02.11.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกที่แสนหวาน นี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด โลกเก่ากำลังเปลี่ยนแปลงและกลับมาใหม่ เวลานี้ลูกต้องเพียรพยายามและประกาศสิทธิ์ในสถานภาพเทพที่สูง

คำถาม:
ลูกผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้เก็บประเด็นใดไว้ในสติปัญญาของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ?

คำตอบ:
พวกเขาจดจำว่าความมั่งคั่งไม่ได้หมดไปจากการให้ทาน ด้วยเหตุนี้พวกเขาละทิ้งการหลับนอนและเฝ้าแต่ให้ทานความมั่งคั่งของความรู้ทั้งวันและคืนอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย อย่างไรก็ตามหากมีข้อบกพร่องใดๆภายในพวกเขา พวกเขาไม่สามารถมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานรับใช้ได้

โอมชานติ
พ่ออธิบายแก่ลูกทางจิตที่แสนหวานที่สุด ลูกรู้แล้วว่าพ่อสูงสุดอธิบายแก่ลูกทุกวันเช่นเดียวกับที่ครูสอนลูกทุกวัน พ่อทั่วไปเพียงแค่ให้คำสอนแก่ลูกๆของเขาและดูแลพวกเขาเพราะลูกๆอยู่ที่บ้านกับพ่อของพวกเขา พ่อแม่ทั้งหลายอยู่กับลูกๆ ที่นี่นี่คือสิ่งมหัศจรรย์! ลูกอยู่กับพ่อทางจิต เริ่มแรกลูกอยู่กับพ่อทางจิตในโลกที่ไม่มีตัวตน และจากนั้นพ่อเข้ามาในวงจรเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อให้มรดกของลูกแก่ลูก เพื่อชำระลูกให้บริสุทธิ์และให้ความสงบและความสุขแก่ลูก ดังนั้นแน่นอนพ่อมาและอยู่ข้างล่างที่นี่ นี่คือสิ่งที่มนุษย์มีความสับสน ได้มีการจดจำว่าท่านเข้ามาในร่างธรรมดา ร่างธรรมดาไม่ได้บินมาที่นี่จากที่อื่นใด ท่านเข้ามาในร่างมนุษย์อย่างแน่นอน ท่านบอกลูกว่า: พ่อเข้ามาในร่างนี้ เวลานี้ลูกเข้าใจว่าพ่อมาให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก แน่นอนเรากลับมาไม่บริสุทธิ์และไม่มีค่า ทุกคนพูดว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! โปรดมาชำระเราที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์! พ่อพูดว่า: พ่อได้รับหน้าที่ในการชำระผู้ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ทุกวงจร โอ้ลูกๆ! เวลานี้ลูกต้องทำให้โลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้บริสุทธิ์ โลกเก่านี้กล่าวได้ว่าไม่บริสุทธิ์และโลกใหม่กล่าวได้ว่าบริสุทธิ์ พ่อได้มาแล้วเพื่อทำให้โลกเก่ากลับมาใหม่อีกครั้ง ไม่มีใครพูดว่ายุคเหล็กคือโลกใหม่ นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจ ยุคเหล็กคือโลกเก่า พ่อมาที่จุดบรรจบกันของโลกเก่าและโลกใหม่อย่างแน่นอน เมื่อใดก็ตามที่ลูกอธิบายให้แก่ผู้คน บอกพวกเขาด้วยว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดและพ่อได้มาแล้ว ไม่มีแม้แต่มนุษย์คนเดียวในทั้งโลกที่รู้ว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด แน่นอนว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ด้วยเหตุนี้ลูกต้องอธิบายถึงสิ่งหลักว่า: นี่คือยุคบรรจบพบกัน ดังนั้นประเด็นเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ลูกต้องอธิบายถึงสิ่งที่ไม่มีใครรู้และด้วยเหตุนี้เองบาบาได้กล่าวว่าแน่นอนลูกต้องเขียนว่าเวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด มีรูปภาพของยุคใหม่ด้วยเช่นกัน นั่นคือยุคทอง มนุษย์จะสามารถเข้าใจได้อย่างไรว่าลักษมีและนารายณ์คือนายของยุคทองโลกใหม่? ต้องมีการเขียน ยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุด บนรูปภาพอย่างแน่นอน ลูกต้องเขียนสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะนี่คือสิ่งหลัก ผู้คนคิดว่ายังมีเวลาของยุคเหล็กเหลืออีกหลายปี พวกเขาอยู่ในความมืดสนิท ดังนั้นลูกต้องอธิบายแก่พวกเขาว่าลักษมีและนารายณ์คือนายของโลกใหม่ รูปภาพเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ ลูกพูดว่าอาณาจักรของพวกเขากำลังถูกก่อตั้งขึ้น มีเพลง: ยุคใหม่มาแล้ว จงตื่นจากความหลับใหลของความไม่รู้! เวลานี้ลูกเข้าใจว่านี่คือยุคบรรจบพบกัน ไม่ได้เรียกว่ายุคใหม่ การบรรจบกันเรียกว่ายุคบรรจบพบกัน นี่คือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่สุดเมื่อโลกใหม่ได้รับการก่อตั้งและโลกเก่าถูกทำลาย เวลานี้ลูกกำลังเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาไปเป็นเทพโดยการศึกษาราชาโยคะ สถานภาพที่สูงที่สุดในบรรดาเหล่าเทพคือสถานภาพของลักษมีและนารายณ์ พวกเขาคือมนุษย์เช่นกันแต่พวกเขามีคุณธรรมที่สูงส่งและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าเทพ คุณธรรมที่สูงที่สุดคือความบริสุทธิ์และด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงก้มลงต่อหน้ารูปปั้นเทพ ประเด็นเหล่านี้กำลังถูกดูดซับโดยสติปัญญาของผู้ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ มีคำกล่าวว่า: ความมั่งคั่งของลูกไม่มีวันหมดไปโดยการให้ทาน ลูกยังคงได้รับการอธิบายมากมายอย่างต่อเนื่อง ความรู้นี้ง่ายดายมาก อย่างไรก็ตามบางคนสามารถดูดซับได้เป็นอย่างดีมาก ในขณะที่คนอื่นไม่ ผู้ที่มีข้อบกพร่องไม่สามารถดูแลศูนย์ได้ พ่ออธิบายแก่ลูกว่าลูกควรใช้คำพูดโดยตรงที่นิทรรศการ สิ่งหลักที่ต้องอธิบายคือยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งนี้ ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปกำลังได้รับการก่อตั้งในยุคบรรจบพบกันนี้ ในเวลาที่ศาสนานี้คงอยู่ก็ไม่มีศาสนาอื่น สงครามมหาภารตะถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน ศาสนาอื่นๆ เหล่านั้นเพิ่งปรากฏขึ้นมา ศาสนาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นก่อนหน้านี้ในตอนเริ่มแรก ทุกสิ่งจะถูกทำลายภายในหนึ่งร้อยปี ยุคบรรจบพบกันต้องมีอย่างน้อย 100 ปี ทั้งโลกกำลังจะกลับมาใหม่อีกครั้ง ใช้เวลากี่ปีในการสร้างนิวเดลลี? ลูกเข้าใจว่าโลกใหม่จะต้องถูกสร้างขึ้นในบารัตแล้วโลกเก่าจะถูกทำลาย บางส่วนจะยังคงอยู่ ไม่มีการทำลายล้างอย่างสิ้นซาก ลูกมีทุกประเด็นเหล่านี้ในสติปัญญาของลูก เวลานี้เป็นยุคบรรจบพบกัน เทพเหล่านี้คงอยู่ในโลกใหม่และพวกเขาจะมาคงอยู่อีกครั้ง นี่คือการศึกษาราชาโยคะ หากลูกไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้ ลูกควรอธิบายเพียงสิ่งเดียว: พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด คือพ่อของทุกคน ทุกคนจดจำท่าน ท่านบอกเราลูกๆทั้งหมดว่า: ลูกได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกร้องเรียกว่า : โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้โปรดมา! แท้จริงแล้วมีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ในยุคเหล็กและผู้ที่บริสุทธิ์ในยุคทอง พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดพูดว่า: เวลานี้ละทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดรวมทั้งความสัมพันธ์ทางร่างกายของลูกเองและจดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ คำกล่าวนี้อยู่ในกีตะ นี่คือยุคของกีตะ มีการร้องเพลงของกีตะในยุคบรรจบพบกันเมื่อการทำลายล้างเกิดขึ้น พ่อได้สอนราชาโยคะแก่ลูก อาณาจักรถูกก่อตั้งขึ้นและแน่นอนจะมีการก่อตั้งอีกครั้ง พ่อทางจิตอธิบายทุกสิ่งเหล่านี้ โอเค ถ้าท่านไม่ได้เข้ามาในร่างนี้ ท่านจะเข้ามาในร่างของใครบางคน แต่ยังคงเป็นพ่อที่ให้คำอธิบาย เราไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของผู้นี้ เราเพียงกำลังบอกพวกท่านว่าพ่อพูดว่า: จดจำฉันและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และมาหาฉัน เป็นสิ่งที่ง่ายอย่างยิ่ง! เพียงแค่จดจำพ่อและเก็บความรู้ของวงจรของ 84 ชาติเกิดไว้ในสติปัญญาของลูก ผู้ที่ดูดซับสิ่งนี้จะกลายเป็นผู้ปกครองของโลก สาสน์นี้สำหรับผู้คนของทุกศาสนา ทุกคนต้องกลับบ้าน เรากำลังแสดงหนทางกลับบ้านแก่พวกท่าน ลูกสามารถให้สาสน์ของพ่อกับพระหรือใครก็ตาม ปรอทของความสุขของลูกควรจะสูงขึ้นภายในลูก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง เตือนทุกคนถึงสิ่งนี้ งานรับใช้อันดับหนึ่งคือการถ่ายทอดสาสน์ของพ่อ ยุคของกีตะคือเวลานี้ พ่อได้มาแล้ว ดังนั้นลูกควรจะมีรูปภาพนั้นตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ที่รู้สึกว่าพวกเขาสามารถให้สาสน์ของพ่อจะต้องอยู่อย่างพร้อมเสมอ สิ่งนี้ต้องเข้าไปในหัวใจของลูกว่าลูกต้องกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด ลูกสามารถให้สาสน์นี้แก่ใครก็ตาม ผู้คนมีความกลัวเมื่อได้ยินชื่อ บราห์มา กุมารี จงบอกพวกเขาว่าลูกเพียงให้สาสน์ของพ่อแก่พวกเขา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดเพียงพูดว่า: จดจำฉันผู้เดียว! เท่านั้นเอง! เราไม่ได้ประณามใคร พ่อพูดว่า: จดจำพ่อผู้เดียวอย่างสม่ำเสมอ! พ่อคือผู้ที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ โดยการจดจำพ่อบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้อง จดสิ่งนี้ลงไป สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก บางครั้งผู้คนมีการเขียนลงบนแขนหรือมือของเขา เขียนสิ่งนี้ด้วย แม้ว่าลูกจะอธิบายมากแค่นี้ ลูกก็เป็นผู้ให้คุณประโยชน์ที่มีความเมตตา สัญญาว่าลูกจะทำสิ่งนี้ แน่นอนลูกต้องทำงานรับใช้และปลูกฝังนิสัยนี้ ลูกสามารถอธิบายได้ที่นี่เช่นกัน ลูกสามารถให้ภาพเหล่านี้ไป สาสน์นี้มีค่าควรแก่การให้ ผู้คนนับแสนจะถูกสร้างขึ้น ให้สาสน์แก่ทุกบ้าน ไม่ว่าใครจะให้เงินหรือไม่ก็ตามบอกเขาว่า: พ่อคือเจ้าของคนจนและเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้สาสน์นี้แก่ทุกบ้าน นี่คือบัพดาดาและนี่คือมรดกของเราที่เราได้รับจากท่าน ผู้นี้ใช้ 84 ชาติเกิด และเวลานี้อยู่ในชาติเกิดสุดท้ายของเขา เราเป็นบราห์มินและจะกลายเป็นเทพ บราห์มาเป็นบราห์มินเช่นกัน ประชาบิดาบราห์มาไม่ได้อยู่คนเดียวเพียงลำพัง แน่นอนมีสกุลบราห์มินด้วยเช่นกัน บราห์มากลายเป็นวิษณุซึ่งเป็นเทพ บราห์มินคือจุก พวกเขากลายเป็นเทพ นักรบ พ่อค้า และศูทร แน่นอนว่าจะมีใครบางคนที่เข้าใจในสิ่งที่ลูกพูดจะปรากฏออกมา