02.11.23       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน ทำให้ตนเองเป็นอิสระจากโรคภัยอยู่เสมอด้วยยาของการจดจำระลึกถึง ปลูกฝังนิสัยของการจดจำระลึกถึงและการควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเองและลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะการกระทำบาป

คำถาม:
อะไรคือสิ่งชี้บอกของลูกที่ใส่ใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ?

คำตอบ:
ทุกการกระทำของพวกเขาจะอยู่บนพื้นฐานของศรีมัทเสมอ ศรีมัทของพ่อคือ ลูกๆ อย่าได้เข้ามาสู่สำนึกที่เป็นร่าง ให้เก็บชาร์ท ของการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง เก็บบันทึกของบัญชีกำไรและขาดทุนของลูก ตรวจสอบดูว่าลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบานานแค่ไหนและลูกได้อธิบายให้แก่ผู้อื่นนานเท่าไร

เพลง:
ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก เรากระหายหนึ่งหยดจากท่าน...

โอมชานติ
เมื่อลูกนั่งที่นี่ จงนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ เพราะลูกมีสำนึกที่เป็นร่าง มายาจึงขัดขวางลูกทั้งหลายจากการอยู่ในการจดจำระลึกถึง บางคนจดจำเพื่อนฝูงญาติมิตรของเขาและบางคนจดจำอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เมื่อลูกมาที่นี่ ปลุกเรียกพ่อ เช่นที่พวกเขาปลุกเรียกลักษมีเมื่อพวกเขากราบไหว้บูชาเธอ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้มาอย่างแท้จริง ไม่ว่าลูกจะพูดว่า จดจำพ่อหรือปลุกเรียกท่าน นั่นก็เป็นสิ่งเดียวกัน โดยการมีการจดจำระลึกถึงบาปของลูกจะถูกเผาไป ลูกไม่สามารถดูดซับความรู้นี้เนื่องจากลูกได้กระทำบาปมามากมาย ด้วยเหตุนี้เช่นกันลูกจึงไม่สามารถจดจำพ่อได้ ยิ่งลูกจดจำพ่อมากเท่าไร ลูกก็จะกลายเป็นผู้เอาชนะการกระทำบาปได้มากเท่านั้นและลูกจะมีสุขภาพที่ดีมากเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นมายาและบาปในอดีตก็ขัดขวางลูก พ่อพูดว่า: เป็นเวลาครึ่งวงจรที่ลูกได้จดจำพ่ออย่างไม่ถูกต้อง ลูกกำลังปลุกเรียกท่านในทางปฏิบัติเพราะลูกรู้ว่าท่านกำลังจะมาและพูดมุรลี อย่างไรก็ตามนิสัยของการจดจำระลึกถึงนี้ต้องได้รับการปลูกฝัง เพื่อที่จะทำให้ลูกเป็นอิสระจากโรคภัย ศัลยแพทย์จึงให้ยาแก่ลูกนั่นคือ จดจำพ่อ! แล้วลูกจะมาพบพ่อ ลูกจะได้มาซึ่งมรดกของลูกด้วยการจดจำระลึกถึงพ่อ จดจำพ่อและบ้านที่แสนหวาน จงเก็บสถานที่ที่ลูกจะกลับไปไว้ในสติปัญญาของลูก เพียงพ่อเท่านั้นที่มาที่นี่และให้สาสน์ที่แท้จริงแก่ลูก ไม่มีใครอื่นสามารถให้สาสน์ของพระเจ้าแก่ลูกได้ คนอื่นๆลงมาที่นี่บนเวทีเพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา พวกเขาลืมว่าใครคือพระเจ้า พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า ในความเป็นจริง พวกเขาไม่สามารถเรียกว่าผู้นำสาสน์ นั่นคือมนุษย์ที่ได้ให้ชื่อนั้นแก่พวกเขา พวกเขาลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะจดจำท่านได้อย่างไร? ขณะที่การเล่นบทบาทของพวกเขา พวกเขาต้องกลับมาไม่บริสุทธิ์ และแล้วในเวลาสุดท้ายพวกเขาต้องกลับมาบริสุทธิ์ นั่นคือพ่อที่มาและทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการจดจำพ่อ พ่อพูดว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ นั่นคือลืมความสัมพันธ์ทางร่างทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของลูกเอง ลูกรู้ว่า ฉัน ดวงวิญญาณได้รับคำสั่งให้มีการจดจำระลึกถึง ด้วยการทำตามคำสั่งนี้ก็จะเรียกได้ว่าลูกมีความเชื่อฟัง ยิ่งลูกเพียรพยายามในสิ่งนี้มากเพียงใด ลูกก็จะกลับมาเชื่อฟังมากเท่านั้น หากลูกมีการจดจำระลึกถึงน้อย ก็หมายความว่าลูกเชื่อฟังน้อย ผู้ที่เชื่อฟังเท่านั้นที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง คำสั่งแรกของพ่อคือ จดจำพ่อ พ่อของลูก และคำสั่งที่สองคือดูดซับความรู้นี้ หากลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึงลูกจะต้องทนต่อการลงโทษเป็นอย่างมาก ลูกจะได้รับทรัพย์สมบัติมากมายหากลูกเฝ้าแต่ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง พระเจ้าพูด จดจำพ่อและควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง นั่นคือการเข้าใจตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของละคร จงตระหนักรู้จักพ่อและเข้าใจตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของวงจรจากพ่อ นี้คือสองประเด็นหลัก ลูกต้องใส่ใจกับประเด็นเหล่านี้ หากลูกใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อศรีมัท ลูกก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง จงกลายเป็นผู้ที่มีหัวใจที่มีเมตตาและชี้หนทางให้กับทุกคน นำคุณประโยชน์มาให้พวกเขา สร้างวิธีที่จะพาเพื่อนฝูงและญาติมิตรทั้งหมดของลูกไปสู่การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงนี้ เหล่านั้นคือการจาริกแสวงบุญทางร่างในขณะที่นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิต ไม่มีใครอื่นที่มีความรู้ทางจิตนี้ ความรู้ทั้งหมดของพวกเขาเป็นเพียงปรัชญาของคัมภีร์ นี่คือความรู้ทางจิต จิตวิญญาณสูงสุดให้ความรู้นี้เพื่ออธิบายแก่จิตวิญญาณทั้งหลายแล้วท่านจะพาพวกเขากลับบ้าน เมื่อลูกบางคนมาและนั่งที่นี่ นั้นก็เพียงแค่มานั่งที่นี่ พวกเขาไม่ได้มีความใส่ใจต่อความก้าวหน้าของตนเองเลย พวกเขามีสำนึกที่เป็นร่างอย่างมาก หากพวกเขากลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ พวกเขาจะกลับมามีความเมตตาและทำตามศรีมัท พวกเขาไม่เชื่อฟัง พ่อพูดว่า เก็บชาร์ตว่าลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงนานเท่าไรและลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเวลาใด ก่อนหน้านี้ ลูกเคยเก็บชาร์ต อัจชะ หากลูกไม่ได้ส่งชาร์ทของลูกแก่บาบา อย่างน้อยที่สุดก็เก็บชาร์ทนั้นไว้กับลูก มองใบหน้าของลูกและดูว่าลูกมีค่าควรแก่การประกาศสิทธิ์ในลักษมีหรือไม่ นักธุรกิจเก็บบัญชีของเขา บางคนเก็บบัญชีของกิจกรรมตลอดทั้งวัน ราวกับว่าพวกเขามีงานอดิเรกในการเขียนสิ่งนั้น นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเก็บบัญชีที่ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบานานเท่าไรและลูกได้อธิบายแก่ผู้อื่นนานเท่าไร หากลูกเก็บชาร์ตเช่นนั้นลูกจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างมาก พ่อให้คำแนะนำแก่ลูกว่าลูกควรจะทำอะไร