02.10.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดนี้คือยุคแห่งความเมตตากรุณาของการให้คุณประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในยุคนี้เท่านั้น นี่คือยุคที่ลูกเปลี่ยนจากตกต่ำที่สุดมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด

คำถาม:
ด้วยการคิดหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งใดโดยเฉพาะที่ลูกจะไม่สามารถก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งความรู้นี้ได้เลย?

คำตอบ:
ถ้าสิ่งนี้อยู่ในละคร ฉันจะเพียรพยายาม! ฉันจะทำถ้าละครดลใจฉัน ผู้ที่คิดหรือพูดในลักษณะนี้จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ เป็นสิ่งผิดที่จะพูดเช่นนี้ ลูกรู้ว่ามันถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกันสำหรับลูกเพื่อให้ลูกทำความเพียรพยายามในเวลานี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายาม

เพลง:
นี่คือเรื่องราวของเปลวไฟและพายุ

โอมชานติ
มนุษย์ของยุคเหล็กได้แต่งเพลงนี้ขึ้น แต่พวกเขาไม่รู้ความหมายของสิ่งนั้น ลูกรู้ ในเวลานี้ลูกคือผู้ที่สูงส่งที่สุดของยุคบรรจบพบกัน พร้อมกันกับคำว่ายุคบรรจบพบกัน ลูกต้องเขียนคำว่า สูงส่งที่สุด ด้วยเช่นกัน เพราะด้วยการไม่จดจำประเด็นของความรู้ ลูกๆ ลืมเขียนคำเหล่านั้น นี่คือสิ่งหลักและลูกเท่านั้นที่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น มีเดือนที่สูงส่งที่สุดของการทำบุญ นี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด การบรรจบพบกันนี้เป็นเทศกาลด้วยเช่นกัน นี่คือเทศกาลที่สูงส่งที่สุด ลูกรู้ว่าลูกกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย ลักษมีและนารายณ์กล่าวได้ว่าสูงส่งที่สุด มั่งคั่งที่สุด อันดับหนึ่ง ในคัมภีร์มีการกล่าวว่ามีการทำลายล้างเกิดขึ้นครั้งใหญ่และศรีกฤษณะอันดับหนึ่งลอยมาบนใบโพธิ์ในมหาสมุทร ลูกจะพูดอะไรในเวลานี้? ศรีกฤษณะผู้นี้ที่ลูกเรียกว่าชยัม-ซุนดาร์เป็นอันดับหนึ่ง มีการแสดงไว้ว่าเขามาขณะดูดนิ้วโป้งของเขา ทารกคงอยู่ในครรภ์ ดังนั้นศรีกฤษณะซึ่งเป็นผู้ที่สูงที่สุดคือมนุษย์คนแรกที่ปรากฏออกมาจากมหาสมุทรแห่งความรู้ สวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยมหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้ที่สูงส่งที่สุดอันดับหนึ่งคือศรีกฤษณะ และผู้นี้คือมหาสมุทรแห่งความรู้, ไม่ใช่มหาสมุทรแห่งน้ำ การทำลายล้างไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อลูก(ที่เกิด)ใหม่มา พ่อต้องมีการพูดซ้ำประเด็นเก่า ยุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดงและยุคเหล็ก สี่ยุคนี้เป็นที่รู้จัก นอกจากนั้นยุคที่ห้าคือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด มนุษย์เปลี่ยนแปลงในยุคนี้ พวกเขาเปลี่ยนจากตกต่ำที่สุดเป็นสูงส่งที่สุด ชีพบาบาเรียกได้ว่าสูงส่งที่สุดหรือสูงที่สุดเหนือสิ่งใด ท่านคือดวงวิญญาณสูงสุด, พระเจ้า และแล้วมนุษย์ที่สูงที่สุดคือลักษมีและนารายณ์ ใครทำให้ทั้งสองเป็นเช่นนั้น? เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ ลูกๆ เข้าใจว่า เป็นในเวลานี้ที่เราทำความเพียรพยายามที่จะกลายเป็นเช่นเดียวกับพวกเขา ไม่มีสิ่งใดยากลำบากในความเพียรพยายามนี้ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมาก ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนคือผู้เป็นแม่ที่ไร้เดียงสา ผู้เป็นแม่ที่อ่อนแอและหลังค่อมที่ไม่มีการศึกษา นี่เป็นการอธิบายที่ง่ายดายสำหรับพวกเขา! ดูซิว่า, ในอัมเมดาบัดเคยมีนักบวชที่เคยพูดว่าเขาไม่ได้กินหรือดื่มสิ่งใดเลย โอเค, แล้วจะเป็นอย่างไรหรือถ้าบางคนไม่ได้กินหรือดื่มอะไรตลอดทั้งชีวิตของเขา? เขาก็ยังไม่บรรลุสิ่งใดเลยด้วยการทำเช่นนั้น แม้แต่ต้นไม้ยังได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยอาหาร ต้นไม้ได้รับปุ๋ยและน้ำซึ่งทำให้มันเติบโตตามธรรมชาติ นักบวชต้องได้รับพลังอิทธิฤทธิ์บางอย่าง มีนักบวชมากมายที่เดินบนน้ำและไฟ มีประโยชน์อะไรในการทำสิ่งนั้น? ด้วยการศึกษาราชาโยคะที่ง่ายดายนี้ลูกได้รับประสบการณ์ของการได้รับคุณประโยชน์ชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า จากที่ไม่มีความสุข ลูกถูกทำให้มีความสุขชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า พ่อพูดว่า: ลูกๆ ตามละคร พ่อกำลังบอกสิ่งที่ลึกล้ำแก่ลูก ตัวอย่างเช่น บาบาอธิบายลูกว่า พวกเขาสับสนระหว่างชีวากับชังการ์อย่างไร ชังการ์ไม่ได้มีแม้แต่บทบาทที่จะเล่นในโลกนี้ ชีวา, บราห์มาและวิษณุมีบทบาทที่จะเล่น บราห์มาและวิษณุมีบทบาทที่รอบด้าน ชีพบาบามีบทบาทเพียงในเวลานี้เท่านั้น และนี่คือเหตุผลที่ท่านมาในเวลานี้และให้ความรู้ แล้วจากนั้นท่านกลับไปยังดินแดนนิพพาน ท่านให้สมบัติทั้งหมดของท่านแก่ลูกและจากนั้นท่านไปยังสภาพของการปลดเกษียณ การอยู่ในสภาพของการปลดเกษียณหมายถึงการทำความเพียรพยายามที่จะไปอยู่เหนือเสียงโดยผ่านกูรู อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้, เพราะว่าทุกคนมีกิเลสและคดโกง ทุกคนเกิดโดยผ่านบาป ลักษมีและนารายณ์ไม่มีกิเลส พวกเขาไม่ได้เกิดโดยผ่านบาป เหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกได้ว่าสูงส่ง กุมารีปราศจากกิเลสด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองทุกคนจึงก้มหัวให้กับพวกเขา ดังนั้นบาบาได้อธิบายว่าชังการ์ไม่ได้มีบทบาทเล่นที่นี่ อย่างไรก็ตามประชาบิดาบราห์มาเป็นพ่อของมวลมนุษย์อย่างแน่นอนใช่ไหม? ชีพบาบาเรียกว่าเป็นพ่อของดวงวิญญาณ ท่านเป็นพ่อที่คงอยู่ตลอดไป ลูกจะต้องซึมซับประเด็นที่ลึกล้ำเหล่านี้อย่างดีมาก นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ได้รับสมญาที่ยิ่งใหญ่ ผู้รอบรู้ได้รับสมญาของศรีศรี108 พวกเขาจบวิทยาลัยจากเบนาเรส (Benares) และได้รับสมญาเหล่านั้น บาบาส่งกุบต้าจีไปยังเบนาเรสเพื่ออธิบายให้แก่พวกเขาว่าพวกเขาได้เอาสมญาของพ่อไปใช้กับตนเอง พ่อเรียกได้ว่าเป็นศรีศรี 108 จักกัดกูรู มีลูกประคำของ 108 เพชรพลอยทั้ง 8 ที่ได้รับการจดจำ พวกเขาสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมเหตุนี้เองจึงมีการหมุนลูกประคำ แล้ว 108 ผู้ที่ด้อยกว่าพวกเขาได้รับการกราบไหว้บูชา เมื่อผู้คนจัดไฟบูชายัญ พวกเขาทำซาลิแกรมจำนวนหนึ่งพัน บางคนทำหนึ่งหมื่น, บางคนทำห้าหมื่น และบางคนแม้กระทั่งทำหนึ่งแสน พวกเขาทำสิ่งนั้นขึ้นมาจากดินเหนียวและทำไฟบูชายัญ ถ้านักธุรกิจนั้นมั่งคั่งมาก เขาจะทำหนึ่งแสนซาลิแกรม พ่ออธิบายว่าลูกประคำนั้นยาวมาก นั้นมีแม้กระทั่งลูกประคำของ 16,108 พ่อนั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้แก่ลูกๆ ลูกทั้งหมดรับใช้บารัตด้วยกันกับพ่อ ตั้งแต่ที่พ่อได้รับการกราบไหว้บูชา แม้แต่ลูกก็ได้รับการกราบไหว้บูชา ผู้คนไม่รู้ว่าเหตุใดรูดร้าจึงได้รับการกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเป็นลูกๆ ของชีพบาบา ในเวลานี้ประชากรโลกมีจำนวนมากมาย ดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นลูกของชีพบาบา,แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นผู้ช่วยของท่าน ยิ่งลูกจดจำท่านในเวลานี้มากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งกลับมาสูงส่งมากเท่านั้น ลูกกลับมามีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา ไม่มีใครอื่นมีพลังที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดว่าไม่มีใครล่วงรู้ความลึกล้ำของพระเจ้า พ่อมาและอธิบายด้วยตัวเองว่าท่านถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ดังนั้นท่านจะต้องให้ความรู้อย่างแน่นอน ไม่มีเรื่องของการดลใจ พระเจ้าจะอธิบายโดยผ่านการดลใจหรือ? ลูกรู้ว่าท่านมีความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของโลก ท่านบอกสิ่งนี้แก่ลูกๆ ลูกมีศรัทธาในสิ่งนี้ แต่ทั้งๆ ที่มีศรัทธา, ลูกก็ลืมพ่อ การจดจำระลึกถึงพ่อเป็นประเด็นหลักของการศึกษานี้ ต้องใช้ความเพียรพยายามในการบรรลุถึงสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ เป็นในการจดจำระลึกถึงนี้ที่มายาทำให้เกิดอุปสรรค ไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่มีอุปสรรคมากมายในการศึกษา พวกเขาพูดถึงชังการ์ว่าเมื่อเขาเปิดตาขึ้น การทำลายล้างก็เกิดขึ้น นั่นเป็นการไม่ถูกต้องที่พูดเช่นนี้ พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้ดลใจให้เกิดการทำลายล้าง หรือชังการ์เป็นผู้ทำให้เกิดการทำลายล้าง นั่นเป็นสิ่งที่ผิด เทพจะไม่กระทำบาป เวลานี้ชีพบาบานั่งที่นี่และอธิบายสิ่งเหล่านี้ ร่างกายนี้เป็นพาหนะของดวงวิญญาณ แต่ละดวงวิญญาณกำลังขี่พาหนะของตนเอง พ่อพูดว่า: พ่อยืมพาหนะของผู้นี้ เหตุนี้เองการเกิดของพ่อจึงเรียกได้ว่าสูงส่งและพิเศษไม่เหมือนใคร วงจรของ 84 ชาติเกิดในเวลานี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ว่าลูกจะกลับบ้านแล้วไปยังสวรรค์ บาบาอธิบายทุกสิ่งอย่างง่ายดาย ลูกจะต้องไม่หัวใจวาย บางคนพูดว่า: บาบา ฉันไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีอะไรออกมาจากปากของฉัน อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น ปากจะต้องทำงานอย่างแน่นอน แม้กระทั่งเวลาลูกกิน ปากของลูกก็ทำงานใช่ไหม? เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเสียงใดออกมา บาบาอธิบายทุกสิ่งอย่างง่ายดายมาก แม้แต่เมื่อบางคนกำลังอยู่ในความเงียบสงบ เขายังคงสามารถให้สัญญาณขึ้นไปเบื้องบนเพื่อจดจำผู้เดียวนั้น เพียงผู้ประทานเดียวนี้เท่านั้นที่เป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุข เช่นเดียวกับที่ในขณะนี้ ท่านก็เป็นผู้ประทานในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาด้วยเช่นกัน แล้วในสภาพของการปลดเกษียณ มีเพียงความสงบเท่านั้น ลูกๆ อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความเงียบสงบด้วยเช่นกัน บทบาทที่ถูกบันทึกไว้ในลูกเฝ้าแต่ถูกเล่นไป