02.07.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน เวลานี้ลูกต้องศึกษาที่นี่และเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสำหรับ 21 ชาติเกิดของลูกในอนาคตสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นให้ทำเช่นนั้นด้วยเช่นกัน

คำถาม:
ล็อคบนสติปัญญาของลูกคนใดที่เปิดออกมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับกันไป?

คำตอบ:
ผู้ที่เฝ้าแต่ทำตามศรีมัทอยู่เสมอ และอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ล็อคบนสติปัญญาของผู้ที่โยคะเชื่อมโยงกับผู้ที่สอนพวกเขาจะเปิดอย่างต่อเนื่อง บาบาพูดว่า: ลูกๆ ฝึกฝนที่จะพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณพี่น้องเพศชายและฟังพ่อ ฟังและอธิบายให้แก่ผู้อื่น ในสภาพของจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณและล็อคของลูกจะเปิดอย่างต่อเนื่อง

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกๆ: เมื่อลูกนั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าลูกเพียงแค่ต้องอยู่จดจำระลึกถึงชีพบาบาเท่านั้น นั่นก็จะมีเพียงความสงบเท่านั้น แต่ลูกต้องการความสุขด้วยเช่นกัน ลูกต้องคงอยู่อย่างสงบแต่ลูกต้องควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองและจดจำอาณาจักรของลูกด้วยเช่นกัน ลูกกำลังทำความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ จากมนุษย์เป็นเทพ ที่นี่ไม่ว่าบางคนจะมีคุณธรรมที่สูงส่งมากแค่ไหนก็ตาม เขาไม่สามารถถูกเรียกว่าเทพ เทพคงอยู่ในสวรรค์เท่านั้น ผู้คนในโลกไม่รู้เกี่ยวกับสวรรค์ ลูกๆ รู้ว่าโลกใหม่เรียกว่าสวรรค์ และโลกเก่าเรียกว่านรก สิ่งนี้เป็นที่รู้โดยลูกๆชาวบารัตเท่านั้น ภาพลักษณ์ของเหล่าเทพที่เคยปกครองในยุคทองมีอยู่เพียงในบารัตเท่านั้น พวกเขาเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ภาพลักษณ์เหล่านั้นถูกนำไปต่างประเทศเพื่อการกราบไหว้บูชา ไม่ว่าผู้คนจะไปยังสถานที่อื่นใดในต่างแดน พวกเขาก็จะสร้างวัดของพวกเขาที่นั่น ไม่ว่าผู้คนของศาสนาอื่นไปสถานที่ใด พวกเขาก็กราบไหว้บูชาภาพลักษณ์ของศาสนาของพวกเขาเอง ไม่ว่าเมืองไหนก็ตามที่พวกเขาได้รับชัยชนะ พวกเขาไปและสร้างโบสถ์ที่นั่น ทุกศาสนามีภาพลักษณ์ของตนเองที่พวกเขาใช้สำหรับการกราบไหว้บูชา ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้ว่าลูกเป็นเทพ ลูกคิดว่าตัวลูกเองแยกจากพวกเขา และลูกกราบไหว้บูชาพวกเขา ผู้ที่เป็นของศาสนาอื่นรู้ว่าพวกเขากำลังกราบไหว้บูชาผู้นำศาสนาของพวกเขา: ถ้าเป็นพระคริสต์พวกเขาจะพูดว่า: เราเป็นชาวคริสต์ หรือ เราเป็นชาวพุทธ อย่างไรก็ตามเนื่องจากชาวฮินดูไม่รู้จักศาสนาของตนเอง พวกเขาจึงเรียกตนเองว่าชาวฮินดูและกราบไหว้บูชาเทพเจ้า พวกเขาไม่แม้แต่จะเข้าใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นของศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และพวกเขากำลังกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษของพวกเขาเอง ชาวคริสเตียนกราบไหว้บูชาพระคริสต์เท่านั้น ชาวบารัตไม่รู้ว่าศาสนาของพวกเขาคือศาสนาอะไร ใครเป็นผู้ก่อตั้งและเมื่อใด พ่อพูดว่า: เมื่อศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของบารัตหายไป พ่อก็มาและก่อตั้งศาสนานั้นอีกครั้ง เวลานี้ลูกๆ มีความรู้นี้ในสติปัญญาของลูก ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้สิ่งใดเลย ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเฝ้าแต่กราบไหว้บูชาภาพลักษณ์เหล่านั้นโดยไม่เข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับรูปภาพเหล่านั้น