ลูกๆต้องสร้างความก้าวหน้าของลูกเอง ผู้ที่จะกลายเป็นลูกปัดของลูกประคำนั้นต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก บาบาพูดว่าลูกประคำของบราห์มินไม่สามารถถูกสร้างขึ้นได้ในเวลานี้ ลูกประคำของบราห์มินจะถูกสร้างขึ้นในเวลาสุดท้ายเมื่อลูกประคำของรูดร้าถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น ลูกปัดของลูกประคำของบราห์มินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ผู้ที่อยู่ในอันดับสามหรืออันดับสี่ในวันนี้กลายเป็นอันดับสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ มีความแตกต่างเช่นนั้น! บางคนล้มลงและกลับมาตกต่ำ พวกเขาไม่เพียงแค่ตกลงมาจากลูกประคำ พวกเขาไปและกลายเป็นสัปเหร่อให้กับปวงประชา หากลูกต้องการที่จะถูกร้อยเข้าไปในลูกประคำ ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก บาบาให้คำแนะนำที่ดีมากเกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างความก้าวหน้าของตนเอง บาบาพูดสิ่งนี้กับทุกคน แม้กระทั่งบางคนที่เป็นใบ้ก็สามารถเตือนผู้อื่นถึงพ่อด้วยสัญญาณ เขาสามารถไปได้สูงยิ่งกว่าแม้กระทั่งคนที่สามารถพูดได้ บางคนที่ตาบอดหรือพิการสามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงกว่าผู้ที่มีสุขภาพที่ดีได้ สัญญาณจะได้รับใน 1 วินาที การหลุดพ้นในชีวิตใน 1 วินาที ได้รับการจดจำ ทันทีที่ลูกเป็นของพ่อ ลูกได้รับมรดกอย่างแน่นอน แต่สถานภาพที่ลูกได้รับตามลำดับกันไปอย่างแน่นอน ทันทีที่เด็กเกิดมา เขาก็ได้รับสิทธิ์ในมรดกของเขา ที่นี่ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นเพศชายและดังนั้นลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายาม แต่ก็ได้กล่าวไว้แล้วเช่นกันว่าลูกจะทำความเพียรพยายามเดียวกันในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกัน นี่คือการชกมวยกับมายา พันดาวาสต่อสู้กับมายา ราวัน บางคนทำความเพียรพยายามและกลายเป็นนายของโลกด้วยมงกุฎสองชั้น ในขณะที่คนอื่นๆกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ของปวงประชา ทุกคนกำลังศึกษาเล่าเรียนที่นี่ อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้ง ความใส่ใจของบาบาถูกดึงไปที่ลูกปัดที่เป็นผู้นำอย่างแน่นอน เป็นที่เข้าใจได้จากความเพียรพยายามของพวกเขาที่ลูกปัดทั้งแปดสร้างความก้าวหน้ามากมายเพียงใด ไม่ใช่ว่าท่านจะรู้ความลับของหัวใจของทุกคนหรือว่าท่านจะอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นภายในของทุกคน ไม่เลย การเป็น จานีจานันฮาร์ หมายถึงการรู้ทุกสิ่ง ไม่ใช่ว่าท่านรู้ทุกสิ่งในหัวใจแต่ละคน จานีจานันฮาร์หมายถึงการเต็มไปด้วยความรู้ ท่านรู้ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งและอ่านสิ่งที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคน ลูกคิดว่าพ่อคือนักอ่านความคิดหรือ? พ่อคือจานีจานันฮาร์ นั่นคือเต็มไปด้วยความรู้ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เรียกว่าตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก พ่อรู้ถึงการซ้ำรอยของวงจรนี้ว่ามันซ้ำรอยอย่างไร พ่อมาเพื่อสอนความรู้นี้แก่ลูก