02.12.18       Avyakt Bapdada        Thai  Murli     05.03.84      Om Shanti       Madhuban


ความสำคัญของพลังแห่งความสงบ


พ่อ มหาสมุทรแห่งความสงบได้มาเพื่อพบกับลูกๆของท่านซึ่งเป็นจุติอวตารแห่งความสงบ ในโลกปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสงบและลูกๆคือผู้ประทานความสงบนั้น ไม่ว่าผู้คนจะเพียรพยายามมากมายเพียงใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบด้วยความมั่งคั่งที่สูญสลายหรือด้วยวิธีการที่สูญสลายพวกเขาก็ไม่สามารถได้มาซึ่งความสงบที่แท้จริงที่ไม่สูญสลายด้วยสิ่งนั้น ถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบันนี้จะมีความมั่งคั่งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเพื่อความสุข แต่ก็ยังคงเป็นขอทานของความสงบที่ไม่สูญสลายและถาวร ลูกดวงวิญญาณซึ่งเป็นนายผู้ประทานแห่งความสงบ เป็นคลังสมบัติแห่งความสงบ และเป็นตัวของความสงบจะต้องให้หนึ่งหยดของความสงบแก่ดวงวิญญาณที่เป็นขอทานของความสงบและดับความกระหายของพวกเขาและเติมเต็มความปรารถนาเพื่อความสงบของพวกเขา เมื่อได้เห็นลูกที่ไร้ความสงบ บัพดาดารู้สึกเมตตาต่อพวกเขา พวกเขาเพียรพยายามอย่างมาก ด้วยพลังของวิทยาศาสตร์พวกเขาไปถึงสถานต่างๆมากมายและทำสิ่งต่างๆมากมาย พวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนและกลางคืนเป็นกลางวันได้ แต่พวกเขาไม่สามารถได้มาซึ่งศาสนาดั้งเดิมของความสงบของพวกเขา อย่างไรก็ตามยิ่งพวกเขาวิ่งไล่ตามความสงบมากเท่าไร ยิ่งพวกเขาวิ่งไล่ตามการบรรลุผลของความสงบอันชั่วคราวบางอย่างมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นเพียงแค่ความไม่สงบเท่านั้น ความสงบที่ไม่สูญสลายเป็นสิทธิ์โดยกำเนิดของทุกดวงวิญญาณจากพระเจ้า แต่พวกเขากำลังเพียรพยายามเป็นอย่างมากเพื่อสิทธิ์โดยกำเนิดของพวกเขา สิ่งนี้เป็นการได้มาซึ่งการบรรลุผลของหนึ่งวินาที อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีคำแนะนำอย่างเต็มที่ พวกเขาจึงล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะได้มาซึ่งการบรรลุผลของหนึ่งวินาทีก็ตาม พวกเขาก็ยังร้องเรียกหาและตะโกนออกมาและอยู่ในความทุกข์ จงให้ดริชตี(สายตา)ของความเป็นพี่น้องแก่ดวงวิญญาณพี่น้องของลูกที่กำลังเร่ร่อนไปทั่วเพื่อความสงบ โลกของพวกเขาจะเปลี่ยนได้ด้วยดริชตีนี้