เวลานี้ลูกรู้ว่าลูกไม่ได้อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาอีกต่อไป เวลานี้มีความแตกต่างของกลางคืนและกลางวัน ระหว่างลูกผู้ซึ่งเป็นเครื่องประดับของสกุลบราห์มินและสกุลศูทร เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกเข้าใจสิ่งนี้ ลูกจะไม่รู้สิ่งนี้ในยุคทอง เพียงในเวลานี้เท่านั้นที่ลูกได้รับความเข้าใจนี้ พ่อให้ความเข้าใจแก่ดวงวิญญาณ เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับโลกเก่าและโลกใหม่ ในโลกเก่ามีมนุษย์มากมาย มนุษย์ต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างมากที่นี่ นี่คือป่าหนาม ลูกรู้ว่าลูกก็เคยเป็นหนามเช่นกัน เวลานี้บาบากำลังทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ หนามก้มลงให้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเหล่านี้ เวลานี้ลูกเข้าใจความลับนี้แล้ว เราเป็นเทพเหล่านั้นที่เวลานี้ได้กลายเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม (บราห์มิน) พ่ออธิบายว่านี่คือละคร ก่อนหน้านี้ละครหรือภาพยนตร์ ฯลฯ ไม่ได้มีอยู่ ได้มีการสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ เหตุใดละครหรือภาพยนตร์นั้นถึงได้ถูกสร้างขึ้นมา? เพื่อให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับพ่อที่จะให้ตัวอย่าง ลูกๆก็สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ ลูกๆต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่นกัน สติปัญญาของพวกเขาจะนำเอาซันสการ์ของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไปกับพวกเขาซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่นั่น โลกจะไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ลูกจะนำเอาซันสการ์เหล่านั้นไปกับลูกด้วยและไปใช้ชาติเกิดที่นั่น เครื่องบินและอื่นๆ จะถูกสร้างขึ้นที่นั่นด้วยเช่นกัน สิ่งที่มีประโยชน์ที่มีค่าสำหรับสถานที่นั้นกำลังถูกสร้างขึ้นในเวลานี้ ยังคงมีผู้ที่สร้างเรือแต่เรือเหล่านั้นจะไม่มีการใช้งานที่นั่น ไม่ว่าพวกเขาจะรับความรู้นี้หรือไม่ก็ตาม ซันสการ์เหล่านั้นของพวกเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่นั่น ไม่มีความจำเป็นต้องมีเรือที่นั่น มันไม่ได้อยู่ในละคร ใช่ จำเป็นต้องใช้เครื่องบินและไฟฟ้า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะยังคงมีการประดิษฐ์คิดค้นต่อไป ลูกๆมาที่นี่เมื่อได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจากที่นั่น(ต่างประเทศ) มีเพียงลูกๆเท่านั้นที่มีทุกสิ่งเหล่านี้ในสติปัญญา ลูกรู้ว่าลูกกำลังศึกษาเพื่อโลกใหม่ เวลานี้บาบากำลังสอนเราเพื่อชาติเกิดในอนาคต 21 ชาติเกิดของเรา เรากำลังกลับมาบริสุทธิ์เพื่อที่จะกลายเป็นชาวสวรรค์ ก่อนหน้านี้เราเป็นชาวนรก ผู้คนพูดว่า: คนนั้นคนนี้กลายเป็นชาวสวรรค์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าตนเองเป็นชาวนรก ล็อคในสติปัญญาของพวกเขาไม่เปิด เวลานี้ล็อคในสติปัญญาของลูกๆกำลังเปิดอยู่ตามลำดับกันไปทีละเล็กทีละน้อย ล็อคของผู้ที่เฝ้าแต่ทำตามศรีมัทและจดจำพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ค่อยๆ เปิด พ่อให้ความรู้แก่ลูกและสอนลูกให้มีการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน ท่านเป็นครูใช่ไหม? ดังนั้นครูจะสอนลูกอย่างแน่นอน ยิ่งลูกมีโยคะกับครูและการศึกษามากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่านั้น ในการศึกษาอื่นๆ ลูกมีโยคะกับอะไรก็ตามที่ศึกษาอยู่ ลูกจะรู้ว่านักกฎหมายกำลังสอนลูก