03.01.20       Morning Thai  Murli        Om Shanti      BapDada       Madhuban


สาระ:
ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อได้มาเพื่อทำความสะอาดสติปัญญาของลูก เมื่อลูกกลับมาสะอาดแล้วเท่านั้นที่ลูกจะสามารถกลายเป็นเทพได้

คำถาม:
อะไรคือแผนการที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละครนี้ที่แม้แต่พ่อก็ไม่สามารถเป็นอิสระได้?

คำตอบ:
พ่อต้องมาหาลูกๆ ของท่านทุกๆ วงจร ท่านต้องทำให้ลูกที่ไม่มีความสุขและไม่บริสุทธิ์ของท่านกลับมาบริสุทธิ์และมีความสุขอีกครั้ง นี่คือแผนที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร แม้แต่พ่อก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากพันธะนี้ได้

คำถาม:
อะไรคือคุณสมบัติพิเศษหลักของพ่อที่สอนลูก?

คำตอบ:
ท่านปราศจากความหลงทะนงตนอย่างสมบูรณ์ และท่านเข้ามาสู่โลกที่ไม่บริสุทธิ์และร่างที่ไม่บริสุทธิ์นี้ พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ในเวลานี้ จากนั้นตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมาลูกก็ได้สร้างวิหารทองคำให้แก่ท่าน