ลูกดวงวิญญาณทั้งหมดที่เป็นจุติแห่งความสงบคงอยู่อย่างมั่นคงในฐานะที่เป็นตัวของความสงบอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? ลูกได้อำลาความไม่สงบตลอดไปหรือไม่?ลูกได้เฉลิมฉลองพิธีของการกล่าวอำลาความไม่สงบหรือไม่?หรือลูกกำลังจะทำสิ่งนั้นในเวลานี้? ผู้ที่ยังไม่ได้เฉลิมฉลองพิธีกล่าวอำลาความไม่สงบในเวลานี้จะทำสิ่งนั้นที่นี่หรือไม่?เราควรกำหนดวันที่สำหรับสิ่งนี้หรือไม่? ผู้ที่ต้องการให้มีพิธีนี้ในเวลานี้ยกมือขึ้น! อย่าให้มีความไม่สงบแม้กระทั่งในความฝันของลูก แม้กระทั่งในความฝันของลูกก็มีความสงบใช่หรือไม่?พ่อคือผู้ประทานความสงบและลูกเป็นตัวของความสงบ ธรรมะ(ศาสนา)ของลูกคือความสงบ และกรรม(การกระทำ)ของลูกคือความสงบ ดังนั้นจะสามารถมีความไม่สงบได้อย่างไร?อะไรคือกรรมของลูกทั้งหมด?การให้ความสงบ แม้กระทั่งในเวลานี้ เมื่อผู้เลื่อมใสศรัทธาของลูกทำอาติ (Arti)(รูปแบบของการกราบไหว้บูชา) พวกเขาพูดว่าอะไร?ผู้ประทานความสงบ ดังนั้นพวกเขาร้องเพลงอาติของใคร?ของลูกหรือเพียงแค่ของพ่อเท่านั้น?ลูกที่เป็นผู้ประทานความสงบ เป็นผู้ให้ทานความสงบที่ยิ่งใหญ่อย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้ที่ให้พรนี้ด้วยเช่นกัน ลูกเป็นผู้ที่กลายเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้และกระจายรัศมีของความสงบไปทั่วทั้งโลก ลูกมีความซาบซึ้งหรือไม่ว่าพร้อมกับพ่อลูกก็เป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ด้วยเช่นกัน และนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ที่กระจายรัศมีของความสงบ?

ลูกสามารถที่จะให้คำแนะนำศาสนาของตนเองในหนึ่งวินาทีและทำให้พวกเขามั่นคงในรูปดั้งเดิมของพวกเขาด้วยทัศนคติของลูกได้หรือไม่?ทัศนคติใด?ทัศนคติที่ดวงวิญญาณเหล่านี้ผู้เป็นพี่น้องของลูกควรได้รับมรดกของพวกเขาจากพ่อด้วยเช่นกัน ด้วยทัศนคติที่บริสุทธิ์นี้ นั่นคือด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์เหล่านี้ลูกสามารถให้ประสบการณ์แก่ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้หรือไม่?เพราะเหตุใด?ความรู้สึกที่บริสุทธิ์นั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างแน่นอน ลูกทั้งหมดมีความปรารถนาที่สูงส่ง ความปรารถนาดีโดยปราศจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวใดๆ ลูกมีความรู้สึกของความเมตตาและความรู้สึกของการให้คุณประโยชน์ มันเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกที่จะไม่ได้รับผลของความรู้สึกเหล่านี้ เมื่อเมล็ดมีพลังลูกจะได้รับผลอย่างแน่นอน เพียงแต่เฝ้ารดน้ำให้กับเมล็ดของความปรารถนาที่สูงส่งนี้ด้วยน้ำของสำนึกรู้นี้อย่างสม่ำเสมอและลูกจะได้มาซึ่งผลที่มีพลังในรูปของผลที่มองเห็นได้ในทันทีอย่างแน่นอน จะไม่มีคำถามว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ การมีน้ำของสำนึกรู้อย่างสม่ำเสมอหมายถึงการมีความปรารถนาดีต่อทุกดวงวิญญาณ ลูกจะได้รับผลที่มองเห็นได้ของความสงบในโลกอย่างแน่นอน พร้อมกับพ่อ ลูกทุกคนต้องเติมเต็มความปรารถนาของทุกดวงวิญญาณในหลายๆชาติเกิดด้วยเช่นกันเพื่อที่ว่าความปรารถนาของทุกคนได้รับการเติมเต็ม