ที่นี่เป็นพ่อผู้ที่กำลังสอนลูกอยู่ เพราะว่านี่คือสิ่งใหม่ ลูกจึงยังคงลืมสิ่งนี้ เป็นการง่ายมากที่จะจดจำร่างกายของลูก ลูกจดจำร่างกายของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ลูกลืมว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ เวลานี้พ่อกำลังอธิบายแก่เราดวงวิญญาณ เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย พ่อรู้ว่าท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านกำลังสอนลูกดวงวิญญาณให้พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและสอนผู้อื่นในขณะที่พิจารณาว่าพวกเขาเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณฟังผ่านหูของพวกเขา และเป็นพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดที่พูดความรู้นี้ ท่านเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด เมื่อลูกอธิบายให้แก่ผู้อื่น สติปัญญาของลูกควรรู้ว่า ลูกดวงวิญญาณมีความรู้นี้ และลูกกำลังถ่ายทอดความรู้นี้แก่ดวงวิญญาณ ฉันกำลังบอกดวงวิญญาณในสิ่งที่ฉันได้ยินมาจากพ่อ นี่คือสิ่งที่ใหม่อย่างสมบูรณ์ เมื่อลูกสอนผู้อื่น ลูกไม่ได้สอนพวกเขาในสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกลืมสิ่งนี้ นี่คือจุดหมายปลายทางของลูก สติปัญญาของลูกต้องจดจำว่า: ฉันดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย ฉันดวงวิญญาณกำลังเล่นบทบาทของฉันโดยใช้อวัยวะทางร่างกายเหล่านี้ ลูกดวงวิญญาณ เคยเป็นของสกุลศูทรและขณะนี้อยู่ในสกุลบราห์มิน จากนั้นลูกจะไปสู่สกุลเทพ ที่นั่นลูกจะได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย พ่อกำลังสอนลูกๆ ลูกๆพูดว่าลูกเป็นพี่น้องเพศชายและลูกกำลังสอนพี่น้องของลูกอยู่ ทุกสิ่งอธิบายให้แก่ดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณฟังโดยผ่านร่างกาย เหล่านี้คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาก จิตสำนึกนั้นไม่ได้คงอยู่ ลูกคงอยู่ในสำนึกที่เป็นร่างเป็นเวลาครึ่งวงจร เวลานี้ลูกต้องมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ มีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ นั่งลงที่นี่ด้วยศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ ฟังด้วยศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดกำลังพูดความรู้นี้แก่ลูก เหตุนี้เองจึงมีการกล่าวว่า: ดวงวิญญาณคงอยู่อย่างแยกห่างจากดวงวิญญาณสูงสุดเป็นเวลานาน พ่อไม่ได้สอนลูกที่นั่น พ่อต้องมาที่นี่เพื่อสอนลูก ดวงวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมดมีร่างกายของพวกเขาเอง พ่อนี้คือดวงวิญญาณสูงสุด ท่านไม่มีร่างกายของท่านเอง ดวงวิญญาณนั้นมีชื่อว่าชีวา ลูกรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของพ่อ พ่อเป็นดวงวิญญาณสูงสุด คำยกย่องของพ่อแยกกัน คำยกย่องของแต่ละคนนั้นเป็นรายบุคคล มีคำยกย่องว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ทำการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา ท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ เมล็ดของโลกมนุษย์ ท่านเป็นสัจจะ สิ่งมีชีวิต และมหาสมุทรแห่งความปีติ ความสงบและความสุข นี่คือคำยกย่องของพ่อ ลูกๆ ตระหนักรู้ถึงทรัพย์สมบัติของพ่อของพวกเขา พวกเขามีความซาบซึ้งว่าพ่อของพวกเขาเป็นเจ้าของโรงงานหรือโรงสีนั้นๆ นั่นคือลูกที่กลายเป็นนายของทรัพย์สมบัตินั้น ลูกได้รับทรัพย์สมบัตินั้นเพียงครั้งเดียว ลูกเคยได้ยินเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่พ่อมีหรือไม่? ลูกดวงวิญญาณเป็นอมตะ ลูกไม่เคยประสบกับความตาย ลูกกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นกัน ลักษมีและนารายณ์เป็นมหาสมุทรแห่งความรักเช่นกัน พวกเขาไม่เคยต่อสู้หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน ที่นี่ผู้คนต่อสู้และทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างมาก มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะความรัก พ่อมาแล้วเพื่อจบสิ้นกิเลส เหตุนี้เองจึงมีความรุนแรงอย่างมาก พ่อพูดว่า: ลูกๆ จงกลับมาบริสุทธิ์และลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหตุนี้เองเมื่อลูกมาหาบาบา ลูกจะได้รับการบอกว่า: บอกบาบาเกี่ยวกับบาปที่ลูกได้ทำในชาติเกิดนี้ และภาระของบาปของลูกจะเบาบางลง ในสิ่งนี้เช่นกัน สิ่งหลักคือประเด็นของตัณหาราคะ พ่อขอให้ลูกบอกสิ่งนี้กับพ่อเพื่อประโยชน์ของลูกเอง เป็นเพราะผู้ที่ข้องแวะในกิเลสได้รับการกล่าวว่าไม่บริสุทธิ์ที่พวกเขาร้องเรียกหาผู้ชำระให้บริสุทธิ์ว่า: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โปรดมา! โลกนี้ไม่บริสุทธิ์ มนุษย์ไม่บริสุทธิ์ แม้แต่วัตถุธาตุทั้งห้าก็ไม่บริสุทธิ์ วัตถุธาตุที่นั่นต้องถูกทำให้บริสุทธิ์เพื่อลูก เงาของเหล่าเทพไม่สามารถตกลงบนดินแดนที่ชั่วร้ายนี้ ผู้คนปลุกเรียกลักษมี แต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะมาที่นี่ วัตถุธาตุทั้ง 5 เหล่านี้ยังคงต้องเปลี่ยนแปลงก่อน ยุคทองคือโลกใหม่ ในขณะที่นี่คือโลกเก่า ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่โลกนี้จะต้องสิ้นสุดลง มนุษย์เชื่อว่ายังคงมีอีก 4 หมื่นปีที่จะดำเนินต่อไป เนื่องจากวงจรเองมีเพียง 5 พันปีเท่านั้น ยุคเหล็กเพียงยุคเดียวจะมี 4 หมื่นปีได้อย่างไร? มีความมืดมิดอย่างมากของความไม่รู้! ไม่มีความรู้ใดเลย ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นกลางคืนของบราห์มิน และความรู้เป็นกลางวันของบราห์มาและบราห์มิน สิ่งนี้คงอยู่ในเวลานี้ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ถูกแสดงไว้ชัดเจนมากในภาพบันได โลกใหม่และโลกเก่าได้รับการกล่าวว่าเป็นครึ่งต่อครึ่ง ไม่ใช่ว่าโลกใหม่นั้นยาวนานว่าโลกเก่า ไม่เลย ทั้งสองนั้นเป็นครึ่งต่อครึ่งอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ถ้าไม่ได้เป็นครึ่งๆ ก็ไม่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนที่เท่ากันได้อย่างถูกต้อง สวัสดิกะเช่นกันก็แบ่งออกไปเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน พวกเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังวาดชาร์ทของพวกเขาของลางดี(คเนศ) เวลานี้ลูกเข้าใจว่าโลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย เรากำลังศึกษาเพื่อโลกใหม่ เรากำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์สำหรับโลกใหม่ กฤษณะเป็นของโลกใหม่เช่นกัน มีคำยกย่องของกฤษณะ กฤษณะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ เพราะเขาเป็นเด็กเล็กๆ เด็กเล็กๆ นั้นน่ารักอย่างมาก มีความรักไม่มากนักสำหรับผู้ใหญ่เท่ากับที่มีต่อเด็กเล็กๆ เพราะเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่สะโตประธาน ไม่มีกลิ่นเหม็นของกิเลสใด เมื่อพวกเขาโตขึ้นก็จะมีกลิ่นเหม็นของกิเลส ลูกๆต้องไม่มีสายตาของอาชญากร เป็นเพียงดวงตาเหล่านี้ที่หลอกลวงลูก เหตุนี้เองลูกจึงได้รับตัวอย่างของคนที่ควักลูกตาของเขาออกมา มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครควักลูกตาของเขาออกมาอย่างนั้น เวลานี้บาบาอธิบายสิ่งต่างๆ ของความรู้ให้แก่ลูก