เพลง:
พาเราออกไปจากโลกแห่งบาปนี้ไปยังสถานที่ของการพักผ่อนและความสบาย

โอมชานติ
ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน ลูกได้ยินเพลงที่พูดถึงทั้งสองโลกนั้นแล้ว หนึ่งคือโลกแห่งบาป และอีกหนึ่งคือโลกแห่งบุญ โลกแห่งความสุขและโลกแห่งความทุกข์ จะมีความสุขอย่างแน่นอนในโลกใหม่,ในอาคารใหม่ มีเพียงความทุกข์เท่านั้นในบ้านเก่า; เหตุนั้นเองบ้านนั้นจึงถูกทำลาย และแล้วลูกก็จะตั้งถิ่นฐานในบ้านใหม่ของลูกด้วยความสุข เวลานี้ลูกๆ รู้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดรู้จักพระเจ้า เพราะมันเป็นอาณาจักรของราวัน สติปัญญาของทุกคนจึงกลายเป็นหินและตาโมประธานอย่างสมบูรณ์ พ่อมาและอธิบาย: ทุกคนเรียกพ่อว่าพระเจ้าแต่ไม่มีใครรู้จักพ่อ หากพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่ร้องเรียกหา: โอ้ พระผู้! โอ้ อิศวร! อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ประหลาดที่ไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวรู้ว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดผู้สร้างนั้นคือใคร พวกเขาพูดว่าท่านอยู่ในทุกหนแห่ง พระเจ้าอยู่ในจระเข้ (crocodiles) และจระเข้ตีนเป็ด (alligators) พวกเขาประณามพระเจ้า พวกเขาประณามพ่ออย่างใสก เหตุนี้เองจึงมีคำพูดของพระเจ้าที่ว่า: เมื่อผู้คนของบารัตลงบันไดมาและกลับมาตาโมประธาน ก็มีการประณามเหล่าเทพและตัวพ่อเอง แล้วพ่อก็มา ลูกๆ พูดว่า: พวกเราต้องเล่นบทบาทเหล่านี้อีกครั้งตามละคร พ่อพูดว่า: ละครนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว พ่อยังถูกผูกไว้ในพันธะของละครนี้ด้วยเช่นกัน แม้แต่พ่อก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากละครนี้ได้ พ่อต้องมาเพื่อชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นแล้วใครจะก่อตั้งโลกใหม่? ใครจะปลดปล่อยลูกๆ จากความทุกข์ของอาณาจักรของราวันและพาพวกเขาไปสู่โลกใหม่? มีผู้ที่มั่งคั่งมากมายในโลกนี้ที่คิดว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ พวกเขามีความมั่งคั่ง มีปราสาทราชวังและเครื่องบิน อย่างไรก็ตามบางคนก็ล้มป่วยและตายในทันทีขณะที่นั่งอยู่ที่ไหนสักแห่ง มีความทุกข์มากมาย พวกเขาไม่รู้ว่าไม่เคยมีความตายก่อนเวลาอันควรในยุคทอง ที่นั่นไม่มีเรื่องของความทุกข์ ที่นั่นช่วงชีวิตของผู้คนนั้นยืนยาว ในขณะที่ที่นี่พวกเขาตายในทันที สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคทอง ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: พวกเขามีสติปัญญาที่ตกต่ำมาก พ่อมาและทำให้สติปัญญาของพวกเขาสะอาด ราวันทำให้สติปัญญาของพวกเขานั้นตกต่ำและเป็นเหมือนหิน ในขณะที่พระเจ้ากำลังทำให้สติปัญญาของลูกสะอาด พ่อกำลังเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกๆ ทั้งหมดพูดว่าลูกมาที่นี่เพื่อกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสุริยวงศ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาอยู่เบื้องหน้าลูก นี่คือเรื่องราวของการกลายเป็นนารายณ์ที่แท้จริง และแล้วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นักบวชพราหมณ์ก็ถ่ายทอดเรื่องราวนั้น อย่างไรก็ตามไม่มีใครกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาได้จริง แน่นอนว่าลูกมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนจากนายธรรมดาเป็นนารายณ์ บางคนก็ถามลูกว่า: อะไรคือเป้าหมายขององค์กรของลูก? บอกพวกเขาว่า: เป้าหมายของพวกเราคือการเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเป็นนารายณ์ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่องค์กร แต่เป็นครอบครัว แม่พ่อและลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่นี่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเคยร้องเพลง: ท่านคือแม่และพ่อ โอ้แม่และพ่อ เมื่อท่านมาพวกเราจะได้รับความสุขอย่างมากจากท่าน พวกเราจะกลายเป็นนายของโลก เวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นนายของโลกและในสิ่งนั้นก็เป็นนายแห่งสวรรค์เช่นกัน เวลานี้เมื่อเห็นพ่อเช่นนั้นปรอทแห่งความสุขของลูกควรจะสูงขึ้นอย่างมาก ท่านคือผู้เดียวที่ลูกได้จดจำมาเป็นเวลาครึ่งวงจร: โอ้พระเจ้าได้โปรดมา! เมื่อท่านมาพวกเราจะได้รับความสุขมากมายจากท่าน พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ได้ให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก และในสิ่งนั้นเช่นกันคงอยู่ถึง 21 ชาติเกิด พ่อพูดว่า: พ่อทำให้ลูกเป็นของชุมนุมที่สูงส่ง ในขณะที่ราวันทำให้ลูกเป็นของชุมนุมที่เป็นเช่นปีศาจ พ่อก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เพราะความบริสุทธิ์ทุกคนที่นั่นจึงมีช่วงชีวิตที่ยืนยาว ที่นี่ผู้คนคือโบคี (ผู้ที่ข้องแวะในความสุขจากการใช้ประสาทสัมผัส) และพวกเขาก็ตายในทันที ที่นั่นมรดกที่ลูกได้รับคือผลลัพธ์ของโยคะของลูก ช่วงชีวิตของลูกจะอยู่ที่ 150 ปี ลูกจะจากร่างของลูกในเวลาที่ถูกต้องและรับอีกร่างหนึ่ง มีเพียงพ่อเท่านั้นที่นั่งที่นี่และให้ความรู้นี้แก่ลูก ผู้เลื่อมใสศรัทธาแสวงหาพระเจ้า