ลูกแต่ละคนสามารถเข้าใจได้ว่าลูกทำงานรับใช้มากแค่ไหนและลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนมากมายเพียงใด ไม่ใช่ว่าบาบาจะนั่งและรู้สิ่งที่อยู่ภายในลูกแต่ละคน บาบาจะไม่นั่งและทำธุรกิจเช่นนั้น ท่านคือผู้รู้ความลับทั้งหมด ท่านคือเมล็ดที่เต็มไปด้วยความรู้ของต้นไม้โลกมนุษย์ ท่านพูดว่าท่านรู้ตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกมนุษย์และเป็นนักแสดงหลักของโลก ที่เหลือของสิ่งสร้างนั้นไม่มีขีดจำกัด คำว่า จานีจานันฮาร์ (ผู้ที่รู้ความลับทั้งหมด) นั้นเก่ามาก พ่อสอนความรู้ที่พ่อมีแก่ลูก อย่างไรก็ตามพ่อจะไม่นั่งทั้งวันและเฝ้าดูสิ่งที่ลูกทำ พ่อมาเพื่อสอนความรู้ที่ง่ายดายและโยคะแก่ลูก พ่อพูดว่าพ่อมีลูกมากมาย พ่อเปิดเผยตนเองแก่ลูก ธุรกิจทั้งหมดของพ่ออยู่กับลูก พ่อคือพ่อของผู้ที่กลายเป็นลูกของพ่อ และแล้วเมื่อนั้นพ่อก็สามารถเข้าใจได้ว่าลูกคือลูกจริงหรือลูกเลี้ยง แต่ละคนกำลังศึกษาเล่าเรียน ลูกควรกระทำบนพื้นฐานของศรีมัทและกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ ลูกๆเข้าใจว่าวันของเจ้าแห่งต้นไม้เป็นเช่นวันของเจ้าแห่งดาวพฤหัส(จูปีเตอร์) พร้อมกับการเป็นชีว่าท่านก็เป็นเจ้าแห่งต้นไม้ ทั้งสองคือหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งเดียวกัน เด็กๆเริ่มไปโรงเรียนในวันพฤหัส (วันสัตกูรู) และดังนั้นก็เหมือนเป็นการรับเอากูรูเข้ามา (ครูของพวกเขา) ตัวอย่างเช่น วันจันทร์เป็นวันของโสมนาถ (เจ้าแห่งน้ำทิพย์) และดังนั้นชีพบาบาให้น้ำทิพย์แก่ลูกดื่ม ในความเป็นจริง ชื่อของท่านคือชีว่า แต่เพราะท่านสอนลูก ท่านจึงเรียกว่าโสมนาถ โสมนาถถูกเรียกว่ารูดร้าด้วยเช่นกัน ท่านสร้างไฟบูชายัญของความรู้ของรูดร้าและดังนั้นท่านกลายเป็นผู้เดียวที่ให้ความรู้นี้ ท่านได้ถูกให้ชื่อมากมายและคำอธิบายก็ให้ไว้ในแต่ละชื่อ เพียงยักยะเดียวนี้เท่านั้นที่คงอยู่มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ไม่มีใครรู้ว่าทุกสิ่งของโลกเก่าทั้งหมดจะถูกสังเวยเข้าไปในไฟบูชายัญนี้ มนุษย์ทั้งหมดและทุกสิ่งอื่นรวมทั้งวัตถุธาตุจะได้รับการเปลี่ยนแปลง ลูกจะได้เห็นสิ่งนี้ ลูกต้องกลายเป็นมหาวีระ (นักรบที่กล้าหาญ) เพื่อที่จะมองเห็นสิ่งนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกไม่ควรลืมบาบา มนุษย์จะเฝ้าแต่ร้องไห้ออกมาในความทุกข์ระทม ก่อนอื่นอธิบายกับทุกคน ให้ลองคิดว่าในยุคทองมีบารัตเดียวเท่านั้น เคยมีมนุษย์เพียงเล็กน้อยและมีศาสนาเดียวเท่านั้น เวลานี้ในตอนท้ายของยุคเหล็กมีศาสนามากมาย สิ่งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานเท่าไร? ยุคทองจะมาหลังจากยุคเหล็กอย่างแน่นอน เวลานี้ใครจะก่อตั้งสวรรค์? เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้สร้าง มีการก่อตั้งยุคทองและการทำลายล้างยุคเหล็ก การทำลายล้างนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าลูก เวลานี้ลูกได้รับความรู้ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตจากพ่อ ลูกต้องควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง จดจำพ่อและสิ่งสร้างของพ่อ นี่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเช่นนั้น!

