02.09.21       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกกำลังสร้างโชคของลูกเองสำหรับโลกใหม่ในอนาคต ราชาโยคะของลูกนี้เป็นไปเพื่อโลกใหม่

คำถาม:
อะไรคือสิ่งบ่งชี้หลักของลูกที่มีโชค?

คำตอบ:
1) ลูกๆ ที่มีโชคทำตามศรีมัทที่เป็นไปตามกฎ พวกเขาไม่ได้มีการกระทำใดๆที่ผิดกฎและหลอกลวงตนเองหรือหลอกลวงพ่อ 2) พวกเขามีความใส่ใจในการศึกษาของพวกเขาและในการอธิบายให้แก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่ 3) พวกเขาเพียรพยายามที่จะสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมและได้รับทุนการศึกษา 4) พวกเขาไม่เคยเป็นสาเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์ พวกเขาไม่เคยกระทำความผิด

เพลง:
ฉันได้มาจากการปลุกโชคของฉัน

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวานได้ยินเพลงแล้ว คนใหม่ได้ยินเพลงนี้และคนเก่าก็ได้ยินเพลงนี้ด้วยเช่นกัน กุมารีก็ได้ยินเพลงนี้ นี่คือสถานที่ศึกษา ผู้คนก็ไปยังสถานที่ศึกษาเพื่อที่จะสร้างโชคอย่างใดอย่างหนึ่ง มีโชคมากมายหลายประเภทที่นั่น บางคนสร้างโชคของการเป็นศัลยแพทย์ และบางคนสร้างโชคของการเป็นนักกฎหมาย โชคนั้นเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เหตุใดลูกถึงศึกษาในโรงเรียนหากไม่ได้เป็นไปเพื่อการสร้างโชคของลูก? ที่นี่ลูกๆรู้ว่าโชคของลูกได้ตื่นขึ้นแล้ว ลูกได้มาเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของโลกใหม่ของลูก ราชาโยคะนี้เป็นไปเพื่อโลกใหม่ ผู้คนเหล่านั้นกลายเป็นนักกฎหมาย วิศวกร หรือศัลยแพทย์สำหรับโลกเก่า ขณะนี้มีเวลาเหลืออยู่น้อยมากในโลกเก่าสำหรับการกลายเป็นสิ่งนั้น มันจะจบสิ้นลงในไม่ช้า โชคนั้นเป็นไปสำหรับดินแดนแห่งความตาย สำหรับชาติเกิดนี้ การศึกษาของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่ ลูกได้มาสร้างโชคของลูกสำหรับโลกใหม่ ลูกจะได้รับโชคแห่งอาณาจักรของลูกในโลกใหม่ ใครกำลังสอนลูก? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่ลูกประกาศสิทธิ์ในโชคของลูกจากท่าน หมอได้รับมรดกของความรู้ของการเป็นหมอผ่านการศึกษาของพวกเขา แล้วเมื่อพวกเขาแก่ลงพวกเขาก็ไปหากูรูของพวกเขา พวกเขาต้องการอะไร? พวกเขาถามว่า: โปรดให้คำแนะนำแก่เราถึงวิธีที่จะไปยังดินแดนแห่งความสงบ! โปรดให้การหลุดพ้นแก่เรา! นำเราไปจากที่นี่ไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ! ลูกได้รับมรดกของลูกจากพ่อของลูกในชาติเกิดนี้ แต่ลูกไม่ได้รับสิ่งใดจากกูรู ลูกได้รับมรดกบางอย่างจากครูของลูกเพราะลูกจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพ แม้ว่าลูกได้รับมรดกจากพ่อของลูก ลูกก็ยังคงศึกษาเพื่อที่จะหารายได้ของตนเอง ไม่มีรายได้ที่ได้จากกูรู ใช่ บางคนศึกษากีตะเป็นอย่างดีมากแล้วก็ให้คำบรรยายเกี่ยวกับกีตะ ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อความสุขชั่วคราว เวลานี้เป็นตอนสิ้นสุดของดินแดนแห่งความตายนี้ ลูกรู้ว่าลูกมาที่นี่เพื่อสร้างโชคสำหรับโลกใหม่ของลูก โลกเก่านี้ต้องจบลง ทรัพย์สมบัติของลูกและทรัพย์สมบัติที่ลูกได้รับจากพ่อของลูกก็จะถูกเผาทั้งหมด แล้วลูกจะกลับไปมือเปล่า เวลานี้ลูกจำเป็นต้องมีรายได้สำหรับโลกใหม่ ผู้คนของโลกเก่าจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ใด้ เป็นชีพบาบาผู้ที่ดลใจลูกให้หารายได้สำหรับโลกใหม่ ลูกมาที่นี่เพื่อสร้างโชคของลูกสำหรับโลกใหม่ พ่อนั้นคือพ่อ ครูและกูรูของลูก ท่านมาในยุคบรรจบพบกันเพื่อสอนลูกให้หารายได้สำหรับอนาคต ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันในโลกเก่านี้ ผู้คนทั้งโลกไม่รู้สิ่งนี้ ลูกรู้ว่าท่านคือพ่อ ครู และสัตกูรูของเราสำหรับโลกใหม่ พ่อมาเพื่อพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข บางคนก็ไม่ได้สร้างโชคของเขา นั่นคือพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ในครอบครัวเดียวกัน ภรรยาจะศึกษาสิ่งนี้ ในขณะที่สามีไม่ได้ศึกษา หรือลูกๆจะศึกษาสิ่งนี้แต่พ่อแม่ไม่ได้ศึกษา สิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา ในตอนแรกก็มากันทั้งครอบครัวแต่เมื่อมีพายุของมายา ผู้ที่อัศจรรย์ใจกับความรู้แล้วถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นก็ทิ้งพ่อไปและจากไป เป็นที่จดจำว่าผู้ที่อัศจรรย์ใจเมื่อได้ฟังความรู้นี้ได้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นและเป็นของพ่อ พวกเขาสอนความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นและแล้วชะตากรรมที่น่าอัศจรรย์ของละคร! ดังนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องของละคร พ่อเองนั้นพูดว่า: โอ้ ละคร! โอ้ มายา! ลูกได้หย่าขาดจากใคร? สามีและภรรยาหย่าขาดจากกัน ลูกๆ หย่าขาดจากพ่อของพวกเขา มันไม่เป็นเช่นนั้นที่นี่ ที่นี่ลูกไม่สามารถหย่าขาดได้ พ่อมาเพื่อทำให้ลูกๆหารายได้ที่แท้จริง พ่อไม่ได้ทำให้ใครต้องตกลงไปในหลุม พ่อเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ที่มีเมตตา พ่อมาและปลดปล่อยลูกจากความทุกข์ ท่านกลายเป็นไกด์(ผู้นำทาง)และพาลูกกลับบ้าน กูรูทางโลกไม่ได้พูดว่าเขาจะพาลูกกลับไปกับเขา ในคัมภีร์กล่าวว่า: พระเจ้าพูด: ฉันจะพาทุกคนกลับไปกับฉัน ทุกคนจะกลับไปเหมือนฝูงยุง ลูกๆ รู้เป็นอย่างดีมากว่าเวลานี้ลูกจะต้องกลับบ้าน ลูกจะต้องสละละทิ้งร่างกายของลูก เมื่อลูกตาย โลกก็ตายไปสำหรับลูก เพียงแค่คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำระลึกถึงพ่อ นี่เป็นเครื่องแต่งกายที่เก่าและสกปรก แม้แต่โลกนี้ก็ยังเก่า เมื่อพวกเขานั่งอยู่ในบ้านเก่าและกำลังสร้างขึ้นบ้านใหม่ พ่อกับลูกๆทุกคนก็เข้าใจว่าบ้านใหม่นี้เป็นไปเพื่อพวกเขา สติปัญญาของพวกเขาจะถูกดึงดูดไปยังบ้านใหม่: ทำสิ่งนี้ที่นี่และทำสิ่งนั้นที่นั่น สติปัญญาเชื่อมโยงกับบ้านใหม่แล้วพวกเขาก็รื้อถอนทำลายบ้านเก่า ความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดกับบ้านเก่าก็จบสิ้นและผูกพันกับบ้านใหม่ นี่เป็นเรื่องของโลกที่ไม่มีขีดจำกัด จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อโลกเก่าและเชื่อมโยงสติปัญญาของลูกกับโลกใหม่ ลูกรู้ว่าโลกเก่านี้จะต้องถูกทำลาย โลกใหม่คือสวรรค์และเรากำลังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ของเราสำหรับสิ่งนั้น ยิ่งเรามีโยคะมากเท่าไร ยิ่งเราซึมซับความรู้และอธิบายให้กับผู้อื่นมากเท่าไร ปรอทของความสุขของเราก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น เนื่องจากเรากำลังประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ข้อสอบจึงมีความสำคัญมาก เป็นการดีที่จะกลับมามั่งคั่งใช่ไหม? เป็นสิ่งดีที่ลูกมีอายุที่ยืนยาวใช่ไหม? ยิ่งลูกควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองมากเท่าไร ยิ่งลูกจะทำให้ผู้อื่นเป็นเหมือนกับตัวลูกเองมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งให้คุณประโยชน์ได้มากเท่านั้น ถ้าลูกต้องการจะกลายเป็นราชา ลูกต้องสร้างปวงประชาด้วยเช่นกัน ผู้คนมากมายมาที่นิทรรศการและปวงประชาจะถูกสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆด้วยสิ่งนั้น เพราะความรู้ที่ไม่สูญสลายนี้จะไม่มีวันถูกทำลาย ความรู้นี้จะเข้าไปสู่สติปัญญาของพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องกลับมาบริสุทธิ์และกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ อาณาจักรของรามกำลังได้รับการก่อตั้งและอาณาจักรของราวันจะต้องถูกทำลาย ในยุคทองจะมีเพียงเทพเท่านั้น บาบาได้อธิบายว่ารูปภาพที่ลูกสร้างขึ้นของลักษมีและนารายณ์ควรจะมีข้อความนี้ว่า: ในชาติเกิดก่อนหน้านี้ของพวกเขา พวกเขาอยู่ในโลกที่ตาโมประธาน และแล้วด้วยการทำความเพียรพยายามนี้จากการอยู่ในโลกที่ตาโมประธานพวกเขาก็กลายเป็นนายของโลกที่สะโตประธาน ราชาและปวงประชาทั้งหมดเป็นนาย แม้แต่ปวงประชาก็จะพูดว่าบารัตของพวกเขานั้นสูงส่งที่สุด แท้จริงแล้วบารัตเป็นสถานที่ที่สูงส่งที่สุด มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นในเวลานี้ แต่บารัตเคยเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เวลานี้บารัตได้กลับมายากจนมาก บารัตโบราณมั่งคั่งที่สุด เราผู้คนของบารัตเป็นของสกุลเทพที่สูงที่สุด คนอื่นไม่สามารถเรียกว่าเทพได้ ลูกผู้เป็นลูกสาวกำลังศึกษาและอธิบายให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน บาบาได้ให้คำแนะนำแก่ลูกเกี่ยวกับวิธีการเขียนและส่งโทรเลขเพื่อการจัดนิทรรศการ ลูกมีรูปภาพและลูกสามารถพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของพวกเขาอย่างไร เวลานี้พวกเขากำลังประกาศสิทธิ์ในสถานภาพนั้นจากชีพบาบาอีกครั้ง ภาพลักษณ์ของพวกเขาคงมีอยู่ด้วยเช่นกัน ชีวาคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มีภาพลักษณ์ของบราห์มา วิษณุและชางก้าด้วยเช่นกัน พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังทำการก่อตั้งโดยผ่านบราห์มา ดินแดนของวิษณุนั้นอยู่เบื้องหน้า โลกใหม่ได้รับการหล่อเลึ้ยงโดยวิษณุ วิษณุคือรูปคู่ของราเด้และกฤษณะ ใครคือพระเจ้าของกีตะ? ก่อนอื่นใดจงเขียนลงไปว่าพระเจ้าของกีตะคือชีวาผู้ไม่มีตัวตนและไม่ใช่กฤษณะ บราห์มากลายเป็นวิษณุอย่างไรและวิษณุกลายเป็นบราห์มาอย่างไร? ใช้เวลาอย่างมากที่จะอธิบายเพียงรูปภาพเดียวเพราะสิ่งนี้ต้องนั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา ลูกควรอธิบายสิ่งนี้ก่อนแล้วจึงเขียนว่า: พ่อพูดว่า: ด้วยพลังของโยคะลูกสามารถประกาศสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับ 21 ชาติเกิดโดยผ่านบราห์มา ชีพบาบากำลังให้มรดกของลูกแก่ลูกโดยผ่านบราห์มา เป็นดวงวิญญาณของผู้นี้ที่ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างก่อนใคร เป็นดวงวิญญาณที่ซึมซับทุกสิ่ง นี่คือสิ่งหลัก พวกเขาแสดงภาพลักษณ์ของชีวา นี่คือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวาและดังนั้นต้องมีประชาบิดาบราห์มาอย่างแน่นอน ที่นี่มีบราห์มากุมารและกุมารีของประชาบิดาบราห์มามากมาย ถ้าลูกไม่กลายเป็นบราห์มิน ลูกๆ ของบราห์มา ลูกจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากชีพบาบาได้อย่างไร? พวกเขาไม่สามารถเป็นสิ่งสร้างทางร่างกายได้ สิ่งสร้างที่เกิดจากปาก ได้รับการจดจำ ลูกพูดว่าลูกเป็นสิ่งสร้างที่เกิดจากปากของประชาบิดาบราห์มา คนอื่นคือสาวกหรือผู้ติดตามของกูรู ที่นี่ลูกเรียกผู้เดียวว่าพ่อ ครู และสัตกูรู นั่นคือผู้เดียวผู้ที่เป็นชีพบาบาที่ไม่มีตัวตน มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้เดียวผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ท่านให้ความรู้ของตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของโลกแก่เรา ท่านเป็นครูด้วยเช่นกัน ผู้ที่ไม่มีตัวตนมาและพูดกับลูกผ่านผู้ที่มีตัวตน เป็นดวงวิญญาณที่พูด ดวงวิญญาณพูดว่า: อย่าได้สร้างปัญหาให้กับร่างกายของฉันเลย เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่มีความสุข ในเวลานี้ดวงวิญญาณกลับมาไม่บริสุทธิ์ เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่ชำระดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! โอ้พระเจ้า พ่อ! พวกเขามีพ่อของเขาที่นั่งอยู่ที่นั่น แล้วพวกเขาจดจำระลึกถึงใคร? ดวงวิญญาณพูดว่า: นี่คือพ่อที่เป็นดวงวิญญาณของฉัน ในขณะอีกคนหนึ่งคือพ่อทางร่างกายของฉัน มีการอธิบายว่า ไม่ว่าพ่อที่ไม่มีตัวตนของดวงวิญญาณจะยิ่งใหญ่กว่า หรือพ่อที่มีตัวตนผู้สร้างร่างกายจะยิ่งใหญ่กว่า ผู้ที่มีตัวตนก็จดจำระลึกถึงผู้ที่ไม่มีตัวตนเช่นกัน เนื่องจากการทำลายล้างอยู่เบื้องหน้าลูก ทุกคนจะต้องได้รับคำอธิบาย พ่อจากเหนือโลกมาในเวลาสุดท้ายเพื่อจะพาทุกคนกลับบ้าน ทุกสิ่งอื่นจะต้องถูกทำลาย สิ่งนี้เรียกว่าดินแดนแห่งความตาย เมื่อบางคนตาย ผู้คนก็พูดว่าเขาได้ไปยังโลกที่อยู่เหนือขึ้นไป ดินแดนแห่งความสงบ ผู้คนไม่รู้ว่าโลกที่อยู่เหนือขึ้นไป (พาร์โลก) คือยุคทองหรือดินแดนแห่งความสงบ ยุคทองนั้นคงอยู่ที่นี่ โลกที่อยู่เหนือขึ้นไปคือดินแดนแห่งความสงบ ต้องใช้วิธีที่ถูกต้องในการอธิบาย ลูกควรไปอธิบายที่วัด: นี่คืออนุสรณ์ของชีพบาบาผู้ที่กำลังสอนเรา แท้จริงแล้วชีวาเป็นเพียงจุด แต่จุดนั้นจะได้รับการกราบไหว้บูชาได้อย่างไร? จะถวายดอกไม้และผลไม้ให้แก่ท่านได้อย่างไร? เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้ให้รูปที่ใหญ่โตแก่ท่าน ท่านไม่ได้มีรูปที่ใหญ่โตเช่นนี้ เป็นที่จดจำว่าดวงดาวที่น่าอัศจรรย์เปล่งประกายตรงกลางหน้าผาก ถ้าดวงวิญญาณเป็นสิ่งที่ใหญ่โต นักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจับมันได้ในทันที บาบาอธิบายว่าพวกเขาไม่ได้รับคำแนะนำที่สมบูรณ์ของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาไม่สามารถได้รับสิ่งนี้จนกว่าโชคของพวกเขาเปิดออก แต่โชคของพวกเขายังไม่ได้เปิดออก จนกว่าพวกเขาจะรู้จักพ่อไม่เช่นนั้นพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าดวงวิญญาณของพวกเขาเป็นเหมือนจุดด้วยเช่นกัน ชีพบาบาเป็นจุดและเราก็จดจำจุด เพียงเมื่อลูกจดจำระลึกถึงท่านในสำนึกรู้นี้เท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง อย่างไรก็ตามเมื่อลูกพูดว่า ฉันสามารถเห็นสิ่งนี้ หรือ ฉันสามารถเห็นสิ่งนั้น! ในนิมิต เหล่านั้นคืออุปสรรคของมายา ลูกมีความสุขว่าเวลานี้ลูกได้พบพระเจ้าแล้ว แต่ก็ยังต้องการความรู้ด้วยเช่นกัน เมื่อใครบางคนมีนิมิตของกฤษณะเขาก็มีความสุข บาบากล่าวว่า: เขามีนิมิตของกฤษณะและร่ายรำในความสุขอย่างมาก แต่พวกเขาไม่ได้รับการหลุดพ้นจากสิ่งนั้น นิมิตเหล่านั้นได้รับโดยบังเอิญ ถ้าลูกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีลูกก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชา ถ้าใครบางคนได้ยินความรู้เพียงเล็กน้อย เขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปวงประชาธรรมดาในดินแดนของกฤษณะ ลูกๆรู้ว่าเวลานี้ชีพบาบากำลังพูดความรู้กับลูก ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ คำสั่งของบาบาคือ: จงอยู่อย่างบริสุทธิ์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามบางคนก็ไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ บางครั้งแม้กระทั่งคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มาและนั่งที่นี่อย่างลับๆ พวกเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองสูญเสีย พวกเขากำลังคดโกงตนเอง ไม่มีเรื่องของการคดโกงพ่อ ลูกกำลังได้รับความมั่งคั่งโดยการคดโกงพ่อหรือ? สภาพของลูกจะเป็นเช่นไรถ้าลูกไม่ทำตามศรีมัทของชีพบาบาตามกฎ? จะมีการลงโทษอย่างมากมายและสถานภาพของลูกก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกัน อย่าได้กระทำสิ่งใดที่ผิดกฎ! พ่ออธิบายว่าพฤติกรรมของลูกนั้นไม่ถูกต้อง พ่อแสดงวิธีการที่จะหารายได้ให้แก่ลูก และแล้วก็เป็นโชคของลูกว่าลูกจะทำสิ่งนั้นหรือไม่? ทุกคนจะต้องกลับไปสู่ดินแดนแห่งความสงบหลังจากที่ประสบกับการถูกลงโทษ ถ้าสถานภาพของลูกถูกทำลาย ลูกจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย หลายคนมาที่นี่ แต่เป็นเรื่องของการประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกๆพูดว่า: ฉันจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงศักดิ์ของสุริยวงศ์ณห่งสวรรค์จากพ่อ นี่คือราชาโยคะ นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับทุนการศึกษา ลูกประคำนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ลูกแต่ละคนจะได้รับทุนการศึกษามากเท่าที่ลูกสอบผ่าน จำนวนของลูกจะเพิ่มขึ้นและแล้วก็จะมีเป็นพันๆ สถานภาพที่สูงศักดิ์นั้นคือทุนการศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีไม่สามารถอยู่อย่างแฝงตัวได้ คนใหม่หลายคนจะสามารถไปล้ำหน้าคนเก่า พวกเขาจะทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นเช่นเพชร พวกเขาจะได้รับรายได้ที่แท้จริงของพวกเขาและประกาศสิทธิ์ในมรดกของพวกเขาเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พวกเขามีความสุขอย่างมาก ลูกรู้ว่าถ้าลูกไม่ประกาศในมรดกนี้ในเวลานี้ ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกนั้นได้อีก จะต้องมีความสนใจในการศึกษา บางคนนั้นไม่มีความสนใจแม้แต่น้อยที่จะอธิบายให้แก่ใครก็ตาม ถ้าตามละครพวกเขาไม่มีสิ่งนี้ในโชคของพวกเขา พระเจ้าจะทำอะไรได้? อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ใด้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสตีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. อย่าได้มีการกระทำใดๆที่ผิดศรีมัท ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและทำให้โชคของลูกสูงส่ง อย่าได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ใครมีความทุกข์

2. จบสิ้นความผูกพันยึดมั่นของลูกต่อโลกเก่า เชื่อมโยงสติปัญญาของลูกในโยคะกับโลกใหม่ เพื่อที่จะอยู่อย่างมีความสุข จงซึมซับความรู้และดลใจผู้อื่นให้ซึมซับความรู้ด้วยเช่นกัน

พร:
ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณบุญและด้วยสภาพของการเป็นประภาคารแห่งแสงจงหยุดการกระทำบาป

ที่ใดมีแสงสว่าง ที่นั่นไม่มีการกระทำที่เป็นบาป การที่ลูกมีสภาพที่เป็นประภาคารแห่งแสงอยู่ตลอดเวลา มายาก็ไม่สามารถทำให้ลูกทำบาปใดๆได้ และลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณบุญอยู่เสมอ ดวงวิญญาณบุญไม่สามารถทำบาปใดๆได้ แม้แต่ในความคิดของเขา ที่ใดมีบาป ที่นั่นไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงพ่อได้ จงมีความคิดที่มุ่งมั่นนี้: ฉันเป็นดวงวิญญาณบุญและบาปไม่สามารถมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าฉันได้ อย่าปล่อยให้บาปใด ๆ เข้ามาในความฝันหรือความคิดของลูก

คติพจน์:
ผู้ที่สังเกตทุกฉากในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวางจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