บทบาทของเราในตอนนี้คือสร้างโลกใหม่ ชื่อของท่านนั้นดีมาก พระเจ้าแห่งสวรรค์, ผู้เป็นพ่อ พ่อคือผู้สร้างสวรรค์ ท่านไม่ได้สร้างนรก จะมีใครสร้างโลกเก่าหรือ? ตึกจะถูกสร้างใหม่เสมอ ชีพบาบาสร้างโลกใหม่โดยผ่านบราห์มา ท่านได้รับบทบาทนั้น ในโลกเก่า, มนุษย์ทุกคนยังเฝ้าแต่เป็นเหตุของความทุกข์ให้แก่กันและกัน ลูกรู้ว่าลูกคือลูกของชีพบาบา และในฐานะที่เป็นมนุษย์ ลูกคือลูกที่ได้ถูกนำมาเลี้ยงดูโดยประชาบิดาบราห์มา ชีพบาบา, ผู้สร้างเป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่เรา ความรู้ของตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างของท่าน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลับมาเป็นสิ่งนี้ ผู้คนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายในการสร้างเทวะรูปหินอ่อน นี่คือมหาวิทยาลัยแห่งโลกของพระเจ้า จักรวาลทั้งหมดกำลังถูกเปลี่ยนแปลง บุคลิกลักษณะและนิสัยของทุกคนนั้นเป็นเช่นปีศาจ พวกเขายังคงสร้างความทุกข์ตั้งแต่ตอนเริ่ม, ผ่านตอนกลางไปจนถึงตอนจบ นี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้า มีเพียงมหาวิทยาลัยแห่งโลกของพระเจ้าเดียวเท่านั้น เป็นพระเจ้าที่ได้เปิดมหาวิทยาลัยขึ้นที่ทั้งโลกได้รับคุณประโยชน์ เวลานี้ลูกๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างถูกและผิด ไม่มีมนุษย์อื่นใดที่เข้าใจสิ่งนี้ มีเพียงผู้เดียวที่ถูกต้อง ท่านคือผู้เดียว ผู้เดียวที่เรียกว่าสัจจะ ผู้ที่อธิบายแก่ลูกเกี่ยวกับถูกและผิด เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและทำให้ทุกคนถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา เมื่อลูกกลับมาถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา ลูกจะไปสู่การหลุดพ้นและแล้วไปสู่การหลุดพ้นในชีวิต ลูกๆรู้ถึงละครด้วยเช่นกัน ลูกลงมาตามลำดับกันไปเพื่อเล่นบทบาทของลูกจากตอนเริ่มต้น ผ่านตอนกลางไปจนถึงตอนจบ การละเล่นนี้ดำเนินต่อไปตลอดเวลาและละครยังคงถ่ายทำต่อไป สิ่งนี้ใหม่ตลอดเวลา ละครไม่เคยเก่า ละครอื่นๆ ทั้งหมดฯลฯ สูญสลาย ละครนี้ไม่มีขีดจำกัดและไม่สูญสลาย ทุกคนในนี้เป็นนักแสดงที่ไม่สูญสลาย ดูซิว่าว่าการละเล่นและเวทีที่คงอยู่ตลอดไปนี้ใหญ่เพียงใด! พ่อมาและทำให้โลกเก่านี้ใหม่ ลูกจะได้นิมิตของทุกสิ่งนี้ ยิ่งลูกเข้ามาใกล้มากเท่าไหร่ ลูกก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุขมากเท่านั้นและลูกจะได้รับนิมิต ลูกจะพูดว่าบทบาทของลูกได้มาถึงตอนสิ้นสุด แล้วละครต้องซ้ำรอย ต่อจากนั้นลูกก็จะเล่นบทบาทของลูกใหม่ บทบาทที่ลูกได้เล่นเมื่อวงจรก่อนหน้านี้ ไม่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยในสิ่งนั้น ดังนั้นลูกๆต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงมากเท่าที่เป็นไปได้ ให้เพียรพยายามและอย่าได้กลับมาสับสน เป็นสิ่งที่ผิดที่พูดว่าละครจะดลใจลูกให้ทำอะไรก็ตามที่ลูกต้องทำ เราต้องเพียรพยายาม อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. รักษาสาระของการศึกษาไว้ในสติปัญญาของลูก และบรรลุสภาพที่อยู่เหนือบ่วงกรรมของลูกด้วยการอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง เพื่อที่จะกลับมาสูงส่งและมีค่าควรแก่การกราบไหว้ จงกลายเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์ของพ่อ

2. ลูกได้รับความเข้าใจจากพ่อที่แท้จริงแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิด ดังนั้นจงกลับมาถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาด้วยสิ่งนั้น กลับมาหลุดพ้นจากชีวิตของบ่วงพันธะและประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต

พร:
ขอให้ลูกได้รับรางวัลที่สูงส่งและสัมผัสประสบการณ์กับสภาพที่สูงขึ้นโดยการตระหนักถึงการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่สูงส่งของยุคบรรจบพบกัน

ความพิเศษของการได้พบกับพระเจ้าและการได้รับความรู้ของพระเจ้าคือการได้มาซึ่งการบรรลุผลที่ไม่สูญสลาย ไม่ใช่ว่ายุคบรรจบพบกันเป็นเพียงชีวิตของการทำความเพียรพยายามและยุคทองคือชีวิตที่ได้รับรางวัลจากสิ่งนั้น ความพิเศษของยุคบรรจบพบกันคือลูกก้าวไปหนึ่งก้าวและได้รับรางวัลหนึ่งพันก้าว ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ความเพียรพยายาม แต่ยังเป็นรางวัลที่สูงส่งด้วยเช่นกัน เก็บรูปแบบนี้ไว้เบื้องหน้าลูกเสมอ เมื่อเห็นรางวัลลูกจะได้สัมผัสกับสภาพของการขึ้น จงร้องเพลง ฉันได้มาซึ่งสิ่งที่ฉันต้องการจะได้แล้ว แล้วลูกจะรอดปลอดภัยจากการสำลักหรือการสัปหงก

คติพจน์:
ลมหายใจของบราห์มินคือความกล้าหาญซึ่งแม้แต่งานที่ยากที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายดาย


คำพูดที่สูงส่งในแบบฉบับของมาเตชวารี

การหลุดพ้นและโมกข์

ปัจจุบันผู้คนเรียกการหลุดพ้นว่าโมกข์ (การหลุดพ้นตลอดไปชั่วนิรันดร์) พวกเขาเชื่อว่าผู้ที่บรรลุการหลุดพ้นจะกลายเป็นอิสระจากวงจรของการเกิดและการตาย พวกเขาเชื่อว่าการไม่เข้าสู่วงจรของการเกิดและการตายเป็นสถานภาพที่สูงส่ง พวกเขาเชื่อว่าจะเป็นรางวัล พวกเขาเชื่อว่าการหลุดพ้นในชีวิตคือการมีชีวิตที่ลูกกระทำความดี ตัวอย่างเช่นพวกเขาเชื่อว่าดวงวิญญาณที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยา (ธรรมมาส) ได้รับการการหลุดพ้นในชีวิต มีเพียงไม่กี่คนในหนึ่งกำมือที่เข้าใจเกี่ยวกับการหลุดพ้นจากบ่วงกรรม นี่เป็นความคิดเห็นของตนเอง อย่างไรก็ตามเราได้เข้าใจจากพระเจ้าแล้วว่ามนุษย์จะไม่สามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ของตอนเริ่มต้นตลอดจนตอนกลางจนถึงตอนจบได้จนกว่ามนุษย์จะได้รับการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่มีพื้นฐานมาจากกิเลส การหลุดพ้นจากสิ่งนี้ก็เป็นสภาพเช่นกัน ดังนั้นเมื่อลูกได้ดูดซับความรู้ของพระเจ้าก่อนเท่านั้นที่ลูกจะไปถึงสภาพนั้นและพระเจ้าเองเป็นผู้ที่ทำให้เราไปถึงสภาพนั้นได้ เพราะท่านคือผู้ประทานการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ท่านมาที่นี่เพียงครั้งเดียวเพื่อให้ทุกคนได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต พระเจ้าไม่ได้มาหลายครั้งและลูกต้องไม่คิดว่าพระเจ้ามาอย่างเป็นอวตาร