เพลง: ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรัก

บนรูปภาพมีการเขียนไว้ว่า มหาสมุทรแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความปีติ แต่ลูกต้องเพิ่มคำว่า มหาสมุทรแห่งความรัก อย่างแน่นอน คำสรรเสริญของพ่อนั้นพิเศษสุดอย่างสมบูรณ์ จากการพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็จบสิ้นคำสรรเสริญของท่าน ดังนั้นคำว่า มหาสมุทรแห่งความรัก ต้องมีการเขียนไว้อย่างแน่นอน นี่คือความรักของพ่อและแม่ที่ไม่มีขีดจำกัด นี่เป็นไปเกี่ยวกับท่านที่พวกเขากล่าวถึง ด้วยความเมตตาของท่านเราได้รับความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด แต่พวกเขาไม่รู้สิ่งนี้ เวลานี้พ่อพูดว่า ด้วยการรู้จักพ่อ ลูกจะรู้ทุกสิ่ง เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของชาติเกิดเดียว เพราะท่านรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตของทั้งโลก ดังนั้นความรู้นั้นควรจะเข้าไปในสติปัญญาของลูกมากมายเพียงใด? ผู้ที่ไม่ได้กลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณไม่สามารถดูดซับความรู้นี้ สำนึกที่เป็นร่างมีคงอยู่ต่อเนื่องมาตลอดทั้งวงจร แม้กระทั่งในยุคทองไม่มีความรู้ของพระเจ้า ลูกลืมความรู้ของพระเจ้าเมื่อลูกลงมาที่นี่เพื่อเล่นบทบาทของลูก ลูกเข้าใจว่าดวงวิญญาณละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องของความทุกข์เลยที่นั่น คำสรรเสริญของพ่อคือท่านเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความรัก หนึ่งหยดคือ มานมานะบาฟและมาเดียจิบาฟ ด้วยการได้รับหนึ่งหยดนี้ ลูกสามารถข้ามมหาสมุทรแห่งยาพิษไปสู่มหาสมุทรแห่งน้ำนมได้ ผู้คนพูดว่าแม่น้ำของน้ำนมและเนยไหลรินในสวรรค์ ทั้งหมดนั้นเป็นแค่คำสรรเสริญ จะมีแม่น้ำของน้ำนมและเนยได้อย่างไร? หลังจากที่ฝนตกลงมาเพียงน้ำเท่านั้นที่จะไหลริน เนยจะมาจากไหน? นั่นเป็นเพียงสิ่งชี้บอกเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ที่นั่น ลูกเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ด้วยเช่นกัน แม้ว่ามีแบบจำลองของสวรรค์ในอัชเมีย ไม่มีใครรู้สิ่งใด ลูกสามารถอธิบายให้แก่ใครบางคนและพวกเขาจะเข้าใจอย่างเร็วมาก เช่นที่พ่อมีความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลก ในทำนองเดียวกันสิ่งนี้ควรควงหมุนอยู่ในสติปัญญาของลูกเช่นกัน ลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อ ลูกต้องถ่ายทอดคำสรรเสริญของท่านอย่างถูกต้องแม่นยำ คำสรรเสริญของท่านไม่มีขีดจำกัด ทุกคนไม่สามารถเป็นเช่นเดียวกัน แต่ละคนได้รับบทบาทของเขาเอง เมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป ลูกจะเห็นในทางปฏิบัติว่าอะไรก็ตามที่บาบาแสดงให้ลูกเห็นจะเกิดขึ้นในเทพนิมิต ท่านเฝ้าแต่ให้นิมิตของการก่อตั้งและการทำลายล้างแก่ลูก อรชุนได้รับนิมิตด้วยเช่นกันซึ่งเขามองเห็นภายหลังในทางปฏิบัติ ลูกจะมองเห็นการทำลายล้างด้วยดวงตาของลูกด้วยเช่นกัน ลูกได้นิมิตของสวรรค์ นิมิตเหล่านั้นจะสิ้นสุดเมื่อลูกไปที่นั่นในทางปฏิบัติ สิ่งที่ดีมากได้รับการอธิบาย ซึ่งลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่น พี่น้องหญิงชาย: จงมาและประกาศสิทธิ์ในมรดกของท่านจากบาบาด้วยความรู้และโยคะนี้ บาบากำลังแก้ไขจดหมายเชิญ ในตอนท้ายท่านเซ็นต์ว่า เราปรากฏตัวในงานรับใช้ของพระเจ้า ด้วยการใช้จิตใจ ร่างกายและทรัพย์สมบัติของเราเพื่องานนี้ เมื่อเวลาผ่านไปจะมีคำสรรเสริญ ผู้ที่ประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาเมื่อวงจรที่แล้วจะมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามลูกต้องเพียรพยายาม และแล้วองศาของความสุขของลูกจะสูงขึ้นทีละน้อยและความสุขนั้นจะอยู่อย่างมั่นคงและลูกจะไม่เหี่ยวเฉาครั้งแล้วครั้งเล่า พายุมากมายจะมาแต่ลูกต้องเอาชนะพายุเหล่านั้น จงเฝ้าแต่ทำตามศรีมัท คงอยู่ในสายใยกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน บาบาไม่สามารถให้ลูกทำงานรับใช้นี้อย่างเต็มที่ จนกว่าลูกจะให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้บ้างแก่บาบา อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อศรีมัทและนำคุณประโยชน์มาให้กับตนเองและผู้อื่น กลับมามีเมตตาและทำให้ทุกคนไปสู่การจาริกแสวงบุญที่แท้จริงนี้

2. ทำตามทุกคำสั่งที่บาบาให้กับลูก เก็บชาร์ตของการจดจำระลึกถึงและงานรับใช้อย่างแน่นอน ควงกงจักรแห่งการสำนึกรู้ในตนเอง

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้ที่ล่วงรู้ความลับทั้งหมด (raazyukt ราซยุกต์) มีกลยุทธ์(yuktiyukt ยุกติยุกต์) และเป็นตัวของโยคะ (yogyukt โยกยุกต์) และทำให้พระผู้เป็นเจ้าพอใจด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ของลูก

สมญาของบัพดาดาคือดิลวาลา (ผู้เอาชนะหัวใจ)และดิลาราม (ผู้ให้ความอบอุ่นของหัวใจ) พระผู้เป็นเจ้าพอใจกับผู้ที่มีหัวใจซื่อสัตย์ ผู้ที่จดจำพ่อด้วยหัวใจของพวกเขากลับมาเป็นรูปจุดอย่างง่ายดาย พวกเขากลับมามีค่าควรแก่การได้รับพรของพ่อเป็นพิเศษ ตามเวลาและด้วยพลังของสัจจะ หัวของพวกเขาทำงานในลักษณะที่มียุทธวิธี (yuktiyukt)และพวกเขาทำทุกสิ่งอย่างถูกต้องแม่นยำโดยอัตโนมัติ ลูกได้ทำให้พระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจและดังนั้นทุกความคิด คำพูดและการกระทำของลูกนั้นถูกต้องแม่นยำ ดวงวิญญาณเช่นนี้กลายเป็นราชยุกต์ ยุกตียุกต์ และโยคยุกต์

คติพจน์:
อยู่อย่างหลอมรวมในความรักของพ่ออย่างสม่ำเสมอและลูกจะได้รับการปกป้องจากรูปแบบของความทุกข์และความหลอกลวงมากมาย