02.11.19       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อมาเพื่อประดับประดาลูกด้วยเครื่องประดับที่ดีที่สุดซึ่งก็คือความบริสุทธิ์

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกหลักของผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดเต็ม?

คำตอบ:
1. พร้อมกับการจดจำพ่อ พวกเขาจดจำครูและสัตกูรูด้วยเช่นกัน พวกเขาจดจำทั้งสาม ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะจดจำพ่อและลืมครู เมื่อพวกเขาจดจำทั้งสามเท่านั้นพวกเขาก็จะสามารถไปสู่ดินแดนของกฤษณะได้ นั่นคือพวกเขาเล่นบทบาทของเขาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น
2. พวกเขาไม่เคยพ่ายแพ้ต่อพายุของมายา

โอมชานติ
ก่อนอื่นใดพ่อถามลูกๆ: ลูกไม่ได้ลืมว่าลูกกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อ ครู และสัตกูรูใช่ไหม? บาบาคิดว่าไม่ใช่ลูกทุกคนกำลังนั่งที่นี่ด้วยสำนึกนี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะอธิบายแก่ลูก นี่คือสิ่งที่หมายถึงการจดจำท่านด้วยความเข้าใจ บาบาของเราคือพ่อและครูที่ไม่มีขีดจำกัด และแน่นอนว่าท่านคือสัตกูรู, ผู้เดียวที่จะพาพวกเราลูกๆกลับไปกับท่าน พ่อได้มาที่นี่เพื่อประดับประดาลูกๆ ท่านประดับประดาลูกด้วยความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง และให้สมบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุดแก่ลูกด้วยเช่นกัน ท่านได้ให้สมบัติสำหรับโลกใหม่แก่ลูกที่ลูกนั้นต้องไปสู่ที่นั่น ลูกๆ ต้องจดจำสิ่งนี้ ลูกๆ บางคนก็กลับมาไม่ระมัดระวัง และดังนั้นความสุขที่สมบูรณ์ที่พวกเขาควรจะมีจึงลดลง ลูกจะไม่เคยได้พบพ่อเช่นนี้ที่ใดอื่น ลูกรู้ว่าอย่างแน่นอนที่ลูกคือลูกๆ ของบาบาและท่านกำลังสอนลูก เหตุนี้เองท่านจึงเป็นครูด้วย การศึกษาของลูกเป็นไปสำหรับโลกใหม่ สำหรับดินแดนแห่งความเป็นอมตะ เวลานี้ลูกกำลังนั่งอยู่ในยุคบรรจบพบกัน อย่างแน่นอนที่ลูกๆต้องจดจำสิ่งนี้ ลูกต้องจดจำสิ่งนี้อย่างมั่นคง ลูกก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าในเวลานี้ลูกอยู่ในโลกที่เป็นเช่นปีศาจ, ดินแดนของคันส์ ถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะได้รับนิมิต ก็ไม่ใช่ว่าด้วยนิมิตนั้นที่พวกเขาจะสามารถไปสู่ดินแดนของกฤษณะหรือเข้าไปสู่ราชวงศ์ของกฤษณะได้ เป็นเพียงเมื่อพวกเขาจดจำพ่อ ครูและสัตกูรูทั้งสามอย่างต่อเนื่องที่พวกเขาจะสามารถไปสู่ที่นั่น บาบาบอกสิ่งนี้แก่ลูกๆ ดวงวิญญาณ ลูกๆ ดวงวิญญาณตอบว่า ใช่ บาบา! บาบา ท่านกำลังบอกสัจจะแก่พวกเรา ท่านเป็นพ่อและเป็นครูที่สอนพวกเราด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณสูงสุดกำลังสอนลูก การศึกษาทางโลกนั้นก็สอนโดยดวงวิญญาณผ่านร่างกายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทั้งดวงวิญญาณและร่างนั้นไม่บริสุทธิ์ ผู้คนในโลกก็ไม่รู้ว่าพวกเขาคือผู้อาศัยของนรก ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังจะกลับไปสู่บ้านของลูก นี่ไม่ใช่บ้านของลูก นี่คือบ้านต่างแดนของราวัน ในดินแดนของลูก มีความสุขที่ล้นเหลือ พรรคชาตินิยม(ในประเทศอินเดีย)นั้นก็ไม่ได้คิดว่าพวกเขาอยู่ในต่างแดน ก่อนหน้านั้นลูกเคยอยู่ในอาณาจักรของมุสลิมและแล้วก็อาณาจักรของคริสเตียน ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกกำลังจะไปสู่อาณาจักรของลูกเอง ก่อนหน้านั้นลูกเคยคิดว่าอาณาจักรของราวันเป็นอาณาจักรของลูก ลูกลืมว่าในตอนเริ่มต้นลูกเคยอยู่ในอาณาจักรของราม (ของพระเจ้า) และแล้วขณะที่วนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ลูกได้เข้าไปสู่อาณาจักรของความทุกข์ของราวัน มีเพียงความทุกข์เท่านั้นเมื่อลูกอยู่ในอาณาจักรต่างแดน ความรู้ทั้งหมดนี้ควรจะปรากฏขึ้นอยู่ภายในลูก ลูกนั้นได้จดจำพ่อ แต่อย่างแน่นอนที่ลูกต้องจดจำทั้งสาม เพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถรับความรู้นี้ สัตว์จะไม่ศึกษา ลูกๆ ก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าในยุคทอง ไม่ได้มีการศึกษาใดๆที่จะกลายเป็นนักกฎหมายฯลฯ พ่อกำลังเติมสมบัติที่มีค่าทั้งหมดให้แก่ลูกที่นี่ แต่ไม่ใช่ลูกทุกคนจะกลายเป็นราชา ถึงแม้ว่ามีธุรกิจที่นั่นด้วย ลูกนั้นก็มีทรัพย์สมบัติมากมาย ไม่มีกฎที่จะสัมผัสการสูญเสียใดที่นั่น ไม่มีการรูดปล้นหรือการทุบตี ฯลฯ ชื่อที่แท้จริงคือสวรรค์ เวลานี้ลูกๆจดจำว่าลูกเคยอยู่ในสวรรค์และลูกนั้นก็ลงมาขณะที่ใช้ชาติเกิด พ่อบอกเรื่องราวแก่ลูกๆ มายาทำให้ดวงวิญญาณผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิดพ่ายแพ้ พ่ออธิบายว่ามีพายุที่ใหญ่หลวงของมายา มายาพยายามจะทำให้ผู้คนมากมายพ่ายแพ้ เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกก็จะได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างมากมาย หากพ่อมีรูปถ่ายของทุกคน ท่านก็จะแสดงให้เห็นความอัศจรรย์ของผู้ที่ได้มาเป็นเวลาหลายวัน ว่าพวกเขานั้นได้กลายเป็นของพ่ออย่างไร และแล้วมายาก็ได้กลืนพวกเขาไปอย่างไร พวกเขาได้ตายและไปสู่ด้านข้างของมายา ที่นี่เมื่อใครบางคนตายทางร่างกาย เขาก็จะใช้อีกชาติเกิดหนึ่งในโลกนี้ เมื่อลูกจากร่างของลูก ลูกก็จะไปและอยู่กับบาบาในบ้านที่ไม่มีขีดจำกัด ที่นั่นมีบาบา มาม่า และลูกๆ นี่คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นครอบครัว ในอาณาเขตสูงสุดก็มีเพียงพ่อและพี่น้องเพศชาย ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด ที่นี่มีพ่อ พี่น้องหญิงชาย ภายหลังจากนั้นเมื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น มีลุง ป้า น้า อา ฯลฯ ในยุคบรรจบพบกันนี้ ลูกเป็นของประชาบิดาบราห์มา และดังนั้นลูกคือพี่น้องหญิงชาย เมื่อลูกจดจำชีพบาบา ลูกคือพี่น้องเพศชาย ลูกต้องจดจำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอย่างดีมาก ลูกๆมากมายก็ลืมสิ่งต่างๆ ที่พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของพ่อคือวางลูกไว้บนศีรษะของพ่อ (ทำให้ลูกๆของท่านสูงยิ่งกว่าตัวท่านเอง) เหตุนี้เอง ท่านจึงพูดนมัสเตกับลูกอย่างต่อเนื่อง ท่านอธิบายความหมายด้วยเช่นกัน ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาของหนทางความเลื่อมใสศรัทธาก็ไม่สามารถจะแสดงหนทางไปสู่การหลุดพ้นในชีวิตแก่ลูกได้ พวกเขาเฝ้าแต่เพ่งเพียรที่จะได้มาซึ่งการหลุดพ้น พวกเขาเป็นของหนทางสันโดษ พวกเขาจะสามารถสอนราชาโยคะได้อย่างไร? ราชาโยคะเป็นไปสำหรับหนทางของการครองเรือน ในความเลื่อมใสศรัทธา ได้มีการแสดงประชาบิดาบราห์มาว่ามีสี่มือ นั่นก็เป็นการชี้ให้เห็นด้วยว่าหนทางนี้เป็นหนทางของการครองเรือน พ่อได้นำผู้นี้มาเลี้ยงดู ดังนั้น ชื่อบราห์มาและสรัสวตีจึงได้ให้ไว้ เพียงแต่มองดูสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร! ผู้คนก็ได้ไปถึงอายุของการปลดเกษียณของเขาที่ 60 ปี และได้มีกูรู พ่อได้เข้ามาในผู้นี้เมื่อเขามีอายุ 60 และได้กลายเป็นพ่อ ครูและกูรู ทุกวันนี้ประเพณีนั้นก็ได้แย่ลง ได้มีการทำให้แม้กระทั่งเด็กเล็กๆมีกูรู นี่คือผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ผู้ที่ได้กลายเป็นพ่อ ครูและกูรูของลูกๆดวงวิญญาณ โลกที่ไม่มีตัวตนนั้นก็เรียกว่าเป็นโลกของดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน ลูกจะไม่พูดว่าโลกนั้นไม่ได้คงอยู่ นั่นเรียกว่าเป็นอาณาเขตแห่งความสงบที่ซึ่งดวงวิญญาณอาศัยอยู่ หากพวกเขาจะพูดว่าดวงวิญญาณสูงสุดไม่มีรูป นาม หรือช่วงระยะเวลาแล้วลูกๆของท่านนั้นจะมาจากที่ใด? เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกซ้ำรอยอย่างไร ประวัติศาสตร์นั้นเป็นของผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่และภูมิศาสตร์นั้นก็เป็นของสิ่งที่ไม่มีชีวิต ลูกๆ ดวงวิญญาณรู้ว่าลูกได้เคยปกครองอาณาจักรของลูกเป็นเวลายาวนานเพียงไร ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวนั้นได้รับการจดจำ ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องของประเทศหนึ่งๆ เป็นผู้มีชีวิตที่ปกครองอาณาจักร สิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถปกครอง ประวัติศาสตร์บอกถึงอาณาจักรของใคร คงอยู่เป็นเวลานานเพียงไร และตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรที่ชาวคริสเตียนปกครองบารัต ไม่มีใครรู้ถึงประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกนี้ พวกเขาพูดว่ายุคทองนั้นเคยอยู่มาหลายแสนปีที่แล้ว แต่ไม่มีใครในบรรดาพวกเขารู้ว่าใครที่เคยปกครองในเวลาต่อมาหรือพวกเขาได้ปกครองเป็นเวลายาวนานแค่ไหน สิ่งนี้เรียกว่าประวัติศาสตร์ ดวงวิญญาณนั้นมีชีวิตและร่างกายนั้นไม่มีชีวิต การละเล่นทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีชีวิตและไม่มีชีวิต ชาติเกิดของมนุษย์นั้นถูกพิจารณาได้ว่าเป็นชาติเกิดที่สูงส่งที่สุด มีการทำสำมะโนประชากร แต่ไม่มีใครสามารถที่จะนับได้ว่ามีสัตว์อยู่มากมายเพียงไร การละเล่นทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับลูก ลูกคือผู้ที่รับฟังประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นี้ พ่อเข้ามาในผู้นี้และอธิบายทุกสิ่งแก่ลูก สิ่งนี้เรียกว่าประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ไม่มีขีดจำกัด เคยเป็นเพราะลูกไม่ได้มีความรู้นี้ที่ลูกนั้นได้กลับมาไม่รู้คิดมาก! หากมนุษย์ไม่รู้จักประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลก มนุษย์เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไร? เวลานี้ลูกกำลังรับฟังประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของโลกจากพ่อ การศึกษานี้ดีมาก ใครกำลังสอนสิ่งนี้? พ่อ เป็นพ่อผู้ที่ทำให้ลูกสามารถที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงสุด สถานภาพที่สูงสุดเป็นของลักษมีและนารายณ์ และผู้ที่อยู่กับพวกเขาในสวรรค์ ที่นั่นไม่มีนักกฎหมาย ฯลฯ ที่นั่นผู้คนศึกษาศิลปะเท่านั้น หากพวกเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย พวกเขาจะสร้างอาคาร ฯลฯ ได้อย่างไร? พวกเขาได้สอนทักษะแก่กันและกัน ไม่เช่นนั้นแล้วใครจะก่อสร้างอาคารมากมายเหล่านั้น ฯลฯ? อาคารเหล่านั้นจะไม่มีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ความลับเหล่านี้ทั้งหมดคงอยู่ในสติปัญญาของลูกๆต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกเข้าใจว่าวงจรนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง ลูกเคยปกครองมาเป็นระยะเวลายาวนานเท่านั้นและจากนั้นลูกก็ได้เข้าไปสู่อาณาจักรของราวัน ไม่มีใครอื่นในโลกรู้ว่าพวกเขาอยู่ในอาณาจักรของราวัน พวกเขาพูดว่า บาบาโปรดปลดปล่อยพวกเราจากอาณาจักรของราวัน พรรคคองเกรสก็ได้ปลดปล่อยพวกเขาเองจากการปกครองของชาวคริสเตียน เวลานี้พวกเขาพูดว่า พระเจ้าผู้เป็นพ่อ โปรดปลดปล่อยพวกเรา! ลูกจำทั้งหมดนี้ได้หรือไม่? ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงพูดเช่นนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าอาณาจักรของราวันนั้นครอบคลุมทั้งโลก ทุกคนพูดว่าพวกเขาต้องการอาณาจักรของราม แต่ใครจะปลดปล่อยพวกเขา? พวกเขาคิดว่าพระเจ้าผู้เป็นพ่อจะปลดปล่อยพวกเขา กลายเป็นผู้ชี้นำทางให้กับพวกเขาและพาพวกเขากลับไปกับท่าน ผู้คนของบารัตไม่ได้มีปัญญามากเท่านั้น! พวกเขานั้นตโมประธานอย่างสมบูรณ์ ผู้คนเหล่านั้น (คริสเตียน) ก็ไม่ได้รับความทุกข์มากเท่า และไม่ได้รับความสุขมากเท่ากับผู้คนของบารัต ผู้คนของบารัตได้กลายเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด และแล้วพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ไม่มีความสุขที่สุดด้วยเช่นกัน มีบัญชีนี้ ในเวลานี้มีความทุกข์อย่างมากมาย! ผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในศาสนาก็จดจำพระเจ้าและพูดว่า โอ้ พระเจ้าผู้เป็นพ่อ! ผู้ปลดปล่อย! หัวใจของลูกเองก็พูดด้วยเช่นกันว่า บาบา ได้โปรดมาและขจัดความทุกข์ของเราและพาพวกเราไปสู่ดินแดนแห่งความสุข! พวกเขาพูดว่า พาพวกเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ! ลูกพูดว่า พาพวกเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข! เวลานี้พ่อได้มาแล้ว ลูกควรจะมีความสุขมาก มีความหวานหูอย่างมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา มีสัจจะที่นั่นมากเท่ากับหยิบหนึ่งของเกลือในถุงแป้ง พวกเขามีเมล่าของเทพเจ้าชานติกา (เทพเจ้าสัปเหร่อ) ในเวลานี้เหตุใดจึงมีเมล่าสำหรับสัปเหร่อ? ใครที่เรียกว่าเป็นสัปเหร่อ? บาบาได้กล่าวแล้วว่าเป็นผู้ที่มาจากที่นี่ ผู้ที่ได้ถือกำเนิดเป็นสัปเหร่อที่นั่น พวกเขาอยู่ที่นี่ พวกเขารับประทานและดื่มที่นี่ พวกเขาให้บางสิ่งแล้วพวกเขาก็พูดว่า ให้ทุกสิ่งที่พวกเราได้ให้ไว้คืนมาแก่เรา พวกเราไม่ได้เชื่อสิ่งนี้และมีความสงสัย ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะกลายเป็นอะไรหากพวกเขามีความสงสัย? มีชุมนุมสำหรับชานติกาเช่นนั้น อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไปสู่ยุคทอง หากพวกเขาแม้กระทั่งได้กลายเป็นผู้ช่วยเป็นบางเวลา พวกเขาก็สามารถไปสู่สวรรค์ ผู้เลื่อมใสศรัทธาเหล่านั้นไม่รู้สิ่งใดเหล่านี้ ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่มีความรู้ ผู้คนนั้นก็หาเงินทองอย่างมากมายจากกีตะที่มีรูปภาพ ทุกวันนี้ทุกคนรักรูปภาพ พวกเขาพิจารณาว่านั่นคือศิลปะ มนุษย์จะรู้ว่าภาพของเหล่าเทพควรเป็นเช่นไร? ลูกนั้นคือชั้นหนึ่งแต่ดั้งเดิม และแล้วลูกได้กลายเป็นอะไร? ไม่มีใครนั้นตาบอดหรือมีตาเดียวที่นั่น เหล่าเทพนั้นมีความงามตามธรรมชาติ มีความงามตามธรรมชาติที่นั่น พ่ออธิบายทุกสิ่ง และก็ยังคงพูดว่า ลูกๆ จดจำพ่อ! พ่อคือพ่อ ครู และสัตกูรู จดจำท่านในทั้งสามรูปแล้วลูกจะได้รับมรดกทั้งสาม ผู้ที่มาในเวลาสุดท้ายจะไม่สามารถจดจำท่านในทั้งสามรูปได้ และแล้วพวกเขาก็จะเข้าไปสู่การหลุดพ้น บาบาได้พูดแล้วว่าอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเป็นเพียงเพื่อนิมิต ในขณะที่ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทั้งหมดเป็นของที่นี่ ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นคงอยู่มายาวนานเพียงใด เวลานี้พ่อบอกลูกๆ และดังนั้นลูกสามารถบอกคนอื่นได้ ก่อนอื่นใดลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ท่านคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด, ผู้ที่สูงสุด พ่อทางโลกนั้นไม่เคยเรียกว่าเป็นพ่อสูงสุดหรือดวงวิญญาณสูงสุด เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่สูงสุด และท่านก็เรียกว่าพระเจ้า ท่านเต็มไปด้วยความรู้และดังนั้นท่านจึงสอนความรู้แก่ลูก ความรู้ของพระเจ้านี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูก ความรู้นั้นก็เป็นความรู้ในระดับที่สูงส่ง ระดับปานกลางและระดับต่ำด้วยเช่นกัน พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด และดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนก็สูงสุดเหนือสิ่งใดด้วยเช่นกัน สถานภาพนั้นก็สูงด้วยเช่นกัน ลูกมาอย่างเร็วเพื่อที่จะรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ทั้งหมด แต่ลูกต้องรบราในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง หากลูกพ่ายแพ้ในสิ่งนี้ ลูกก็พ่ายแพ้ในความรู้ด้วยเช่นกัน หากลูกพ่ายแพ้และวิ่งหนีไปจากที่นี่ ลูกก็วิ่งหนีไปจากความรู้นี้ด้วย และแล้วลูกก็ไม่เพียงแต่กลายเป็นเช่นที่ลูกเคยเป็น แต่ลูกยิ่งกลับมาเลวร้ายไปกว่านั้น สำนึกที่เป็นร่างของลูกจะเปิดเผยให้กับบาบาผ่านพฤติกรรมของลูกในไม่ช้า