เวลานี้ลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่ 3 ของความรู้แล้ว ลูกดวงวิญญาณได้รับความรู้ทางจิตวิญญาณแล้ว ความรู้อยู่ในดวงวิญญาณ พ่อพูดว่า: พ่อมีความรู้ ดวงวิญญาณไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ ดวงวิญญาณละทิ้งร่างกายของเขาและรับอีกร่างหนึ่ง ดวงวิญญาณไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณเล็กมากและยังมีบทบาทของ 84 ชาติเกิด ไม่มีใครอื่นสามารถบอกสิ่งเหล่านี้กับลูกได้ ผู้คนเหล่านั้น (ซันยาสซี) พูดว่าดวงวิญญาณมีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ เหตุนี้เองพ่อพูดว่า: ก่อนอื่นจงตระหนักว่าดวงวิญญาณคืออะไร บางคนถามว่า: พวกสัตว์จะไปที่ไหน? โอ้! วางประเด็นของพวกสัตว์เอาไว้ก่อน ก่อนอื่นจงตระหนักถึงดวงวิญญาณก่อน ฉันดวงวิญญาณเป็นเช่นอะไร? ฉันเป็นอะไร? พ่อพูดว่า: ถ้าลูกไม่แม้แต่จะตระหนักว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณแล้วลูกจะรู้จักพ่อได้อย่างไร? สิ่งที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของลูกๆ ลูกแต่ละดวงวิญญาณมีบทบาทของ 84 ชาติเกิดบันทึกไว้ภายในลูก บทบาทนี้ยังคงเล่นต่อไป บางคนพูดว่า: ถ้าทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วในละคร แล้วทำไมเราต้องทำความพยายามใดๆ? อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถแม้แต่จะได้รับน้ำถ้าลูกไม่ใช้ความพยายามบางอย่างที่จะให้ได้น้ำมา อย่าคิดว่าลูกจะได้รับทุกสิ่งโดยอัตโนมัติตามละคร ต้องมีการกระทำอย่างแน่นอน มีการกระทำทั้งดีและไม่ดี ลูกสามารถใช้สติปัญญาของลูกเพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: นี่คืออาณาจักรของราวัน การกระทำของลูกกลายเป็นบาปที่นี่ ไม่มีอาณาจักรของราวันอยู่ที่นั่น ดังนั้นจึงไม่มีการกระทำบาปที่นั่น เพียงพ่อเท่านั้นอธิบายปรัชญาของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาปแก่ลูก ที่นั่นการกระทำของลูกเป็นกลาง ในอาณาจักรของราวันการกระทำเป็นบาป ผู้ที่อ่านกีตะไม่เคยอธิบายความหมายนี้ พวกเขาเพียงแค่อ่านให้ฟังเท่านั้น พวกเขาอ่านคำประพันธ์ (โศลก) ในภาษาสันสกฤต และให้ความเข้าใจในภาษาฮินดี พ่อพูดว่า: บางคำถูกต้อง พระเจ้าพูดกีตะ แต่ไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ฉันดวงวิญญาณ เป็นนายของทรัพย์สมบัติของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เช่นที่พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความสงบ ความบริสุทธิ์ และความปีติสุข ในทำนองเดียวกัน ฉันดวงวิญญาณ เป็นจ้าวมหาสมุทร รักษาความซาบซึ้งนี้ไว้

2. อย่าหยุดที่จะทำความพยายามเพียงแค่พูดว่า ละคร! ลูกต้องมีการกระทำอย่างแน่นอน จงเข้าใจปรัชญาของการกระทำ การกระทำที่เป็นกลางและการกระทำที่เป็นบาป และแสดงการกระทำที่สูงส่งต่อไปอย่างสม่ำเสมอ

พร:
ขอให้ลูกหลอมรวมอยู่ในความรักที่ไม่มีวันสูญสลายและไม่เห็นแก่ตัวของพ่ออย่างสม่ำเสมอและกันมายาได้

มายาไม่สามารถดึงดูดลูก ๆ ที่หลอมรวมอยู่ในความรักของพ่ออย่างสม่ำเสมอได้ เช่นเดียวกับที่หยดน้ำหยดเดียวไม่สามารถอยู่บนเสื้อผ้าที่กันน้ำได้ ในทำนองเดียวกันผู้ที่อยู่อย่างหลอมรวมในความรักนี้จะกลายเป็นสิ่งที่กันมายาได้ มายาไม่สามารถจู่โจมลูกในทางใดทางหนึ่งเพราะความรักของพ่อเป็นสิ่งที่ไม่สูญสลายและไม่เห็นแก่ตัว ผู้ที่เคยมีประสบการณ์นี้จะติดกับอยู่ในความรักชั่วคราวได้อย่างไร หนึ่งคือพ่อและสองคือฉัน และไม่มีบุคคลที่สามที่สามารถเข้ามาในระหว่างเรา

คติพจน์:
ผู้ที่กระทำในขณะที่มีความรักและละวางสามารถใส่จุดฟูลสต๊อปได้ในวินาที