พวกเขาเชื่อว่าการศึกษาคัมภีร์และการไปในการจาริกแสวงบุญฯลฯ ทั้งหมดนั้นคือหนทางที่จะได้พบกับพระเจ้า พ่อพูดว่า: หนทางเหล่านั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถแสดงหนทางแก่ลูก ลูกเคยพูดว่า: โอ้ พระเจ้า ผู้ที่เป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอดได้โปรดมา พาพวกเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและความสุข ดังนั้นเพียงพ่อเท่านั้นที่แสดงหนทางสู่ดินแดนแห่งความสุขแก่ลูก พ่อไม่เคยให้ความทุกข์ ผู้คนกล่าวหาพ่ออย่างผิดๆ เมื่อใครบางคนตายพวกเขาก็เริ่มโจมตีพระเจ้า พ่อพูดว่า: พ่อไม่ได้ฆ่าใครหรือให้ความทุกข์แก่ใคร ทั้งหมดนี้อยู่ในบทบาทของแต่ละคน ไม่มีความตายก่อนเวลาอันควรหรือความทุกข์ใดๆ ฯลฯ ในอาณาจักรที่พ่อก่อตั้ง พ่อส่งลูกไปยังดินแดนแห่งความสุข ลูกๆ ควรที่จะขนลุกที่บาบาทำให้ลูกกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด ผู้คนไม่รู้ว่ายุคบรรจบพบกันนั้นเรียกว่าเป็นยุคที่สูงส่งที่สุด ผู้เลื่อมใสศรัทธาในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาก็ได้สร้างเดือนที่สูงส่งที่สุดฯลฯ ในความเป็นจริงยุคที่สูงส่งที่สุดคือเมื่อพ่อมาและทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด เวลานี้ลูกจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด มนุษย์ที่สูงส่งที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดคือลักษมีและนารายณ์ มนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย มีเพียงพ่อเท่านั้นคือผู้ที่พาลูกไปสู่สภาพของการขึ้นไป เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะอธิบายภาพของบันไดให้แก่ใครก็ตาม พ่อพูดว่า: เวลานี้การละเล่นนั้นได้มาถึงจุดจบแล้ว ลูกต้องกลับบ้าน เวลานี้ลูกต้องทิ้งเครื่องแต่งกายเก่าที่สกปรกนั้น ในอตแรกลูกเคยสะโตประธานในโลกใหม่ และหลังจากที่ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกก็กลายเป็นศูทรที่ตาโมประธาน เวลานี้ลูกได้กลายเป็นบราห์มินจากศูทร เวลานี้พ่อมาเพื่อที่จะให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่ลูก พ่อให้ผลแก่ลูกในยุคทอง พ่อคือผู้ประทานความสุข เมื่อพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มา ไม่เพียงแต่ท่านทำให้มนุษย์ของทั้งโลกบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ยังทำให้ธรรมชาติสะโตประธานด้วยเช่นกัน แม้กระทั่งเวลานี้ธรรมชาติตาโมประธาน ผู้คนจึงไม่สามารถที่จะได้รับเมล็ดพันธุ์ฯลฯ พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาจะทำเช่นนั้นเช่นนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้มีการเก็บเกี่ยวที่ดีในปีต่อไป แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครสามารถป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้นได้ จะมีความอดอยาก, แผ่นดินไหว และโรคภัยต่างๆ จะมีแม่น้ำเลือดด้วยเช่นกัน นี่คือสงครามมหาภารตะเดียวกัน พ่อพูดว่า: เวลานี้จงประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก พ่อมาเพื่อให้มรดกแห่งสวรรค์แก่ลูก มายาราวันสาปแช่งลูก; เธอให้มรดกของนรกแก่ลูก การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า: ตามละคร พ่อก่อตั้งวัดของชีวา (ชีวาลายา) บารัตนี้เคยเป็นวัดของชีวาและเวลานี้กลายเป็นโรงค้าประเวณี ผู้คนเฝ้าแต่จมน้ำในมหาสมุทรแห่งยาพิษ ลูกๆ รู้ว่าเวลานี้บาบาจะพาลูกไปสู่วัดของชีวา และดังนั้นลูกควรจะสัมผัสกับความสุขอย่างมาก พระเจ้าผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังสอนลูก พ่อพูดว่า: พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ผู้คนของบารัตไม่รู้จักศาสนาของเขาเอง ที่ต้นไม้เผ่าพันธุ์ของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ที่สุด และต้นไม้เผ่าพันธุ์อื่นๆทั้งหมดก็ปรากฏออกมาจากต้นไม้นี้ พวกเขาไม่รู้ว่าต้นไม้เผ่าพันธุ์ใดที่คงอยู่หรือศาสนาดั้งเดิมที่เคยคงอยู่ตลอดไปคืออะไร; ต้นไม้เผ่าพันธุ์เป็นของผู้ที่อยู่ในศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป และแล้วอันดับที่สองก็เป็นของผู้ที่เป็นของจันทราวงศ์ จากนั้นก็เป็นต้นไม้เผ่าพันธุ์ของผู้คนของอิสลาม ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายความลับของทั้งต้นไม้ได้ ดูซิว่าเวลานี้มีต้นไม้เผ่าพันธุ์มากมายแค่ไหน มีสาขามากมายมาก นี่คือต้นไม้ของศาสนาที่หลากหลาย เป็นเพียงพ่อเท่านั้นที่มาและปลูกฝังประเด็นเหล่านี้ในสติปัญญาของลูก นี่คือการศึกษาเล่าเรียน ลูกควรจะศึกษาสิ่งนี้ทุกวัน พระเจ้าพูด: พ่อทำให้ลูกกลายเป็นราชาเหนือราชา ผู้คนกลายเป็นราชาที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยการให้ทานทรัพย์สมบัติที่สูญสลาย พ่อทำให้ลูกบริสุทธิ์มากที่ลูกกลายเป็นนายของโลกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด ไม่มีความตายก่อนเวลาอันควรใดๆ ที่นั่น ลูกแต่ละคนจากร่างของลูกตามเวลาของลูกเอง พ่อได้อธิบายความลับของละครแก่ลูกๆแล้ว เป็นสิ่งที่ง่ายดายที่จะอธิบายละครนี้เหมือนกับที่อธิบายภาพยนตร์และละครอื่นๆที่เกิดขึ้น ทุกวันนี้พวกเขาทำละครมากมายหลายเรื่อง ฯลฯ ผู้คนได้พัฒนาความสนใจเป็นอย่างมากในสิ่งเหล่านั้น ละครทั้งหมดนั้นเป็นละครที่มีขีดจำกัด ในขณะที่ละครนี้ไม่มีขีดจำกัด ในเวลานี้มีความโอฬารตระการตาของมายาอย่างมาก มนุษย์คิดว่าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่มีอาคารที่ใหญ่โตเช่นนั้น ฯลฯ เวลานี้มีการต่อต้านมากมาย พระเจ้ากำลังสร้างสวรรค์และมายาก็แสดงให้เห็นสวรรค์ของเธอเช่นกัน ทั้งหมดนั้นคือความโอฬารตระการตาของมายา เธอกำลังจะล่มสลาย มายานั้นมีพลังมาก ลูกต้องหันใบหน้าของลูกไปจากเธอ พ่อคือเจ้าแห่งคนจน สำหรับคนที่มั่งคั่งมันเป็นสวรรค์, ในขณะที่คนยากจนอยู่ในนรก ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในนรกจะต้องกลายเป็นผู้อาศัยในสวรรค์ มีเพียงผู้ที่ยากจนเท่านั้นที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกนี้ ผู้ที่มั่งคั่งคิดว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในสวรรค์ สวรรค์และนรกคงอยู่ที่นี่ เวลานี้เพียงลูกเท่านั้นที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด บารัตกลายเป็นขอทานเช่นนั้น บารัตเคยมั่งคั่งมาก มีศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียว แม้ในเวลานี้พวกเขาจะขุดสิ่งเก่าๆมากมายขึ้นมา พวกเขาพูดว่า: สิ่งนี้มีอายุหลายปีมาก พวกเขาขุดกระดูกขึ้นมาและพูดว่ากระดูกนั้นมีอายุหลายแสนปี เวลานี้กระดูกที่มีอายุหลายแสนปีปรากฏออกมาจากไหน? พวกเขาได้ให้ราคาที่สูงเช่นนั้นกับสิ่งเหล่านั้น พ่ออธิบายว่า: พ่อมาเพื่อให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อเข้ามาในผู้นี้ บราห์มานี้มีตัวตน แล้วบราห์มานี้ก็กลายเป็นเทวดาผู้อาศัยในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ผู้นั้นละเอียดอ่อนและผู้นี้มีตัวตน พ่อพูดว่า: พ่อมาในตอนสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายในหลายๆชาติเกิดของเขา ผู้นี้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งจากนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อันดับหนึ่ง พ่อเข้ามาในเขาเพราะเขาคือผู้ที่จะต้องกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อันดับหนึ่งอีกครั้ง เขาไม่ได้พูดว่าเขาคือพระเจ้าหรือเขาเป็นผู้นั้นผู้นี้ พ่อก็เข้าใจด้วยเช่นกันว่าพ่อเข้ามาในร่างนี้และทำให้ทุกคนสะโตประธานโดยผ่านเขา เวลานี้พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ว่า ลูกมาอย่างปราศจากร่างและใช้ 84 ชาติเกิด และได้เล่นบทบาทของลูกและเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน คิดว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและทำลายความหยิ่งยโสของร่างกาย ลูกเพียงแค่ต้องอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง ไม่มีความยากอื่นใด ผู้ที่รับฟังความรู้และกลับมาบริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นนายของโลก นี่คือโรงเรียนที่ใหญ่มาก พ่อผู้ที่สอนพวกเราก็ปราศจากความหลงทะนงตนอย่างมากที่ท่านเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และเข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกได้สร้างวิหารทองคำที่สวยงามมากมายให้แก่ท่าน ในเวลานี้พ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ และดังนั้นพ่อมาและนั่งในร่างกายที่ไม่บริสุทธิ์ และแล้วในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกก็ได้วางสัญลักษณ์ของพ่อไว้ในวัดโสมนาถ ลูกได้สร้างวิหารจากทองคำและเพชร เพราะลูกรู้ว่าท่านได้ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก เหตุนี้เองลูกจึงแสดงให้ท่านเห็นว่าชื่นชอบและให้การต้อนรับ นัยสำคัญของทุกสิ่งได้อธิบายแก่ลูกแล้ว ในตอนแรกความเลื่อมใสศรัทธานั้นไม่มีสิ่งใดเจือปน และจากนั้นก็กลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธาที่มีสิ่งเจือปน ดูซิว่าผู้คนกราบไหว้บูชาแม้กระทั่งมนุษย์ในทุกวันนี้อย่างไร ดูซิว่าพวกเขานั่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาและเรียกตนเองว่าชีวาอย่างไร! ผู้เป็นแม่ไปและก็ถวายนมแก่พวกเขา; พวกเธอแม้กระทั่งกราบไหว้บูชาพวกเขา ดาด้านี้ก็เคยทำเช่นนั้นด้วย ท่านเป็นผู้กราบไหว้บูชาอันดับหนึ่ง มันช่างน่าอัศจรรย์ พ่อพูดว่า: นี่คือโลกที่มหัศจรรย์มาก บาบาอธิบายแก่ลูกๆ ถึงความลับทั้งหมดว่าสวรรค์ได้สร้างขึ้นมาอย่างไรและนรกมีการสร้างขึ้นมาอย่างไร ความรู้นี้ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ เหล่านั้นเป็นคัมภีร์ของปรัชญา นี่คือความรู้ทางจิตซึ่งไม่มีใครนอกจากพ่อทางจิตและลูกบราห์มินสามารถให้ได้ ไม่มีใครนอกจากลูกบราห์มินสามารถได้รับความรู้ทางจิตนี้ ลูกไม่สามารถกลายเป็นเทพได้จนกว่าลูกจะกลายเป็นบราห์มิน ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างมากที่พระเจ้ากำลังสอนลูก ไม่ใช่ศรีกฤษณะที่สอนลูก อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:
1. ลูกต้องหันใบหน้าของลูกออกไปจากความโอฬารตระการตาของมายา มีขนลุกแห่งความสุขอย่างสม่ำเสมอที่รู้ว่าลูกจะกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด และพระเจ้าเองกำลังสอนลูก

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของทั้งโลกของลูก เพียงแค่กลับมาบริสุทธิ์ เช่นที่พ่อไม่มีความหลงทะนงตนอย่างสมบูรณ์และเข้ามาในโลกที่ไม่บริสุทธิ์และร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกต้องไม่มีความหลงทะนงตนเช่นเดียวกับพ่อเช่นกันและทำงานรับใช้

พร:
ขอให้ลูกเป็นผู้เอาชนะกิเลสและเอาชนะโลกและได้รับชัยชนะเหนือความปรารถนาที่มีขีดจำกัดทั้งหมด

ความปรารถนาที่มีขีดจำกัดทั้งหมดเป็นร่องรอยของกิเลส มีความปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ ประการที่สองมีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งการบรรลุผลที่มีขีดจำกัดจากมนุษย์คนอื่น ประการที่สามคือความปรารถนาที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ ประการที่สี่คือความปรารถนาที่มีขีดจำกัดจากความตั้งใจที่จะรับใช้ การถูกดึงดูดโดยเฉพาะมากไปที่บุคคลหรือวัตถุและบอกว่านั่นไม่ใช่ความปรารถนา แต่ลูกชอบสิ่งนั้น นั่นก็เป็นร่องรอยของกิเลสเช่นกัน เมื่อร่องรอยที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้จบสิ้นลูกก็จะถูกกล่าวว่าเป็นผู้เอาชนะกิเลสและเอาชนะโลก

คติพจน์:
ด้วยความตระหนักรู้ในหัวใจของลูก จงประกาศสิทธิ์ในการได้รับพรจากพ่อผู้ปลอบประโลมใจ


การบ้านพิเศษเพื่อมีประสบการณ์กับสภาพที่อะแวคในเดือนอะแวคนี้
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ จงตระหนักรู้อยู่เสมอว่าบัพดาดาอยู่กับลูกในทุก ๆ การกระทำและที่มือของชีวิตทางจิตของลูกนั้นอยู่ในมือของท่าน นั่นคือชีวิตของลูกได้อุทิศต่อท่าน แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความรับผิดชอบของท่าน วางภาระทั้งหมดของลูกไว้กับพ่อและทำให้ตนเองเบาสบายและลูกจะกลายเป็นเทวดานางฟ้า คาร์มาโยคี