มีลูกประคำของบราห์มินด้วยเช่นกัน แต่ผู้คนมากมายก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถนั่งที่นี่ต่างลำดับกันไปได้อย่างไร มีสำนึกที่เป็นร่าง ผู้ที่มีศรัทธาก็จะมีประสบการณ์ของความสุขมากมายอย่างแน่นอน ใครมีศรัทธาว่าเมื่อลูกจากร่างของลูกแล้วลูกจะกลายเป็นเจ้าชาย? (ทุกคนยกมือของเขา) ลูกๆ ก็มีความสุขอย่างมาก! เพราะเมื่อลูกทั้งหมดมีศรัทธานี้ ลูกก็ควรจะมีคุณธรรมที่สูงส่งทั้งหมดด้วยเช่นกัน สำหรับการมีศรัทธาในสติปัญญาของลูกหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของลูกประคำแห่งชัยชนะ และนั่นก็หมายถึงการกลายเป็นจักรพรรดิด้วยเช่นกัน วันนั้นจะมาถึงเมื่อชาวต่างชาติส่วนมากจะมาที่ภูเขาอาบู และจะหยุดไปยังสถานที่การจาริกแสวงบุญอื่นๆทั้งหมด พวกเขาต้องการที่จะศึกษาราชาโยคะของบารัต ใครได้สร้างดินแดนสุขาวดีนั้น? ได้มีการทำความเพียรพยายามและหากสิ่งนั้นได้เคยเกิดขึ้นในวงจรก่อนหน้านี้ ก็จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างแน่นอน ลูกต้องอธิบายว่าลูกต้องการที่จะตั้งนิทรรศการที่ถาวรเช่นนั้น ดังนั้นจงถามว่าลูกสามารถที่จะเช่าอาคารเป็นเวลา 4-5 ปีได้หรือไม่ ลูกกำลังรับใช้บารัตเพื่อทำให้บารัตกลายเป็นดินแดนแห่งความสุข ผู้คนมากมายจะได้รับประโยชน์ด้วยสิ่งนี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. เพื่อที่จะอยู่อย่างมีความสุขอย่างไม่มีขีดจำกัด จงรักษาสำนึกรู้อยู่เสมอว่าพ่อเองกำลังตกแต่งประดับประดาลูก ที่ท่านกำลังให้ความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก ลูกกำลังเรียนเพื่อโลกใหม่ ดินแดนแห่งอมตะ

2. เพื่อที่จะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำแห่งชัยชนะ จงทำให้สติปัญญาของลูกมีศรัทธาและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง อย่าได้คิดที่จะนำสิ่งที่ลูกให้แล้วกลับคืน อย่าให้สติปัญญาของลูกมีความสงสัยและเหตุนั้นเองจึงทำให้สูญเสียสถานภาพของลูก

พร:
ขอให้ลูกได้รับชัยชนะและปราศจากอุปสรรคโดยพิจารณาว่าอุปสรรคเป็นเกมที่สนุกสนาน

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุปสรรคที่จะมา แต่อย่าให้พวกเขาเอาชนะลูกได้ อุปสรรคมาทำให้ลูกแข็งแกร่งและดังนั้นแทนที่จะกลัวอุปสรรค ให้พิจารณาว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็นเกมที่สนุกสนาน เอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นและลูกจะถูกกล่าวว่าเป็นอิสระจากอุปสรรคและมีชัยชนะ เนื่องจากลูกมีพ่อผู้ทรงพลังอำนาจเป็นมิตรร่วมทางจึงไม่มีอะไรต้องหวาดกลัว เพียงแค่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการจดจำระลึกถึงพ่อและในการทำงานรับใช้และลูกจะอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรค เมื่อสติปัญญาของลูกว่าง อุปสรรคหรือมายาก็จะมา แต่เมื่อลูกคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นมายาและอุปสรรคก็จะเคลื่อนออกไป

คติพจน์:
เพื่อที่จะสะสมในบัญชีความสุขของลูก จงให้ความสุขกับทุกคนจากหัวใจของลูกตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย