้ไว้กับลูก ไม่สามารถมีอุปสรรคใดๆมาอยู่เบื้องหน้าลูกได้