แม้แต่ผู้ชายก็สามารถทำงานรับใช้ได้ เมื่อนักธุรกิจเปิดร้านในตอนเช้า พวกเขาจะสวดภาวนาว่า: ขอให้ส่งลูกค้าที่ดีมาให้ฉัน! ลูกสามารถไปในตอนเช้าได้เช่นกันและให้สาสน์นี้ของพ่อ จงบอกเขาว่า: คุณจะทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี จงจดจำระลึกถึงพระเจ้าและคุณจะได้รับมรดกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ช่วงเช้าตรู่จะดีมาก ทุกวันนี้แม้กระทั่งผู้หญิงก็ทำงานในโรงงาน มันง่ายมากที่จะทำเข็มเครื่องหมายเหล่านี้ ลูกๆควรข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ทั้งวันทั้งคืนและละทิ้งการหลับนอนของลูก เมื่อผู้คนได้รับคำแนะนำของพ่อแล้วพวกเขาเป็นของผู้เป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ลูกสามารถให้สาสน์นี้แก่ทุกคน ความรู้ของลูกสูงส่งมาก บอกพวกเขา: เราจดจำเพียงผู้เดียวเท่านั้น ดวงวิญญาณพระคริสต์ก็เป็นลูกของท่านด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณทั้งหมดคือลูกๆ ของท่าน พระเจ้าผู้เป็นพ่อพูดว่า: อย่าได้จดจำมนุษย์ที่มีร่างกายใดๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดเปลื้องแล้วลูกจะมาหาพ่อ ผู้คนทำความเพียรพยายามเพื่อที่จะกลับบ้าน อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ได้ ได้เห็นแล้วว่าในช่วงนี้ลูกๆหย่อนยานมาก พวกเขาไม่สามารถทำความเพียรพยายามได้มากขนาดนั้นและมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆ มีสิ่งมากมายที่ต้องอดทนในสิ่งนี้ ผู้ก่อตั้งศาสนาต้องอดทนอย่างมาก! มีการกล่าวว่าพระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขน หน้าที่ของลูกคือให้สาสน์นี้กับทุกคน บาบายังคงแสดงวิธีการให้ลูกทำสิ่งนี้ต่อไป เมื่อลูกคนไหนไม่ได้ทำงานรับใช้ บาบาเข้าใจว่าลูกไม่ได้ซึมซับอะไรเลย บาบาให้คำแนะนำแก่ลูกถึงวิธีที่จะให้สาสน์ ลูกสามารถให้สาสน์นี้ได้เรื่อยๆบนรถไฟด้วยเช่นกัน ลูกรู้ว่าลูกกำลังจะไปสวรรค์ บางคนจะไปและอยู่ในดินแดนแห่งความสงบ มีเพียงลูกเท่านั้นสามารถแสดงหนทางนี้ให้กับพวกเขา ลูกๆบราห์มินต้องไป มีลูกๆ มากมายและลูกต้องถูกวางไว้ที่ไหนสักแห่ง: บราห์มิน เทพ และนักรบ จะต้องมีลูกๆ ของประชาบิดาบราห์มาแน่นอน ในตอนเริ่มต้นมีบราห์มิน ลูกบราห์มินเป็นผู้สูงที่สุดเหนือสิ่งใด ส่วนบราห์มิน(พราหมณ์)เหล่านั้นเกิดผ่านครรภ์ บราห์มินจำเป็นอย่างแน่นอน มิฉะนั้นบราห์มินลูกๆของประชาบิดาบราห์มาจะไปที่ไหน? ลูกสามารถนั่งกับบราห์มินเหล่านั้นและอธิบายให้กับพวกเขา และพวกเขาจะเข้าใจอย่างเร็วมาก บอกพวกเขาว่า: คุณคือบราห์มิน(พราหมณ์)และเราก็เรียกตนเองว่าบราห์มินเช่นกัน ตอนนี้จงบอกเราว่า: ใครก่อตั้งศาสนาของคุณ? พวกเขาจะไม่เอ่ยถึงชื่อของใครนอกจากชื่อของบราห์มา ลองสิ่งนี้ด้วยตนเองและคอยดู! มีครอบครัวบราห์มิน(พราหมณ์)ที่ใหญ่มาก มีนักบวชพราหมณ์มากมายด้วยเช่นกัน ลูกหลายคนไปที่อัจเมียร์ ยังไม่มีลูกคนใดให้ข่าวแก่บาบาว่าลูกได้ไปพบกับบราห์มินเหล่านั้นและถามพวกเขาว่าใครได้ก่อตั้งศาสนาของพวกเขา ใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาบราห์มิน? ลูกรู้ว่าใครคือบราห์มินที่แท้จริง ลูกสามารถนำคุณประโยชน์ให้แก่คนมากมาย เพียงผู้เลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นที่ไปในการจาริกแสวงบุญ ภาพนี้ของลักษมีและนารายณ์นั้นดีมาก ลูกรู้หรือไม่ว่าจากัดอัมบาคือใคร? ลักษมีคือใคร? ลูกสามารถอธิบายให้กับคนรับใช้และคนพื้นเมืองด้วยวิธีนี้เช่นกัน ไม่มีใครนอกจากลูกที่สามารถอธิบายแก่พวกเขา ลูกต้องกลับมามีความเมตตาอย่างมาก บอกพวกเขาว่า: คุณก็สามารถกลับมาบริสุทธิ์และไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ได้เช่นกัน พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำชีพบาบา ลูกควรมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะแสดงหนทางให้กับผู้อื่น ผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงจะพยายามเตือนผู้อื่นให้อยู่ในการจดจำระลึกถึงด้วยเช่นกัน พ่อจะไม่ไปพูดกับพวกเขา สิ่งนี้เป็นหน้าที่ของลูกๆ ลูกต้องนำคุณประโยชน์มาให้กับคนยากจนด้วยเช่นกันเพื่อที่พวกเขาจะกลับมามีความสุขด้วยเช่นกัน แม้เพียงแค่โดยการจดจำระลึกถึงพ่อเพียงเล็กน้อยพวกเขาก็สามารถมาอยู่ท่ามกลางปวงประชาได้ และนั่นก็เป็นสิ่งดีเช่นกัน ศาสนานี้คือศาสนาหนึ่งที่ให้ความสุขอย่างมาก นับวันเสียงของลูกจะกระจายมากขึ้นเรื่อยๆ เฝ้าแต่ให้สาสน์นี้กับทุกคนต่อไป: พิจารณาตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกที่สุดแสนหวานมีโชคหลายล้านเท่า เมื่อลูกได้ยินคำยกย่องนี้ลูกก็จะเข้าใจสิ่งนั้น ดังนั้นทำไมลูกต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด? นี่คือความรู้ที่แฝงตัวและลูกมีความสุขที่แฝงตัว ลูกคือนักรบที่แฝงตัว ลูกถูกเรียกว่านักรบนิรนาม ไม่มีใครสามารถเป็นนักรบนิรนาม วัดดิลวาลาคืออนุสรณ์ที่ถูกต้องของลูก นี่คือครอบครัวของผู้เป็นหนึ่งเดียวที่เอาชนะหัวใจของลูก การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงคือของมหาวีระ มหาวีระนี และลูกๆ ของพวกเขา สถานที่นี้สูงยิ่งกว่าคาชีด้วยซ้ำ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ให้สาสน์ของพ่อกับทุกบ้าน สัญญาว่าจะทำงานรับใช้และอย่ามีข้อแก้ตัวสำหรับการไม่ทำงานรับใช้

2. อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด แต่อยู่ในความสุขที่แฝงตัว อย่าจดจำมนุษย์ที่มีร่างกายใดๆ อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว

พร:
ขอให้ลูกไม่ไหวหวั่นสั่นคลอนและทำให้รากฐานแห่งศรัทธาของลูกแข็งแกร่งโดยพิจารณาสถานการณ์ที่เลวร้ายให้เป็นความโชคดี

เมื่อสถานการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นให้กระโดดให้สูงเพราะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่จะมาถือเป็นสัญญาณแห่งความโชคดี สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีที่จะทำให้รากฐานแห่งศรัทธาของลูกแข็งแกร่ง เมื่อลูกแข็งแกร่งเหมือนองคดครั้งแล้วครั้งเล่า ข้อสอบเหล่านั้นจะคารวะต่อลูกเช่นกัน ประการแรกพวกเขาจะมาในรูปที่น่ากลัวและจากนั้นพวกเขาจะมาเป็นคนรับใช้ของลูก ท้าทายพวกเขาในฐานะมหาวีระ เช่นที่ไม่สามารถวาดเส้นบนน้ำได้ ในทำนองเดียวกันก็ไม่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายใดสามารถโจมตีตัวลูกเองผู้เป็นนายมหาสมุทรได้ เมื่ออยู่ในสภาพดั้งเดิมของลูก ลูกจะไม่ไหวหวั่นสั่นคลอน

คติพจน์:
ผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้คือผู้ที่ทุกการกระทำมีความสูงส่งและประสบความสำเร็จ