เสียงของความไม่สงบในเวลานี้กึกก้องอยู่ในทุกหนแห่งและผู้คนกำลังประสบกับความไม่สงบในทุกทิศทาง - ในร่างกาย จิตใจ สมบัติ และความสัมพันธ์ของพวกเขา อันเนื่องมาจากกลัว แทนที่จะสัมผัสกับความสงบ พวกเขากลับสัมผัสกับความไม่สงบด้วยวิธีต่างๆที่จะได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดของพวกเขา ดวงวิญญาณในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากความกลัวประเภทใดประเภทหนึ่ง พวกเขารับประทาน เคลื่อนไหว หารายได้ และสัมผัสกับความสุขสันต์หรรษาเพียงชั่วคราว แต่ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในความกลัว พวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นที่ใดมีบัลลังก์แห่งความกลัว เมื่อผู้นำนั่งอยู่บนเก้าอี้ (ตำแหน่ง) ของความกลัว แล้วสภาวะของผู้คนจะเป็นเช่นไร?ยิ่งผู้นำมีความยิ่งใหญ่มากแค่ไหน เขาก็จะยิ่งมีการ์ดคอยรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น เพราะเหตุใด?เพราะมีความกลัว ดังนั้นความสุขสันต์หรรษาเพียงชั่วคราวในขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของความกลัวจะเป็นเช่นไร?จะมีความสงบหรือไร้ความสงบ? เพื่อที่จะให้ชีวิตที่มีความสุขและความสงบอย่างสม่ำเสมอแก่ลูกที่เต็มไปด้วยความกลัวเช่นนั้น บัพดาดาจึงทำให้ลูกทุกคนกลายเป็นเครื่องมืออย่างเป็นจุติแห่งความสงบ ด้วยพลังของความสงบ ลูกสามารถไปจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งได้ไกลแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายอะไร? แม้กระทั่งไปไกลเหนือโลกนี้ ลูกสามารถไปถึงบ้านที่แสนหวานของลูกได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ใช้ความพยายามใดๆหรือไม่?ด้วยพลังของความสงบ (ความเงียบ) ลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะวัตถุธาตุและผู้เอาชนะมายาอย่างง่ายดายได้อย่างไร?ด้วยอะไร ด้วยพลังของจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เมื่อทั้งพลังอะตอมและพลังของดวงวิญญาณ (อาตมา)กลายเป็นหนึ่งเดียว เมื่อพลังของอะตอมทำงานของความสุขผ่านสติปัญญาที่ซาโตประธาน ด้วยพลังของดวงวิญญาณแล้ว ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของพลังทั้งสอง โลกของความสงบจะได้รับการเปิดเผยบนโลกนี้ เพราะทั้งสองพลังคงอยู่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ของความสงบและความสุข ดังนั้นสติปัญญาที่ซาโตประธานจึงหมายถึงสติปัญญาที่มีการกระทำที่สูงส่งและเป็นจริงเสมอ สัจจะหรือความจริงหมายถึงสิ่งที่ไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน ด้วยการทำทุกการกระทำในสำนึกรู้ของพ่อที่ไม่สูญสลายและดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย การบรรลุผลก็จะไม่สูญสลายด้วยเช่นกัน เหตุนี้เองพวกเขาจึงพูดถึงการกระทำที่เป็นจริง ดังนั้นลูกจะเป็นจุติแห่งความสงบที่ให้ความสงบอย่างสม่ำเสมอ ลูกเข้าใจไหม?อัจชะ

ถึงดวงวิญญาณที่มีสภาพที่ซาโตประธานของพวกเขา ที่มีการกระทำที่เป็นจริงอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ให้ผลแห่งความสงบแก่ดวงวิญญาณด้วยความปรารถนาดีที่มีพลังของพวกเขา ถึงผู้ที่เป็นนายผู้ประทานความความสงบและเทพแห่งความสงบที่กระจายรัศมีของความสงบไปทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอ ถึงดวงวิญญาณที่ร่วมมือกับพ่อในงานพิเศษของท่าน รัก ระลึกถึง และนมัสเต จาก บัพดาดา

ศาสตราจารย์ไบรอัน โจเซฟซัน(Brian Josephson) (นักวิทยาศาสตร์) ผู้ได้รับรางวัลโนเบล พบกับบัพดาดา:

ลูกสัมผัสประสบการณ์ของความสงบหรือไม่?พลังแห่งความสงบจะทำให้ทั้งโลกมีความสงบ ลูกเป็นดวงวิญญาณที่รักความสงบด้วยเช่นกันใช่หรือไม่?ด้วยการใช้พลังทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง ด้วยพลังแห่งความเงียบ ลูกสามารถกลายเป็นเครื่องมือเพื่อให้คุณประโยชน์ต่อโลกได้ พลังของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แต่ลูกสามารถใช้พลังทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาที่สโตประธาน ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้พลังทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องได้ขาดหายไป บนพื้นฐานของความรู้นี้ วิทยาศาสตร์เดียวกันจะกลายเป็นเครื่องมือในการก่อตั้งโลกใหม่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีความรู้นี้ลูกจึงมุ่งไปสู่การทำลายล้าง ดังนั้นเวลานี้บนพื้นฐานของพลังความสงบจงกลายเป็นเครื่องมือที่จะใช้พลังของวิทยาศาสตร์สำหรับงานที่ดีมาก ลูกจะประกาศสิทธิ์ในรางวัลโนเบลในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันหรือไม่?เนื่องจากมีความต้องการสำหรับงานนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีความต้องการสำหรับบางสิ่งโดยเฉพาะแล้ว และมีบางคนกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนั้น ทุกคนก็จะให้ความนับถือต่อดวงวิญญาณที่มีสายตาที่สูงส่งนั้น ดังนั้นลูกเข้าใจในสิ่งที่ลูกต้องทำหรือไม่?ดังนั้นจงทำวิจัยว่าสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และความเงียบในปัจจุบันคืออะไร และจะสามารถมีความสำเร็จได้มากแค่ไหนด้วยการเชื่อมโยงของทั้งสอง ลูกมีความสนใจในการทำวิจัยใช่หรือไม่?เวลานี้ทำสิ่งนี้ ลูกต้องทำงานที่ใหญ่โตเช่นนั้น ลูกจะสร้างโลกเช่นนั้นใช่หรือไม่?อัจชะ

บัพดาดาพบกลุ่มสหอาณาจักร (UK):

ลูกที่จากหายไปและเวลานี้ได้พานพบอยู่กับพ่อเสมอ ลูกเคยมีประสบการณ์ว่าพ่ออยู่กับลูกอยู่เสมอหรือไม่?หากลูกเคลื่อนออกไปจากการเป็นมิตรร่วมทางของพ่อแม้เพียงเล็กน้อย สายตาของมายาก็มีความคมอย่างมาก เธอเห็นว่าลูกได้เคลื่อนออกไปเล็กน้อยและดังนั้นเธอจึงทำให้ลูกเป็นของเธอ เหตุนี้เองลูกจะต้องไม่เคลื่อนออกไปแม้แต่เล็กน้อย อยู่ในความเป็นมิตรร่วมทางของพ่อเสมอ ในเมื่อบัพดาดาเองได้เสนอที่จะอยู่กับลูกตลอดเวลา จงรับมิตรร่วมทางนี้ไว้ ตลอดทั้งวงจรลูกจะไม่พบมิตรร่วมทางเช่นนั้นเหมือนกับผู้เป็นพ่อที่กล่าวว่า มาและอยู่ในความเป็นมิตรร่วมทางของพ่อ ลูกจะไม่มีโชคเช่นนั้นแม้กระทั่งในยุคทอง แม้กระทั่งในยุคทองลูกจะอยู่ในความเป็นมิตรร่วมทางของดวงวิญญาณ ลูกมีมิตรร่วมทางของพ่อตลอดทั้งวงจรนานเท่าไร?เป็นระยะเวลาสั้นๆ ใช่หรือไม่?ลูกได้รับโชคที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นในเวลาอันสั้นเช่นนั้น ดังนั้นลูกควรจะอยู่กับท่านเสมอใช่หรือไม่? บัพดาดามองไปที่ลูกๆที่อยู่อย่างมั่นคงอย่างสม่ำเสมอในสภาพที่เข้มแข็ง ลูกที่รักเช่นนั้นอยู่เบื้องหน้าของบัพดาดา ลูกแต่ละคนและทุกคนมีความน่ารักมาก บัพดาดาได้เลือกลูกและนำลูกแต่ละคนมาจากสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลเป็นอย่างมากมาอยู่ร่วมกันด้วยความรักเป็นอย่างมาก ลูกที่ถูกเลือกในลักษณะนี้มีความเข้มแข็งเสมอพวกเขาไม่สามารถมีความอ่อนแอได้ อัจชะ

พบปะส่วนตัว:

นักแสดงพิเศษหมายถึงผู้ที่ตื่นตัวในทุกย่างก้าวและในทุกๆวินาทีอยู่เสมอ และไม่ประมาท

ลูกมีประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอว่าตัวลูกเองเป็นนักแสดงพิเศษบนเวทีละครโลกที่ไม่มีขีดจำกัดในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาและในขณะที่รับประทานและดื่มหรือไม่?ผู้ที่เป็นนักแสดงพิเศษจะใส่ใจต่อการกระทำของเขาเองนั่นคือต่อบทบาทของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา เพราะละครทั้งหมดขึ้นอยู่กับนักแสดงเอก(ฮีโร่) ดังนั้นลูกอยู่พื้นฐานของละครทั้งหมดนี้หรือไม่?ดังนั้นลูกดวงวิญญาณพิเศษหรือลูกนักแสดงพิเศษให้ความใส่ใจต่อสิ่งนี้อย่างมากหรือไม่?นักแสดงพิเศษจะไม่เคยไม่ระมัดระวัง พวกเขาจะตื่นตัว ดังนั้นลูกไม่เคยไม่ระมัดระวังใช่ไหม? ฉันทำทุกสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ ฉันจะไปถึงที่นั่น ลูกไม่ได้คิดในลักษณะนี้ใช่ไหม?ลูกกำลังทำทุกสิ่ง แต่ด้วยความเร็วเช่นไร?ลูกเคลื่อนไป แต่ลูกเคลื่อนไปด้วยความเร็วเท่าไร?มีความแตกต่างในความเร็วใช่หรือไม่?มีความแตกต่างกันมากระหว่างคนที่เดินและคนที่กำลังบินอยู่ในเครื่องบิน สิ่งนี้กล่าวได้ว่าคนที่กำลังเดินก็กำลังเคลื่อนไป และคนที่กำลังบินก็กำลังเคลื่อนไปเช่นกัน แต่มีความแตกต่างอย่างมาก ดังนั้นหากลูกเพียงแค่เคลื่อนไปเมื่อกลายเป็นบราห์มากุมาร นั่นหมายความว่าลูกกำลังเคลื่อนไป แต่ด้วยความเร็วเท่าไร?เพียงผู้ที่มีความเร็วที่เร็วเท่านั้นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ทันเวลา มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ลูกได้มาซึ่งการบรรลุผลที่นี่ด้วยเช่นกัน แต่การบรรลุผลนั้นเป็นของสุริยะวงศ์หรือจันทราวงศ์?มีความแตกต่างกันใช่ไหม?ดังนั้นเพื่อที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสุริยะวงศ์ จงขจัดความธรรมดาทั้งหมดออกไปจากทุกความคิดและทุกคำพูดของลูก เมื่อนักแสดงเอกมีการแสดงที่ธรรมดา ทุกคนก็จะหัวเราะเขาใช่หรือไม่?ดังนั้นที่นี่เช่นกัน จงมีสำนึกรู้อยู่เสมอว่าลูกเป็นนักแสดงพิเศษและดังนั้นทุกการกระทำของลูกจะต้องมีความพิเศษ ทุกย่างก้าวของลูกจะต้องพิเศษ ทุกวินาที ทุกขณะ และทุกความคิดของลูกจะต้องมีความสูงส่ง อย่าได้คิดว่าเพียงห้านาทีเท่านั้นที่ธรรมดา ห้านาทีนั้นไม่ใช่แค่ห้านาที แต่ห้านาทีของยุคบรรจบพบกันมีความสำคัญและมีนัยสำคัญอย่างมาก ห้านาทีนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าห้าปี และดังนั้นจงให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก สิ่งนี้เรียกว่าการเป็นผู้เพียรพยายามที่เข้มข้นจริงจัง คติพจน์ของผู้ที่เพียรพยายามอย่างจริงจังคืออะไร? ถ้าไม่ใช่เวลานี้ก็จะไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นลูกจดจำสิ่งนี้อยู่เสมอหรือไม่?หากลูกปรารถนาที่จะประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของลูกตลอดเวลาแล้วลูกต้องให้ความใส่ใจตลอดเวลาด้วยเช่นกัน เวลาเล็กๆน้อยๆของการให้ความใส่ใจตลอดเวลาจะทำให้ลูกได้มาซึ่งการบรรลุผลอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นจงมีสำนึกรู้นี้ตลอดเวลาและตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าลูกไม่ได้มีความธรรมดาในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมา พ่อได้รับการเรียกว่าดวงวิญญาณสูงสุด และดังนั้นท่านเป็นสิ่งสูงสุด เช่นเดียวกับที่พ่อเป็น ดังนั้นลูกก็เป็นสิ่งสูงสุดเช่นกัน นั่นคือพวกเขาจะสูงส่งในทุกวิถีทาง

ดังนั้นเวลานี้ให้ความพยายามของลูกจริงจังขึ้นและใช้เวลาน้อยลง และใช้ความพยายามน้อยลงในงานรับใช้ของลูกในขณะที่ลูกประสบกับความสำเร็จที่มากขึ้น ให้หนึ่งคนทำงานหลายๆงาน ดังนั้นทำแผนเช่นนั้น ปันจาบนั้นเก่าแก่มาก ปันจาบได้ข้องแวะอยู่ในงานรับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นและดังนั้นผู้ที่มาจากสถานที่ดั้งเดิมต้องพบเพชรพลอยดั้งเดิมบ้าง อย่างไรก็ตามปันจาบเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิงโต และสิงโตก็ส่งเสียงคำราม การส่งเสียงคำรามหมายถึงส่งเสียงดัง เวลานี้เราจะได้เห็นว่าลูกทำอะไรและใครที่ทำสิ่งนั้น?

พร:
ขอให้ลูกเป็นตัวของความสำเร็จที่ทำทุกสิ่งตั้งแต่เวลาอมฤตจนถึงเวลากลางคืนอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยระเบียบวินัยของการจดจำระลึกถึง

สิ่งใดก็ตามที่ลูกทำตั้งแต่เวลาอมฤตจนถึงเวลากลางคืนให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของการจดจำระลึกถึงและลูกจะประสบความสำเร็จในทุกการกระทำ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือประสาทสัมผัสอย่างเป็นผลในทางปฏิบัติ จงเฝ้าแต่เคลื่อนไปในคลื่นของความสุขและความสุขสันต์อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นลูกจะได้รับผลทันทีและลูกได้รับผลในอนาคตด้วยเช่นกัน ผลทันทีในทางปฏิบัติในเวลานี้ยิ่งใหญ่กว่าผลของหลายๆชาติเกิดในอนาคตในของลูก ลูกทำบางสิ่งในเวลานี้และลูกได้รับรางวัลของสิ่งนั้นในทันที สิ่งนี้เรียกว่าผลทันทีในทางปฏิบัติ

คติพจน์:
ทำทุกการกระทำในขณะที่พิจารณาตนเองว่าเป็นเครื่องมือและลูกจะอยู่อย่างมีความรักและละวาง และจะไม่มีสำนึกของ ฉัน